REKLAMA

KE wszczyna postępowania w sprawie ustawy kagańcowej

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-29 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Witucki dzień dobry ponownie i teraz zapowiadany temat zapowiadanego pan dr Paweł Marcisz katedra prawa Europejskiego wydział prawa i administracji tam wystać warszawski dzień dobry dzień dobry no mamy bardzo świeżą informację od razu będę pana prosił właśnie o komentarz do niej, a więc jeszcze tylko szybko przypomnę, choć w serwisie przed chwilą żeśmy słyszeli komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszenia wobec Polski w związku z ustawą wprowadzającą Rozwiń » zmiany dotyczące dyscyplinowania sędziów może najpierw przypomnijmy słuchaczom, którą ustawę chodzi, bo tych decyzji komisji i procedur naruszenia owych już było tyle w kwestiach praworządności, że może być pewien pewien mętlik chodzi o ustawę 20go grudnia 2019 roku, ale obawiam się, że to również wiele mówi, więc tzw. ustawę końcową tę ustawę, która po pierwsze, poszerza znacznie zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów po drugie, ta ustawa przewiduje wyłączność Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych Sądu Najwyższego do oceny prawidłowości powołania sędziów i wszystkich kwestii z tym związanych z po trzecie ustawa wprowadza obowiązek ujawniania przez sędziów całego szeregu informacji dotyczących życia przynależności do stowarzyszeń itd. tak dalej również ustawa, która osłabia w praktyce organy reprezentacyjna sędziów to jest ustawa nazywana ustawą kagańca ową ze względu na jej skutki po prostu dlatego to zapytałem, ponieważ dziś może się wytwarzać takie wyobrażenie, że jeśli chodzi o ustawę, która właśnie ma wiąże się zdyscyplinowanie sędziów to najbardziej kojarzy nam się z taką formułą działania izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego tymczasem słyszeliśmy przecież kilka dni temu, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, a pości zwrócił się do polskich władz z żądaniem zawieszenia działalności Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jak 2 rzeczy należy ze sobą zestawiać są 2 sprawy dotyczące 2 różnych nazw firm, które on takie 2 różnych praktyk niszczenia wymiaru sprawiedliwości tutaj tej ustawy to omawiamy dzisiaj mamy do czynienia z zakresem z tym za co mają odpowiadać sędziowie głównie takie jest zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakie czyny będą podlegać np. tej ustawy okazuje się, że sędziowie mogą podlegać dyscyplinarnie za to, że badają czy skład sędziowski, który wydawał orzeczenie, od którego teraz apelacja mógł wydawać to orzeczenie czy nie kupon zdaniem ustawodawcy sędziowie w ogóle nie powinni móc kontrolować tego czy orzeczenie było wydanych w prawidłowym składzie to jest kwestia tego za co będą odpowiadać sędziowie natomiast izba dyscyplinarna problemy z funkcjonowaniem co bardziej problemami formalno proceduralnymi to znaczy w jakiej procedurze sędziowie mają odpowiadać czy sędziowie mogą odpowiadać przed Izbą dyscyplinarną sytuacji, kiedy ta izba została powołana z naruszeniem wymogów gwarantujących niezawisłość sędziowską, więc to są 2 zupełnie różne sprawy i też są zupełnie różne takie boiska dyscyplinarne pan redaktor zauważył jest na etapie przed Trybunałem sprawiedliwości natomiast tutaj odnośnie do ustawy o końcowej mamy dopiero początek drogi przed komisją my jesteśmy na etapie tzw. wezwania do usunięcia uchybienia, które komisja kieruje do polskiego rządu teraz Polski rząd polskie państwo może albo usunąć uchybienia czy w praktyce uchylić tę ustawę albo może stwierdzić, że żadnego uchybienia nie ma nic nie uchyli wtedy dopiero komisja po 2 miesiącach skieruje kolejne pismo do polskiego rządu będzie tzw. uzasadniona opinia, który wyznaczył ostateczny termin usunięcia uchybień i dopiero kiedy ten powtórnie terminie sprawa w ogóle może iść do Trybunału sprawiedliwości jest tu też jesteśmy na porównaniu z wcześniejszym etapie postępowania to akurat powiedziałbym czasami u niektórych przynajmniej wywołuje dosyć dużą irytację, ponieważ nie dość, że to wszystko strasznie długo trwa to jeszcze może mieć poważne konsekwencje z punktu widzenia tego co się w tzw. międzyczasie dzieje, o ile dobrze jako Jaś, ale to w razie czego proszę mnie poprawić w tej ustawie, który właśnie dzisiaj mówimy mówimy, czyli kagańca owej jest również element związany z wyborami prezesa Sądu Najwyższego, o ile pamiętam ta ustawa, mówi że mogą się te wybory odbyć przy udziale zaledwie 14 sędziów, a mniej więcej tylu w Sądzie Najwyższym jest tych sędziów, których niektórzy nazywają Neo sędziowie, akcentując w ten sposób no nie prawidłowość ich wyboru no, a już wiemy dzisiaj zresztą odbywają się w różnych miejscach no takie powiedziałbym pożegnania z funkcji pierwszej prezes Sądu Najwyższego pani prof. Małgorzaty Gersdorf rozumiem, że ewentualne konsekwencje działań dzisiejszych czy konsekwencje dzisiejszej decyzji komisji Europejskiej nie będą miały żadnego wpływu na wybory prezesa Sądu Najwyższego zgadza się nieco więcej postępowań komisji w ogóle nie obejmuje tych kwestii wyboru sędziego Sądu Najwyższego ten skargę należy na etapie przed skargą na etapie przedsądowym jest bardzo szeroka, ale tych kwestii wyboru prezesa Sądu Najwyższego w ogóle nie dotyka ona dotyczy też gotowej słowo to znaczy, że to nie dotyczy całej ustawy, bo akurat kwestia wyboru prezesa jest w ustawie organizować tak, ale to dotyczy w zasadzie 4 punktów bardzo szerokich, ale 4 punktów ustawy dotyczy całej ustawy komisja Europejska musi wskazać co konkretnie narzuca z punktu widzenia formalnego nie da się powiedzieć narzuca całą ustawę też muszą być bardziej skonkretyzowane Izy obwieszczenia informacji prasowych, które mamy dostępną nowa komisja nie publikuje samych pism wynika to jest bardzo wiarygodne informacje samej komisji, że dotyczy to zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej to znaczy tego, że ten fakt decyzja szeroki sędziowie mogą odpowiadać treść orzeczeń tak nie powinno być wyłączności Izby dyscyplin i Izby kontroli nadzwyczajnej Izby kontroli tego, kto wydawał orzeczenia czy sędziowie byli dobrze powołań, bo to z kolei narusza uprawnienia innych sądów do zadawania pytań prejudycjalnych dotyczy to ogólnie możliwości oceny zgodności z prawem unijnym orzekania przez inne sądy wyłączenia ich zgodności przez ustawę i w końcu dotyczy to obowiązku sędziów ujawnienia informacji dotyczących życia zawodowego, więc tych 4 spraw dotyczy skarga komisji Europejskiej i pozostałych kwestii ujętych w ustawie nie dotyczy, czyli rozumiem, że w tej chwili ta po stronie rządu polskiego na co rząd dostał 2 miesiące jest zdecydowanie co zrobić tylko właśnie z tymi 4 elementami ustawy tak winnym rząd Polski poinformować w tym czasie komisje jak jest jego stanowiska co zamierza czy zgadza się, że to są uchybienia dzisiaj nie zgadza i jak zamierza podjąć kroki tak no właśnie no i teraz biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie może to zabrzmi trochę jak pytanie retoryczne ale czego się pan spodziewa, że rząd Polski wyczyn stwierdził, że nic nie narusza nawet możemy myślę panie redaktorze zrekonstruować jego argumenty organizacja wymiaru sprawiedliwości wyłączną kompetencją państw członkowskich w związku z tym Polski parlament w ramach tego, że suwerenny może sobie zorganizować jak chce i Unii Europejskiej nic do tego poza tym wielu innych państwach Unii Europejskiej jest gorzej myślę, że to będzie dokładnie odpowiedź rządu polskiego, bo tak jak pan redaktor wspomniał odpowiedzi są dość powtarzalne w zasadzie za każdym razem rząd Polski ustosunkowuje się do tego podobnie ciekawsze jest co się stanie, kiedy sprawa trafi do Trybunału rząd Polski najprawdopodobniej przegraną nie widzę żadnych argumentów ze strony poważnych argumentów ze strony rządu polskiego to jest naruszenie prawa mi co ma miejsce, więc ciekawsze czy rząd Polski ostatecznie zastosuje się do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości, bo w izbie dyscyplinarnej mamy z tym problemy natomiast na tym etapie sądzę, że rząd nie ustąpił to jak pan rektor wspomniał, iż jego stała taktyka jest taka mantra argumenty, które zawsze powtarza niezależnie od tego czasu zostały już zbite i nigdy na tym etapie nie ustępuje no muszę powiedzieć rzeczywiście miałem takie wrażenie nieustannego dzierżawi jeśli można zagrać tak powiedzieć wie, kiedy przesłuchiwałem się w ubiegłym tygodniu posiedzenia komisji wolności parlamentu Europejskiego z udziałem zarówno pana komisarza Ryder SA jak i pana ministra Zbigniewa Ziobry również pana ministra Warchoła spotkaniu z posłami wziął też udział pan Adam Bodnar, kiedy słyszałem o pijanych sędziach i 1, który ukradł wiertarkę do pomyślenia, ale rzeczywiście ten ten pakiet argumentów jest jakiś taki ciągle ten sam i ograniczony, ale też z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze no właściwie też słyszymy ciągle te same argumenty w tym komunikacie, o którym pan mówi mamy również komunikat prasowy dzisiaj pani Viera Jourova no też powtarza państwa członkowskie mogą reformować swój wymiar sprawiedliwości, ale muszą robić bez łamania unijnych traktatów wszczęliśmy dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego są do tego mocne podstawy prawne itd. itd. właśnie poza tym, że obie strony to powtarzają mamy poczucie takiej małej skuteczności tych wszystkich działań pan już o tym, wspomniała, ale prosiłbym krótkie rozwinięcie nic się nie wydarzyło od 8kwietnia jeśli chodzi o izbę dyscyplinarną niektórzy twierdzą, że jeśli ona mniej pracuje niż niż wcześniej to nie, dlatego że Sułek wydało zabezpieczenie tylko po prostu ze względu na na wirusa ograniczoną działalność w ogóle tak się wydaje rzeczywiście to jest główny powód zgadzam się z tym twierdzeniem pytanie czy naprawdę rząd nic nie zrobi teraz jak rozumiem rząd po może potrzebować funkcjonującej Izby dyscyplinarnej do wyborów w pierwszej, czego prezesa Sądu Najwyższego natomiast w praktyce rząd ma miesiąc od czasu wydania tamtych środków tymczasowych, bo w orzeczeniu Trybunału sprawiedliwości, który zawiesił działania Izby dyscyplinarnej w ramach środków tymczasowych Trybunał dał miesiąc na poinformowaniu ośrodka, który przyjęła Polska, żeby wykonać to postanowienie, więc być może w ostatniej chwili coś takiego się stanie, bo Polska podejmie jakąś grę na zwłokę, ponieważ ono alternatywa jest taka, że dostaniemy karę pieniężną Trybunał zapowiedział już dawno temu, by w sprawie Puszczy Białowieskiej czy nieprzestrzeganie postanowień tymczasowych skończy się nałożeniem na państwo kar pieniężnych, więc sądzę, że akurat sprawie w środku tymczasowych rząd może grać na zwłokach może się jeszcze dostanie natomiast w szerszej perspektywie ma pan redaktor rację skuteczności postępowań jest ograniczona wynika to troszkę z tego że, projektując system postępowań unijnych sądowych przed komisją troszeczkę opieramy się na założeniu, że on ma służyć czemuś innemu pojedynczym naruszeniu prawa unijnego przez państwa członkowskie, które zasadniczo współdziałają w dobrej wierze z komisją chcą być Unii Europejskiej i zasadniczo postępu zgodnie z prawem Unii Europejskiej nawet jeśli w pewnych obszarach naruszają tymczasem w Polsce mamy sytuację, której zupełnie nie przewidziano to znaczy mamy sytuacje odwrotne od demokracji liberalnej w 1 z państw członkowskich jaskrawego naruszenia państwa prawa te naruszenia ma charakter systemowy to nie jest sytuacja, do której Unia Europejska byłaby dobrze dostosowana bo, tworząc prawo zakładano jednak państwo prawa poszczególnych państwach członkowskich jest stabilne i nikt nie zastanawiał się nad tym co się stanie, kiedy zacznie się zupełnie walić w jakimś państwie członkowskim, więc troszkę tak czy narzędzia radzenia sobie z tym są dopiero budowane i rzeczywiście postanowienia ogólnych postępowania przepraszam nie są tak skuteczne jak byśmy tego oczekiwali do to jeszcze na koniec może troszeczkę inny wątek, ale jakże gorący, bo podczas chociażby tego wspomnianego przeze mnie spotkania komisarza interesach z posłami parlamentu Europejskiego z przedstawicielami Polski w rozumieniu Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich pan komisarz Winter również wypowiedział się w kwestii wyborów prezydenckich planowanych na 10maja tam też, mówi że gdyby Polski rząd wprowadził stan wyjątkowy wybory mogłyby być przewożone zgodnie z polską konstytucją tu cytuję pozwólcie, że wyraża swój niepokój w związku z ostatnimi decyzjami co do praktycznej możliwości organizacji wyborów możliwości prowadzenia uczciwej kampanii zmiany wprawie wyborczym nie powinny mieć miejsca zgodnie ze standardami ustanowionymi przez radę Europy na tak krótko przed dniem wyborów no i można powiedzieć bardzo dziękujemy za za wypowiedź no no tylko nie ma żadnych działań w tej sprawie komisja Europejska pana zdaniem nic nie można bardzo niewiele może bowiem chodzi o sądownictwo to mamy dość mocny przepis, który wprost twierdzi, że państwo członkowskie mają obowiązek zapewnienia skutecznych środków prawnych w obszarze prawa unijnego w momencie, kiedy dziś wali się Sąd Najwyższy czy w ogóle sądownictwo powszechne poddawane naciskom w postępowaniach dyscyplinarnych mamy naruszenie tego przepisu tak tracimy skuteczne środki prawne natomiast jeśli chodzi o demokrację one 1 z wartości Unii Europejskiej tak każde państwo członkowskie obowiązek doprowadzić do tego, żeby była szanowana jest realizowana jako wartość natomiast zasadniczym środkiem ochrony tych wartości środek polityczne nie wniosek komisji albo innego innej instytucji o stwierdzenie najpierw ryzyka, a potem poważnego naruszenia wartości w państwie członkowskim ostatecznie jest możliwość nałożenia sankcji, ale te sankcje mogą być nakładane tylko przez inne państwa członkowskie i tylko w razie jeśli najpierw nastąpi jednomyślne stwierdzenie przez państwa członkowskie, że nastąpiło poważne naruszenie wartości więc, o ile do tej pory tych postępowań obserwujemy mamy drogę prawną drogę przed Trybunałem sprawiedliwości to mojej ocenie droga ochrony demokracji Unii Europejskiej polityczna przy skarpie art. 7 kierowaną do rady rady Europejskiej zależności, które skarg no tak, czyli z tego nic nie będzie trudno bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę z komentarza wyjaśnienia pan dr Paweł Marcisz katedra prawa Europejskiego wydziału prawa administracji UW był z nami przed nam informacje w dokach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA