REKLAMA

Jeszcze nie uchwalono Tarczy 3.0, a już powstaje czwarta wersja. Tym razem bez antypracowniczych rozwiązań

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-30 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki, czyli dobry witam państwa bardzo się cieszę, że spędzimy razem blisko 2 godziny mam nadzieję, że też wiele osób słucha Radia TOK FM być może w samochodach wybierają się państwo już na majówkę, ale ostrożnie pamiętamy ostrożnie zachowujemy dystans również do otaczającej nas rzeczywistości, choć w tym na pewno jest najtrudniej myślę, że cieszą się również słuchacze Radia TOK FM, którzy przed chwilą usłyszeli informacje, a mieszkają na Rozwiń » terenach przygranicznych, że oto od 4maja pracownicy właśnie tacy, którzy mieszkają w 1 kraju pracują drugim będą mogli do tej pracy wrócić co było ogromnym problemem dla dziesiątków tysięcy ludzi właściwie chyba o krótki komentarz do tej najnowszej informacji poproszę naszego pierwszego gościa jest pan Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji w organizacji pracodawców pracodawcy Rzeczypospolitej dzień dobry panu dzienne wyrwaną nowe państwo witam serdecznie czy tak jak mieszkańcy terenów przygranicznych pan również ucieszył że, że to zwolnienie nastąpi od 4maja nie jak najbardziej zresztą też w dużej mierze dotyczy czy to przedsiębiorcą nawet tych po drugiej stronie granicy, ale też polskich pracowników pamiętajmy, że ten problem już mocno w debacie publicznej od chyba ponad 2 tygodni nawet pamiętam, że partia 1 z partii opozycyjnych Radia w tym zakresie konferencję na można powiedzieć, że to podziałało działa w takim stopniu w końcu jest odblokowany, a ten rok przygraniczne, zwłaszcza że dla części tych osób, a ta praca w tych miejscowościach przygranicznych po drugiej stronie granicy często była 1 źródłem dochodu ciężko tutaj było, aby przeprowadzać, jeżeli macie całą rodzinę mieszkanie w Polsce z drugiej strony ten okres kwarantanny wyklucza praktycznie prawne czy społeczne możliwości funkcjonowania, tak więc nie tylko jest także z 1 strony to jest jakiś przychód praca, ale też taki aspekt psychologiczny pamiętajmy, że dla części ludzi można w końcu już pracować iść do pracy normalnie funkcjonować to też ma znaczenie można będzie takie majaczenie psychologiczne dla samego samopoczucia działa też tego bytu materialnego w tym mocno spóźniona decyzja, ale warte podkreślenia mam nadzieję, że to będę już tylko te dobre takie decyzje w zakresie wdrażania tej gospodarki tych uciążliwości, które mamy w różnych sferach życia to te akurat było w obszarze pracowników przygranicznych mówiłem, że to będzie miłe popołudnie, bo dobrych decyzji chyba jest więcej właściwie jeszcze chyba nie weszła w życie tarcza 30 jak już słyszeliśmy o tarczy 40, a tam pojawiają się zapowiedzi odrzucenia tych pomysłów, które w tej grze 30 pojawiały, a które szczególnie bardzo niepokoiły akurat związki zawodowe, ale również pana chciałem poprosić o ocenę do właśnie tego, że usunięto wszystko na to wskazuje takie kontrowersyjne przepisy jak zwalnianie z pracy osoby mające inne źródła utrzymania, czyli takie, które dodatkowo dziś sobie dorabiają prawdę czy to na umowę-zlecenie czy umowy o dzieło ma już nie być tego pomysłu się będzie zwalniało osoby, które osiągnęły wiek emerytalny wykreślono też rozwiązania pozwalające na taki łatwy cięcia wynagrodzeń 10% wszystkim pracownikom bez pytania ich zgody nie będzie już można zwalniać ludzi mailem co nam groziło i wysyłać na obowiązkowy urlop, zwłaszcza że my jako pracę no właśnie jako pracodawca w wątku ocenia o tym, pan redaktor miasto stawia taki trochę dwuznacznych pozycję rozmowny jak często się od nas, mówi że tylko tam chcielibyście tam na licznych awarii znika tak zgadza się z Krzepic dla nich to idealny moment byłoby, gdyby można było wysłać w piątek, a 10 ma liście załogę nie Szanowni Państwo to z 1 strony doprecyzuje rzeczywiście można się pogubić w tych starciach może z tego wyjdzie, bo tych starszych jest 4 ze czwarta tarcza mamy jednak teraz aktualnie prawdopodobnie dzisiaj w tym momencie przyjmuje tę czwartą tarczę rada ministrów nie jest już używamy nomenklatury taki, że mówimy od nazwiska ministra, który prowadzi dany projekt jak mówimy wartości 0 to używaliśmy tarcza pana ministra Libera Warta 40 tarcza Pani Minister Emilewicz te kontrowersyjne zapisy one były tarczy właśnie 40 premier Emilewicz i ten projekt był przedmiotem dyskusji na szczęście partnerów społecznych mamy takie ciało jak rada dialogu społecznego i tam dyskutowaliśmy o tych zapisach dostaliśmy już wtedy projekt, który był z tych takich rzeczy, o których pan redaktor wspomniał też czy zostały wykreślone tego projektu, bo mieliśmy taką sytuację, że do mediów przedostał projekt można powiedzieć, które wywołało to lawinę komentarzy dyskusji publicznych dotyczących, zwłaszcza tego podziału zwolnienia mailem redukcji zatrudnienia zawieszeniu w ogóle układów zbiorowych to było bardzo bardzo istotne dla związków zawodowych i te wszystkie rzeczy zostały można powiedzieć pod naciskiem opinii publicznej z partnerów społecznych wykreślone tego projektu my w dniu wczorajszym jeszcze dyskutowaliśmy na temat tzw. tarczy pani premier Emilewicz poszczególnych zapisów, bo pamiętajmy, że ten projekt to nie tylko część prawa pracy, ale np. kwestia związana z wakacjami kredytowymi, które dla części osób fizycznych mają znaczenie, a trzymiesięczne wakacje kredytowe w zakresie nie tylko rat kapitałowych, ale też odsetkowych tutaj sektor bankowy mocną mówi o kosztach tej decyzji ze strony wnioskodawcy, ale także tam rozwiązania dotyczące samorządu terytorialnego czy takie inne kwestie techniczne legislacyjne prawo zamówień publicznych czy ciecze czy czyn o dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców, ale tak jak powiedziałem myślę, że kluczowe znaczenie ma to dzisiaj, bo z 1 strony pan redaktor słusznie tutaj trochę wziął pod włos, pytając czy te rzeczy, które ułatwiałyby w pewnym stopniu pracodawcy działanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jak to się mówi, a korporacyjne, jaki i umożliwiałyby różne reakcje związane ze działalnością firmy trzeba pamiętać też, że z 1 strony na listę przepisy nawet jakby były tak drastyczne, o których była mowa w debacie w niedzielę w poniedziałek jak czasem firma po prostu wygranie świecie ogłasza upadłość dziś jesteśmy w takiej sytuacji sytuacji ochronnymi pracę pamiętajmy też płynności firm oczywiście to zaraz można paść pytanie, ale pewnie niektórzy pod płaszczykiem KOV widuje ojca pandemii mogliby zacząć sobie redukować zatrudnienie będzie zwalniać tych, których zazwyczaj zastanawiali się, ale pamiętajmy jesteśmy sytuacji bardzo trudni i rzeczywiście takie rozwiązania muszą być wypracowane w dialogu nie może być także 1 ze stron to o związkach zawodowych będzie mocno pokrzywdzona to jest czas na pewnie każdy ma 1 cel i ja chciałbym podkreślić, bo zawsze dyskutujemy na argumenty ze związkami zawodowymi, ale takie wrażenie, że związki są też rozumieją sytuację to nie jest tak, że oni stawiają się sytuacji muru nie ma z nimi negocjacji, bo są świadome tego, że dzisiaj mówienie może grozić tym, że pracodawca po prostu ogłosił upadłość i nawet nie będzie co negocjować w przypadku zagrożenia, a powinnością firmy no to powiedzmy tylko, że może jest tam jednak w tej propozycji taki 1 z przepisów, który przynajmniej na pierwszy rzut oka ucha brzmi trochę groźniej jeśli chodzi o pracownika Otóż mówi się, że będzie można wysłać go bez jego zgody na 30 dni zaległego urlopu no i nawet można było znaleźć uzasadnienie do tego pomysłu rządowe tuje szybciutko kawałek zacytuję zakłada się, że w okresie stanu za zagrożeniu epidemicznym lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego wynika to wprowadzonych ograniczeń związanych ze stosowaniem społecznym oraz ograniczenia lub zawieszenia działalności obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz dla nabytych w bieżącym roku kalendarzowym tak dalej w związku z tym, bo w ten sposób rząd uzasadnia to, że no teraz trudno nie ma może jeszcze właśnie w pełni czynnej w branży turystycznej, ale na urlopie trzeba no panie odwrócone, by 2 sfery rzeczywiście jest tak nie będę odnosił do uzasadnienia, bo te jak zawsze wspominam na różnych różnych swoich wypowiedziach, że ocena skutków regulacji czasu do projektu ustawy to jest naprawdę ciekawa lektura, ale już na marginesie natomiast my rzeczywiście będziemy widzieć sytuację taką mówię to po stronie pracodawców o kumulacji urlopu w okresach wakacyjnych część dużo pracowników z pewnością ma urlopy zaległe ja powiem też, że nasz postulat był jeszcze szersze w zakresie nie tylko do 30 dni, ale więcej też byśmy dyskusja o urlop bieżący oczywiście tutaj związki zdobył były temu przeciwna, ale mówi o sytuacji wykorzystaniu części urlopu bieżącego na wniosek pracodawcy mamy obawy w momencie, kiedy będziemy wdrażać gospodarkę, kiedy będą firmy próbowały odbudować swój potencjał w dużej mierze przypadnie, zakładając oczywiście spadek zachowa ono za spadek epidemii w ogóle to Krzywą, która mam nadzieję będzie też spadała, a ilości zarażeń to wtedy być może dojdzie do sytuacji, że nie będzie w jaki sposób wpłynie odbudować tych firm, bo trafimy na okres lipiec sierpień, tak więc to jest może takie wejście pomiędzy z 1 strony urlop tak czymś co jest dla pracownika naturalny mu się należy urlopem wypoczynkowym, ale też, jakby możliwością sterowania przez pracodawcę harmonogramem urlopu firmie możliwością decyzji co do wysłania pracownika na urlop zaległy, bo to też pamiętajmy tworzone są nieraz rezerwy i trzeba ten urlop w jaki sposób wykorzystać na i z mojej ocenie to jest bardziej przepis, który ma zapewnić taką można być swoistą płynność dla firm w okresie wakacyjnym, ale płynność finansową tak można być płynność firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi tak jeszcze króciutko, bo mamy 1,5 minut taki wprowadzono zmiany funduszu socjalnym, jakie zmiany czy to dobrze czy źle to jest możliwość zawieszenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na czas pandemii tylko też tutaj w duchu dialogu zostało dysku przyjęto, że to musi być za zgodą organizacji związkowej bądź rady pracowniczej, jeżeli danej firmie funkcjonuje, a tak, więc nic bez dialogu firmy tutaj pracodawca nie podejmie natomiast z 1 strony, jeżeli za związkiem zrozumieją potrzebę i sytuację przedsiębiorcy, o czym mówiłem, czyli świadomość po stronie, a związków zawodowych co do finansów przedsiębiorstwa to mam nadzieję, że dojdzie tutaj do porozumienia między pracodawcą związkami zawodowymi i na czas tego trudnego okresu, a mianowicie kryzysu pandemii mogą być te wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawieszona, tak więc ta może być jakiś korzyść dla strony pracodawców, ale też pomoc, a w zakresie ograniczenia pewnych kosztów, jeżeli firma jest w trudnej sytuacji finansowej bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia bardzo jestem ciekaw jak skończy się ten kryzys pracodawcy również będą skorzy do rezygnacji z tych niektórych rozwiązań wydających się dla nich dzisiaj korzystne, ale to wtedy oczywiście mówimy znowu oraz masowe pan Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji w pracodawcach RP był z nami dziękuję za rozmowę zapraszam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA