REKLAMA

2020 - rok spadku czy stabilizacji cen mieszkań?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-04-29 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
23:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry mały dodatek do rozmowy z panią prof. Gertruda Uścińska przewożą Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którą rozmawialiśmy tutaj w magazynie EKG w części pierwszej przed informacjami sygnalizowałem temat otwartych funduszy emerytalnych ten temat być może pojawi się jeszcze w dalszej części naszej audycji, ale skoro tak długo mówiliśmy o tym, tak wielokrotnie Rozwiń » rozmawialiśmy o tym, jaka przyszłość OFE miała być forma w tym roku to należy się jeszcze małe wyjaśnienie cytuję państwu dokument niezwykle ważne aktualizacja programu konwergencji jest dokument opublikowany wczoraj przez Ministerstwo Finansów w prognozie dochodów z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE indywidualne konta emerytalne nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływy tych działań na dochody FUS, a to oznacza już kończąc ten cytat z bardzo poważnego urzędniczego języka, że tej reformy OFE w tym roku nie będzie zatem nie będzie przekształcenia OFE IKE nie będzie wyboru i czy ZUS no i nie będzie dla budżetu dodatkowych pieniędzy, kiedy zmiana nastąpi o tym, pewnie rząd nas poinformuje w najbliższym czasie to jest magazyn EKG K2, a naszymi gośćmi są dziś pani Iwona Sroka członkini zarządu dewelopera Murapol wice prezydent pracodawców RP dzień dobry pani prezes witam państwa witam państwa serdecznie pana redaktora pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dzień dobry moim rozmówcom i pan Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry państwu łagodzenie kolejnych obostrzeń ma w najbliższym czasie dotyczyć m.in. hoteli marketów budowlanych oraz instytucji kultury tak dziś mówił rzecznik rządu w rozmowy z polskim radiem właściwie codziennie mamy jakąś wypowiedź dotyczącą odmrażania gospodarki no i dziś już mamy zapowiedź także wystąpienia pana premiera Morawieckiego, który w okolicach godziny dziesiątej ma powiedzieć jak ten harmonogram będzie przebiegał wczoraj mówiłem państwu, że wydarzy się to właśnie wczoraj we wtorek, bo takie były zapowiedzi dziś środa i mam nadzieję rzeczywiście wydarzy się dziś, czyli w środę pan premier poinformuje pytanie pierwsze kieruję do pana prezesa węgierskiego liczy pan bardzo konkretne daty, bo właściwie harmonogram tych od obrażania myśmy poznali kilka dni temu teraz właściwie należałoby dokładnie dowiedzieć, którego dnia, które usługi można otworzyć, które punkty usługowe oczekuje pan tego właśnie od rządu dziś no myślę, że nie tylko ja oczekuję, ale cały biznes oczekuje, bo ten stan niepewności bardzo się, że źle przekłada na nastroje tak samo jak i drugim takim czynnikiem jest taki straszenie apokalipsą, która niby ma nastąpić po pandemii apokalipsę gospodarczą, więc są takie czynniki, które bardzo źle w biznesie robią biznes psychologia jest niestety niestety bardzo mocno związany, więc krótko mówiąc Alice dzisiaj na bardzo konkretne to znaczy z podaniem dawcy odblokowywanie istotnych fragmentów naszej gospodarki tak, żeby po prostu nie biznes mógł do tego przygotować no choćby sensie wprowadzania nie wprowadzania pewnych pełnego reżimu sanitarnego swoich swoich firmach także mam nadzieję, że nie suma oczekiwania spotkają się rzecz z rzeczywistością tak to powiedział, tym bardziej że wszyscy starają się nie mówię tego żaden sposób złośliwie rządowi pomóc w opracowaniu tego programu kilka dni temu samorząd przyznał, że np. miał bardzo długie rozmowy z branżą handlową z przedstawicielami galerii handlowych, którzy sugerowali jak wyobrażają sobie to odmrożenie albo jakich, jakie mogą podjąć zobowiązania dotyczące ochrony bezpieczeństwa klientów, by galerie co tworzyć się w tym tygodniu czytałem także takie bardzo dokładne powiedziałbym opracowanie biznes Center Club, które też za progiem za prognozował zaproponowało jak może wyglądać wdrażanie gospodarki, bazując na opiniach swoich członków sugerując, że w pierwszej połowie maja hotele sklepy w galeriach handlowych szkoły wyższe od 2004. szkoły przedszkola, a jeszcze w kwietniu średnie małe punkty handlowe o profilu spożywczym to pewnie nie uda, bo ten kwiecień kończy się już jutro, więc z każdej strony rząd jest tak można dziś dopingowane się tylko obawiam czy przypadkiem jak od dojdzie do tego mrożenia nie dowiemy się, jaka jest naprawdę z dodatkowo nie wiemy, jaka jest skala tego co dzieje się w gospodarce, bo może się okazać, że jakiś zakład kosmetyczny otworzył się albo zakład fryzjerski, a w przyszłości jakaś restauracja to by świadczyło o tym, że po prostu nie dali rady przetrzymać tego okresu panie redaktorze oczywiście takie rzeczy jedno, ale jeszcze mniejsze zwrócić uwagę na jedno na 1 rzecz mianowicie wraz z tym pod wrażeniem aktywności społecznej w szczególności gospodarczej powinna iść zaostrzenie kontroli zaostrzenie kontroli przestrzegania no rygorów sanitarnych ja obserwuję niestety w wielu sklepach szczególnie mniejszych miejscowościach na taką powiedziałbym duża nonszalancja jeśli chodzi o noszenie noszenie maseczek zachowanie dystansu tak dalej boję się takiej rzeczy że, żeby to tworzenie szczególnie placówek szersza tworzenie placówek handlowych usługowych nie zaowocowało jest za głosowało zwiększeniem ilości zakażeń właśnie ze względu na to, że nie są respektowane te wymagane prawem normy jest kawał trwa inwazja jednak bardzo ważna pan mówił pan Andrzej Arendarski już oddać głos pani na naukę tak dzisiaj pierwszy raz w tej sytuacji, kiedy jesteśmy razem tak trudno nam nawiązać kontakt wzrokowy proszę państwa harmonogram wdrażania gospodarki dla biznesu tak samo ważne jeśli nawet nie ważniejsze niż wszystkie programy pomocowe wsparcie dla firm dla ratowników nadzieje, ponieważ jest pewność tego jak będzie funkcjonował winnych przez najbliższe miesiące czy nawet lata jest dla nas bardzo istotna tu nie chodzi nawet pod dachem, ale chodzi o podanie się o zarysowanie warunków funkcjonowania w zależności od sytuacji Epidemiologicznej, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nic tak nie wstrzymuje oddechu decyzji inwestycyjnych naszych decyzji życiowych jak właśnie niepewność, a więc wychodzenie z idola powrót ludzi do pracy na uczenie się życie przez pewnie najbliższy rok czy 1,5 w takich warunkach, jakie będą warunki prowadzenia biznesu jest szalenie ważne nawet nie wiem czy nie ważniejsze niż te wszystkie takie doraźne rzeczy, które w ostatnich tygodniach były dokonywane tarczami antykryzysowym myślę, że jedno drugie ważne dodawała pani, jakie są ważne bardzo pani prezes JPMorgan, że tak biznesu widać było jak bardzo umożliwi na czym może, by jak bardzo nasi klienci, którzy podejmują swoje decyzje związane z zakupem lokali mieszkalnych zmienili swoje nastawienie już w momencie, kiedy to pierwszy politowanie przyszło bodaj 20kwietnia już wtedy zauważyliśmy większe jak ruch ludzie zaczęli interesować biznesem w przeciwieństwie do pierwszych 2 tygodni kwietnia, kiedy właśnie trzeba powiedzieć, że no Polska stanęła, ale to bardzo dziękuję pani przywołała przykład z biznesu, w którym pani działa, czyli rynku mieszkaniowego deweloperskiego to jest niezwykle interesujące proszę powiedzieć czy w ogóle no najlepiej, bazując na jakiś liczbach Ala wystarczą nam także odczucia jeśli na nich możemy się oprzeć się jest jakiekolwiek zainteresowanie ruch odbywają się transakcje ktoś kupuje mieszkania co się dzieje z cenami mieszkań jak to wygląda obecnie może tak liczba też, ale taka główna refleksja, że różne profile biznesowe spółek deweloperskich i w istocie akurat reprezentuje podmiot, w którym ten produkt jest od kilku lat pracowali na tych najbardziej odporny na sytuacje kryzysowe, czyli bardzo tak uniwersalne na różne czasy mówi o tym, ze względu na wasze średni metraż dobrą cenę średnią lokalizację taki dobry koszty i masie i mojej ocenie obecnie najlepiej poradzą sobie deweloperzy, którzy właśnie mają ten atut również mają dużą dywersyfikację geograficzną, a także osób teraz liczy silną własną sieć sprzedaży i silne relacje z klientem rock ska można wykorzystać do budowania baty klientów do utrzymywania z nimi dobrego kontaktu, bo ta pani prezes od strony wadach branży ochrony klientów zakup tego mieszkania jest taką decyzją życiową od strony klientów już państwu powiem ciekawą daną mamy końcówkę kwietnia zauważyliśmy, że w kwietniu przekroczyliśmy średnią od 2017 roku zakupów gotówkowych czyli, jeżeli w 2019 roku podam cały rok 34% klientów kupowało, płacąc gotówką lokale mieszkalne tak w kwietniu przekroczyliśmy 50%, czyli widać, że mieszkania jest też inwestycją jest też pewną wartością być może ucieczki od giełdy inflacji czy systemu emerytalnego, którym pan wspomniał tej niepewności i nadal jest postrzegane jako pewna bezpieczna przystań, ale jednocześnie więcej pojawia się klientów gotówkowych, którzy chcą pewnie te pieniądze dziś tam sobie bezpiecznie ulokować i to bardzo było też interesujące rozwiąże pani bazuje na danych dotyczących tamy moralne tylko tak oczywiście myślę o swoich 1 wczoraj świeże dane pani Iwona Sroka mówiła o rynku mieszkaniowym wcześniej także pan Andrzej Arendarski o odmrożeniu gospodarki na szczęście jest także pani Monika kurtek pani Monika nie zapomniałem pani dzień dobry raz jeszcze, tym bardziej wydaje się, że takim punktem odniesienia może być to, o czym mówiła pani Iwona Sroka tych zapór zakupów gotówkowych nie mieszkanie nawet tym zwiększonym odsetku jeśli chodzi o oszczędności w bankach to w tej chwili słabo jeśli chodzi o giełdę duża zmienność niepewność to pewnie jest jakiś taki normalny psychologiczne zachowanie nie wiem, jakie określić w czasie w czasie takiej niepewności z drugiej strony mamy nie wiem czy decyzja o mieszkaniu jest teraz możliwe do zrealizowania no może dla tych, którzy mają takie zasoby finansowe tak dla tych, którzy mieliby decydować się na mieszkania kredytu to pewnie zupełnie inaczej, bo mamy też niepewność dotyczącą rynku pracy jest jakiś odpowiedź sił w ekonomii na takie zjawisko, ale oczywiście to znaczy te warunki, o których pan dyrektor tutaj mówi, czyli środowisko bardzo w zasadzie rekordowo niskich stóp procentowych i rekordowo Nisko oprocentowanych depozytów w sektorze bankowym, tudzież całe zamieszanie, które właśnie widzimy na giełdach nie tylko w Polsce, ale na giełdach światowych gwałtowne zmiany cen aktywów, a również, jeżeli chodzi o notowania partii surowców cena ropy naftowej cena miedzi i innych metali szlachetnych to wszystko powoduje, że rzeczywiście te osoby, które dysponują zasobami finansowymi większymi oszczędnościami myślą o tym gdzie te pieniądze, ale ulokować, żeby państwo ograniczyć jak największym stopniu straty, a może wszystko pisali sytuacji coś nad wszystkim ubrać i rynek mieszkaniowy generalnie nieruchomości w takich sytuacjach są najczęściej głównym kierunkiem, w którym te osoby podążają także to co się dzieje na rynku mieszkań w tej chwili w sumie nawet nie dziwi no to ograniczenie oczywiście, jeżeli chodzi o możliwość kupowania tych obiektów, ale takie pytanie prezes wspomniała no ten ruch jednak się pojawi, więc ta chęć uratowania mu rozgłos jest chyba przeważające w tym momencie to mam taką propozycję to dla państwa naszych słuchaczy propozycja ja panią prezes Sroka do pytań o to jak będą wyglądały ceny na rynku mieszkań, bo myślę, że to jest ten też ważna być może najważniejsze w historii mieszkaniowej, ale pytam o to dopiero w trzeciej części prowadzone, tak więc chcę usłyszeć na odpowiedź musi z nami zostać aż do końca dzisiejszej audycji natomiast pani Moniki kurtek mam pytanie o finanse publiczne, dlatego że nie mogliśmy pominąć programu aktualizacji konwergencji, który przedstawił wczoraj przedstawiło wczoraj Ministerstwo Finansów nazwa jest mało sprzyjająca, ale mówiąc w dużym skrócie to dokument, który wyślemy do Brukseli i przede wszystkim dokument pokazujący co rząd widzi jak widzi sytuację finansów publicznych jak prognozuje jak finanse publiczne planuje i dokumentów wynika, że w tym roku nasza gospodarka skurczy się prawie 3,5% 34 będziemy mieli recesję, że deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie do ponad 8% relacji do PKB no i jaki jest najważniejsze wnioski z tego dokumentu mamy też tam statystyki dotyczące też bardzo dużego wzrostu długu publicznego do PKB ogólnie rzecz biorąc, żebyśmy patrzyli właśnie na te cyfry w normalnych warunkach to oczywiście są przerażające, bo deficyt sektora finansów publicznych przekroczy przekraczające 8% to jest liczba przyjęliśmy od początku badań i prowadzenie statystyk nie widzieli dla przypomnienia w roku 2019 ten deficyt wynosi tylko 0,70% recesja na poziomie 34% takiej sytuacji też po dziewięćdziesiątym roku żeśmy w Polsce nie mieli no, więc te podziały są przerażające liczby, ale jednocześnie trzeba podkreślić też warunki oczywiście są bardzo specyficznej też obserwowana do tej pory, jeżeli chodzi o tym, recesję to w zasadzie gdzieś tam czytam opinie, że są konserwatywne założenia, ale wydaje się, że jeżeli zostaną wybrane w tej chwili konsensus rynku w kwietniu też okazać, że ten problem jest właśnie okolicach średnia oczekiwań rynkowych, bo muszę tutaj dodać, że te prognozy z miesiąca na miesiąc są w zasadzie realizowane przez rynek pani Monika kurtek mówiła o prognozach Ministerstwa Finansów o sytuacji w budżecie finansach publicznych i gospodarce z naszym studiu wirtualnym także pani Iwona Sroka pan Andrzej Arendarski wysłuchamy informacji Radia TOK FM po informacjach wciąż rozmowa z naszymi gośćmi no oczywiście kolejne pytania naszych słuchaczy w sprawie tarczy ma nie będziemy odpowiadać właściwe przedstawiciele administracji rządowej będą na nią odpowiadać proszę słuchać magazynu EKG także po informacjach gośćmi magazynu EKG w części trzeciej są pani Iwona Sroka pani Monika kurtek i pan Andrzej Arendarski to jest czas na zdziwienia, ale dzisiaj troszeczkę pokieruje tymi zdziwienia ami, a więc pani Iwona Sroka do pani może pytanie nie zdziwienia, ale od ceny mieszkań 2020 rok to będzie rok spadku cen mieszkań czy to będzie rok stabilizacji tylko to ja króciutko odpowiem nie wiem po prostu z pewnością ceny nie będą tak prosto jak w poprzednich latach czy nie będą rosły natomiast za wcześnie, żeby prorokować dlaczego, bo ciężko dziś wysuwać długoterminowe wnioski, bo mieliśmy trzęsienie ziemi i wszyscy się tej sytuacji uczymy zależy to jaka będzie relacja cen gruntów cen wykonawstwa materiałów, ale również popytu, czyli pojawienia się tego klienta inwestycyjnego czy się powrotu terminu powrotu do normalności, więc mogę się powiedzieć to pewnie nie wzrosną, ale istotną nie chcę takich nawet wniosło wysuwać, tym bardziej że jak państwo widzą deweloperzy bardzo kuszą promocjami promocja Mattem też swoją właściwość, że trwa przez jakiś czas mówi pani Iwona Sroka to kolejne takie sugerowane zdziwieniem to kieruje pani Moniki kurtek przypomnę rozmawialiśmy w części drugiej o dokumencie Ministerstwa Finansów odnoszącym się do sytuacji finansów publicznych to wcale nie jest jakiś abstrakcyjny temat, bo to jest temat dotyczący finansów państwa, więc tego wszystkiego co się w najbliższym czasie będzie działo pani przypominała o tym, jaka ma być ta recesja wg rządowych projekcji planów prognoz o tym, że ma być spory deficyt sektora finansów publicznych, ale co to dla nas oznacza słuchaczek i słuchaczy mieszkańców dużych miast i tych mniejszych na powiedzieliśmy, że będzie duży deficyt sektora finansów publicznych, czyli brakuje pieniędzy trzeba będzie pożyczać na jakie z tego taki namacalny wymiar no w tej chwili panie dyrektorze oczywiście deficyt finansów publicznych oznacza olbrzymią dziurę tak w skali 84% PKB to jest olbrzymia dziura, która w tej chwili jest zasypywana poprzez emitowane przez czy to Ministerstwo Finansów czy BGK czy PFR właśnie obligacje, czyli inaczej mówiąc te instytucje emitują papiery, które są nabywane przez inwestorów w ten sposób pozyskuje pieniądze na właśnie finansowanie chociażby w przypadku PFR tarczy anty kryzysowej i na ten moment, jakby wszyscy zapominają o tym, że ta dziura, jakby jest generowana, że ten dług powstaje to wszystko oczywiście mimo tych prognoz dotyczących statystyk ale jakby nikt tego na ten moment nie odczuwa ten problem niestety będzie bardzo odczuwalne kolejnych latach niesieniu tylko będzie już przyszły rok drugi czy trzeci po kryzysie, ale ten moment, kiedy te papiery zaczną zapadać, kiedy trzeba będzie oczywiście ten dług spłacać ani nie miały w tym momencie jak też będzie kondycji gospodarki zakłada, że nie będzie recesji, ale wzrost gospodarczy może być jeszcze bardzo delikatne natomiast jedno będą potrzebne pieniądze na spłaty tego długu, a to oznacza niestety, że najprawdopodobniej czekają nas dziś w przyszłości chociażby podwyżki podatków, bo skąd pieniądze będą musiały być, więc tym bardziej, że w całym tym dokumencie ta dla państwa naszych słuchaczy jeszcze 1 cytat z tego dokumentu w tym w tej w tym programie konwergencji aktualizacja programu konwergencji rząd oczywiście piszą, że w najbliższym czasie mamy mniejsze wpływy z podatków pośrednich podatków od dochodów od składek na ubezpieczenie społeczne, czyli będzie dyspozycji budżetu mniej pieniędzy, a wydatki mamy i będziemy wciąż mieli, więc prawdopodobnie będziemy musieli się z tym w najbliższym czasie zmierzyć to nie pierwszy raz tutaj pada takie zdanie o tym, że w przyszłości czeka nas podwyżka podatków dzisiaj myślimy o tym jak najwięcej miejsc pracy uratować czyli, ratując przedsiębiorstwa uratować miejsca pracy wydajemy na to pieniądze i miejmy nadzieję one zadziałają, ale w przyszłości będzie miało swoje konsekwencje możemy tę dyskusję odłożyć, ale wcale nie na tak długo to było sterowane przeze mnie zdziwienie pani Moniki kurtek no to pan dr Andrzej Wenerski pan właśnie będzie uprzywilejowany dziś, bo pana wprost pytam, jaki jest pana zdziwienie panie prezesie to jest coś raczej śmiech przez ZUS jest zdziwienie, bo takie rzeczy się zbyt często w Polsce zdarzają PiS pana Sławomira cena na Twitterze i wrocławski PUP, czyli powiatowy urząd pracy odrzucił wszystkie 464 wnioski o dofinansowanie starcia antykryzysowej po zawierały błędy nie rozumiem tego przedsiębiorcy dostali ponad 100 stron prostej ustawy do tego 200 stron prostej instrukcji dalej robić błędy niebywały Otóż bez komentarza no niestety nawet to dzisiaj pytałem panią profesor szczecińską, która także przyznała, że te wnioski, które kierowane są do ZUS pan tu swoje na urzędzie pracy dla ZUS-u zawierają błędy przedsiębiorcy mylą się tutaj mieliśmy wcześniej rozmowy po aferze nie narzekamy w tej chwili na łatwość w wypełnianiu tych wniosków takie sygnały do nas też docierają stąd ja na początku dzisiaj magazyn EKG pytałem panią profesor chińską nie, o ile wniosków zostało złożonych, bo te dane codziennie są przekazywane przez ministerstwo rozwoju, ale ile tak naprawdę tych wniosków zostało rozpatrzonych jest mnóstwo przedsiębiorców i takich przypadków, w których wnioski już dawno zostały złożone potem trzeba czekać na decyzję potwierdzenie, że pomocy przyznana albo okazuje się, że jednak coś trzeba poprawiać, a ktoś mógłby powiedzieć to samo życie tylko, że wyszło jak weszli takiej kom komentarz jeśli można króciutki na zakończenie i rzecz niezwykle w tej chwili poważna jest to co robicie państwo tokfm robili redakcji pism i robią organizacje przedsiębiorców oraz kancelarie prawnicze mianowicie chodzi o to, aby zorganizować system wspomagania przedsiębiorców no poruszanie się w tym gąszczu niejasności prawnych, jakie niosą kolejne kolejne tarcze szczególnie mniejsi przedsiębiorcy nie daje sobie z tym rady z tym gościem niejasnych przepisów większe firmy mają swoje działy prawne mogą wynająć prawników stać NATO, a małe nie, więc pomagajmy małym przedsiębiorcą w poruszaniu się tych problemach, które tworzy prawo skomplikowanej często niejasne nie pozostaje nic innego jak przyłączyć się do tego apelu i zaprosić państwa kolejne wydanie magazynu EKG i EKG jutro też będziemy odpowiadać na państwa naszych słuchaczy pytania w ramach akcji wystarczy zapytać pan Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej ostatnio wypowiadał się pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego również była naszym gościem bardzo dziękuję pani Iwona Sroka członek zarządu dewelopera Murapol również bardziej oddziałuje zatem dyskusja to był magazyn EKG audycję przygotowała Agata Majewska realizowała Lidia Prądzyńska o godzinie dziesiątej w radiu TOK FM informacja najbliższe wydanie magazynu EKG tak tak już jutro o godzinie dziewiątej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA