REKLAMA

Czy Sąd Najwyższy padnie ofiarą polityków?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-05 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka nasz kolejny gości Laskowski sędzia Sądu Najwyższego były rzecznik tejże instytucji dzień dobry pani sędzia dobre bardzo cieszę, że pan zdecydował NATO połączenie, zważywszy na to że, pełniąc obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego od piątku Kamil Zaradkiewicz zaapelował do państwa sędziów Sądu Najwyższego specjalnym liście byście państwo powstrzymali od występów medialnych wypowiedzi publicznych odebrał to pan jako Rozwiń » próbę zakneblowane sędziów Sądu Najwyższego uporać do końca no chyba chodziło o to, żebyśmy rzeczywiście nie wypowiadali, aczkolwiek pełna treść tego komunikatu jest taka, żeby się nie wypowiadać w sposób jak polityczny czy narażający na utratę zaufania w stosunku do sądu ja dziś wydaje się tak nie wypowiadam nawet biorąc udział pani audycji, która w tytule ma tam się politycznego prawda był jego polityczny tak jest, bo nie mógł się wydaje, że nie prowadzę działalności politycznej prowadzę działalność informującą o tym co się dzieje w sądzie co się dzieje w sprawie, jakby szerzej i że to jest raczej działalność zmierzająca do pełnego poinformowania społeczeństwa o tym, co, jakie są zagrożenia co widzimy, czego nie widzimy, czego się boimy to porozmawiajmy panie sędzio, jeżeli pan pozwoli o tym co Sąd Najwyższy myślał jeszcze jakiś czas temu, przygotowując opinię do specustawy o wyborach prezydenckich na temat potencjalnej zmiany daty na 172003. mają państwo przygotowali taką opinię i Sąd Najwyższy pisze w niej jasno zmiana terminu wyborów polegająca na przesunięciu ich tydzień lub 2 nie jest ani ustrojową ani systemowo dopuszczalna, bo przesunięcie daty głosowania oznaczałby np. konieczność zmiany całego kalendarza wyborczego co toby oznaczało pani sędzia było naruszenie pewnych reguł, które obowiązują w czasie wyborów, które stanowią, więc jest jakiś ciąg wydarzeń właśnie temu służy kalendarz wyborczy precyzyjnie określone co w jakim czasie się odbywa, kiedy są terminem zgromadzenia podpisów, kiedy są wybory, kiedy są terminy składania protest, kiedy rozpoczyna się cisza wyborcza np. nie wiemy czy miałaby rozpocząć teraz o północy w piątek prawda czy dopiero za tydzień w piątek albo za 2 tygodnie w piątek, czyli reguły mają być jasne znane wszystkim z góry określą nie może być tak, że w ostatniej chwili czy pan jakimś momencie już, w którym biegnie biegną te wydarzenia określone w kalendarzu wyborczym nagle dokonuje się zmian, bo one z różnych punktów widzenia konkretnych kandydatów czy interesów jakiejś partii startujących w wyborach mogą być korzystne albo niekorzystne i większość parlamentarna może ze względu na swój swoją jakością korzyść dokonywać tych zmian stąd zasada nie zmieniamy przepisów 6 miesięcy przed wyborami nie zmieniamy kalendarza wyborczego w tym, zwłaszcza terminu głosowania, czyli jak rozumiem dokonanie takiej zmiany przez Elżbietę Witek takie uprawnienia daje ta specustawa, że nie dziesiątego, ale siedemnastego 2003. to się po prostu nie mieści w prawie do tych ogólnych zasadach moim zdaniem się nie mieści to wymagałoby oczywiście jakiegoś bardziej precyzyjnego zbadania zresztą opinia musiałaby być pogłębiona najczęściej trzeba jednak brać pod uwagę specyficzne warunki jakich w tej chwili funkcjonujemy różnego rodzaju ograniczenia, ale przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z tym w ogóle wybory mają być czy nie, ale to nie działały w próżni wiemy, że te ograniczenia funkcjonowały albo funkcjonują Eko ocenia panie sędzio odsunięcie Państwowej Komisji Wyborczej od procesu wyborczego tym dość jednoznacznie mówi szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak np. w wywiadzie dla Dziennika gazety prawnej 2maja o tym, że pewne kompetencje PKW zostały zawieszone np. PKW nie wie co dzieje się z tymi kartami, które gdzieś są drukowane rozwożone generalnie nie ma już wpływu na organizację wyborów z punktu widzenia gwarancji takiej gwarancji, które mają spowodować, że wybory spełniają wszystkie warunki określone w konstytucji kodeksie wyborczym no to jest oczywiście wydarzenia zaskakujące i nie bardzo widzę uzasadnienia poza oczywiście tym niezwykłym tempie przygotowywane są zmiany dotyczące wyboru Państwowa komisja była zawsze gwarantem prawidłowości przeprowadzanych, bo to było grono bezstronnych niezależnych osób w przeszłości większości sędziów czy były wyłącznie sędziów, bo takie były kiedyś przepisy to zmieniono przypominam chyba 2 lata temu, a od tego czasu tylko niektórzy sędziowie są desygnowani do komisji, a inne inne osoby nie są sędziami członkowi, ale takiego aktu ciało ma zabezpieczać ma zagwarantować prawidłowość wyboru ma być ciałem, do którego mam zaufanie jest niezależna od władzy politycznej niewątpliwie członek rządu jest częścią jakiejś opcji, której zależy na takim innym wyniku wyborów i systemowo, jakby pewien problem zniknie no nie może osoba, który do tego nigdy nie wiem sędzia, któremu zależy na jakimś określonym wyniku postępowania ze względów osobistych rodzinnych zasiadał w składzie orzekającym taki sędzia powinien zostać wyłączone stąd pomysł na stworzenie komisji wyborczej, która jest absolutnie niezależna wszelkich władz politycznych itd. od tego kto startuje w tych wyborach po prostu jest takim gronem niezależnych ekspertów, którzy czuwają nad prawidłowością każdego z tych etapów tam od najdrobniejszych nawet wizyty są w drukarniach w zabezpieczeniu tego czy, odpowiadając na pytanie o usunięcie PKW procesu wyborczego zastąpienie Państwowej Komisji Wyborczej pocztą polską ministerstwo aktywów państwowych może polską wytwórnią papierów wartościowych nie jest jednak dobry kierunek z punktu widzenia tych gwarancji niewątpliwie niedobry, bo obniża też gwarancji albo w ogóle niweluje to nie grono fachowców ekspertów prawa wyborczego decyduje tylko, bo tylko właśnie któryś z ministrów czytam nie wiem, kto jeszcze tak powie co do zasady tak nie powinno być oczywiście prof. Adam Strzembosz w Gazecie wyborczej powiedział ostatnio, że wybory mają byłyby wysoce niemoralne, bo byłoby to głosowanie mające wszelkie znamiona sterowanej działalności politycznej, gdyby takie wybory w cudzysłowie ocenia organ niezależny to uznałby je za wadliwe pytanie czy izba kontroli nadzwyczajnych spraw publicznych to jest organ niezależne, a to oczywiście okaże wtedy, kiedy nie będzie ten organ podejmował ważne decyzje być może dotyczący wyborów, które się jednak będą i to będzie wówczas moment sprawdzianu w owocach ich poznać tak trochę tak aczkolwiek, aczkolwiek wiemy, że to, że już teraz te wątpliwości są formułowane one nigdy w stosunku do Sądu Najwyższego jakiś Izby czy sędziów, którzy nie stwierdzać ważność wyborów no to ja nie przypominam sobie taki występujących na szerszą skalę wątpliwości zawsze zdarzały się jakieś osoby, które obronią komunii uchwały, a więc to jest jakiś problem z punktu widzenia społecznego, że część wyborców nie ufa nie UHT izbie, że pani w ogóle zadaje takie pytanie prawda to pytanie parę lat temu byłoby pewnie pomysł no, więc z tego punktu widzenia to jest oczywiście jakiś problem, ale poczekajmy, bo może wcale tak nie jest, że ten organ będzie tak na każde zawołanie będzie orzekał tak zgodnie z oczekiwaniami władzy przypomnę, że sama izba rozpoznawała protesty wyborcza protesty wyborcze komitetu prawa sprawiedliwości nie zostały uwzględnione pamiętamy tych tam związanych z wyborami do Senatu tam wtedy nie stworzono taką koncepcję w tych protestach które, gdyby została uwzględniona zmieniłaby układ sił w Senacie i sędziowie tej Izby potem cała izba, podejmując uchwałę jednak nie przychyliła się do tej koncepcji zobaczymy tak czekajmy na to mocą, których państwo wątpliwości, które nie są związane z projektowaniem tych wyborów jeszcze nie wiemy, kiedy ona się odbędą ulicznej dotyczą nie tylko sfery prawnej np. wracając do tego przesunięcia wyborów na 1723maja np. mogły protestować osoby, które urodziły się, więc 1117 maja 2002 roku, bo w tym terminem pierwotnym 10maja nie zostały dopisane do spisu wyborców nie miały jeszcze 18 lat, a kończyły 18 lat później np. już w tych wyborach siedemnastego albo 23maja mogłyby wziąć udział one mogły protestować, ale oczywiście mogę protestować także wszyscy ci, którzy nie zdążyli wykonać pewnych czynności wyborczych zgodnie z tym kalendarzem, który został ogłoszony na wybory 10maja wybory zostałyby przesunięte no wtedy te terminy byłby zupełnie inne i rozmawiała w piątek wiedzie politycznym Społem Piskorskim, który twierdził że, że to jest obywatelski obowiązek, żeby złożyć jak najwięcej protestów wyborczych po to, żeby skompromitować te wybory przed światem pokazać Obywatelską niezgodę no ja na pewno nie będę nawoływał do składania protestów albo odżegnywał od tej koncepcji to nie jest rola sędziego, zwłaszcza sądu, który w, którym protesty potem będzie rozpoznawał oczywiście można się zastanawiać nad różnymi formami sprzeciwu wobec takiej ani innej akcji wyborczej, jaką mamy do czynienia, bo widzimy cały szereg problemów związanych z tymi wyborami od niemożności prowadzenia normalnej kampanii wyborczej zbierania podpisów jak uczestnictwo w mediach na tych samych zasadach na różnych innych takim samym głosowaniem zawsze jak to będzie będzie wyglądać niewątpliwie wyborca, który głosował przypomnę, że to dotyczy tych osób zgodnie z przepisami, które brały udział w głosowaniu, czyli ci, którzy nie głosowanie zbojkotowali wybory co do zasady nie mogą składać protest, ale protesty oczywiście można składać trzeba wykazać, że te nieprawidłowości mogły mieć wpływ miały wpływ na wynik wyborów to jest warunek skuteczności tego protestu można też rozpocząć niosą inne koncepcje tak bojkotowania tych wyborów niebranie w ogóle w nich udziału itd. itd. a to wszystko obserwuje, ale tutaj nie chciałbym się włączać tworzenia koncepcji, bo ich recenzować oczywiście wszyscy ci, którzy brali udział w głosowaniu mogą składać protesty mogą podnosić najróżniejsze okoliczności związane z prawidłowością tych przebiegu, bo to wróćmy pani sędzia Sądu Najwyższego, ponieważ już w piątek zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego pełniący obowiązki pierwszego prezesa, czyli wspomniany już na początku rozmowy sędzia Kamil Zaradkiewicz to zgromadzenie zwołał czy uda się rozstrzygnąć rzecz następcy Małgorzaty Gersdorf albo następczyni podczas 1 zgromadzenia pan przewiduje na to pytanie, które dzisiaj sobie pewnie zadaje wielu sędziów Sądu Najwyższego jak to się odbędzie i czy rzeczywiście zakończy się wskazaniem tych 5 kandydatów, jaka będzie frekwencja czy wszyscy będą głosować świat będą kandydaci różne kręgi, czyli myśl tych starych sędziach nowych sędziów będą mieć swoich kandydatów będą popierać to jest coś co w tej chwili czymże jest Sąd Najwyższy w tym, że sędziowie się zjeżdżali w tej chwili do gmachu Sądu Najwyższego trwają dyskusje poszukiwanie jakiejś koncepcji jak tutaj zachować w tym wszystkim jak się zachować przyzwoicie odpowiedzialnie niewątpliwie udział w zgromadzeniu to jest nasz obowiązek wynika z ustawy, ale zobaczymy ją nie podejmuje się przewidywania wyniku tego zgromadzenia co się stanie w piątek naprawdę bardzo trudno przewidzieć dzisiaj nie wiem czy nawet tuż przed zgromadzeniem już 12 będzie można przewidzieć, jaką się potoczy na pewno kandydatem na pierwszego prezesa nie będzie pełniący obowiązki Kamil Zaradkiewicz, bo stwierdził, że byłoby to nieodpowiedzialne z jego strony, gdyby zmienił zdanie, dlatego że pan prezydent musiałby powołać kolejnego innego sędziego pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dopiero wtedy mógłby to zgromadzenie przeprowadzić, więc nie będzie się ubiegał o ten urząd, ale chciałbym wrócić do tego listu sędziego Zaradkiewicza, w którym napisał będzie się starał, by Sąd Najwyższy powrócił do realizacji obowiązków orzeczniczych przy rzeczywistym respektowaniu zasad niezależności sądów niezawisłości sędziów nadrzędności konstytucji RP oraz legalizmu w tej wypowiedzi jest no nie wiem czy insynuacja czy supozycja, że do tej pory tak nie było, że Sąd Najwyższy nie orzekał przy rzeczywistym respektowaniu zasad niezależności sądów niezawisłości sędziów jeśli rzeczywiście tak było tak jest przekonanie pana Zaradkiewicza jestem przekonanym absolutnie nie zgadzam nie ja uważam, że my czekaliśmy zgodnie z konstytucją różne orzeczenia w tym uchwały zapadały właśnie obronie konstytucji i obronie wartości, które są wymienione w tym piśmie być może mamy zupełnie inny punkt widzenia realizacji tych zasad w przyszłości obecnie na Janie nie podzielam stanowiska, że my teraz powrócimy do jakiegoś uczciwego zgodnego z prawem orzekania ono miało miejsce w przyszłości no i tyle nie polega nie podzielam tezy o jakieś nieprawidłowości, które miały mieć miejsce Sąd Najwyższy, a czy zapoznał się pan panie sędzio z publikacją gazety wyborczej o Kamila Zaradkiewicza chodzi o incydent zimowy 2013 roku zarzuty o mobbing, jakie ustawiano zapoznałem się to zresztą nie są jakieś ogromne nowości, bo w środowisku fakty były tam jakoś odnawialne to na zasadzie takich plotek nikt tego nie weryfikował ja nie wiem jak tu w rzeczywistości było tego są już widzę to pan Zaradkiewicz chyba nie ustosunkował się do treści zawartych w tym artykule tu można powiedzieć rejonie nie chciałbym tego komentować myślę tylko, że jeśli ja wiedziałem o tym, wcześniej wiedzieli inni środowisku tutaj prawniczym to pewnie wiedział pan prezydent, powołując się osoby na NATO stanowisko Michał jak tylko 1 rzecz dodać, bo może nie wszyscy o tym, wiedzą, że jutro mają być wręczane w Pałacu Prezydenckim nominacje sędziowskie także nominację na sędziów Sądu Najwyższego ja nie wiem ile dokładnie będzie, ale myślę że, toteż nieprzypadkowy termin to odbywa się tuż przed zgromadzeniem ogólnym sądzę, że kilku dzięki nowym tam będzie tych nowych sędziów to zmienia troszkę znowu układ arytmetyczny układ sił przy głosowaniu jak zwykle zresztą we wszystkich ciałach kolegialnych Michał Laskowski sędzia Sądu Najwyższego były rzecznik tejże instytucji bardzo dziękuję panie sędzio za to połączeń państwa zapraszamy informacja po informacje o kolejnych gości tato czy nowi kiedyś było Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA