REKLAMA

Czy da się uratować gospodarkę, miejsca pracy i klimat? Stiglitz i Stern twierdzą, że tak

Światopodgląd
Data emisji:
2020-05-12 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
radio TOK FM pierwsze radio informacyjne światu podgląd Agnieszka Lichnerowicz opowiem państwu teraz chyba optymistyczną opowiemy historię, bo nie zdarza się często taka sytuacja, w której można jest na to polskie przysłowie nie tylko polskie upiec 2 pieczenie na 1 ogniu, zwłaszcza w tych teraz trudnych czasach, gdzie kumulują się różnego rodzaju kryzysy i też efekty zaniedbań systemowych z wielu wielu lat no, a wydaje się tak przynajmniej twierdzą naukowcy tacy jak noblista Rozwiń » Joseph Stiglitz czy Nicholas Stern nie tylko to jeszcze wśród autorów może dla porządku wymienię jeszcze Brajan oko okala Han Cameron Hebe i Dimitrij ING Lease, którzy opublikowali pod egidą Uniwersytetu oksfordzkiego raport Knight przekonują, że z 1 strony pakiety antykryzysowe przyjmowane teraz mogą pomóc zatrzymać kryzys klimatyczny i globalne ocieplenie, a z drugiej strony walka inwestycję zielone i właśnie walka z kryzysem klimatycznym może pomóc odzyskać gospodarką kondycję po obecnym załamaniu i tworzyć nowe miejsca pracy to w uproszczeniu zobaczymy czy rzeczywiście to takie proste i różowe dlatego też zaprosiliśmy do rozmowy prof. Karoliny Staffa żeńską z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry czy dobre jak bardzo przesadziła z tezą nie chciałabym tutaj coś w tej wspaniałej tezy trochę się aż boję nawet odpowiedzi na ten temat, bo bardzo mnie ten raport ucieszył, ponieważ rzeczywiście są bardzo ważny moment mam spodziewamy się lekkiego załamania gospodarczego mówi się, że 5 tygodni lokalną przełoży się na 6%owe po spadek PKB, a że, jeżeli będzie to dłużej trwało może mieć nawet do czynienia z dwudziesto pięcio procentowym spadkiem PKB interesy pytanie wiadomo, że rządy muszą jak by pomóc, żeby ten skutkom zapobiegać i tutaj autorzy uważają, że byłoby to świetna, gdy połączy właśnie 2 pieczenie, żeby co rusz się oni mówią, że 300 różnych metod pobudzania gospodarki, że możemy je klasyfikować od tych trudnych do zielonych i zapytali różnych ekspertów, które z tych rzeczy tylko do, bo skala jest imponująca oni przebadali kilkaset pakietów stymulacyjnych po kryzysie 2008 roku i od pytali 231 przedstawicieli banków centralnych ministerstw finansów i wszelkich innych ekspertów jasne tylko pytanie co to znaczy przebadali zapytaliśmy czy państwo uważają chyba to będzie taki główne zarzuty tego badania, ponieważ kobiety kryzys, który mamy teraz do czynienia z bardzo trudne on będzie miał różne skutki w różnych sektorach inaczej, gdyby trzeba do tych spraw podchodzić do kosztu nie jest główny problem, z którym się tutaj mierzymy jestem w tym raporcie pytanie jest czy PKB jest wskaźnikiem, który rzeczywiście chcemy poprawiać, jeżeli tak zastanowimy tak naprawdę co jest głównym problemem to to będzie będą bez spadek bezrobocia duże nierówności wzrost bezrobocia w akta lub też wzrost ubóstwa i prezes pytanie jak i polityki na konkretne rzeczy najlepiej działają tutaj np. autorzy nie odpowiadają oni bardzo ogólnie mówią, że po prostu zwiększymy PKB będzie lepiej tylko, że życie zastanowi my tu już wielokrotnie mówiłam wszędzie, gdzie mogę nie ma takiego tzw kaplin znaczy my nie możemy wzrastać się zielenić to jest wasz marsz w górę wydaje się, że musimy słuchać odpowiedzi, bo w zasadzie spór jest oczywiście są jeszcze ciągle ci jest ich sporo, bo teraz dyskusja się toczy, którzy uważają, że należy zawiesić cele klimatyczne, bo sytuacja jest trudna i trzeba i to robi Donald Tramp dotować no niekorzystne perspektywy klimatu sektory jak choćby linie lotnicze MO nawet mówić rząd przygotowuje specjalny pakiet dla sektora ropy i innych surowców, żeby ich ratować i są ci, którzy mówią nie wykorzystajmy ten moment wielkich inwestycji transformację tutaj są 2 ten spór, o którym pani mówi, jeżeli dobrze rozumiem to są ci, którzy mówią, że da się oddzielić wzrost od właśnie tych niekorzystnych dla klimatu korzystnego wydobycia korzystania z surowców, czyli przestawimy się na zieloną energię będziemy żyć na tym samym poziomie będziemy mogli konsumować tyle co konsumujemy tylko nie energia nie będzie pochodzić z ropy tylko będzie pochodzić z wiatru słońca no i rozumie, że ten raport pisany w tym duchu dlatego on mierzy wzrost PKB mówi może nam PKB dużo lepiej będzie nam wzrastać, ale on o tym, że miejsc pracy będzie dużo więcej, jeżeli będziemy inwestować w infrastrukturę Ozzy ani armia lotnicza ad druga opcja mówi tzw. PoZdro mówi niestety nie da się żyć tyle konsumując tyle produkując, jeżeli nie chce się już, by ta temperatura wzrosła powyżej niebezpiecznej tego 1,5 to czy może to nie wyróżniał, bo uważam, że w ogóle pomysł świetny, żebyśmy analizowali te wszystkie interwencje pod pod kątem ich wpływu klimatycznego tylko, że problem jest skomplikowane np. orzech rzeczywiście będzie opłacało zatrudnienia tylko zastanówmy się jakieś inne spada zatrudnienie w sektorze, gdzie pracują kobiety np. w sklepach, a pobudzamy sektory, gdzie zatrudnienie będą znajdowali mężczyźni będziemy mieli do czynienia z pewną ma pewnego rodzajem nierównościami więc, gdyby pytanie jest co dla nas najważniejsze czy rzeczywiście powodzenie tylko PKB czy też rozwiązywanie innych problemów, które COVEC będzie tak samo generował więcej do symboli państwowych zbyt ambitny cel, bo ja się bowiem, że już w fazie to już jest zaawansowany poziom dyskusji, które proponuje Stilic i Stern, którzy mówią wzrośnie PKB, jeżeli będziecie jak wymienić go inwestować w twardą czystą infrastrukturę np. Ozzy poprawiać efektywność energetyczną budynków np. poprawa izolacji inwestować wg, ale szkolenia i pani mówi ale, ale oba kalkulację szkód w Polsce rządu są jeszcze inne są kryteria tych kalkulacji, że to jest bardziej tradycyjne sposoby myślenia, czyli np. na utrzymywanie kopalni np. nie jest żaden sposób sensowne takim się wydaje z perspektywy analizy długookresowej, bo to nie jest sensowne, ale jeżeli nie mieliśmy rozmowę tylko rok polityka klimatycznych to ja oczywiście mówi, że to podstawa musimy inwestować poza, ale pytanie, która nie stawiają zupełnie inne czy inwestycje wozy, gdyby rozwija zapobiegną tym negatywnym skutkom kryzysu, jaki stwarza kryzys skowyt zastanawiamy się czy 2 kryzysu uda się rozwiązać pewnymi politykami autorzy, gdyby z tego raportu tylko wychodzi, że najlepszy polityki klimatycznej są najlepsze dla klimatu w pewnym sensie oni też zadający pytanie na ile to będzie wpływało na pobudzanie gospodarki no tutaj wracamy do tego, że pobudzanie gospodarki będzie też po powodowało wzrost emisji, bo tego jak na razie nie da się uciec ze, gdyby mamy tutaj pewien problem Konstytucyjny, ale nadal te polityki klimatycznej są bardzo dobre i są bardzo potrzebne i tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń do tych 7, która nie powiedzieć jak są najlepsze prawo właśnie efektywności zmiana tego jak te robią budynki do zajęć, żeby był taki bardziej środowiskowe no i oczy właśnie to za, więc rozumieć, że państwo uwagę na to, że oni, jakby unik omijają trudny problem czy te inwestycje zielone które, owszem, tam wzrost PKB będą stymulować na pewno uratują wielu ludzi bez pracy, którzy tracą w sektorach niekoniecznie takich jak Ozzy np. taki, ale na tak naprawdę Teresy, gdyby za wcześnie, żeby o tym wszystkim mówić dopiero powstają pierwsze modele, które do tego podchodzą kompleksowo patrząc na dno takie świetne badania właśnie też na eksporcie prowadzone rozbija się wszystkie zadania, jakie są w różnych sektorach na te, które można wykonywać zdalnie i nie zdalnie wtedy patrzy rzeczywiście, jeżeli taki mamy przeciągający się kryzys ludzie nie mogą wychodzić z domu, gdzie tam spadnie zatrudnienie, jakie będą efekty sektorowe później, jakie będą globalne to wszystko wymaga dogłębnej analizy, więc ten raport jak traktowała trochę z przymrużeniem oka jako taki z tej moment powinniśmy coś zrobić jest okazja zastanówmy się, która polityki środowiskowe teraz mam mam najbardziej pomogą tylko musimy zwrócić uwagę na to, że oni tego nie przebadanie do końca to są tylko każdy może się wypowiedzieć co pani pan uważa, że nam pomoże rozwiązać kryzys i trochę w tym duchu sprowadzone raport, ale pytanie czy da się już zrobić więcej pytań w tym kontekście, że rozum ten apel, że trzeba więcej czasu, żeby to dobrze przemyśleć tak dalej oby politycy potem w ogóle brali pod uwagę jeszcze badania naukowców, bo to różnie bywa w Polsce szczególnie albo również, ale właśnie politycy już podejmują decyzje już już inwestują miliardy co ustawi naszej gospodarki na lata do przodu, więc już po 3 obraz da to prawda w tym kontekście, gdyby to jest bardzo ważne badanie, które pokazuje, że są polityki, które będą też oba pobudzać wzrost za tę, gdy mogą nam lepiej pomóc rozwiązywać te problemy, z którymi mierzyły plus mieć dodatkowy Benefit środowiskowe i te sprawdzają tutaj bardzo ładnie pokazują, że np. zwiększanie płynności dla firm nie będzie miało tych 2 efektów, ale np. w zwiększenie płynności gospodarstw domowych będzie pobudzać gospodarkę, ale nie będzie np. pomagać klimatowi i w tym kontekście to bardzo trudne bo kto będzie najbardziej teraz cierpiał w związku z kryzysem COVEC nowe auto gospodarstwa domowe zwracamy na budynku pytania będą to nierówności niskie zatrudnienie może ubóstwo dla niektórych grup, więc jeżeli oni mówią okay to w takim razie co z tego raportu wynika poprawienie płynności gospodarstw bezpośrednia pomoc nie będzie generowała tych efektów środowiskowych pytanie czy w związku z tym powinniśmy tego unikać raczej nie oni mówią wyraźnie, ale pytanie jak rozumiem uprawiać płynność gospodarz domowych, czyli np. uproszczeń dochód podstawowy albo jakaś inna forma wsparcia niż dofinansowywać wracam tych linii lotniczych, bo oni dają też jako przykład to dają, ale jednak nadal to ta polityka leży pod kreską pozytywnych pozytywnego wpływu klimatycznego, bo to jest dosyć dramatyczna sytuacja mamy jednak do szeroki konsensus naukowców oni mówią od od lat już o tym, że to 1,5 stopnia to to jest granica po którymś nie wiemy co się stanie, a teraz jednak jest moment, w którym być może zostanie zignorowane to zagrożenie w obliczu pandemii, ale na koniec, bo w bardzo ciekawy rozdział myślę, że może panią zainteresuje bardziej dotyczy naszych ekonomii behawioralnej czy też zmian w naszym stylu życia podróżowaniu w transporcie bądź też zwracają jednak na to uwagę, że to też można wpływać na to jak to się zmieni różnymi decyzjami tak bał ujęła tak, ale oni też bardzo wyraźnie podkreślają, że jak tylko wrócimy do normy gospodarka odbije z bardzo dużym impetem, bo będziemy mieli jeszcze gorsze właśnie te skutki środowiskowe, więc oni na pewno tutaj nie podkreślają, że możemy liczyć na to, że ludzie zmienią zachowanie tylko, że Szkot chciał powiedzieć, że są bardziej optymistyczne, ponieważ to, czego oczekujemy w związku ze zmianami klimatycznymi będzie jeszcze gorsze niż to czym się spotykamy teraz wyszedł na jeszcze inny raport o takie badania naukowe, które pokazuje 3 pół miliarda ludzi będzie mieszkało zadałby za kilkadziesiąt czy kilkanaście lat w strefach, które się nie darzy z powodu podwyższenia ma też od temperatury będą będziemy do czynienia z olbrzymimi migracjami, więc gdyby, jeżeli teraz nie dajemy sobie radę psychicznie z ekonomią gospodarką to skala zagrożeń, które przed nami nas czeka jest po prostu olbrzymia być może to doświadczenie pomoże nam się na to przygotować, że gramy naprawdę tutaj czasem z losem i że może być jeszcze gorzej tak to jest optymistyczne, ale ona sprawą, choć do do działania ja tylko dodam jeszcze, że wczoraj Unia ogłosiła, że będzie obejmowała tym systemem handlu emisjami również latanie, dopóki nie uruchomię nie zostanie ten system corsę 2021 roku dodam, że właśnie latanie przyszłości latania poświęcony jest ostatni odcinek podcastu, który przygotowuje świat po pandemii możecie państwo go znaleźć bohaterką 1 z wcześniejszych była również prof. Karolina Starzyńska wydział nauk ekonomicznych na Uniwersytecie warszawskim za dzisiejszą rozmowę i poprzednio również dziękuję ten świat, czyli opowiemy o tym jak może się zmienić co może się zmienić, jakie są zagrożenia nadzieję światło pandemii pytam Spodka znajdziecie państwo w naszym systemie informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA