REKLAMA

Turczynowicz-Kieryłło: Chciałabym, żeby Prezydent [Andrzej Duda] w odniesieniu do wyborów 10 maja powiedział "non possumus"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-05 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:52 min.
Udostępnij:

Gościem Karoliny Lewickiej jest Jolanta Turczynowicz-Kieryłło - adwokat, była szefowa sztabu wyborczego Andrzej Dudy

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu ponownie Karolina Lewicka łączą się naszym kolejnym gościem Jolanty Turczynowicz kiery adwokat była szefowa sztabu Andrzeja Dudy dzień dobry pani mecenas dzień dobry pani redaktor dobry państwu 11marca w wywiadzie dla Polski The Times mówi pani prezydent jest dla mnie najważniejsze zawsze walczy do końca 14marca rezygnuje pani z przyczyn zdrowotnych bycia szefową sztabu Andrzeja Dudy mija 50 dni mówi pani publicznie, że zastanawia się pani czy zagłosuje na Rozwiń » Andrzeja Dudę w najbliższych wyborach prezydenckich co się wydarzyło przez niespełna 2 miesiące, że człowiek, którego miała pani poprowadzić do wyborczego zwycięstwa utorować mu tę drogę do zwycięstwa jako szefowa sztabu nagle nie może być pewien czy od pani na niego swój głos to jedno najczęściej pojawiających się pytanie w ostatnim czasie do mnie bardzo dziękuję myślę, że przede wszystkim w tych wyborach prezydenckich ważne będzie to w jaki sposób kandydaci na ten urząd będą zachowywać się w obliczu tego co wszyscy słyszymy, czego doświadczamy, a mianowicie kryzysu Konstytucyjnego olbrzymiego problemu związanego z przeprowadzeniem wyborów ja jestem 1 obywateli i w bardzo bacznie się temu przyglądam są takie momenty w życiu każdego człowieka, który mogą być przełomowe są też takie momenty w życiu każdego męża stanu, które weryfikują to czy ma odwagę siłę i niezależność, żeby pełnić najważniejsze funkcje w państwie tego właśnie tych cech charakteru myślę, że każdy z nas oczekuje od naszego prezydenta i te osoby, które będą takie cechy miały na pewno będą zyskiwać poparcie będą zyskiwać na głos na razie jak pani redaktor zauważyła zresztą zauważa wielu dziennikarzy no spotykamy się, że brakiem Jasnej deklaracji co do tego w jaki sposób urzędujący prezydent widzi przeprowadzenia wyborów, ale ja mam bardzo Jasną deklarację, którą chciała pani przytoczyć, którą chciałem panią zapytać, bo przecież była w ten i rząd programu pana prezydenta w piątek proszę, żebyście wzięli udział w tych wyborach proszę, żebyście oddali głos okazali mi wsparcie, bo chce kontynuować to co zrobiłem do tej pory, ale z pokorą poddał się państwa ocenie czy prezydent obecnie nawołuje swoich wyborców, by chcieli zagłosować jakiś tam sposób kiedyś tam, kiedy nie wiemy w jaki też nie wiemy ale, żeby jednak w wyborach wzięli udział czy to jest sprostanie temu egzaminowi na męża stanu czy orzeczenia pani redaktor myślę, że te słowa prezydenta odnosi się generalnie do pozyskiwania głosów wyborców nie można ich utożsamiać z datą zorganizowania wyborów prezydenckich dlatego nie postrzegam i tutaj jako zajęcie jakiegokolwiek stanowiska w tej kwestii zresztą musimy pamiętać, że często gdzieś umyka w dyskusji, że prezydent de facto de iure nie ma żadnego wpływu na to w jakim terminie wybory zostaną ogłoszone to rada jest kompetencja marszałek Sejmu Elżbiety Witek marszałek Elżbieta Witek ogłosiła na dziesiątym Mayall wiemy też nie ma żadnego słowa sprzeciwu Andrzeja Dudy wobec tej sytuacji wiem, że było spotkanie Andrzeja Dudy z Jarosławem Gowinem jego posłami posłami porozumienia i że Jarosław Gowin nie przekonał pana prezydenta 10maja to jest fatalny termin należy go zmienić powiem tak pani redaktor zresztą publikowała też to na swoim Twitterze są takie momenty w życiu publicznym, kiedy nie można po prostu milczeć pamiętam, przygotowując się zresztą do pełnienia swej funkcji szefowej kampanii też zastanawiają się z jakimi dylematami może się spotkać prezydent jak wówczas powinien zachować, żeby potwierdzić swoją na kandydaturę w oczach społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, w której wielokrotnie zarzucano prezydentowi pewną bierność na stosunku do społeczeństwa chodzi w szczególności kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości tutaj na też dlatego analizowałem to i naprawy zbliża się rocznica myślę, że warto w kontekście tych dyskusji, które państwo podnosić i które są na pewno bardzo cenna zwrócić uwagę na taki historyczne wydarzenie 8maja 50 tego trzeciego roku wkrótce będzie kolejna rocznica słynnego non possumus wypowiedzianego przez kardynała Wyszyńskiego to wówczas oczywiście oznaczało brak zgody dla podporządkowania kościoła państwu, ale co myśli pani mecenas oznaczałoby non possumus taki właśnie cel do tego zmierza dziękuję pani redaktor pyta czy to non possumus to jest nie ulegania jakimś przede wszystkim uleganie strachowi i ten strach może mieć różne oblicza jest też strach przed porażką uważam, że prezydent każdy prezydent powinien być odważne, bo co jego odwaga gwarantuje nam bezpieczeństwo dobrze pani mecenas będę chciał jakąś konkretną odpowiedź mamy tak tak trochę ogólnie cały czas rozmawiamy co zdaniem pani powinna zrobić kandydat na prezydenta, a Andrzej Duda, którego przez chwilę pani jako szefowa sztabu w tej kampanii prowadziła czy powinien powiedzieć non possumus na 10maja czy powinien zaapelować do swojej byłej partii, by się zreflektowała nie pogłębiała chaosu Konstytucyjnego, które wszyscy mówią czy powinien przedsięwziąć jakieś kroki, bo na razie nie robi nic to znaczy uczestniczy w tej kampanii, która się toczy jak rozumiem czeka na wynik rozstrzygnięcia w parlamencie chciałabym, żeby prezydent w odniesieniu do wyborów 10maja powiedział non possumus chciałabym także, dlatego że w związku z tymi wyborami z tą datą pojawi się jeszcze kwestia, na którą zwraca się najmniej uwagi, a ona jest 1 z moich codziennych działalności, a mianowicie kwestia edukacji Obywatelskiej i tego nie tylko tego czy wybory zostaną w sposób techniczny przygotowane właściwe i będą odpowiadać standardom gwarancjom konstytucyjnym, ale przede wszystkim tego czynu jako społeczeństwo jesteśmy na te wybory korespondencyjne właściwie przygotowani i tutaj niewiele jesteśmy rozpalone Nalazek jak manna nie chciałem powiedzieć, ale to byłoby pozytywne doświadczenie osoba chyba raczej nie nie tak metafora ta no chyba jak GROM zjazd regionalny oraz trwało Targ GROM z jasnego nieba to już inne prezenty, ale rzeczywiście uważam, że pomimo tego, że formuła wyborów korespondencyjnych jest formułą, która w naszym ustawodawstwie była obowiązująca w odniesieniu do określonych kategorii osób to jednak jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani jesteśmy wystarczająco wyedukowani większość osób też może nie mieli wystarczającej wiedzy na temat procedur i tutaj potrzebna edukacja nie tylko przez telewizję publiczną, której część osób przecież nie ogląda na, ale jest także potrzebna edukacja zakrojona na szeroką skalę to się fizyczna niemożliwość, żeby taki sposób te wybory przeprowadzić, żeby nie narażać się na chociażby zarzut nieważności także unijne to nie tylko przyczyny konstytucyjna, ale także przyczyny praktyczne nie techniczne, ale edukacyjna one stoją tutaj za tym, żeby powiedzieć non possumus ja w ogóle chciałby dziś panie redaktorze jestem przekonana że, gdyby prezydent taki pogląd wyraził nie byłby to pogląd przeciwko komu tylko było to pogląd zaczął mieć taką wartością tego w ogóle tego brakuje w dzisiejszej scenie politycznej my tak spolaryzowane, że właściwie wiemy tylko kto jest przeciwko komu i dlaczego a chciałbym, żebyśmy wiedzieli zawsze jesteś pan w przypadku wymiaru sprawiedliwości tego społecznego można powiedzieć ruchu, który się w związku z obroną pewnych wartości takich jak niezależność sądów niezawisłość sędziów wykształcił ten ruch się kumulowały ją bardzo mocno zasadzą właśnie na tych wartościach demokratycznego państwa prawnego tutaj tu też dobrze byłoby, żeby to silnie akcentować tak pro aksjologicznie czy nie nie w konwencji sporu tylko właśnie w konwencji obrony pewnych wartości i prezydent powinien stać na straży tych wartości i zwłaszcza w tym trudnym okresie, który mamy uważam, że w dobie Korona wirusa bardzo dobrze akurat prezydent Andrzej Duda spełnia swoją rolę, ale w kwestii związanych z wyborami brakuje mi jako głos, czyli jak rozumiem wracam do pierwszego mojego pytania chciał wnieść od Andrzeja Dudy się do Jarosława Gowina przez tych 50 dni trochę panią prezydent rozczarował nie mogę powiedzieć czym rozczarował, bo przez ten okres główny był okres, w którym prezydent działał można powiedzieć się na, niwelując czy też się współdziałające z pozostałymi, a rządem czy to w pełni instytucjami pokonują można powiedzieć epidemia tak, wpływając na usprawnienia w dziedzinie gospodarki ustawy w jakim zakresie, jaka była rzeczywista rola prezydenta trudno powiedzieć, ale na pewno można będzie symboliczną obserwowaliśmy wszyscy, więc w tym okresie trudno Korona wirusa Epidemiologiczną epidemicznym przepraszam tu prezydent się sprawdził, ale też to był okres, w którym kampania była można powiedzieć ograniczona bardzo i jeśli chodzi o kwestie programowe to właściwie one w tym czasie nie padały dopiero teraz na ostatniej konwencji dobrze zostaw pani mecenas kwestie jak ocenia pani postawa Jarosława Gowina mamy się, że w kwestii wyborów prezydenckich terminu wyborów prezydenckich w szczególności w tej kwestii, która dotyczy niemożności, a organizowania tych wyborów 10maja jest podejście absolutnie słuszna i życzyłabym sobie, że więcej polityków zjednoczonej prawicy, a tak silnie, a zaapelowało do swoich kolegów z różnych ugrupowań, które tworzą koalicję to nie jest kwestia tutaj myślę, że to nie jest kwestia polityki to już kwestia państwa to kwestia ustrojowa kwestia naszej narodowej odpowiedzialności i właściwie wręcz można, by powiedzieć wspólnoty Indianie widzę tutaj w ogóle polana do sporów politycznych mało tego uważam, że ci politycy, którzy nieroztropnie będą w tym czasie podejmować będą przedkładać, a swoje interesy partykularne nad nad wartościami lub też będą kierować się strachem lękiem, a oni w którymś momencie zostaną rozliczanie się tych, którzy wybrali to oczekujemy polityków mądrych odważnych, a nie polityków, którzy na boją się podejmować trudnych wyborów teraz taki status Adama Bielana, który także jest sztab pana prezydenta Andrzeja Dudy i stąd pewnie doskonale go pani poznała polityk porozumienia w TVN 24 mówi tak nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek poważny polityk w kraju przekłada swoje ego urażone ego swoją twarz ratował twarz w ten sposób, że będzie rozbijać rząd rozbijać koalicję rządową w czasie tak potężnego kryzysu, jaki mamy do czynienia mówią o Gowinie, że ratuje swoją urażone ego swoją twarz myślę, że oceny pana premiera Gowina są na pewno różne w zależności od tego jaki środowiska je oferują oddłużenie w dużej mierze też ocenami, które odnoszą się do jego aktywności politycznej przeszłości, ale w tym momencie, w którym wyraża pogląd, żeby premier Gowin miał kierować się swoim ego jest się wyjątkowo niesprawiedliwe uważam to jasno zostało sformułowane przez pana premiera, że te przesłanki, które przyświecały mu te protestował przeciwko organizowaniu wyborów były autentyczne na i w pełni zresztą są popierane przez większość społeczeństwa w tym co do tego przekonana bardzo dziękuję pani mecenas Jolanta tor czy nawet kiedy u adwokata była szefowa sztabu Andrzeja Dudy była moim państwa gościom dziękuję bardzo, dziękuję bardzo program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek tras informacje Szanowni Państwo po nich analiz, na które zapraszam w imieniu Agaty Kowalskiej, a my słyszymy się jutro o siedemnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA