REKLAMA

Senat odrzucił wybory korespondencyjne

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-06 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka witam państwo wiecie politycznym nieco dłuższym, bo godzinnym ze względu na wyjątkowo gorąco sytuację polityczną w naszym kraju łączymy się od razu naszym pierwszym gościem Jan Maria Jackowski senator Prawa i Sprawiedliwości kłania się Panie Senatorze dzień dobre w dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Panie Senatorze marszałek Sejmu Elżbieta Witek pyta Państwową Komisję Wyborczą na 5 dni przed wyborami czy PKW jest w Rozwiń » stanie zorganizować wybory 10maja przecież państwo tarczą 20 pozbawili Państwową Komisję Wyborczą możliwości działania odebrali kompetencję wyboru miał zorganizować Jacek Sasin to, skąd to pytanie zapięć dwunasta to tutaj najlepsi najlepsi odpowiedzi oczywiście udzieliła sama Pani Marszałek, ale rozumiem jej intencje chodziło o to czy PKW jest w sensie organizacyjnym gotowe na takie wyzwanie no i było oczywistością, że wdrożenie odpowiedź, że ta odpowiedź nie może być pozytywna, ponieważ ma pani rację no na podstawie art. 102 tę ustawę tylko ideowej została zawieszona działalność PKW okresie trwania stanu epidemii więc, więc PKW nawet nie jest w stanie określić wzoru karty do głosowania, ponieważ ustawowo tej możliwości właśnie w świetle tego art. 102 jest pozbawiona, czyli różnica była złem to pytanie takie retoryczne tak, ale pismo rzeczywiście poziom pytanie było takie sondażowe czy przypadkiem tak to rozumiem intencje no bo jeżeli chodzi o pop o formalne prawne uzasadnienie tego pytania to faktem jest ten art. 102 obowiązuje, czyli rozumu sytuacja taka, że prawo sprawiedliwość wybrało Państwowej Komisji Wyborczej prawo do organizowania wyborów i nie zdołało na razie przeprowadzić przez parlament ustawy, która dawała prawo do organizowania wyborów Jackowi Sasinowi poczcie polskiej w związku z tym Elżbieta Witek zadaje kolejne pytanie tym razem do Trybunału Konstytucyjnego skierowane czy może zmienić termin wyborów jak się panu podoba to Julia Przyłębska prezes Trybunału Konstytucyjnego reaguje w trybie pilnym na poduszkach, ponieważ od razu wszczęła postępowanie w sprawie tego pytania i prawdopodobnie jutro odbędzie się rozprawa w tej sprawie to z 1 strony jest sytuacja obiektywna, którą pani redaktor się zgodzi mianowicie jest to bezprecedensowa sytuacja, że mamy mamy epidemię Korona wirusa akurat to się zbiegło z wyborami prezydenckimi 2 sprawy się na siebie nałożyły no i tryb jest taki powiedziałbym nadzwyczajne 1 taka pani na to, że prawo religię w zasadzie nie dziwi, ale Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać o sprawach w kolejności wpływu to jest przepis, który prawo sprawiedliwość wprowadziło do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym państwo wprowadzili ten standard teraz państwo chcą, żeby Julia Przyłębska standardu łamała to jest także prawo tylko dla innych ani dla Prawa i Sprawiedliwości nie absolutnie pani redaktor tak nie jest można tak interpretować tę kwestię jak pani interpretuje, ale jeszcze raz podkreślam, że sytuacja nie jest związana z jakimś szczególnym uprzywilejowaniem któregokolwiek z wniosku na podstawie widzimy się tylko stanu obiektywnego zagrożenia epidemią i tylko ten Konstytucyjny terminu przeprowadzenia wyborów prezydenckich, bo póki co jak wiemy oficjalnie obowiązuje data 10maja, a więc za 4 dni, a za czy za 5 dni, a za 3 dni będziemy mieli teoretycznie ciszę wyborczą od godziny 00 piątek 8maja się cieszę, że pan senator nawiązał do kalendarza wyborczego, ponieważ sprawy ewentualnego przesuwania terminu wyborów przez marszałek Sejmu wypowiedział się już Sąd Najwyższy w opinii do tej specustawy o wyborach prezydenckich, że zmiana terminu wyborów polegająca na przesunięciu ich tydzień lub 2 nie jest ani ustrojowa systemowo dopuszczalna także dlatego żona wracała do góry nogami cały ten kalendarz wyborczy pan senator mówi o ciszy wyborczej, która powinna zacząć się w piątek o północy z piątku na sobotę, gdybyśmy zrobili wybory np. siedemnastego 2003. to co nadal obowiązywał ten sam kalendarz wyborczy czy też pani Elżbieta Witek także zdecydowała, że cisza wyborcza będzie obowiązywać dopiero 2002. od północy, a co z wcześniejszymi czynnościami wyborczymi np. z rejestracją kominek komitetów zbieranie podpisów do określonego dnia pani racje i rzeczywiście jesteśmy w sytuacji totalnego zapętlenia się, więc rozumiem zrecenzował teraz działania rządzących pan senator nie zostaną w tygodniach to znaczy dobrą wolę rządzących, którzy chcieli nie dopuścić do destabilizacji naczelnych organów państwa i przeprowadzenia wyborów termin niekonstytucyjne, bo taka była motywacja, a z drugiej strony realiów pandemii i próby przeprowadzenia tego taki sposób, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwo przede wszystkim obywateli członkom komisji wyborczej, ale Japan oraz szalone problemy były żeby, żeby było zgodne zobowiązującym prawem w tej chwili suma tych wszystkich działań nie mówiłem o tym, jasno w innych wypowiedziach medialnych doprowadziła do pewnej sytuacji powiedziałbym zapętlenia, które przed chwilą wspomniałem w tej chwili tak prawdę powiedziawszy z punktu widzenia czysto prawnego, ale też politycznego nie ma idealnego wyjścia, ale pana słyszałem dzisiaj w sejmie Panie Senatorze, kiedy pan mówił racjonalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej cały czas mam tyle głowy pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński się na to nie zdecydował pod koniec marca nie miałoby całego agent lenia ja mówiłem pani redaktor o pewnym prostym ruchu teoretycznym podkreślam jeszcze raz teoretycznym, że z punktu widzenia konstytucyjnoprawnego wprowadzenie, którego zostaną nadzwyczajne np. stanu klęski żywiołowej albo stanu wyjątkowego na krótki czas czy w zależności od potrzeb na dłuższy jest zagrażałoby karmin przeprowadzenia wyborów prezydenckich nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego co więcej gdybyśmy, gdyby taki stan został wprowadzony też w Senacie o tym, dokładnie dyskutujemy, bo jest projekt uchwały opozycji, która wiadomo ma większość w Senacie proponować zaproponowało uchwałę wzywającą rząd do wprowadzenia takiego stanu klęski żywiołowe i o tym, dyskutujemy co więcej, więc ta dyskusja trwa, gdyby został taki stan wprowadzony wtedy mamy zamrożenie tych kandydatów przynajmniej takie zdanie większości konstytucja konstytucjonalistów, czyli ci, którzy zostali zarejestrowani kampania, jakby się zamraża w czasie, czyli nie mogą być zgłaszani po od po ustaniu tego stanu i po tych 90 dniach, które wynikają z konstytucji i kampania się odbywa najwcześniej w tym 90 dni pełna zgoda między NATO, że ja nie mogę zrozumieć, dlaczego resort nie dzielić, ale nie zdecydował i teraz jeszcze jedno ważne dopowiedzenie nie można też w tym okresie to wynika z art. 228 ust. 6 konstytucji nie można w okresie stanu nadzwyczajnego oraz 90 dni po nich zmieniać ordynacji to jest bardzo istotne czyli gdyby został wprowadzony stan nadzwyczajny to wtedy w Polsce wybory musiałyby się odbyć wg następującego klucza od sześćdziesiątego roku byłaby możliwość głosowania korespondencyjnego oraz osoby, które są w kwarantannie i osoby niepełnosprawne natomiast wszyscy pozostali obywatele mogliby głosować tylko i wyłącznie fizycznie bezpośrednio w obwodowych komisjach wyborczych i teraz kto da gwarancję w tej chwili, że o po tych 90 dniach nie będzie drugą falę milionami lat nowi rywale dobrze to ja mam oddaję od tych dylemat to ja mam pytanie mijają senatorze z zostawiono nas do końca pani redaktor zdaniem, pomijając inne taki, pomijając inne kwestie to jednak dużych niedogodności związanych z wprowadzeniem takiego stanu to m.in. ograniczenie praw obywatelskich praw partii politycznych oraz pewnych restrykcji, które mogą być prowadzone można to, mimo że bardzo ma pozycję, którego oczekuje, które mogą być wprowadzone, ale nie muszą wprowadzenie stanu wyjątkowego nie oznacza, że należy zawiesić np. działalność partii politycznych albo wprowadzić prewencyjną cenzurę oczywiście to jest narzędzie, które jest do użycia lektury i rosnąć w urzędach jest to teraz chciałbym zapytać o te wybory 23maja, bo to pojawia się kolejny termin, bo pan, mówi że nie wiemy co by się wydarzyło potem stanie klęski żywiołowej 90 dniach, które po nim następują czasem nie byłaby druga fala pijalnia sytuacja nie była gorsza to ja teraz pytam 23maja, bo jeżeli ta ustawa o wyborach korespondencyjnych przepadnie dzisiaj albo jutro w sejmie w zależności od tego kiedy będzie głosowanie to oznacza, że wracamy do punktu wyjścia do głosowania lokalach wyborczych rozumiem, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny tak pewni możemy założyć Julia Przyłębska robi co prawo prawdziwość każe orzeknie, że marszałek Elżbieta Witek ma prawo zmienić termin wyborów na 23maja rozumie, że 23maja mielibyśmy pójść do urn wyborczych do lokali wyborczych ani redaktor jeszcze 1 ważny niuans prawny wtedy, gdyby wybory miały się odbyć 23maja, a nie było zniesienia stanu epidemii nie wypada w ogóle głosowanie korespondencyjne dla osób, które są objęte kwarantanną mają ukończone 60 rok życia trzeba o tym, pamiętać ten ktoś z chóru, który mówi wtedy wszyscy musieliby udać się do urn, więc mamy po prostu sytuacje 1 lub taka, która nie do zrealizowana nie do zrealizowania chyba chyba podkreślam, gdyby Trybunał Konstytucyjny uchylił w postępowaniu swoim ten artykuł to drugi, ale musiałby być do tego stosowny wniosek ja tutaj nie wchodzić dywagacje prawne rozważania konstytucyjne to jest to nie jest nie jestem osobą no tak powiem właściwą, żeby się na ten temat wypowiadać, ale w każdym razie tylko wyłącznie wtedy można, by było jedno i wprowadzać jakąś formę głosowania, która byłaby bezpieczna dla ludzi tak, dlatego że zaraz po głosowaniu mieszanym, czyli być może część korespondencyjnie być może część do urn, ale ja mam przed sobą wywiad Łukasza Szumowskiego dla Rzeczpospolitej, który mówi my na razie naprawdę jesteśmy w fazie spadkowej, jeżeli chodzi o epidemii uważa, że wybory tradycyjnej najwcześniej za 2 lata jak to pogodzić z wypowiedziami pana kolegów partyjnych, którzy mówią od kilku dni 23maja 23maja no, więc jeżeli chodzi o głosowanie fizyczne wypowiedź pana ministra Szumowskiego jest jak najbardziej adekwatna do sytuacji o mnie widzi ze strony medycznej możliwości zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, którzy by byli członkami komisji, którzy braliby udział może Sejm nie znałam przyłączenia w głosowaniu korespondencyjnym to będziemy musieli wtedy pójść do urn no, więc ja to co, o czym jesteśmy z panią redaktor rozmawiamy pokazuje stopień zapętlenia w tej sytuacji i dlatego z tego punktu widzenia z punktu widzenia czysto formalną konstytucyjną prawnego prowadzenie, którego ze Stanów nadzwyczajnych na pewien okres dla groziłoby to dylemat tak tylko Jarosław Kaczyński woli tego 1marca powiedział, że nie ma żadnych przesłanek, by wprowadzić stan klęski żywiołowej to hasło było potem powtarzane przez wszystkich polityków prawa sprawiedliwości do ostatnich chwil się tylko Panie Senatorze pan, mówi że sytuacja jest za pętlą nauczy się zapętlił to nie jest także sytuacja się zapętlił to rządzący zapętlił sytuacja to to nie jest do końca tak, gdyby nie zmieniono ordynacji no to, ale po rozumieniu ordynacji najpierw po raz pierwszy, ale nowe państwo prawa osobom starszym i na quadach albo wręcz wrogie mówię, ale proszę dać powiedzieć, gdyby nie zmieniano w ogóle ordynacji to tylko korespondencyjnie mogliby mogłyby głosować osoby niepełnosprawne tak, bo taka była równo przed zmianą jest, ale pozostały z nich szybko obywatele w tym pani ja, jeżeli chcieliby wziąć udział w wyborach musieliby się fizycznie udać do lokalu wyborczego, bo innej możliwości głosowania nie było jak w takiej sytuacji przeprowadzić obecnie wybory nie da się takich wyborów przeprowadzić, ale chce być stale 3maja no my chcemy trzymać konstytucyjnych terminów, bo to jest pewien dylemat, której trudne rozwiązanie też pokazuje, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego któregoś, który teoretycznie jest na najbardziej takim realnym rozwiązaniem na pewien czas, żeby odsunąć wybory prezydenckie tylko w tej w tym kontekście to mówię też nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo nie można zmienić ordynację tych 90 dniach, żeby ją dostosować adekwatnie do sytuacji a jaka była adekwatna sytuacja, gdyby w Polsce wprowadzono system głosowania korespondencyjnego dla każdego, kto chce i fizycznego dla każdego, kto chce tylko, że to wymaga zmiany ordynacji to by wymagało, aby określić stosowne procedury takie jak obowiązują w tej chwili w głosowaniu korespondencyjnym przez 14 dni wcześniej trzeba zgłosić zamiar moje wszystkie procedury bezpieczeństwa i postępowania przy głosowaniu korespondencji to, że ciasna przekroczyła jeszcze jedno ważne pytanie czy niema pan poczucia, że prawo sprawiedliwość tym co robi tym zapętlenia całej tej sytuacji ośmiesza lidera sondaży, czyli prezydenta Dudę, który ma największą szansę na wygraną i przy okazji sprawia, że jeżeli Andrzej Duda wygra to jego mandat będzie kwestionowany w kraju i za granicą po takich wyborach pani redaktor to jest to nie jest sytuacja zawiniona broń Boże absolutnie przez pana prezydenta Andrzeja Dudy ja pytam o to no to jest sytuacja zawiniona przez Prawo i Sprawiedliwość to prawo sprawiedliwość jeszcze prawo gry niewiele w ucho staje nasz nie bardzo ja sprawdzałem się wykazać w naszej rozmowie dylematy, które stoją związane z przeprowadzeniem w terminie konstytucyjnym wyboru teraz jednak pytanie Pisz pan prezydent Duda od razu zostaje ośmieszony w całej tej sytuacji, jeżeli wygra w takich wyborach po takim zamieszaniu to, czego mandat nie będzie kwestionowany i w kraju u nas ich za granicą, jeżeli będą wątpliwości prawne podkreślam konstytucyjne co do prawidłowości przebiegu wyborów prezydenckich to taka sytuacja oczywiście mogłaby być w interesie każdego z kandydatów w tym szczególnie pana prezydenta Andrzeja Dudy jest takie przeprowadzenie wyborów żeby, a były bezpieczne dla obywateli BU były zgodne z obowiązującą w Polsce konstytucji tu postawić kropkę bardzo panu senatorowi dziękuje Jan Maria Jackowski senator prawa sprawiedliwości był pierwszym gościem wywiadu politycznego dziękuję miłego wieczoru życia informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA