REKLAMA

Susza, brak pracowników i kryzys – jak UE pomoże rolnikom?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2020-05-04 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn Europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzisiaj marzenie stają się rzeczywistością oto dzisiaj Polska wraca do Europejskiej rodziny Polki Polacy Europejczycy Witajcie we wspólnej Europy dzień dobry to był fragment umowy, jaką pan prezydent Aleksander Kwaśniewski wygłosił w pierwszych minutach po północy 1maja 2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej wspomnienie tamtych dni mocno kontrastuje z tym co mogliśmy usłyszeć w minioną środę na Rozwiń » 2 dni przed szesnastą rocznicę członkostwa w Judei do komisji, ale dzisiaj komisja uruchomiła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które dotyczy prawa, jakie weszły w życie 14lutego 2020 roku, które wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu sądownictwa w tym nowy reżim do dyscyplinowania sędziów plenery reżim swoich działań jest to komunikat, który przedstawiła Vera Jourova odpowiadająca w komisji Europejskiej za praworządność państwach Unii tym razem chodzi o przyjętą w Polsce ustawy, którą potocznie nazywa się kadencji ową zdaniem komisji ustawa podważa niezawisłość sędziów jest niezgodna z zasadą pierwszeństwa prawa Unii, ale to niejedyne to dobrze udokumentowane zarzuty, na które Polski rząd ma odpowiedzieć w ciągu 2 miesięcy ponownie pani komisarz i byli de Giorgi z Truman wierzymy, że w ciągu tych 2 miesięcy znajdzie okazję, by otworzyć kolejny rozdział dialogu z polskimi władzami zarówno na technicznym jest politycznym poziomie zawsze podkreślam, że jestem w pełni gotowa do takiego dialogu w sprawie tej ustawy, ale też może i w szerszym kontekście jeśli chodzi o reformy sądownictwa, które przyciągają uwagę komisji, a także no to komisie czekamy na odzew Warszawy, choć coś czuję, że ta sprawa zakończy się na dialogu i naprawianiu uchybień, ale na rozprawie przed złe w dość nietypowy jak na unijną komisarz sposób pani Vera Jourova odniosła się do pytania planowane w Polsce wybory prezydenckie falowe do polisy sezonu jego Harmony kwestią, gdybym była Polką miałabym wiele pytań, bo naprawdę chciałaby mieć jasność co do samego głosowania chciałabym móc widzieć kandydatów, którzy rywalizują uczciwej kampanii wyborczej, ale są to te sprawy, które powinniśmy pytać na terenie Polski te klaszcząc i myślę o środki z puli 4 tory, czyli nie bardzo się to podoba, ale niech Polacy polscy politycy sami tę kwestię załatwią może to słuszne podejście, bo nie dają asumpt do podejrzeń, że komisja pani komisarz wtrąca się sprawy niebędące Unii i kompetencji 1maja święto pracy przez chwilę spośród szefów unijnych instytucji pracował jedynie Dawid fasoli szef parlamentu Europejskiego przekazał nam pierwszomajowe życzenia trzeba przyznać, że wyraźnie ich słychać socjalistyczne korzenie włoskiego polityka już 10 miliardy euro ponad 100 miliardów euro zostało przeznaczone na pomoc tym, których miejsca pracy w związku z obecną sytuacją są zagrożone mnóstwo pieniędzy zostało wpompowanych w biznes dla ratowania jego płynności i wspierania obywateli w tym trudnym czasie wielki fundusz odbudowy dla naszych gospodarek staje się podporą w procesie gospodarczego i socjalnego Odrodzenia Europy my nie chcemy po prostu restartu chcemy zacząć od podstaw kłaść fundamenty pod nowy model rozwoju, który ułatwi pokonanie biedy nierówności, które oczywiście musi być bardziej sprawiedliwy i bardziej zrównoważone środowiskowo szczęśliwego 1maja wszystkim, którzy walczą o to by dać nam nadzieję na inną przyszłość Europa nikogo nie zostawi samego Roba la Sierra wniesione Schulz dziękujemy trzymamy za słowo Europa nie zostawić w trudnych czasach rolników farmerów innych pracowników tego jakże ważnego sektora gospodarki podczas spotkania z Januszem Wojciechowskim komisarzem do spraw rolnictwa posłowie komisji jak i parlamentu Europejskiego odnieśli się do zaproponowanego 22kwietnia pakietu pomocowego wartości prawie 80 000 000EUR i Zabel Carl Zeiss z Portugalii, a potem Paolo de Castro z Włoch czy minister myślę, że mogę powiedzieć panie komisarzu, że podjęte działania są pozytywne, ale z pewnością niewystarczające niewystarczające w odniesieniu do poszczególnych sektorów rolnictwa, o których rozmawiamy dziś rano, gdy Smolnej w komisariacie no i komisarzu doceniamy pracę wykonywaną przez komisję i nie ulega wątpliwości, że zaproponowany pakiet idzie we właściwym kierunku, ale trzeba też powiedzieć, że nie wszystko jest jasne i 76 000 000 na poziomie europejskim to nie jest wystarczająco dużo, by zwalczyć tak głęboki kryzys, bo w istocie mówimy raptem o 7EUR na rolnika panie komisarzu European reform, których cel to pan komisarz tak się do tego odniósł sposób proszę państwa myślę, że w większości wypowiedzi była ta waluta, że dobre środki idące w dobrym kierunku, ale niewystarczający ja myślę, że wobec skali tego kryzysu, gdyby nie było 80 000 000EUR 800 000 000EUR też mieliby państwo prawo powiedzieć, że to są środki niewystarczające zgoda bardziej, że nie tylko zamkowi 19 martwi ludzi z branży rolniczej cierpi agroturystyka martwi brak pracowników sezonowych w tym Polaków na niemieckich brytyjskich polach, a u nas na dodatek dramatyczna susza to może jednak Unia powinna pomagać bardziej Europejski, bo zapytamy naszego gościa, którym jest pan komisarz do spraw rolnictwa pan Janusz Wojciechowski dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Boże ogólnego właśnie takiego pytania jak pan odpowiada na taką dość powszechną w Europie krytykę, że Unia komisja Europejska się nie sprawdziła w chwili wybuchu pandemii jak żołnierz się sprawdziła, że działania były na miarę możliwości czasami nawet więcej jeśli chodzi np. rolnictwo to praktycznie niemal codziennie podejmowane są jakieś decyzje dotyczące sytuacji rolników poprawiające sytuację zaczęło się od trudności w transporcie bardzo szybko reagowaliśmy na to, żeby utworzyć zielone korytarze dla przewozu towarów rolnych do przewozu żywności sprawa dosyć trudna pracowników sezonowych, których gwałtownie brakło w niektórych sektorach uzależnionych mocno tej pracy zewnętrznej tutaj też bardzo szybko wydane wytyczne, żeby usprawnić przenieśliśmy termin składania wniosków o płatności bezpośrednie przyśpieszone będą płatności w drugiej połowie roku już przyszły płatności dla rolników uproszczone zostały procedury kontrolne no wreszcie ostatnio ten pakiet możliwych do podjęcia działań rynkowych, a więc prywatne przechowalni, łatwo więc pewne ułatwienia dotyczące takich uprawnień organizacji producenckich w różnych sektorach dotyczą mleka dotyczy producentów wołowiny i działania zostały dobrze przyjęte przez organizacje rolnicze miałem kontakt spotkanie z organizacją kopa orzeka to jest taka federacja związków rolniczych z całej Europy i tam działania zostały ocenione bardzo pozytywnie no ale oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że to nigdy nie jest zawsze może być więcej zawsze powinno być więcej pierwszy raz mamy do czynienia z takim kompleksowym kryzysem, który dotknął praktycznie wszystkie sektory naraz, bo te trudności w transporcie te trudności zamknięcie niektórych branż, które są odbiorcami produktów rolniczych gastronomia cała turystyka to jest ściśle powiązane z rolnictwem ten kryzys oczywiście natychmiast odbił się na sytuację rolników i tutaj podjęliśmy takie działania, jakie były możliwe reszta zależy od następnego budżetu, bo kończymy okres budżetowy 20142020 teraz jest kwestia ile będziemy mieli pieniędzy na rolnictwo od tego zależy skuteczność działań Unii Unia ma tyle pieniędzy we państwa członkowskie powierzą przyznają jej w budżecie komisja Europejska takimi kwotami może dysponować w tej chwili jest zbliża się okres kluczowych decyzji jeśli chodzi o przyszły budżet to jest w tej chwili przedmiotem mojej troski mojego zmartwienia, żeby ten budżet był na miarę potrzeb oczekiwań to zależy m.in. że rada, że wśród tych pierwszych działań była próba załatwienia sprawy pracowników sezonowych akurat wielu Polaków wyjeżdża na tego typu do tego typu pracy no ale przecież są zamknięte granica powrót wiąże się z kwarantanną przez pana strony były jakieś działania właśnie na rzecz uwolnienia tych granic chociażby dla takich pracowników komisja Europejska ja byłem mocnym orędownikiem tego rozwiązania wydała wytyczne, aby pracowników sezonowych w rolnictwie traktować jako pracowników krytycznych tzw. czyli tych, którzy są potrzebni ze względu na bezpieczeństwo, bo tych należą pracownicy transportu m.in. ale też pracownicy służb medycznych i pracownicy sezonowi w rolnictwie mają być przez państwa członkowskie traktowani w taki uprzywilejowany sposób, ale oczywiście nie było też naszą intencją moją i intencją komisji, żeby to się odbywało kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego, a więc pewne rygory medyczne muszą być utrzymane oczywiście natomiast pracownicy sezonowi w rolnictwie komisja zaleciła uprzywilejowane traktowanie w taki sposób, że to są pracownicy o takim krytycznym szczególnym znaczeniu w Polsce ogromnie ważnym tematem, ale nie tylko w Polsce, więc jest to rozumiem coś co pana interesuje ze względu na pytania z innych państw także ogromnym problemem wydaje się być susza mówi się, że plony mogą być zagrożone poważnie w związku z tym wzrosną ceny żywności tak dalej jest oczywiście znowu oczekiwanie czy Unia pomoże, tak więc problem suszy jest rzeczywiście problemem praktycznie całej Europy w budżecie Unii są niewielkie środki na to, żeby zapobiegać klęskom żywiołowym albo też zwracać się na wszyscy przywracać potencjał rolniczy utracony w wyniku klęsk żywiołowych to są środki, które którymi, które są funduszu rozwoju obszarów wiejskich, ale nie jest to dzień Unia nie ma takiej bezpośredniej możliwości rekompensowania utraconych dochodów dochodów utraconych w wyniku klęsk żywiołowych to jest domena państw członkowskich z tego co wiem Polska pod poniosła bardzo duży wysiłek, żeby ten rekompensaty wypłacić tutaj Unia Europejska nie chodził po pomoc natomiast problemem jest co zrobić na przyszłości myślę, że te problemy suszą one się zwielokrotniła, dlatego że po pierwsze mamy do czynienia z dość intensywnym rolnictwem i nie zawsze racjonalną gospodarką zasobami wody i trzeba będzie poprawić bardzo dobrze mówi się tak wiele retencji małej retencji o tym, zabezpieczeniu wody na na obszarach wiejskich to jest bardzo ważna rzecz do Unii Europejska będzie wspierać, ale też ważne są takie zrównoważone praktyki rolnicze ja jestem gorącym orędownikiem takiej zmiany w polityce rolnej, która będzie stawiać na rolnictwo zrównoważone, a to zrównoważenie czasem są takie kiedyś oczywiste praktyki, które dzisiaj są rzadkością np. stosowania obornika na polach który, który w glebie powodowało, że zamienia się różnica ta różnica zatrzymuje wilgoć i w związku z tym data do tempo wysychania gleby nie jest tak duże to jest poza tym dywersyfikacja upraw najbardziej cierpią w kryzysie związanym z suszą, ale też przyjmę kryzys, a także ekonomiczny te gospodarstwa, które są wyspecjalizowane w 1 kierunku, bo one, jeżeli co się dzieje złego to natychmiast tracą praktycznie całą swoją całe całe swoje funkcje postawy swojego funkcjonowania, jeżeli gospodarstwo ma różne uprawy to jak z 1 branży w 1 sektorze kryzys to drugie jest lepsza sytuacja i to są czasem straty, ale nigdy to nie jest podważenie w ogóle funkcjonowania całego gospodarstwa dlatego będziemy wspierać Agro różnorodność, czyli tych wszystkim przyszłym przyszłej wspólnej polityce rolnej tej, którą zaczniemy realizować od przyszłego roku, a różnorodność, czyli takie zróżnicowanie rodzajów produkcji, żeby nie była 1 prawa tylko trzy-cztery, żeby nie była jednak hodowla tylko 23 różne hodowle w ramach 1 gospodarstwa wtedy prowadzenie gospodarzy będzie bardziej bezpieczne pod względem ekonomicznym i tutaj będziemy wspierać transformację w tym kierunku idącą no to jeszcze króciutko na koniec 2 przypomnieliśmy w magazynie dom środową decyzję ogłoszoną przez komisję Europejską przez panią wiry i surową tam ona apeluje w związku z tą procedurą naruszeni ową wobec Polski od dialog z rządem pan popiera ten apel dialog jest podstawą podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej są pojawiają się w różnych dziedzinach różne napięcia między między komisją państwami członkowskimi one powinny być rozwiązywane w drodze w drodze dialogu, więc tutaj nie ma nic zaskakującego takim apelu z tego sobie taki dialog toczy się między komisją a, a polskim rządem w obszarze tych spraw dotyczących praworządności to nie jest obszar mojej bezpośredniej odpowiedzialności, ale dialog jest tutaj podstawą funkcjonowania i też prowadzę dialog bardzo intensywne w różnych kwestiach dotyczących dotyczących polityki rolnej mogę podać przykład, że w 1 z państw członkowskich kolidować ono kończąca, kiedy nasza wprowadzono zakaz eksportu zboża z tego kraju interweniowałem skutecznie, bo Unia Europejska musi zachować wspólny rynek i to sprawa została rozwiązana jest dialog jest podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej zawsze powinien się odbywać bardzo dziękuję pan Janusz Wojciechowski komisarz do spraw rolnictwa był gościem magazynu dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, podziękowania dla Magdy Paciorek Tomasza sed także Anna Piekutowska Adama Juraja za pomoc w przygotowaniu audycji Maciej Zakrocki do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA