REKLAMA

Porozumienie z Porozumieniem? Tomasz Grodzki - Jest coraz bliżej. Musimy ustalić granice naszych kompromisów

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-27 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa ponownie Patryk Wachowiec analityk prawny for Fundacja centrum analiz dla rozwoju jest z nami dzień dobry witam dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu dzisiaj w Gazecie wyborczej prof. Ewa Łętowska twierdzi, że przez błędy rozmaite legislacyjne legislacyjne zaniechania tak naprawdę, nawet jeżeli kodeks wyborczy miał być uchwalony ja myślę, że nie będzie ale gdyby został uchwalony to i tak, gdyby doszło do Rozwiń » wyborów w maju musielibyśmy osobiście się wylegitymować przed listonoszem, żeby odebrać pakiet wyborczy jest takie zamierzenie z tymi przepisami naprawdę nie wiadomo, czego się trzymać jak pan sądzi czy rzeczywiście będziemy musieli osobiście odbierać pakiety no generalna konstatacja jest taka, że rzeczywiście w praktyce te wybory są nie do zorganizowania ja oczywiście znam na artykuł z dzisiejszej gazety wyborczej i wydaje mi się, że po to, rozumowanie prawnicze trzeba trochę niuansować o pamiętamy sytuację ze okolic 2016 siedemnastego roku, kiedy prawo sprawiedliwość znowelizował kodeks wyborczy znacznie, ograniczając Teo głosowania korespondencyjnego korespondencyjne głównie do osób mieszkających za granicą do wyborców niepełnosprawnych itd. z drugiej strony tych pod w tych pogmatwane w przepisach prawa i sprawiedliwość jakiś czas temu wyłączyło stosowanie przepisów kodeksu wyborczego właśnie do głosowania korespondencyjnego, więc na ten moment jesteśmy w takiej próżni prawnej, a ten artykuł, na które artykułu ustawy, na które powołuje z kolei artykuł gazety wyborczej mówi głównie o głosowaniu wyborców niepełnosprawnych, więc to w moim przekonaniu to nie jest tak, że każdy miałby się ewentualnie legitymować przed listonoszem czy osobę doręczającą pakiety wyborcze, ale są osoby niepełnosprawne tak, ale co najwyżej osoby niepełnosprawne mamy tutaj mówimy o art.53a ust. 3, które oczywiście, mówi że pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru, więc oczywiście samego brzmienia tego przepisu nie nie wynika, że miałby to być każdy wyborca, ale jak mówiłem żyjemy w takim zaufaniu, jeżeli chodzi o samo prawo wyborcze, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania Korona wirusowym za za trudno jest jak ja z jakich dowodów jednoznacznie określić, że rozumiem, że mamy problemy z interpretacji, by taki tak tak szybkie zmiany następują taki chaos w tym kodeksie wyborczym, ale czy pana zdaniem, jeżeli będziemy dostawać pakiet bez potwierdzenia odbioru bez sprawdzenia tożsamości to czy można składać się czy to ma sens składanie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego w takim razie ta jest taki trochę dla dylemat moralny z 1 strony czy będziemy legitymizować bezprawie, jakim są te Maya nazwał pseudo wyborami, które są, które nie mogą się odbyć z głównej przyczyny, jaką jest oczywiście stan epidemii jest taki jak mówił pan rzecznik Bodnar hybrydowy stan nadzwyczajny, które jest bardzo zbliżony do stanu klęski żywiołowej, ale formalnie rada ministrów oczywiście takiego stanu nie ogłosiła, więc taki dylemat moralny czy wspierać to bezprawie, które nam się szykuje za niecałe 2 tygodnie czy może jednak wziąć udział w tych wyborach mieć swego rodzaju legitymacji do wniesienia protestu wyborczego tak rozumiem na 4 ile zostaw, bo nadal jednak uważam, że jest duża szansa, że wybory mają się nie odbędą i możliwe jest takie głosowanie w sejmie sposób odnoszą takie rozwiązania, więc na razie to odłóżmy, ale chodzi mi też o działa od działania rządu czy one są legalne, ponieważ mamy takie oto problem, że poczta Polska wystąpiła do samorządowców o spisy wyborców samorządowcy odmówili, twierdząc że nie ma podstawy prawnej, ponieważ ustawa, która by taką podstawę dawała jest procedowana w Senacie i jeszcze nie obowiązuje natomiast wczoraj w Polsacie oglądałem rozmowę Bogdana Rymanowskiego z ministrem Jackiem Sasinem, który uważa, że ustawa z 16kwietnia wyraźnie, mówi że poczta jako wyznaczony operator może żądać wszelkich rejestrów i wszelkich wpisów i działa na podstawie decyzji premiera, choć art. 99 rzeczywiście taki artykuł w tej ustawie istnieje co pan na to rzeczywiście art. 99 tzw. tarczy 2 obowiązuje wszedł wżycie on mówi o tym, że poczta Polska jako operator wyznaczony ma uprawnienie do żądania danych ze spisu wyborców wyborców i tutaj cytat, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów i na tym kończą się ta słuszna skądinąd argumentacja ministra Sasina, bo oczywiście poczta Polska może żądać danych ze spisu wyborców, ale na ten moment poczta Polska nieba nałożonych żadnych zadań związanych z organizacją wyborów te zadania być może pojawi być może pojawiłyby się bez Senat, a ewentualnie także Sejm przegłosował specustawę wyborczą na ten moment taki atak nie ma w moim przekonaniu samorządowcy, którzy słusznie odmawiają udostępnienia spisu wyborców mówiąc kolokwialnie są sprawy no ale co w takim razie mogą zrobić w tej sytuacji czy po prostu odmówią czy zwrócą się do sądów administracyjnych i co pana zdaniem zrobił rząd tutaj oczywiście decyzja poczty polskiej to żądanie poczty polskiej jest na swój sposób poparte przymusem państwa, bo jeżeli nie w ten sposób nie ten PiS ma już nawet podpisanym podpisem elektronicznym przekazanym do do wójtów burmistrzów prezydentów to władza znajdzie jakiś inny sposób nie wiem polecenie wojewody kolejne polecenie Prezesa Rady Ministrów itd. ja tutaj sugerowałbym wystąpienie na drogę sądową oczywiście, czyli skargę do sądu administracyjnego sam również jako obywatel kilka dni temu taką skargę złożyłem uważam, że decyzja też wpływa na moje prawo ochrony danych osobowych bo, bo jednoznacznie zmierza do do żądania tych danych zawartych w spisie wyborców bez podstawy prawnej w moim przekonaniu, więc myślę, że i samorządowcy jako reprezentanci miast każdy z nas obywateli dotknięty jest decyzją powinien skarżyć po prostu do sądu administracyjnego, ale mam pytanie następujące jeżeliby się jednak okazało, że parlament uchwali kodeks wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym dla wszystkich ja zakładam, że tak się nie stanie ale gdyby tak się stało to wtedy samorządowcy niezależnie od tego, że złoży skargę do sądu administracyjnego będą musieli wydać te spisy wyborców wtedy oczywiście to zadanie nałożone na pocztę polską związane z organizacją wyborów się pojawi, więc musiałaby w takim wypadku poczta Polska ponowić swoje żądanie przekazania spisu wyborców i wtedy oczywiście z uwagi na krótki termin byłoby to dosyć skomplikowane logistycznie, ale wtedy jak najbardziej poczta Polska miałaby takie uprawnienie na dzisiaj tego nie ma i to i to też nie jest taki automat się, kiedy to zadanie się pojawi to trzeba to samorządowcy powinni udostępnić odpisy w moim przekonaniu powinni czekać na jeszcze raz na nowe pismo, powołując się na właściwą podstawę prawną w pojawia się problem odpowiedzialności urzędników, którzy przygotowują wybory w zasadzie bez podstawy prawnej, bo wiemy, że ustawa jest w Senacie co się dzieje na podstawie decyzji premiera ta decyzja, jakby twierdzą rządowi też jest oparta na tej na tym przepisie, który mówi, że premier może wydawać polecenia jest spółką skarbu państwa w celu zapobiegania właśnie rozpowszechnianiu się epidemii jak pan sądzi czy tutaj istnieje możliwość pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności właśnie za to, że przeprowadza rozmaite działania, które nie mają oparcia w przepisach i co tu dużo mówić też oznaczają wydatki z budżetu państwa w pierwszej kolejności w takiej sytuacji odpowiadać będą moim zdaniem samorządowcy, którzy te spisy wyborców udostępniają czytam w mediach, że mamy kilka takich przypadków to jest m.in. Stalowa Wola to jest Opatów w jakieś inne mniejsze miasta oczywiście oczywiście w zdecydowanej mniejszości oni poniosą odpowiedzialność karną pana zdanie czy poniosę to to oczywiście jest do stwierdzenia, ale są podstawy do pana do poniesienia odpowiedzialności karnej przez takie osoby po wydają nasze dane osobowe setki dziesiątki tysięcy rekordów ma oczywiście bez podstawy prawnej, więc myślę, że tutaj każdy obywatel ma legitymację do tego, żeby się wracać do prokuratury, ale jakiś prokurator to wszyscy wiemy na choćby biorąc pod uwagę przykład działania wobec pani prokurator Wrzosek tak no ale chodzi o to czy ci urzędnicy państwowi np. minister Sasin czy premier poniosła jakąś odpowiedzialność za to, że przygotowują wybory nie mają w zasadzie przepisów, bo są jeszcze w Senacie uchwalone otworzą ten hybrydowy stan nadzwyczajny władza dała sobie taki ekskluzywny przywilej wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na różne działania dotyczące przeciwdziałania Korona wirusowi m.in. chodzi o naruszenie dyscypliny finansów publicznych o ewentualne przekroczenie uprawnień niedopełnienie obowiązków, więc tutaj trudno byłoby znaleźć jakiś przepis pozwalający na na ukaranie tutaj piastunów władzy władzy publicznej, ale oczywiście dla dla chcącego nic trudnego, ale miejmy świadomość jak ta prokuratura działa i jakie podejmie działania ja tutaj się nie spodziewam po prokuraturze wiar ewentualnej karze trzeba dbać o to chodziło bardzo ewentualnie, jeżeli mogą mogą też dać ewentualnie mogłoby wchodzić gra postępowanie przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych wiem oczywiście, że urząd jest obsadzone przez nominata Prawa i Sprawiedliwości przez pana Jana Nowaka, ale tutaj Reiss, ale tutaj wchodzą kraju ewentualne kary administracyjne nakładane przez samorząd oczywiście aż o wielomilionowe wiadomo tak dziś wiadomo że, że przy tej obsadzie nic takiego nie nastąpi, bo to jest rzeczywiście były radny PiS raczej działa zgodnie z poleceniami Jarosława Kaczyńskiego, ale chodzi właśnie chodziło mi o to, że wydaje się, iż wpis zabezpieczy przed taką sytuacją organizuje wybory czy wydaje pieniądze czy zaciąga zobowiązania chodzi o pieniądze publiczne bez podstawy prawnej, ale właśnie PiS uchwalił też taki przepis specustawy, które tak jak pan powiedział mówi o tym, że jeśli chodzi o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego albo wyrządzenie szkody majątkowej albo naruszenie dyscypliny finansów publicznych za wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej no tutaj ta spec ustawa stanowi, że po prostu te osoby są zwolnione z odpowiedzialności, czyli 1 słowem Prawo i Sprawiedliwość zapewniło dla swoich urzędników bezkarność w takiej sytuacji to trudno się nie zgodzić z taką oceną tak działają w moim przekonaniu o los najgorsze najgorsze przykłady państw, które możemy sobie wyobrazić nie znaczy no do tego dążymy mamy już proszę zwrócić uwagę nawet nie dyskutujemy o tym czy prezydent mógłby ewentualnie zawetować specustawy wyborczą procedowano m.in. dzisiaj w Senacie nie mówimy o tym, o czym mówiliśmy jeszcze kilka tygodni temu, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie zmienia się przepisów prawa wyborczego na 6 miesięcy przed przed wyborami, a tutaj mamy tę zmianę ewidentna politycy prawa i sprawiedliwość nie tłumaczył, że to jest jakoś mniej istotna zmiana zmiana, która obecnie objęta jest mu te orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego itd. musimy zmierzać do końca tylko chciałem prosić o krótką odpowiedź nowe rozporządzenie pojawił się w sprawie nakazów zakazów epidemicznych coś się zmieniło, o czym my możemy wychodzić z domu z domu tylko ze względu na ważną życiową potrzeba czy nie jaki stan dziś to jest oczywiście z szczególne rozporządzenie, które w mojej ocenie potwierdza, że mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej, bo ono narusza istotę naszego prawa do swobodnego przemieszczania się, a to można robić tylko w stanie w stanie nadzwyczajnym rozporządzenie zniosło po tę kwestię właśnie ważnej przyczyny teraz już to poruszanie jest bardziej swobodne i to prawda żoną jest jak dobrze liczyłem 1011. raz łatane to były wczorajsze, bo rozumiem, że w tym rozporządzeniu mówimy też zmiany to były takie kosmetyczne przeróbki np. dotyczące tego czy możliwe jest ruch kolejowy takie transgraniczne, bo on był wskazany do do 2007. był zakazany 27kwietnia, czyli do dzisiaj trzeba było przedłużyć tym razem no te restrykcje zwiększono przedłużoną na czas nieokreślony nie do konkretnej daty tylko tylko nie wiadomo kiedy, więc to są takie drobne kosmetyczne zmiany, które istoty sprawy nie zmieniają, a istota jest taka, że mamy stan klęski żywiołowej w moim przekonaniu w formie stanu epidemii i to jest główna przyczyna, dla której z, której te wybory po prostu nie powinny się odbyć bardzo dziękuję za rozmowę Patryk Wachowiec analityk prawny for był gościem Radia TOK FM dzięki dziękuję informacje, a po informacjach marszałek Senatu Tomasz Grodzki poranek Radia TOK FM reklama się odchudzamy, żeby pięknie wyglądać jednak zrzucenie kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów skóry bez akcji silni posłów Perfect suplement diety im Perfekt dzięki zawartości proszku owoców opuncji ligowej wspiera metabolizm i kontrola apetytów, pomagając skutecznej redukcji masy ciała do tego zawiera koenzym 10 kwas hialuronowy biotyna Skrzypka, który sprawia, że skóra jest jędrne bez lekcji mocne włosy piękne Slim Perfect smukła piękna Aflofarm Hej, Poznaj Lidl PL aplikacja Leader plus płaci za zakupy i zbieraj rabaty, a wszystko to za 1 przyłożeniem teraz lider po pośle, to jest wyciąganie banknotów bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie, a WIG plus oszczędzasz teraz wszystkie loty na patyku druga sztuka 80%, a zestaw grillowych przez Marynę cie 30% stanie 1539 opakowań, więc płać bezpiecznie i mniej z lido po litr więcej na radość życia o test, jaką masz skóra jak wrażliwą nawet na rynkową, a c normalną, choć czasem zdarza mi się za czerwieni może masz skórę skłonną do zaczerwienień znak nowość red bloker koncentrat naprawczy dwufazowe formule dla cery naczynko Wej wrażliwej, ale i tej skłonne do zaczerwienień zawodna zmniejsza widoczność majątków olejowa nawilża ich połączenie zapewnia gruntowną odnowę nawet wyjątkowo delikatnej skóry red bloger koncentrat naprawczy dostępny w aptekach reklama radio TOK FM pierwsze radio informację ma 40 Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam liczba potwierdzonych przypadków grona wirusa w Polsce zwiększyła się wczoraj 344 nowe zachorowania Ministerstwo Zdrowia poinformował też kolejnych 12 ofiarach śmiertelnych od początku epidemii w naszym kraju odnotowano ponad 11,51000 zakażeń wyzdrowiała ponad 2300 osób dziś w Senacie konsultacje z ekspertami jutro 3 połączone senackie komisje mają się zająć ustawą o głosowaniu korespondencyjnym wyborach prezydenckich zdecydowana większość opinii, jakie napłynęły do komisji ocenia przepisy bardzo krytycznie marszałek Senatu Tomasz Grodzki będzie gościem Dominiki Wielowieyskiej w poranku Radia TOK FM tuż po informacjach będzie dopłata do czynszu będą mogli na nią liczyć ci, którzy stracili pracę lub dochód z powodu epidemii koronę wirusa z informacji Rzeczpospolitej wynika, że dopłata do dodatku mieszkaniowego będzie mogła wynieść miesięcznie maksymalnie 1,51000zł miałaby przysługiwać przez 6 miesięcy dziś szczegółowe rozwiązania w tej kwestii planuje przedstawić wicepremier Jadwiga Emilewicz pogoda będzie sporo słońca większe zachmurzenie na Wschodzie i zdecydowanie cieplej od 15 stopni w Białymstoku przez 17 w Łodzi 18 w Warszawie do 19 w Trójmieście 20 w Krakowie i do 23 stopni we Wrocławiu radio TOK FM pierwsze radio informacyjne, a auto promocja nie takie rzeczy przetrwaliśmy jeszcze wiele przetrwamy wystarczy, że będziemy auto promocja reklama rynek potrafi zaskakiwać kierowców dziś w cyklu Moto okazje porozmawiamy o karcie kredytowej Citibank BP to karta z ekspertem Citi handlowy czy nowa karta różni się od innych kart kredytowych karta dla nowych klientów Citibank BP mimo to karta pozwala utrzymać nawet do 720zł zwrotu za paliwo w ciągu 3 lat przyzwoita suma, a zyskujemy coś jeszcze oczywiście dostęp do gotówki, kiedy tego potrzebujemy oraz możliwość bezpiecznego płacenia zbliżeniowo za pomocą Google PIA tutaj karta kredytowa to także gwarancja bezpiecznych zakupów w internecie jak mogę zaaplikować karty Citi bank BP to karta zapraszamy na pół kropkę online Krupka Citibank kropkę PL, gdzie znajdą państwo też dokładny regulamin aktualne promocje oferta jest ważna do 31sierpnia 2020 roku może powtarzać się w przyszłości RRSO 8 i 3% reklama poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gość Radia TOK FM jest marszałek Senatu Tomasz Grodzki dzień dobry Panie Marszałku my rzecz państwa panią ją spotkać się pani Panie Marszałku czy opozycja w tym pańskie ugrupowanie czy opozycja ma w planach zgłoszenie kandydatury Jarosława Gowina na marszałka Sejmu i odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek opozycja ma w planie doprowadzić do przesunięcia terminu wyboru 2 powodów, które są stałe niezmienne zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polek Polaków oraz zapewnienie demokratycznych standardów wyboru prezydenta Rzeczypospolitej wszystko inne to są działania które, które mogą być składowane mogą być omawiane, ale pierwsze najważniejsze zadanie to jest zapewnienie bezpiecznych demokratycznie, bo to zaraz o tym, porozmawiamy, ale chciałem się tylko upewnić, bo senator Jan Filip Libicki mówił o tym, że jest wstępne porozumienie, aby taki plan przeprowadzić i chciałem dopytać czy pana zdaniem jest możliwe taki wariant po tym, jak opozycja zdoła razem z częścią przynajmniej posłów porozumienie Jarosława Gowina przyjąć uchwałę Senatu stanowisko Senatu w sprawie kodeksu wyborczego czy ten wariant z odwołaniem Elżbiety Witek wtedy się pojawi państwo polityka to nie tylko Twitter konferencje prasowe to co różne rozmowy lidera tyle chowany sojuszami takie rozmowy się odbywają, jaki będzie finał nie chciałbym jeszcze przez w każdym razie taka propozycja to znaczy stanowisko marszałka Sejmu dla Jarosława Gowina jest jak rozumiem dyskutowana w różnych kręgach tak można ująć tak Panie Marszałku czy pana zdaniem dziś można powiedzieć, że jest wstępne porozumienie opozycji Jarosławem Gowinem, żeby właśnie przyjąć stanowisko Senatu w sprawie kodeksu wyborczego co by oznaczało przesunięcie wyborów zaplanowanych na maj to jest kwestia, która dotyczy liderów partyjnych naszym zadaniem w Senacie w tej chwili ten pieczenie przeprowadzić intensywne konsultacje posiedzenia komisji dotyczące tego trybu, ale mojej ocenie do takiego porozumienia, które musi siłą rzeczy zawierać nieco szczegółowych ustaleń do takiego porozumienia jest to, iż co właściwie stoi jeszcze na przeszkodzie pana zdaniem to znaczy przeszkód przeszkód jak taki nie ma, ale jak mówi stare przysłowie diabeł tkwi szczegółach musimy musimy pewien sposób pisać te oczekiwania, które były w stosunku do pana Jarosława Gowina musimy też ugrupowania i Demokratycznej opozycji ustalić granice naszych kompromisu tak dalej to jest to jest ciężka praca negocjacyjna palono zmierza w mojej ocenie to dopiero czy lewica ma wątpliwości i nie chce współpracować z Jarosławem Gowinem nie ma do niego zaufania czy to jest jednak przeszkód moje to jest pytanie bardziej do pana przed do tego co z tego nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo szczerze mówiąc ku czemu zmierzają prace w Senacie chodzi mi o to czy bardziej prawdopodobne jest, że Senat przyjmie uchwałę, która w całości odrzuca te zmiany w kodeksie wyborczym polegające na zapewnieniu tego głosowania korespondencyjnego dla wszystkich czy też Senat będzie poprawiał tę ustawę zgłaszał poprawki np. wprowadza możliwość głosowania przez internet wprowadza zabezpieczenia dotyczące tych pakietów pocztowych jak to będzie wyglądać w odniesieniu to tego projektu popyt zdecydowanie to bardzo krytycznych opinii, które wpływają codziennie do Senatu wygląda na to, że ten projekt będzie odrzucony to niema nic przeciwko głosowali obecni temu, ale przeprowadzone, bo w sposób taki, który zapewnia każdy, bo możliwość oddania głosu tutaj zapewnia wykonawca Polonii nie mamy nic przeciwko głosowanie internetowe, ale jak pytaliśmy fachowców od cyfryzacji przygotowanie porządnego głosowania internetowego to sobie co najmniej kilka miesięcy przygotowań, więc dzisiaj jest zapraszamy na konsultacje nie byty pocztowców zarówno prezesa poczty, jaki przedstawicieli zwykłych listą na zwykłych pocztowców przy całym szacunku listonosze do tego żeby, żeby zapytać czy państwo logistycznie do przeprowadzenia czy będzie 1 wielka wpadka Force jak takie spotkanie dziś szukać ale gdy słucham Borysa budkę jeszcze sprzed kilku dni to wynikało z tego, że opozycja skłania się do tego, że być może jednak trzeba będzie przeprowadzić jakiś czas wybory korespondencyjne, dlatego że epidemia będzie trwała dosyć długo to zagrożenie będzie cały czas, nawet jeżeli te wybory miały być za za pół roku to ten wariant korespondencyjnie trzeba będzie dopracować tak zrozumiałem wypowiedź Borysa budki teraz rozumiem, że to zmieniło nie nie to jest to jest to była wypowiedź, która się, które zgodnie z moją wypowiedź ja mówię o tym projekcie ustawy zresztą jak pani czytała to jest PIT tacie tylko informację o tym, będzie rozporządzenie o tym, będzie dopiero rozporządzenie tam być mówi rozporządzenie przede wszystkim my stoimy na stanowisku, że wybory na realizować to komisja wyborcza, której są przedstawiciele różnych ugrupowań nawet czego byśmy sądzili obecny kształt, ale PKW jest od tego, żeby zrobić czy wybory nie minister od aktywów państwowych nie wiedzieć nie wiedzieć, dlaczego jeszcze bym rozumiał szef MSW, ale minister aktywów państwowych na pani wybaczy trochę to trochę to nie brzmi jak standardy demokratycznego państwa także wybory korespondencyjne ETA, ale robione przez PKW robione z zabezpieczeniem my personalizacji tych pakietów, żeby każdy mógł je dostać do ręki, żeby wiedział, że nie będzie pozbawiony prawa głosowania zabezpieczenie możliwości głosowania korespondencyjnego przez po lodzie, które pani wie bardzo gorąco protestuje w tej chwili jest praktycznie tego pozbawiona itd. i ale jeśli chodzi o odbiór pakietu wyborczego, ale chodzi o odbiór pakietu wyborczego w czasie epidemii to też stwarza dodatkowe zagrożenia tylko dla nowych no, więc różami wie pani listonosze mówią, że dla nich jestem pełen szacunku dla pragmatyzmu lista narzędzi, by w obecnym kształcie to dla nich jest w zasadzie dróg podobne ulotki, których roznoszą 1000 takich wyborów demokratycznych państw Panie Marszałku ja słuchałam wcześniej Jarosława Gowina z jego wypowiedzi wynikało, że on jednak uważa, że nie należy ustawy odrzucać w całości tylko należałoby np. wprowadzić długie vacatio legis tak, żeby przesunąć te majowe wybory, więc pytanie, że jeżeli Senat całości odrzuci tę ustawę to czy jest pan pewien, że będzie szansa, że posłowie porozumienia Jarosława Gowina się do tego przyłączą skoro proponowali inne rozwiązanie ta sytuacja się dynamicznie zmienia nie tylko zobaczenia niemal z godziny na godzinę tylko musi pani wiedzieć, że senatorowie, podejmując decyzję wg własnego sumienia i wszystkie te czynniki i oczekiwania wiele do kina czy oczekiwania, że tak dotyczący naszej decyzji będą wzięte pod uwagę, ale na końcu to senatorowie zdecydują o kształcie jak ta ustawa będzie wysłana do Sejmu czy będzie zawetowana czy będzie poprawiona Darwina opel czy można podsumować Bożepole można podsumować te nie da dorzuca czy można podsumować w ten sposób, że Senat prawdopodobnie odrzuci w całości ten kodeks, ale my za tym jest taka, że po prostu trzeba część odnowa opracować ewentualną nowelizację na wypadek, gdyby epidemia trwa dosyć długo dobrze to pani odczytuje, bo oczywiście optymalną sytuacją byłoby, gdyby wybory odbyły się w sposób tradycyjny z możliwością głosowania korespondencyjnego i być może internetowego, jeżeli tak, żeby opracować dla osób, które są, które nie mogą dotrzeć do lokalu wyborczego, które są gotowe niepełnosprawnej tak dane tak jak to miało miejsce poprzez natomiast wypowiedzi pani o tym, że przesuwamy szczyt epidemii NATO brzmiał kuriozalnie, bo to epidemia nie będzie słuchać tego czy owego ministra, który może będzie to toczą przesuwa, bo mam coraz większe wrażenie, że sterowanie to pośrednio przez resort zdrowia się odbywa pod kątem wyboru panie pod kątem naszego bezpieczeństwa i to i to mnie tam szczere wojny powiem irytuje, ale są tylko prognozy Panie Marszałku po prostu minister zdrowia no i tak może sobie poczytać za sukces to że, że ta liczba zakażeń nie wzrasta tak lawinowo jak w innych krajach dzięki decyzjom rządu np. dotyczącym ograniczenia narzucone naszego, jeżeli pani umowy, jeżeli pani mówi o braku testowania i braku środków ochronnych w szpitalach inne niż 1 zmienne, które pani na to spojrzy te przygotowane łóżka dla Korony wirusa w szpitalach jedno imiennych często nie są wypełnia, a co rusz mamy przypadki kar na wirusa w szpitalach niejedno imiennych, czyli zwykłych DPS Ciach je mogę pani wyliczać godziny i po liczbę błędów, które zostały popełnione, a jeszcze lepiej niż ja powie pani o tym, dr coś niż, w którego plan był nie tylko członków zjednoczenie prawicy i kompletnie lekceważą Panie Marszałku jeszcze tylko aby dokończyć ten wątek kodeksu wyborczego senator Libicki mówił jednak, że lepiej byłoby zgłosić ileś tam poprawek senackich do tego kodeksu, bo jeżeli będzie tylko 1 decyzja polegająca na tym, że odrzuca się w całości ustawy tutaj możliwości Sejmu no od odrzucenia tego stanowiska Senatu są bardzo duże to jest jedno głosowanie nagle się okaże, że zdalne głosowanie nie działa itd. tak dalej to jest większe będzie nie wiem czy stanowisko pana senatora Libickiego ze stanowiskiem PSL-u tak jak mówię te rozmowy ustalenia odbywają się bardzo intensywnie, ponieważ musimy odrobić lekcje, których nie zrobił Sejm naprawdę poświęcamy, bo dużo czasu natomiast z drugiej strony wielu senatorów, mówi że zapisy w projekcie pary z takim zdawkowym, który w zasadzie odnosi się to nieistniejący jeszcze rozporządzeń zapisy są na tyle niekonstytucyjne, że nie będzie wartość tym zajmować tylko to odrzucić tak jak pani sama mówiła przygotować porządny projekt nowelizacji wyborczej nowelizacji kodeksu wyborczego zapewniają, że standardy, które są wymagane w demokratycznym pań Panie Marszałku czy pary hetero czy pani żałuje swojej wypowiedzi o zabójczych kopertach no bo jednak oczywiste jest, że te wybory są źle przygotowane, ale mimo wszystko wiadomo, że wybory korespondencyjne są jednak bezpieczniejsze od wyborów takich w lokalach wyborczych i być może w przyszłości jednak trzeba będzie poszerzyć właśnie ten zakres wyborów korespondencyjnych czy też zabójcze koperty to niebyła przesadę przecież poczta Polska cały czas pracuje kurierzy dostarczają przesyłki ludzie kupują w internecie inny nie jest uważane za główne zagrożenie no to, że nie uważamy to to jedno, ale najbardziej prestiżowym czasopiśmie medycznym świecie jego interna medycyna, które każdy, kto interesuje się ideologią powinien przeczytać ukazał się ukazało się badanie, które mówią, że na katodzie wielu przyjmuje się w sposób aktywny od 24 godzin dlatego niektóre firmy wprowadzają PAM PAM tak kwarantannę dokument otwierają je dopiero po po 48 być tutaj nie będzie czasu na tego typu gwaranta wymówienia przy lądowaniu, a poza jesteście tylko szukanie sikania dziś wytłumaczy natomiast jak pani spojrzy na dane z powiatów i in Bawarii, które robiły, które robiły te uzupełniające wybory nie dłużej org w sposób korespondencyjny, toteż wiele tych miasteczkach gminach nastąpił pewien wzrost zachorowań jest taki jak po głosowaniu w lokalu wyborczym, ale jednak dał się zauważyć, więc nie można mówić, że można powiedzieć one są bezpieczniejsze od głosowania tradycyjnego, ale nie można mówić one są całkowicie bezpieczne, bo przeczą temu dane medyczne publikowane w poważnych czasopismach medycznych nie ma bardzo dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę Panie Marszałku marszałek Senatu Tomasz Grodzki był gościem Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA