REKLAMA

Specustawa suszowa czy betonowa?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-27 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zapraszamy dalszą część popołudnia Radia TOK FM arcybiskup Stanisław Gądecki wezwał wszystkich wiernych do wytrwałej żarliwej modlitwy błagalne odejść w sposób szczególny proszę o odprawienie nowenny o uproszczenie deszczu przez 9 dni począwszy od dnia 25kwietnia aż do 3maja br. apelował arcybiskup, a z drugiej strony mamy propozycję rządu jakiegoś ma się pojawić spec ustawa przeciw Susz owa no i pojawia się pytanie czy jednak drugi Rozwiń » pomysł może rzeczywiście przyniesie jakąś znaczącą poprawę no i od tego zaczynamy naszą rozmowę z kolejnym gościem jest pan dr Sebastian szklanek Polska Akademia Nauk autor bloga świat wody dzień dobry nie państwo mści się zastanawiam może pan myśli o tym, żeby zmienić tytuł bloga na świat bez wody chętnych na świecie woda jest, więc na razie nie musi zmieniać jest, choć jak przeglądałem właśnie blok to tam jest bardzo wiele informacji o tym, że nie tylko w Polsce sytuacja jest bardzo poważna, ale w wielu regionach świata taka generalnie to jest to wygląda także te skrajne zjawiska nam się coraz bardziej pogłębiały tam, gdzie kiedyś były słuszne słuszne są coraz dłuższe intensywniejsze susza też Casanovy regionu wezmą Energa na rzecz mocniej pan no właśnie od kilku dni mówimy, że w Polsce sytuacja jest już dramatyczna telewizje pokazują niemalże wyschnięte rzeki cały czas wyglądamy tych chmur, które mają nadejść dziś koło środy może zmienić sytuację pożary, które niedawno mieliśmy te słynne związane z wspaniały takim ekosystemem wokół wieży no właśnie to wszystko strasznie oczywiście niepokoi, ale z drugiej strony dziś czujemy się takie pytanie skoro przez tyle lat nie udało się zrobić co mogłoby sytuację poprawić dzisiaj właściwie sens jeszcze cokolwiek apelować czy na pewno trzeba panować racjonalne wykorzystanie zasobów wody, bo do PK 1 z częstszych obaw, które się pojawia to inwestor jest powielana czy nam wystarczy do uzyskania tutaj not w kranie może nam tylko zabraknąć jak mnie nadmiernie zaczniemy z niej korzystać z dnia ciśnienie w sieci, ale też bardziej związane z wydajnością ujęć wody jest tym na rzekach składu większość ujęć wody jest z wody podziemnej natomiast możemy teraz zrobić w tej chwili to nam tak naprawdę pozostały takie działania doraźne i tak wracając z niego przykładu Biebrzańskiego parku Narodowego onego pali się to zaczyna gasić staramy się ograniczyć rozprzestrzenianie tego dnia tak samo mam w tej chwili w przypadku suszy możemy być przygotowani, że w tej chwili zacznie padać to woda staramy się zatrzymać przykład poprzez rowy melioracyjne zresztą całe statki wszędzie pozostawia, żeby ta woda jak najdłużej została natomiast tak naprawdę to trzeba teraz zacząć patrzeć długofalowo w tej chwili, jeżeli zaczniemy jakieś działania związane z retencją wody ograniczenia w przyszłości suszy skutków suszy właściwie to tak naprawdę teraz musimy zacząć działać, żeby te efekty przyszłych latach były no to jak pan myśli, że właśnie się pojawić specjalna ustawa przeciw Susz owa, która ma usprawnić proces przeprowadzenia inwestycji poprawiających bilans wodny Polski i szef resortu minister Marek Gróbarczyk mówi to jedyny sposób, by przyspieszyć systemową walkę z coroczną już suszu jeśli wydaje, że już nieraz słyszałem, że coś trzeba zrobić, żeby właśnie do tej sytuacji doprowadzić, a cena to właśnie to, że to się cały czas mówiło mówiło, a mniej było robionych w tej kwestii, bo Osusz czy innych skutkach zmian klimatu to się już mówi od lat, a mało się w tych sprawach robiło tak naprawdę w tej ustawie jasno nie wiem lub nasienie ukaże to tylko wiemy to co minister powiedział, że ma przyspieszyć tak czy to wszystko jest, toteż kwestia zapisów, jakie tam będą go bez taka ustawa specustawa przeciwpowodziowa, która miała przyspieszyć kupowanie gruntów obiekt na terenach zalewowych tam duże ryzyko wylania rzeki, żeby właśnie szybciej jakieś tam inwestycje przeciwdziałające powodzie robić tylko to jakość i nie widać mocno, żeby aż tak przyspieszyło proces działań wizji Niewiem, dopóki nie poznamy zapisy co też ciężko oceniać specustawy być może jakiś przecieków dotarli aktywiści z koalicji Ratujmy rzeki twierdzą, że ma być tam lista 94 inwestycji centralnych na liście rządowych założeń do programu rozwoju retencji no i że ma zgodnie z zapowiedziami ministra Gróbarczyka mają być prowadzone roboty tu cytuje utrzymaniu owe i udrażnianie rzek zdaniem tych, że aktywistów no to akurat coś, czego nie powinno się robić, bo udrażnianie rzek jest tylko szybszy od pływanie wody do morza tak zgadza się to jest połączenie kilku różnych wątków tak, bo lista właśnie tych inwestycji programu rozwoju retencji, a który jest podejścia ministerstwa takim 1 z elementów przeciwdziałania suszy my to niefortunna wypowiedź właśnie udrożnienia rzek no tak naprawdę sobą samego ministra zapytać co miał namyśli, bo z tego w jakim kierunku idą działania polskiej jako widza inaczej trochę szerzej a, ale w sumie nie dziwię się interpretacji koalicji, bo ministerstwo granie rząd przy planach tworzenia dróg wodnych i innych działaniach, które do tej pory były realia podjęte ma to można tak interpretować te słowa, ale jedno z tych widzę jak jeśli chodzi np. program przeciwdziałania skutkom suszy, a to tam mamy szereg różnych działań, jeżeli to specustawa pozwoli szybciej realizować no to będzie dobry kierunek, jeżeli to ta specustawa będzie miała na celu przyspieszenie realizacji przeglądach dróg wodnych na to już nie będzie dobrze płatnego na nie boi się pan Boga samej idei specustawy, bo to zwykle kojarzy się nam z tym, że jak coś się spec ustawą to po prostu jest właśnie wprowadzana jakaś szybsza ścieżka ta proces legislacyjny zwykle jest ograniczony do prac większości parlamentarnej z pominięciem konsultacji właśnie różnego rodzaju czy to ludźmi nauki, jaki środową w tej swojej sprawie mają zdanie na pewno tak to jest taka obawa, tym bardziej że takie ustawy pisane na szybko mówiąc kolokwialnie szkolenia, a no to później mają duże jakieś nieścisłości wystarczy też popatrzeć na nowelizację ustawy prawo wodne, które miały miejsce 2017 roku i na ilość poprawek, które zostały wprowadzone do nich tamtego czasu to przykład tego właśnie takie pisanie na szybko ustaw później przynosi różne skutki nam do tej pory nie wszystko zostało w tej ustawie prawo do wodna poprawione nadal jest wiele takich wątpliwości prawnych m.in. zagospodarowanie właśnie ludnościowych jasno takie pisanie tej specustawy teraz szybko może przynieść wiele wątpliwości i różnych takich właśnie alarmistycznych podejścia 1, że to będzie dobry to będzie zła a gdyby mieli fachowcy dzisiaj zająć właśnie tak tacy jak pan tego typu projektem Noto wiadomo, że tam również sprawa inwestycji pieniędzy wiadomo też, że jesteśmy w okresie poważnego kryzysu, którego skala jest jeszcze nie do końca znana poza tym, że wszyscy mówią, że będzie bardzo poważne no i założył wtedy pojawić kwestia na co wydawać najpierw pieniądze, jeżeli przyjmiemy, że ta susza jest rzeczywiście czymś szalenie ważnym z punktu widzenia całej gospodarki przede wszystkim rolnictwa, bo wiadomo, że że, że ta branża cierpi najbardziej to co przy ograniczonych możliwościach wydawania pieniędzy powinno się zrobić przede wszystkim o NATO trzeba zadać pytanie co tak naprawdę potrzebujemy do życia czy potrzebujemy nowej drogi, żeby się na równie wygodnie jeździło potrzebujemy wody i pokarm tutaj powiedzieć wprost, że potrzeba wody pokarmu, jeżeli mamy wątpliwości co te środki wydać na to czy tak przekierować może zrezygnować z inwestycji drogowych, a przekierować właśnie na przeciwdziałanie zmianom klimatu przeciwdziałanie suszy, bo to jest coś co oddziałuje na wszystkich, a oba oba zjawiska charakteryzują taką bezwładności w czasie, bo my teraz odczuwamy skutki już iluś lat wcześniejszych działań teraz, żeby to odwrócić proces przyznało przez jakiś czas trzeba inwestować, żeby poprawić tę sytuację takie proste rozwiązania to wystarczy tak mówi o koszeniu trawników zamienianie tego na konkretne przestajemy kosić tak często już mamy dodatkowe środki, jakie działania zwiększające retencję nie wycinamy drzew to też kosztuje samorządy lokalne większa mniejsza też pamiętna pieniądze na przekierowania działań zupełnie w innym kierunku, żeby to wszystko to tak tylko te są takie działania, które możemy również podjąć na poziomie domowym tak jeśli ktoś ma właśnie trawnik przydomowe dosadne, ale w ramach swojej postawy no może to po prostu robić natomiast, jeżeli taka właśnie na to co robią miasta już teraz przewidzieć, że mimo, że trwa susza to zjeżdżają ekipy z kosiarkami trochę koszą miejskie trawniki to też są środki, które samorządy lokalne mogą przekierować nie kosić trawników, a pomyśleć jakiś inwestycjach retencyjne Wiącek com sztuka to nie tylko takie działanie lokalne u nas w domu, ale też w skali miasta gminy powiatu no co można zrobić właśnie, bo ja też tej małej tendencji to słyszę od lat słyszę również takim terminie jak miasta gąbki są tak no właśnie to to co można zrobić, żeby właśnie więcej wody zostawało, żeby więcej wody opadowej nie uciekało tak jak do tej pory tylko tylko tylko, żeby właśnie za zasadną i i czy każde miasto może być tą gąbką no bo to rzeczywiście wydaje się, że jednak wymaga ta skala problemu takich działań, owszem, każdy na swoim poziomie też w domu zgoda mu, ale jednak potrzebne są takie działania systemowe w skali państwa tak no to takim takim działaniem jest ten właśnie przygotowany projekt przeciwdziałania skutkom suszy mamy katalog działań, gdzie szereg wskazanych dobrych praktyk od takich właśnie m.in. jest to działanie dotyczące takich Miastko gąbek czyli, żeby woda w obszarze miasta jestem represjonowanym była nie odprowadza na liście szybko poza są też działania dotyczące upraw rolniczych leśnych od działań takich praktycznych akcji zaliczaną do grupy inwestycyjnej są też działania edukacyjne formalnoprawne gra, ale rozwiązania to po prostu trzeba zacząć realizować no tak tylko właśnie problem, bo jak zawsze polegał z tą realizacją przesłania pan, że nie wiem to jest tak jak zawsze w Polsce, że rzeczywiście może to myśmy ciała najlepiej w urzędzie rady ministrów po prostu po odkręceniu Kurka nie poleci woda dopiero wtedy na poważnie zaczniemy coś robić inaczej no czasami też takie wrażenie, że jak coś nie za jakieś zło nie zawita do Warszawy wtedy centralne działania są trochę opóźnione myśmy taki przykład jak smok ciepłem w Warszawie poczytać o tym, mówić na szczeblu rządowym więc, ale teraz to trochę wynika z tego jak społeczeństwo wyedukowane w danym temacie go, jeżeli moim zdaniem za wygrywa jakaś partia spełnia oczekiwania swoich wyborców nie tego co co powinna iść w takim długofalowym rozwojem, jeżeli wyborcy obecnie obecnych władz nie widzą problemu suszy nie chcą tego Noto to może nie być tak, ale my jako społeczeństwo będziemy wybierać kandydatów, którzy chcą coś zrobić rzeczywiście będą to robić to jest ten termin, jaki ukryty ukryta moc sprawcza pojemne pojęcie jednostek, jaką chcemy tak nic dla, chociaż jak wiemy politycy szczególnie w czasie kampanii wyborczej mogą nam obiecać tutaj wszystko nawet, że będzie latać przez nie jest to jest trochę taka noc czy ostatecznym uwierzymy tak nagle zabrano obietnice na ile jesteśmy w stanie zweryfikować tylko właśnie mając wiedzy nie jesteśmy czasami w stanie tego weryfikować, a nawet jak nie mamy wiedzy obecnie każdy jest w stanie się znaczna wszystkim, a na to trzeba po prostu ekspertów i zaufać i wiedzy i opinii na słuchać trzeba takich ekspertów jak m.in. naszego gościa, który był bardzo Sebastian Klara tak dziękuję pięknie Polskiej Akademii Nauk dojdzie pan pomyśli może to jesteś taki element powiedziałbym presji lobbingu czy nie zmienić tego tytułu na świat bez wody może to robią skale, kto wie, kto to jest bardzo małe określenia bez liniach mieliśmy w bardzo dziękuję za rozmowę przedłużały również informacje w okresach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA