REKLAMA

Władcy i ich władza, czyli jak zostać dyktatorem

OFF Czarek
Data emisji:
2020-05-08 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem pan prof. Maksymilian Stanulewicz historyk prawa i prawa wyznaniowego zakład badań nad ustrojem państwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry panie za to, że witam wszystkich słuchać w debacie publicznej pojawiają się zwykle ze strony często opozycji pod pod adresem partii sprawującej władzę różnego rodzaju oskarżenia krytyka różnego rodzaju oskarżenia oczywiście obserwujemy Rozwiń » pewne stopniowanie pewną eskalacja tych oskarżeń wydaje się, że takie najgorsze, jakie się pojawia to jest słowo dyktatura, że oto mamy dyktaturę dyktatora czasem np. dyktator jeszcze się pojawia, ale zastanowił się panie profesorze czy dyktator dyktatura zawsze była terminem pejoratywnym Otóż słusznie, że podobne wrażenie bądź nigdy nie zawsze było także oznaczało to coś w Instytucie opresyjną czy też instytucje, która wymusza na współ obywatelach czy współ mieszkańca dziś zachowania pożądane tylko przez siły, by ludzie jak jest geneza w ogóle dyktatury to jest urzędnik przede wszystkim w Rzymie starożytni tak to jest fakt, że jest urzędnik nadzwyczaj, czyli powoływany tylko na okresy rzeczywiście kryzysu państwa rzymskiego czarnego Senat powołuje dyktatora dyktator ma pół roku na to, żeby posprzątać nastroje po pół roku jest wzywany przez Senat i przed Senatem odpowiada los dyktatorów pierwszy różne, bo różni się ze swoich obowiązków sprawiali dopiero wejście na rynek silnych jednostek Mariusz, lecz zaburzy dyktatury pozostał sił czymś co było ważne publiczne prawda i Senatu się właśnie nie składał żadnych sprawozdań, bo po prostu Senat tylko włączyć siatkę do Koziołka, czyli w Rzymie można, by powiedzieć bycie nazwanym dyktatorem było pewnego ze szczytem problemem wyższy to była najwyższa godność po konsulów nawet niektórzy już było to przykład, dlaczego była też okazję niezwykłą godnością, ponieważ jako jedyna rzymska godność włosy regularnie, ponieważ nie było już dyktatora wszystkie urzędy rzymskie początkowo słabł w 246801216 aż do 32, a nawet 64 prawna, ponieważ zmianie, chcąc odrzucić tradycję monarchistyczną z dziś właściwie monarcha jest czymś złym związku z tym będzie lepiej, żeby mieć takich odpowiedników klubu 2 po kolei, żeby sprawowali władzę w dzień podjąć po tygodniu poproszę układa tak to byli konsulowie chyba właśnie następuje kryzys państwa i wtedy zawieszamy te wszystkie pozostałe władze Senat wybiera dyktatora wszyscy podporządkują się władzy dyktatora, dlaczego jest to władza istotna ważna i mocno, dlatego że sprzeciwia się do pozostałych urzędów rzymskich dyktator mógł karać śmiercią nawet na terenie Rzymu tego nie wolno, bo konsulowi konsul, który być tylko na wyprawie wojennej poza granicami Rzymu co więcej Kony dyktatury przybywało prawo decyzji akcji Legionów, czyli owego zdziesiątkowani profesor sprawowanie konsulowie czyni to wyjątkowo czym zastraszenia, chyba że mieli władzę proporcjonalną w prowincji, ale czy późniejszy okres, zwłaszcza okres kształtowania się władzy pryncypialne władzy August, ale skoro jesteśmy właśnie przeżyli z kolei przy dyktatorze to paradoks polega na tym, że dokładnie stało się Drzymały początki tego co by nazwać dyktaturą, ale w tym znaczeniu pejoratywnym, a co było nazywane jeszcze w dziewiętnastym ba jeszcze w dwudziestym wieku w dziełach takich wybitnych teoretyków prawa Polski rząd oczekuje jak Znamirowski czy Perković tzw. Cezary w demokratycznym to był właśnie ów wiktoriański konsularnym autorytaryzm Otóż system ręce wpadł w Rzymie jest systemem pierwszym znanym nam system dokładnie autorytarny, który utożsamiamy dzisiaj dyktator naprężenie dyktatora znali innym wydaniu prawne w, więc tytuł, jaki nosił Oktawian jego następcy to byli oczywiście tłoczy się pro 500, czyli pierwszy między równymi pierwszy obywatel tak, pomijając to, żeby nie tylko pierwszy posiada wiele pierwszy godności, ale również jednostek limitów utożsamianie również władzy cesarskiej z Oktawianem Otóż od Oktawiana począwszy nie mamy do czynienia z żadnym cesarstwa rzymskiego wsiądzie imperium Romanum dziś imperium rzymskim, ale nie cesarkę, bo to nastąpi dopiero szuka trzeciego wieku po reformie nowej reformie weszło do gdańskiej, która wprowadzi trafił, a więc wtedy rzeczywiście tego Cezara Augusta przypomnę w poszczególnych prowincjach, a do tego momentu, gdy trzeba tylko łącze z władcy, bo z panującymi w Rzymie dyktatora Jackowi i rozwój tego słowa nie używano żony nazwy ręce należy tutaj tak termin dyktator dyktatura w porównaniu np. bardziej współczesnymi formami, które nam się kojarzą pejoratywnie dyktatura była ograniczona czasowo raka albo zadaniowo taki albo na wojnę albo albo pół roku dodatek za jak wielu już wielcy przywódcy rzymscy sobie z tego drwili prawda było to dyktaturę właściwie sobie zawłaszczyli podobnie jak inny znakomity urząd cenzora, który pozwala na określanie liczby senatorów i określanie liczby senatorów co oznacza oczywiście wyrzynanie poszczególnych konkurencji nagrody, ale co ciekawe mianowicie, dlaczego w lutym autorytaryzm Oktawiana, ponieważ on wrócił po 2 tysiące lat zauważmy, jaki tytuł nosi na Polonii, który dokonuje zamachu stanu w grudniu, że w listopadzie 1700 dziesiątego dziesiątym roku w grudniu nomen omen 13 grudnia w Hadze konstytucję konstytucję konsularną staje się konsulem jest wprost nawiązanie do władzy rzymskiej władzy właśnie w ręce psia, a może jakiś stopień dyplomatyczny nie, dlatego że chodziło właśnie zakres władzy rozumiany jako możliwość kształtowania egzekutywy we Francji czy może wśród władz wykonawczych są zresztą uznać utrzymanie poziomu było przejście konsulów prawna na pomoc prawną na podstawie umowy koncesji posiada władzę najwyższą konsularną uchylać rozkazy powstały konsulów, ale warto tam byli prawna w związku z tym władze konsularne nie tylko była wzorowana sensie ilości osób w Rzymie, ale również wszystkim w zakresie władzy Oktawiana tu wtedy chyba Małysz powiedział, że zza pleców pierwszy konsul wolność twarz Cezara, bo rzeczywiście, kiedy możemy sobie konstytucji konsularną jest to pierwsza konstytucja państwa autorytarnego republikańskiego najbardziej świeckiego najbardziej nowoczesnego jak najbardziej kapitalistycznego jeszcze bardziej, że udowodni kodeks Napoleona, ale państwa solidarnego to było tak daleko w świadomości umieść umie umieszczone również republikańskie nawiązania przyszli na poziom ogłasza się cesarzem Francuzów to Senat skonsultuj mówiącą o godności cesarski mówi o cesarzu Francuz roczna czy Republiki czy w ogóle nawiązanie do Rzymu prawda co są siłą rzeczy no stanowi powrót do tej Formuły sprzed 2 tysięcy lat tzw. pozorność, bo na czym polega właśnie tym autem autorytarny, który my zaczynamy funkcjonować dyktaturą notabene niektórzy twierdzą, że po powiązanie nazwy dyktator system autorytarnym niektórzy auto kraty trzeba też można zgadnąć, dlaczego autorytarnym, a wręcz totalitarny czy jest oczywiście, bo tankujemy Charliego Chaplina jego samego filmu dopiero o zdradę dokładnie tego dyktatora od roku czterdziestego zaczątek był sam szczyt Formuły prawno nic o Hitlerze w Niemczech nie ma może poza publicystyką, ale formalnie dyktator de mówiono już tak tak wiem, że muszą im ktoś tam tak bardzo mógł też na wodzy rozmach byli tacy przywódcy, którzy używali nazwy caudillo tak jak w krajach planujecie Hiszpanii za franka prawda ojca narodu Salazar prawda w Portugalii, ale dyktator jakoś tak za bardzo równo to się to Sienie nie sprawdza za to oczywiście istniało państwo już w latach dwudziestych dwudziestego wieku, które bardzo chętnie pojęciem toczy się w wolnych od dyktatury proletariatu i było państwo sowieckie prawne, które w miejsce jednoosobowej dyktatury wprowadził dyktaturę partyjną, nawiązując do koncepcji lewicowe, które dziś na narodziły tam uczył się w 19 wieku stał przez Lenina oczywiście wypaczone w sposób zupełnie nieprawdopodobnie słucha, ale szacuje kwestia polega duże dyktator to pojęcie dyktatura nie przez wiele lat nie oznaczało niczego pejoratywnego niczego złego wręcz oznaczało sprawność władzy jej efektywność pełno sprawny urzędnik, która wchodzi w trudnym momencie zrobić coś robić swoje mówi dziękuje problem rozwiązali są teraz udaje się składa władzy z powrotem w ręce instytucji, które dotyczą istniały prawne, czyli rozliczą z nim o czarach państwa moi goście stąd prof. Maksymilian Stanulewicz historyk prawa i prawa wyznaniowego zakład badań nad ustrojem państwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dziś o dyktaturze termin słowo, które od niedawna dopiero z terminem pejoratywnym wcześniej oznaczało po prostu skutecznego urzędnika, który bardzo trudnych dla państwa chwilach na białym koniu pojawiał się sprawy rozwiązują trochę jak agent 007, po czym mówi no dobra to teraz spada na wyspę, żeby się w relaksować tak jak tak jak przystało na bohatera legend rzymskich cent naturze prawdę, który od PUP wód pługa prawda odchodził z usług przez pół roku wojował następnie wracał i dalej o swoje pole prawda był oddział ten zgodności z powrotem w ręce senatorów oczywiście była legenda rzymska i bardzo mocno promowana przez fakt rzeczywiście bardzo dla przedsięwzięć została Zjednoczonych, gdzie 1 z miast nazwano inaczej prawda wiązań docent naturze, chcąc pokazać prawości mieszkańców co jest istotne częstości ważne mianowicie musimy to powiedzieć następującą rzecz, jakkolwiek mamy do czynienia z dyktaturą i to dyktatura zmiana jest jako władza 1 człowieka ma czy jednostki w różny sposób kształtować w epokach, bo przecież zobaczyliśmy Cromwella klombu rodu protektorem prawda to jest dyktatura to dyktatura już także publika SK bank coś nieprawdopodobnego, ale jednak lorda protektora nikt nie poważył się na wzięcie sobie tytuł dyktator wzorem starożytnych uważał, że on jest zmuszony do tego, by władza ani oddawać się rozliczać mam tutaj klubu rozkojarzony z tym, że kandydatów odpowiedzialne oni w rzeczywistości uznawali krągły czy kolejni jakąś Ludwik Napoleon Bonaparte właściwość musi liczyć z opinią organów powoływanych parlamentami tą drogą interesuje on wie najlepiej co jest interesem państwa właśnie to jest istotne bądź pojawili się czegoś w 2 racją stanu auto z interesem państwa pozwala ono dokonywanie tego typu manipulacje łamaniu prawa dokładnie łamaniu prawa pan uważano, że po wystąpienie, a następnie przejęciu władzy często w sposób krwawy w zamachu stanu rzeczy ważne, ponieważ ten, który dokonuje tego ochrona ma lepsze pojęcie o tym czy państwo potrzebnym i co państwo społeczeństwo potrzebuje, czyli tego nigdy zauważmy niskich pobudek przejmie tak twierdzi zawsze, czyli dla dobra państwa dla dobra społeczeństwa rozmawiamy o polskich dyktatora myślę, że nie wszyscy kojarzą nam się negatywnie Kościuszko tak, a z tym, że Kościuszko jest ciekawa sprawa, ponieważ zauważył, że Kościuszko nosił tytuł dyktatura no i naczelnika powstania, dlaczego dlatego, że pamiętajmy o tym, że powstanie Kościuszkowskie wybuchło meczu, w którym Polska była jednak ciągle monarchy Rzeczpospolita, bo należą była głowa państwa czy był król ten król jednak ciągle najwyższym czynnikiem władz związku z tym nie może było powołać dyktatora, bo król nie przekazywał mu tych władz kluczą długu państwa, a naczelnik był tylko naczelnikiem powstania prawna to dlatego potem nastąpił również pewne nieporozumienie w okresie powstawania drugiej Rzeczypospolitej notabene też nazwa druga Rzeczpospolita jest nazwą potoczną część publicystyczna złożoną przez Stefana Kisielewskiego Otóż postawa drugiej Rzeczpospolitej mianowicie o tytule, która Piłsudskiego, gdzie najpierw zostaną również mogę powiedzieć egzaminator tak zawsze problem studentów mianowicie ów tymczasowy naczelnik państwa następnie pokonały konsul naczelnik państwa studenci słusznie moim zdaniem logicznie nie mogą zrozumieć, dlaczego tymczasowy miał więcej władzy niż ten naczelnik z konstytucji prawda to wynika oczywiście z przyczyn zewnętrznych obiektywnych stwarza to będzie na egzaminie no to się pojawia egzamin tak bym wierzył tak rzeczywiście się pojawia, ponieważ tam są tam są tam są bardzo istotne istotne różnice teraz, w czym rzecz mianowicie dopłat ze względu na to, że z 1 strony druga Rzeczpospolita odrzuciła trakcie całkowicie koncepcję energiczny on do budżetu 10 romantyczną, ale od końca całkowicie koncepcję graficzną czy bardziej tymczasowa rada stanu wcześniejsza przez radę regencyjną skompromitowały współpracą 1 z rządem niemieckim, a rządem zaborczym okupacyjny sprzedawać różne wypowiedzi beztroskim Otóż polega na tym, że skoro sąd, iż koncepcyjną magistrze przyjęto, że demokratyczne państwo polską partią demokratyczną republiką charakter demokratyczny w związku z tym naczelny Republiki może stanąć koło czy ktoś, nawiązując do czynnika Ludowego naczelnik trzeba rozumieć tylko Szyszkowski pierwiastka właśnie Ludowego do 3 Demokratycznej i ten stojący na czele państwa właśnie naczelnik może zgodnie z dekretami z listopada 1000 dziewiętnastym roku posiadał praktycznie władzę dyktatorską w państwie, a więc taką, która pozwalała na kształtowanie wszystkich dziedzin życia wedle jego rozkazu na podstawie rozkazu nikt nie był postrzegany w sposób negatywny zauważmy, że to dyktatura Piłsudski prym w tym okresie pierwszych lat pierwszych miesięcy niepodległości jest czymś dla Polaków oczywistym dobrym prawda co prawda oczywiście bunt Janusz ISAF w styczniu piętnastego roku uraczy skierowany przeciwko lewicą rządu Moraczewskiego powoływany przez dotychczasowego naczelnika państwa zupełnie inaczej wygląda ocena dyktatury ruszyć już po dwudziesty szóstym roku miasto, a Traugutt to jest zagadnienie po polsku powstań narodowych, które miały tą tendencję do pół do widzenia swojego powodzenia w powołaniu wybitnego czy wybitne jednostki dla pokieruje powstanie Traugutt dyktator wbrew tradycji nie jest nie był, dlatego że Traugutt przeszli prezes zarządu Narodowego, gdy lider dyktatury w powstaniu czy nie można tak łączyć tych ma znaczy, bo inaczej w rzeczywiście może być tak i tak było ze względu na to, że wiemy o tym, ze źródeł, że Traugutt pracą sam to wynikało z względy bezpieczeństwa prawda praktycznie kontaktował się wyłącznie przez łączników rzeczywiście jego władza była dyktator szkole mówią źródła czy nawet ci, którzy go jeszcze znali pisali Dubieniecki np. prawda, że była dyktator szkół, ale on formalnie dla mnie prawnika jest ważny akt powołania prawda on formalnie tylko prezesem rządu dyktatorem, dlaczego możemy znaleźć nie mówił pan panie profesorze, że być dyktatorem trochę polega na tym, że właśnie formalnie jesteśmy nie powiem kim jednakowoż tak, ale to wszystko nadajemy każdemu autorytarnych tymczasem w powstaniach nie mamy do czynienia w ogóle cee ukończył swoją państwowego mamy zupełnie do czynienia z czymś odmiennym, bo pamiętajmy o tym, że akurat tutaj pan aktor jutro udział co powstanie styczniowe idea dyktatury przez skompromitował Ustawicznego przy 10 dyktatorzy uciekli pierwszym Mirosław ski powołany przez tymczasowy rząd Narodowy ją w trakcie nie przekroczą przekroczył granicę zdobią przekroczył 9 do kraju, a drugi był Mirosław powszechnie znany megaloman mitoman tak dalej drugi był Langiewicza, który co prawda objętą urząd dyktatorskich, ale w drodze zamachu stanu przeprawy przez biały, którzy powołali go wbrew opanowaną przez czerwony rządowi Narodowemu co doprowadziło do tragicznych konsekwencji mało, kto bowiem o tym, że rzeczywistym kierownikiem powstanie faktycznie rząd robi to władzę dyktatorską prezes prawda różni nie powinno żaden urząd poza komisarze pod urząd komisarza rządowego był niejaki Stefan Bobrowski, który kierował powstaniem przez 1,5 miesiąca sam też Stefan Bobrowski sprzeciwił się powoli Langiewicza i został wyzwany przez swego kuzyna na pojedynek z Moniką białych następny zastrzelony nie może być w tym pojedynku pojazdu krótko widzę miał już 10 nie muszą swój dług na pistolety nomen omen został zastrzelony w niedaleko Rawicza majątku profesor strzeleckich prezes gdańskiej z muzeum, czyli naszej katedry prawa jego dziadek opowiadał jeszcze był świadkiem prasowych pojedynku tego pojedynku tak Grabowskiego, bo Grabowski głosu nie interweniował to była sprawa honorowa prawdę, więc ogłaszano no właśnie faceci faceci faceci, ale po prostu wprost napisano w biuletynie powstańczy już usunięto przeszkodę do tego, by dla kibiców dyktatorem, więc w ogóle bardzo brudna sprawa dróg, tym bardziej skompromitowała się można w niezłym wodzenie dawcy począł nieźle tych działaniach zbrojnych to jednak został wyparty zagranicą austriacką internowane Józef warsztat w związku z tym trakcie już widzianą, jakby sensu powoływania dyktatorów i całe powstanie, które trwały bardzo długo przecież do 6 do połowy 6 czwartego roku ono kierowane przez kolegialny rząd Narodowy, a że Traugutt w momencie sługą tego rządu był skazany właśnie osamotnienie wynikało z tego że, że wokół niego towarzyszy po prostu poszczególni byli wyłuskiwać przez władze bezpieczeństwa przez policję rosyjską, która uznała ona znakomita metoda poza tym niestety to też kolejny kamyczek do ogródka naszej naszego poczucia patriotyzmu miał bardzo dobre informacje od wielu działaczy powstanie też pękli w śledztwie taką może po prostu się sprzedali tam pęknie drogim raczej nie, ponieważ w 1, który sprzedał duży taka bardzo ciekawa interesujące sprawą ksiądz ksiądz szybszym taka legendarna postać kaznodzieja kaznodzieja warszawski ośrodek Aleksandra, który których, który porywał młodzież prawo do powstania tylko wpadł to wsypał wszystkich, a następnie zaproponuje powołanie nowego obrządku polską Sowińskiego Rosji prawda więc, więc to była bardzo ciekawa postać, ale pozostali pozostali raczej byli zmuszani jest taka opowieść Stefana Mellera nieżyjącego już naszego ba wręcz będzie drugim świadkiem rozmowy, kiedy Stefan Kieniewicz czas wielki znawca tej historii to, którego dziadek uczestniczył Poznań z Andrzeju Łapickim naszym znakomitym, którego dziadek też dowodził oddziałami powstańczymi Litwie Otóż okazało się, że Kieniewicz wprost jeśli rozmowy mistrzowi naszą aktorską wskazał, że dziadek sypał i to wzrost o panu wysypu wszystkich nazw organizacji co spowodowało załamanie się w życiu aktora przez moment właśnie dziwić mocne są w wieku pani Hrabi profesorowi pańskim gestem szczegół pieniądze pani Marcie, bo nie ma świadomości tego jak oni metody, których musi być dzisiaj już mamy ponosić co cywilizowane niczego się w PRL-u głęboki problem, więc możemy szybko radzić co jak łamano ludzi rzeczywiście w związku z tym dyktatura auta jest pewnym wynika z konieczności, ale nie była ani formalna ani nie była nie była rzeczywiście aktem powołania powołano do życia w czasie państwa moim gościem jest pan prof. Maksymilian Stanulewicz historyk prawa i prawa wyznaniowego zakład badań nad ustrojem państwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzisiaj o dyktatorach także tych polskich przed informacjami rozmawialiśmy o dyktatorach, którzy się dyktatorami nazwali, ale nie potrafili tego zrobić nabyli z drogą wodór nieudacznicy nieudacznicy po prostu narrator nieudacznik radzi sobie na to nie udać, ale mówi pan, że są tacy, którzy się dyktatorami nie nazywali niekojarzone się z tym, ale byli dyktatorami co więcej mogę tylko 6 lat takiego wtrącenia spraw Polski był dyktatorem, który był dyktatorem wielce udanymi uznało, że do dyktatora mianowicie o nich zapomina Wojciech Korfanty w czasie powstania Śląskiego trzeciego zmusi dyktator wrócił do powstania był w powstaniach byli bardziej może nie bardzo zwycięskie połowicznie zwycięskiego, czyli mamy 1,5 powstańców śląskich wielkopolskie i pół tego trzeciego Śląskiego no, a sejneńskie no no tak no one w ogóle brane pod uwagę podmioty Rutkowski prawda pierwszy powstanie w czasie przewiduje środek przeciwko Sowietom, ale jednak tak długo to byśmy to w takim razie obydwaj pół, ale nie mały hotelik będzie 2 nad ZAK traktat, ale tej czy ten Korfanty był nam został jako ten dyktator wiedział co jest dyktatura poczuć się poczuć się poczuć, zanim zabrał pozostali, którzy byli dyktatorami, a nie nie nosi tak to jest bardzo interesująca sprawa związana z tym, o czym wspominał na początku nasze rozmowy odbywają się tego systemu autorytarnego systemu autorytarnych, ale tych systemów, o których pan radny wspominał, że pewnych pozorność w chodziło o to, że z trudem hasło, że wszystko zmieniamy tak, żeby został po staremu rzeczywistość wygląda inaczej chodzi o to, że pozostawiamy sobie organa władzy różnego rodzaju przedstawicielstwa na wybory ostatnio rosły w sumie pan rzecznik prezesa Kaczyńskiego pan Fogiel filmu, który stwierdził, że co za dyktatura czy to autor Tatry organizm wyboru pełne ludzi, że wszystkie autorytaryzm organizowały właśnie wybory chcą legitymizować swoją władzę nawet w PRL przez były wybory to nawet kończą 67% poparcia dla partii rządzącej zakład klub pod tak pomysł innymi przypomnieć takie rzeczywiście dziewiętnastym ktoś z Przemyśla idei rządów silnej jednostki z silniejszymi tendencjami takimi populistycznymi bierze jw. na wyższe Napoleona Bonaparte, który wprowadza władzy konsularną to na jego cele, bo monarchy, a więc wprowadzenie systemu napływu magicznego sumą jego rodziną w otoczeniu prawdę umieszczony na tronach Europy uciekł, których jak Beethoven tu również na pograniczu poprawna to klasycy to już romantyzm na polanę podobnie jak on jeszcze myśli sposób oświeceniowych monarchii absolutnych, chociaż zrobić metodami rewolucyjnymi prawda, ale pierwszy rzeczywiście światowy dyktatorem, który który, używając tytułu wykorzystywał również socjotechnikę był jego bratanek Ludwik Napoleon Bonaparte czy publiczna połączyć mianowicie to on najpierw po wielu dobijania się spiskowych do tego w ogóle na arenie Francji wystąpić w polityce rządu na zamknięte chronią też docent ich sprawa na tej wyspie za spiskowanie przeciwko przeciwko ówczesnym organom to jednak w końcu, korzystając z tego, że wybuchła wybuchła wiosna ludów mógł jako wypłynąć na fali tego ogólnego ogólnego zamętu, ogłaszając się uczciwości członka, do którego urzędu prezydenta drugi Republiki położymy dziś szósty, ale tak specyficznie, że były regiony we Francji, gdzie jego agenci wręcz wmawiali chłopom francuskim, że ten książę prezydent przeszedł książę to jest na porządku wróci do świętej Heleny oraz stary, ale możemy użyć sam Napoleon da ci chłopi Francuz głosowali, bo się na Party skojarzył z dobrobytem możemy zdobyć Tarnów rewolt wojna Polański nadal się czy poza poza kampanią czternastego roku nasze oczy poza Francją Francja żyła z tych wojen prawda zaczął wojnę pierwszy jak i Włoszech Hiszpanii, więc dla wsi angażuje się nawet z ochroną ziemi w tym z tymi z ochroną na zdobycze rewolucji ustawiła sytuacja wewnętrzna w związku z tym no siłą rzeczy w chwili rewolucja ogłoszona uznają głosowań Bonapartego, a żeby innym ona bardzo duże, by na sprawę, że prezydent argumenty wykorzystać to jest stał się najpierw księcia prezydentem spełnią władzy dyktatorskiej kuźni nie używał tego pojęcia rozpędził się przy okazji parlament czy zgromadzenie narodowe drugiej Republiki, a następnie ogłosił przecież referendum referendum zatwierdziło jego stryjowi zatwierdził jego władza następnie tytuł cesarski pełno, więc to był pierwszy dyktator, który taki nowoczesny sposób myśląc o perspektywicznie zorganizują swą kampanię wyborczą wykorzystał nastroje populistyczne, a następnie przyjętą władze budował państwo wg tego jak jak myślał to państwo prawa francuskiego Bordeaux uregulowaniu czy zapisze się w latach sześćdziesiątych prowadzono w Polsce liberalną, ale jednak do władzy przez blisko 20 utrzymał we Francji skończyło się tragicznie jednak ten to przegrana z Niemcami kompromitująca w każdym wymiarze tak to tylko jest porównywalny z naszymi Zaleszczyk ami pro ta przegrana pod sedanem kolejny przykład takiego takiego przywódcy, który nie, używając tytułu dyktatora był dr uczy się, że już w przyszłym roku Otóż wobec proszono nas, że wręcz mamy do czynienia z podobną sytuacją, jaką czy może nie do końca, ale będę miała, gdzie dzisiaj przeżytek Piłsudski nie pełnił żadnego urzędu poza chwilowym urzędem prezydenta został wybrany zrezygnował oraz premierostwa krótkiego związkiem zwierzchnictwa nad armią Boga to w Łodzi interesowało niesławą żadnego innego urzędu Rzeczpospolita butem poza konstytucyjnym czynnikiem władzy rozdawał karty rozdawał karty są świetnie pokazał Kawalerowicz śmierć prezydenta, kiedy on gaz pasjansa prawnej przykładać karty nomen omen Narutowicz był kuzynem przetoczył się zapomina kuzynem wszystkim stąd, że marszałek przy bardzo mieć swojego kuzyna zamachu w każdym razie w każdym razie rzeczywiście zakulisowo udział bardzo mocno i właściwie był tym, by któregoś z udawaną prawda przez nich nie można zmusić kim tylko o Piłsudskim prawa to zresztą stało się przekleństwem polskiej polityki po trzydziestym roku, dlaczego dlatego, że mało, kto wierzy marszałek w stopniu uda tak do, a to jednak dyrektor wie, bo tylko tam mało mało, którzy otworzymy napisaną no właśnie to tak nie do końca no więc, więc miał udar powód, ale wtedy postawione pytanie czym co ma nadal walczyć będziemy szukać innych rozwiązań oczywiście Sławek już codziennie wozu proszę, ale jak czternastym roku prawda czy po dwudziesty w związku z tym marsza jeszcze mocniej docisnąć śrubę prawda boli go to 5 lecie ostatni życzono to jest dosyć taka nie sympatyczna sytuacja wspomniał nawet kwestie związane z polityką wewnętrzną proces brzeski branżą, ale również tak można najbliżsi współpracownicy, kiedy udało się modele na wypoczynek, czyli że wreszcie mają 3 miesiące spokoju prawda był obawiano się tego co bardziej obrzydliwego coraz bardziej takiego mające dziwne pomysły starca prawno to jest stał się pierwszym po 3005. roku po raz kolejny, kiedy miał wrażenie, że tak Beck czy Sławek szukają wręcz telefonu do marszałka, żeby zadzwonić poradzić, że mają już zostali pozostawieni sami sobie za bardzo sobie z tą sytuacją dawali radę takich zakulisowych czynnik władzy ktoś zapomina czynnikiem władzy był również po śmierci marszałka Rydz-Śmigły na podstawie takiego zupełnie kuriozalnego kuriozalnego okólnika prezydenckiego prezent Mościckiego 3100 szóstego roku nakazywał uznawać marszałka Śmigłego-Rydza za drugą osobę w państwie po nim a kiedy go nie ma albo ewentualnie przybywa gdziekolwiek za pierwszą państwo należy tak samo poddawać go decyzje jak decyzję prezydencki ogromna było to tyle ciekawe, że obowiązywać konstytucja kwietniowa pamiętajmy, że konstytucja kwietniowa wbrew dziś apologeta to jest konstytucja państwa nie autorytarnego dyskursu państwa totalitarnego, dlatego że w bardzo wyraźnie także Dekalog konstytucji kwietniowej w pierwszych 10 artykułach mówi o tym, żony przewagę państwa jego interesów nad jednostką wolnościami państwo jest totalnym czynnikiem, który przenika wszystkie dziedziny życia, a prezydent jest czynnikiem harmonizuje to dziś państwo nie podlega żadnym podziale środków Boga historię wdrożenie podpowiadać no myślę, że profesor myślę, że myślę, że już na Żoliborzu bardzo uważnie wczytywać się latami te postanowienia czy te te regulacje, pomijając przykład Polski już pamiętajmy o tym, że w ogóle Europa międzywojenna to jest Europa dyktatorów, bo te stare demokracji, czyli to jest Francja wielka Brytania Szwajcaria Skandynawia tak wszystko generalnie w pozostałych państw, jeżeli uznamy Finlandia skandynawską odzieżą skandal konieczna jest ludzka próba odwilży na Półwyspie skandynawskim rozbudowano skandynawską też na punkty fiński Otóż po polega na inny mianowicie na tym, że nawet tam przecież rządy man Heima były rządami takimi no nie dyktatorski, ale bez wódki wodzowski prawda obu tym czynnikiem, który na tę władzy prezydenckiej rządowej zasadniczy spór zawsze odwołano to zdaniem marszałka podróż obyła się ojcem ojczyzny także powiedzieć prawdę, którzy charakterystyczne, że od tego koncepcji ojca ojczyzny wychodzą takie koncepcje, które się nazwaną tzw. demon demokracji po wypadł pan czy demokracją patrona listy ręczną, ale z demokracją ojcowską taki system demokracji Patera mistycznej, wywożąc z tradycji skandynawskiej zrealizowali w Niemczech powinien wyraźnie, ale nawet z Richardem oni właśnie wiedząc mając świadomość, że Niemcom nie należy dawać zbyt dużo wolności, bo mają głupie pomysły jak 14 dwudziesty dziewiątym roku czy trzecim prawna to należy pilnować w związku z tym z 1 strony wykorzystywano urzędników NSDAP oraz dawnego gestapo do tego, by służby policyjne oddziały w sprawie celem inwigilacji pilnowali zmniejszą się wzmacniano czynniki demokratycznym życiu partii politycznej normalne wybory wyrywanie i tak by tak więc, że to wszystko nagle zrobiło się 60 osób rok prawda i nagle młodzież wyszła chodziły co się z nim tak nasze państwo prawa w, więc to dla takich właśnie po próbnych paraleli rodzicom pojawiają, więc zwracać Europo tu podyktował pomijam te systemy totalitarne prawda, który ma już klasycznych wódz mamy bądź nazwali tam firm w Niemczech prawda czy Duce Duce chwytów, aczkolwiek jest to charakterystyczna rzecz mianowicie zakres będzie różnica między formami, które realizowali Hitler i muszą liczyć na egzaminie to odpowiem także władze we włoszech nie sprawował liczy tylko kilka rad korzystać, a dałem to znaczy tak, bo to jest ten model syndyka listy także statutu korporacja syndykalistów nauczanie kościoła liczną włączone wszystko zgadza się, aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć o sprawie mianowicie jak zawsze nazywam to tutaj tak właśnie tutaj, mimo że tam duch czasu prowadzone zarządzono totalitaryzmu podatkowym, dlaczego dlatego, że tak uczyni pół obraził się na obalenie Formuły państwa na trybunach klubu, czyli najwyższy czynnik władzy funkcjonował tam ciągnąć OWU osłabiony zepchnięty na bok, ale jednak był tego Hateley zrobił, ponieważ chwilę, że ubierał się duch narodu niemieckiego prawda dlatego to jest bardzo zagadkowa rzeczy przez część generalicji, która wsparła rewolty Hitlera, bo przekłada się też potem zaprosił Wilhelma drugiego z Holandii, żeby wrócił za nim odnowił lekarze komuna Archie prawda czasem różowi nie ja jestem wodzem wprost do mnie należy ostatnie słowo do wy macie wykonywać mógłby cel mój rozkaz poprawy polegał na tym, że to do nas przypływać pod zbrodniarze niemieccy mówią za dużo wykonywali tylko rozkazy to nie jest taka śmieszna forma wynikająca z pewnego znanego niemieckiego przywiązania obowiązkowo szczególnie proponują na to, że ten cel rozkaz był najwyższym źródłem prawa nie było prawo stanowione w środku po groźby lub wodza bulić Roda stanowią gdzieś tam niższy szczebel rozkaz wodza był najwyższym prawem i wykonujemy w ramach istniejącego porządku prawnego z słyszy pan innych powodów, ale no bardzo bardzo bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie dziękuję pan prof. Maksymilian Stanulewicz historyk prawa i prawa wyznaniowego zakładu badań nad ustrojem państwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwo ma właśnie dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA