REKLAMA

Po konwencji programowej Andrzeja Dudy. Czy możemy z niej wyczytać kiedy będą wybory?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-05-02 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
majówka w radiu TOK FM Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie witam państwa serdecznie, ale zapomniał powiedzieć podczas naszego pierwszego spotkania witają państwa również Karolina Kaczyńska, która audycji wydaje się Barta, który ją realizuje i przechodzimy teraz do kolejnych punktów naszego dzisiejszego spotkania wczoraj miało miejsce pewnie ważne wydarzenie z punktu widzenia naszego życia politycznego odbyła się taka nietypowa jak na warunki epidemii czy pan Demi konwencja Rozwiń » programowa urzędującego prezydenta pana Andrzeja Dudy jak fachowcy na to patrzą z punktu widzenia prawdopodobnych wyborów, aczkolwiek ciągle nie wiemy i czy one odbędą w tym terminie, który ciągle obowiązuje, czyli 10maja czy nie czy to ta konwencja rzuca na kolana wszystkich pozostałych kandydatów ma ważne pytania zaczynamy na nie powodzi odpowiadać naszym gościem pan dr Jerzy Muszyński Instytut pro publico dzień dobry dzień dobry jak ono dla bratniego państwa tak, bo tak wprowadzająca, ale jak pan ocenia właśnie tę konwencję każdego punktu widzenia zarówno powiedziałbym niczego nie deprecjonując czy ona w ogóle miała jakiś sens no i czy tak jak powiedziałem to jest nic punktu widzenia urzędującego prezydenta rzucenie rękawicy pozostałym, żeby jednak przystąpili do rywalizacji, a nie kręcili nosem mówili, że te wybory nie powinny odbyć Ano właśnie ta wielość punktu widzenia no niestety tu się narzuca nie sposób odnieść się tak bez w ogóle bez bez komentarza do oceny kontekstu znaczenia konwencji, która no powiedzmy normalnych warunkach byłaby normy metalach i ten meta ważnym wydarzeniem takim wręcz obaj związkowym i krokiem i każdego kandydata, tym bardziej starającego się o reelekcję prezydenta no na krótko przed wyborami no tylko właśnie ten tak sprawia, że w zasadzie ich już pana pytanie przecież zostało zasygnalizowane jak gdyby może nie tyle ważniejsze ile nie sposób abstrahować od tego kontekstu, żeby się odnosić do tego wydarzenia, ale mając już za sobą podkreślenie tej inności nietypowo ości i mnie sytuacji i notom można chyba powiedzieć także była to jak gdyby taka kolejna faza no zachowań prezydenta w ramach reelekcji, bo tak najkrócej i przypomnieć takie takie główne fazy to mieliśmy jeszcze w czasie przed pandemią no właśnie koncepcję taką, która też była oceniana jako taka nie niewyraźna niejasna pamiętam różne perturbacje z obsadą sztabu wyborczego itd. na marginesie zresztą mówiąc dzisiaj uwagę koncentrują również komentarze do niedawna ale, aczkolwiek bardzo krótko szefowej tej kampanii, ale wtedy jak gdyby bowiem wzywała taka koncepcja, że to zwycięstwo obozu PiS, które się zaczęło właśnie i 5 latem od zwycięstwa pana Dudy w wyborach prezydenckich te wybory miały jak gdyby domknąć w ramach tej samej filozofii, że tzw. dobrej zmiany właściwie wszystkie zasługi tego obozu i poparcie, które ten obóz uzyskiwał poparte kolejnymi wyborami no miały jak gdyby zapewni również tą reelekcję jak gdyby domykają ten nowy cztero PAK wyborczy potem nastąpiła jak wiadomo epidemia i wszyscy byliśmy strasznie za skoczeniu niepewni tego co się zdarzy no i wtedy była taka faza, że pan prezydent jak gdyby demonstrował przyjęcie wręcz takiego bezpośredniego przywództwa no nawet w wymiarze tym epidemii w tym zwalczania właśnie wszystko co się w tym zakresie miało dziać był albo miało być albo z inspiracji albo na wniosek albo w oparciu o propozycje również w zakresie łagodzenia skutków tarza się okazała też dość krótko trwała potem było pewne wyciszenie co miało zwija Józek no z tą niepewnością, kiedy jak te wybory mają się odbyć to oczywiście nie skończyło, ale tym sensie nastąpiła zmiana już teraz wracam do tej konwencji ona była właśnie potwierdzeniem tej ostatniej fazy myślę o znaczącym znaczeniu mianowicie takiego już jednoznacznego podkreślenia, że jest kandydat mają się odbyć wybory i ten kandydat mówi nowo właśnie w ramach tej konwencji to też inne w sensie technicznym jedno, bo bez publiczności, aczkolwiek z taką scenografię, która mogłaby wskazywać na podobieństwo te miejsca, gdzie ta publiczność powita byłaby być, czyli taka konwencja, która okazywała z 1 strony to co zwykle, ale też inaczej no powiedzmy na marginesie to wszystko jest tańsze łatwiejsze tak da, ale wracając już do do tej bezpośrednio są pan prezydent kandydat na prezydenta i powiedziała, czego nie powiedział na tej konwencji przede wszystkim już sam fakt jej odbycia okazania no ujawnia, że ta determinacja odbycia wyborów w maju jest również przez urzędującego prezydenta akceptowana i kandydata do reelekcji i że on jest zdecydowany podobnie jak zaplecza politycznego ta władza, która jest organizatorem wyborów, aby przeprowadzić to jest najważniejsze przesłanie tego na zdarzenia natomiast gdyby się odnieść do treści tego drugiego wystąpienia, a to krótko mówiąc ono też było inne niż pozostałe nawet na tle tych poprzednich i kampanii wyborczych jedno samorządowych europejskich i parlamentarnych tu już oczywiście nie nie obowiązywała ta zasada, że tak powiem, która również była obecna wcześniej, czyli na mnożenia kolejnych dobrodziejstw, które się, na które Polacy mogą czekać, czyli mnożenia czternasty piętnasty kolejnych emerytur dla emerytów itd. lub ona już jak gdyby uwzględnia ten kontekst została tak profilowana i takie przesłanie chyba generalne, które z tego wynika no miało być takie, że przynajmniej ci, którzy są zadowoleni z obozu władzy i prezydenta, żeby do wyborów poszli bez względu na wszystko co się dzieje czy nic jak te wybory będą zorganizowane, jaki będą miały charakter, jaka jest opinia na ten temat innych, żeby do wyborów poszli zagłosowali no i oczywiście zapewnili reelekcji i w związku z tym właściwie, celując jak, gdyby te spodziewane grupy osób, które mogą to zrobić to były pewne przesłania do nich adresowany zwróciłbym uwagę, że również dość mocno rozbudowane taki wątek adresowany do rolników mieszkańców wsi w zanadrzu jest kolejna kolejny kataklizm suszy zresztą nie całkiem nowe, ale w tym roku może być szczególnie dokuczliwe, czyli takie próby dla tych osób, które w tych wyborach korespondencyjnych, gdyby się one jednak odbyły no jest bardziej prawdopodobne, że w warunkach i wiejskich zebranie tych kopert dostarczenie do tych pocztowych właśnie trudno nazwać skrzynek czy cokolwiek no jest to możliwe wiadomo, że nie jest normalny czas nie będą normalne wybory nie wszyscy będą to nazwali wy Borami, ale pewne fakty zostaną dokonane tak najkrócej chyba można byłoby opisać do ten no mówiąc niekoniecznie ładnie i rent wyborczy, którego byliśmy wczoraj środka no ale teraz właśnie bym chciał wrócić do tego pytania, które sygnalizowałem na początku właściwie co to jest komunikat, pomijając tę treść mówię tutaj tych filarach, które przedstawiał pan prezydent tu, w których pojawiały kolejne obietnice dotyczące różnych dziedzin to jest komunikat, że pan prezydent stoi mocno na stanowisku, że te wybory powinny się odbyć 10maja czy jednak mogliśmy wyczuć czy pana zdaniem gdzieś tam jednak jakaś wątpliwość pojawiała się rzeczywiście może do tych wyborów nie dojść do i co najważniejsze jak powinni w tej chwili zareagować jego rywale trzymają jak użyłem tego określenia podnieść rzuconą rękawicę i proponować jak w czasie normalnej tradycyjnej kampanii wyborczej swoje rozwiązania, odnosząc się właśnie po kolei chociażby do tych filarów, które przedstawił pan prezydent przypomnę to było bezpieczeństwo zdrowie praca i silny oraz sprawne państwo czy wad no właśnie co co mają robić teraz rywale Ano właśnie zresztą jak widzimy sygnalizują, a nawet demonstrują w praktyce niekoniecznie takie same zachowania ja powiedziałbym także i no jak każdy zdarzenie, które z pewnością jak we wszystkich innych dziedzinach życia, więc również w tej politycznej i również w odniesieniu do nowo ważne instytucje, jakim są wybory nota pandemia, że takie zmieniła wszystko i teraz każda władza tu przez nie możemy być naiwni i tak powiem stara się cokolwiek występuje na co nie ma wpływu noc jest normalna tendencja, żeby jakoś minimalizować straty dostosować do tych zmienionych warunków, a jeśli to możliwe, gdyby niejako nagiąć wykorzystać dla swoich cel no i w tej chwili chyba możemy mówić o taki farze, gdzie i no sobie jednak nie powiedzieć prezydent do przez cały ten okres sprawowania urzędu, ale również już przy jej końcu no uchodził za faworyta tych wyborów była taka faza, gdzie ta kampania mogła wskazywać, że no to się może nie być taki oczywisty wybór, bo zmienią się warunki zmieni się stosunek do do władzy itd. no to była tak powiem taka nadzieja opozycji, że ta zmiana warunków będzie korzystna dla pani ani dla prezydenta teraz kolej jest faza, że tak pokazania czy pokazanie możliwości wykorzystania tych zmienionych warunków dla takich szybkich bezdyskusyjny zwycięstwa i to aż w pierwszej turze co wcześniej no trudno było uznać za nie w ogóle no możliwe, a jeśli to niewielkim stopniu tylko prawdopodobny, czyli i pan prezydent na tej poprzez tę konwencję, bo tam przecież traktować jako jakiś kolejny element dał do zrozumienia, że jeżeli tak, że jest podjęta decyzja, aby to wykorzystać, jeżeli będą tylko takie warunki teraz można rozpisywać na różne scenariusze tu się mówi o 10maja albo o w ogóle mają już takie komunikaty np. ze strony premiera takie sugerujące, że to może być, że to niekoniecznie musi, że tam będzie my dalej w tym tradycyjnie konstytucyjnym terminie ale, ale niekoniecznie dziesiąt, czyli krótko mówiąc tu być może będzie istniał taki margines, że jakieś ustępstwo będzie, czyli teraz jest cały ten tzw. bałagan napięcie związane z nie doprowadzenie do wyborów 10maja, ale jeżeli to będzie nie dziesiąty no to już będzie jakieś tam ustępstwo może wystarczające jak w tym przysłowiowym dowcipie z kozą, czyli tuż to jest ten wariant kolejny kolejne warianty, jakie wchodzą w rachubę no to już pewnie ten zupełnie niemożliwy, bo nie zanosi się na nie ma takiej możliwości chyba, bo ani nie ma jakiegoś wielkiego entuzjazmu po stronie i władzy, mimo że ten wniosek do niedawna wicepremiera Gowina odroczenie 2 lata zmiana warunków ustrojowych przez czołowych polityków PiS został podpisany, ale on najpewniej jest takim wariantem tylko hipotetycznym, więc zostają jeszcze te takie pośrednie, czyli ewentualnego poprzez wykorzystanie konstytucyjnych możliwości Stanach wyjątkowych opóźnienia tych wyborów i no oni wielki czas, czyli do okresu powiedzmy letniego zakładając, że jeszcze wszystkie te dobrodziejstwa, które aktualnie są możliwe do wykorzystania politycznego na rzecz urzędującego prezydenta będą obowiązywały, więc tych wariantów chyba można nie wykluczać, ale można też przyjąć, o czym chyba się najmniej i mówi czy sugeruje taki wariant, że ten kryzys ze polityczne, a takim najwyraźniej mamy do czynienia, gdyby się jeszcze zaognia skutkował konsekwencjami, bo rzeczywiście jednak żaden z jeszcze musi skończyć jest niepewność co do dalszego trwania, że to mogą być poza zdrowotnymi gospodarczymi społecznymi, których się przecież wszyscy spodziewamy, że ten kontekst kryzys polityczny on również może być przesłanką no do uruchomienia mechanizmów no właśnie wyjątkowy, które jakiś osadzenie przecież konstytucji mają do nich wtedy, że tak powiem nie organizowania tych wyborów z datą która, której z góry się nie określi, czyli w zależności od warunków, czyli krótko mówiąc ten wariant też bym brał pod uwagę, ale nie sądzę, żeby one były już zdecydowane na Zana, że takie potwierdzenie tej ostatniej tego ostatnie możliwości, które teraz mówię przemawiałoby to, że no trochę widać nawet takiego braku staranności oto, żeby likwidować jakoś polemizować z tymi ograniczeniami, że jak gdyby, że ten chaos też nie jest jakiś przerażający dom dla władzy, która być może może być użyty do no ja uzasadnienia czegoś innego co być może w zanadrzu, czyli tego wyjątkowego stanu ograniczanie możliwości i działania opozycji mediów no wiemy, że w niektórych Stanach te instrumenty są jak najbardziej możliwe, czyli krótko, mówiąc że oczywiście jesteśmy na kilkanaście dni przed ogłoszonym terminem wyborów wszystko jest niepewne niż tym czasie się wiele będzie działo mamy ważne daty ten prawdopodobnie 7maja głosowanie sejmowe no i co jeszcze niekoniecznie będzie musiało o takie wszystkim przesądzać być może ten stan będzie trwał jeszcze dłużej niż nam wszystkim to obecnie wydali, tym bardziej że ciągle pozostaje właśnie pytanie możliwości zorganizowania tych wyborów również z punktu widzenia Polaków mieszkających za granicą, ale to będzie temat kolejnej rozmowy podczas naszego dzisiejszego spotkania teraz panu dr. Jerzemu cieszyńskiemu Instytutu pro publico bardzo dziękuję za ten komentarz przed nami pracy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA