REKLAMA

Wyłączenie gospodarki wyłączyło też osoby pracujące seksualnie - a ich nie obejmują tarcze i wsparcie od rządu

Połączenie
Data emisji:
2020-05-15 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 21 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Agata dzieła z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o tym w jaki sposób karana w Rosji wdrożone w związku z nim środki specjalne, czyli przede wszystkim to co nazywamy w dawnym, czyli wyłączenie gospodarki, ale też zalecenia, aby pozostawać w domach w jaki sposób Anę uderzają w grupy wykluczonej grupy w pewnym sensie widziane, czyli m.in. tych, których Rozwiń » którymi się zajmujesz, czyli w eksporterów tak osoby pracujące seksualnie myślę, że wiele można powiedzieć na temat tego w jaki sposób pandemia Korona wirusa i polityki związane z panem kura na gruz, który właśnie zakładają wyłączenie gospodarki oczywiście teraz jest obrażana można, by powiedzieć dotknęły grupy, które są szczególnie narażone na wykluczenie z różnych względów ze względu na kryminalizację ze względu na stygmatyzację ze względu na to, że nie są objęte też różnymi politykami ochronnymi tarczą antykryzysową i do takich grup zdecydowanie należą osoby pracujące seksualnie, które w, których praca nie jest rozpoznawana jako praca, więc nie są objęte działaniami rządu, które mają wspierać pracownice i pracowników zresztą jak wiele krytyk się pojawia dookoła tarczy anty kryzysowej, która umowa jest przez wiele grup jako anty pracownicza antyspołeczne myślę, że ten temat na osobną rozmowę natomiast osoby pracujące seksualnie zdecydowanie bardzo bardzo mocno odczuwają skutki Korona wirusa, dlatego że i polityków związanych, dlatego że większość miejsc pracy zostało zamkniętych w agencje prywatne mieszkania, ale też osoby pracujące na zewnątrz na ulicach czy na trasach zostały postawione możliwości pracy, ale często spotykały się też chce jak interwencjami policji, która groziła nakładaniem bardzo wysokich kar, które wiemy są bezprecedensowe, jaką skalę Europejską, ponieważ polskie w Polsce wprowadzono kary są naprawdę bardzo bardzo wysokie jest w związku z tym osoby musiały przestać pracować w kontekście epidemii to oczywiście bardzo dużo osób przestało pracować ze względu na ryzyko zdrowotne i troska o własne zdrowie bezpieczeństwo i w sytuacji, gdy przestają pracować praca seksualna jest dla nich jedynym źródłem utrzymania pozostają bez jakichkolwiek środków do życia jakiekolwiek ochronę ze strony państwa no i teraz pytanie co można zrobić system próbuje robić czy ktoś w ogóle próbuje robić czy oczywiście że, że próbujemy my jako jako grupa, która działa na rzecz osób pracujących seksualnie i w zasadzie mamy do czynienia z taką typową sytuacją, w której osoby, które są marginalizowane są jeszcze bardzo marginalizowane w ramach istniejących polityk, ponieważ od strony rządu nie pojawią się żadne działania mające na celu wsparcie osób procent zesłania w dużą część pracodawców po prostu zamknęła miejsca pracy i w związku z tym, że miejsca pracy są kryminaliści pana relacje pracownicze w obrębie sektora usług seksualnych są rozpoznawane korelacji pracownicza to też pracodawcy niespecjalnie często poczuwają się do zachowywania praw osób pracujących seksualnie osoby procesy trwają też nie mają żadnych narzędzi i instytucjonalne, żeby móc domagać się jakiegokolwiek wsparcia ze strony pracodawców po relacja nie jest rozpoznawana jako relacja pracownicza uznamy to nie jest typowa sytuacja, w której po prostu karne pracownica piekarni pracownicy są zdaniem pani na siebie w takich sytuacjach i no chyba też samoorganizacja staje się samoorganizacji środowiska pracując seksualnie z działających na rzecz praw osób pracujących tez seksualnie staje się jedyną strategią, którą mamy tego rodzaju sytuacjach i to też się właśnie zadziało, ale jeżeli byśmy mieli się zastanowić nad tym, bo właśnie co podkreśla się od, by ten status pracy seksualnej jako pracy, która rośnie nie jest pracą zarobkową nie pracy czy gdyby to było poddane w pewnym sensie kontroli czy uznane za pracę czy toby było rozwiązanie rzeczywiście dobre dla dla tych ludzi, dlaczego większość osób pracujących seksualnie generalnie organizacji osób pracujących na rzecz osób pracujących w sektorze usług seksualnych i jakby opowiada się za uznaniem pracy seksualne jako pracę za pracę i w związku z tym potraktowanie praw osób pracujących w sektorze usług seksualnych jako praw pracowniczych i objęcia osób pracujących seksualnie kodeksem pracy co nie jest możliwe w tekstach, w których wszystkie miejsca pracy są definicje kryminalizuje ana tak jak w Polsce np. z sytuacji, w której wszelkie relacje pracownicze nie są rozpoznawane relacje pracownicze, czyli chodzi tu taką sytuację, żeby uznać pracę seksualną za pracę w końcu jak to się dzieje bardzo wielu miejscach bardzo wielu krajach UE ich, żeby objąć tym samym osoby pracujące w tym sektorze ochroną prawną, która przysługuje innym pracownikom wiadomo, że w Polsce ochrona prawna przysługująca pracownikom też pozostawia wiele do życzenia i wiemy, że Polska 1 krajów o najwyższym wskaźniku karnych form zatrudnienia, czyli na umowę tzw. śmieciowe umowy czasowe, które nie w pełni chronią osoby, ale jeżeli osoby pracujące aktualnie zostałoby uznane za osoby pracujące które, gdyby prace uznano za pracę to miały możliwość tworzenia związków zawodowych dochodzenia swych praw Inspekcji pracy nie byłyby narażone na dalszą kryminalizacji, kiedy szukają pomocy w związku z naruszeniami swoich praw, ale co zrobić wtedy z tymi pracodawcami, którzy dzisiaj łamią prawo wtedy byli objęci takimi samymi restrykcjami wszyscy inni pracodawcy łamiący prawa chodzi tutaj wprowadzenie takiego modelu prawnego, który determinuje relacje pracownicze, czyli kryminalizuje osoby nie tylko pracują seksualnie czy kupujące usługi seksualne, ale też właśnie osoby, które organizują pracę, czyli np. osoby, które prowadzą agencję menedżerki managerów, zwłaszcza właściciele właścicieli, ale też wszystkim osoby, które są realizowane obecnie w Polsce, czyli te, które pośredniczą w relacjach między osobami pracującymi seksualnie a, a klientami klientkami i objęcie ich istniejącym już prawo które, a odnosi się do relacji pracowniczych, czyli kryminalizacja jest taki model prawne które, które ustępują, a organizacja pracujących seksualnie deprecjacji słonie, czyli taki model, który Unię wyjątkowo proces aktualnie nie pracę tylko, składając istniejące ramy prawne dotyczące relacji pracowniczych i wtedy taka taka taki model prawny daje osobom cierpiącym seksualnie możliwość dochodzenia swoich praw, ale też, by włącza sektor usług seksualnych to można powiedzieć ogólnego kosza wszystkich sektorów, a innych rynków pracy innych rynków usług, które są już objęte prawodawstwo, które w, jakim stopniu oczywiście to jest kwestia dyskusyjna w jakim on niewystarczający to wiemy w stosunkach tekst c, a daje osobom ochronę, żebyśmy mieli zastanowić nad tym, jakiego rodzaju inne problemy mogą tutaj też wchodzić, jakby w topole to znaczy kwestia praw osób świadczących usługi seksualne bardzo często nad tą sprawą na ten problem nakładają się inne, które teoretycznie nie są identyfikowane jako problemy tej grupy tak oczywiście, ponieważ wyborca i wiemy wiemy z różnych badań bardzo duże procent osób pracujących seksualnie Europie generalnie w Polsce także są osoby o statusie emigrantki nadchodzi też o to, żeby w przyjrzeć się temu w jaki sposób prawa, a prawo migracyjne polityka migracyjna utrudniają osobom funkcjonowanie na rynku pracy słyszeliśmy wypowiedź 1 z polityka wczoraj na temat tego jak wspomniałem faktem jest to, że Korona wirus sprawę, że granice zostały zamknięte migracji mogą wjechać do Polski po pracy dzięki temu stanie się swoje prace zamku wzbudziła wiele wiele kontrowersji ta wypowiedź magistrze przyczynę wiemy też, że Polska nie w kraju, który ma szczególnie życzliwe polityki migracyjne, więc i polityki migracyjne, które są dość represyjna także uderzają osoby pracujące z Niemiec trudno w ogóle rozmawiać o sytuacji osób pracujących seksualnie nie podejmują kwestii polityki migracyjne, które nie do końca też służą ochronie gruntów często bardzo takie kwestie jak nie wiem bezdomności albo uzależnienie czy to też jakoś nakłada na ten obraz, ale oczywiście my pracując jako eksport Polska jako grupa sumując się działaniami na rzecz praw osób pracujących w Polsce seksualnie mamy od jakiegoś czasu, czyli od kilku od kilku miesięcy, kiedy zaczęła się epidemia dostają też dużo informacji na temat tego, że w związku ze pracy pracy brak jakichkolwiek dochodów, a wiele osób docent słonie nie jest w stanie np. opłacić, a mieszkania wiemy też, ale co jest sprzeczne ze wszystkimi regułami nie tylko etyki, ale też nawet wprowadzonej tarcia w kryzysowej pracodawcy znaczy mieszkania osoby, które wynajmują mieszkania podwyższają cięższa też sami będąc szczególnie w rękach sytuacja mają kredyty do spłacenia trudność spłatę kredytu podwyższają czynsze zamieszkanie przez co dużo osób traci mieszkania straci stałość, a stało się zamieszkania i w związku z tym miasto ciekawe, bo wydawałoby się, że trend będzie odwrotny to znaczy, że będzie raczej spadek cen, a nie wzrost właśnie, ale niestety żyjemy spłoszył trochę społeczeństwa, a kapitalistycznym BU też napędzanym strachem w dużej mierze bardzo dużo osób, które Škoda kredyt do spłacenia, które wynajmują mieszkania pod kredyty ma po prostu boi się, że to sytuacja będzie się przedłużać w związku z tym a jakby odbija to przerzuca odpowiedzialność nie na państwo, ale właśnie na osoby wynajmujące mieszkania z desek, by informacje, które do nas dociera do często właśnie osoby nie są w stanie płacić zamieszkania dlatego nie zarabiam pieniędzy, ale też muszą się mierzyć chce negocjowanie z osobami zajmującymi mieszkania kwestię cen i wiemy wiemy też bardzo dobrze myślę że, że sytuacja osób poświadczając w kryzysie bezdomności w Polsce nie jest teraz pytania dobra w sensie, że duże instytucje, które pomagały dotychczas osobom doświadczającym bezdomności też w ramach lub dawną zaprzestało pracy powstało bardzo dużo nowych inicjatyw, które są świetne, które zaopiekują się bezpośrednio potrzeba osób w kryzysie bezdomności czy dostarczaniem jedzenia dalej, ale nie są rozwiązania systemowe wiemy też np. o tym, że są bardzo drastycznie wzrosła skala przemocy domowej i a w związku z tym dużo osób znajduje się w krytycznej sytuacji przebywania w 2 mieszkania np. ca z przemocowych partnerem przemysłowym mężem np. nie mają do konkursu to jest szczególnie teraz bardzo bardzo palący problem bardzo trudna sytuacja, kiedy mówi się tych politykach odnosi się do Europy czy można powiedzieć, że Polska na tym tle odróżnia łączy rozwiązują przed chwilą koleżanka, która mieszka w Niemczech i właśnie rozmawiałyśmy o o tym w jaki sposób rząd odpowiada ma sytuacja na sytuację osób, które znalazły się w kryzysowych sytuacjach krytycznych sytuacjach i myślę, że Polska to nie jest kraj, który jest krajem bezpieczeństwa socjalnego, a w przeciwieństwie np. to do Niemiec, która w tym momencie powiedzą, że idą w kierunku jednak zabezpieczania sytuacji tych najbardziej nieuprzywilejowanych osób czasu najbardziej dotkniętych przez kryzys natomiast jako inicjatywa pracownicza doskonale pokazuje tarcza antykryzysowa ach, którą wprowadza Polski rząd jest tarczą, która raczej pozwala na masowe zwolnienia i nie zabezpiecza do końca praw tych osób, które są w najtrudniejszych sytuacjach to jest pytanie na ile w ogóle te osoby, zwłaszcza jeżeli chodzi o eksport na ile osoby są w ogóle widziane polityka rozmaitych prawda to mam wrażenie, że to systemowa jest systemowa ślepota czy mamy do czynienia tak oczywiście właśnie m.in. dlatego że poprzez nierozpoznanie pracy stosunek pracy się lokuję w takiej szarej strefie gdzieś nie wiadomo, gdzie do problemów socjalnych nie, żeby przez społecznych taki trochę powiedziałbym czegoś z zakresu kryminologii, a tak dewiacje przez czas coś w słowach i patologii społecznej tak i rzeczywiście rzeczywiście nie są w tym momencie w takiej sytuacji osoby pracujące tylko niektóre szacuje się w Polsce być może około 200200 000 c z o zostają niewidzialne dlatego właśnie my jako eksport Polska podjęliśmy inicjatywę taką dość spontaniczną oddolną stworzyłyśmy fundusz kryzysowy dla osób pracujących seksualnie w Polsce, które znalazły się właśnie bardzo trudnych sytuacji nie zdajemy sobie z tego sprawę nie zostaną zaopiniowane przez żadne systemowe rozwiązania i fundusz kryzysowy jest taką inicjatywą zresztą jak fundusze funkcjonują też dużo w całej Europie w różnych kontekstach poza Europą osoby pracujące odsłania starają się zbierać środki, żeby wesprzeć te osoby, które pracują w branży, które znalazły najbardziej trudnej sytuacji, bo oczywiście branża jest różny sposób dotknięta przez zapytam, jeżeli osoby pracują w przestrzeni internetu przez pracują na kamerach np. to jakby jednak dużo łatwiej zarabiać pieniądze relatywnie oczywiście ach, bo to też nie jest nią obciążona jest dużo łatwiej zarabiać pieniądze niż osobom, które pracowały np. w klubach ze striptizem wszystkie zostały zamknięte w kontekście epidemii wszystkie osoby z tytułu pracy w agencjach czy prywatne mieszkania czy w górach w eskortę, więc tutaj mamy do czynienia w sytuacji, kiedy stąd się samo organizujemy zbieramy pieniądze na zasadzie takiego fundraising zrzutki od wszystkich osób, które są zainteresowane wsparciem pracujących seksualnie i dystrybuuje te środki dziękuję bardzo, dr Agata Dziuban Instytut socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego sex Work Polska była z nami trzynasta 36 za chwilę informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA