REKLAMA

"Dalekosiężne skutki dla systemu politycznego Polski i UE będzie niósł ze sobą wyrok niemieckiego TK w sprawie skupu obligacji"

Połączenie
Data emisji:
2020-05-06 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:49 min.
Udostępnij:

prof. Klaus Bachmann: : Państwa strefy euro wypuszczają obligacje, które banki kupują i które mogą potem odsprzedawać Europejskiemu Bankowi Centralnemu

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami prof. Klaus Bachmann politolog z uniwersytetu SWPS dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o wyroku niemieckiego federalnego Trybunału Konstytucyjnego, które odniósł się do skupu aktywów prowadzone prowadzonego przez Europejski bank centralny i co Trybunał orzekł Trybunał stwierdził Europejski bank centralny przekroczył swoje zawarte w unijnych traktatach uprawnienia rząd federalny w Berlinie oraz Bundestag złamały Rozwiń » niemiecką konstytucję nie, sprzeciwiając się temu przekroczeniu nie, próbując zablokować przypomnijmy oczywiście, że to jest sytuacja, która dotyczy działań EBC przed kilku lat pozew w tej sprawie wpłynął 2015 roku, więc musimy przypomnieć, że chodzi oto po kryzysową działalność Europejskiego banku centralnego pod po kryzysowym mówi o kryzysie sprzed dekady nie o tym, które teraz wybuchu tak jak bank kryzys bankowy kryzys w strefie euro wówczas 2009 tak mniej więcej no właśnie teraz czy dobrze to podsumowałem, że chodzi tutaj właśnie o brak sprzeciwu ze strony niemieckich władz wobec tego łamania reguł przez Europejski bank centralny tak to jest wszystko ściany chociażby powiedział, że to chodzi przede wszystkim o to, że Europejski bank centralny nie miał takiego upoważnienia ze strony państw UE Trybunał tutaj opiera się pewną drażnić mąż prawniczą sytuacja powiedział, która zakłada, która dla politologa dość wątpliwa i problematyczna, ale ona funkcjonuje wśród składników mianowicie, że o organy Unii Europejskiej mogą robić tylko to, czego zostały u uprawnione przez 3 państwa członkowskie w traktatach i że Europejski bank centralny w przekroczył czy jako zapowiedź wyszedł poza uprawnienia takie rozejrzeć się zaczyna dyskusję, kiedy rzeczywiście tak jest Nigela dysku te instytucje unijne są jednak autonomicznej one w pewnym sensie mogą też wymuszać czy wywierać presję także na państwa członkowskie do tego się pan odwołuje nie niekonieczne dać tak nawet nie chodzi o presję pod niektóre instytucje jak właśnie Europejski Trybunał sprawiedliwości czy komisja Europejska nawet w traktatach mają zapisane, że mogą wybierać tak lekką taką presję tu chodziło raczej o to, że Europejski Trybunał sprawiedliwości uznał parę lat temu, że Europejski bank centralny nie przekroczy audycji upadek z upoważnienia ze strony państw członkowskich, ponieważ działał tak jak to jest zapisane w traktacie natomiast Ks Góra niemiecki Trybunał Konstytucyjny teraz uznał, że sprawdzanie czy to jest czy to ma umocowanie w traktacie nie wystarczy trzeba też walczyć na realne skutki, jeżeli realne skutki są takie, że odbiegają od tych zapisanych w traktatach wtedy trzeba interweniować albo, jeżeli Europejski Trybunał sprawiedliwości wtedy nie zakwestionuje tego Noto my zyskaliśmy będziemy znaleziono także teraz powiedzmy to są realne skutki, o co chodzi Trybunałowi Konstytucyjnemu Niemiec odnośnie tych realnych skutków działalności ABC realne skutki to jest coś co chyba dla każdego ekonomisty 3 czy politologa jest jasne, że jest to, że polityka Europejskiego banku centralnego nie polega tylko i wyłącznie o ostatnich latach na tym, żeby utrzymać wartość Olo wobec innych walut tylko ma jeszcze inne cele, które nie zawsze są bardzo wyraźnie powiedziane, ale który widać po skutkach mianowicie, że obniżają np. oprocentowania co jest dobre dla tych, którzy mają długi państwa i osoby prywatne jak, a co jest źle dla tych, którzy mają oszczędności to jest najbardziej jaskrawa najbardziej poczynań dyskutowana dyskutowana konsekwencja tej polityki i tutaj z dużym skrócie CAL UE mówi, że to należałoby uwzględnić po pierwsze to Europejski bank centralny musiałby uwzględnić w swojej polityce musiał to głos zważyć musiałby to uwzględnić w swoim procesie podejmowania decyzji, ale również to jest Toszka rewolucyjne w tym w tym roku oraz Europejski Trybunał sprawiedliwości i sprawiedliwości przy ocenie polityki też musiał uwzględnić to znaczy krótko mówiąc nie mógł się tylko ograniczyć do tego, żeby opowiedzieć o bank mógł tak zrobić, bo tak jest w traktacie, ale musiał sprawdzić skutki tego co pan robi też są zgodnie z tym co jest zapisane tak to, a ponieważ tego nie robił to jest fakt tego nie robił po Europie to niemiecki Trybunał Konstytucyjny teraz mówi Okaj skoro tego nie robił to by tego orzeczenia nie będzie uznawać, czyli to jest taka sytuacja, w której zawiera się na rząd krajowy tak próbuje to zinterpretować co to co zaszło przed Trybunałem federalnym wywiera presję, żeby bardziej w wiekach od kreacje na instytucje unijne, żeby te wywarły presję na Europejski bank centralny, żeby się wytłumaczył ze swoich działań tak tak, a krótko mówiąc czysto formalnie rzecz biorąc niemiecki Trybunał Konstytucyjny nie ma możliwości dać możliwość, ale nie ma nie ma prawa nie mają inspekcje nie mogą nie ma kompetencji sprawdzić czy czy jakiś jakaś decyzja na szczeblu europejskim zgodnie z traktatami od tego jest Europejski Trybunał sprawiedliwości Nowak ma prawo ocenić sam sobie przyznał prawo już wiele lat temu, żeby ocenić czy takie decyzje są zgodnie z konstytucją niemiecką, jeżeli nie są to wtedy mamy problem, bo np. musimy zmienić konstytucję, a więc mógł zrobić natomiast nie mógł nie mógł powiedzieć to jest to jest niezgodnie z prawem europejskim co też zrobił w tym roku może nie mógł to jest dziś druga rewolucja bym powiedział tutaj, ale skoro skutki jego jego orzeczeń jego wyroków odnoszą się tylko Niemiec to praktycznie rzecz biorąc jeśli chodzi o faktycznie praktyczne skutki takiego takiego wyroku to są takie, że pokazuje po prostu duży palec rządowi parlamentowi mówi o nie nie nie strzeliliście interesu narodu niemieckiego wobec ich ponadnarodowych instytucji i to było sprzeczne z konstytucją z tego jeszcze nic faktycznego wynika roboty już się stało sprawdzają się ten, kto się nie odstanie przez ten wyrok i pod względem konsekwencji Trybunał też bardzo liberalnego powiedział o nim właściwego Trybunał mówi tylko jedno, że w ciągu 3 miesięcy Europejski bank centralny musi to uzasadnić i to nie tylko polityką monetarną tylko też musi uwzględnić skutki, które Toma właśnie musi podjąć jakąś uchwałę i uzasadnić to odpowiednio wtedy będzie okazja to dziwne prawda może w ten sposób, jakby federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec mówi co instytucja Europejska ma zrobić, żeby naprawić sytuację wewnątrz Niemiec kontroli trochę zawikłane sytuacje, a trochę tak rozwiązuje jeszcze znaczy w ogóle to jest dość dziwnych drogą, bo on też zawiera bardzo dużo takich sformułowań, dlaczego jak się czyta ten wyrok to ja mam wrażenie, że nawet Trybunał Konstytucyjny Niemiec stał się drugą instancją w stosunku do Luksemburga od władz Europejskiego Trybunału sprawiedliwości, a i tak też się dosłownie czyta cały cały styl jest taki, że oni po prostu o Tusku składają argumenty Trybunału sprawiedliwości na czynniki pierwsze cały czas takiemu podniesionym palcem prawda o aktorze myliły sztuki w Trybunale to dość dziwnie się czyta, ale to jest to jest 1 aspekt tego drugi aspekt tego łagodnego podejścia do całej sprawy dzięki temu to jest to uchybienie, które Trybunał stwierdził to dość łatwo do naprawiania jest jednak 1 jeszcze drugi mianowicie że, kalkulując Trybunał Konstytucyjny Niemiec ustawia się też pozycji recenzenta czy wręcz zwierzchnika kontrolera od wieków Europejskiego banku centralnego no właśnie, więc to, jeżeli patrzeć na to, że nikt tego dotychczas nie zrobił prawda to jest zachęta dla innych trybunałów konstytucyjnych albo innych sądów naczelnych w krajach członkowskich, żeby też trochę leszczyk bowiem pokroić ten tort, którym teraz jest Europejski bank centralny i skutek może być taki, że Europejski bank centralny za parę lat po prostu będzie miała 2 karty nadzorczą obsadzoną przez rządy państw członkowskich, a dodatkowo jeszcze jakąś nieformalną radę, którą stanowią de facto Trybunał Konstytucyjny sądy naczelny pan Strzałkowski no właśnie, żeby się tylko do EBC ograniczył, ale to to jest taka jak rozumiem przełomowa decyzja, która właściwie odwraca tę relację pomiędzy trybunałami krajowymi Trybunałem Konstytucyjnym krajowymi instytucjami europejskimi prawda w pewnym sensie stawia to do góry nogami tak aktor znaczy to góry nogami trudno powiedzieć na razie to jest tylko 1 przykład, ale też stanowi oczywiście zachęty do tego dla inni sobie, żeby iść ślady niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego to jest to dla czy to przez samorządy złożą no czy to nie jest taka sytuacja, w której w pewnym sensie łamie się tą zasada nadrzędności prawa Europejskiego, a jeżeli ona rzeczywiście miała być respektowana to z poziomu kraju prawa krajowego bardzo trudno jest wytykać naruszenia przez instytucję unijną działającą w prawie unijnym, jeżeli uznajemy, że od naruszeń prawa unijnego Trybunału w Luksemburgu czy ten problem istniał już zawsze od prawie zawsze no to oni nawet kilkanaście lat istnieje od przynajmniej od tego czy od ich słynni wyroków Trybunału niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego pod nazwą Solano 1 Solanek łatwiej, kiedy po prostu Trybunał powiedział, że my nie będziemy na razie sprawdzać czy, a i to jest zgodnie z konstytucją dopóki traktaty europejskie gwarantują Niemcom taki sam poziom ochrony jak, a nie mniejsze powiedzmy sobie niż niemiecka konstytucja niemiecka, ale to już zawiera w sobie obowiązek, którego Trybunał sam na siebie nakłada, żeby cały czas monitorować ilość można stara prawda niniejsze teraz i teraz co się stało tak i teraz się stało, ale to jest 1 błąd, bo ten problem oczywiście że, że prawo europejskie jest ponad prawem krajowym oka to jest to wszyscy wiedzieli nikt nie może powiedzieć, o czym nie wiedział wszyscy podpisali przy kolegi zmiana traktatu albo po prostu czy założeniu Europejskiej wspólnoty węgla Stali jakiś tam dziesiąt lat temu prawda to nie jest nic nowego natomiast problem zawsze było co się stanie jeśli jakiś prawo europejskie powstanie sprzeczne z krajem pan konstytucyjne stanem kraju ta dotychczas rozwiązane w ten sposób zazwyczaj, jeżeli jakiś Trybunał uznał, że to jest sprzeczne tak było np. przy europejskim nakazie aresztowania, że nie wolno wydawać i państwowym własnych obywateli od kraje, które ratyfikowały tę decyzję wówczas po prostu zmienili swoją konstytucję odpowiednią mógł wydarzyć mogli przekazać swoich obywateli no tutaj jest trochę dróg na to wszystko dotyczy spraw, które już były kilka lat temu, a nie można zmienić konstytucji wstecz to tutaj odpada tutaj też sytuacja wiązała ręce Trybunałowi Konstytucyjnemu niemieckiemu, ale to co teraz dochodzi do tego to jest właśnie może Trybunał niemiecki ustawiania pozycji właściwie Sądu Apelacyjnego w stosunku do dołu Europejskiego Trybunału sprawiedliwości w sprawach europejskich nie własnej konstytucji go prawa Europejskiego i mówi właściwie to mówi przez nią kilkadziesiąt to znaczy na ten rok w tym roku, mówi że o tutaj Europejski Trybunał sprawy i sprawiedliwości nie ma racji i wobec tego jego wyrok nie obowiązuje na terenie moje to jest oczywiście bardzo daleko idący krok no właśnie teraz pytanie jak sobie z tym poradzą instytucją unijną i unijne jak też reaguje na to rząd federalny czy są już jakieś symptomy tej reakcji, czyli na razie to są tylko akcje w prasie jest reakcja komisji Europejskiej, która powtarza, że prawo europejskie znaczenie wobec prawa wobec prawa Narodowego realizuje tak ogólnie, że to trudno trudno z tym polemizować natomiast konkretne no konkretne skutki zależą od tego czy Europejski bank centralny oraz dostosowuje się do tego taki napis taki fajny rok pod tą to wszystko tak rozważa jak kadrowych chciało prawda czy tego nie robi, bo wtedy właściwego w świetle tego wyroku władze niemieckie muszą się wycofać z finansowania sfinansowania tej polityki Europejskiego banku centralnego, które ten wyrok dotyczy od razu powiem, że nie chodzi o cały bank i wszystkie polityki, które prowadzi bank i to nie chodzi o obecne finansowanie skutków kryzysu ekonomicznego chodzi o blokowanie ilościowy jest nie, bo gdzieś czytałem takie opinie, że to pozwala strefy o ilość wystarcza tak padły magiczne to nie jest skutki dla strefy euro będą bardzo umiarkowany natomiast skutki polityczne tego wszystkiego mogą być bardzo daleko idący Błonie ta cała argumentacja, która jest zawarta w tym wyroku w stosunku np. do tej dyskusji, o ile powinna ona bardzo wzmacnia pozycję ci, którzy są przeciwko tym euro bądź Niemczech w rządzie niemieckim też, ale też w innych krajach, gdzie rządy są niechętne tym, a tym ma rosnąć, ponieważ wyrok mówi bardzo wyraźnie można pośrednio finansować dług państwa przez Europejski bank centralny przez system system banków banków centralnych, ale nie może doprowadzić to nie również dystrybucję tych środków, więc krótko mówiąc, jeżeli ktoś mówi my wszyscy się zadłużamy, a potem każdy dostanie swoją działkę z długów, żeby finansować skutki pandemii to jest Okaj natomiast jeśli ktoś przyjdzie mówi, ale będziemy teraz wspólnie zadłużyć, a potem będziemy pomagać tylko ruchoma Hiszpanią albo tylko, że będziemy członka mają pomagać bardziej niż innym to wtedy Trybunał mówi o jeśli chcecie to robić mu życia musi to albo robić w ramach Unii Europejskiej i nie wolno tego robić poprzez system banków centralnych dziękuję bardzo, prof. Klaus Bachmann politolog z uniwersytetu SWPS był z nami 1338 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA