REKLAMA

Na początku tarcza 3.0 była perwesyjna jeśli chodzi o prawa pracowników. Na szczęście wiele się zmieniło"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-29 14:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki to już ostatnie spotkania w ramach popołudnia, na które serdecznie zapraszam, a z nami jest teraz pani Barbara Surdykowska biuro eksperckie dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność dzień dobry i dobry witam państwa no właśnie chciałem najpierw panią poprosić o krótki komentarz do dzisiejszych decyzji o obrażaniu, tym bardziej że słyszymy już pierwsze komentarze dotyczące np. pomysł otwierania żłobków od 6maja swoją drogą to dosyć takie dziwne, że Rozwiń » od środy, ale może to nie jest istotne, że niektóre samorządy już sygnalizują, że to może być trochę za szybko nie będą przygotowane jak pani w ogóle brać na to od obrażania patrz czy generalnie zaczną tego, że kwestie związane z obrażaniem powinny być konsultowane zarówno z pracodawcami związkami zawodowymi i to tylko nie tylko krótkotrwałej perspektywie najbliższego działania, ale też tworzenia zdecydowali strategicznego planu dotyczącego kolejnych tygodni i trochę tej właśnie takiego takiej debaty ze stroną rządową na temat pewnych pryncypiów założyć możemy realizować swoje od obrażania kolejności poszczególnych działań niewątpliwie związkom zawodowym brakuje np. brakuje nam też trochę więcej działań związanych z obrażaniem w kontekście pracowników przygranicznych tutaj widzimy na bardzo silną potrzebę umożliwienia osobom bardziej możliwości pracy w sytuacji, w której centrum życiowe znajduje się członem w Polsce wykonują pracę przykładowo w Niemczech czy Czechy, więc tutaj pewnych, ale pewne aspekty na pewno aspekty czekamy, jeżeli chodzi o samą decyzję dotyczącą szóstym maj żłobki czwarty my hotele tutaj kluczowe jest podejmowanie określonych działań związanych z synem na dostosowanie pracy do obecnej sytuacji także kwestie związane z zachowaniem dystansu kwestie związane z odkażaniem pomieszczeń kwestie związane z wszystko będzie zależało od poszczególnych stanowisk pracy tak, aby maksymalnie poprzez swój ochronny podczas maseczki poprzez rękawice dostosowywać do tej sytuacji są bardzo przez najbliższe miesiące do czynienia, bo tutaj nikt nie zakłada, jakiej się radykalnej poprawy sytuacji, że chodzi o skale, ale zarażeń niebezpieczeństwa związanego z COVEC 19 jest jednak zdanie mówią więcej długofalowej dyskusji tak służby te plany na trochę to do przodu bardziej i więcej na ten temat dyskutowane Mielca na bardzo rozsądnie dyskutujmy, bo to jest 1 droga, żeby działania podejmować a w jakim stopniu, której stronie dyskutowana jest tarcza antykryzysowa 30 bardziej tu nawiązuje do mojej poprzedniej rozmowy pana Marka Goliszewskiego BCC, że pojawiło się takie medialne doniesienia, iż w tej tarczy znajdują się przepisy, które mają bardzo ułatwiać zwalnianie pracowników wysyłanie ich na urlopy czy obniżanie wynagrodzenia czy pani potwierdza, że te przepisy rzeczywiście tam są czy ktoś z nas ze związkami z wami na ten temat rozmawiał na niewątpliwie te przepisy tam bardzo drastyczne były przede wszystkim z punktu widzenia związków zawodowych były tam drastyczne przepisy dotyczące automatycznego wygaszania układów zbiorowych pracy innych porozumień to absolutni była kwestia, która nie może być zaakceptowana z tego względu, że było to brutalne wkroczenie w autonomię partnerów społecznych związków zawodowych na poziomie zakładu pracy pracodawcy na podjęcie ustaleń, które dotyczą warunków pracy warunków wynagradzania wolę sama koncepcja konstrukcja tego, aby aut z automatu nawet na żaden wniosek tylko automaty te porozumienia przestawały obowiązywać no jest była brutalnym pogwałceniem i standardów międzynarodowych czy polskiej konstytucji tak w projekcie były te też kwestie dotyczące daleko idącego zmiany procedury, jeżeli chodzi o zwolnienia w różnych aspektach w aspekcie dotyczącym mu możliwości rozwiązywania stosunku pracy z osobą, która posiada inne źródło utrzymania tak np. jak emerytura logiczne tylko przykład pojawią się zmiany dotyczące niewykorzystywania odejścia od tzw. ustawą o zwolnieniach grupowych praca jest bardzo istotne zawiera procedurę negocjowania takiego zwolnienia Dawid znał ta rola partnerów społecznych związku zawodowego została ta warunkowana także były tam propozycje, które wydawały nam się takich usług nie nie powiem użyć takiego słowa nieco perwersyjne jak np. likwidacja funduszu świadczeń socjalnych sytuacji, w której chwilę temu tarcia 1 zawierała regulacje dotyczące podatkowe związane z funduszami wydawało się kompletnie kompletnie niespójne na szczęście w obecnie procedowanym projekcie na dużej mierze ze względu na działania podjęte przez NSZZ Solidarność rozmowy, które były prowadzone m.in. z panią premier Emilewicz ze względu na nacisk w związku generalnie ze względu na nacisk związków zawodowych udało się te najbardziej drastyczne propozycje zlikwidować jest to pewien nie miałem nie chciała nazwać sukcesem miało ono sukcesem dialogów byłoby, gdyby nie działo się to w takim trybie w jakim miało miejsce taki właśnie pełnych napięcia rozmów tylko wynikało ono wcześniej pewnie przyjętych ustaleń dotyczących samego samej wizji działań antykryzysowych na takich są tak dialog jest w Polsce w tym zakresie szczególnie nie mamy czym pochwalić, więc tak potwierdzam bardzo niekorzystne dla pracowników i niekorzystne dla dialogu no rozwiązania tam były w dużej mierze one zostały w obecnym projekcie jest ich nie ma nic to niewątpliwie można traktować po pewnym mikro sukces, a proszę powiedzieć jak pani odbiera tego typu apel sugestie ze strony pracodawców tak jak przed chwilą właśnie słyszeliśmy już pana Marka Goliszewskiego, żeby dużo więcej też było tego dialogu na poziomie nawet niewielkich firm, żeby było dużo więcej zrozumienia dla sytuacji, jakiej znajdują się dzisiaj przedsiębiorcy, który jak podkreśla nasz gość dzisiaj nie myślą w ogóle swoich zyskach tylko myślą o tym jak uratować firmę, a przy okazji miejsca pracy uratować oczywiście, czyli zachować jakąś płynną i płynność finansową czy pani zdaniem jest taka Wola ze strony pracowników związków zawodowych, aby na takim poziomie firmowym oczywiście tam, gdzie są takie możliwości w ten sposób rozwiązywać problemy z dnia dzisiejszego w okresie epidemii, więc myślę, że nawet mój przedmówca mówił o przedsiębiorcach, którzy przestają myśleć o swoim zysku, bo to jest głowy Halina oderwana od rzeczywistości to jest ich rola mówił jak myślą o zysku myśleli o samym dysku nie ma niczego złego wiem że, choć pewne przesunięcie w czasie mówiąc o tym, teraz musimy przetrwać teraz musimy ograniczyć się po 12 stronie taka przedsiębiorstwo przetrwało tak, aby te miejsca pracy przetrwały ze informacji, które uzyskujemy wydaje mi się tego pewnych działań wspólnych jest jest duża bardzo wielu szczególnie większych przedsiębiorstwach powołano różnego rodzaju takie nazwijmy to komitety kryzysowe, których są także przedstawiciele związków zawodowych i też wiele działań podejmowanych nie tylko w tej sferze, o którą pamiętniki bezpośrednio związaną z obniżaniem wynagrodzenia, ale chodzi też transfer organizacji pracy prawda musimy podjąć wspólnie działania, które zmniejszą zagrożenie np. skłócał poszczególne zmiany tak, aby pracownicy nie spotykali się szatnia, które zmniejszą zagęszczanie różnego rodzaju bramkach, które zmniejszą bezpośredni kontakt z tak przede wszystkim różnego rodzaju działaniach może podjąć jest my sporo dobrych doświadczeń na tyle na ile możemy w tej chwili ocenić do podejmowania działań w dialogu i pewnej w pewnym porozumieniu wydaje się, że poczucie nas zwyczajności tego okresu, w którym mamy w tej chwili do czynienia jest odczuwalne po stronie pracowników dlatego taką ogólną diagnozą, że ludzie są otwarci na to aby, aby rozmawiać o tym jak miejsca pracy powinny przetrwać tam się zgodziła, że możemy to to dostrzec no niestety zdarzają mamy też doświadczenia główną jej pozytywny tak mnie pozytywna, jeżeli chodzi o otwartość pracodawców czy na zmianę właśnie tych warunków pracy tak, aby ją dostosować do obecnej sytuacji czy też takie bardziej rynkowy samodzielnego dyktowania warunków co oczywiście ma miejsce przede wszystkim w tych miejscach gazety zakłada, gdzie brak zakładowej organizacji związkowej brak jest naturalnym i wyposażone w określone kompetencje prawne partnerem dla dla pracodawcy dlatego są naprawdę bardzo różne sytuacje i trudno jestem w tej chwili dach tak dynamicznie zarządzać taką generalną diagnozę stanu tego dialogu związanego z tą ideą 19 na poziomie zakładu pracy to jeszcze może zdarzenie powiedzieć od ważnym elemencie, bo mamy świadomość jak ogromną rolę pełnią dzisiaj pracownicy takiej takich nazywamy cudzoziemcy na naszym rynku ta tarcza 30 również przewiduje pewnego rodzaju rozwiązania dla tych pracowników tam m.in. szalenie ważna rzecz możliwość podejmowania pracy pracy sezonowej również bez bez konieczności uzyskania zezwolenia już wcześniej się też pojawiały różnego rodzaju ułatwienia związane z możliwością przedłużania pobytu prawa wykonywania pracy tak dalej czy pani zdaniem dla tej bardzo licznej grupy pracowników w Polsce działania, które są podejmowane są wystarczająco nie ona jeszcze nie są wystarczające, ale tutaj też niestety będą trochę jak wróci do przeszłości, bo to wszystko tkwi też pewnych kwestiach, które mają swoje korzenie absolutnie w okresie przed wybuchem pandemii my kwestii obecności obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy takiej wizji takiej bazy docelowej wizji nie chodzi tylko takie działania reagujące na jakich się tylko działania wadzi długofalowe tego dialogu ze stroną rządową i z udziałem organizacji pracodawców związków zawodowych ona nie była wystarczająca naczynie udało wypracować jakiś spójnej pełnej docelowej takiej strategii migracyjnej strategii związanej z migracjami zarobkowymi innymi obywateli państw pozaunijnych i ich obecności w Polsce odsetek całej fazy legalizacji pobytu przyciągania przede wszystkim do Polski osób o określonych kwalifikacjach kompetencjach, które to są po prostu cenne niezbędne potrzebne polskiego z punktu widzenia polskiego rynku pracy, więc niestety trochę chodzimy mamy w tej chwili dodatkowy negatywny w wodzie prawda utrudniający całą dyskusję debatę postaci i powidło te wszystkie zdarzenia, które na taki sposób bombardują, a tutaj jak lekcja została odrobiona przed samą przed samym samo epidemią sesjach uwaga, gdy ogólna dosyć oczywista tak samo oczywistą uwagę będzie to, że po prostu potrzebujemy cudzoziemców, którzy będą zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę od, których wynagrodzenia zostanie odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne na to z punktów widzenia funduszów z punktu widzenia fusów funduszu ubezpieczeń społecznych zresztą nie mamy czasu na wypada pokazywanie tego chyba całkiem istotny element, jeżeli chodzi o dynamikę wpływów do ZUS-u mówi o okresie sprzed epidemii to, więc to są to są to są ważne elementy, na które musimy patrzeć całościowo i też tutaj mamy też elementy trzeba też chciała walczyć nie ma co ukrywać, że w odniesieniu do obywateli państw trzecich mamy też często do czynienia z takim patologicznym zatrudnieniem przez nie chodzi o jednostkowe my dawać doświadczenia danej osoby, ale np. osoby, które były zatrudnione poprzez niektóre Platformy internetowe da, które były zatrudnione macie umowę najmu w roli kończymy motocykla, że chce wszyscy wiemy, o czym o, jakiej formie mówi no to tego żadnym wypadku związki zawodowe nie mogą tolerować to bardzo dzisiaj dziękuję za rozmowę pani Barbara Surdykowska biuro eksperckie dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność była z nami bardzo dziękuję podziękowania dla Anny Piekutowski, która program wydawała szyba na waluty, który program realizował po informacjach na krakowskie Przedmieście zaprasza Łukasz Wojtusik, ale życzę państwu miłego dnia usłyszał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA