REKLAMA

Patryk Wachowiec - Władza dała sobie ekskluzywny przywilej wyłączenia odpowiedzialności karnej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-27 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa ponownie Patryk Wachowiec analityk prawny for Fundacja centrum analiz dla rozwoju jest z nami dzień dobry witam dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu dzisiaj w Gazecie wyborczej prof. Ewa Łętowska twierdzi, że przez błędy rozmaite legislacyjny legislacyjnej zaniechania tak naprawdę, nawet jeżeli kodeks wyborczy miał być uchwalony ja myślę, że nie będzie ale gdyby został uchwalony to i tak, gdyby doszło do Rozwiń » wyborów w maju musielibyśmy osobiście się wylegitymować przed listonoszem, żeby odebrać pakiet wyborczy jest takie zamierzenie z tymi przepisami naprawdę nie wiadomo, czego się trzymać jak pan sądzi czy rzeczywiście będziemy musieli osobiście odbierać pakiety generalna konstatacja jest taka, że rzeczywiście w praktyce te wybory są nie do zorganizowania oczywiście znam na artykuł z dzisiejszej gazety wyborczej i wydaje mi się, że po to, rozumowanie prawnicze trzeba trochę niuansować o pamiętamy sytuację ze okolic 2016 siedemnastego roku, kiedy prawo sprawiedliwość znowelizował kodeks wyborczy znacznie, ograniczając te o głosowanie korespondencyjne korespondencyjne głównie do osób mieszkających za granicą do wyborców niepełnosprawnych itd. z drugiej strony w tych pod w tych pogmatwane w przepisach prawa i sprawiedliwość w jakiś czas temu wyłączyło stosowanie przepisów kodeksu wyborczego właśnie do głosowania korespondencyjnego, więc na ten moment jesteśmy w takiej próżni prawnej, a ten artykuł, na które artykułu ustawy, na które powołuje z kolei artykuł gazety wyborczej mówi głównie o głosowaniu wyborców niepełnosprawnych, więc to w moim przekonaniu to nie jest tak, że każdy miałby się ewentualnie legitymować przed listonoszem czy osobę doręczającą pakiety wyborcze, ale są osoby niepełnosprawne tak, ale co najwyżej osoby niepełnosprawne mamy tutaj mówimy o art.53a ust. 3, które oczywiście, mówi że pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru, więc oczywiście samego brzmienia tego przepisu nie nie wynika, że miałby to być każdy wyborca, ale jak mówiłem żyjemy w takim zaufaniu, jeżeli chodzi o samo prawo wyborcze, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania Korona wirusowym za za trudno jest jak ja z jakich dowodów jednoznacznie określić, że rozumiem, że mamy problemy z interpretacji, by taki tak tak szybkie zmiany następują taki chaos w tym kodeksie wyborczym, ale czy pana zdaniem, jeżeli będziemy dostawać te pakiety bez potwierdzenia odbioru bez sprawdzenia tożsamości to czy można składać się czy to ma sens składanie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego w takim razie ta jest taki trochę dla dylemat moralny z 1 strony czy będziemy legitymizować bezprawie, jakim są te Maya nazwał pseudo wyborami, które są, które nie mogą się odbyć z głównej przyczyny, jaką jest oczywiście stan epidemii to jest taki jak mówił pan rzecznik Bodnar hybrydowy stan nadzwyczajny, które jest bardzo zbliżony do stanu klęski żywiołowej, ale formalnie rada ministrów oczywiście takiego stanu nie ogłosiła, więc taki dylemat moralny czy wspierać to bezprawie, które nam się szykuje za niecałe 2 tygodnie czy może jednak wziąć udział w tych wyborach mieć swego rodzaju legitymacji do wniesienia protestu wyborczego tak rozumiem na 4 ile zostaw, bo nadal jednak uważam, że jest duża szansa, że wybory mają się nie odbędą i możliwe jest takie głosowanie w sejmie sposób odnoszą takie rozwiązania, więc na razie to odłóżmy, ale chodzi mi też o działa od działania rządu czy one są legalne, ponieważ mamy takie oto problem, że poczta Polska wystąpiła do samorządowców o spisy wyborców samorządowcy odmówili, twierdząc że nie ma podstawy prawnej, ponieważ ustawa, która by taką podstawę dawała jest procedowana w Senacie i jeszcze nie obowiązuje natomiast wczoraj w Polsacie oglądałem rozmowę Bogdana Rymanowskiego z ministrem Jackiem Sasinem, który uważa, że ustawa z 16kwietnia wyraźnie, mówi że poczta jako wyznaczony operator może żądać wszelkich rejestrów i wszelkich wpisów i działa na podstawie decyzji premiera, choć art. 99 rzeczywiście taki artykuł w tej ustawie istnieje co pan na to rzeczywiście art. 99 tzw. tarczy 2 obowiązuje wszedł wżycie on mówi o tym, że poczta Polska jako operator wyznaczony ma uprawnienie do żądania danych ze spisu wyborców wyborców i tutaj cytat, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów i na tym kończą się ta słuszna skądinąd argumentacja ministra Sasina, bo oczywiście poczta Polska może żądać danych ze spisu wyborców, ale na ten moment poczta Polska nieba nałożonych żadnych zadań związanych z organizacją wyborów te zadania być może pojawi być może pojawiłyby się bez Senat, a ewentualnie także Sejm przegłosował specustawę wyborczą na ten moment taki atak nie ma w moim przekonaniu samorządowcy, którzy słusznie odmawiają udostępnienia spisu wyborców mówiąc kolokwialnie są sprawy no ale co w takim razie mogą zrobić w tej sytuacji czy po prostu odmówią czy zwrócą się do sądów administracyjnych i co pana zdaniem zrobił rząd tutaj oczywiście decyzja poczty polskiej to żądanie poczty polskiej jest na swój sposób poparte przymusem państwa, bo jeżeli nie w ten sposób nie ten pismami nawet podpisanym podpisem elektronicznym przekazanym do do wójtów burmistrzów prezydentów to władza znajdzie jakiś inny sposób nie wiem polecenie wojewody kolejne polecenie Prezesa Rady Ministrów tak dalej ja tutaj sugerowałbym wystąpienie na drogę sądową oczywiście, czyli skargę do sądu administracyjnego sam również jako obywatel kilka dni temu taką skargę złożyłem uważam, że decyzja też wpływa na moje prawo ochrony danych osobowych bo, bo jednoznacznie zmierza do do żądania tych danych zawartych w spisie wyborców bez podstawy prawnej w moim przekonaniu, więc myślę, że i samorządowcy jako reprezentanci miast każdy z nas obywateli dotknięty jest decyzją powinien skarżyć po prostu do sądu administracyjnego, ale mam pytanie następujące jeżeliby się jednak okazało, że parlament uchwali kodeks wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym dla wszystkich ja zakładam, że tak się nie stanie ale gdyby tak się stało to wtedy samorządowcy niezależnie od tego, że złoży skargę do sądu administracyjnego będą musieli wydać te spisy wyborców wtedy oczywiście to zadanie nałożone na pocztę polską związane z organizacją wyborów się pojawi, więc musiałaby w takim wypadku poczta Polska ponowić swoje żądanie przekazania spisu wyborców i wtedy oczywiście z uwagi na krótki termin byłoby to dosyć skomplikowane logistycznie, ale wtedy jak najbardziej poczta Polska miałaby takie uprawnienie na dzisiaj tego nie ma i to i to też nie jest taki automat się, kiedy to zadanie się pojawi to trzeba to samorządowcy powinni udostępnić odpisy w moim przekonaniu powinni czekać na jeszcze raz na nowe pismo, powołując się na właściwą podstawę prawną w pojawia się problem odpowiedzialności urzędników, którzy przygotowują wybory w zasadzie bez podstawy prawnej, bo wiemy, że ustawa jest w Senacie to się dzieje na podstawie decyzji premiera ta decyzja, jakby twierdzą rządowi też jest oparta na tej na tym przepisie, który mówi, że premier może wydawać polecenia jest spółką skarbu państwa w celu zapobiegania właśnie rozpowszechnianiu się epidemii jak pan sądzi czy tutaj istnieje możliwość pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności właśnie za to, że przeprowadza rozmaite działania, które nie mają oparcia w przepisach i co tu dużo mówić też oznaczają wydatki z budżetu państwa w pierwszej kolejności w takiej sytuacji odpowiadać będą moim zdaniem samorządowcy, którzy te spisy wyborców udostępniają czytam w mediach, że mamy kilka takich przypadków to jest m.in. Stalowa Wola to jest opat tu jakieś inne mniejsze miasta oczywiście oczywiście w zdecydowanej mniejszości oni poniosą odpowiedzialność karną pana zdanie czy poniosę to to oczywiście jest do stwierdzenia, ale są podstawy do pana do poniesienia odpowiedzialności karnej przez takie osoby po wydają nasze dane osobowe setki dziesiątki tysięcy rekordów ma oczywiście bez podstawy prawnej, więc myślę, że tutaj każdy obywatel ma legitymację do tego, żeby się wracać do prokuratury, ale jakiś prokurator to wszyscy wiemy na choćby biorąc pod uwagę przykład działania wobec pani prokurator Wrzosek tak no ale chodzi o to czy ci urzędnicy państwowi np. minister Sasin czy premier poniosła jakąś odpowiedzialność za to, że przygotowują wybory nie mają w zasadzie przepisów, bo są jeszcze w Senacie uchwalone otworzą ten hybrydowy stan nadzwyczajny władza dała sobie taki ekskluzywny przywilej wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na różne działania dotyczące przeciwdziałania Korona wirusowi m.in. chodzi o naruszenie dyscypliny finansów publicznych o ewentualne przekroczenie uprawnień niedopełnienie obowiązków, więc tutaj trudno byłoby znaleźć jakiś przepis pozwalający na na ukaranie tutaj piastunów władzy władzy publicznej, ale oczywiście dla dla chcącego nic trudnego, ale miejmy świadomość jak ta prokuratura działa i jakie podejmie działania ja tutaj się nie spodziewam po prokuraturze wiele ewentualnych w każdym razie ba no właśnie o to chodziło bardzo ewentualnie, jeżeli mogą mogą też dać ewentualnie mogłoby wchodzić gra postępowanie przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych wiem oczywiście, że urząd jest obsadzone przez nominata Prawa i Sprawiedliwości przez pana Jana Nowaka, ale tutaj Reiss, ale tutaj wchodzą kraju ewentualne kary administracyjne nakładane przez samorząd oczywiście aż o wielomilionowe wiadomo tak dziś wiadomo że, że przy tej obsadzie nic takiego nie nastąpi, bo to jest rzeczywiście były radny PiS raczej działa zgodnie z poleceniami Jarosława Kaczyńskiego, ale chodzi właśnie chodziło mi o to, że wydaje się już wpis zabezpieczy przed taką sytuacją organizuje wybory czy wydaje pieniądze czy zaciąga zobowiązania chodzi o pieniądze publiczne bez podstawy prawnej, ale właśnie PiS uchwalił też taki przepis specustawy, które tak jak pan powiedział mówi o tym, że jeśli chodzi o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego albo wyrządzenie szkody majątkowej albo naruszenie dyscypliny finansów publicznych to znaczy wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej no tutaj ta spec ustawa stanowi, że po prostu te osoby są zwolnione z odpowiedzialności, czyli 1 słowem prawo sprawiedliwość zapewniło dla swoich urzędników bezkarność w takiej sytuacji to trudno się nie zgodzić z taką oceną tak działają w moim przekonaniu o los najgorsze najgorsze przykłady państw, które możemy sobie wyobrazić nie znaczy no do tego dążymy mamy proszę zwrócić uwagę nawet nie dyskutujemy o tym czy prezydent mógłby ewentualnie zawetować specustawy wyborczą oprocentowaną m.in. dzisiaj w Senacie nie mówimy o tym, o czym mówiliśmy jeszcze kilka tygodni temu, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie zmienia się przepisów prawa wyborczego na 6 miesięcy przed przed wyborami, a tutaj mamy tę zmianę ewidentna politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył, że to jest jakoś mniej istotna zmiana zmiana, która obecnie objęta jest mu te orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego itd. musimy zmierzać do końca szczyt chciałem prosić o krótką odpowiedź nowe rozporządzenie pojawił się w sprawie nakazów zakazów epidemicznych chcą się zmieniło, o czym my możemy wychodzić z domu z domu tylko ze względu na ważną życiową potrzeba czy nie jaki stan dziś to jest oczywiście szczególne rozporządzenie, które w mojej ocenie potwierdza, że mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej, bo ono narusza istotę naszego prawa do swobodnego przemieszczania się, a to można robić tylko w stanie w stanie nadzwyczajnym rozporządzenie zniosło po tę kwestię właśnie ważnej przyczyny teraz już to poruszanie jest bardziej swobodne i to prawda żoną jest jak dobrze liczyłem 1011. raz łatane to były wczorajsze, bo rozumiem, że w tym rozporządzeniu mówimy też zmiany to były takie kosmetyczne przeróbki np. dotyczące tego czy możliwe jest ruch kolejowy takie transgraniczne po on był wskazany do do 2007. był zakazany 27kwietnia, czyli do dzisiaj trzeba było przedłużyć tym razem na restrykcje zwiększono przedłużoną na czas nieokreślony nie do konkretnej daty tylko tylko nie wiadomo kiedy, więc to są takie drobne kosmetyczne zmiany, które istoty sprawy nie zmieniają istota jest taka, że mamy stan klęski żywiołowej w moim przekonaniu w formie stanu epidemii to jest główna przyczyna, dla której z, której te wybory po prostu nie powinny się odbyć bardzo dziękuję za rozmowę Patryk Wachowiec analityk prawny for był gościem Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA