REKLAMA

Prezes ZUS: Mamy do czynienia z pewnym spadkiem wpłat do ZUS

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-04-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

- Mamy do czynienia z pewnym spadkiem wpłat do ZUS, ale nie jest on większy niż obserwowaliśmy w tak zwanych normalnych okresach funkcjonowania państwa. Na dzień dzisiejszy nie następują ruchy, które doprowadziłyby do diametralnej zmiany liczby ubezpieczonych, których mamy w systemie- mówiła w Magazynie EKG prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzień dobry pani profesor dzień dobry panie redaktorze witam państwa codziennie rano czytam informacje o danych wnioskach złożonych przez przedsiębiorców rządową pomoc dziś przeczytałem, że prawie 241 000 000 osób 1 000 000 wniosków złożono do ZUS oraz urzędów Rozwiń » pracy o pomoc w ramach rozwiązań tzw. tarcza anty kryzysowej najwięcej, bo prawie 1 278 000 dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS za marzec maj tego roku ile pani profesor jest już decyzji dla przedsiębiorców o przyznaniu tych zwolnień tak wniosków decyzji tak jest, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą decyzji to one w pierwszej kolejności są podejmowane, jeżeli chodzi o wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudniony tych wniosków mamy prawie 500 000 wszystkie te wnioski, które już przeszło pozytywną realizację oceny są bieżące realizowane do wypłaty już nawet nie chodzi o decyzję, o ile te, które przeszły tam Valdes to jest zdecydowana większość idą do wypłaty do końca tego miesiąca przewidujemy wypłaty na kwotę około 500 000 000zł to jest pierwsza rzecz, którą po prostu realizujemy w takim trybie zmian w sprawnym natomiast część postojowe dla osób prowadzących działalność dobrze zrozumiałem postoje te 500 mamy 2 rodzaje tych świadczeń właśnie są dla też przypomnimy tych osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, a więc to jest po osoby, które w, których przychód nie przekroczył 300% taki mają innego tytułu ubezpieczenia no po prostu nie mogą wykonywać tej umowy z powodów w całości lub części przestały prowadzenie działalności 2000 ile takich osób pani profesor już dostało tę pomoc ZUS tak, jeżeli chodzi o świadczenia z tytułu umów cywilnoprawnych to tych wniosków mamy złożonych około około 74 000 ja z tego co tutaj widzę to 50% tych osób już otrzymało tam pomoc, jeżeli chodzi oświadczenia dotyczące drugiej grupy to są osoby samozatrudnione my mamy w tej chwili w rejestrze, jeżeli chodzi o te świadczenia prawie 405 000 także ja przypomnę, że w 2080, jeżeli na 2080zł do otrzymania wniosku o takich złożono 405 000 ile osób otrzymało już rangi tej chwili jesteśmy w tej chwili jesteśmy w trakcie wypłaty dla około 13 tych świadczeniobiorców także myślę, że połowa tych świadczeniobiorców powinna już otrzymać świadczenie do końca miesiąca, ponieważ cały tydzień te wypłaty trwają dla 1 dla drugiej grupy tutaj mamy trochę złożoną kwestię taką, że dużo tych wniosków jest składana w formie papierowej i niestety one wymagają kontaktu z osobami składającymi, ponieważ mają różnego rodzaju błędy mieliśmy też są formy składania tego wniosku, więc on rywalizował już w tej chwili o ubiegłego tygodnia na etapie wypełniania i dzięki temu w tej chwili myślę, że ta kolejna grupa wniosków będzie bardzo sprawnie też wypłacana być może jest bardzo ciekawa pani profesor przepraszam, że wejdę słowem, ponieważ czasu mamy mało danych, których chcielibyśmy dowiedzieć jest naprawdę dużo przy okazji tych pewnych błędów, o których pani wspomniała czy państwo planujecie jeszcze jakieś działania, które mogłyby pomóc osobom składającym wnioski, zanim one złożą dokładnie dowiedzieć poznać zasady tak, by wyeliminować błędy może jakaś kampania informacyjna może coś z PFR razem no i ja myślę, że tak kampanię informacyjną to prowadzimy bardzo dobre wyjaśnienie, jeżeli chodzi o stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak samo przecież jednak błędy zdarzają tak, dlatego że no państwo wpisując np. były numer rachunku bankowego nie podpisują się albo też wypełniają rubryki, które nie dotyczą są 3 sekcje, więc nie może równocześnie pełni przecież warunków do wszystkich tytułów, o które tam prosimy bardzo się ograniczy teraz myślę, że też wnioski, które będą składane papierowo po prostu nie będzie można przejść do kolejnych jak gdyby pół w tym wniosku, jeżeli wcześniejsze jest źle wypełniony numer NIP albo też nie podpisały albo też podały inne złe dane także tam się gorzej czwarte poprawi oby, aby się udało eliminować błędy tak, by później nie trzeba było poprawiać czekać na decyzję Zakład Ubezpieczeń Społecznych gościem magazynu EKG jest pani prof. Gertruda Uścińska pani profesor, a czy zdanych którymi już dysponujecie wiecie i ilu pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, czyli tych większych przedsiębiorstwach to znaczy my zajmujemy się rejestrem długów liczby ubezpieczonych płatników składek i dla nas takim jest odpowiedzią na pytanie pana redaktora to była tylko wyłącznie kwestia czy zmniejsza się podstawa wymiaru składki tak dlatego, że jeżeli przenosi się ten wymiar czasu pracy na zmniejszenie podstawy wymiaru składki no na zdanych, które posiadamy tutaj do 20kwietnia to ja patrzę na zarówno liczby tych pracodawców co nam opłacają składki jak również na liczbę tych osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego emerytalno rentowego i tutaj w zasadzie jeszcze my obserwujemy takich tendencji, które pyta pan redaktor, dlatego że podam przykład, jeżeli chodzi np. ubezpieczenie wzrosną one jeszcze szersze niż emerytalno-rentowe no to do 20kwietnia nadal mamy w tym ubezpieczeniu 17 200 000 osób, a w marcu to było 17 300 000 zlotym 17 300 000, czyli tutaj mamy naprawdę niewielki spadek ja też analizuje to z punktu widzenia czy ubywa nam płatników składek, bo to jest główne jak gdyby problem tak czy były na płatniku składek z powodu tej trudnej sytuacji patrzymy na liczbę tych aktywnych płatników, czyli tych, którzy opłacają składki i ten stan rzeczy wygląda tak, że na koniec marca nadal mam 2 000 000 prawie 760689 000 płatników to jest tylko mniej w stosunku do do lutego 21 000, czyli jak, gdyby ktoś jest te z punktu widzenia takiego formalnego cenne jest to potoczne powszechne ocenianie skali my musimy trzymać się ściśle właśnie tych rejestrów czy dokonuje się wyrejestrowania płatnik czy zmniejsza liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń ta to z danych na razie to nie wynika tak nie wynika nie wynika to w takim stopniu jak i alarmowania i mamy do czynienia z pewnym spadkiem, ale nie jest to spadek większy niż obserwowaliśmy dla tzw. normalnych okresu funkcjonowania państwa być może także będę rozmawiał z panem redaktorem w maju i podsumujemy cały kwiecień rozliczymy też wszystkie składki to wtedy dane mogły być inaczej na ten moment na dzień dzisiejszy tutaj nie następują jakieś ruchy takie, które by nagle doprowadziły do zmniejszenia liczby opłacających składkę czy też do tych diametralnej zmiany liczby ubezpieczonych, których mamy w systemie taka jest odpowiedź na to pytanie, czyli tak naprawdę powinniśmy porozmawiać w w końcówce maja, aby mieć dane dotyczące ofiar miały też, że nawet w połowie tak po ostatnim okresie już opłacanie składek w połowie maja można już rozmawiać, kiedy przeanalizujemy cały świecie i będziemy też widzieć pełną sytuację, jeżeli chodzi też o skutki finansowe dla tych płatników suną, których zwalniamy w tej chwili ze składek no bo to jest największe obciążenie dla finansów czy funduszu ubezpieczeń czy też budżetu państwa pani profesor jak będzie wyglądała w tym roku sytuacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych funduszu ubezpieczeń społecznych biorąc pod uwagę to co dzieje się w tej chwili to znaczy jak mam namyśli sytuację finansową jak dalece ona będzie odbiegała od pierwotnych planów tak to jest świetne pytanie odpowiedź jest bardzo trudna wieloaspektowa, ale już za nią po prostu biorę oczywiście wracam zawsze taką tęsknotą do tej sytuacji, o których rozmawiają wielokrotnie z panem redaktorem, że mogliśmy zrezygnować z dotacji budżetu państwa, że mieliśmy wzrost o 20 miliardów euro do roku po reformie składki i po prostu w tej chwili widzimy wyraźnie, że ta sytuacja się zmienia mogę tylko powiedzieć, że bardzo dobrą sytuację składkową odnotowaliśmy jeszcze w miesiącu styczniu lutym naprawdę to były znakomite znakomity pobór składek, jeżeli tak mogę powiedzieć dzięki temu w tej chwili mamy jakieś emocje też finansowe żeby, żeby funkcjonować natomiast już rzeczywiście nasi płatnicy składek opłacili nam składki w terminach kwietniowy za marzec i tutaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście ta druga połowa marca musiała już trochę odbicie na pomniejszonych o przychodach od, których opłacono składkę od początku roku dzisiaj do naszej rozmowy pobraliśmy na składkę pobieramy na wszystkie fundusze 90 ponad 92 miliardy złotych i to jest jeszcze o 700 000 00007 miliarda więcej niż analogicznym okresie roku ubiegłego, ale przypominam, że w ubiegłym roku byłaby to zdecydowanie wyższa kwota i ten wskaźnik tak w porównaniu do roku jeszcze wcześniejszego byłby zdecydowanie wyższe patrzymy na dynamikę rok do roku oceniamy dynamikę miesiąca do miesiąca i podam taki przykład, jeżeli widzimy, że ta dynamika nam spada absolutnie tak natomiast, jeżeli chodzi np. fundusz ubezpieczeń społecznych, jeżeli pan redaktor pozwolicie powiem także dynamika wpływów składki oczywiście, jeżeli chodzi o funduszu ubezpieczeń społecznych też nam spada do dzisiaj pobraliśmy na FUS, czyli ten główny fundusz 121 miliarda i to jest 34 miliarda złotych mniej niż do 29kwietnia ubiegłego roku tam pobraliśmy 15 Pudzisz 500,5 miliarda złotych, więc c widzimy, że absolutnie analizujemy to bardzo szczegółowo dzień po dniu też dziś wszyscy pytają Narodowy Fundusz Zdrowia, bo przecież pobieramy składkę na zdrowie, a ta dynamika wpływów też tutaj widoczna do dziś pobraliśmy składki zdrowotnej wysokości 58 miliarda złotych to także jest cały miliard mniej niż analogicznym okresie roku ubiegłego pobraliśmy wtedy 68 miliarda, a więc i właśnie tych danych pani profesor widać to co to co niekorzystnego już w tej chwili szans programisty to też się to też jakoś tam wiąże z tą z tą wcześniejszą naszą rozmową, dlatego że absolutnie ta liczba płatników składek liczba ubezpieczonych tak oni są w pełnym niepełnym nadal są ubezpieczonymi płacą od pewno trochę mniejszy podstawy wymiaru i to się ze sobą bardzo bardzo ściśle wiąże natomiast ten pełny obraz tej pogarszającej się dynamiki nominalnej wielkości składek, które pobieramy my poznamy jak dokonamy w tej chwili przetworzenia jak zaczęliśmy rozmowy w tej sprawie 1 300 000 wniosków o zwolnienie ze składek przyjęliśmy szacunkach, że miesięcznie to dopiero jak przetworzony to będziemy następnym razem rozmawiać potwierdzimy, że to jest około brak wpływu 8 miliardów 200 000 000zł takie przyjęliśmy szacunki tak, ale to jest brak wpływu na cały rok czy na jakiś tam miesięcznie miesięcznie na mieliźnie przyjmujemy z tytułu zwolnienia z obowiązku składy natomiast będziemy to dopiero taki sposób potwierdzający ludowe jak do końca miesiąca tak przed tworzymy około 1 000 000 tych wniosków pani profesor tych pytań mniej jest jeszcze wiele także o to jak się będzie zmieniała ta sytuacja w najbliższym czasie no pewnie i wynagrodzenia będą kształtowały się w najbliższym czasie zupełnie inaczej, więc pewnie te składki także tak, nawiązując do tego, o czym pani mówiła będą wpływały od niższych wynagrodzeń jest jeszcze sprawa faktura jest przesądzona już przez rząd, ale może z tych wszystkich pytań warto jednak na koniec jeszcze jedno zadać czy planowane przedłużenie zasiłku opiekuńczego będzie działał na dotychczasowych zasadach, bo jak rozumiem jest już pomysł przedłużenia 24maja tego zasiłku czy pani zdaniem wszystko będzie działało tak jak teraz czy należy się spodziewać chcieliśmy myślę że, że już te 3 okresy dwutygodniowe w tej chwili ten okres tygodniowy potem kolejny mają one pokazały, że to jest świadczenie no właściwie adresowane rzeczywiście umożliwiała rodzicom opiekunom no sprawowanie osobistej opieki oni też otrzymują to rekompensatę rekompensatę, a 80% wynagrodzenia także najprawdopodobniej wg tych wszystkich obecnych zasad co świadczenie nadal będzie wypłacane w miesiąc maj bardzo dziękuję za rozmowę pani prof. Gertruda Uścińska szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była gościem pierwszej części magazynu EKG w radiu TOK FM ciasna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA