REKLAMA

Jak działają tarcze antykryzysowe?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-05-05 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze 42 minuty po godzinie dwunastej raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy mnóstwo spraw, o których trzeba powiedzieć w tym wydaniu raportu gospodarczego będziemy mówić o tarczy finansowej o tym jak działa albo co można, by w niej zmienić tak tak zmienić, mimo że działa od kilku dni to będą pytania do naszego gościa już za kilka chwil w raporcie gospodarczym mam nadzieję, że to, o czym będziemy mówić będzie interesujące Rozwiń » także dla tych państwa, którzy lubią wiedzieć co słychać rządowych programach no i dla tych państwa, którzy chcą skorzystać z tzw. tarczy anty kryzysowej, ale wcześniej jeszcze w raporcie gospodarczym kilka innych tematów, o których także chciałbym powiedzieć informacji, których nie powinno taką mam nadzieję w raporcie gospodarczym zabraknąć na pewno nie będzie można zrealizować dochodów zapisanych w ustawie budżetowej budżet wymaga noweli my pracę podjęliśmy jest kilka kwestii, które wymagają, które wskazują, że nie jest ona potrzebna bardzo szybko jest potrzebna w czerwcu taka nowela nastąpi tak mówił dzisiaj pan minister Kaczyński, czyli wiceminister finansów mówiąc o tym, że należy zdecydować czy dokonać nowej linii prostej wynikające ze zmniejszonych dochodów czy dokonać czy dokonywać dzień w wydatkach cięcia być może nastąpią, ale musimy pamiętać, że w drugiej połowie roku potrzeby będą inne niepotrzebne będzie impuls fiskalnej można dopuścić nie można dopuścić, by cięcia dołożył się do mrożenia gospodarki takimi hasłami sformułowaniami należy posługuje się Ministerstwo Finansów, a my musimy przyjąć, że rzeczywiście prace nad nowelizacją budżetu trwają jeszcze odniesienie do OFE, o którym także mówił pan minister Kaczyński, bo już wiemy od kilku dni, że nie będzie reformy OFE w tym roku, która miała być mieliśmy mieć OFE przekształcone Wika ci, którzy mają swoje konto decydować czy chcą przebyć przeniesionym do właśnie indywidualnych kont emerytalnych czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tymi zasobami, które OFE mają tej zmiany w tym roku nie będzie zawsze mamy kilka problemów pierwszy to jest spadek aktywów drugi to jest nietrafione wstępne prognozy liczby osób, które zdecydują się na pozostanie Wika lub na przejście do ZUS mówił pan minister Baczyński kolejne to opłata przekształceniowa byłaby niższa no to są właśnie powody, dla których rząd tę reformę odłożyła na długo tego jeszcze Niewiem to tyle jeśli chodzi o rząd Ministerstwo Finansów i wielkie finanse gminy teraz finanse bliskie wszystkim, czyli informację o przedsiębiorcach dla przedsiębiorców redukcji zatrudnienia dokonał jak dotąd 12% przedsiębiorców dalsze zwolnienia deklaruje 12% firm co jest wskaźnikiem 16 punktów procentowych niższy w porównaniu z końcem marca 2 punkty procentowe niższym niż w połowie kwietnia to są bardzo szczątkowe wyniki z badania kondycji przedsiębiorstw przeprowadzonego przez Polski Instytut ekonomiczny Polski fundusz rozwoju takie dane opublikowały obie te instytucje, a ja mogę tylko dodać tak, by ten obraz, który mówi, które państwo słyszeli był pełny badanie zostało zlecone właśnie przez te 2 instytucje, czyli Polski Instytut ekonomiczny oraz Polski fundusz rozwoju prowadzone były w między 2008. trzydziestym dniem kwietnia wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych przedsiębiorstwach na próbie została objęta losowo kwotowa grupa firm 444 różnych kategoriach 3 sektorach branżowych to zawsze podaje, że takie badania warto wiedzieć na jakiej próbie zostały wykonane jeszcze 1 wiadomość w tej części raportu gospodarczego w kwietniu zarejestrowano dokładnie bowiem 17 865 nowych samochodów osobowych dostawczych dostawczych takich do 3 pół tony, czyli nie za dużych to są dane dane, które podał Instytut Samar i te wyniki świadczą o tym, że w kwietniu tych rejestracji łącznych było prawie 66% mniej niż w kwietniu 2019 roku prawie 47,5% tych rejestracji było mniej niż w marcu tego roku to są dane, które podał Instytut Samar, ale mamy ciekawostkę spoza Polski sprzedaż nowych samochodów w wielkiej Brytanii w kwietniu była niższa od 97% w porównaniu do sprzedaży, którą w wielkiej Brytanii notowano w kwietniu 2019 roku była najniższa od wczesnego okresu powojennego czterdziestego szóstego roku przynajmniej taką informację spotkałem to też niezwykle interesująca wiadomość tyle jeśli chodzi o komunikaty, które chciałem przekazać na początku w raporcie gospodarczym jeszcze krótkie spojrzenie na rynek m.in. walutowe euro 4zł 53gr, ale to tak bili 450 w 4 funt 5zł 21gr dolar 418 frank 4zł 31 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 20 na minusie w 1600 punktów tak mamy w grze nie mamy w 1600 punktów indeksu 20 największych spółek w tej chwili jesteśmy poniżej tracił indeks WIG 29 indeks szerokiego rynku WIG na delikatnym plusie 6 na pewno rynki finansowe i analityków ekonomistów zainteresowały dzisiejsze doniesienia z sądu Konstytucyjnego w Niemczech, który orzekał w sprawie zgodności zakupu obligacji przez EBC z niemiecką konstytucją coś tam nie poszło wydaje się, że nie do końca znaleziono tę zgodność mnie raczej wskazywano na sprzeczność z kompetencjami Europejskiego banku centralnego no nie przeczyta jest bardzo ważna sprawa, ale my także w raporcie gospodarczym już za chwilę będziemy zajmowali się bardzo ważnymi tematami proszę zostać z nami już za chwilę goszczą raport gospodarcze jakości raportu gospodarczego jest pan prof. Adam Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych dzień dobry panie profesorze państwo czytałem pana list czy też apel do pani premier Emilewicz się wysłany wczoraj jako samorząd zawodowy doradców podatkowych zrzeszające osoby wykonujące zawód zaufania publicznego pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na okoliczności mogące prowadzić do nieuprawnionego pominięcie dużej części polskich firm, które winny skorzystać z pomocy w ramach przyznawanych świadczeń pieniężnych panie profesorze czym problem na jaki na, jakie kłopoty albo nie dopasowania przepisów czy niedoskonałości w przepisach zwracacie państwo uwagę, bo jak też kolejności warto zwrócić uwagę na sam sposób przyznawania tych subwencji, bo to jest dość specyficzna regulacja przesunięty mówiła także finansowej, a także finansowej został przesunięty w administracji rządowej publicznej, która podlega pewnym ograniczeniom także kontroli chociażby kontroli sądowoadministracyjnej na fundusz Polski fundusz rozwoju, który oczywiście jest państwowym Funduszem, ale nie podlega tym wszystkim rygorom, które przed chwilą wymieniłem ma znaczenie również w kontekście później rozpatrywania odwołań od negatywnych decyzji dla przedsiębiorców, które już się zaczęły pojawiać wobec pewnego sposobu interpretowania tych przepisów przez ten fundusz, który tę subwencję przyznaje tutaj oczywiście, by problemu jest bardzo dużo, ale warto zwrócić uwagę na takie kwestie techniczne dotyczące przede wszystkim weryfikowania obrotów przed epidemią i w trakcie, czyli tych miesiące, których już kryzys dotknął poszczególne przedsiębiorstwa przede wszystkim weryfikacja odbywa się we współpracy z krajową administracją skarbową na podstawie deklaracji VAT-owskich jednolitych plików kontrolnych, które obejmują cały obrót podatnika w poszczególnych miesiącach, ale po pierwsze, niektórzy podatnicy składają deklaracje kwartalne w związku z tym trudno jest sprawdzić jak w miesiącu kwietniu nawet w maju nastąpi spadek obrotów skoro ten podatnik on deklarację będzie mógł, bo nie może wcześniej, jeżeli wybrał rozliczenie kwartalne złożyć dopiero na początku lipca, bo najczęściej po zliczeniu wszystkich swoich zobowiązań należności prawdopodobnie do 25lipca nie wiemy czy wtedy jeszcze będą środki na wsparcie w zakresie tego programu finansowego tej tarczy anty kryzysowej oczywiście do tutaj powinna przede wszystkim zasada domniemania prawdziwości oświadczeń pod tego przedsiębiorcy, który wskazuje jak spadły obroty na tej podstawie powinna być przyznawana ta subwencja dopiero potem powinna następować weryfikacja czy rzeczywiście ten przedsiębiorca spełnił warunki do przyznania tej subwencji no to znowu mamy taki przerost biurokratyzacji nad szybkością działania co oczywiście w kontekście tych podatników będzie miało duże znaczenie dla odmów przyznania tej subwencji, ale oczywiście tylko 1 grupa przedsiębiorców druga grupa, którą warto zwrócić uwagę czy właściwie kilka grup, które te mogą w różnych zakresach jak się pojawiać to jest kwestia w jaki sposób liczymy spadek obrotów przede wszystkim nie mamy tutaj do czynienia z różnym podejściem co do rozumienia wpływu zaliczek na poczet świadczenia przez przyszłych usług co do tego jak wykazujemy obrót pamiętajmy, że zaliczki podatku od towarów usług wykazywane są jako sprzedaż Info właśnie w deklaracjach jednolitych plikach kontrolnych wykazujemy tę sprzedaż z tytułu zaliczek, ale to nie jest rzeczywista sprzedaż, bo pamiętajmy no, jeżeli hotel pobiera nam w styczniu zaliczka na poczet świadczenia, które wykona w lipcu, a w czerwcu klient odstąpi od tej umowy chociażby przy czym będzie się obawiał dalej podróż po jechania na wakacje to tak naprawdę nie nastąpił obrót dlatego przedsiębiorstwa nie uzyskał żadnego przysporzenia, bo to zaliczka musi oddać najważniejsze dla określenia rzeczywistego spadku obrotów powinno być definitywne wykonanie zlecenia przez przedsiębiorców dlatego w zależności od tego jak zaliczki będziemy liczyć zarówno w stosunku do obrotu w miesiącach poprzedzających, czyli stycznia lutego marca tego roku ewentualnie odpowiedniego miesiąca poprzedniego roku, bo tu warto przypomnieć, że przedsiębiorca ma możliwość wybrania spadku obrotów w stosunku do miesięcy poprzedzających w roku 2020 lub odpowiedniego miesiąca w roku 2019 to może okazać, że niektórzy przedsiębiorcy zyskają na tym sposobie liczenia zaliczek, ale znaczna część ich może stracić i w takiej sytuacji nie wystąpi minimalny spadek obrotu, który uprawnia do tej subwencji, czyli co najmniej 25% w pierwszych dniach nawet w pierwszych godzinach funkcjonowania nowych przepisów już wielu przedsiębiorców otrzymało negatywne decyzje o przyznanie subwencji, ponieważ właśnie Polski fundusz rozwoju liczył spadek obrotów, uwzględniając zaliczki w takiej sytuacji nawet spotkać się sytuacją, gdy przedsiębiorca, który wykazał 70%owy spadek obrotu wg tej koncepcji liczenia miał tylko 23% spadku obrotu lub w ogóle go nie kwalifikuje do przyznania subwencji, a nawet biegu kwalifikowało obecnie student przekroczył ten próg miał 25 pół procent to oczywiście ma znaczenie dla wysokości subwencji, bo wsparcie większy spadek tym większa subwencja przyznawana z polskiego funduszu rozwoju oczywiście używa określenia subwencja wiemy, że to jest pożyczka, która może być umorzona na warunkach określonych w ustawie przede wszystkim kontynuowania działalności gospodarczej i zatrudnienia pracowników, ale zakładamy, że ci przedsiębiorcy, którzy po obecnym poziomie utrzymają to działalność będą kontynuować i to umorzenie otrzymają no, gdyby nawet taka sytuacja wystąpi tego może nie ma nawet chwilowe nowa polityka jest potrzebna do przetrwania firm w związku z tym może się okazać, że dowolny sposób liczenia obrotów tych przedsiębiorców będzie wpływał na niesprawiedliwe nierównomierne dofinansowanie działalności w zależności od rodzaju prowadzonej działalności nawet branży może to nie profesorze raz w styczniu i ta nie będzie żaden sposób złośliwa uwaga, ale pan tak wyczerpująco odpowiedział na moje jedno pytanie właściwie zajęliśmy już cały czas przeznaczone na naszą dzisiejszą audycję za co bardzo dziękuję, bo dowiedzieliśmy się usłyszeliśmy, w czym są kłopoty tylko potwierdziło się to, o czym pan mówi na co zwracają uwagę nasi słuchacze wysyłają także tutaj do nas listy w sprawie działania tej tarczy bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie, ale proszę dać mi obronić też swoją pozycję umówmy się, że zadam jeszcze jedno pytanie tak, żeby przynajmniej 2 padły w trakcie audycji proszę powiedzieć czy pan już dostał jakąś odpowiedź od strony rządowej czy czy rząd chociażby przyjął te uwagi, które państwo zgłosiliście tylko proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć naszą audycję bardzo krótka odpowiedź nie otrzymaliśmy odpowiedź nie otrzymaliśmy odpowiedzi szkoda, tym bardziej że te kłopoty tak jak wspominałem panie profesorze, bo przecież państwo także pewnie mają kontakt z przedsiębiorcami, którzy je zgłaszają mogli szybko zdefiniować, że problemy występują także szkoda, że rząd jeszcze na to nie zwrócił uwagi mam nadzieję, że w najbliższym czasie tak się wydarzy bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę dziękuję bardzo, Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych był gościem raportu gospodarczego kończymy informacje w radiu TOK FM o godzinie trzynastej po informacjach Jakub Janiszewski i audycja połączenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA