REKLAMA

Czy Sąd Najwyższy wpadnie w ręce polityków?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-12 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karina Lewicka nasz kolejny gość jest z nami prof. Marek Chmaj konstytucjonalista dzień dobry panie profesorze czy dobry witam serdecznie chciałbym pana profesora zapytać o sytuację w Sądzie Najwyższym, bo tam trwa od kilku dni zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego władze Sądzie Najwyższym sprawuje Kamil Zaradkiewicz wskazany na tę funkcję przez pana prezydenta Dudę reklamowany przez Zbigniewa Ziobry jako człowiek, który tu cytat zagwarantuje Rozwiń » bezstronny i bezpieczne przeprowadzenie Sądu Najwyższego na drodze do wyłonienia nowego pierwsza pierwszego prezesa tego sądu, ale chyba dość mocno nie wychodzi to bezstronny i bezpieczne prowadzenie Sądu Najwyższego do wyłonienia jego pierwszego prezesa albo pierwszej prezes niestety mamy kolejny chaos zupełnie niepotrzebne chaos, który wynika z ustawy kagańca uchwalonej w styczniu tego roku, ponieważ wcześniejsze regulacje zgodnie z konstytucją wskazywały na osobę, która zastępuje pierwszego prezesa tą osobą jest właściwy kryzys Sądu Najwyższego przypomnę, że kres stoi na czele Izby, a zatem, jeżeli nie ma prezesa, który z prezesów albo najstarszy wiekiem lub najstarszy stażem prowadzi obrad ustawa kagańca ta prowadziła osobę, która nie jest wymieniona w konstytucji pełniącą obowiązki pierwszego prezesa mamy tutaj do czynienia z podobnym mechanizmem, jaki stosowano w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie kiedyś wskazaną osobę pełniącą obowiązki prezesa Trybunału z pominięciem organu Konstytucyjnego Konstytucyjnego, jakim był ówczesny wiceprezes no i teraz są takie przypadki wydarzenia od piątku, bo zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego obradowało w piątek w sobotę pod obrady przełożono do wtorku dziś odbyły jest kolejna przerwa do środy i komisja, która miała policzyć głosy nie została prawidłowo wybrano skład wyłonił jednoosobowo właśnie sędzia Zaradkiewicz na podstawie rzekomego protokołu sobotniego głosowania tylko, że w tym sobotnim głosowaniu komisja uznała, że nie zdołano wybrać kandydatów do komisji skrutacyjnej, więc skoro sędzia Zaradkiewicz to czyni ten skład wybiera to pojawiają się głosy między nimi dr. dr. Mikołaja Małeckiego karnisty Uniwersytetu Jagiellońskiego, że pan sędzia Zaradkiewicz bezprawnie zmienił wynik głosowania ustalony przez uprawnioną komisji, a tym samym obwieścił publicznie zamiar popełnienia czynu zabronionego jest ta interpretacja, która może być uznana za właściwą pamiętajmy, że każdego, kto pełni obowiązki służbowe obowiązują określone przepisy w tym konieczność legalności przestrzegania prawa, a niedopełnienie obowiązków bądź nadużycie uprawnień to czyn określony w art. 231 kodeksu karnego myślę, że wybór pierwszych kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest tak ważne, iż stosowanie jakichkolwiek trików proceduralnych niezgodnych z ustawą jest rzeczą nie do zobaczenia podobne zdanie ma prof. Włodzimierz Wróbel sędzia Sądu Najwyższego, który wyszedł na salę obrad stwierdził zaczyna uczestniczyć rzeczy bardzo poważny zamiar popełnienia czynu zabronionego pod słowa przewodniczący środki nakazał wyłączenie mikrofonów w tym tego, do którego mówił sędzia Wróbel opuścił salę obrad przed chwilą rozmawiałam z prof. Antonim Dudkiem, który ubolewał nad tym, że ten upadek kultury dyskusji kultury politycznej to nie tylko wśród elit politycznych, ale także i na tym zgromadzeniu ogólnym sędziów Sądu Najwyższego obserwujemy rzeczywiście muszę powiedzieć, że ta sytuacja jest absolutnie bez precedensu wcześniej wybory kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego były wyborami wewnętrznymi, które toczyły się w Sądzie Najwyższym były to wybory, które emocjonowały samych sędziów natomiast niekoniecznie musiały interesować opinię publiczną, a zazwyczaj wybierano kandydatów 2, bo wtedy były takie regulacje kandydatów godnych tego urzędu i prezydent z reguły wskazywał kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów na zgromadzeniu ogólnym teraz mamy ogromny konflikt samym Sądzie Najwyższym podział na tzw. starych sędziów wybranych przez legalną Ks i nowych sędziów, którzy zostali wyłonieni w procedurze, kiedy wskazywała ich nowa KRS, a powoływał prezydent sam akt powołania sędziów przez prezydenta nie powoduje zalega za legalizowania całej procedury w związku z tym status tych nowych sędziów jest podważane m.in. w drodze uchwały Sądu Najwyższego uchwał Sądu Najwyższego 23stycznia tego roku i w drodze postanowienia zabezpieczającego sumę z 8kwietnia tegoż roku mamy problem dotąd tylko, że w tym zgromadzeniu uczestniczy 97 osób 97 sędziów w tym 55 starych i 42 nowych na 2 w tej komisji, która ma liczyć głosy powołanej przez sędziego Zaradkiewicza przewagę mają tzw. nowi sędziowie o uczestnictwo w tym zgromadzeniu ogólnym sędziów Izby dyscyplinarnej chciałbym pana profesora zapytać prof. Marek Safjan wymieniać co najmniej 3 powody, dlaczego nie mają prawa w tym zgromadzeniu brać udziału po pierwsze, orzeczenie Suez listopada 2019 roku po drugie, orzecznictwo samego Sądu Najwyższego między nimi ta uchwała 3 połączonych izb Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku na po trzecie fakt, że orzeczenia z UE są powszechnie wiążące ich wykonania nie może być zakazane lub zablokowany przez jakikolwiek organ państwa członkowskiego prof. Safjan takie 2 rozwiązania albo Sąd Najwyższy będzie wybierał prezesa bez sędziów Izby dyscyplinarnej albo wstrzyma się w wybieraniu prezesa aż do rozstrzygnięcia tego sporu Warszawy i komisji Europejskiej w sprawie statusu Izby dyscyplinarnej no oba rozwiązania nie są nasze wymarzone, ale to rozumowanie ba tak założeń Otóż z uchwał z Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku oraz postęp wiatrowe wychodzi zakaz orzekania przez sędziów Izby dyscyplinarnej orzekania, ale na razie statusu tych osób jako sędziów nie podważono nie podważono nie ma organu, który ten status mógłby podważyć wiemy, że procedura była wadliwa skoro Kerez nie spełnia wymogów, które ten Konstytucyjny organ państwa musi spełniać, a my się 15 członków sędziowskiej KRS zostało wybranych przez zgromadzenia sędziowskie tylko przez Sejm to mamy w efekcie tego osoby powołane przez prezydenta na sędziego co, do których z tak ich status jest negowany podkreśla się, że ci sędziowie za zasiadanie w określonym sądzie nie powodują, że ten sąd jest niezależny, a ci sędziowie nie mają przymiotu niezawisłości teraz powstaje pytanie czy o tym wszystkim po uwzględnieniu tych argumentów ci sędziowie mogą brać udział w zgromadzeniu ogólnym, który ma wyłonić kandydatów na sędziego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to nie jest czynność orzecznicza, ale bardzo ważna czynność ustroju da, bo przecież pierwszy prezes Sądu Najwyższego z konstytucyjnym organem państwa on przed prowadzi przewodniczy Sądowi Najwyższemu, ale jeszcze nie zapominajmy jest również przewodniczącym Trybunału stanu z urzędu to teraz wybory chciałbym pana profesora spytać tutaj mamy chyba jeszcze większy chaos niższe, a w Sądzie Najwyższym mamy uchwałę PKW, która mówi, że brak możliwości głosowania na kandydatów 10maja jest równoznaczne w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów Elżbieta Witek marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów w sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy kominowej i tam są 2 takie zapisy poprosiła, żeby pan profesor się do nich ustosunkował do wyborów mogą stanąć także nowi kandydaci tutaj kwestia równości powoduje u mnie znak zapytania, a po drugie, marszałek Sejmu można wniosek ministra zdrowia i po zasięgnięciu opinii PKW zmienić terminy wykonywania czynności wyborczych ze względu na sytuację epidemię no czy to oznacza, że znowu jesteśmy będziemy aż do samego momentu głosowania w sytuacji płynnej i nie wiadomo co się zdarzy za zakrętem to mamy 2 kwestie pierwsza to ta głęboka nierówność między kandydatami stary Janowi rzeczywiście ze starzy kandydaci będą jedli uwzględnione te tzw. prawa nabyte co samo w sobie nie jest jeszcze wadliwe, ale pamiętajmy, że nowi kandydaci muszą mieć możliwość zgłoszenia swojej kandydatury zebrania podpisów co w sytuacji stanu epidemii będzie bardzo trudne tak trudno powiedzieć niemożliwe, ale będzie bardzo trudna wykona a, czyli akt zgodne z prawem będzie to np. starzy kandydaci powiedzmy mieli 2 tygodnie, a ci będą mieli tylko tydzień no narusza to równość kandydatów starych na bezwzględnie na to nakłada się także poprzednia kampania, gdzie starzy kandydaci prowadzili, ale większą mniejszym natężeniu i w określonym okresie czas, a zatem mamy tutaj nierówność nierówności, które nie da się chyba uniknąć, o ile nie wykreśli się tego przepisu o tych tzw. prawach nabytych po to, żeby wszyscy kandydaci mogli stanąć do pojedynku od doba po raz kolejny ale, toteż będzie trudne, bo mamy ten stan epidemii druga, po której mówiliśmy o terminach, a to jest już to już jest moim zdaniem niepotrzebne wywoływanie fermentu niepotrzebne i nie bójmy się tego słowa skandaliczne teraz wytłumaczy, o co choć obecne przepisy wskazują tak naprawdę się wybory się będą pomiędzy 50 piątym 60 dniem od dnia zarządzenia, bo to wynika z poszczególnych czynności wyborcze, jeżeli Sejm będzie chciał robić ferment i prowadzi przepis dotyczący zmiany terminów przez marszałka Sejmu to jest oczywiste, że Senat będzie chciał procedować nad tym dłużej weryfikować pewnie te przepisy wejdą w życie za około za ponad miesiąc, a wtedy już różne czynności wyborcze będą w toku i wprowadzenie zmian w czasie już trwania czynności za absolutnie niedozwolone nie tylko na podstawie przepisów konstytucji, ale także standardów komisji weneckiej to jeszcze nie koniec poproszę o komentarz do wypowiedzi polityka w ostatnim czasie niezwykle popularnego Jarosław Gowin to nie jest tak, że którykolwiek polityk ponosi odpowiedzialność za to, że 10maja wybory nie odbyły te wybory zostały odwołane przez rzeczywistość fakty Niejestem nie można powiedzieć do wyborów nie doszło miał do końca dnia patrzyłem czy w końcu pojawi się tak oczywiście nie doczekałem, ale tak na poważne do wyborów nie doszła z różnych przyczyn wydrukowano karty na zlecenie konkretnych osób zupełnie niepotrzebnie podjęto szereg czynności, które uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów i za to poszczególne osoby muszą ponieść odpowiedzialność ja widzę tutaj o jakie raty odpowiedzialnością podjąć karną stosunku zarówno sprawców, jaki pomocników, a odpowiedzialność pomocnika jest zakazane prawo karne sprawcy oraz odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem i ta odpowiedzialność nie okażą się z solidarną odpowiedzialnością konkretnych osób za niedopełnienie obowiązku prof. Marek Chmaj konstytucjonalista był ostatnim gościem wywiadu politycznego bardzo dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo, program dodawał Tomasz Krzymiński zrealizował Adam Szurek teraz informacje Szanowni Państwo, a potem zapraszam na analizy w imieniu Agaty Kowalskiej życzę państwu udanego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA