REKLAMA

Białoruś wirusa się nie boi i organizuje defilady 9 maja

Połączenie
Data emisji:
05-05-2020 13:20 (Powtórka: 05-05-2020)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Kamil Kłysiński z ośrodka studiów wschodnich główny specjalista zespołu Ukrainy Białorusi Mołdawii dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu będziemy mówili o tym jak skoro wirusem walczy Białoruś walczy bardzo specyficznie wypełniła także bardzo dużą ilość przypadków bardzo dużą relatywnie do liczby ludności oczywiście na 10 000 000 prawie 17,51000 zakażeń to nie odwołuje defilady Rozwiń » 9maja, dlaczego tak się dzieje no tak defilada rzeczywiście takim najbardziej widocznym przejawem braku walki zgromadziły się na Białorusi najbardziej kontrowersyjnym tutaj akurat ważne są czynniki wizerunkowe prestiżowe propagandowe Aleksandr Łukaszenka nie chce pokazać, że ustępuje się boją traktuje ona już jako kolejne wyzwanie wcześniej miał wyzwanie w postaci pensji z Moskwy dla domagała się ustępstw integracji w ramach państwa związkowego miał prezes z Zachodu domagał się praw człowieka miał problemy z opozycji może dużo mniejsze niż z partnerami zewnętrznymi lekarz zdolnego wyzwaniami gospodarczymi oraz Macrona wirusa 1, którego ze standardową jak coś epidemiologicznego co jest trudne do opanowania w sposób standardowy tradycyjny, a nadal ma pokazać, że wszystko jest tak jak było normalnie celebracja ważnego święta nawiązki polityki historycznego zwycięstwa do działań światowej odbędzie to tym bardziej ważne, że Moskwa Rosja przełożyła, więc biały staje się jedynym właściwie takim istotnym miejscem kultu w tym roku świętowania ważnego mitu założycielskiego na obszarze poradzieckim, ale ta oczywiście to święto 9maja ma wyjątkowe znaczenie w tych krajach byłego związku Radzieckiego i w Rosji, ale jeżeli się zastanowić nad tym do czego to może doprowadzić do jakiego stopnia może się przyczynić do szerzenia się Korona wirusa to wiadomo, że może mieć znaczenie fundamentalne ministra pytanie czy Korona wirus już daje o sobie znać na Białorusi powiedzieliśmy, że jest spora liczba przypadków jednak czy on się przekłada na funkcjonowanie tego kraju czy też dalej w zakresie mówi kolokwialnie biznes zasłużyła działamy tak jakby nic się udział w dużym prawdopodobnie bielski prezes chciałby także ci działacze zmniejszenie działo, że nadal wszystko wszystko wszystkim panuje wszystko kontroluje, ale zagrożenia biologiczne fizjologiczne wymykają się spod kontroli mamy taki smutny przykład widać, że próbują złagodzić trochę je, choć już tam parady, która dotąd defilady, o których mówimy złagodzić ewentualne negatywne skutki, bo Aleksandr Łukaszenka podkreśla, że nikogo nie będzie zmuszało władze nie będą musiały przyrzec jak podejrzewają zresztą, że będą pewne ustępstwa w kontekście sekwencji, że będzie to bardzo dobrowolne z rzeźbą trochę publiczność, ale oczywiście to przełożyć jakoś na zagrożenia biologiczne co może dla Polski znaczy być ciekawe może być pod taką taką informację taką informację statystyczną, że od dłuższego czasu biały nie ma Białoruś ma z więcej wielokrotnie więcej niż w Polsce przypadków na 1 000 000 mieszkańców i łączna liczba przypadków to widzimy te dane pan podał przekracza można do przypadków w Polsce ma 4× więcej ludności Białoruś jest duże jest duże wyzwanie dla was bielskich jak to wszystko pogodzić brakuje kwarantannę w całym kraju brakuje ograniczeń, które nasze są pewne w Polsce nie ma obowiązku możemy rzecznik szkoły działają działają żłobki przedszkola restaurację większości czasem są odwiedzane przez władze lokalne są rekomendacje, ale brakuje kompleksowej polityki ograniczenia konkluzja jest oczywiście problem to jest ciekawy przypadek, bo mimo tak, że tych kolejnych zakażeń więcej i w przeliczeniu na liczbę mieszkańców na to jest dużo wyższy wskaźnik to mniej jest zgonów związanych skażone wirusem zaledwie 100 ciekawe czemu tak się dzieje czy czy władze podają, jakiego rodzaju rozwiązanie, dlaczego tylko tyle wszystkim więźniom życie oczywiście najdłuższego życia i możemy się tylko cieszyć te są duże wątpliwości co do New wiarygodności tych danych, jakie w ogóle wiarygodności danych od naszego narodu sale do zgonu są największe zastrzeżenia no już od marca podejrzewany oczywiście trudno zweryfikować, gdyż wielu niezależnych źródeł tak informacje spływają, że władze bielskie zlecają lekarzom, że jestem pewna presja dopisywali inne choroby jako główne przyczyny śmierci danych osób, że to są zapalenia płuc czy inne schorzenia górnych dróg oddechowych tutaj odbywają się manipulacji w ogóle dochodzi do różnych różnych dziwnych zjawisk trudnych do do wyjaśnienia w służbie zdrowia wydane do lekarza są zastraszani, że nie nie wszystko jest ujawniane, jeżeli spojrzeć na to jak funkcjonuje gospodarka funkcjonują usługi jak funkcjonują miasta to czy tutaj coś zmieniło czy są prowadzone jakieś obostrzenia czy zamykane są restauracje bary centra sportowe czy ta przypomina jakikolwiek sposób to co znamy z Polski to co znamy z innych krajów Europy także tak jak mówiłem mniej więcej wszystko działa, ale tutaj ludzie wykazali się większym rozsądkiem niż władze z stałem się sami izolować po prostu by spadła frekwencja spadła liczba ludzi, którzy odwiedzają różne miejsca czy podróżują komunikacją miejską metrem w Mińsku np. że komunikacja miejska innego rodzaju winnych miastach mniej mnie po prostu ludzi wychodzi i zna nawiązuje kontakty społeczne mamy do dalszych rocznie samo izolacją taką dosłownym znaczeniu bez nakazu władz dominują politycy władze rekomendację bądź wycinkowo działania poszczególnych organów Ministerstwa Zdrowia czy ministerstwo edukacji są Łukaszenka nie zdecydował się tak jak mówiłem na ogólnokrajowe ograniczenia takie kompleksowe ujęcie sprawy do tej ważnej przyczyny gospodarcze poza tym wizerunkowe nowa silnego lidera w białych weszła z recesją epidemie od niewielu krajów europejskich w tym Polski oni już weszli epidemia osłabienie gospodarcze umieli w pierwszych miesiącach tego roku pierwszym kwartale za przyznać się spadku PKB ani nie jest duża, ale to była pierwsza recesja od wielu lat i już były przesłanki będzie się pogłębiać doszła epidemia, ale nie chcą jeszcze pogłębiać sytuacji słynne swoje gospodarki pogarszać w tej sytuacji pogarszać położenia różnego rodzaju firm państwowych i prywatnych i tak już prognozy są dość negatywne władze ludzkie zaczyna się skłaniać ku prognozie nawet -6% spadku PKB w tym roku najbardziej pesymistyczne mówią o -18% 318%owym spadku PKB to by było takie załamanie gospodarcze, więc to jest ten czynnik, który też skład Łukaszenka jak najwięcej sektorów gospodarki utrzymywać ruchu, a co jestem, który sektorem kluczowym dla gospodarki białoruskiej dalsze przetwórstwo prawda liczono, bo tutaj właśnie problem z cenami ropy prawda było to jesteś bardzo ciekawa tendencja przyglądamy się temu może zatrzymywać się ciekawych rzeczy sektor chemiczny bardzo ważnej polskiej gospodarki, ale w związku z tym, że od stycznia tego roku były poważne perturbacje w stosunkach z dostawcą głównym dostawcą wcześniej jedynym dostawcą ropy naftowej czy z Rosją ma kontekst polityczny Rosji wydał olbrzymią presję ta może mniejszą, bo jest pogrążona widziałem jak inne państwa, ale wydało się presja na Białoruś, aby zgodziła się integracji głębszą integrację państwa związkowego ta była instrumentem szantażu Białoruś od stycznia już nie miał tak korzystnych warunków dostawy to był czas dostawy gości były trzymane i co rzutowało na kondycję polskiej gospodarki kazano jeszcze dekoniunktury na światowych rynkach Europy pan spadek cen ropy spadły one kolokwialnie nawet na siebie i w związku z tym ten sektor chemiczny nie jest takie kluczową staje się częścią obciążeniem dla władz białoruskich dla polskiej gospodarki w związku z tym rośnie rola innych sektorów z państwo bardzo ważnej sprzedaży nawozów potasowych produkowane na biało na dużą skalę również sektor IT był takim wzrastający, ale jeszcze nie strategicznym z sektorem tutaj sytuacja jest dość płynna i rzeczywiście z tego punktu widzenia można zrozumieć strach władz białoruskich przed zamykaniem gospodarki zamierzenia gospodarcze jak osiedla mówi no właśnie to jest takie pytanie, które sektory mają szansę przejąć ten tą pałeczkę pierwszeństwa jeśli chodzi o gospodarkę kraju czasem Białorusi i oczywiście pytanie w jaki sposób ochrony wirus może to trudne, bo akurat sektor IT może nie jestem, które najbardziej będzie dotknięte, ale też wszystkie, które wymagają takiej pracy siedziałem przy taśmie czy pracy Fabrycznej jak najbardziej tak czy akurat jeśli chodzi o nawozy to pewien kłopot może być poza trudno produkować nawozy stacją zdanie podobnie jest z właśnie wspomniany już przetwórstwo lot wielość olbrzymie zbudowany jeszcze odziedziczone po związku Radzieckim przemysł maszynowy, który jesteś bardziej wyzwaniem obecnie zwartością dodaną tam potrzeba wiele modernizacji inwestycji z 1 zresztą w dużej mierze zależną zbyte rynku rosyjskim Rosja też grozi poważna recesja niezależnie od perturbacji politycznych między Mińskiem Moskwa dostęp do Gosi bardzo ważna decyzja o związkach chyba nie wchodzi w recesję jest też będzie mniej perspektywicznym rynkiem zbytu także tutaj pytanie trudne co całą dobę co może zastąpić wydaje się, że nie będzie takie proste dlatego wskaźnik -6 tak z PKB spadek PKB o 6% jest wydają się scenariusz optymistyczny dla polskiej gospodarki, a to znaczy, żeby Polska gospodarka bardzo zależy na rynkach eksportowych znaczna część polskiego PKB pochodzi z eksportu w związku z tym, że rynki światowe będą teraz zamknięte z różnych powodów i epidemiologicznych i gospodarczych i obserwujemy koniunkturę to słaby popyt wewnętrzny na Białorusi nie będzie w stanie utrzymać się z niezłego wzrostu gospodarczego, ale też nawet spadku PKB na niskim poziomie z tego co w tej chwili wiemy na temat białoruskiej gospodarki dotknięte już koronę wirusem no to widać, że 6% ankietowanych przez sondażowni Sathya straciło pracę w ostatnich tygodniach kolejne 20% ma krewnych lub znajomych, którzy stracili pracę średni spadek dochodów odnotowało 52% ankietowanych ten spadek skala tego spadku jest gigantyczna, bo to 45% ta akcja zapoznałem się z tymi badaniami wczoraj to rzeczywiście jest zatrważające, że tak szybko, że to, gdzie jest już połowa obywateli o nie tyle prognozuje, bo to była inna kwestia odczuć psychologicznych nastrojów jest wolna sala, ale odczuwa ewidentnie odczuwa już teraz spadek swoich dochodów jest to rzeczywiście poważne wyzwanie widać na podstawie tego badania, chociaż brak słaba wiązka gospodarka była już na początku epidemii jak mówiłem weszła w następną recesją jak szybko już są odczuwalne skutki na wirusa nawet przy tak jak bowiem realnej polityce może banalne no tak oznacza bardzo negatywne znaczenie jest w realnej polityce wobec pana Jezusa czy bardzo skażona wirusem co by się działo gdyby, gdyby władze związku posła na pełne zanurzenie gospodarki no to rzeczywiście dylemat co zrobić ratować obywateli gospodarka jest udział takie porównanie odnosi rynek na dobre zaczęliśmy, że ktoś powiedział tylko weteranów tylu tylu żołnierzy z armii czerwonej położyło życie bądź poświęciła swoje zdrowie drugiej wojnie światowej nie o to, aby teraz zginąć umrzeć od defilady z okazji zakończenia drugiej wojnie światowej, więc te są są są takie poważne dylematy, ale ona na pewno my się z mojego punktu widzenia władzy związki mogłyby zrezygnować z tych niepotrzebnych gospodarczego punktu widzenia z różnego rodzaju imprez masowych takich jak właśnie defilada z okazji 705 rocznicy zwycięstwa czy chociażby przeprowadzone 25kwietnia sobotni, czyli taka z jeszcze tak taki mechanizm czasów sowieckich prace społeczne na rzecz lokalnych miejscowości różnego rodzaju prace budowlane czy zamontować sprzątanie terenów miejskich da się odbyło mimo tego że, że miało się w trakcie no walki z pandemią co rozwija, ale to co jest zastanawiające myślę z tych sondaży badających stan gospodarstw domowych można tak powiedzieć to to ten fakt, że niezależnie od tego właśnie sytuację już na tyle poważna pewnie nie tylko samej Białorusi, że niezależnie od tego czy jest zamknięcie, czego nie ma to gospodarka i tak wyhamowuje prawda już trochę właściwie nie ma odwrotu, że to ma jednak to jest trend globalny atak oczywiście, tym bardziej że tak jak mówiłem Polska gospodarka armaty otwartymi tego, że państwo totalne, ale poprzez powiązania eksportowe poprzez eksport właśnie pali to chemii nawozów potasowych produkcji maszynowej produkcji spożywczej w olbrzymich ilościach widziano głównie do Rosji niestety obecnie z punktu widzenia koniunktury NATO, a gospodarka bardzo podatna na wszelkie pęknięcia wahnięcia na rynkach światowych europejskich czy w innych regionach jest to jest rzeczywiście wielkie wyzwania dla Białorusi dziękuję bardzo, Kamil Kłysiński ośrodka studiów wschodnich główny specjalista zespołu Ukrainy Białorusi Mołdawii był z nami trzynasta 37 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA