REKLAMA

Chaos wyborczy - czy ktoś jeszcze nad tym panuje?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-06 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu raz jeszcze przy mikrofonie karny Lewicka łączył się teraz komentatorami są z nami dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski Fundacja Batorego dzień dobry pani doktor czy dobre jest nam także redaktor Łukasz Warzecha publicysta dorzeczy dzień dobry panie redaktorze dzień dobry Szanowni Państwo mamy kolejny manewr dość paniczne Prawa i Sprawiedliwości termin wyborów 23maja ma w tym dopomóc Trybunał Konstytucyjny został skierowany wniosek marszałek Rozwiń » Elżbiety Witek, w którym to Pani Marszałek próbuje uzyskać Trybunału Konstytucyjnego potwierdzenie, że może zmienić termin wyborów, które zostały zarządzone przez nią 5lutego na 10maja jak argumentuje Pani Marszałek nigdzie nie znalazłam przepisu, który wskazywałby na to, że marszałek Sejmu nie może zmienić swojej decyzji, a poza tym mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności w tym przypadku przecina senator Jan Maria Jackowski mówił pewnym zachęceniu sytuacji komuś to sytuacja po prostu sama się zapętlił, bo rządzącymi rozmaite dylematy jak państwo postrzegają ten stan chaosu, w którym teraz się znajdujemy dr Anna Materska-Sosnowska bardzo proszę no oczywiście jestem bardzo krytyczna i czasie się za pani upominanie pana senatora, że mnie się zapętlił sytuacja tylko rządzący, a zatem w chwili nieprawdą jest to co powiedział senator Jackowski, że Konstytucyjny termin 23maja nie konstytucja nie przewiduje takiego rozwiązania nasza konstytucja nie przewiduje możliwości przesunięcia w sposób swobodny przez marszałka czy panią marszałek Sejmu terminu wyborów ani nie przewiduje takiej możliwości pytania Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie to co mam zrobić tak jak jest stan wyższej konieczności, ale nie chce zastosować prawa, które obowiązuje i niestety ja mam jak najgorsze zdanie na ten temat, ale dlatego, że uważam powtarzam to i państwa pani dokładnie to mówiłam ostatnio wybory to powinno być święto demokracji wybory to nie tylko nasze prawo, ale również nasz przywilej obywatelski, jeżeli to zepsujemy, jeżeli dzisiaj widzimy w państwie tak daleko posunięty chaos, że za 2 tygodnie czy za 19 dni nie wiemy co będzie jak będzie i wszystko można zmienić po to, co nam akurat pasuje nam rządzącym to dla mnie test tak daleko posunięta destabilizacja i prawa i systemu, że to nie może skończyć się dobrze i to niekoniecznie na tych wyborach tylko to jest taki sygnał dla nas obywateli o pewnej takiej swobodnym podejściu podejściu do prawa niestety i to będzie miało daleko idące konsekwencje to teraz redaktor Łukasz Warzecha jeszcze tylko dodam, że w tym piśmie, które marszałek i tak skierowała do Trybunału Konstytucyjnego powołuje się także na orzeczenie Trybunału z listopada 2006 roku w tym sędziowie stwierdzali, że w okolicznościach zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ładu społecznego Rzeczypospolitej usprawiedliwione może być pierwszeństwo jednych wartości nad innymi zwłaszcza, gdy chodzi wartości proceduralną zabezpieczające jak rozumiem Pani Marszałek uznała, że są takie okoliczności zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ładu społecznego, chociaż one nie implikują do tego, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny w naszym kraju panie redaktorze co pan myśli o tym, etapie, na którym teraz jesteśmy pierwsza sprawa może nie najważniejsza tutaj jednak się zastanawia od momentu, kiedy Pani Marszałek Witek swoje pismo skierowała do Trybunału Konstytucyjnego to jest kwestia tego w jakim trybie w ogóle to pytanie zostało skierowane bo owszem, istnieje instytucja pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego natomiast pytanie prawne do TK mogą kierować sądy jako żywo Pani Marszałek Witek sądem nie jest, więc tak dalej za bardzo jesteście panie redaktorze art. 191 konstytucji, który wskazuje uprawnienia marszałka do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego tak jak może to jest w trybie Katy kilka przypadków i tutaj nic się nie łapie tak, bo zgodnie z ustaw umożliwi Narodowy z konstytucją np. czy skarga konstytucyjna właśnie o tym, mówić, bo oczywiście, że to jest tryb wniosku tylko, że zawartość tego wniosku odpowiada temu co mogą sobie pytania do Trybunału pytania prawnego, a tak jak powiedziałem pytanie prawne mogą zadawać sądy, a nie marszałek Sejmu, więc w, jakim trybie zostało skierowane, jaki ewentualnie, jaką rangę będzie miało orzeczenie Trybunału w tej sprawie to jest dla mnie też zagadka, ale powiedzmy, że w tych wszystkich obejścia dziwnych naciągnięcia dziwnym traktowaniu prawa, z którym mamy ostatnio do czynienia to jest w ogóle zagadka tam 0304. rzędu powiedzmy natomiast zastanawiam się, jakby to miało być z tymi wyborami ewentualnie 23maja tutaj Anna Materska-Sosnowska mówiła o tym, że konstytucja nie przewiduje możliwości takiego przesunięcia no ja bym jednak zauważył, że konstytucja w ogóle nie przewidziała sytuacji, jakiej się znaleźliśmy co zresztą moim zdaniem wskazuje tylko na to, że należałoby ją po prostu poważnie zmienić, ponieważ konstytucja nie przewidziała co już mówiłem wielokrotnie sytuacji, w której należy trzeba jesteśmy zmuszeni przesunąć datę wyborów już wcześniej zarządzonych po prostu takiej sytuacji nie ma opisanej w konstytucji również, jeżeli myśli dzisiaj zastanawiamy, bo to gdzieś tam w tych wariantach różnią się pojawiać np. nie będzie to taki wariant, w którym pan prezydent kończy kadencję nie ma wybranego nowego prezydenta czy to oznacza kryzys Konstytucyjny czy nie oznacza nie ma element też obowiązki przejmuje marszałek Sejmu, ale wtedy expressis verbis napisane, że przecież marszałek Sejmu obejmuje funkcję wtedy pełniącą rolę osób mówi, kiedy np. prezydent umrze tak albo konstytucja wymienia 5 okoliczności bardzo konkretnych, w których marszałek sprawuje funkcję głowy państwa i nie ma tam takiej okoliczności jak ta, czyli że wybory się nie odbyły, jeżeli również czytam o tym, że i izba kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mogłaby uznać wybory za nieważne, dlatego że ich nie zorganizowano to też jest obchodzenie prawa, bo czym innym są wybory nieważne, które się odbyły to może stwierdzić Sąd Najwyższy, a czym innym zupełnie wybory, które po prostu się nie odbyły i może nadal jest Sąd Najwyższy musiałby stwierdzić wcześniej, żeby w ogóle nic nie wydarzyło w związku z tymi wyborami dlatego maja, ale znaleźć jeszcze je tylko przypomnę, że możliwości przesunięcia daty wyborów jest przecież zapisana w tej ustawie o głosowaniu korespondencyjnym, którą już odrzucił Senat, jeżeli ona przepadnie w sejmie ja rozumiem, że taki jest cel tego wniosku Pani Marszałek przewiduje, że ta przy ustawa przepadnie w sejmie, więc trzeba będzie sobie bez tej możliwości zapisanej w ustawie jakoś ewentualnie poradzić generalnie konkludując, my wchodzimy w teren kompletnej szarej strefy prawnej, gdzie w zasadzie już wszystko wydaje się możliwe ale, nawiązując do tego co pan powiedział na początku o tym, że konstytucja pewnych rzeczy nie definiuje nie ujmuje no to jest także konstytucja jest bardzo ogólny akt prawny natomiast mamy też opinię do tej specustawy o wyborach prezydenckich, która została poczyniona przez Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy jasno stwierdza, że kompetencja, że można wywieść z obowiązującego prawa jasny wniosek, że kompetencja marszałka Sejmu to wyznaczenia terminu wyborów jest kompetencją jednorazową i marszałek Elżbieta Witek z tej kompetencji skorzystała 5lutego, wyznaczając na termin wyborów na dziesiąte maja i Sąd Najwyższy wskazuje także, o czym też mówiła dr Anna Materska-Sosnowska na kompleksowość procesu wyborczego, który obejmuje wiele rozmaitych etapów i kalendarz wyborczy przy przesunięciu terminu wyborów przez marszałek Witek po prostu został wystrzelony w kosmos mogliby, a np. kandydaci, którzy nie zdążyli zebrać 100 000 podpisów argumentować, że mieli, by tak normalnie rzecz biorąc 2 tygodnie dłużej czasu więcej czasu, żeby to robić może, by zebrali może wtedy mogliby kandydować w tych wyborach panie redaktorze no tak jak powiedziałem zgadzam się tyle, że to wszystko co w co się za chwilę stanie, bo będziemy mieli głosowanie dziś lub jutro w sejmie to jest wejście w kompletnie szarą strefę prawną naprawdę zastanawianie się teraz nad tym, który z tych wariantów będzie realizowany jak to dalej się potoczy myślę, że przekracza możliwości rozumienia większości Polaków, więc może też warto, bo po prostu dlatego, że to już tak tak drobiazgowa wiedza prawna zresztą mnogość interpretacji konstytucji, gdzie można coś sobie dopowiedzieć no tak jak chociażby w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostało powiedziane w 2006 roku, które pani redaktor przed chwilą przywoływała, że właściwie liczyć się bardziej efekt, jakim się nad tym zastanawiał nad takim ogólnym efektem to znaczy na czyją korzyść to zagra z jakim wrażeniem wyborcy zostaną, jeżeli te wybory rzeczywiście się nie będą odbywały 10maja pewnie nie będą i co wtedy się będzie działo dalej na czyją korzyść to zagra, kto będzie obarczany odpowiedzialnością myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze pytanie jest bardzo ciekawy wątek teraz oddam głos dr Annie Matelski Sosnowskiej, bo też obserwuje coś takiego co nazwałabym zmęczeniem, a tym co się dzieje wokół wyborów to znaczy w pewnym momencie obywatele wyborcy odcinają się od tych sprzecznych informacji tego stanu takiego nieustannego wzmożenia emocjonalnego i za chwilę w ogóle przestała interesować polityką oczywiście, że tak jeszcze państwo pozwolicie to chwila polemiki z redaktorem Łukaszem nieprawdą jest, że nie ma przewidzianej sytuację w konstytucji, bo ta sytuacja jest przewidziana tylko upór rządzących do nieprzestrzegania prawa spowodował chaos, który mamy, dlatego że w momencie, kiedy są ograniczone tak daleko prawa obywatelskie, kiedy mamy stan epidemiologiczne można było przewidzieć co się będzie działo dalej i wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo wszelkie są do tego niestety przesłanki już zaistniały i gdyby to było no to wtedy nie byłoby tego tak tak daleko idącego problemu poza tym bardzo ciekawie i bardzo dużo o tym, mówili eksperci chociażby prof. Piotrowski na komisjach senackich podczas całej procedury właśnie w Senacie na temat uchwały o odrzuceniu tejże ustawy natomiast, jeżeli idzie się w zaparte cały czas to trzeba się liczyć z tym, jakie mogą być tego konsekwencje i pytanie, które redaktor redaktorzy zadały się bardzo ciekawym pytaniem, dlatego że taki okres, jaki mamy w tej chwili to jest okres, który absolutnie nie służy po polityczności takiej, gdzie powinniśmy się koncentrować na tym co jest dla nas najważniejsze, czyli po pierwsze, zdrowie, a po drugie, praca i to jak wyjdziemy z kryzysu, które właściwie jest już za drzwiami ani, które już dotknął to nie jest okres na prowadzenie kampanii czy sporów politycznych oczekujemy od władzy każdej każde społeczeństwo pełnej mobilizacji takiej współpracy, jakie będą tego konsekwencje to co pani redaktor powiedziała po pierwsze, znużenie zmęczenie, nawet jeżeli wybory będą niekonstytucyjne pod koniec maja, nawet jeżeli prezydent Duda wygra wybory to moje pytanie jest jak się będzie jego legitymizacja wiem, że nie mamy progu frekwencyjnego wiem, że można powiedzieć wszystko było zgodnie z prawem, ale nie było i znowu, nawet jeżeli ten 2003. ma to nadal mamy tylko naście dni do tego przeprowadzenia kompetencje PKW zostały odebrane chaos jest kompletne muszę postawić pani Marcinek dodam tylko, że szef PKW powiedział, że jeżeli będzie ustabilizowany stan prawny i będzie współpraca wszystkich organów państwa być może tego 23maja wybory uda się przeprowadzić informację do rozmowy z komentatorami wracamy tuż po nich dzień dobry państwu Karina Lewicka wraca do rozmowy z naszymi gośćmi są z nami dr Anna Materska-Sosnowska i redaktor Łukasz Warzecha wracam także pytania, jakie będą efekty tego gigantycznego zamieszania, które teraz przetacza się przez Polskę polityczną to 6 taki cytat za nie odda państwu głos Andrzej Stasiuk w weekendowej Gazecie wyborczej, który oczekuje w związku z tymi wyborami malowniczej katastrofę mówi tak nie można czynić aż tak aż tak tylu złych uczuć rozkręcić tyle chaosu dookoła siebie w jaki sposób za to nie zapłacić pytanie czy prawo sprawiedliwość poniesie koszt tego całego zamieszania czy też poniesie cała klasa polityczna brakiem zainteresowania ze strony wyborców czy też poniesiemy konsekwencje my wszyscy jako społeczeństwo dr Anna Materska-Sosnowska chce jeszcze dopowiedzieć do tego co przed informacjami o stanie uwag tak jeśli można jedno zdanie uważam, że to my za to zapłacimy, nawet jeżeli klasa polityczna w pierwszym takim odruchu w ogóle dziwię się prezydentowi Dudzie, że tak to brednie naprawdę przed takim poparciu i roli przede wszystkim, jaką ma do wypełnienia tej funkcji nie powinien nie powinien tak lekko podchodzi do tych wyborów i no ale podchodzi tak jak podchodzi konsekwencje dla nas jako dla państwa będą bardzo złe dlatego, że jeżeli do tej pory mówiliśmy o państwie z dykty no to niestety będzie to takie państwo z papieru i martwi mnie też pozycja tak wybranej głowy państwa na arenie międzynarodowej redaktor Warzecha po pierwsze, myślę, że przez Andrzeja Stasiuka przemawia jednak syndrom patrzenia wewnątrz własnej banki, bo nie wierzy prawdę mówiąc to, żeby PiS jakoś szczególnie oberwał sondażowo w związku z tym co się dzieje to już prędzej klasa polityczna jako całość wskaźniki zaufania dla wszystkich mogą spadać, ale to nie jest także z tego powodu nagle PiS zostanie pogrzebany to będzie gra no coś co się nazywa nie ma takiego polskiego dobrego odpowiednika pan, więc się Blake gay nazywa, czyli próbuje zrzucić winę na kogoś innego no i w tej grze zobaczymy, kto wygra, ale pisma tutaj wciąż mocne karty w ręku może mówić, że to przez opozycję niezależnie od tego co myślimy czy co mówimy mówimy w tej rozmowie co mówią inni komentatorzy wiele osób oczekuje po prostu porządku elementarnego porządku byłyby przeprowadzone wybory te osoby mogą być przekonane czy wyborcy mogą być przekonani, że wybory się nie odbywają naprawdę przez opozycję, a przecież mogłyby się odbyć i dlatego jak sądzę, żeby ta sytuacja wywołała w statystykach poparcia, jaki tutaj ogromne jakieś ogromne zmiany natomiast, jeżeli mogę mogę się ktoś coś dopytać w związku z tym co redaktor teraz powiedział, bo czasem ludzie sobie porównać to co dzieje się teraz tym co działo się w latach 20052007 i mam wrażenie, że ten chaos, który towarzyszył pierwszym rządom prawa sprawiedliwości szczególnie pod koniec koalicji zrywanie wychodzenie rząd mniejszościowy i to napięcie ta aktywność służb bardzo zaszkodziły Prawo i Sprawiedliwość ze względu tak na ten brak porządku Świętego spokoju była ważna chodzi najczęściej oczekują od władzy, żeby dała im spokój nie zawracała głowę, że jest tak bardzo angażuje swoją osobą władza ludzi to ludzie mają po pewnym czasie serdecznie dość teraz jesteśmy trochę analogicznej sytuacji tylko tylko, że ja właśnie wskazuje na to, że będzie zrzucanie winy za ten chaos moim zdaniem tutaj PiS będzie bardzo skuteczny jest już dosyć skuteczny w zrzucaniu winy, jeżeli coś prawo i sprawiedliwości ma może pogrzebać bardzo zaszkodzić w najbliższym czasie to jest przede wszystkim gospodarka zobaczymy jak to będzie wyglądała recesja w Polsce będzie na pewno pojawiło się dopiero co dane komisji Europejskiej, która przewiduje, że ta recesja w Polsce może być relatywnie najmniejsza w całej Europie co oczywiście zaczął za co wypadałoby trzymać kciuki, ale to nie zmienia faktu, że ona nadal będzie bardzo odczuwalna, że bezrobocie pewnie się zbliży do 20% to będzie potężne tąpnięcie pierwsza recesja od bodajże 91001. roku, jeżeli dobrze pamiętam i to może spowodować spadek poparcia tylko, że to już będzie, gdyby wybory się odbyły rzeczywiście w maju to już będzie po wyborach, bo to jest właśnie to pytanie jak tutaj odczucie tąpnięcia gospodarczego koordynuje się z datą wyborów i o to m.in. Prawo i Sprawiedliwość walczy natomiast przeprowadzić wybory w maju w maju tak natomiast nie wykluczałbym, że może tutaj dojść do przetasowania na scenie politycznej to zobaczymy co się stanie w sejmie, bo tego bardzo dużo zależy mówi o głosowaniu w sprawie, żeby uzupełnić informacje i niósł bieżące, bo po pierwsze to głosowanie wg informacji polskiej agencji prasowej nieoficjalnych ma się odbyć w czwartej grano, a natomiast jest też wniosek Borysa budki szefa Platformy Obywatelskiej wniosek formalny o odroczenie posiedzenia Sejmu do 11maja czy do poniedziałku i Borys Budka stwierdził z mównicy sejmowej, że raz zarządzonych wyborów nie można zmienić nie ostatni już zmienić terminu musimy usiąść i na drodze kompromisu wypracować wspólną drogę właśnie trwa głosowanie nad tym wnioskiem formalnym i trwa liczenie głosów czy to to jest to ten wniosek zostanie odrzucony wypełnią żadnych wątpliwości ciężko powiedzieć, że może się oczywiście zdarzyć także zrobi się miejsce po tym, całym chaosie na jakąś siłę w centrum to jest to na co liczy Jarosław Gowin rozmawialiśmy zresztą o tym w TOK FM całkiem niedawno na co liczy Jarosław Gowin prawdopodobnie jakiś koniunkcji w porozumieniu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale czy tak będzie zobaczymy jest na to szansa, jeżeli Jarosław Gowin wyjdzie obronną ręką z tego jutrzejszego głosowania, bo jeżeli nie to prawdopodobnie to koniec jego politycznej kariera w każdym razie znajdzie się na konsekwentnej linii schodzą pytanie także to dość miękko jeśli chodzi o zmiany politycznej nie otworzy się nieco szerzej niż tylko jakaś chadecji jakaś nowa partia centrowa, bo to też sytuacja Platformy Obywatelskiej związku z kiepskimi wynikami Małgorzaty Kidawy Błońskiej pod znakiem zapytania pani doktor nowo Łukasz masz rację mówiąc o tym, takim krótkoterminowym patrzeniu i dlaczego wybory mają być w maju, żeby to co wszystko to co spadnie w wyniku kryzysu, który nadchodzi jak mnie nie dotknęło politycznie to Kozieja patrzą na całą tą sytuację długoterminowo, bo nawet, jeżeli ta bitwa będzie pozytywnie rozegrana znaczy wygrana przez Prawo i Sprawiedliwość no to skutki tego będą dalekosiężne, dlatego że społeczeństwo pewnych rzeczy nie zapomina i to w jaki sposób się odłoży to będzie pełna taka kumulacja to ani zapowiada zapomina naprawdę tyle już wyborcy zapomnieli to jest to jest akurat stała cecha wyborców zapominają bardzo bardzo szybko no tak tylko, że teraz do tego dojdą jeszcze kwestie ekonomiczne i wydaje mi się i tak patrząc całościowo na państwo to takie rozchwianie właśnie takie papierowe jak mówią niektórzy za chwilę powielać nowe prawo to to po prostu nam się czkawką odbije, ale jeszcze 1 wątek pani doktor też kwestia ekonomiczna bo kiedy mówimy o tym, że rządzący zajmują się tylko wyborami to nie zajmują się wieloma innymi rzeczami chociażby kwestia tarcza 40, która miała być wczoraj na posiedzeniu Sejmu ale, słysząc zdarzało się nie wyrobił z projektem pomoc w porządku obrad spadł i nie wiadomo, kiedy pojawi się na nowo, ale to mówiliśmy o tym w pierwszej części, że to nie jest czas na kłótnie polityczne ataki na taką politykę, która naprawdę naprawdę ludzi nie interesują, ale te wybory jako takie są nimi zmęczeni i w związku z tym ja mówię oka, nawet jeżeli dzisiaj prawo i prawdziwość nie mam co do tego wątpliwości, że prezydent Duda ma największe szanse realne szanse na na wygraną to długoterminowo przyjdzie na za to zapłacić cenę myślę, że nie tylko po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ale całej klasy politycznej za wniosek formalny w lesie oprócz nagrody bony no to tak jak tak jak przewidywałem tutaj się zgadzam chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest także dla mnie osobiście postawa pana prezydenta jest zawodem dziwię się, że on zdecydował się na brnięcie w tym sytuację, ale myślę też, że właściwie już nie miał wyboru, bo to jest konsekwencja wielu jego wcześniejszych decyzji jego postawy natomiast faktycznie jego bardzo słaba legitymacja, gdyby został wybrany w tych majowych okolicznościach będzie problemem dla państwa polskiego będzie problemem dla niego również, ale bardziej interesuje ta perspektywa polskiego państwa i państwa ani on ma problem w ogóle problem jeszcze 1 dziurę uda się także 23maja przeprowadzi też potężne wyzwanie logistyczne najpierw trzeba głodowe komisje wyborcze do życia powołał to trzeba prawo uchwala urzędują sprawa, ale jeszcze 1 rzecz chciałbym państwa zapytać mamy coraz mniej czasu czy możliwe jest wariant przyspieszonych wyborów trwa przeciąganie liny w porozumieniu z nieoficjalnych informacji wynika, że posłowie porozumienia częściej spotkać około godziny dwudziestej ustalić strategię działania dyscypliny partyjnej ma nie być w tym głosowaniu wiemy, że jedni już deklarują, że zagłosują za inni, że przeciwko nie wiemy jak ostatecznie głosowanie będzie wyglądać, ale o tym, też już państwo mówili w poranku Radia TOK FM w ubiegłym tygodniu właściwie zjednoczona prawica to już jest jednak zbyt przeszły i że no może Jarosławowi Kaczyńskiemu grozić nie tylko utrata władzy co duże trudności w dalszym sprawowaniu władzy mógłby się zdecydować na przyspieszone wybory dr Anna Materska-Sosnowska poproszę ten krótkie kowale to dlatego twierdzę, że to pytanie do TK ma też na celu, żeby nie było w ogóle głosowań, żeby nie było pokazania tego rozłamu, jaki następuje dlatego, że jeżeli byłby rozłam no to wtedy tran rząd mniejszościowe jest bardzo komfortową sytuacją jeszcze na rzecz, gdyby nie chodziło o taką czystą polityczność powinni usiąść do rozmów szkoda, że został tak odrzucona w ogóle prawda bez bez żadnych refleksji, jeżeli do tego głosowanie miałoby dojść jutro rano w sejmie to Trybunał Konstytucyjny jednak przy całym swym zaangażowaniu nie zdąży się uwinąć z rozprawą na ten temat no, chyba że te głosowania po prostu zostanie odroczony gdzieś zawieszone w próżni redaktor Warzecha myślę, że Jarosław Kaczyński ma rzeczywiście traumę związaną z rządami mniejszościowymi, ale uważam, że będziesz się jednak obawiał przekroczenia pewnej granicy, bo te wybory przyspieszone mogłyby się zdarzyć już w momencie, kiedy ludzie będą odczuwali bardzo boleśnie bardzo boleśnie skutki gospodarcze a, a przez większość wpisów w tej chwili zasadza się na 5 posła także nadaniem przepis nie spodziewa, że wygra tutaj bardziej być może tak relatywnie Platforma Obywatelska jest dzisiaj słabsza niż w momencie wyborów w październiku zeszłego roku, ale inne partie mogą się okazać silniejsze, więc ja bym raczej stawiał na to, że to przede wszystkim w tym momencie jest straszak, ale to nie jest 100% straszaka 0% realnej groźby tylko raczej powiedział tak 60 do 40 to jeszcze jedno pytanie czy będą państwo dziś oglądać debatę w telewizji publicznej debatę prezydencką co wydaje się dość kuriozalne przedsięwzięciem w sytuacji, w której znajdujemy dr Materska-Sosnowska tak będę oglądała jedno zdanie jeszcze do Łukasza myślę, że trauma po przedterminowych wyborach jest jeszcze większa niż trauma rządów mniejszościowych redaktorze pan zasiądzie przed telewizorami nie jest nie zasiądę, ponieważ szanuje swój czas wolę go spędzić np. z książką, którą w tej chwili czytam Teodora Parnickiego śmierć Decjusza polecam natomiast potem przeczytam co tam pada w umówione są jakieś granice zaangażowania naprawdę bardzo państwu dziękuję dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski Fundacja Batorego dziękuję pani doktor dziękuję bardzo, był z nami także redaktor Łukasz Warzecha publicysta dorzeczy dziękuję redaktorzy dziękuję bardzo, program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam wczoraj za chwilę informacje Szanowni Państwo po nich analiz, na które zaprasza już w imieniu Agaty Kowalskiej z państwem słyszy się już jutro rano pośród ma, więc zapraszam na poranek Radia TOK FM ja obejrzę oczywiście debatę prezydencką nieco państwu powiem jeśli państwo także szanują swój czas oglądać nie będą do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA