REKLAMA

Recepcja Konstytucji 3 maja w Litwie

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-05-03 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
majówkowy poranek w radiu to kasa ósma 42 i 10 sekund na zegarach przez Skypea połączyliśmy się prof. prof. Alfreda bubla z czasem historykiem Uniwersytetu wileńskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry na wstępie chciałem pana zapytać czytałem Pański tekst, który ukazał się w Gazecie wyborczej już lata temu nie 5 stronicowy test tekst dotyczący relacji polsko litewskich z 2012 roku dokładnie relacji polsko litewskich właśnie w kontekście m.in. konstytucji 3maja czy Rozwiń » pan stoi nadal na takim stanowisku, że Litwini postrzegają konstytucję z 1700 dziewięćdziesiątego pierwszego roku jako polskie starania o inkorporacji wielkiego Księstwa litewskiego wykonał wersję zawsze badaniem ich świadomości historycznej jest brajlem w dniu ja myślę, że powoli powoli idzie naprzód i by wspólności polsko litewskiej, ale to da, że w takim kamieniami na drodze dlatego Bożeną już teraz na gry np. 1990 roku, bo takie napisy mało to u porównywany jak ryba Trotter aniżeli Głowski z tego można powiedzieć, żeby bordowa znak porównywanie Piłsudski Stalin ile może to proszę pan to oznacza, że staje, dlaczego punkt, bo punktu wyjścia moim życiem, żeby wszystko, a teraz już ja zawsze ląduje w rejony troski już pojawi się piłą, którą nazwa jest Piłsudski to oznacza, że moje już bez bojaźni patrzymy na stronę Piłsudskiego i innych ludzi drugiej Rzeczypospolitej no ale to można powiedzieć, że to wszystko jeszcze tak łagodnie dlatego moja ty myślisz już 2 tysiące dwudziestego roku dla którymi ja bardzo dziękuję Adamowi Michnikowi, który ubył drukował, jednakże nawet takimi w superlatywach innymi komplementami, o czym może moje myśli ja jestem staram się tak myśleć i teraz, ale myślę, że troszeczkę i wszystko idzie powoli na lepszą stronę, bo z tego tekstu, który pan pisze wynika m.in. że te napięcia polsko-litewski litewską polskiej sięgają rzecz jasna nie tylko nie uchwalenia konstytucji 3maja czy też właśnie chociażby działań gen. Lucjana Żeligowskiego w 1920 roku i w ogóle konflikt polsko-litewski z międzywojnia, ale sięgają właściwie początków relacji naszych obu państw i tutaj na pierwszy plan wysuwa się ten ślub Władysława Jagiełły i Jadwigi andegaweńskiej pytanie cały czas próbuje się dowiedzieć panie profesorze czy Litwini nadal patrzą na ten Sojusz polsko-litewski, który trwał kilkaset lat jako na ataki imperialne czy też kolonii Kolonia-li styczny żądania czy czy czy czyn nastroje pod po stronie polskiej czy też jako 1 organizm, który mniej bądź bardziej dobrze współpracował też bardzo uszu kupująca można powiedzieć, że może być tu dziwi odpowiedź z 1 strony już cali litewskiej społeczności jest zrozumiałam, że bez Polski nie było dawnej historii, że bez Polski nie było Grunwaldu, żeby Polski mnie nie było nawet powstań i listopadowego styczniowego to wszystko żonę, ale z drugiej strony nawet takie będzie nazywać zyska akademiki piszą teraz teksty nawet książki, które piszą, że główna główny problem czy pomyłka historii Litwy jest Sojusz polsku to wszystko trzeba mu część mówi pan od jak rozumiem historyka litewskich, którzy potem taki argument no tak, ale z drugiej strony pojawiają się też na Litwie głosy w tym jak rozumiem państwa Pański głos, że dla Litwinów średniowiecznych Litwinów, ale też późniejszych Litwinów droga przez Polskę przez koronę była jedyną drogą do europeizacji tak też zapowiedź moich szefów medialne udało już niedawną został już nas rzeczy już w niebiosach tak powiedział ja bardzo celem zdanie, że to 1100 km od Druskiennik do aż połowa reszta to realizowała stok 100 km uszu Hanną suwalski kort korytarz no to jest strategiczna od liczby to jest nawet no, a alfabetycznie biorąc teść i geografię historię nie niejakim innym drogi drogi jak i mądrą niemożliwe byśmy pojechać do Watykanu dużych mu do w Wiedniu do Paryżu niż przez Augustów i to to trzeba udowodnić udowodnić to zawsze rycerska w muszli w dachach geograficzne historyczne jest bardzo waga niski poziom, ale zdrowia chcę powiedzieć, że ja zawsze mówi jak powiedzieć zaczynają się od krytyki litewskiej stron, ale tu troszeczkę wszystko Zawisza polskiej strony, dlatego że Polska strona zawsze mówiła, że konstytucja 3maja to też Polska konstytucji, a zapomniałem, że jest i od 20października i kto wie pan o radio o skok zapyta Polaków znało tej dacie, że to jest życie zaręczyli wzajemne obojga narodów też w Polskiej lidze to jest przyczynek do ustawy do konstytucji 3maja, który by podtrzymuje autonomię obu tych organizmu zarówno Korony jak i wielkiego Księstwa litewskiego tata ja myślę, że nie przypomni ma w Polsce i dla tego nawet wtedy, kiedy mówią, że Rzeczpospolita wielu narodów no bracia Polacy to nieprawda narody byli w 2, więc trzeba żałować, że nie informowała Rzeczpospolita obojga narodu na żywo trojga czworga narodów z góry biorą Białorusinami i Ukraina kraj oczywiście tak ale bo ledwie 2 narody i 2 narody, a nie wtedy tworzyli tę instytucję 3maja to trzecia barwną przypominać panie profesorze sytuacja jest skomplikowana, bo z 1 strony rzeczywiście mamy konstytucję 3maja i aneks do tej konstytucji nazwijmy go w ten sposób, w której choć instytucje stają się unitarnego w obrębie obu tych państw to jednak autonomia i zarówno Korony jak wielkiego Księstwa litewskiego i też równowaga w zajmowaniu stanowisk państwowych jest zachowana z drugiej na stronę historia po Unii lubelskiej, ale też wcześniejsza, czyli 16 wiek 15 wiek to jest też okres, w którym Szlachta litewska się Polonii z Polonii zawał pytanie czy Paul polemizowała się dobrowolnie czy przymusowa w branży dobrowolnie, że w 1600 dziewięćdziesiąty siódmym roku litewski Sejm przyjmował projekt się, że Polski język zamieni się ten stary białoruski, czyli ruski język, który opanował na kancelarie wielkiej górze, ale też dzieło to w razie dobrowolna, lecz dlatego, że nie 1 nie lubię definicję polonizacji podejrzeć zawsze ma swoim brzmieniu w wejściu musiała niemal przymusowej ci muszą rozum ja myślę że, bo bardzo rycerski strona widzi tylko dwudzieste stulecie tam czasy międzywojenne obowiązkowa czasy Bojarskiego jest wojewody wileńskiego, który po śmierci Piłsudskiego zaczął od dam oznacza umorzono trzyma za policję futbol polonizacji, o czym ludzie bądź nota przez całą historię Polska i Polski język stał się językiem wielkiego Księstwa litewskiego dlatego ja zawsze się Adam Mickiewicz jest polskim niebyła opłaca, ale on jest obywatelem życie właśnie senatorskie co się w takim razie takiego stało panie profesorze pomiędzy upadkiem Rzeczypospolitej obojga narodów, a tym rokiem 1918 dziewiętnastym, że stosunki polsko litewskie litewską polskie do stosunków z istnienia 1 wspólnego państwa po 123 latach stajemy się w tym dwudziestoleciu międzywojennym w tym małym okienkiem w okienku wolności w dwudziestym wieku właściwie wrogami no narody nie lubią Boga, a lubią nacji narodu naród i tym etno lingwistyczny nacjonalizm on zapewne i politycznym polską stronę, jeżeli zaś my mówimy przez pryzmat przez ZUS i okien tych jest z licznych kwestii w ramach w Moskwie powiedział no and Jerzy Giedroyc co chciała powiedzieć że człowiek, który łączy teraz polsko-litewski musi jest Jerzy oraz, jeżeli Ross przypomniał, że na polską nadal panują 2 trumny Morskiego i Piłsudskiego Morskiego, który powiedział, że trzeba zająć Wilno i koniec debaty z Litwinami to jest bez dyskusji bez rabatów i to drugie i do tej pory i dlaczego ten nacjonalizmu, a Roman Dmowski odział rządź dla Polski te wiemy, w których można polemizować z książki nie bardzo wiem, ale to zostało dwoje zdaje się zresztą pan też o tym pisze w tekście nie tym 2012 roku Józef Piłsudski do ostatniej chwili miał nadzieję, że do wojny z Litwą nie dojdzie w roku 2 w Polsce nawet 1919 roku 1lipca chciał zaproponować Litwie nam wydatek jak jubileuszowe Unii lubelskiej, ale dla letników, a Bolek aktualny jest realnym i dlatego, aby wszystkie za innymi sprawami, których reżim rezultat był po owe Polska organizuje szkoła tak nazywany punkt mamy takie pani profesor pańskim zdaniem te różnice pomiędzy Polakami Litwinami wynikają z prawdy historycznej czy też interpretacji historycznej, bo z tego co pan mówi, ale też tego tekstu Pańskiego które, który jest w był w Gazecie wyborczej jasno wynika, że to nieporozumienie czy też konflikt szczególnie ten dotyczący czasów najdawniejszych sprzed rozbiorów, czyli sprzed końca osiemnastego wieku to tak na dobrą sprawę jest konflikt dotyczący Inter i interpretacji historii interpretacji pewnych wydarzeń czy też próby wyjaśnienia sobie procesów, które na naszych ziemiach litewskich i polskich zachodziły przez kilkaset lat zgadzam, dlatego że prawdę historyczną jest także o Polsce było zdrowe Litwy do Europy do kultur europejskich do kultury zachodniej to prawdy historycznej staje nikt nie nikt nie może tego od odpowiedzi, ale interpretacja one rzeczywiście się od wielu wielkich narracji te wielkie narracje porcje są 2 jak Jerzy Giedroyc powiedział nadal nad polską panu wiadomo my oraz jego Dmowskiego Piłsudskiego analizuje jak zawsze była za zasobom były komplementy działać Adama Michnika, a ta nasza metoda na przypomnimy przypomnieć jak carski wiadomości publicznej jest stworzona w latach 30 częstych czwartym dziesięcioleciu, kiedy był stworzony kanał kanoniczna jest to lewicy pod dalsze Adolfa szacunki, a to była dziesięciolecie, kiedy były byli w konflikcie z takim zielonym konflikcie mówi nawet niszczyciela druga druga musimy kończyć panie profesorze czy pańskim zdaniem następuje jakaś rewizja tych tych relacji i tej narracji historycznej pomiędzy Polakami Litwinami mówi myślę, że ich pytam na przyjaciela Leeds Michała Kopczyńskiego profesora warszawski ogólny wystawa, której jest promotorem i idei Nowakiem i idei liderem ideową ma o fundacji Jerzego, kiedy sieciowe i wiele Jeff Rey, czego nie przy tylko zrozumieć, dlaczego tego nazwiska oraz nieraz polskiej drogi stronie w związku z rodziną mamy fundusz Jerzego Biegaj graj i wielki Giedroycia i ja już tam jest około 200 intelektualistów licznej i to już robi taką pogodę Lechu to o blisko piłki jak kiedyś zapytał, czyli historii lip no tak nas nazwany Lili Lili no i historii wydziału Księstwa litewskiego czy on koncepcję Dmowskiego czy polskiego ono wydział już niczego to oznacza biały z nadzieją patrzy ma w przyszłość stosunków polsko litewskich, dlatego że elita Polska jest zawsze przychylna i da dziś można nawet nie chcę dyskutować wszystkie tworzą bardzo serdecznie panu panie profesorze dziękuję, że przyjął pan zaproszenie mogliśmy w tym dniu konstytucji w relacjach polsko litewskich porozmawiać dziękuję serdecznie państwu dziękuję porcji obrali dziękuję prof. Alfredas Bumblauskas historyk sprawy prof. Uniwersytetu wileńskiego był państwa moim gościem nasze narody łączą silne więzy historyczne konstytucja i hasło za naszą i waszą wolność były sporo inspiracją dla pokoleń walce o wolność niepodległość razem pili pielęgnujemy naszą demokrację bronimy praw naszych obywateli dążymy do zapewnienia nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa wszystkich Europejczyków napisał prezydent Litwy w liście otwartym z życzeniami dla Polaków okazji konsumenta konstytucji 3maja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA