REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy - kto jest uprawniony?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-04-30 12:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:47 min.
Udostępnij:

Przedszkola i żłobki wracają powoli do funkcjonowania, co z zasiłkami opiekuńczymi?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze zaczynamy czwartkowy raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry 42 minuty po godzinie dwunastej w raporcie gospodarczym na początek kilka słów no muszę trochę państwo pomęczyć statystyką, ale myślę będzie ona ważna interesująca wg wstępnego szacunku dynamika inflacji w kwietniu obniżyła nam się do 34% wcześniej to było 4 i sześćdziesiątych w poprzednim miesiącu teraz 34 tak wynika z takiego szybkiego wstępnego szacunku Rozwiń » przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny kilka naście dni temu było zamieszanie, czego będzie mógł uprowadzić teraz te szybkie badania przeprowadził na nowo no mamy wynik jak piszą w swoim komentarzu ekonomiści banku ING dużą zmianę wywołały ceny paliw, w przypadku których dynamika obniżyła się prawie 16 punktów procentowych do -18 i osiemdziesiątych procent w skali rok do roku, a więc kwiecień ten do kwietnia poprzedniego tym samym kwietniu przecena ropy naftowej rynkach globalnych spowodował obniżenie się dynamiki inflacji około 08 punkta procentowego wzrost cen żywności był w kwietniu nieco mniejszy od naszych oczekiwań jest jednak uważamy piszą ekonomiści gdzie, że średnie ceny żywności w tej grupie podlegają ryzyku kolejnej z rzędu nie suszy no tak susza to jest ogółu ogromny kłopot pamiętajmy, by nie, mówi że susza w tym roku będzie tylko, że susza w tym roku już jest no to trochę inflacji te dane już za nami inflacja, gdy była 34% no tak formalnie byłaby w celu Narodowego Banku Polskiego, bo ten cel jest punktowy 2,5%, ale z możliwością odchyleń ±1 punkt procentowy od 34 zgadza się, chociaż nie zgadzam to zostawiam inna statystyka, która też jest istotna ciekawa gospodarka strefy euro w pierwszym kwartale skurczyła się 380% kwartał do kwartału to jest kwartał do kwartału, czyli pierwszy kwartał w po uwzględnieniu w odniesieniu do kwartału czwartego poprzedniego roku moi to tyle jeśli chodzi o te statystyczne dane, chociaż były także informacje o gospodarce francuskiej i sporym spadku włoskiej, ale myślę sobie, że tych statystyk już nam tyle wystarczy będziemy przyglądać się kolejnych informacji kolejnym udanym wtedy, gdy będą się pojawiały frank 4zł 29gr 4zł 53 funt 5zł 21 no i dolar 4zł groszy 17 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od nieco niższa dynamika wzrostu na indeksie WIG 20 czy ocenisz poziom tego wzrostu niż jeszcze w pierwszej części dzisiejszych notowaniach, bo inaczej tuż po ich uruchomieniu siedemdziesiątych zyskuje w tej chwili 201663 punkty ma obecnie na plusie także indeks szerokiego rynku WIG 80 techno i pozostałe indeksy również w tej chwili na plusie jest 1245 w radiu TOK FM trwa magazyny fekalia raport gospodarcze po latach z magazynem, choć trochę się pospieszyłem to jest raport gospodarczy Radia taka Mala magazyn EKG te dobra audycja polecam można słuchać codziennie od poniedziałku do piątku właściwie między rządu, a dziesiątą to jest raport gospodarczy i najważniejsze, że w raporcie gospodarczym nasz gość pani Agata Mierzwa z kancelarii Domański Zakrzewski Zakrzewski Palinka dzień dobry dzień dobry państw dobry panie redaktorze zasiłek opiekuńczy to zasiłek, który szczególnie teraz ma ogromne znaczenie i od czasu do czasu takich kolejnych rundach się jego trwanie takie specjalne powodowane sytuacją, którą mamy pandemię jest przedłużone chciałbym, więc byśmy dzisiaj brali te dane, które mamy tę czym to te informacje, których powinniśmy pamiętać te, które powinny raz jeszcze, z których może mogą nasze słuchaczki nasi słuchacze skorzystać coś istotnego przy zasiłku opiekuńczym może na jakich zasadach czy skomplikowane i liczby tego po prostu trzymać dobrze to może zacznijmy od samego początku mówimy tutaj dodatkowym zasiłku opiekuńczym dodatkowym w stosunku do zasiłku, które przysługuje każdemu rodzicowi do 60 dni w roku w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dziećmi i wynikającym z tzw. ustawy zasiłkowej tu mamy do czynienia z dodatkowym zasiłku opiekuńczym dodatkowym uprawnieniem dla rodziców związanym z sytuacją Epidemiologiczną, jeżeli jestem rodzicem dziecka do ósmego roku życia bądź rodzicem dziecka niepełnosprawnego do szesnastego roku życia w przypadku, gdy ta niepełnosprawność ma stopień znaczny bądź umiarkowany to do osiemnastego roku życia wtedy mogę wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na takie dziecko, jeżeli placówka wychowawcza opiekuńcza szkolna, która do tej pory w ciągu dnia zajmowała się dzieckiem pozostaje zamknięta tu istotna kwestia w związku z tymi ostatnimi jej ogłoszeniami rządu o możliwych otwarcia żłobków zasiłek jak na razie jest obowiązuje do 3maja uprawnienie do wystąpienia taki zasiłek wczoraj ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej poinformowało, że pracuje nad rozporządzeniem i wydłużeniem zasiłku do 26maja, ale jeżeli jakiś miasta zdecydują się na otwarcie żłobków przedszkoli szkół to wtedy taki rodzic który, gdzie placówka została otwarta nie będzie miał uprawnienia do skorzystania z zasiłku, żeby skorzystać z zasiłku rodzic musi być ubezpieczony to znaczy, przekładając złożone na prosty język musi być pracownikiem zleceniobiorcą albo osobą samo zatrudnioną w przypadku zleceniobiorców samozatrudnionych musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu ona jest dodatkowe nieobowiązkowe, więc taki zleceniobiorca osoba samo zatrudniona musi na początku zadeklarować, że w ogóle chce korzystać z takiego uprawnienia, jeżeli zadeklarował to zasiłek opiekuńczy również dodatkowemu przysługuje, jeżeli jestem osobą, która nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem oczywiście taki zasiłek nie przysługuje, a to oznacza w praktyce oznacza w praktyce, jeżeli drugi rodzic się jest ze mną w domu i jest na urlopie wypoczynkowym albo jest osobą bezrobotną jest albo osobą na urlopie macierzyńskim wychowawczym to wtedy ja mogę starać się o zasiłek opiekuńczy, ponieważ mam inną osobę przebywającą w Zabrzu w tym samym gospodarstwie domowym, która tę opiekę sprawować może to są ważne informacje podaje się w formularzu pyta pan redaktor jak się wnioskuje o tak to jest właściwe kluczowe dokładnie wypełnić formalności to jest bardzo prosta procedura na stronie ZUS-u jest dostępny formularz, który należy wypełnić dowolnym czasie to oznacza, że mogę to zrobić również wtedy, gdy już zaczęłam sprawować osobistą opiekę i składam go za pośrednictwem, jeżeli jestem pracownikiem zleceniobiorcą to za pośrednictwem firmy, z którą współpracuje pracodawcy, a w przypadku gdy są osobom samozatrudnionym to bezpośrednio do danej jednostki ZUS właściwej dla mnie jako samozatrudnionego sam formularz w odróżnieniu od innych publikowanych w ostatnim czasie jest stosunkowo prosty tam się daje takie podstawowe informacje, które pozwolą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na zweryfikowanie tego czy rzeczywiście takie uprawnienie mi przez przysługuje i właściwie tylko w przypadku wnioskowania o zasiłek na dziecko dotknięte niepełnosprawnością muszą dołączyć dodatkowy dokument jest orzeczenie o niepełnosprawności bądź w oryginale bądź wskazanie, ale wtedy potwierdzoną za zgodność przez płatnika pracodawcę bądź zleceniodawca wszystko, o czym pani mówi dotyczy to z zasiłku opiekuńczego dotyczy sytuacji, w której dziecko na co dziennie nie było w żłobku lub przedszkolu dokładnie tak 26maja przepraszam marca jest zasiłek opiekuńczy został też przyznane w sytuacjach, w których dziecko pozostawało pod opieką niani takiej, z którą mamy zawartą formalnie umowę bądź pozostawał pod opieką opiekuna dziennego przy czym opiekun dzienny to jest pojęcie prawne i to nie chodzi o np. dziadków czy inną osobę w rodzinie, która niedobrze co dzień takim dzieckiem się zajmowano niestety tak jakoś z dość chyba powszechna już w Polsce sytuacji sprawowania opieki nad małymi dziećmi przez dziadków i w związku z izolacją takich dziadków ze względów zdroworozsądkowych obecnej sytuacji to taki rodzic nie będzie musiał niestety wystąpić o zasiłek opiekuńczy no to to niedobrze bo, bo sytuacja, w której dzieckiem opiekowali się dziadkowie jest powszechna czy raczej szans można sobie wyobrazić jest powszechna dostaliśmy taką maila od naszej słuchaczki z prośbą o podpowiedź wyjaśnienie pozwoli pani, że pani państwo naszym słuchaczom słuchaczom zacytuję rodzic dziecka do lat 8 może ubiegać się zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem, ale jedno z wielu, ale wychodzi na to, że to przywilej tylko dla dzieci chodzących do przedszkola żłobka na wniosku, który ma wypełnić trzeba podpisać się pod zdaniem, że to opieka z powodu zamknięcia żłobka przedszkola szkoły nie podaje się dodatkowych informacji o placu w placówce jednak podpisać trzeba, dlaczego rodzic dziecka, którym zajmowali się dziadkowie, a teraz zgodnie z owczej wszelkimi zaleceniami robić tego nie mogą również nie może tego świadczenia skorzystać co można zrobić w takiej sytuacji niż jakaś odpowiedź na naszej słuchaczki odpowiedź prawda jest taka, że to niestety rzeczywiście takiego zasiłku skorzystać nie można, dlaczego tak jest to chyba nie jest pytanie do mnie myślę, że to nie jest niedopatrzenie, bo ustawa w tym zakresie była zmieniana to znaczy tak jak wspomniał wcześniej 26marca rozszerzono uprawnienia do starania się zasiłek opiekuńczy w przypadku, gdy opiekę sprawuje niania bądź opiekun dzienny, więc myślę, że był to celowy zabieg ustawodawcy, ale jednak już dziadków nie dało się ustawę PiS rozumiem, że nie no tak, ale rzeczywiście uśmiecham się nie, dlatego że bagatelizuje ten problem tylko pamiętam bardzo dokładnie proszę wybaczyć, że w naszej rozmowie nie namawiam panią na żadne żadną rozmowę polityczną, ale ja dokładnie pamiętam jak w czasach, gdy w Polsce obniżono wiek emerytalny ci, którzy obniżali obecnie sprawują w Polsce władzę mówili, że robimy to, dlatego że w Polsce jest taki zwyczaj dziadkowie opiekują się wnuczkami no to teraz będą mieli możliwość no, proszę bardzo, są dziadkowie, którzy z wnuczkami opiekują się teraz robi, czego nie mogą zgodnie zasadami zalecenie no i rodzice w tej sytuacji nie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego także dostrzegam tutaj jakoś nie niekonsekwencję tak mi się wydaje ja również i wydaje się że, ponieważ jest to dodatkowe uprawnienie, które jest uprawnieniem z góry przewidziane uprawnienia czasowe to wydawać, by się mogło, że objęcie tej szczególnej sytuacji szczególnej sytuacji również dziadków byłoby zasadne było też rozwiązania no na razie za zasadne było, ale na razie wprawie nie jest a jakie przepisy jak przepisy wyglądają, jakie obowiązują mówi pani Agata Mierzwa z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka bardzo dziękuję za tę rozmowę i przypomnienie zasad, które obecnie obowiązują powoli będziemy kończyć dzisiejsze wydanie raportu gospodarczego tak tak to jest raport gospodarczy w radiu TOK FM o godzinie trzynastej informacje w tej chwili 1254 o godzinie trzynastej, a ktoś, mówi że informacje coś mi się nić od 13 informacje po informacjach popołudniowa audycja Radia TOK FM zapraszam w imieniu Przemysława Iwańczyka dwunasta 54 Maciej Górski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA