REKLAMA

Poczta Polska "stosuje dość duża motywację finansową". Skąd spółka weźmie pieniądze? [majowe głosowanie]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-04-29 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz czy światopoglądzie połączyliśmy się teraz z Piotrem Moniuszko połączyliśmy się przez Skype bardzo dobre dzień dobry witam wszystkich Piotr Moniuszko jest przewodniczącym wolnego związku zawodowego pracowników poczty, a więc 1 ze związków, które funkcjonują zrzeszają pracowników poczty polskiej będziemy oczywiście rozmawiać o zamieszaniu kabaret dramacie, który może towarzyszyć towarzyszy już tak naprawdę wyborom, bo jeżeli Rozwiń » wybory są to teraz jest kampania wyborcza, więc zacznę od tego rytualnego pytania jak pan uważa czy te wybory odbędą się 10maja i tam co by pan chciał nie chciał tylko jak pan ocenia biorąc pod uwagę możliwości cały całą grę polityczną na tyle na ile pan rozumie sytuację odbędą się cienia nie pełnić takiej od polityki jestem bardzo daleki i czy one odbędą czy nie to faktycznie pani powiedziała to polityków zależy myślę skupiam się po prostu sprawa tzw. technicznych dotyczących pracowników i problemów, jakie z tymi wyborami kopertą wymijać czytam gdzieniegdzie słychać no mogą im doskwierać w czasie pracy oczywiście doręczania tych pakietów wyborczych przypomną słuchaczom, że tak naprawdę nie wiemy, chociaż wybory za 12 dni podaje, licząc od dziś, aby cały czas nie wiemy czy jak się odbędą dlatego, że ma o tym, przesądzić m.in. gra cała partyjna polityczna w Sejmie w porządku słyszy mnie pan słyszy pan Lolo chyba pan Piotr Moniuszko chwilowo nas nie słyszy, ale zaraz spróbujemy odzyskać z nim łączność oraz nasz pan słyszy już w ten tak jechać za każde trwało to najmocniej przepraszam wracając w takim razie do rozmowy jak pan ocenia pan związek mogę chyba sobie pozwolić na taką ocenę, że jest bardziej waleczny niż choćby Solidarność jak wiemy złośliwi mówią, że nie będę mówić złośliwie życie, ale jest blisko rządu jest oczywiście jeszcze OPZZ najważniejsza ale jakby pan na podstawie tych informacji, które do pana docierają rozmów ocenił, a stanowiska listonoszy i tych, którzy ewentualnie będą musieli przy tych wyborach pracować, więc też ryzykować, ale też może dorobić pani zdania są podzielone wśród pracowników na WIG największe pretensje, jakie idą dopiero od załogi w kierunku kierownictwa spółki to są takie, że do dzisiaj mamy pani powiedziała 12 dni do wyboru czy tam 13, ale na ten dzień pracownicy jeszcze nic nie wiedzą niewiedzą miasto ma się odbywać w jakim zakresie ile będą mieli czasu na doręczanie tych pakietów jak postępować różnego rodzaju sytuacjach, które są związane z takimi utrudnieniami brak skrzynki uszkodzona skrzynka jakieś protokoły mają wpisywać na taką okoliczność nic nie wiedzą, ale są gotowi pracować część pracowników tak część waha się zastanawia, bo nie wie co zrobić no dochodzą takie słuchy bynajmniej część takich pracowników tutaj z nami kontaktowała mówiła, że w zasadzie już poszukują kogoś, kto jest zakażonych Korona wirusem, ale np. może przebywać w domu, bo np. przychodzi ten proces choroby bardzo łatwy lekki łagodny sposób i są po prostu skutek tego, że akurat, żeby wiedzieć konkretnie kto, gdzie jest itd. zgłosić do sanepidu, że mieli z tą osobą kontakt my po prostu późna kwarantannę w tym czasie nie będzie bez informacji w pomysłowość pracowników nie zna granic co zrobią pracownicy, gdy przyjdzie czas doręczania pakietów trudno powiedzieć bardziej zadowolone środowisko listonoszy jeśli chodzi o pracowników tzw. rejonów miejskich w miastach, bo dla nich nie to nie jest duży problem doręczać te pakiety wyborcze, gdyż ono schodząc do 1 bramy do jakiegoś budynku Toma nieraz kilkadziesiąt skrzynek lokatorskich, czyli tego czasu poświęconego na doręczanie pakietu nie potrzebuje wiele gorzej mają listonosze, którzy są lokale mają rejony wiejskie albo domki jednorodzinne tam są budynki oddalone od siebie tam potrzeba więcej czasu się zastanawiam jak oni tymi pakietami no z iluś tam tysiące pakietów zabiorą się jakiś sposób będzie miało wyglądać czy będą musieli stać dobierać, kto to będzie dowoził brak jest po prostu informacji pan uważa, że są jest poczta Polska wstanie dostawa do rent dostarczyć te 30 000 000 jak się szacuje przed przesyłek w ciągu najbliższego tygodnia jak rozumiem z tego co słyszałem to pomysł pakiety wyborcze już tak już trafiają do tzw. będąc ekspedycyjny rozdzielczości do centrów dystrybucji poczty polskiej, czyli prawdopodobnie chyba już dziś poczta pakiet będzie posiadać z tym, że z tego co się dowiedziałem to te pakiety one nie są atakowane co jeszcze pan jeszcze jest wezwanie do każdej koperty trzeba będzie włożyć kartę wyborczą to instrukcja chyba do głosowania jakiś inny dokument i to wszystko spakować do 1 dużej koperty w formie pakietu wyborczego, a potem, a później po prostu rozdzielić to na poszczególne rejony nowi przesłać do urzędów pocztowych sen doręczenia przez listonoszy i załóżmy, że 4maja trafi no to do 8maja do do piątku spokojnie pracownicy jeśli chodzi o rejony miejskie tzw. czyli miasta spokojnie to zrobią nie miał sobie poradzą pracownicy na terenach wiejskich, ale musimy wziąć pod uwagę, że dużym utrudnieniem w tej chwili listonoszy to poważnym utrudnieniem to utrudnia bardzo mocno prace nie obowiązek noszenia maseczek miejscach publicznych, dlaczego utrudnia już dzisiaj listonosze skarżą się duszą brakuje tchu oni lubią kondycję tzw. którą mają lub, jeżeli listonosz chodzi dobrami ani doręczyć komuś przesyłkę na czwarte piętro itd. to nawet po schodach mówią też nie mogą mu się duszą, a mógł umrzeć Mateczki przeszkadzają w pracy po prostu tak niestety jest obowiązek narzucony przez ministra Szumowskiego, że maseczki są obowiązkowe przestrzeni publicznej klatka schodowa też jest przestrzenią publiczną, a mówił pan o tym, że najbardziej takie frustrujące czy najtrudniejsze dla listonoszy jest brak wiedzy, jaką rolę, jaka funkcja, jakie zadanie im przypadnie istnieje też obawa, bo czytam nie wiem czy pan potwierdza takie informacje, że mają też odpowiedzialności to znaczy co będzie, jeżeli właśnie zaginie przesyłka komuś nie trafi do rąk nie odliczy się czy to jest rzeczywiście taka obawa czy to wynika to jest to jest właśnie duża niewiadoma, bo wg tego co wczoraj mówił wiceprezes Kurdziel się w mediach wypowiadał to, że pakiet wyborczy no to się potwierdza to co myśmy już mu mówili wcześniej to będzie tzw. dróg bez stresowe u również wewnętrzny tak ulotka zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poczty polskiej to doręczenie ulotki polega na wrzuceniu pozostawieniu miejsca tam dziś typu skrzynka cokolwiek i na tym się odpowiedzialność poczty polskiej kończyć, niemniej to się kłócić troszeczkę z ustawą przyjętą przez Sejm 6kwietnia, które jest napisane, że ten, kto zniszczył tam dziś schował łup ukryli je ukradnie czy cokolwiek ten pakiet wyborczy to jest zagrożone karą grzywny to w zależności od łącznie do kary pozbawienia wolności w teraz tłumaczenie pracą do pracowników to nie dociera to nie daje gwarancji, że oni będą te ulotki w formie pakietów wyborczych doręczać dwu osobowo, czyli będą mieli osobne obok siebie, która rzekomo potwierdzi to, że on ją doręczył, ale w przypadku, gdy klient jednak będzie dowodził, że nie dostał tego pakietu wyborczego na bok nie punktowane, bo no, ale no i nawet niż znalazł go skrzynce takich mąż twierdzi, że nie dostał i kto rozstrzygnie czy faktycznie tutaj nie wiem, jeżeli klient zdecyduje na drogę sądową w tym zakresie nawet powództwa cywilnego teoretycznie nowy dają się to teoretyczne jest, dlatego że nie jak zachowa są pracownicy też tego nie wiedzą czy sąd nie uzna racji klienta i pracownik nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności na moich najgorszych najlepszym układzie finansowej, czyli kary grzywny tak w no bo są rzeczy, których się nie wie to jest błąd w postaci po prostu napisanej ustawy, która tego nie sprecyzowała pozostawiła bardzo szeroką otwartą furtkę i to można każdego w ciągu, czego związki jako pracownicy no macie jakiś wpływ wpływ albo próbujecie mieć wpływ na to, jakie są te rozwiązania wiemy że, ale to w Senacie m.in. był pan brał w tym udział w wysłuchaniu na ten temat potem zajmie się na początku tygodnia tym Sejm chodzi o to czy czy w jakimś sensie te wasze obawy głosy w jakiej procedurze są uwzględniane o no kierownictwo spółki, bo tutaj do kierownictwa tej spółki żeśmy kilkukrotnie różnego rodzaju pisma z naszymi obawami występowali no niestety nawet odpowiedzi nie dostajemy żadnej z PiS firma jeśli chodzi z nami jako ze związkiem zawodowym nie prowadzi żadnych rozmów żadnego dialogu i izoluje nas całkowicie od wszelkiego rodzaju informacji, które takich danych, które przekazuje innym związkom zawodowym jesteśmy odizolowani całkiem, niemniej staramy się docierać tam, gdzie można chociażby skorzystaliśmy z tego zaproszenia, które skierował do nas marszałek Senatu Senatu żeby, chociaż tam móc przedstawić w Senacie, czyli władzy ustawodawczej nasze uwagi w zakresie technicznym co do tej ustawy i obaw pracowników z tym związanych to żeśmy zrobili no co więcej nic więcej w zasadzie zrobić nie może, bo ma głos nie będzie tutaj procedował tej ustawy znów w ten sposób bardzo szczegółowo, jakie tam są zagrożenia i co z tego wynika tylko Sejm najprawdopodobniej przejdzie po prostu automatycznie do głosowania nad ustawą mamy całą rzeczywiście rozgrywka partyjny, ale podsumowując, bo to jest niezwykle chaotyczne rozumiem, że po to, mówił, ale podkreśliła tak naprawdę nie wiadomo w jaki sposób ma być doręczony ta karta do głosowania ma być doręczone do skrzynki oddawczej odbiorcy tak obywatela uprawnionego do głosowania, czyli jest konieczne, a po nie ma nie ma konieczności podpisu, aczkolwiek to co w Senacie to 1 senatorów dopytywał, bo gdzieś tam dziennikarze nie wiem nawet, którzy już nie kojarzy dopatrzyli się, że 1 artykułu kodeksu wyborczego nie usunięto, który mówi o konieczności doręczenia pakietów wyborczych za podpisy do rąk własnych odbiorcy tego pakietu tak w willi, a już to są kwestie prawne, że tak określa 1 naprawdę nie chciał się to jazd szczegóły chodzi niemniej, jeżeli to miałoby być doręczane do rąk własnej obywatela uprawnionego do głosowania w ciągu 145 dni jest to niewykonalne nie są jeśli chodzi o pakiety wyborcze w formie druku bez rat bez reklamowych ulotek jak najbardziej to jest tą jest to w dużej części do zrobienia, aczkolwiek obawiam się te obszary wiejskie domków jednorodzinnych, gdzie te budynki są oddalone od siebie tam potrzeba o wiele więcej czasu więcej sił energii wysiłku ze strony pracowników, żeby to zrobić to na koniec zapytam czy lista, chociaż wiedzą ile mogą zarobić za te prace pani, że wszystko jest w kategoriach plotek wczoraj bynajmniej wiceprezes spółdzielni nie potwierdza na ten temat już, że jeszcze trwają jakieś tam prace analizy z nieoficjalnie mówi, że ma być to coś dla Polski na poziomie około 2800zł dla listonosza, który weźmie w tym udział jak to ma średnich zarobków to mniej więcej miesiąc więcej średnio zarabiają listonosze, ale i tam 200zł policzono, że mają płace na poziomie minimalnym, czyli około 2600zł, ale dziś jeszcze dochodzą informacje, że poczta ma zapłacić około 1200zł każdemu pracownikowi, który weźmie udział przeciw w pracach tej tzw. segregacji, czyli przygotowania do wysłania do urzędu, czyli opracowaniu tych pakietu podzieleniu ich materialnej tak dalej opakowaniu najem za niedzielę kierowcy mają dostać prawdopodobnie ci, którzy będą opróżniać te skrzynki czy urny wyborcze 80zł na godzinę, czyli tutaj pracodawca stosuje dość dużą motywację finansową UE, żeby to pracownicy wykonali my ze strony związku jak tutaj obawiamy się tylko 1, skąd spółka bierze na to wszystko pieniądze to jest jedno z wielu pytań bardzo wielu istnieje niesamowite, bo rozmawiamy na niecałe 2 tygodnie przed czymś co powinniśmy nazywać wyborami bardzo panu dziękuję Piotr niż kłopot przewodniczący wolnego związku zawodowego pracowników poczty przez skarb państwa gościem tyle co dziś dla państwa światopoglądzie z Martyną Osiecką przygotowałyśmy program realizował Adam Szurek informacja o nich jeszcze więcej sportu gościem Przemka Gosiewskiego będzie biegaczka Sofia Ennaoui Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA