REKLAMA

Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-28 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wcale państwa moim gościem jest pan dr Marcin Styczyński zakład arabistyki i islamistyki wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie panie doktorze witam serdecznie dzień dobry miło mi uczestniczyć w państwa audycji podczas gdy reszta Polaków studiuje proponowane zapisy tarczy 30 i zastanawia się czy zostanie zwolniona, bo będzie zwalniać tak dalej tak dalej pan studiuje środki retoryczne manifestach organizacji Al-Kaida i Rozwiń » państwo islamskie do tak to znaczy dziękuję za zainteresowanie publikacją, która niedawno ukazała się w wydawnictwie w UE i no faktycznie w dniu ukazania się książki zbiegło się troszkę w trudnościami i problemami, które teraz aktualnie stoją przed przed światem, a tu trzeba zaznaczyć w pierwszej kolejności publikacje jak gdyby w efektem do wieloletnich badań zapoczątkowanych jeszcze w dobie znacznej aktywności organizacji, o których mówimy, czyli Al-Kaida i później państwo islamskie, więc jest to niejako podsumowanie zamknięcie pewnego rozdziału badań naukowych w zakresie środków propagandowych środków językowych stosowanych przez te 2 organizacje, a to tematyka dość o tyle istotne, że z perspektywy też do takiej można powiedzieć retoryczne, ale też języka gorzowskiego te aspekty językowe czy też propagandowego nie zawsze były przedmiotem zainteresowań badaczy, a USA one na pewno wpływały do procesu indoktrynacji czy też rekrutacji bojowników itd. więc tu trzeba zaznaczyć, że do publikacji jest jako podsumowanie pewnych badań i no to jakiś daje asumpt do rozpoczęcia takiego nowego rozdziału badań nad morze obecnymi wyzwaniami przed którymi stoi czy analiza, które pan dokonał wszystkich materiałów na przestrzeni miesięcy 3 lat nie pokazuje jakąś spójną narrację czy też raczej jakiś powiedziałbym różne etapy ewolucję tejże narracji albo będą wręcz rozproszenie tak to jest to istotne pytanie, bo można powiedzieć, że propaganda tego typu organizacji, bo możemy tutaj mówić o rajdzie później o państwie islamskim o grupach rozproszonych, które wciąż działają morza, gdzie przebiega, gdyby dwutorowo, czyli z 1 strony, gdy mamy do czynienia z taką tradycyjną powiedzielibyśmy tradycyjnym dyskursem, który nawiązuje do klasycznych norm czy do retoryki, ale gorzki elementów struktury narracji liturgicznej i przypomina coś w rodzaju Kazań jest wygłaszanych w czasie piątkowych nabożeństw oczywiście jest wyraźna eksploatacja narracji stylu, który w, którym też zawarte jest przede wszystkim jakieś przesłanie ideologiczne w tym polityczna i to widać wyraźnie, zwłaszcza jeśli chodzi o poziomie przywódców tych 2 organizacji trzeba zaznaczyć, że skoro jeśli chodzi o każde państwo islamskie to liderzy liderzy zostali, gdy zostali zabici obydwie organizacje są w defensywie, więc to troszkę sytuacja Anno Domini 2020 zupełnie uległa zmianie natomiast te de ta narracja taka tradycja realistyczna byśmy powiedzieli oczywiście odbiła się też na bym miała wpływ na komunikację, która później następowała wśród działaczy zwolenników, którzy jak, gdyby możliwe lądowali, ale czy pani na pewno wpływ z tego co wygłaszali przywódcy i to odbijało właśnie w komunikacji taki na zasadzie krótkich oświadczeń czy też forów internetowych produkowania różnych materiałów audiowizualnych i tamten styl bądź pewna frazeologia nawet kiedy kopiowanie takie całych fraz odbijało się czy było równocześnie połączone z nowymi formami z dostosowanymi do współczesnego też często młodego odbiorcy, czyli łączenie np. w tej tradycyjnej retoryki z retoryką wizualną, w której np. już kluczową rolę odgrywa obraz dźwięk pozycjonowanie postaci wykorzystywanie takich elementów z popkulturowych, kiedy i łączenie tego z tym tradycyjnym takim liturgicznym niekiedy wręcz archaiczny powiedzielibyśmy nawet wątkami takimi właśnie czy też elementami nawiązującymi do tych dzieli klasycznych oczywiście cały ten miks na pewno stanowi taką mieszankę wybuchową, która odbijała się i w tych latach dominacji państwa islamskiego chociażby w ostatnich latach do pokazywała, że jednak wpływ propagandy coś co się mówiło o wpływie no, zwłaszcza młodych zwolenników, bo nie zapominajmy, że w dużym stopniu dotyczyło obywateli też krajów zachodnich poza światem arabskim dużym stopniu chociażby działaczy czy też bojownicy państwa islamskiego to były osoby dużym stopniu pochodzące z około 10 000 pochodziło z samych no 5000 pochodziło z krajów europejskich, więc w tym nawet Polski około 10 osób, więc to odbywało się poprzez indoktrynację właśnie to był pierwszy etap, czyli dominacja czyli, odkąd zaczął się tego słowa tak potem przychodził przychodził przychodził, ale działań już takich struktur operacyjnych technicznych logistycznych i tak da no dobrze to porozmawiamy może o tym, jakich środków retorycznych używano czy też jakich reguł jakich pojęć korzystano z tych odezwa ach, w komunikacji w manifestach tu też dziękuję za to pytanie, bo tematyka jest dość ciekawa, dlatego że możemy mówić o o retorykę arabska stanowi 1 z takich działów kanonów można powiedzieć kulturowych literackich językowych w świecie arabskim przywita określana jako Bella właściwie stanowiła nawet w tym złotym okresie kształtowania się państwowości arabską muzułmańskiej przede wszystkim okres zapasy w Lasecki do takich szczególnie tutaj stopy wówczas właśnie pozycja retoryki, czyli ta siła polityki i siła poszczególnych środków retorycznych biała niebagatelny wpływ na język arabski idea różne różny od całą otaczającą rzeczywistość w tym i właśnie wtedy piśmiennictwo i to co znajdujemy w cennych dziełach arabskich nią zawsze gdzieś tam w tle pobrzmiewa tabelach i oczywiście tutaj organizacje to oznacza, że retoryka ściśle związana z jazdy z organizacjami, o których tutaj mówimy z wody w ogóle trzeba zacząć od tego, że pojawia się już trzeci raz pewien dylemat, gdyż dylemat albo też dość niejednoznaczna dyskusja, dlatego że, o ile zachodnie retoryka wypracowała coś takiego jak renesans retoryki czy też jako działu czy też nurt tzw. New retoryka chociażby zapoczątkowany wszystkim tabelka innych, gdy będzie, gdy ta klasyczna retoryka, która kiedyś wtedy do dotyczyła wybitnych dzieł literackich polityki, czyli była zarezerwowana dla do nazwijmy to pewnych elitarnych źródeł, by nie dopuszczano możliwość stosowania reguł retorycznych na poziomie reklamy biznesu czy polityki właśnie, gdy mediów i badania w tym zakresie są są, zwłaszcza w zachodnich retoryce no dość szeroko rozwinięte o tyle w świecie arabskim do 1 budziło duże kontrowersje, dlatego że właśnie wciąż ten klasyczny model był dominujący, czyli coś co zostało sklasyfikowane w od 9lutego trzynastego wieku stanowiło pewien kanon nienaruszalny miało dotyczyć właśnie przede wszystkim poezji wybitnych dzieł literackich i dokąd dokąd dokonuje się pewnych badań w zakresie współcześnie retoryki, czyli dostosowanie 1 z polityki z reklamy czy też mediów, ale sprawy z pewną ostrożnością i tutaj dawek mówi się je, kiedy niszczycielski, że Okaj, ale tu mówimy o retoryce zachodniej nawet jeśli dostosowujemy do tych dziedzin natomiast ten tabelach, której wspomniałem, czyli retoryka klasyczna jednak jest zarezerwowana dla tych wybitnych dzieł literackich no ale to jest oczywiście teoria natomiast praktyka pokazuje, że pewne reguły retoryczne tutaj takie można powiedzieć wyróżniający się działy przede wszystkim, gdy do odbiegające równocześnie od działów też kryteriów zaproponowanych przez Arystotelesa czy przede wszystkim Arystotelesa Platona czy Górki Jasia na poziomie retoryki Zachodu i to tutaj w świecie arabskim możemy mówić właśnie o chociażby w dziale Bea, który dotyczył no szeroko rozumianej tematyki składni, czyli stosowania konkretnych konkretnego słownictwa zwrotów, gdy w kwestii moralności itd. itd. gdy ci bardzo w takim razie tak to tutaj tutaj dopiero początek o to jest to początek mam nadzieję panie doktorze dopiero początek wracały państwo ma udziały zostały w nowe działy został i 2 część naszej rozmowy idealnie dr Marcin Cieszyński z zakładu arabistyki i islamistyki wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim gościem rozmawiamy o książce pana doktora środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida państwo islamskie wydanej przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje o 1120 po informacjach wracamy ale wracamy do programu Owczarek państwa moim gościem jest dr Marcin Cieszyński zakład arabistyki i islamistyki wiedział na filologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu państwa, którzy są zainteresowani tematyką, które dzisiaj rozmawiamy kieruje także do książki wydanej przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowanej środki retoryczne manifestach organizacji Al-Kaida i państwo islamskie autorstwa mojego dzisiejszego gościa książka, której dzisiaj rozmawiamy i do tej książki wracamy przed informacjami pytałem pana o reguły pojęcia środki retoryczne, jakie w swoich manifestach jakich w swoich manifestach używali liderzy organizacji Al-Kaida, a także dodam jeszcze do tego pytania jeszcze jedno, czyli o użycie poziomem tych naj nowocześniejszych zarówno form komunikacji i być może środków, bo wspomniał pan właśnie o tym, że w zależności od grupy odbiorców te środki te pojęcia te reguły były inaczej dobierane tak faktycznie by to dość już byłoby musielibyśmy dużo czasu poświęcić bądź poszczególne chciały i specyfika poszczególnych środków retorycznych jest na tyle rozległa i terminologia i nazewnictwo na tyle obszerny, że na pewno musi mieć się do już tak szczegółową szczegółowa analiza, ale nie na pewno, gdy zasada jest więcej taka jak w retoryce zachodzić chodzi o te środki językowe, ale też na poziomie współczesnym też i wizualne, które służą perswazji, czyli przekonaniu z drugiej strony i do z powodzeniem wymienione organizacje i w ogóle organizacje polityczne przywódcy w nie stosują właśnie tego typu reguły, czyli zarówno na tym poziomie frazeologii stosowania wyszukanych też i środków stylistycznych typu metafory porównania w no to też ma istotne znaczenie, bo odwołuje się do pewnych skojarzeń do pewnych emocji czy w przypadku omawianych organizacji to chociażby do pewnych faktów historycznych do pewnych wyrażeń trwale trwale funkcjonujących w otoczeniu czy wśród użytkowników mieszkańców świata arabskiego i do dla przykładu chociażby badali, czyli przywódca państwa islamskiego np. stosował w swoich o tym, zapomina, ale to zdecydowało w pewnym sensie o dominacji i wpływach państwa islamskiego na terenie Syrii Iraku, a później też odbijało się do sytuacji na świecie lub Starzyńska stosował zastosował na początku działań działalności między nimi, ogłaszając kalifat ogłosił go poprzez właśnie formy liturgiczną wciąż w meczecie w Mosulu i tam korzystało GUS w pełni z racji charakterystycznej dla piątkowych, bo liczną posłużył się np. chociażby termin obiekty ba, który polega na odwoływaniu się do zasady retorycznych do odwołania się do autorytetu bądź cytowaniu już do niej cytował np. pierwszego kalifa pierwszego kalifa po śmierci proroka czyli gdy Bubak France i parafrazując jego słowa, które zostały wygłoszone po jej śmierć rocka po przyjęciu jak gdyby władzy przez kalifa Abu Bakr tutaj badali też jak gdyby sparafrazować słowa co wpłynęło w pewnym sensie do wiernych w Cannes którzy, którzy będą w jakimś w jakim sensie może oczywiście do tego dochodziły cała polityka brutalna i pełna przemocy, ale no nie zapominajmy, że też zwolenników no właśnie tego typu środki, by miały istotne znaczenie, a jeśli chodzi o retorykę wizualną, czyli dla domów dla, czyli właściwe dla każdej grupy odbiorców było to odpowiednie środki retoryczne dostosowały, bo jeśli mówimy np. audytorium zachodnim no to tutaj umówmy się już dość archaiczny wydawałoby się środki de czy też metody perswazji no może nie były zbyt nie wzbudzały duże zbyt dużego zainteresowania no ale jeśli powiedzmy takie elementy klasycznej klasycznych już klasycznych tropów czy figur retorycznych doskakuje związane z elementami retoryki wizualnej odwołującej się chociażby do nie wiem ilustracji czy też grafik gier komputerowych chociażby wykorzystywano grafikę słynnej gry call w drugiej turze w zespole z, gdzie na tle bohaterów gry byli zamieszczają ska bojownicy do tego np. taki napis po arabsku właśnie coś na zasadzie w jakiś metafory porównania, które zachęcało do przyłączenia się do danej organizacji ich artystycznej czy łącznie z jakimi firmami tak gdzie by w czasie dziś narodowe Marzeny tak jakby inne inne inne wartości czy też inne wskazywani różnych wartości cele też różne inne pojawiają dla różnych grup tak, czyli powiedzmy odwołał, bo tak napiętej do pewnej klasycznej narracji wskazywałoby na tradycje na pewną ciągłość tak na to, że ta legitymacja wciąż jest przy osobach, które te teksty wypowiadają to osoby spoza kręgu albo odcięte trochę poza może odłączone od kultury tradycji tekstów raczej zachęcano jakimiś przygodami tak czy sensację, która miałaby prowadzić to trzeba zaznaczyć, że tu z 1 są do kręgu kulturowym raczej może mówić też ale, ale trzeba pamiętać, żeby jeszcze wspomnieć, aby odwołać do przykład z grą komputerową grafiką dochody już bardziej chodziło chyba grupy wiekowe lepszy, bo jest to samo zarówno dla świata arabskiego jak i świata Zachodniego po prostu grupy, więc w danych młody trzeba także wielu bojowników to byto to byli młodzi ludzie, więc więc jest tożsama z równym ze świata arabskiego świata Zachodniego, kto to jest właśnie ta sztuka perswazji, czyli dobierania takich rodów, które mogłyby mieć wpływ na daną grupę niezależnie też troszkę ale, ale tak tu oczywiście pan rację tylko, że to też było dobierane, czyli łóżka dobór odpowiedniej metafory, która nawiązywała do jakiś powód postaci bądź pewnego symbolu charakterystycznego nawet dla tego regionu czy obszaru geograficznego też były stosowane jak najbardziej, więc ta różnorodność pokazywała, że do chodziło ten cel zmierzający do perswazji i co ważne trzeba dodać, że tutaj nastąpi nastąpi też pewien przełom mianowicie że te manifesty, które czy publikacje, które były na początku wydawany czy też publikowane w czasy spory sprawiły i to widać było chociażby poprzez media społecznościowe w, czyli do około kilku tych kilku tysięcy różnych profili na Twitterze w czasie dominacji oczywiście państwo islamskie powodowało, że użytkownicy sami zarzucali też rację, czyli to postępowało w takim w takim trybie w postępie geometrycznym, czyli powiedz mi się organizacja wydała jakieś oświadczenie, które były zawarte w wyszukane środki stylistyczne to to po to, powodowało powielanie tego komunikatu rozbudowywali go i do czasem rozrastanie całego dyskursu w ten sposób to oczywiście, żeby kolokwialnie można powiedzieć samo napędzająca się machina, która powodowała to było widać chociażby w trakcie chociażby zamachów w Paryżu na redakcję Charlie Hebdo w 3 czy innych podobnych zdarzeń, gdzie po prostu było to wyraźny wyraźnie jak gdyby na kredyt jak gdyby taki inspirowali się wzajemne obelgi tekstami bądź dyskursem, który już upowszechnił się oczywiście na poziomie na poziomie tych wymienionych organizacji do Itaki w ostatnim etapie tylko dodam jest to, że coś lat coś, czego jest to też ciężkie do analizy monitorowania to jest to, że ze względu na blokadę czy też likwidacji wielu kont internetowych w mediach społecznościowych nie zwolennicy czy też działa przy niej z przenieśli się do i że może nie tyle do Dark złe długi, bo to też, ale bardziej do tych komunikatorów gorzej monitorowanych, czyli chociażby telegram prawda, który w tam jest bardzo sporo kanałów, w których w, których ten dyskurs jeszcze jakoś tam dominuje i następuje jakaś tam wymiana narracji czy też czy też komunikatów, ale oczywiście już nie jestem ten poziom, który był jeszcze w latach 20151617 na dobrze, czyli mamy można, by się tak jestem czy wrócę do żadnej spójności, ale pytam też spójność stylistyczną, ale zastanawiam się czy przywódcy liderzy organizacji mówią 1 głosem czy też, gdyby dochodzi między nimi do konfliktów czy też dopowiedzmy uzurpacji większej władzy, niżby to wynikało z rzeczywistego czy sprawowania tak czy oni wiek trochę przerzucają się czy też korzystają z innych figur retorycznych czy też innych innej stylistyki to też ważne pytanie, bo to znaczy ja staram się teraz pracować to jest kwestia tak krótko mówiąc też jako postać ojca, czyli właściwie to co czeka nas po upadku kalifatu prawda wraz ze śmiercią Barbary takiego zniszczenia struktur w de facto w Syrii Iraku, czyli wyraźnie państwo islamskie w defensywie, ale jeśli mówimy na poziomie Syrii Iraku natomiast w do warto zwrócić uwagę jak to się kształtuje obecnie to troszkę w większe teraz jesteśmy w dobie wyzwań ale, ale jeśli spojrzymy dziś poza kręgiem zachodniej to jest trzecia arabską arabską muzułmańskim tu też pan też tylko arabskie, ale też państwa, gdy w, których jedno jest znaczna społeczność muzułmańska, czyli państwa Azji południowo za południową zachodnie państwa Afryki tutaj też warto zwrócić uwagę jak tam kształtują się te radykalne ekstremistyczne działalność różnych grup i o tym, się troszkę zapomina prawda w Afryce zachodniej tak dalej natomiast do jest także Darek w pewnym sensie to co też wciąż zostało zaprezentowane w pewien model dyskursu ich nazwijmy go dziś artystycznego jest stały i i to, że używa się np. dysk lemingów czy też eufemizmów, bo zyskami, czyli dyskredytujące słownictwo jest stałe, czyli to, że nazywasz wrogów krzyżowcami syjonista ami tak dalej jest pewnym stałym elementem, który zresztą w historii świata arabskiego był wykorzystywany wielokrotnie więcej, więc tylko kanały informacyjne i sposób dobierania środków się zmienia, ale bez byli chyba pewien młody stały, czyli zarówno Boże to nie być komunikat czy też PiS post do w mediach społecznościowych te zawierające powiedzmy tego rodzaju zestaw wyrazów jak i wyszukany wyszukany kazanie w piątkowych zgłoszony przez jakiś liderów danej organizacji, czyli czyli, czyli pewien schemat jest stały tak jasno zwijają się kanały komunikacji czy też dobór plan Platformy Platformy wygłaszania tego typu świadczeń czy też prowadzenia dyskursu no dobrze powrócimy panie doktorze do naszej rozmowy OKS przypominam tytuł książki mojego gościa środki retoryczne manifestach organizacji Al-Kaida państwo islamskie państwa moim gościem jest dr Marcin Cieszyński zakładu arabistyki i islamistyki wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informację o godzinie jedenastej 40 wcale państwa moim gościem jest dr Marcin Cieszyński zakład arabistyki i islamistyki wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o książce pana doktora środki retoryczne manifestach organizacji Al-Kaida państwo islamskie wydanej przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zastanawiam się panie doktorze czy studiach tekst coś pana zaskoczyło zdziwiło rozbawiło no dobrze, że to nie, ale czy trafi pan jakieś takie rzeczy tu, że były trochę nieoczekiwane niezwykłe boje to jest ciekawe pytanie faktycznie bo o ile i ta ten tradycyjny model dyskursu no można powiedzieć, że w pewnym sensie tak jak już mówiliśmy był właściwie wykorzystywany do celów politycznych ideologicznych czy chodziło z telewizora ani przekazu i historii bogatej historii świata Rawską gdańskiego pojawiło się od początków dziejów świata arabskiego, czyli uzurpowanie sobie komunikacji czy też dyskursu do celów politycznych przez różnych frakcji od Łaby i to do dziś dnia funkcjonuje o tyle te nowe formy komunikacji mogą mogą być zaskakujące, czyli właśnie łączenie takich elementów popkultury w właśnie z tą tradycją z tym tradycyjnym podejściu do do języka to to co może być interesujące i budzić budzi ciekawość do ita kwestia jej też też umożliwienia indywidualnej relacji, czyli danie możliwości tworzenia czy też inspirowania każdego dyskursu, czyli właśnie to co wspomnieliśmy to że, gdy użytkownicy tu trudno powiedzieć zarówno działacze zwolennicy sympatycy wtedy do w pewnym sensie tworzyli taką zasadę no zamkniętą społeczność wirtualną, która wtedy inspirowała się wzajemnie w poprzez właśnie komunikację z działalnością organizacji do i oczywiście to co też może budzić zaskoczenie i pewny pewny z takim jest pewnym przykrywa także cały czas chodziło też w pewnym sensie o wybielanie działalności prawda terrorystycznej, czyli to to butę też stały element, który poprzez różnego różnego rodzaju metody do w pewnym sensie zaciemnia ten obraz takiej rzeczywistości, która była przecież bardzo brutalna natomiast poprzez stworzenie odpowiedniego wizerunku czy też właśnie takie usprawiedliwiali autoryzowania działań w jedno to powodowało, że byliśmy świadkami tych tragicznych wydarzeń to zarówno w świecie arabskim, jaki na terenie państw zachodnich dobrze i wspomnień wspomina pan też o właśnie tych nowatorskich środkach perswazji ta pana książce pojawia się czasopism, że wtedy warto ten wątek tak trochę rozszerzyć dla naszych słuchaczy, tak więc to jest roszczą, w którym jest mowa o tych nowatorskich środkach perswazji do i tutaj, kiedy tak jak pan słusznie zauważył 1 pododdział jest mowa o usługi w czasopiśmie Tofik oczywiście moja analiza koncentrowała się wokół kwestii właśnie retoryki wizualnej jeśli chodzi o analizę całego podłoża historycznego czy też treściowego czasopisma, bo tak jak mówiono jest koncentracja na tych elementach gdzieś perswazji, czyli przekonywania audytorium natomiast to jest to jest czasopismo, które w, które do szeroko jest szeroko znany, zwłaszcza wśród odbiorców zachodnich, bo trzeba zaznaczyć, że przede wszystkim ukazywać jego język Alden, gdy tak tak, ale przede wszystkim w języku angielskim natomiast też i w języku rosyjskim niemieckim francuskim tam oczywiście różne nazwy natomiast do najbardziej powszechny był dobiegł, ale czy boisko w języku rosyjski czy dar Al Islam chyba w języku francuskim i tu też ciekawe że, toteż każdy odpowiednik czasopisma był dostosowany do danej grupy odbiorców, czyli do jazdy jeśli chodzi o wersję francuskojęzyczną to tam były w tej kwestii właśnie takie charakterystyczne dla pewnego dyskursu czy kiedy pojawiającego się w przestrzeni publicznej francuskiej, czyli chociażby kwestia dużo od Rosji wzbudzały nakaz zdejmowania hidżabu, czyli okryć prawda dla muzułmanek do to był też jak gdyby Izby Inspiro, lecz też podgrzewany był temat właśnie w tych czasopismach może to jest wymierzone w społeczność muzułmańską pisało oczywiście w praw religijnych itd. dowiedz tutaj były łączone bardzo różne wątki do tego oczywiście była bardzo bogata szata graficzna, czyli jeśli zestawimy to sobie z takim suchy z tekstem był manifestem w języku arabskim, a bardzo rozbudowaną grafiką, który właśnie to tam, żeby znaleźć z grafiki odwołujące się do gier komputerowych do słynnych filmów dotąd wszystko, gdy do, gdy inspirowało na pewno, zwłaszcza młodsze pokolenie, które znajdowało tam różnych inspirujących czy też agitacyjnych form skłaniających do do przystąpienia do organizacji panie doktorze chcemy się pan, że pozwoli zapytać o pewną oraz kwestie, które nie daje spokoju Otóż w swojej książce użył, żeby pan terminu mudżahedinów tak tam ta w, a Lotos jest też nowo także rzeź czy liczba pojedyncza to nie jest mój hit, a mudżahedini to liczba mnoga, czyli właściwie mudżahedinów, a nie mudżahedinów w tej chwili Polski w liczbie mnogiej z arabskiej wymogi Luca akt, ale proszę zauważyć to samo dotyczy też pewien dylemat poziomie trochę tu ruchu to powiem szczerze że, gdy sam został jak wybrnąć z tego ale, toteż proszę zauważyć dotyczy formy, gdy trasy operacyjnych prawda, gdzie mamy Hadesu też prawdę to jest odwieczny dylemat czy odmieniać terminologię czy nazewnictwo w i czyje zostawić formie, gdy do takiej do wyjściowej prawdo tutaj jest też proszę zauważyć, że też w książce jest jak wspomniałem zaraz na początku, że te są formy spolszczone prawda w czasie budżet milinów budzie Chin i mudżahedinów nie ma przychodów nie uciechy duch powinno być pomóc hit to jest po liczba pojedyncza prawda budżet i tak 1 nowo budzi ich dług za źródło czeską wersję tak no bo robi pan jeszcze 2 narodów liczby mnogiej z drugiej arabskiej to tak jakby powiedzieć grę lisy, a nie gram liny, bo to teraz faktycznie musielibyśmy to bardziej to jest w i bezdyskusyjna, ale budżet, ale chodziło tu tutaj chodzi o to, że to jest jakaś forma która, choć to też jest do końca to znaczy był sprawiedliwy, gdy mówimy o formach upowszechniony to też jest dyskusyjna, więc nową wersję wersję po prostu w tym momencie może może być dopuszczalne są różne, bo jeśli mówimy o w wersji, która jakoś spopularyzowała, a może być poprawka również prawda także wcale nie wyklucza byłaś wcale nie wykluczam, że pan teraz pytanie można, by jeszcze bardziej popularyzować jednakowoż stawić opór powiedzieć zaraz zaraz to jest bez sensu mówienie są Sowie i grę lisy, bo tak, ale z drugiej strony no może to jest tak jak to jest tak jak byśmy to w tym to jest tak jak my możemy udzielić tej terminologii Tarnowska mamy Harris i HDS, czyli w co też upowszechniło, a nawet wersja taka spolszczona, ale wciąż zastosowano wg zasad i są, czyli transliteracji w fachowej humanizacji i ale tam też chyba dziś gdzieś pojawiła odmiana tego HD słów, ale teraz teraz też gwarantuje czy tak było, więc teoretycznie notesie dylemacie odmienia czy zostawić tak spółkę w formie częściowej natomiast, bo z punktu widzenia stylistycznego językowego teoretycznie 1 powinniśmy to jakoś odbili taka zostawienie tego już abstrahuję od budżet liderów, ale w budzie liderów, ale do właśnie tak mówiono możemy zostać albo udzielić tak, ale dotyczy to wielu innych terminów to jest faktycznie graczy część czy powinniśmy odmieniać łącznie z lokalizacją mówi o tych znakach diakrytycznych wg wg i to się stan stada ze wsi organizuje się i dodawać końcówki poszły polskie czy też zostawić formy wyjściowej do to jest wielu dylemat wielu publikacji wielu badań wydaje się, że chyba transporty pana sugestiach to chyba forma wyjściowa zostawienie tego formie dzisiaj mówi to jest mówimy o konkretnym przypadku, ale ale, ale był też całej tej terminologii chyba zostawienie, czyli my a bo autor używa Harri Harris, ale to liczba po polsku też będzie w 2 moim zdaniem fatalnie ubiory czy autor używa Harris w we fragmencie tak itd. do raczej używa Hadesu tak uczy wahadłowców morze głów, tak więc no to jest dylemat dla języka arabskiego do można powiedzieć, że tutaj tak rada czy też rada kartografii w pewnym sensie rozwiązuje problem jeśli chodzi o nazwiska nazwy własne, czyli spolszczonej formie no to jakoś pozwala wykryć, ale mówimy o nazwach własnych natomiast zgodnie z terminologii czy właśnie tych tego typu przykładach, o których pan mówi, czyli właśnie budżet no dobrze, ale jeżeli panowie źródło słowo to trochę, jeżeli chodzi o Harris to jest inaczej tak tam z habit i Harris nowości w liczbie mnogiej dojdzie, jeżeli chodzi o ludziach hit w budzie Chiny 1 budżet gmin wielu czyli, jeżeli pan może w dół mogą również, że Polska liczba ale, ale Polska była rola powinna być tworzona na podstawie liczby pojedynczej arabskiej, ale to w ogóle budzie chwili, gdy budżet willi to zaś, dlatego że ludzie idą o małżonkach dla budżetu dla hitów ani mudżahedinów to jest mówię to jest tak jak mówię im sosów albo grę dżinsów co jest poprawne, bo chodzi o g liny tak albo Simpsonów dobrze tak ale, ale o to panu pod pod rozwagę zaszłości okres tak dobrze wiem co należy pan wagonu, bo tak dobrego imienia proszę prądu trzeba trzeba wspomnieć o tym, ze mną wspomniał pan ludzie tutaj kolejny telefon, bo budżet i zimy tak to właściwie budżet i dumny to też to trzeba było rozważyć czy zrobić zmianowy, bo to jest mianownik, a w pojawiają się 22 pozostałe przypadki języka arabskiego, czyli jesteś pewna poprawność budżet ponowić budżet i Dudu Ukah Dudu budżet chirurgów nie to jest w ogóle gotować to jest na to dowody zrobienie jest z polskiej Izby nogi arabskiej wymogi no tak ale, ale samego, a po licytacji powinien też moim zdaniem jest z pojedynczej właśnie tak mudżahedinów, ale no, ale chcę pozdrowić wersje pojedynczy dla 1 młodzież da chciałbym panie, bo jak jednak 1 bojownik o 1 boją ludzie to jest po to jest budżecie i prawda tak może oka, ale nie mudżahedinów okazyjna, ale ale tu mówimy o jedno co liczby mnogiej nie mówili o jedno kąpielisko we oka polskiego pan powiedział 1 bojownik po polsku, a głucha na to 1 budżet hit tak 1 budżet no tak NATO skoro 1 budżet hit to 5 no jak pan jak pan tutaj, bo budżet hitów tak budżet hitów buta, bo np. mudżahedini to nowy liczba nogę po persku tak jako ciekawostkę jeszcze dorzuca pan okazję dobrze, ale zostawiamy tę decyzję o VAT językowy cha to i tak w aktach tata to tylko tak mi to zastopowały dlatego postawię pana zapytać o to mi trochę zgrzyta, ale wpływ pozostały kwestie są bardzo ciekawy, jeżeli ktoś kogoś, kto interesuje państwa to to odsyłam państwa do tej publikacji, czyli środki retoryczne manifestach organizacji Al-Kaida państwo islamskie książka wydana przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu państwa moim gościem był dr Marcin Styczyński zakładu arabistyki i islamistyki wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA