REKLAMA

Hermeliński: W lokalach czy nie, w obecnych warunkach każda metoda przeprowadzenia wyborów doprowadzi do złamania prawa

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-27 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM jego ostatnia odsłona połączymy się teraz pan Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej dzień dobry kłaniał się panu w dzień dobry dziś w Senacie odbyły się konsultacje na temat wyborów korespondencyjnych, ale nie przejdziemy do szczegółów zapytam czy był pan zabezpieczone czy miał pan maseczki zachował pan odpowiednią odległość m.in. uczestnikami Rozwiń » tych konsultacji ta odległość była nadmierna, bo jeszcze częściach na końcu stało zostałem posadowiony jest na mocy mojego sąsiada dzieliło mnie, chyba że trzymetrowe trochę więcej maski, lecz w momencie podejmowaliśmy wolność powiedział, że tej wciąż w gabinecie w tym z sali no jednak dopuszcza się chodzenie bez masy rzeczywiście Sara była klimatyzowana wydaje się więc, bo myślę, że bezpiecznie oczywiście oczywiście zaraz po wejściu czy przed wejściem maskę miałem założoną proszę nie traktować tego jako czepialstwo tylko jak jako troskę, zwłaszcza że widziałem i doniesienia i też fotografie, na których tylko senator Krzysztof Kwiatkowski taką taką maseczkę miał mimo sąsiedztwa jego interlokutorów było bliskie rodzaju może dlatego powtarzam zupełna posadzono tak duże odległości nie było część zaproszonych gości przysłanie przyszły szef poczty część osób była rozmawiała zdalnie przez internet, więc miejsce, bo sporo dostępne były bardzo duża, bo ponad ponad normatywne tak powiem szefa poczty nie było, ale poczta już ma wszystkie nasze dane to za sprawą ich zgodą ministra cyfryzacji, które których, które w, który to resort przekazał dane z rejestru PESEL nota chce zacieśnienia krok do nie jestem pewien czy do końca te dane są w posiadaniu posiadanie poczty polskiej, bo większość jak słyszy czytam większość gmin odmawia wydania wydania danych natomiast to, że zostały przekazane przez ministerstwo cyfryzacji to co o tym nie wiem, ale jako poinformowała dzisiaj nie wiem czy inne portale informacyjne też, ale np. Rzeczpospolita dokładnie o godzinie siedemnastej 9, a czytelnik widział, ale jaśnie jakąkolwiek drogą, by nie dotarły dane do do poczty polskiej to jest naruszenie prawa, ponieważ na dzień dzisiejszy w Polsce trzymane jest głosowanie korespondencyjne niedawno w ustawie tarcza nr 2 został wprowadzony przepis, który wstrzymuje stosowanie m.in. tego przepisu, który dotyczy właśnie głosowania korespondencyjnego określa, które sobie nową mogą głosować związku z tym radzić dzisiejszych wyborów korespondencyjnych co najmniej do 0607. maja, czyli do końca procedowania w Senacie nie będzie, więc poczta Polska nie ma żadnego tytułu, żeby obracać korzystać z tych naszych danych, żeby nie wiąże się jeszcze rosnąć na kopertach czy czy gdziekolwiek podstawa zresztą, na którą się poczta powołuje podstawa prawna jest podstawą prawną w ogóle bezzasadne w ogóle jest leczenie postawa, która może może stanowić oparcie dla poczty dla dysponowanie naszymi danymi się powołuje powstaną na decyzję premiera powołuje się art. 90 dziewiąty wystarczy, którzy daje prawo polskie żądania tych danych ale, ale to nie może być tak sobie wzięta decyzja premiera decyzja premiera nie jest źródłem prawa natomiast powoływanie się na ustawę rynkowi boską wcześniej też nie jest odpowiednim właściwym działaniem, ponieważ podstawa musi być ujęta w kodeksie wyborczym, bo w tej ustawie, która procedowana ustawa procedowana jest specjalny przepis art. 15, który mówi, że minister do spraw aktywów wyda rozporządzenie, w którym określi dokładnie sposób przekazywania danych adresu danych spisu wyborców zda dalszy ze spisu wyborców dla komisji gminnych i również da poczty polskiej ustawy nie ma, tym bardziej rozporządzenia z takimi okrężnymi drogami żywność zdobywa to jest naprawdę ewidentne bezprawie tego robić może rocznie pierwszy nie pierwszy raz cały ciąg tego bezprawia poczynając od uchwalenia ustawy przez Sejm poprzez brak odczekania 14 dniach tego regulamin Sejmu poprzez brak komisji przez brak zasięgnięcia opinii na szczęście Senat naprawia proszę będzie jak wyglądały dzisiejsze konsultacje były bardzo ciekawe, bo tutaj pan, że Kamiński wspomniał że, o ile stan prawny jest tutaj jakby już mniejszy lepiej zbadanych natomiast właśnie było bardzo ciekawy uzyskanie informacji takich technicznych przedstawicieli poczty jak dowiedzieliśmy się to byli przedstawiciele związków pocztowców też nie do końca, jakby mogli stwierdzić całą pewnością że, że dane, które przekazują informacje są do końca pewny np. dowiedzieliśmy się najprawdopodobniej koperty, czyli cały pakiet wyborczy to będzie traktowane jako druk bez adresu jako wykład ulotka, która reklamuje nie wiem pizzę czy czy kalosze gumowe czy kapcie nie będą to drugi adresowany, czyli tryb ma być podobno taki, że będą panowie z poczty chodzili parami listonosz plus towarzyszącym pracownik listonosz będzie wrzucał do skrytki pocztowej skrzynki pocztowej wyborcy dróg bez okresowy, a towarzysząca osoba będzie posiadała PiS spis wyborców będzie oznaczało, że od, chociaż raz pisze komuś rzucono komunizm to jest trochę ze śmieszne niepoważne naprawdę kompromitacja poza tym trzeba pamiętać o tym, że władze nie uchyliły ustawodawca uchylając, zawieszając stosowanie tego przepisu głosowanie korespondencyjne pozostawić całą resztę rozdziału dotyczącego tego głosowania łącznie z przepisem, który nakazuje ażeby listonosz doręczał wyborcy bezpośrednio pakiet wyborczy jako przesyłkę rejestrowaną łącznie z odebraniem danych ze sprawdzenia dowodu osobistego i 1 pocztowcy powiedział aktor listonoszy odważy się chodzić po mieszkaniach przez kilkanaście godzin dziennie styka się twarzą twarz z tymi wyborcami po drugie, taka procedura powodowały, że przez miesiąc będziemy te koperty roznosić chyba jest żywność jest to wszystko świadczy o totalnym nieprzygotowanie przepraszam taki fatalnie ulepiony gniot ustawowych przez przez projektodawców proszę będziecie za takim rozwiązaniem wobec tego pan pan optuje, jakie rozwiązanie jest w tej chwili możliwe do wprowadzenia na dzień dzisiejszy możliwe jest głosowanie w lokalach natomiast natomiast na to wszystko za mało za mało czasu ustawodawca ostatnią chwilę przepisy uchwala z naruszeniem i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które przewidują sześciomiesięczną przerwę najpóźniej 6 miesięcy przed wyborami mogą być czynione istotne zmiany one są robione na niespełna 2 tygodnie przed wyborami także, jeżeli władze chciały, żeby wybory korespondencyjne odbywały się odbyły się na to trzeba odpowiednio przygotować czy wybory w różnym trybie takim tradycyjnym takie nazwy no teraz na to już za późno no ja tutaj nie jak oceniasz tę kwestię sceny politycznej, bo to nie jest tutaj moi, że moja jakiś naiwny nie ma specjalnych umiejętności, ale cały czas podkreśla wielu konstytucjonalistów, że władze z uporem gorszym lepszym inne sprawy upiera się nie wiadomo dlaczego przy tym, żeby nie wprowadzać stanu klęski żywiołowej sytuacji, kiedy stan rzeczywisty obecnie, jakim mamy z tym należy więc, o czym świadczą wszystkie te ograniczenia dotyczące praw obywatelskich wszystkie ograniczenia, które między zmuszają władze do przebywania w domach słuszne zresztą oczywiście, ale one one jakby są wpisują się w prawny stan klęski żywiołowej trzeba rzeczywiste dopasować do stanu prawnego a czego niestety władze nie wyżej toby się, jeżeli ktoś dawno powinno być zrobione wtedy naturalną naturalną drogą można, by te wybory odbyć w innym terminie tak w przeszłości przeszłości nie cofniemy pozwoli pan, że zaczniemy oczywiście jest teraz tutaj się, że jeżeli dojdzie do tego, że na to się zanosi tak tak mi się wydaje, że może taka sytuacja zaistnieć, że jednak Senat wprowadzi poprawki do do ustawy chociażby wprowadzające zwane vacatio legis czyli, czyli jeszcze trzeba będzie 3 miesiące od przekaże do momentu wejścia w życie ustawy jest, jeżeli Sejm tego tego weta decyzji Senatu nie odrzuci no to ustawa w życie wejdzie w związku z tym wybory korespondencyjne odbyć się 10maja winnego tam przewidywanego siedemnastego jesteśmy też niezgodne z konstytucją odbyć nie wiadomo ale gdyby wyłączyć ten wątek polityczny, przed którym pan również wzbrania to co w tej chwili można zrobić takie rozwiązanie przed przede wszystkim zgodne z konstytucją, a drugi jest realne do przeprowadzenia to zgodne z konstytucją przeprowadzenie wyborów w oparciu o te przepisy które, które funkcjonują nie można przeprowadzić w oparciu o głosowanie w lokalach tak jak co się stało wczoraj w niedzielę czy poprzednią niedzielę w głosowaniach uzupełniających jest tutaj przecież one odbywały się w myśl obecnego prawa w lokalach z odpowiednim zabezpieczeniem, jeżeli jeżeli, jeżeli nie będzie ta ustawa stosowana w Senacie nie będzie nie wejdzie w życie w zasadzie taka tylko możliwość istnieje natomiast tutaj trudno powiedzieć czy będą łączyć to szansa chociażby z uwagi na karty do głosowania nie wiem, jakie jak karty wyglądają one nadają się do głosowania takiego tradycyjnego też są karty specjalne, które tylko mogą być użyte w pakietach no tak, ale rozwiązanie, które pan, o którym pan mówi wyłącza część wyborców z możliwości oddania głosu mam namyśli choćby te osoby, które są objęte kwarantanną wróciły z zagranicy bądź też ich rodzinach wśród najbliższych jest ktoś, kto uległ takiemu zakażeniu jako 19 no tak taka jest taka sytuacja, że osoby, które są, które korzystają z kwarantanny czy są izolacji domowej tutaj będzie będzie problem jest z nich jest głosowaniem jeżeliby weszły w życie przepisy, które Senat chce, które są pozywane procedowany w Senacie to w ogóle będą pozbawieni możliwości głosowania również teraz, ale też w przyszłości osoby, które mieszkają czy mają za granicą obywatele polscy i obecnie są w ogóle wykluczeni z tej możliwości, a jeżeli wejdzie w życie ustawa procedowana przez Senat wprawdzie Ford teoretycznie mogą głosować, ale przepisy tak skonstruowane po prostu nie zdążą tego zrobić, bo muszą zgłosić się u konsula poprosić o nadesłanie pakietu powstał przecież też tam czas jest niewolno, jaki w Polsce, a poza tym część osób wspólnie szkolą tanie nie uzyska żadnego zezwolenia należy pójść do skrzynki pocztowej czy później poczty, więc to będzie czy taki czas będzie na pewno naruszenie istotne naruszenie powszechności głosowania no tak mnie każdy każdego każdy sposób przeprowadzenia tych wyborów będzie wiązał się ze skargami, o których pan mówi wielu wywiadach, bo zawsze ktoś może podnieść to, że wybory zostały przeprowadzone we właściwy sposób oczywiście chociażby skargi z uwagi na brak równości, bo braki w kampanii przecież kompani nie prowadzą nie prowadzi kampanię obecnie prowadzi prezydent no, toteż trzeba przyznać osoba, która pełni jakąś funkcję państwową prezydent musi tę funkcję wykonywać w związku z tym, że granica trudno rozgraniczyć często ale, ale wszystko jest jedyna osoba, która prowadzi kampanie pokazuje się w mediach pozostałe osoby nie prowadzą, bo nie ma możliwości prowadzenia kampanii przez internet to co nie żadna kampania kodeks wyborczy, mówi że agitacja jest publiczne zachęcanie do głosowania na dany program dane osoby od czego nie ma, więc to jest też będzie na pewno tak pan wspomniał będzie spora ilość podają, że bardzo dużo protestów opartych na kwestiach prawnych chociażby właśnie brak kampanii czy pominięcie pewnych grup osób za granicą, ale też na kwestiach kwestiach technicznych jest np. no zaginięcia przesyłki którą, która może tak się zdarzyć, że sami staną się dzisiaj przedstawiciele poczty ludzi mogła zdarzyć pomyłki, że przesyłka będzie przyznana nie do tej skrytki, gdzie gdzie, gdzie trzeba różnie może być czasami nie będzie nie będzie skrzynek pocztowych desy i trudno będzie udowodnić w porcie doręczyli przesyłkę i wyborcy, że otrzymał także czy nie otrzymał, więc to jest problem pisarzy z tych przyczyn technicznych też mogą być wnoszone są protesty do Sądu Najwyższego proszę powiedzieć co tak naprawdę może sprawić, by doszło do powtórzenia wyborów nie wiem liczba uznanych skarg czy też waga tych skarg, jakie zostaną wniesione później uznane to liczba zaś liczba sama liczba też nie ma nic nie jest jedynym był to i tak nie wymiernym elementem, bo Sąd Najwyższy, nawet jeżeli zostanie tysiące dziesiątki tysięcy tych protestów to musi ocenić czy one miały wpływ na wynik wyborów tak mówi tak mówi przepis, bo nie wystarczy tylko udowodnić, że nastąpiło takie czyny naruszenie prawa prawa karnego kodeksu wyborczego, ale trzeba też udowodnić, że miało wpływ na wynik, bo to może tak się zdarzyć sytuacja, gdyby kandydat, który wygra wybory np. w pierwszej turze, choć niewielką ilością głosów prezes Antonio 51 z kawałkiem procent procent głosów no i co wtedy może się okazać np. osoby, które za granicą mogą zagłosować nikt ich ilości tak duże, że one akurat, gdyby to osoby głosowały być może wynik wyborów byłby inny jest tutaj, a może taka sytuacja zaistnieć, bo nie można wykluczyć, że będzie wygranej już niewielki, jaką ilością głosów czy pierwszy w drugiej turze, więc na pewno jest na pewno może może tak taka może nastąpić, jeżeli Sąd Najwyższy uznał, że te protesty mają szansę powodzenia, bo jak żadnych wyborach w moim przekonaniu znacznie do protestu będzie miał szansę na ich skuteczne uznanie przez Sąd Najwyższy dziękuję panu bardzo za rozmowę Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej moi państwo gościem dziękuję bardzo, państwa zapraszam teraz na informację Radia TOK FM my kończymy tym samym nasz popołudniowy program audycji wydawał Bartłomiej Pograniczny realizowała dom, które za chwilę informacje po nich kultura osobista usłyszy się państwo jutro o godzinie 1720 Przemysław Iwańczyk kłaniam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA