REKLAMA

UE w największym kryzysie w historii: lepiej być w strefie euro, czy poza nią?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-05-07 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz połączyliśmy się prof. Sebastianem Płóciennikiem dzień dobry dzień dobry ekspert polskiego Instytutu spraw między narodowych chciałbym byśmy porozmawiali o perspektywach smutnych niepokojących strefy euro i pozostałych państw Unii Europejskiej w równie smutne perspektywy niepokojące oczywiście związane są z kryzysem wywołanym przez pandemię Korona wirusa komisja Europejska przedstawiła wczoraj prognozy dla państw Unii Europejskiej Rozwiń » wynika z nich, że PKB wspólnoty ma się skurczyć o prawie 7,57 i 4 punkty procent i 74% PKB, czyli 347,5% tak próbuje te liczby przedstawić najwygodniej i gdy analizuje kraj po kraju te perspektywy spadku PKB to wyraźnie widać, że im bardziej na południe tym gorzej to znaczy naj naj jest największy spadek ma zaliczyć mają zaliczyć Grecja Włochy Chorwacja Francja no, a jeżeli chodzi o spadek PKB na najmniej mają stracić Polska 4 i 3 Luksemburg Austria i Malta są też dane dotyczące deficytu sektora finansów publicznych na tu z niestety Polska wygląda znacznie znacznie gorzej, dlatego że nasz deficyt ma wynieść 9,5% PKB i teraz, jakie wnioski na co pan zwrócił uwagę w związku z tymi prognozami także był trochę uciec od tych liczb, a trochę po słuchaczom podpowiedzieć trendy okazja do zastanówmy się przede wszystkim na tym, kiedy nastąpi odbicie i jakiej skali, bo skupiliśmy się na tych danych dotyczących 2020 roku one faktycznie są niemal dla wszystkich gospodarek Unii Europejskiej dość dość kiepskie komisarz mówił, że to jest Unia wyszła rozumiem tego cytatu na początek z najgłębszą recesję ekonomiczną w swojej historii oka i w tej recesji już w tej chwili tkwimy i nie da się już w tej chwili zabezpieczyć gospodarek Unii Europejskiej przed wejściem do recesji raczej należy się skupić na tym w jaki sposób z niej wyjść ekonomiści często powtarzają, a o tym, scenariuszu odbicia całokształt, czyli po głębokiej recesji ma nastąpić gwałtowne odbicie czyli, czyli już w przyszłym roku powinniśmy się rozwijać w tempie np. 45 może nawet 6%, ale są też scenariusze dużo ostrożniejsza umieralność NRA no i pośrednie to jest litera uczyli po takim okresie stagnacji odbijemy się, ale nie wiadomo do końca kiedy, bo nikt nie nikt nie precyzuje jak jak duże będzie to natomiast najgorszym scenariuszem jest faktycznie litera, czyli długotrwała stagnacja to nie tylko na południu, ale też w większości krajów Unii Europejskiej to przejdę jednocześnie do 2 informacji 1 pochodzi z Niemiec, gdzie ma mieć miejsce największa od 3 dekad tąpnięcie to akurat cytat za tytułem gazety wyborczej tąpnięcie przemysłu co oczywiście jest niepokojące dla Polski, bo jesteśmy silnie zależni również od ich gospodarki, ale druga rzecz to przechodzę do bardzo ciekawej analizy autorstwa prof. Sebastiana czynnika chcą państwo możecie znaleźć m.in. na stronie pismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ona jest ciekawa prowokacyjne prowokująca, dlatego że dotyczy nie tylko samego kryzysu teraz w czasie pandemii, ale też zalet i VAT plusów minusów bycia częścią strefy euro, ponieważ jak rozumiem pan stawia tezę, że jednak w tym momencie, którym trzeba się ratować teraz, kiedy trzeba gospodarki ratować i je potem regenerować no chyba więcej przemawia tak zinterpretował całą tę analizę i przejdziemy krok po kroku lepiej być w środku strefy euro niż poza nią, więc może zaczniemy od od tej pierwszej kwestii, czyli gospodarki Niemiec, ponieważ na obecne dane sugerują, że nie będzie aż tak źle z tą z tą gospodarką na sobie poradzi z tym kryzysem też dlatego rząd bardzo mocno interweniuje w tej chwili gospodarka i stara się wesprzeć, ale pamiętajmy również, że Niemcy są gospodarką bardzo zależna od eksportu, a ten od rynków światowych ogólnie ten kryzys uderza nie tylko popyt światowy, ale też w ogóle w sieci kooperacyjne całą tą bardzo skomplikowaną strukturę dostaw w gospodarce międzynarodowej i z tego powodu Niemcy mogą mieć dużo więcej kłopotów niż w tej chwili przypuszczamy, bo to oznacza dla nich przemeblowanie bardzo wielu segmentów gospodarki w tym kluczowego sektora samochodowego to natomiast róże ten od lat narzekają inni na ich strukturę taką bardzo eksportową gospodarki jako niekorzystną dla NIK pozostałych o no oczywiście tylko dla Niemiec będzie to dla Niemiec będzie to bolesne i akurat Polska nie powinna się specjalnie cieszyć z tej zmiany, ponieważ jesteśmy poddostawcami wielu wielu półproduktów do niemieckich samochodów, więc załamanie eksportu czy tych sieci zaopatrzeniowych świecie może też nas uderzyć ja nie jestem do końca przekonany czy fabryki likwidowane np. w Chinach ściągane z Europy trafią do nas to będą fabryki autom zautomatyzowane niekoniecznie będzie bardzo dużo czynnika kosztowego w postaci pracy bardziej być może będzie liczyło się np. wsparcie dla dla południa te fabryki wylądują we włoszech także to jest dość dość niepewna perspektywa, przechodząc lepiej być dzisiaj, kiedy no Unia przechodzi największy w swojej historii kryzys lepiej być w strefie euro, ponieważ ona ma m.in. 750 miliardów euro na skupy obligacji i wspieranie po takie pośrednie tych w najtrudniejszej sytuacji, a my nie mamy do tego dostępu czy jednak lepiej mieć swoją walutę wracamy do tej starej dobrej dyskusji nie rozstrzygniemy tego dylematu dzisiaj natomiast natomiast nie zachęciło do takiej analizy na choćby spostrzeżenia już sprzed 23 lat, że Brexit osłabi pozycję państw strefy państw bez euro w całej Unii Europejskiej, że jednak muszą liczyć się do pewnego stopnia polityczną marginalizację, a obecny kryzys jeszcze dodaje inną perspektywę, że kraje w słabsze gospodarczo gospodarczo biedniejsze zadłużone jednak mogą liczyć na większe wsparcie w strefie euro zaczniemy choćby Europejskiego banku centralnego, który w tym kryzysie staje się po prostu narzędzie solidarnościowym to znaczy dzielenia się wiarygodnością finansową przez takie kraje jak Niemcy Holandia z krajami bardziej zadłużonymi czy bardziej dotkniętymi przez kryzys, gdyby nie skup obligacji przez Europejski bank centralny to trudno trudno sobie wyobrazić, żeby włoskie obligacje były tak Nisko oprocentowane jak teraz, czyli dzięki dzięki interwencji interwencję Europejskiego banku centralnego włoskie państwo może dość łatwo finansować swoje swoje wydatki państwa bez euro mogą również to czynić tylko, że jednak muszą cały czas uwzględniać ryzyko ryzyko wahań kursu Walutowego, który może uderzyć ich gospodarki ich kalkulacja jest dużo bardziej skomplikowana to jest tylko 1 z czynników, bo trzeba też pamiętać, że strefa euro ma do dyspozycji takie narzędzie jak Europejski mechanizm stabilności, które pozwala gospodarką naprawdę dramatycznej sytuacji uzyskać kredyty na ustabilizowanie sytuacji one są trudne obwarowane wieloma wieloma wieloma różnymi kryteriami, ale np. w tym kryzysie strefa euro zdecydowała się, gdyby oddzielić 240 miliardów z tych środków po to, żeby stworzyć bardzo elastyczną i łatwą linię kredytową dla kraju, które są najbardziej dotknięte dotknięte tym kryzysem tutaj tych argumentów można można każdy dokument rzeczywiście taki dotyczy tego, że tak, gdyby w lira tak dobrze pamiętam przepraszam włoska waluta zaczęła jej wartość tracić na to też eksport byłby tańszy tak można, by było, że szybciej sobie z tym poradzić albo dewaluować w ogóle tutaj też też mam pewną wątpliwość ponieważ, jeżeli zakładamy, że na 1 z zalet państw z własnymi walutami jest to, że teraz w kryzysie także w tej fazie wychodzenia z kryzysu będziemy mogli zdewaluować naszą naszą walutę i w tym momencie łatwiej eksportować na rynki unijne to w obecnej sytuacji politycznej Unii Europejskiej obawiam się, że to spotkałoby się z jakąś reakcję np. ze strony Francji że, że można wyobrazić sobie związki zawodowe organizacje pracodawców we Francji protestują zgłaszają prezydentowi Macronowi że, że tego typu konkurencja na wspólnym rynku z otwartymi granicami jest nie fair, bo Polacy Czesi mogą zdewaluować swoje waluty i konkurować skutecznie oni tego nie mogą robić, ponieważ są w strefie euro dlatego trzeba sięgnąć po jakiś środki ochrony Francja może w tym momencie zacząć naciskać komisję Europejską, by uruchomiła Kospec całą procedurę nadmiernej nierównowagi czy nierównowagi ekonomicznej i zacznie się batalia polityczna wskazywaniem krajom spoza strefy euro, jakie działania mają przedsięwzięć, żeby waluta nie taniała tak szybko to będzie spór jednak polityczne co do sosu jeszcze 2 wątki tylko znaczy, bo chciałbym przejść do 1 tematu, ale 1 wątek dotyczy zresztą tego że, cytując KOV 19 może wyostrzyć różnica między strefą euro, a państwami Unii Europejskiej bez wspólnej waluty ze względu na odmienne warunki możliwości prowadzenia polityki antykryzysowej co oczywiście może być niepokojące dla Polski, ale pytanie czy ta strefa euro będzie rzeczywiście mogła na taką skalę i chciała w przyszłości się wzajemnie ratować biorąc pod uwagę orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego RFN już omawialiśmy też nie bardzo mamy czas chodzić szczegóły, ale w dużej mierze Trybunał Konstytucyjny uznał, że EBC nie miał prawa przy zresztą bierności niemieckiego banku centralnego niemieckiego rządu no u robić tzw. tutaj zaraz zaplątanych w rządzie nie miał prawa skup skupować na rynku pośrednim obligacji państwowych, określając stan ten spór mam wrażenie coraz bardziej, że chodzi o o dyskusję prawników nie ekonomistów i ten spór będzie coraz bardziej przenosi się na linie na Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwo europejskie, bo przyjrzyjmy się konsekwencji ekonomicznym ten wyrok nie zakwestionował samej idei skupu obligacji przez Europejski bank centralny i właściwie trudno wyobrazić sobie żeby, żeby taki był ostateczny skutek tego akurat nie sformułowano zarzutów co do co do gospodarczego sensu tego działania tylko zwrócono się do EBC, żeby to lepiej uzasadnił obecny program wspierania gospodarek strefy Europe Europejskiego banku centralnego, który pani wspomniała 750 miliardów euro w ogóle jest wyłączony z tej dyskusji, bo nie do nie do tego programu odnosiła się się, ale będzie do tego pewnie ktoś go też tam, ale widać nawet CSU zaskarży w przyszłości zgadza się, więc teraz paść spółek spróbujmy spojrzeć na to z drugiej strony ten wyrok jest zapewnienie zapewne konsekwencją tego, że Niemcy od dawna też Holendrzy Austriacy zgłaszali wątpliwości co do tego jednak rozszerzającego się mandatu Europejskiego banku centralnego, bo jednak EBC poprzez skup zakupy wspiera politykę fiskalną państw południa więc, rozszerzając w ten sposób rzeczywiście swój swój mandat jednak musi się liczyć z tym, że pojawią się próby zatrzymali ręcznego tak politycznego zatrzymania tych tego działania tej kontrowersyjnej jednak polityki czy namawianiu zależało, więc ta próba siłą rzeczy, jeżeli rolnik z koniecznych dla Trybunału dobrze skończy dzięki waszej, ale ma też ma sporo skutków ubocznych na co zwracają np. uwagę niemieckie banki i przedstawiciele niemieckich banków faktycznie doradzali jak się okazuje sędziom Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech niemieckie banki mówią od dawna polityka EBC prowadzi do tego, że oszczędzający są karani właściwie tracą pieniądze to za jazdę na rynkach nieruchomości już tą dyskusję znamy włoską niemiecką, więc czują na chwilę zawiesza bardzo dziękuję za komentarz prof. Sebastian Płóciennik ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był państwa gościem informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA