REKLAMA

"Zabawa w chowanego" wybudza sumienie Kościoła Katolickiego

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-05-16 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Tomasz Tarczyński wciąż przy mikrofonie kolejna godzina filozofów z nami jest ojciec Wiesław Dawidowski prowincjał zakonu augustianów w Polsce halo halo dobre 15 dzień dobry działaniem, czyli 4 zlotym za 2 szalony tak tak słyszymy ojca dobrze troszkę jakiś mały zakłócenia są, ale miejmy nadzieję, że to jakoś unormuje jestem wstrząśnięty po obejrzeniu nowego filmu braci angielskich, ale nie jestem zaskoczony, bo właściwie ten film pokazuje to co już wiedzieliśmy co Rozwiń » wynika także z różnych innych tego typu filmów i publikacji książkowych w innych krajach to znaczy w kościele systemowo tuszowano przestępstwa seksualne wiedzieli o tym, hierarchowie wiedzieli o tym, pracownicy pracownicy tej instytucji przenoszono tych księży ukrywano, że oni takich czynów się dopuszczali to umożliwiało im dokonywanie takich czynów w innych parafiach w innych miastach później znowu byli przenoszeni no to powodowało, że ofiar było coraz więcej zaczyna się to zmieniać w wielu krajach z uwagi na to, że dowiedzieliśmy się właśnie, jaka była skala tego procederu w Polsce powoli powoli też dzięki dużym stopniu działalności Sekielski także dowiadujemy się coraz więcej o tym jak to funkcjonowało i w zasadzie chyba pierwsze pytanie, jakie do ojca skieruje to jest takie na coś co ojciec czuł oglądając ten film, widząc to wszystko od takiej strony, kiedy ojciec zobaczył to to co się dzieje biskupów, którzy mówią tam takie słowa, jakie mówili, jakie były ojca reakcję globalnej naj naj smutniejsze to 2 moment to biedna siostra Urszula Anka, która o niej nie potrafi sobie poradzić z tą wiedzą, którą już może nosiła w sobie może nie nosiła w sobie nie wiemy tak nam trudno się trochę zasłania i wychodzi i płacze w kościele no to jest taki obraz bezsilności bezradności, a drugi obraz bardzo smutne niestety przemawiające na niekorzyść osoby duchownej w tym wypadku księdza biskupa takiego obcesowo go potraktowania rodziców tych chłopców już teraz dorosłych mężczyzn, a i w takich sytuacjach myślę sobie także to jest albo wymieni braku takiej kindersztuby podstawowej duszpasterskie albo jest to wynik braku wyobraźni albo jest to wynik jakiegoś mógł za łamanie nerwowego i wreszcie na końcu wynik takiego Mono złego stosowania pewnych norm prawnych, do których my księża się przyzwyczailiśmy czują, że może nam wolno, że wolno więcej Otóż nie wolno więcej wolno mniej tutaj tutaj w tej klasycznej tak naprawdę chyba tak naprawdę, bo to jest bardzo istotne istotne te sceny które, które ojciec wskazań i na pewno do nich wrócimy natomiast chyba istotą sprawy jest z 1 strony no właśnie systemowy charakter tego procederu to znaczy, że tutaj mamy po prostu pewien naturalny środek z arsenału środków zarządzania kryzysami polegający na tym, że jak gdzieś są zgłoszenia o tym, że jakiś ksiądz dokonuje takich czynów no to ani nie wyrzuca go firmy, że tak wyrażę ani nie powiadamia organów ścigania, choć jest to ścigane prawem prawem karnym przestępstwo tylko się go przenosi kolejne miejsca jak znowu są tego typu zastrzeżenia to znowu się go przenosi i to jest powiem szczerze coś co chyba jest najbardziej szokujące niezrozumiałe i uwagi oczywiście na to jak co kościół głosi, jaką instytucją chcę, żebyśmy widzieli, ale z uwagi po prostu na tak jedno zwykłe zwykłe ludzkie zachowanie i jak rozumiem tutaj tę krytyczną uwagę jak najbardziej on natomiast my księża też zostaliśmy wychowani bardzo proszę, żeby pan redaktor słuchaczy nie zrozumieli i nie wydali na wzrost w tym roku w tym co pomnika dodaje na ojca na pewno nie ja wzroku nie zamierzam dawać nam ojca wiele wiele lat dla mnie jest z 1 z wzorcowych przykładów głęboko wierzącego księdza, którego podziwiam też właśnie za konsekwencje na drodze nas, że stosuje stosuje swoje zasady w życiu i dlatego właśnie księdza zaprosiłem ojca zaproszę do tej rozmowy w ogóle, ale umówmy się, że to nie jest rozmowa kanonizacja na ani konsekwencji jak były wyjazdy więcej to obraz wraca jego adres chodzi o ten moment, w którym biskup jest przekonany, że on może jakoś temu księdzu pomóc, stwarzając mu warunki do nowej pracy jednocześnie nie mając do końca świadomości, a może nie chcą mieć nie wiem, że tak naprawdę wal walczy ma sprawę z winkiem owczej skórze, a i być może to ta strategia, do której zostaliśmy przez dziesiątki lat przyp przyzwyczajeni dzisiaj ulega zweryfikowani i obdarzona jest słabo jeszcze jest drugi element drugi element mógł pan pyta o wydźwięk tego filmu, który zawsze zawsze sobie myślę na najczęściej atakuje się dziennikarzy za to, że coś wyciągają także, że wyżej i czytam te zapowiedzi filmu braci Sekielski i oskarżenia pod ich adresem, że to przed wyborami, że to jest specjalną metoda to nie jest tak myślę, że kościół został powołany tak głęboko wierzę, że kościół jest powołany wyłożył być głosem sumienia świecie, jeżeli tym głosem sumienia w świecie nie jest to pan Bóg posługuje się innymi środkami, które są głosem sumienia i w tym wypadku lub budzą nas letargu bracia z Kielc właśnie, bo dla wielu osób chyba też podstawowym, bo dużo można mówić takie argumenty też ze strony kręgów kościelnych i bliskich Kościołowi się pojawiają, że przecież wszędzie mamy do czynienia z takimi patologiami to nie jest zjawisko wyłącznie kościelne to jest prawda rzecz jasna to jest jakiś argument, ale odpowiedzią jest to, że to jest instytucja, która jednak niesie pewien przekaz o charakterze moralnym po pierwsze po drugie domaga się pewnych specjalnych uprawnień te specjalne uprawnienia posiada jeszcze do tego później przejdziemy no po trzecie właśnie przedstawia się jako jako przedstawicielstwo właściwie takie 1 pełna i prawdziwe autoryzowane przedstawicielstwo Stwórcy wszechświata na ziemi więc, gdy zobowiązania są daleko bardziej idące niż w przypadku Niewiem murarzy albo albo nauczycieli nawet, ale zarazem też jest to jedyna instytucja, w którym której tak systemowo rozwiązano ten problem to znaczy, w której wypracowano pewne procedury tuszowania przestępstw, a nie myślę, że to jest największy problem, a także panie redaktorze tu bywał to zabrzmi także próbujemy się zasłonić, ale wysokość nie jest jedyną instytucją, która pretenduje do tego, że ich głosem Boga na ziemię, bo to jest dotyczy jest naturą wszystkich religii instytucjonalnych tak, ale ja będę jedynym autoryzowanym przedstawicielstwem na to by uciec się zgodzić takim w pełni autoryzowanym no my mamy nie rościmy sobie tak prawo do posiadania pełni objawienia natomiast to co samo roszczenie jest po stronie judaizmu to samo roszczenie jest może mniej po stronie budy zgoda, ale po stronie islamu itd. wszędzie tam instytucja religię bardzo mocno z instytucją instytucją analizowane wówczas łatwo chyba oddać się takim ludzkim mechanizmom tego przysłowiowego zamiatania pewnych spraw pod dywan, bo chodzi o to, żeby chronić naszą korporację ochronić naszą instytucję lub stawia kropkę właściwie pośrednik postawimy, bo do tej rozmowy wrócimy, ale musimy teraz dać przestrzeń dla informacji po informacjach wracamy ojciec Wiesław Dawidowski państwa gościem, a z nami co cały czas jest ojciec Wiesław Dawidowski prowincjał zakonu augustianów w Polsce raz jeszcze dzień dobry kłaniał się pięknie panu państwu przerwałem ojca wywód z powodu informacji, więc proszę dokończyć, a ja później zapytam jeszcze 1 rzecz, a propos takie jak podkreślił 1 mili jest to problem wszystkich religii instytucjonalizacji danych i myślę, że w ogóle dzisiaj no roszczenie do wyłączności i to czy roszczenie do wyłączności tak, a za tym, a potem idzie chęci jednak ochrony swojego dobrego imienia w imię zachowania swojej wiarygodności no to jest w takie zachowanie jest po prostu mówiąc kolokwialnie młodzieżowym językiem słabe właśnie, ale wyobraźmy sobie, bo mamy tutaj do czynienia z przestępstwami seksualnymi oczywiście świadomość tego czym jest wykorzystywanie seksualne nieletnich stosunek do tego problemu zmienia się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dzisiaj mamy znacznie większą wiedzę na temat skutków tego rodzaju czynów i jesteśmy bardziej wyczuleni na tego typu kwestie świadomości po prostu nasza dotycząca tego problemu wzrosła no ale wyobraźmy sobie, że np. mielibyśmy, ale to mimo wszystko nawet nie wie w latach siedemdziesiątych sześćdziesiąte były czynne były one karane i czyny które, które były analizowane w ramach kodeksów karnych, ale wyobraźmy sobie taką sytuację mamy do czynienia z analogiczną praktyką takiego tuszowania przenoszenia w stosunku do np. seryjnych morderców na zupełnie celowo stosuje to porównanie i to nie jest redukcja do absurdu wydaje mi się, bo mamy do czynienia z poważnym przestępstwem, które by wiarygodności instytucji zatrudniającej osoby tego typu skłonnościach, które dokonują takich czynów myślę że, gdybyśmy mieli do czynienia z czymś takim to co to i to właśnie patrzylibyśmy na to tak samo czy bylibyśmy znacznie bardziej restrykcyjni, a jedno drugie są przecież przestępstwa pan użył tutaj bardzo ważnego terminu osób zatrudnionych przez instytucję i w tej chwili to się chyba taki, o ile dobrze znam sprawy toczył się jednak spór wokół rozumienia tego czy ksiądz jest zatrudniony przez diecezję biskupa diecezjalnego czy nie jest zatrudniony upatrywać można kształt jedno osobowej jednoosobowej działalności nie takich jak w przypadku śmierci nie ja wypadku zakonników sprawa jest bardzo jasna, bo zakonnik przynajmniej teoretycznie nie posiada własnych dochodów jest całkowicie na garnuszku wspólnoty zakonnej albo domniemywa się, że to tak instytucja całkowicie do niego odpowiedzialnie odpowiedzialną do wypadku diecezji to jest zostawić prawnikom mniej interpretuje w tej chwili prawo tylko mój zespół spór, jaki się w rozumieniu tego czy ksiądz jest zatrudniony przez biskupa diecezjalnego czynie myślę, że tutaj w ogóle jest prawne związane wydaje mi się przepraszam, że przerwa to zawsze tak jest jak nie siedzimy naprzeciwko niebiesko mamy te słuchawki to nam trudno sobie wejść słabo, bo nie ma naturalnego kontaktu także z góry przepraszam jeśli czasem się wbija, ale to jest spór prawny to jest spór prawny, który dotyczy kwestii odszkodowania prawda więcej to jest jeszcze jeszcze na kwestia rozumiem że, że też można różnie patrzeć np. poszukiwanie tego rodzaju wytłumaczeń może tutaj niektórzy postrzegają jako właśnie zrzekania się odpowiedzialności, ale jak popatrzymy na sprawę z perspektywy powiedzmy etyki czy filozofii moralnej Noto mamy Jasną sytuację to znaczy mamy osoby reprezentujące akcie inaczej instytucje nawet podział miał reprezentująca w takim głębokim metafizycznym sensie, bo dysponująca pewnymi prerogatywy ami, których tylko instytucja udziela, której instytucji udzielił Stwórca wszechświata, bo ksiądz jest jest matę, a możliwość udzielania sakramentów dano mu przez kościół Kościołowi daną przez bóstwo więc, jakby mamy tutaj bardzo specjalne specjalną więź pomiędzy instytucją, a księdzem kapłanem no, więc zarazem, jakby też mamy cały ten proceder, który który nawet gdyby to było tak jak ojciec, mówi że tam za nieformalny doradca, proszę bardzo, że to byłby i tak dość szokujący tak tak do, bo do tego jeszcze dochodzi inny mecz my księża jednak złożyliśmy publiczne zobowiązanie do zachowań moralnych ściśle określonych przez nasze śluby kapłańskie zakonne, a a, więc publicznie zobowiązaliśmy się do celibatu, a co za tym idzie również do dbania o naszą wstrzemięźliwość seksualną czystość seksualną i tutaj okazuje się weryfikuje się to, jaką intencją kierował się dany ksiądz, który przyjmował święcenia kapłańskie, a potem dokonywał przez przestępców wokół osób wobec osób słabszych wobec dzieci takich, o których słyszeliśmy w dzisiejszym filmie, więc myślę, że w ogóle tym kwestiom weryfikacji podlega weryfikacji sam proces dopuszczenia takich osób do posługi kapłańskiej posługi duchowej, a drugi element, który się z tym wiąże to jest jednak odpowiedzialność osób, którzy przedstawiają takiego kandydata do święceń i samego biskupa, który też takiego kandydata potem święci i pobiec dalej formuje promuje są 2 bardzo ważne momenty, gdy mamy do do czynienia z takim obrazem, który widzieliśmy dzisiaj w tym filmie to jest niestety obraz bardzo smutne to mało powiedziane, bo obraz wstrząsający myślę, że największym problemem, który dotknął dzisiaj ten film to była ta chęć tata ta bezradność bezradność, ale to złe potraktowanie rodziców tych pokrzywdzonych chłopców przez Pasterza, bo w Polsce też rozrachunku mówiąc nie chcieliśmy, czyli do księdza biskupa od naszego ojca no i mówi tak tak tak, ale już do widzenia dziękuję bardzo, dziękuję do jedzenia tak to jest wstrząsające, ale w coś zastanawiam się też na tymi wszystkimi, bo to jest kolejne elementy tłumaczeń, które są dość upiorne w tym filmie, ale one stanowią pewien element narracji religijnej to, przez którą także kościół sam siebie definiuje postrzega ich oczekuje, żeby również inni w ten sposób zdefiniowali postrzegali no, więc są tam elementy na tłumaczenia, które już w poprzednim filmie też pojawiały, że no i wszystkich nas ktoś inny osądzi ja robię czemu te tutaj odbywa pokutę i Bóg mnie osądzi już nie mówię o tym, że tam Szatan zwodził tak naprawdę, że to wszystko Sprawka szatana, bo to już jest do już jest w jeszcze inna sprawa natomiast to odwoływanie się do tej sankcji metafizycznej to takie sugerowanie, że nie podlegamy właściwie tutaj ludzkiemu prawu, bo przecież i tak wszystkich osądzi ktoś inny, ale ja czy nie pokuta no to jest rodzaj takiego instrumentalizacja Ania bardzo tej tej religijnej narracji, który de facto stawia kościół ponad ludzkim prawem to znaczy to jest komunikat my jesteśmy ponad ludzkim prawem nie wy nas będziecie oceniać nas oceniać będzie nasz bezpośredni przełożony na tylko, że co do istnienia tego bezpośredniego przełożonego są poważne wątpliwości i prawa państwa świeckiego po prostu nie opierają się już dzisiaj na na tego typu przekonania, więc wydaje się bardzo wydaje się to bardzo chytre to znaczy rozumiem siłę psychologiczną tego tłumaczenia w odniesieniu do ludzi, którzy są jakoś związani z wyobraźnią religijną, ale no nam się wydaje takie powiedziałbym dość osobliwe na gruncie jednak tego wszystkiego czym świeckiej demokracji dzisiaj tak i dotknął pan bardzo zasadniczej kwestii pytania istnienie pana Boga AK i zasłaniania się tym panem Bogiem i wieczną sprawiedliwością leżącej przy filmie pada takie takie stwierdzenie że, że w tym życiu już chyba się z nim spotkam mam nadzieję, że w niebie też się nie spotkamy także ten chłopak powiedział wydał wyroku także ten ciąg będzie piekło tak, ale że chciałby się nie spotkać z nim wieczność myślę, że i będzie dzisiaj w ogóle taka sytuacja mi rozmawiamy nadużycia na tle seksualnym osób nieletnich i i jakichkolwiek innych może nadużyć, bo też inne, że z szeregu spektrum spraw korupcji tak dalej chyba wypływa z tego, że rzeczywiście również ludzie kościoła żyją czasami tak jak długo nie było, a no panowie czasami, bo w niebo większa niż choroba to nie to nie jest absolutnie to wynik tego nie mówi, ale jeśli to jest rzeczywiście taka zinstytucjonalizowana sytuacja to w i to przekonanie, że w sposób prawny środkami prawa stanowionego środkami prawa kanonicznego, chociaż tam nawet niż poważny zarzut nad nią naciągania prawa kanonicznego przekonanie, że wszystko można załatwić kanonem, a paragrafem ona jest bardzo złudne, bo na końcu okazuje się że, owszem, kanon paragraf może zadziałać, ale na, a samym końcu jak mówią nic wtedy będą Dei jest konkretna osoba z bólem z jej tragedią z jej traumą i z tym wszystkim, z czym ona musi codziennie się zmierzyć i z tym umowa z tym ustęp przestępca, który wręcza się duchowo fizyczni niem duchową i niemal jak taki demon dziś za plecami tego człowieka w każdym dniu jego życia to jest najtrudniejsze myślę, że tutaj poważna lekcja dla nas wodą, bo do odrobienia, bo nie wystarczy tylko zachęcić, żeby osoby pokrzywdzone zgłaszały ten fakt do wiadomych organu ale, ale tutaj mamy jeszcze ten wątek pewnej pewnego przywileju kościoła w odniesieniu do porządku prawnego porządku organów ścigania polskim państwie to znaczy jakieś ogólniki wychodzące z prokuratury które, które sugerują, żeby właśnie specjalnie tutaj nie naciskać nie drażnić kościoła to jest jeszcze 1 kolejny krąg tej sprawy dość, bo bulwersujące pokazujące że, że mamy właśnie do czynienia z instytucją, która jakimś sensie właśnie jest poza prawem dlatego, że ma specjalne bonusy od aktualnej władzy, która woli nie ruszać, która w, która zostawia znaczną część tego procesu samooczyszczenia się nazwijmy to czy w ogóle oczyszczenia tej sytuacji samemu Kościołowi to jest tak jakby organizacja, w której dochodziło do takich przestępczych działań miała teraz sama decydować o tym, prawda czy ile ujawni ile nie ujawnić czy wyda przestępców czy nie wyda przestępców to przyznać, że to jest jednak w dość wstrząsające, ale powiedzmy sobie szczerze, że znamy historii kościoła dokładnie podobne procedury doskonale wiemy jak to się kończyło się kończyło się zawsze za każdym razem tak samo ja o tym, napisał 1 z artykułu dowieźli moich tekstów dowieźli mu mówią, że tam, gdzie kościół staje się oblubienicy 1 pokolenia 1 władzy staje się budowlą w następnym pokoleniu obawiam się, że dzisiaj o w Polsce przerabiamy taki przyspieszony kurs stawania się wdową ojciec Wiesław Dawidowski państwa gościem wrócimy do tej rozmowy już za moment po informacjach, a teraz będą właśnie informacje się pojawimy na antenie to znacznie Tomasz Stawiszyński cały czas przy mikrofonie z nami cały czas ojciec Wiesław Dawidowski raz jeszcze dzień dobry hala czy się słyszymy chyba się nie słyszymy co się stało zerwało nam się połączenia rozumiem, że będziemy nad tym pracować po, ale los on teraz tak ten jest jestem tak dobrze udało się udało się dobrze, bo nie było zasuwać przez moment to może to może wróćmy do właściwie nie wróci Marko pomówmy trochę o tym co było pierwotnie w wyjściowym punktem naszej rozmowy, czyli o przyszłości kościoła o tym co wszystko co to wszystko z kościołem zrobi jak zmieni odwołam się tutaj do takiej głośnej książki, która pokazywała mechanizmy, o których mówimy, czyli do Sodomy Frederika Martela, który pokazał no taki rodzaj z kolei zinstytucjonalizowanej hipokryzji czy fasady, która z 1 strony ma taką bardzo silnie homofobiczne narrację z drugiej strony jest tam sporo osób o skłonnościach homoseksualnych, których homoseksualność nie jest problemem ani dla Marcela ani ani tak w ogóle tylko ten rodzaj ten rodzaj podwójną ości on pokazuje jako mechanizm patologiczne w dużym stopniu też decydujący o takich zjawiskach, o których mówimy, ale powiada pewnym elementem i to się też przewija w różnych w różnych opowieściach interpretacja tego zjawiska problemu pedofilii w kościele jest tutaj celibat, który z 1 strony właśnie tworzy taki rodzaj fasady, która aktora, która może wyglądać zupełnie inaczej na zewnątrz w środku AZA nią środków dzieje się coś zupełnie innego, a z drugiej strony no powoduje czy uniemożliwia taką pełną bałem w cudzysłowie zdrowy rozwój popędu seksualnego zaczyna ludzie, którzy wcześnie w fazie niedojrzałości psychicznej często no właśnie wchodzą wieku, w którym trudno jeszcze takie bardzo odpowiedzialne decyzje dotyczące całego życia no właśnie z tego rodzaju instytucje i opowieść o własnej seksualności później przestają sobie z nią radzić również z uwagi na różne inne cechy charakterystyczne życia życia księży zakonników teraz pytanie czy wobec tego ojciec uważa jak już o przyszłości mówimy, że celibat zostanie zniesiony np. bo przez to nie jest dogmatyczna reguła to zwyczajowy zbyt zwyczaj wprowadzony w pewnym momencie dopiero koniec też bardzo ciekawa dyskusja na temat celibatu, którą podjął kiedyś w 1 osobie książek ksiądz arcybiskup Borys dobre stopy tak tak obecnie takiej Moore taki nosi monografia o zbiorze artykuł na temat historii kościoła i dyskusja nad celibatem w kościele właściwie trwa od trzeciego wieku, a więc znowu od momentu, gdy kościół dostaje jednak ten umie tę sankcję państwowe, jeżeli odmówi prawda od od umów podmiot od czasu nadania edyktu mediolańskiego kościół staje się religią państwową pani Pańskiej Konstantyna w cesarstwie rzymskim i ta debata nad księżmi czy księża powinni mieć żony nie powinni mieć rząd właściwie cha do od tamtego czasu do góry już 15 stan tego wieku ciekawe, że do Polski katolicyzm został przyniesiony przez biskupów, ale został przeniesiony za pośrednictwem oczywiście zwykłego wtedy mariażu ołtarza tronem, ale również za pośrednictwem duchownych, którzy tutaj ze swoimi żonami oraz problemem było co trochę, bo to czy ksiądz, który ma żonę ma prawo do tego, żeby z nią współżyć, a to znowu wypływa z takiej debaty na temat kont antropologicznej konstrukcji kościoła który swoje życie czerpię zżycia samego Jezusa Chrystusa, który jak wiemy poczuł się Maryi Dziewicy bez aktu płciowego, tak więc tutaj mamy naprawdę poważny problem teologiczny i i gruby problem geologiczne i zwykłe i wiemy wiemy też, że liczy że, jakby on i Nika gwarantem walki z pedofilią wcale nie jest instytucją małżeństwa, ale jest go raczej radzenie sobie własną seksualnością bogaczy toczy kościół zniesie celibat nie zniesie celibatu śmiem twierdzić, że będzie czymś absolutnie drugorzędną w stosunku do tego kim jest w ogóle kwestia radzenia sobie z seksualnością ich, ale tutaj bardziej chyba jak rozumiem, bo rozumiem to stanowisko oczywiście ona ono może można na jego rzecz argumentować natomiast tutaj bardziej chodzi, jakby jak rozumiem całościowe funkcjonowanie instytucji to znaczy chodzi o to kto wybierają w sposób naturalny Martel twierdzi że, że tego typu konstytucja jak jakaś w tej chwili no po prostu uczyniła nas, że w pewnym momencie dla osób o skłonnościach homoseksualnych kościół taką naturalną ścieżką awansu naturalną sferę naturalną sferą, w której oni dyskryminowani w swoich społecznościach nie uznawani swojej seksualności swojej orientacji seksualnej to tam mogli poczuć się bezpiecznie ognik mogli funkcjonować normalnie mogli spotkać osoby o podobnych skłonnościach no ale właśnie za fasadą języka bardzo agresywnego wobec homoseksualizmu definiującego go jako obiektywne nie uporządkowanie itd. no i to i następnie rodzica szereg różnych problemów patologii, która w, których to, o czym rozmawiamy jest 1 z odsłon w tym sensie, że jak mówi Marta tam poniekąd każdy na kogoś coś ma to znaczy, ponieważ jedni wiedzą o innych różne rzeczy, których tamci nie chcieliby, żeby zostały ujawnione publicznie no to zamiast pewne działania podejmować w sytuacjach takich jakich rozmawiamy np. raczej przenoszą tu czują pomagają niż działają otwarcie, bo boją się, że sami mogliby takimi albo innymi skłonnościami z kolei w zemście zostać ujawnieni i chodzi o tak jakby całościowy sposób funkcjonowania instytucji, które w przypadku zniesienia celibatu no zmieniłby się radykalnie ja myślę, że skoro mówimy od instytucjonalizacji kościoła i i przyszłości kościoła to czas pandemii czas zamknięcia kościołów Unii 2 wielu ludzi wzbudził nie tylko taką autorefleksję o tęsknocie za kościołem, ale taką świadomość, że w sumie bez tej przestrzeni sakralnej jakoś nauczyliśmy się sobie radzić bez tej tradycyjnej naszej religijnej tego religijnego sztafażu jesteśmy sobie jesteśmy w stanie z panem mogę rozmawiać bez konieczności wyjścia do kościoła, a co, a to jest dla mnie też wskazówka, że ludzie bardziej niż instytucji kościoła potrzebują dzisiaj osobistego spotkania z Bogiem, a tutaj tego pana Boga nie jesteśmy w stanie dać taki sposób magiczny charakter to spotkanie z Bogiem dokonuje się we mnie ono dokonuje mojej umysłowości katolicką dokonuje się w moim sercu tak jest to spotkanie bardzo osobiste i wydaje się daje się, że o tym w kościele w VAT w tym kościele instytucjonalnym rzadko się mówi, a szczególnie w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić o kościele w kontekście naszej patriotycznej narodowej tradycji, a nie mówimy o kościele, w którym my od spotykamy w sposób osobisty pana Boga i trudno będzie rzeczywiście spotkać w sposób osobisty, gdy mamy do czynienia z ewidentnymi przypadkami działania Wilków owczej skórze, więc przyszłość kościoła będzie dłużej niż dużym stopniu zależało od tego nie czy księża będą potrafili dać ludziom doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem, ale czy wspólnoty chrześcijańskie bazowe, czyli te małe wspólnoty będą potrafiły sobie odpowiedzieć na pytanie jak mamy funkcjonować jak ukryć czy Boga możemy spotkać w tej naszej przestrzeni podstawowej wspólnoty kościelnej oczywiście jest takie wróżenie trochę z fusów, ale tutaj troszeczkę posłużę się takim pisarzem, którego ostatnio wiele, chociaż nie zgadzam dokument w wielu sprawach, a mianowicie z rywalem Harari, który biedny jest więcej, mówi że że tak naprawdę i grzech nadużycia imienia Boga wzywania imienia Boga bez punkt dotyczy rzeczy polega na tym, że my tu panem Bogiem, który zapchać każdą dziurę naszego życia ani pamiętamy o tym, że najważniejszą spośród wszelkich możliwych postaci naszych zachowań religijnych postawa postaci pokory również pokory wobec Boga, a tu dotykamy już takich spraw bardzo fundamentalnych religia jeśli to wyobraźmy wyobraźmy sobie, że powiedzmy za tydzień albo za miesiąc albo nawet za rok albo nawet za 5 lat ojciec Wiesław Dawidowski zostaje papieżem to jakich dokonał pierwszych decyzji pierwszych zmian, które obszary wedle ojca były no właśnie w pierwszej kolejności do reformy tak, żeby te zjawiska, których dzisiaj rozmawiamy różne inne zjawiska patologiczne trudne mogły zostać zniwelowana jak jak tak jakby ojciec wskazał wytypował takim eksperymencie myślę, iż moja przyjaciółka powiedziała ani rusz złe bez nas prawdopodobnie byłby tym, czego najgorszemu wrogowi mierzyć czy biskup Grzegorz za, więc prawdopodobnie ta sytuacja nie grozi, ale myślę, że papież Franciszek on on czuje, że jest takim papieżem przejściowym od dzielącym taką stanowiącym pewną cezurę w historii kościoła bardzo mocną, gdy kościół masowy kościół wielkich kat do zawsze zapełnionych zawsze wypełniony ludźmi chodzi do przeszłości, a zacznie się zacznie się kościół głową taki, który będzie zbyt tego barokowego, gdybym w tej barokowej sankcyjną widzę tego barokowego Bizancjum szukają właściwe słowo zacznie się kościół relacji interpersonalnych myślę, że my żyjemy naprawdę w dobie realizacji 2 wielkich proroctwo jak to nazywam 1 prostą po prostu Benedykta XVI drugi to porosły Franciszka Benedykt szesnasty jeszcze zanim był papieżem został kardynałem dziś sześćdziesiątym dziewiątym roku powiedział, że opuścimy naszą katedrę z powodu bardzo prostych rzeczy nie będziemy w stanie ich utrzymać z ubojem my nie będziemy w stanie nim zostać, a drugie to jest proroctwo albo modlitwa Franciszka papieża Franciszka z początku jego pontyfikatu pragnę kościoła ubogiego dla ubogich, a myślę, że kościół bogatych środków prowadzi właśnie do takich zachowań, które widzieliśmy filmy braci Sekielski kościół ubogi dla ubogich mam nadzieję ucha może, że do takich zachowań myślenie posunął więc, gdybym do umów ja oczywiście nie jestem Marie nie mogę wyczarować sytuacji krótko tak idealnej, ale może można wrócić do tych podstawowych pytań, które stawiał w Ewangelii została, a usługi jest po stronie najsłabszych byłem głodny daliście jeść byłem spragniony daliście mi 5 przybysza przyjęliście mnie itd. pyta bardzo dziękuję ojciec Wiesław Dawidowski augustianie prowincjał zakonu augustianów w Polsce państwa 8 dziękuję bardzo, za rozmowę w, a i teraz i życzę państwu dobre są, bo wreszcie soboty dziś mimo wszystko dobre dni niedzieli dziękujemy i wzajemnie i wzajemnie cud życia tego samego no, a ja muszę państwu wreszcie przypomnieć oczywiście zapomniałem to zrobić na samym początku audycji powinienem był i powinienem był już to przypomnieć tu mi Katarzyna Murawska dzięki Bogu przypomniała o nomen omen dzięki Bogu powiedziałem, że mamy przecież post na Facebooku, pod którym zachęcamy państwa do komentowania pisania wrażeń oświadczenie różnego rodzaju myśli refleksji wokół tego co na antenie się dzieje także pytań do naszych gości będzie teraz okazja, żeby nadziei np. pomyśleć i pomówić, bo spotkamy się po godzinie trzynastej już wkrótce po informacjach na antenie z Justyną Dąbrowską z terapeutką także autorką książek z wywiadami ostatnio rozmów z mistrzami i będziemy rozmawiali o nadziei ja jestem generalnie przeciwnikiem nadziej Justyna wydaje się, że ma nadzieję stosunek ciepłe, więc ciekawe co nam wyjdzie z tej rozmowy albo po informacjach, a teraz informacje właśnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA