REKLAMA

Ekonomie przyszłości: gdy bogactwo staje się problemem, czyli cena nierówności

Ekonomie przyszłości
Data emisji:
2020-05-20 16:20
Czas trwania:
01h 35:27 min.
Udostępnij:

Przez dekady walczyliśmy z bezrobociem i ubóstwem. Niewielu obserwatorów dostrzegło w porę, że w wersji neoliberalnej oznaczało to zwykle walkę z bezrobotnymi i ubogimi. Dziś coraz częściej rozumiemy, że problemem nie jest ubóstwo, ale jego przyczyna, czyli gigantyczna koncentracja bogactwa. W gospodarce, w której udział płac w PKB systematycznie spada, a w obliczu długotrwałej stagnacji płac całą premię za wzrost gospodarczy zgarnia kapitał, nierówności stały się jednym z kluczowych problemów. Sytuację zaostrza natura neoliberalnego kapitalizmu – systemu, którego ekspansja od wielu lat nie karmi się już wzrostem wydajności i innowacjami, ale przede wszystkim odbywa się kosztem zaspokajania potrzeb przygniatającej większości. Rozwiń »

Odwrócona redystrybucja ma się znakomicie, zarówno na poziomie gospodarek narodowych, jak i w systemie globalnym. Żyjemy w reżimie akumulacji, w którym zwycięzca bierze wszystko, co sprawia, że demokracja, prawa człowieka, czy społeczeństwo obywatelskie ustępują nowemu rodzajowi feudalizmu. Potrzebujemy zatem historycznej i strukturalnej analizy nierówności, a także ekonomicznej teorii, która postawi ją w centrum swoich zainteresowań. Jaki jest bilans ekspansji nierówności? Jak powstrzymać tę tendencję? Jak rozumieć egalitaryzm w XXI wieku i co zrobić, by urzeczywistnić egalitarne społeczeństwo w warunkach zglobalizowanego systemu gospodarczego? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam wszystkich na spotkaniu tytuł ekonomię przyszłości mam nadzieję, że w miarę dobrze słychać między nami skazanymi trochę ustąpić trudne, gdyż postaram się nie mówić zbyt długo natomiast powiem tylko, tyle że dzisiaj będziemy rozmawiali o nierównościach jak ja się temu problemowi czy zostawić jak też myśleć o należałoby w perspektywie doświadczeń, które mamy swoje gospodarki kapitalistycznej ostatnią dekadę po pierwsze, całe spotkanie z naszym pierwotnym Rozwiń » pierwotny daje nazywała się na gospodarstwo staje się problemem, czyli cena nierówności drugą wykładowczyni miała być Hanna Szymborska, która wystąpi w naszym do tego 2czerwca będzie osobne osobne spotkanie pt. z części na pojutrze dlatego dzisiaj do wszystkiego czasem bezskutecznie od dzisiaj spotykamy się Paweł Bukowski ekonomistą lądowisko dla Ekonomik zaangażowany także szef grupy eksperckiej dobrobyt na pokolenia pracujący także zespołach badający kwestie nierówności nierówności w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu dopiero słynna sprawa badania, z którego wynikło, że te nierówności były znacznie poważniejsze jest głębsza niż się wydawało większości ekonomistów obserwatorów analityków w poprzednich latach, a do tego jeszcze wrócimy, bo dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone w dużej mierze o problematyce Polski na realizację nie unikniemy też kontekstu globalnego, dlatego że tak się składa, że w ciągu ostatnich kilku kilkunastu lat kwestia nierówności społeczne w tym sensie modna debacie szerzej niż ekonomicznych debacie publicznej to być może jednak publiczność w kwestii podnoszonych od dawna bardzo postępowych niechęć produkcyjnych nie neoliberalnych ekonomistów, które przebiły się jakoś się do szybszego biegu ja myślę, że jakimś sensie jest to spowodowane tym co działo się w wyniku tej poprzedniego kryzysowego są zad 20072015 mniej więcej, kiedy w ramach druków protestacyjnych ze stolicy jako połączyć okupacji dla wiejskich także w Europie to były walki przeciwko neoliberalnym metodom zarządzania czasem kryzysem pojawiło się już bardzo silny dysku wskazujące na na kwestie nierówności no też odradzają też perspektywy w stosunku do tego jak z problemami nierówności radzono sobie wcześniej to znaczy, o ile, o ile wcześniej tego rodzaju instytucja tak jak bank światowy czy organizacja narodów Zjednoczonych darmowa się i walką z konsekwencjami nierówności to znaczy ubóstwem niezależnie od tego jak jak oceniamy niezależnie od tego jak jak jak myślimy o dynamice cen rośnie rośnie kilka ustaw z perspektywy globalnej to był główny temat ten teren, na którym podejmowano w takich gremiach decydujących podejmujących różne kwestie ekonomiczne w skali globalnej Sęk w tym, że bardzo często walka z ubóstwem zmieniała się w praktyce poszczególne państwa także tych także instytucji, które podejmował kwestię ustawy o walkę ubogi NCN za rok obaj ruch Kuba 20001011. roku zaproponował inne podejście mija wiążące się sennie temu, a z tym co David Kreiner rzucił w pewnym momencie, twierdząc reprezentujemy 99%, a ci, którzy na rząd reprezentował 1% to w jakim sensie skierował uwagę zwrócił uwagę od od ubóstwa i skierował ją z bogactwa i dzisiaj może one możemy mówić o tym, że coraz częściej zatem zdjęcia przyczynami ubóstwa nad sposobami radzenia sobie bóstwa, dlaczego Senat nad przyczynami nierówności radzenia sobie z nierównościami częściej myślimy o kwestii koncentracji bogactwa jako kreśli kluczowe dla zrozumienia tego co się dzieje także szerzej gospodarce nie chodzi tylko efekt społeczny, ale także takie, jakie procesy jak koncentracja kapitału i monopolizacja gospodarek i gospodarki kapitalistycznej w skali globalnej co nie pozostaje bez związku jak sądzę z dzisiejszym naszym tematem myślę, że będziemy starali się w dyskusji dzisiaj sobie trochę odpowiada na pytanie jak można jak można tę kwestię nadmiernego bogactwa rozwiązać szczególnie w takiej sytuacji, jakie obecnie znajdujemy, która daje pewne szanse, ale stwarza poważne ograniczenia dla wszelkiej postępowej polityki ekonomicznej może uda nam się delektować się z perspektywy na przyszłość, a ja oddaję głos Pawłowi Łubowskiemu tylko dodam, że tak jak na poprzednim spotkaniu prosimy o przekazywanie pytań za pośrednictwem czatu i ja będę po prostu czytał w tym czasie potem przekazywał Pawłowi Dzikowskiemu już po wykończeniu pat potrwa mniej więcej 30 dziękuję bardzo, Paweł Kikowski Landowski wykona, proszę bardzo, na początku chciałbym bardzo podziękować państwu, że są w tej państwo ze mną również chciałbym podziękować Biennale Warszawa za zorganizowanie tylko tego tego seminarium, a zwłaszcza chciał podziękować pogratulować Przemkowi i Ali dróg za za nie tylko realizację tego jego wystąpienia Alesa sądzą seria ekonomia przyszłości i zachęcam bardzo tego siedzenia na wszystkich innych seminariów naprawdę ciekawe rzeczy ja jak już powiedział Szałek jestem, a na co dzień pracuje w SENT ekonomi reforma uznawano z kolei Economics z dodatkową jestem jeszcze związane z Instytutem nauk ekonomicznych panu i współprowadzenie taką grupę ekspercką o nazwie dobrobyt na pokolenia i to pozwala się pani parę słów o tej grupie to jest takie stowarzyszenia ekonomi młodych ekonomistów ekonomistek z zagranicznej uczelni, którzy właśnie chcą się troszeczkę włączyć debatę ekonomiczną w Polsce w czynie jakieś być może nowe idee można tylko część debatę też okazać tu taką akademicką w stronę ekonomii i zachęcam państwa do spojrzenia na nasze strony internetowe, zwłaszcza na spółkach, gdzie wrzucamy dużo naszych tekstów i chaszcze teraz w czasie pandemii w zeszły bardzo aktywni i to prezentacja, którą państwo się pokaże też jest jakąś próbą, a być może odświeżenia dyskusji w Polsce już będę mówić o pewnej fałszywej alternatywie, która dajmy się, że dominuje i zdominowała dyskusję ekonomiczną w Polsce zwłaszcza, gdy mówimy o o wpływie transformacji na naszą gospodarkę, gdy mówimy o potrzebach zmian instytucjonalnych, gdy mówimy również o tym jak będzie wyglądać nasz system podatkowy i zazwyczaj zestawia się po 1 stronie taki model społeczeństwa, które bardzo różne egalitarne sprawiedliwe, ale jednocześnie ataki zostały, a po drugiej stronie dajemy model takiej gospodarki rozpoczęli są bardzo dynamicznego innowacyjnego przedsiębiorczego ale gdzie niestety mamy sporo nierówności niesprawiedliwości i taka dychotomia pomiędzy taki jest takim taką równą, ale spełni gospodarką versus taką dynamiczną, ale nierówno gospodarką jest jest pojawia się w dyskusjach my w całym spektrum różnych opcji ideologii polityczne tutaj oczywiście, gdy spojrzymy na centroprawicę to mamy całą ideologię wolnorynkową liberalną, która właśnie pokazuje nam są jak argumentuje, że tych chcemy mieć wzrost gospodarczy musimy zrezygnować z tej równości, ponieważ równość powoduje, że ten wzrost gospodarczy jest niższy pakiet akcji chcemy rozwijać dobrobytu musimy, ponieważ go złożyć powierza taki egalitarne mogę społeczeństwa ta dychotomia również przejawia się takiej bardziej, a myśmy lewicowej myśli tutaj mam namyśli, zwłaszcza takie dość modne niedawno ruch jak w Polsce wzrost, bo pani skuteczni głosów a gdzie mówi się o tym, że zagraliśmy właśnie przestać patrzeć na wzrost gospodarczy zamiast tego właśnie skupić się na równości i właśnie zapory, by zaakceptować to, że społeczeństwo będzie rozwijać dynamicznie, a raczej to społeczeństwo będzie Kalita jego pobytu w przypadkach, by to są skrajnie różna zarówno biorąc opinia w obydwu przypadkach dychotomia funkcjonuje między równością z 1 strony, a wzrostem gospodarczym z drugiej i wydaje się, że źródeł tej dychotomii można szukać w takie już coś przestarzałej myśli ekonomicznej lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych projekt dominował taki paradygmat coś się pan wniosku nazywa, jakie szanse ekologicznego, czyli aby, analizując korek politykę gospodarczą jak zazwyczaj musi ono w kategoriach, że można być albo narzędzie, które bardzo efektywne, czyli powoduje większy wzrost większa produkcja, ale z drugiej strony nie jest to narzędzie, które służy redystrybucji, która służy wyrównaniu nierówności można było mieć albo jedno, aby drugie i natomiast by ekonomia Lubo, by ewoluowała od od tego czasu jak bez szans, by zadać pytanie czy na pewno taka dychotomia ma sens czy na pewno mamy jakiekolwiek dowody empiryczne, że musimy wybierać pomiędzy równością i wzrost gospodarczy i chciałbym właśnie teraz przejść przez różne argumenty, więc zacznę być może zaś od takiego powiedziałbym jądra tego argumentu, że musimy wybierać pomiędzy ludnością, a wzrostem kilka argumentów mówiących o tym, że równość można zahamować wzrost gospodarczy i tutaj mamy 2 różne argumenty i zacznę od pierwszego chyba głównego, który zawsze jest powtarzane, który mówi o tym, że duszenie duszę nierówności społecznych w społeczeństwie mogą motywować ludzi do większego wysiłku lub do większej innowacji tak, czyli wyobrażam sobie siebie jako takiego osiemnastolatka, które obserwuje Billa Gatesa obserwuje jak i czeka na myśli sobie kurczę Musia i starać się bardziej muszę pójść na tę Uniwersytet muszę starać się są rzeczy firma, żeby tak samo tak samo jak sami oni, ponieważ ani teraz robią pieniądze z drugiej strony tego nie zrobi to prawdopodobnie ląduje na dole tej całej drabiny społecznej akcji i to powoduje, że motywacji do tego, żeby zupę w myśl tego Uniwersytet, żeby więcej myśleć bardziej myśli taki nastaw dalej i oczywiście, że tak myśli społeczeństwo chce, by suma summarum wszyscy starają się osiągnąć więcej tak dzięki temu mamy wzrost gospodarczy rosła akt taki dość spójny logiczny argument tak jakby argument używające takich marchewki nierówność taka marchewka, która gdzieś tam wysoko w liście my chcemy ją zdobyć natomiast jest podstawowy problem z tym argumentem nie mamy na to żadnych dowodów empirycznych tak faktycznie nie jest co więcej istniejące badania, a która analizuje co wpływa na innowacyjność w amerykańskiej populacji mam namyśli dane o wszystkich Amerykanach, które przeprowadził to badanie przeprowadził Andrzej, bo w rejsie i John godzinę i nie kilka lat temu i tam coś z tego badania tak naprawdę o tym kto jest innowatorem ocenia to nie decydują różne nagrody finansowe to ile mieliśmy pieniędzy w przyszłość jak się uda, a raczej tak naprawdę determinuje to, skąd pochodzi z kim są swoi rodzica w takim otoczeniu się wychowały się wychował 6 czy np. wśród swoich znajomych z sąsiedztwa masz kogoś to jest również innowatora i to pierwszorzędny wpływ na innowacyjność nie toczy FR my na końcu drogi będzie dawnych złotych czynienia z, ale nawet, jakby abstrahując od tego silnego retorycznego argumentu, bo dostajemy taki argument bardziej będzie bym zdroworozsądkowe, by to, że nierówności one zachęcają nas jakieś działania nie motywuje wysokiego poziomu nierówności tak, jeżeli tę Bill Gates projekt ma te 100 000 000USD dochodu tym jak jest abstrakcyjnie dużo dla większości 903 motywacja, ale zwiększy jego majątek do 1 miliarda do 100 miliardów to w takim wypadku również będziemy dziesięciolecie stokrotnie bardziej skłoni włożyć wysiłek późno po stracie nie my w tym sensie w betonie nie żaden sposób nie nie legitymizuje aż tak ekstremalnych proszę wierność, jakie mamy obecnie jest też drugi argument, a rzeczkę Bożą poważniejsze od najbardziej złożone, a ma mówi coś takiego, że nierówności mogą wspierać inwestycje kapitał fizyczny czy tutaj mam namyśli maszyny fabryki co z tą produkuję rzecz tak i jaka jest logika, a więc, że Miedź inwestycja inwestycja może mieć jakieś oszczędności natomiast wiem to jest faktycznie Fuck empiryczne bogaci ludzie oszczędzają więcej niż 1 bierze to jakby prostego powodu ktoś ma dochody 1000zł czy wydatek cały dochód na konsumpcję, a ktoś ma dochody 1 000 000zł to raczej by tam pieniądze na konsumpcję nie będzie to oczywiście 100% swojego do ich dochodu, tak więc dając więcej pieniędzy bogatym zwiększa nierówności jednocześnie zwiększymy oszczędności w gospodarce co również podejście zwiększa się inwestycja będziemy więcej kapitału publicznego, gdzie więcej produkować będzie Bogacz jest taki klasyczny argument w i nagle ma sens z tym wyjątkiem, że głównie sprawdza się w krajach w gospodarkach społeczeństwa ten kapitał fizyczny ma pierwszorzędne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tutaj mam namyśli np. dziewiętnastowieczną Anglia takie, by kraje będące zresztą w czasie rewolucji przemysłowej SA 8 następne Europa oraz to w Polsce poprawnie mówimy w tym kontekście okresie dwudziestego wieku obecnie współczesne gospodarki wzrost pochodzi z kapitału ludzkiego i ono pierwsza znaczenie dla wzrostu gospodarczego nie kapitał fizyczny jest tym sensie ten argument ma sens skoro nie ma zastosowania do współczesnych gospodarek jak powiem za następną ostatni znajdzie tak naprawdę nierówność pogarszają dostęp do kapitału ludzkiego mięsa w tym sensie tutaj pojawia się kolejny argument nierówności mogą być szkodliwe, a zatem za chwilę no dobrze czy powiedzmy, że zgodzimy się z tym, że być może te nierówności wcale nie hamują wzrost nierówności wcale nie promują wzrostu gospodarczego maleć pierwsze pytanie, dlaczego mamy nie przejmować społeczną byłyby określone dajmy te pieniądze tym biednym, żeby oni budowali, ale co kogo chodzi, że ktoś ma miliardy akty w 2 000 000 sektora MSP był jakieś potencjalne koszty nierówności tak, by rzeczkę, by nawiązuje do tego co powiedział same o tym jak potem na szczęście sam tak by, a i tak naprawdę to co nas obchodzi bogacze i tutaj mamy wiele argumentów, że jak powinni nas bardzo chodzić, ponieważ równość może wspomagać ten wzrost gospodarczy czy brak ludzi nierówności mogą być innymi słowy nierówności mogą być szkodliwe dla wzrostu dla rozwoju i mamy dalej szereg argument pierwszy argument uważam ważne najważniejsza argument, który mówi czy nierówność ekonomiczna pogarszają równość szans czy innymi słowy możemy mieć kogoś jest wybitną jednostką bardzo zdolne, ale niewykorzystanego potencjału, ponieważ osoba urodziła się biednej rodzinie nie miał know how, czyli na środku tego, żeby np. opłaty Uniwersytet w tym sensie, że po prostu tracić talenty naszej gospodarce i znowu przychodzi na badanie w razie trzeciego z 2014 roku jego współautorów znowu spojrzała na całą populację USA i tam wyszło, że że, jeżeli porównamy wzrost 2 spółkę młodzieńców powiedzmy, że mamy dokładnie taki sam wynik na egzaminach szkolnych czy powiedzmy, że mają podobne zdolności to dziecko, które urodziła się w bogatej rodzinie znacznie większe szansę, żeby koszt uniwersytety, żeby złożyć firma chce być bogata niż to dziecko, które urodziło się biednej rodzinie pan i tak wie pokażą 2 osoby ma taki sam poziom zdolności, a w tym sensie społeczeństw może nie wykorzystywać chce całkowitego potencjału tego dziecka, który pochodzi z biedniejszych rodzin tym samym, by mnie jako całość społeczeństwa możemy stracić wiele talentów wiele innowacji wiele by przy wartości dodanej w gospodarce dodatkowo również nierówności powodują, że część ludzi może nie mieć wystarczającej liczby środków, żeby posłać dziecko do szkoły, by tutaj szukać w Polsce ten argument nie jest aż tak silny jak np. USA czy czy Wielkiej Brytanii a, ale jest faktem, że to jest jakiś koszmar, więc jeżeli mamy dziecko jest bardzo zdolna i rodziców nie stać, żeby to dziecko posłać to da na uniwersytety oczywiście też będziemy tracić ten talent, ale taki projekt trafił do 3 kolejne argumenty państw, a że spojrzymy np. na sztukę czy na aktorów to część czasu problem jest to, że osoby pochodzące z biedniejszych rodzin nie są w stanie utrzymać na pierwszych etapach kariery artystycznej, ponieważ będziemy kraj rozwija się dość długo na początku sporo inwestować w tym pyta pierwsze etapy kariery, więc też powoduje też np. spojrzymy na takie czy przypuszczaliśmy dość egalitarne zachód jak właśnie jak sztuka czy jak firma ta wjedzie na ten talerz 5 na pierwszym miejscu widzimy ewidentnie, że pewne grupy i paneli są reprezentowane na świat aktorów cięcie czy malarzy i jakby tutaj argumenty celowo daje argument ekonomiczny tak jakbym był nawiązujący do takiego efektywności gospodarki oczywiście to nie znaczy, że argumenty są najważniejsze jeszcze 1 argument taki bardziej etycznych zapis mówiący o tym, po prostu niesprawiedliwe w tym sensie, że zdanie chcemy żyć w społeczeństwie, w którym a, którym o sukcesie decyduje nie pytali czy wysiłek, a to się po prostu człowiek urodzi dobrze kolejny argument i uważam też równie ważne i nierówności wpływają na wybory polityczne tutaj może nakreślić kontekst system po co się dzieje obecnie z USA Wielkiej Brytanii, tak więc USA, jeżeli spojrzymy na realną płacę mediom media nowego pracownika i pewnie tak od pary typowego pracownika w stanach i w i zmierzymy jego płaca względna oczywiście zmiany kosztów życia wysoka płaca realna tona to opłaca w ogóle nie wzrosło ono 70 czy innymi słowy o 40 lat typowo amerykański pracownik nie zauważył żadnego wzrostu swojego poziomu z życia tak wielkiej Brytani to pieniacze wyglądał ten poziom życia plus media od nowego pracownika, tak więc co roku 2000 ósmego roku my potem widzimy dość silny spadek, który ciągnie się do dzisiaj i czy tak naprawdę brytyjskiej pracowni zarabia się znacznie znacznie mniej niż np. pod koniec lat 90 jest znać pierwsze pytanie żyć to takiego medium byłego pracownika przychodzi polityki mówi my chcemy prowadzić prac Rostowa polityki chcemy inwestować na wzrost gospodarczy i tam pracownik wie, że nic z tego wzrostu niedostępne ostatnie 40 lat to co zagłosują polityki, gdyby tutaj pierwsze powstały problem automatyzacji mamy jednak pracownicy, żeby głosować gdziekolwiek prostą policzki każdego wzrostu nie ma i w tym sensie, by te wybory polityczne projekcji rzuca bez światła można bramkarzy większego sensu pokazujemy problem z systematycznymi nierównościami w społeczeństwie jest też inny argument, który bardzo, by ME tylko były na stan demokracji tutaj oczywiście znowu USA jest świetnym przykładem tego jak siła ekonomiczna kreuje siłę polityczną czy po prostu mamy bogatych, którzy wolą mówi g za rozwiązaniami, które podjął są jeszcze bardziej Bogacz kończą takie samo napędzający się koło, gdzie siła magiczna podniesie polityczną oraz kolejną powieść ekonomiczną możemy tak naprawdę skończyć społeczeństw, które nie jest demokracją i ostateczny argument nie taki, że wiemy, że nierówności zaostrzają konflikty etniczne i powodują wzrost przestępczości co z 1 strony przekłada się oczywisty sposób na ludzkie tragedie na inna na jakość życia na dobrą społeczeństwo o też oczywiście znowu, jakby na siłę pytam ekonomiczne argumenty, by powoduje to, że my nie chcemy do końca inwestować się przynosić do już jakieś miejsce czy czy miasta, a więc tutaj, by chciał pokazać 4 stare argumenty skupiać na tych argumentach ekonomicznych, żeby umotywować tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na wnioski zbadań ekonomicznych został miecz jest 20 lat dochodzimy do wniosku tak naprawdę, żeby mieć wzrost gospodarczy musimy społeczeństw równość to nie jest wybór to czy to, że chce mieć wzrost musimy również społeczeństwo i tutaj chcę podkreślić, że nie robimy jakiś taki nie marginalnych podanie ich drogą z tym dalej mówimy o ekonomii głównego nurtu ci też ci badacze, których wspomnienia są obecnie uprawniając ekonomiczna są obecnie przyszli nobliści chcemy w tym sensie, jakby nie mówimy tu jakimś takim bez odprysk głosy z wiedzy koniecznej to oczywiste faktycznie myśli funkcjonuje ma się świetnie, by w tym takie ekonomiczne będą ciąć i tutaj wniosek jest jest jasne czy by możemy powinniśmy jednocześnie dbać o wzrost również społeczeństwo, ale pozwolę je w tym momencie co daje też prowokujące pytania czy możemy mieć równe społeczeństwo nierównościami ekonomicznymi, a do tej pory celowo, jakby troszeczkę mówiłam takim nieprecyzyjny sposób co myślę co rozumie przez nierówności tak naprawdę miał namyśli równocześnie musi sytuacje, które z tych ludzie mają równe szanse i pytanie czy możemy społeczeństwo, gdzie mamy bardzo silne nierówności ekonomiczne np. mamy siłę nierówności dochodowe majątkowe, ale ma skorzysta społeczeństwo lekarzem równe szansa, gdzie demokracja działa świetnie dzień nie ma żadnego problemu z tym z przestępczością czy konflikty i teoretycznie jest to możliwe tym się, by świecy jest świetnym przykładem takiego kraju, gdzie mamy bardzo wysokie nierówności majątkowe, a 1 z największych na świecie, ale wcześniej bardzo niskie nierówności ekonomiczne bardzo silne lobby społeczną i ogólnie no wizja Szwecji jest raczej taka, że jest gdzieś tam społeczeństwo takie harmonicznych i paczkowych tychże dodać, że świat też o jakichś 20 lat czas powoli bez skręcać w stronę i bardziej urynkowienia z tych rzeczy podchodzi do tego swojego własnego modelu, tak więc krytycznie to jest możliwe takie społeczeństwo, ale w praktyce jest koszmarnie ciężkie, ponieważ wymaga opinii instytucji politycznych i ta instytucja polityki muszą mieć na wysokim poziomie i musi być konsensus społeczny tego do polityki powinny być tekstów instytucje powinny być w świat to trwało dekady temu taki model stworzone, aby GB ciągu uważam, że w tym kontekście jednak pierwszym, by pierwszą rzeczą zrobiliśmy trochę uwagi są to właśnie nierówność ekonomiczna my one zazwyczaj powodują to nasze społeczeństwo nie jest trudne i żeby nie pozostać gołosłownym to, a okaże państwo taki wykres niedawnego raportu OECD z tutaj mamy na tej osi horyzontalny mamy miary nierówności te nierówności dochodowej tzw. indeks Giniego i ona generalnie im większy jestem skarżyć mamy większe nierówności, czyli tutaj, by im mniejsza wartość tym niemniej nierówność im większa tym większe nierówności na osi pionowej mamy wzrost gospodarczy pomiędzy 2000 busem, a dwunasty i teścia przepraszam Dodę wymiary nierówności są 20002007 roku tak ci to z 1 strony mamy nierówności przed kryzysami, a pionowej osi mamy wzrost gospodarczy po okresie i te wszystkie Romy to są regiony Europejska coś takiego pomiędzy województwami krajami, a trykoty mamy też regiony Ameryk do co widzimy mamy te Telimena pokazują to negatywną zależność z nierównościami wzrost gospodarczy Chin w Europie np. regiony, które były bardzo nierówna miały relatywnie większy spadek dzieli 5 po kryzysie niż regiony trybun bardzo równo i to samo też widzimy w przypadku obydwu Ameryk, a żeby te nie tylko jakby argumenty teoretyczne też, jakby w ilości danych że, żeby mieć wzrost gospodarczy musi mieć również społeczeństwo im stać tylko czas dobrze trzyma, że mogę mówić 10 to byłoby Super, a tutaj mówiłem w bardziej by w kategoriach tego w jaki sposób, a równość wpływa na wzrost gospodarczy takie były pytania co musimy robić, żebyśmy osiągnęli wzrost gospodarczy tego wniosku takie, że musi być równe społeczeństwo, ale możemy też pytanie odwrócić i zapytać czy wzrost gospodarczy powoduje nierówności powoduje raczej jest takie porównywać społeczne i jest szalenie istotne pytania natomiast niestety pytanie jest znacznie bardziej złożone niż poprzednia raczej nie dam państwu pełnej odpowiedzi natomiast chciałbym tutaj zakreślić kilka takich można istotnych nurtów teoretycznych pre ten temat potrzebę i dość wspomnieć, że to pytania oraz między wzrostem trudnościami i jest pytanie, które sięga do osób, a my, bo wśród źródeł w myśl ekonomiczna przyprawiona praca Kardach odchodzi z tego jak oscypek z fundamentalnych pytań ekonomii i taką pierwszą teorią tłumaczyła to relacje to jest taka praca związana z nieco, który był amerykańskim ekonomistą białoruskiego pochodzenia Joan badał dziewiętnastowiecznych Kruse i jakby złoża, że jest taka, że relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym trudnościami ma kształt takiej odwróconej litery u to znaczy, że jeżeli społeczeństwo się rozwija w tym pierwszym etapie ze wzrostem gospodarczym obserwujemy wzrost nierówności w PIT natomiast wzrost jest relatywnie mniejszy niż się będą mecze dochodzimy do momentu, w którym społeczeństwo osiąga taki maksymalny poziom nierówności, choć w kolejnej fazie rozwoju obserwujemy wzrost wzrost gospodarczy nierówności zaczynają spadać i o jotę tłumaczył w ten sposób, że jak nam się na początku pewien, kiedy pierwsze wynalazki i jeśli maszyny parowe pierwsze fabryki to stosunkowa niewielka liczba osób w stanie wykorzystać maszyna swojego własnego zysku czy wobec stosunkowo mała liczba osób jest stanie psiaków siedemnastki, by na swój własny zespół dochód dlatego wraz ze wzrostem aktywności się pojawiają to stosunkowo mała liczba osób korzysta, by akcja finansowe i jestem na nierówności rosną, ale z biegiem czasu więcej osób orientuje się, że tak na to musza nabyć takie umiejętności muszą również 1 z nową i licz, więc więcej osób na liście obecności w myśl firma styczne troszeczkę zmniejszać aż w końcu całe społeczeństwo konieczności systemy, czyli roczne spadać i ważną ważną cechą tego ten tor jest to i tak naprawdę tutaj, by te nierówności one muszą państwo w sensie to jest coś co będziesz się w tak naturalny mechanizm Podłęża nie można same panu i to jakby miało takiego silny stan historycznych czasach, bo jeżeli spojrzymy na stole nierówności wstęp z dwudziestego wieku to właśnie ten okres przed drugą wojnę to potem wzrost nierówności natomiast potem drugą wojnę potem chyba obecnie na politykę równości do końca co się, gdy opóźnienie i spowodowało, że mecze będzie równości ludzi po aktywa nierówności co chce, by nie musimy tym zajmować to tak samo siebie spanie będziemy też ktoś chce by, że część artefaktem czasu w zakresie natomiast by to się zmieniło od lat osiemdziesiątych i kiedy obserwujemy ponowny wzrost nierówności na całym świecie pytań wzrosła do dzisiaj i tutaj na scenę wchodzi Toma, kiedy oczywiście też inni i ekonomiczne świadczenia są czy Prokom Milanowi czy Joseph Stiglitz, którzy mówią coś, jakby zatory nie gra i tutaj głównym argumentem jest to, że ten spadek nierówności drugie po dwudziestego wieku nie było nic by nie była konieczna historii, dlaczego czysty przypadek po prostu w tym momencie wprowadzono instytucję polityki jest podważenie głośne spory i może być bardzo konkretne spojrzymy na historię rączkę USA dzięki pytań po drugiej wojny światowej mamy szereg reform, które rodziły progresję podatkową, a do opodatkowania bogactwa dochodzi do 80% w tamtych czasach państwo troszczy się nam się na oczy zwracają wtedy normalnością myśmy zwiększenie roli związków zawodowych mieć również jeszcze systemu opieki zdrowotnej jest taki poziom systemy emerytalne i cieszy to jest określony podmiot nierówności gigantyczny wzrost gospodarczy i choć też wzrost innowacji, czyli udzielono lądują na masie i w tym kontekście, bo mówisz tak bardzo ten spadek nierówności to niebo konieczności zresztą był wybór społeczeństwa i jest o tyle ważne, bo tak mówi nam, że obecnie też możemy to zrobić tego nie musimy czekać z tą samą spania, że musimy te instytucje polityki prowadzić jak jeszcze Doda oczywiście zależy bardzo od rodzaju zmian gospodarczych tutaj z pan jestem taki bardzo przydatny wzrok kilkaset ludzi część trybun duża zmiany technologiczne aż dotykają pewne grupy niż inne, jeżeli np. pomysł jest tak duża prowadzenie komputera bardzo pomaga są wykształcone i jednocześnie system edukacji jest bardzo zamknięte to oczywiście spowoduje wzrost nierówności natomiast, jeżeli mamy sytuację taką, że ten rozwój technologii dotyka osoby kształcą, ale on częścią tak elastyczny system edukacji pozwala wszystkim dostosować się tych zmian w tej nierówności wcale nie muszą wzrosnąć, ale mogą spaść tak samo jest realizacją np. w innej strony robiono offshore czy przenoszenia produkcji kraj rozwinięty rozwinie rozwijających się co, a tymi urządzanie takich tradycyjnych zawodów klasy średniej z USA Wielkiej Brytanii zbawca Europy zachodniej zwiększa również mobilność kapitału, który trafi część opodatkować, ale z drugiej strony bywa jest globalizacja też powoduje wzrost konkurencyjności co powoduje, że raz ceny spadają na czym korzystają konsumenci odważył nie mamy takiej sytuacji ma optymistyczne, kiedy mam innego pracodawcy, które zatrudnia tam 1100 pracowników i przestać pracownicy mają bardzo źle, a więc tym sensie mówiące o roli wzrostu gospodarczego myśląc o tym, jaką równość tego siano będę myśleć o tym, że to jest coś co społeczeństwo może same kształtować za pomocą instytucji politycznych, a po drugie, my też bardzo zależy od tego jakich zmianach tutaj mówimy jak wszystko wygląda Polska to jest coś na czym pracują zostanie 7 od idei tak naprawdę chyba z głównych wyników tej lat pracę razem z Filipem Nowok metę stworzyliśmy szacunki rozwoju nierówności w Polsce od końca dziewiętnastego wieku do dzisiaj, czyli na przestrzeni 120 lat, a tutaj akurat chciałbym państwu pokazać nasze wyniki i okresu od końca komunizm dzisiaj to chyba ciekawsza i tutaj to co by noszono, by też inna innowacja jest taka że użyliśmy ulepszony danych do mierzenia nierówności do tej pory w głos okazywaną taki obraz nierówności polskiego kraju stosunkowo niskich nierówności taki Europejski przeciętniak ze specjalnie nie zmieniał co po ostatnich 20 lat, a my pokazujemy, że te wnioski są oparte na złe dane już dogadany poprawimy i bogatym pojęć późniejszej dyskusji to nam się okazuje zupełnie inny wizerunek nierówności w Polsce i tutaj jakiś sposób mierzenia nierówności, bo byliśmy sobie, że stawiamy wrzątku wszystkich Polaków od najbiedniejszych najbogatszych tak, by wszyscy cała populacja Polski teraz pierwsza grupa też osób to jest to osoby od najbiedniejszego medianę, czyli takie połowa ta biedniejsza połowa społeczeństwa, czyli tak naprawdę 15 000 000 ludzi potem spójrzmy na 10% najbogatszych, czyli osoby od dziewięćdziesiątego procenty lato osoby najbogatszej i to można takie to tempo Sand znam też około 3 000 000 ludzi i badamy tę grupę taką środkową to środkowy 40%, które nie jest aż tak biedna, żeby tę debatę, a też nie jest takie bogate, żeby lądować czy też Bogacz i rozpaczy, jaki procent dochodu oraz lotniczego i myślę, że można już spokojnie o tym, po najbiedniejszych w klasie niższej też w 1200% klasy średniej tej góry 10% jako czasie wyższe i wzrasta społeczna na koniec komunizmu 10% najbogatszych zarabia około 22% całkowitego dochodu znacznie mniej i to co trafia do połowy najbiedniejsze ich przypadku wysokość jest procent i wszystko znacznie znacznie mniej niż co trafia do klasy średniej oraz garnek 46% jest to na razie egalitarne Supra nierówności w tych czasach postępując najbardziej równych kraju Unii Europy i stropy takie, żebyśmy szybko dotrzeć do obecnych obecnego czasu dzisiaj ten proces 10% bogaczy zarabiał 35% dochodu to znacznie więcej niż to co trafia do połowy biedniejsze, którym zależy od 24% i strony znacznie bliżej tego co trafia do klasy średniej tym wypadku 40 proc i to ona obecnie pracuje w czołówce Europejskiej, że chodzi oporu poziom nierówności te bez zasady równości, które obserwujemy Wielkiej Brytanii osiągnięcie czeka bardzo bardzo długą tradycją kapitalizm i przeszliśmy w ciągu powojennego pokolenia przeszliśmy od społeczeństwa bardzo Agaty legendarnego 1 z najbardziej równych państw Unii Europejskiej i to tak naprawdę stało się naszych oczach i chciałbym podkreślić, a 2 lata raz trzeci transformacja widzimy silny wzrost nierówności silny wzrost udziału ze strony bogatszych dochodzie, a drugi okres to jest okres od 2, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej i chcę podkreślić 1 rzecz, żeby te wszystkie grupy, czyli przed społeczeństwem na dogodne raty uzyskaliśmy dochód wszystkim zrób tak to prawda, ale znacznie znacznie bardziej wzrósł my bogatszym niż całej niż wreszcie szczęście społeczeństwa i tym sensie BU się, że warto pamiętać myśląc też obecnej sytuacji politycznej w Polsce byłyby my wszyscy będą efekty tych państw, jaki sposób wysoko wykształconych z informacji o operacji jeśli czasem zapominamy o tym, że to my jesteśmy największym beneficjantem tej transformacji, ale też właśnie powstania nie 9 proc społeczeństwa i bazowej, żeby wylądować 5% bogaczy w Polsce obecnie wystarczy do rządu i 89000zł brutto miesięcznie tak, żeby lądować stopie procent obecnie procent najbogatszych wystarczy do pożaru 20 000zł brutto miesięcznie parcie, by nie mówimy o milionach mecz mówi pewnie ludzie my wszyscy znamy, bo sami też częścią grupy, żeby podsumować bez przyszłości Polski była szarża kontekst tej debaty, żebyśmy mówili oraz czy rozwoju Polski w tym okresie musimy zacząć myśleć o oraz by poziom nierówności naszym społeczeństwie gdzie, zwłaszcza że, ponieważ jak pokazami równości poznasz ten jest najwyższy Eurovia, jeżeli o to zadbamy o przyszłości czeka nas, a bardzo osoby gospodarcze tak naprawdę brak brak przyrost dobrobytu czy tak naprawdę stanie się takim ciężarem bardzo nierówno krajem krajem rentierów i ogłasza to obecna epidemia prawdopodobnie to oba się i to tym mówiłem troszeczkę w tym moim poprzednim widok na stronie ekonomia przyszłości może powtórzę główne argumenty, dlaczego epidemia kobiet zwiększy nierówności pierwsza osoby biedne średnio zamożne największe prawdopodobieństwo zarażenia się osoby bogatsze raz głównie, dlatego że osoby bierna nie mogą pracować zdania to muszą pracować muszą być na Górkach są kierowcami autobusów śmieciarza niestety czasami detale, a drugie i to oczywiście powoduje to żony to mogą po prostu umrzeć, bo mieć czas trwały uszczerbek osobie, a drugie też efekt wysoko starczego jest równe bardzo, bo bardzo tyka sektory, których dominują pracownicy Nisko wykwalifikowani to turystyka restauracja, a od marca tak dalej kolejnym argumentem jest też to, że pensja, którą uważam, że nie pewnie przejdzie, a w znacznie większym stopniu dotknie osoby biedniejsze średnio zamożna tak naprawdę będzie forma takiego agresywnego agresywnego opodatkowania i o tym, więcej jak mój poprzednik dojazd do tego odsyłam do tego dlatego też, gdy pracę, by do dyskusji myślę będę razem Piketty też, że powiem, żeby walczyć bez zapewnić Polsce wzrostu i okresie, żeby walczyć z tymi nierównościami musimy wprowadzić zmiany instytucjonalne zmiana polityki i przede wszystkim 4 główne takie, by przestrzeń do dnia, a to system podatkowy i jesteśmy na system podatkowy należy to jest prawdopodobnie już patologia staje się to on się u nas osoby bogatsze płacą mniej niż jest relatywnie mniejsze sobie na absolutnie zmienić, a po drugie, system edukacji, by nam się wydaje z tym edukacji jest elitarne to podobno ciągle jest bardziej egalitarny niż niższa niż w innych krajach człowiek widać już dość silną ekspansję sektora prywatnego oraz edukacji, zwłaszcza edukacji przedszkolnej jest tym sensie Bytom śląskie zaprasza też uważa też coś co my musimy patrzeć to monitorować, a trzecie ca 1 uświadomiła ona jak ważny system ochrony zdrowia i to jest pewna forma, zwłaszcza publicznych wysoka myślę jakaś forma ubezpieczenia społeczeństwo na wypadek takich ważnych osób obecna po czwarte i tutaj też koniecznie rynek pracy wiemy z listopada to, że sytuacja, w której pracownice ENA są mają niską siłę przetargową od pracodawcy co sobą związkowiec nie jest prawo nie pomagamy po to ma gigantycznego pewnych nierówności również na to, że ci ludzie też nie są mecze inwestować swój kapitał ludzki, gdy chcemy czuć również społeczeństwo jest także sama również ludzie inwestowali w kapitał ludzki też musimy wszystko przy balansować cały rynek pracy w stronę pracownika i będzie chyba wszystko ma stronę mam nadzieję, że Ania nie, przedłużając zbyt mocno reprezentacji, a o takiego byłoby kilka HOKEJ bardzo dobrze wyszliśmy w czasie badań w oddziale w trakcie w trakcie wykładu Powązkowskiego zostaliśmy zasypani na czacie z mnóstwem pytań ja może po prostu zamiast zajmować czas swoimi dodaje, bo takowe zostawi sobie na koniec natomiast może zacznijmy po prostu akcent tego z po kolei co wpływało w trakcie wykładu jest pytanie Szymona Kasprzaka w kontekście kryzysu klimatycznego nie powinniśmy się raczej zacząć zastanawiać jak skończyć naszą gospodarkę i raczej w tym kontekście rozważać kwestię równości społecznej jest też, jakby celowo nie wspomniał o klimacie są dzieci niezwykle ważna będzie pewnie na najwyższych wyzwań, jakim stoimy w przeszłości my zabijanie i to nie rozumie trzymamy się kurczyć w tym sensie, by to, by chciał tego się pokazać swoje trudności przy grze, żeby to, by nie musimy mieć nie musimy wcale wybierać między z czasem równym a, a wzrost gospodarczy tak poważnie się wybrać między społeczeństwem społeczeństwem, które zanieczyszczony cieszą cię zielonym, a takim społeczeństwem trafić ma czy wniosku gospodarcze, jakie możemy jeść widzimy też jak wzrost gospodarczy może mieć również oparty na czystych technologiach i nawet śmiem twierdzić, że dotrzyma też będzie PE pewno się potrzeba także mieć wzrostu musi mieć, by nie musi mieć inwestycje w technologii, które są sama są dzielone te można, by prawdopodobnie zbudować, by argumentacja miał chyba to do do normowania, czego musi mieć równe społeczeństwo czy nie są tak przepraszam tak tak przepraszam też tak się za wyszło i natomiast by PiS natomiast widzę duże ryzyko takiej argumentacji, że musimy jak ten wzrost ograniczyć albo, że musimy np. na jakość produktu naszą zmniejszy dziękuję raz, żeby wydać nawet świetnym przykładem miast jest sąd zostały oznaczone cie tak naprawdę 40 lat ludzie inwestor, czyli wzrostu gospodarczego i żeby to widać jak to bywa np. na 1 z Orłem polityczne najpierw sytuacja się polityką ekonomiczną, ale 30 listopada pokazujących ci ludzie średnia długość wtajemniczonych spada w tym momencie jest częścią umierających składnic padać i używać opioidów również samobójstwo tak, ale wniosek, by ten 1 argument, czyli ten tak naprawdę brak wzrostu może być, jakby czymś złym dla społeczeństwa, a też z drugiej strony spojrzymy na historię Polski zresztą co pokazuje na moim podaniu BU największy wzrost nierówności nastąpił w latach trzydziestych ciągle trzydziesty i właśnie myślą wielki kryzys w złocie projekt na gigantyczne spadek bez produkcji mamy ten taki właśnie mikro czy taki spadek wzrostu starczego dziękujemy i będzie po prostu, że co spowodowało to, że faktycznie całe społeczeństwo zmusza do poziomu kopia śmierci głodowej natomiast osoby bogatsze im się udało i oczywiście swoje zyski ochronić i tak spowodowało ten taki, by brak wzrostu budował wręcz eksplozji nierówności gospodarczych mniej itd. widzę tutaj absolutnie zgadzam się w klimaty są też kolejne bardzo ważną rzecz z tak bardzo nieznanych minister bardzo w Polsce dyskusja natomiast by uważam, że by nie musimy wybierać między 1 drugi, bo to, by odpuszczenie wzrostu gospodarczego może być katastrofalne w wieloma względami są nierówności, że chodzi o o poziom życia zdrowia i również pod nią klimat domyślam się dziękuję bardzo, to właśnie, bo odpowiedź na pytania kilku osób już Paweł Fałkowski podobnie pyta o 80 definiować cel gospodarczy w kontekście katastrofy klimatycznej to samo Damian Pyrkosz oświadczenia można nawet 3 pytania, dlaczego pozwalacie gazu przez pewien Han IS powiedzą że, choć Anna Bałchan Szymborską, która pytała ostatnim czasie też więcej miliarderów napraw Gate podkreśla problem nierówności, że uważa, że ten rodzaj zainteresowania nierównościami potrzebne pomoc w walce z nierównościami biorąc pod uwagę także jak rzadko mówią o nierównościach z punktu widzenia ich strukturalnych z umowy czy też, skupiając się jedenastego na nauczycielach jednostkowych co jest dobre dla dla obywateli bardzo dobre pytanie dziękuję panie z 6 myślę, że jest naprawdę aż moda, że mówimy o nierównościach można argumentować Krystyną Bill Gates wiemy już dłuższego czasu ma swoją działalność charytatywną w Polsce może chciał się do tego odłączyć do tego właśnie wagonika dyskusji nierównościach galę jest to, aby taka pryzmę raczej naiwna interpretacja może taka bardziej niema jednak tylko i nosem czy taka Gdynia, więc państwo czy mogę natomiast by jak też ryzyko, które o tym, właśnie wspomniała pani Hania tym, żeby można słuchać pewnego 10 waga tych od tych od tych problemów strukturalnych tu i będą troszkę może jednak w tym tempie mrowisko na mnie jakby ta dyskusja o dochodzie podstawowym jest właśnie pewną formą zwrócenia uwagi od 20, którą problemów jej TG nie damy nie jest nie jest zaskoczeniem np. prezesi i majaczy się tutaj chyba z kamery również takimi wspólnikami dochodu podstawowego to też my to nie rozwiązuje problemu nierówności w 18 cisza wszystkie głosy mówiące o tym, np. byliśmy zwiększa opodatkowania, a w krajach książka jest podać osobę, a żeby wszystkie wyroby opodatkowane w ten sam sposób i chyba tak broni jest w stanie wejść, bo Billa Gatesa pisma myśli, ale mamy taty to jest niestety, by ten temat złożony w tym 6 lat co myśleć, bo tego bardzo dokładnie, a dogłębnie analizować wszystkiego pomysły wszystkich by, a wszystkie propozycje służące temu, żeby to nierówności nie otrzymał ponad sejmową rząd wylał dziecko z kąpielą możemy nawet po stracie kogoś było do i kolejne pytanie do Oscara, jakie rodzaje instytucji Rosja i polityki symboli czytelnych mechanizmów w swoim wykładzie praw wzrostu przepraszam nie słyszałam końcówki kraju, bo o mechanizmy program pro wzrostowe konkretne polityki konkretne instytucje, które można byłoby jej przedstawiciel COVEC ma w tym można, by powiedzieć co dziennych wypłat, a chyba skupię na edukacji jest coś co moim zdaniem jest absolutnie kluczowa by, by w takim kodeks w światowym, ale też by, zwłaszcza dla Polski, która w takim razie cały model pozostały w Polsce oparty na troszeczkę tak jakby ponownej socjalizacji tego zostaliśmy z takim jakby producentem komponentów dla zachodnich firm z taką trochę źle z Chinami Europy w tym sensie jego troszeczkę nasz model wzrostowy opiera się na taniej sile roboczej i oczywiście pojawia się ryzyko wpadnięcia taką słynną okładkę DGP a płotkę krajów jeszcze nie docenia będzie postępem trzecia już sam prezydent Rosji odbywało toczy się w temacie też dzieci traci argument za tym wzrostem czy, jeżeli na wzrost pierwsza taniej siły roboczej nawet my podnosimy dopłaca też ma też nie zabieramy sobie Motor napędowy gospodarki i uważane jest kluczowe, żeby raz częściej do trochę inny model jest jednak inwestowanie w edukacji tego z 1 strony musi być edukacja, a które na wysokim poziomie drugie to zarzucić edukacja na równy dostęp jak tutaj z tez mam się daje coś co determinuje tak naprawdę położenie Polski taki, by go w polityce to w następnych 5 lat się w dniu tak, bo wpływach z Niemiec jak o wzroście nastąpi za rok wypadku miał straszyć będzie od 3040 lat i tutaj też oświadczenie lub koni jest jasne, żeby tak naprawdę źródeł produktywności jest jest głównym produktywności kapitału ludzkiego potrzeba szacunki inwestować jak tutaj oczywiście zdychać z Myśliborza my oczywiście ze stroną system edukacji powszechnej to inwestują szkoły drugie są dziś też muszę myśleć o takiej bez edukacji ustawicznej edukacji po skończeniu szkoły czy musimy dać jakieś warunki ludziom, że byli w stanie uczyć nowych rzeczy też możliwość dalszego przeobrażania się do innych działek i znowu wrócę tak jakby tego argumentu prezentacji rynek pracy czy dawanie ludziom jakieś takiego, a takie bezpieczeństwo na rynku pracy budowanie takiej struktury, których chroni też bardziej skłania do inwestowania przez kapitał ludzki czy kapitał, który specyficzny natomiast pewnych praw do pewnych firm i też będzie ważne kluczowe uznaje się, by był już regulacja rynku pracy jest uważam pewną polityką kontrastową od tak też przez 30 lat rzeczywiście będą tego znacznie więcej, ale tak, by te rzeczy tutaj podkreślić swoje strony dziękuję za tę serię pytań dotyczących kwestii wzrostu po wzrostu jednak wezwanie mocny wątek naszej dzisiejszej dyskusji i może należałoby po prostu spróbować zdefiniować dziełem, które co można myśli, używając kategorii wzrost, bo i rzeczywiście tutaj nie jest jednoznaczna sądem czym innym jest wzrost, a wtedy, kiedy mówią uniknąć ponownego często neoliberalne klasycznie, a minister chce, by nazwać można, a wzrostem rozwojem był bliski bądź rozwoju społecznego dalej chce jeszcze do tego rozwoju zrównoważonego tutaj tym gronie sporo widzę w jakim polityka po wzrostowe ograniczająca obrót gospodarczy celem pozornego wpływu na klimat, a wprowadzałem wprowadzenie dochodu podstawowego oraz zwanego zielonego kapitalizmu jako alternatywy dla pro ekologicznej ideologii kojarzona jednoznacznie lewica z pytania Gregora nam tutaj pytanie właśnie taką tezę właściwie niepotrzebnie kojarzy się właśnie wzrost lewicę, ponieważ tak, jakby chodzi o to, że lewica przez wiele dekad czy jest pierwsza połowa do połowy dwudziestego wieku także miała charakter pro wzrostowy realny socjalizm był projektem ekonomicznym raczej na pewno na wzrost o gonienie Zachodu podobnie podobne wskaźniki były bliskie architektury, gdyby kapitał jest kapitalistą czy po prostu rekordzistą w chodzie, ale jestem jak takie jak argumentów po zakończeniu rozdzielać mamy takie pytanie jeszcze okres właśnie w tym, że tak, a może po prostu zostanie przez radnych lepszy wzroście, a jest pytanie o nowy zielony ład to jest dobry pomysł odbudowy gospodarki to po kryzysie efektem ubocznym jest w tym ekologicznym na tym byśmy ten wątek Polski wzrostowy wzrostowy może skończyć się do PiS tak dziękuję też komentarze w ogóle ogólnie w kajak Berlin te całe Dead w Polsce wzrostowy do mnie dochodzą takie mają lewicowym banki ostatecznie utożsamiła PGE to jakby to pojęcie lewica Maćko, jeżeli tak nie jest to co te słowa chodzi o bardziej uchwycenia pewnego trendu, które gdzieś tam moim zdaniem jeszcze tej części spektrum naszym stosunkom tego co do samej idei wzrostu straty myślę i są 2 rzeczy jednak, że to jest oczywiście, by co to jest tym wzrostom koncepcyjną uważamy ze wzrostem, a druga rzecz jak sposób mierzymy jej to pisarze tak, by tutaj można nie mówiąc o wzroście mówimy o 100 wartości de Chile zwiększa się nam się wartość grupy osób produkujemy w nas w naszej gospodarce co również, jakby produkt Narodowy równość te, o ile jaki mamy dochód, jaki mamy potencjalna konsumpcję i naszej gospodarce pakcie, jeżeli takiej zmierzyli mamy wzrost tego co powoduje tak naprawdę to, że my jesteśmy w stanie więcej np. kupować produkty, ale nie tylko, bo mówimy o usługach mogę sobie z UE do kina do teatru czy do zbudował na salę koncertową taki był w tym sensie to nie jest, by wzrost liczby nie byliśmy w wielu efekt ściśle tylko właśnie produkowanie przedmiot tego ma w sobie miał być elementów czysto usługowe i tak dochodzimy do kolejnego, jakby problemy brak jest jakiś sposób to bierzemy i tak by oczywiście mają moim zdaniem musimy uaktualnić nasze w miarę wzrostu gospodarczego bez wiele rzeczy w naszym społeczeństwie, która produkujemy wytwarzamy, które dają jakiś dochód ona żaden sposób nie lądują w tę zmianę wzrostu gospodarczego na taki ciekawy przykład, który zaproponował, a czasem Bofors w dostawić tam wczoraj wniosek ma głowę mówiąc właśnie o tym, obecnym kryzysie tak jeżeli, by myślę, że trans kategoriach hibernacji gospodarki o tym, że nie produkujemy wielu rzeczy ani metoda nie wpadł do naszych miar nierówność w nasz pomiar wzrostu gospodarczego emitentem notujemy spadek PKB rzędu pisma z 510% oraz żylibyśmy w treści taki sposób policzyć to ten wysiłek ludzki, który wkładamy w ratowanie, jakby innych ludzi to, że możemy się z domu, wręczając konsumpcja, a są już wcześniej uratujemy czyjeś życie ludzkie daje temu wartość tak naprawdę może ten cały wzrost gospodarczy nie kupujący ma mieć oczywiście, by wywieźć wyłapać różne rzeczy, ale w sensie koncepcyjnym i wyroby naszego wysiłku społeczeństwo nie jest sposób pany sposób tradycyjnych miar Jarek gospodarczych ekonomicznych to jakby tego minister rozciągać oczywiście to są argumenty, że powinniśmy to wliczać jak i szczęśliwość takie, jakie nut, żeby na kabinę z Expo co łączyć ten jakoś miary PKB rzeczywiście, bo o tym, żeby teksty miary jak dziś, jakby całe koszta środowiska zresztą wylicza czepek taki sposób chwytać deprecjacji środowiska bez podawano działalność ekonomiczną tak dam przykład 1 w tym wstęp w tym czasie, jakbyśmy sobie Norwegii będą Vega, gdy my możemy gigantyczny wzrost PKB, ponieważ wypompował swój olej z PiS z ziemi i sprzedała tak jakby meczetem zła jest taka, że z Norwegią że, o ile go sprzedała Makoś wartość PKB rośnie, a wcześniej, bo straciłem Ole waszych deprecjacja natury, żebyśmy uwzględnili myślę tak naprawdę tego wzrostu nawet nie było, gdyby po 11 przykładach sposób, żeby naprawić tę istniejącą erytropoetyna wzrost, ale nowe do czwartego seta, by ten gmach na czym się w stronę przedefiniowania miar wzrostu transportu twierdzi, że my nie chcemy produkować chcę podejść do naszego dużego tortu nauczycieli wobec widza w ten prosty nos z panią rzecznik na torze, by wzrósł dochód jest w stanie te pieniądze wydać na sztukę uważam, że jest coś co wzbogaca społeczeństwo, bo od wszystkich mediach piłkę stracił być może byśmy mieli jakieś tankował sztuki kultury tworzonego i tym sensie bardzo byłbym sceptyczny wobec tak jakby mówieniu o tym, że musimy, więc wzrost zapomnieć czy po prostu jakiś sposób odsunąć na boczny tor raczej bym powiedział musimy przedefiniować w sposób, jakiego mierzy i to tak, a na wydzielony ład tutaj szczerze mówiąc nie znam szczegółów tego samego programu, więc większość urzędów wypowiadać pytanie nie jestem jestem stomatologiem nie komunistą, a w tym zajmujących, więc Świętoszka może nie odpowiedzi na pytanie po wymianie gdyby, choć tam o taką politykę dość będzie Podkański inwestycyjną, która byłaby nakierowana na nas po prostu duże zaangażowanie państwa w tym celu wykreowania miejsca pracy inwestycje w inwestycji nowe zielone technologie, aby te pytania ten projekt nowego zielonego ładu i przygląda się niekoniecznie opisuje takie, jakie taką perspektywę wzrostu podaży raczej jest też projekt, który zakłada inny rodzaj wzrostu inne innego parametry inne inne kryteria wydają się bierze pod uwagę istotę dobrze rząd koniec pana Kacpra Kowalczyka w sprawie raportu na temat nierówności dochodowych w RPA trojga wydawało się, że tam jest problem z danymi sprzed 1990 pierwszy rokiem piszemy o tym, Piketty w swojej najnowszej książce kapitał, a dla drzwi w odniesieniu do Rosji, że dane te nie oddają nieformalnego bogactwo elit komunistycznych dostęp do samochodu wyjazdów szpitali tak dalej wtedy im to porównanie przed dziesiątym pierwszy może być nieco inny dlatego w tym najwyższe najmniej 60% czy planują panowie jak my też modyfikować popadanie to jest bardzo dobre pytania i dzięki za zadania jest idiotyczna dyskusja na ten temat w jakim stopniu, aby takie miary monetarne dochodu oddają faktycznie natura nierówności to za komunistyczne, jakby tego tutaj absolutnie się zgodzę, że my tu nie łapiemy dużo takiej nieformalnej wymiany w gospodarce, by natomiast ciągle się wydaje, że te miary nierówności oparcia dane dochodowych na tym dochodzi z Betardem, by ciągle dość dobrze oddają poziom nierówności w tym kraju dlaczego, ponieważ ciągle przede wszystkim, by zwiększyć dochody ludzie czasem była w formie dochodu pytanie ma bardzo dyskusja temat oczywiście jest taki argument np. osoby czy by całe byśmy, by osoby z partii, bo miały dostęp do pewnych, czego miał inną osobę, ale z drugiej strony siebie wiele innych przykładów to osoby biedniejsze np. w systemie koncert miał pewne elektrycznie na osobę bogatsza o systemie przybierze program tak naprawdę to my też argument o dniach to wydatki są na bramkę Janowicza polecamy książki książka jest ona mi graj dziś 0902. końca dyskutują, by te odpady mówią, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie nie monetarny aspekty dochodu itp, które obrazują bogatych z komunistycznym 1 z perspektyw obrazują biednych w tym polityczne na prawie równo uważa CBA tak naprawdę nie jest jasne czy ma EBI pani uważam że, ignorując te aspekty niema tam tak naprawdę nie panią dużego błędu, że nawet tak, bo argumentował, że nawet nie pomija być może nawet rzeczkę wręcz zawyża poziom nierówności i w tych społeczeństwa i desek ściągnąć uwagę, żeby to nie jest interes na cechach stałych komunistycznych, że jest on 8 minut szkła o ocenionych częściej niż korporacji USA np. tego też ma szereg przywilejów, które nie są zawarte w jego dochodzi jego chodzi także na torze my sobie latać samolotem po świecie albo ma dostęp do mieszkania na koszt firmy tak dalej to w tym sensie też od rzuceniu okiem sporą część pracy dochody mimo czarnego o tym, również tego systemu kapitalistycznego oczywiście by, a to jest redaktor broni swoich rządzą nauczycieli to jest to jest, by materialna na kolejne pracy na inne kolejne spotkania, a tak, jakby chcemy rozwijać pewnie byśmy chcieli mamy jakieś tam szczątkowe dane, a z budżetu gospodyń domowych za to co dziesiąty, że sobie w stanie słowa, że sposób te dochody importować tych z wnioskiem, ale są też uda to to od niego podatek coś bardzo kosztownych i ich w takiej, a i w takim stopniu łapią różne inne aspekty dochodu inne dziękuję bardzo, kolejne pytanie od Jerzego jest na rzecz swoich badaniach rozważenia jest pan pod uwagę alternatywne podejścia do ekonomii takie jak Hermana na jego rejon Eisler Davida Holmana Keith było czy w nie rozumiem czym kojarzy to ostatnie nazwisko to jest ten do ekonomii tak czy dobrze myślę, że sprzedaje nowych konkretów takie auto, które też bym kilkanaście lat temu było globalizację i ekologicznej perspektywy, a jeszcze na to pytanie odpowiedzieć, bo nie znam bardzo tych myśli tych torów, więc nie wiem, dlaczego oszczędności, celując być może tak bardzo konkretnego pan Andrzej mógł sprecyzować, jaką konkretnie myśl pan Jerzy nie jest to parkami leży wytykają, że chwilę mówi się wobec zaczną pękać z 7 mówimy o tych różnych politykach różne narzędzia, które mamy rem nie moglibyśmy zastosować, żeby uczynić społeczeństwo bardziej egalitarnym NCN jak przeżywa, bo możliwej ogrzewać się w tej kwestii pewność rozjaśnić z tych z tych wątków pierwszy bezpieczne wyróżnienie, które mamy do czynienia jest to, które mówi Andrzej nam te strategie wizyta na tej skale dotyczące opodatkowania zmiany zasad opodatkowania, a druga kwestia drugie podejście ja bym wyróżnił znaczyłoby, że zmiany układu sił między siłą roboczą pracę kapitałem może tak bardzo ogólne pytanie dotyczyło właśnie tych 2 dróg czy istnieje konieczność wyboru, które znikną można je jakiś sposób ze sobą powiązać czy raczej powinniśmy dążyć do zwiększenia wydatków, które bronią, ale bogatych i perspektywy, który rodzaj bogactwa będzie opodatkować ten dochodowe czy majątkowe dobre pytanie czy raczej powinniśmy zmierzać w stronę zwiększenia siły przetargowej pracowników pracownicy poprzez przedstawianie uzwiązkowienia systemu układów zbiorowych, ale także poprzez wskazanie pracy bez obniżania bez obniżania płac i generalnie próbę odwrócenia tej tendencji, które się też pojawiać w Europie od lat osiemdziesiątych, czyli spadku udziału płac w PKB, a być może, by powtórzyć pytanie aktorkę partia, kierując samemu odpowiedź, że rozumiemy, że są tak naprawdę 22 ścieżki walki z nierównością albo by w transie znawcy chować na taką pierwotne robotę redystrybucji dochodu taką rynkowa, żeby to co trafia bezpośrednio do ludzi jako Eko rezultaty pracy w trzeciej kapitału albo staramy się np. taki sposób ten rok potem dystrybuować także mamy 1 strony staramy się, by właśnie nierówności poprzez, by wpływać na to co ci są tożsame praktycznie taki sposób one będą nagrodzone o tym, rynku, aby akceptujemy czy ta jest potem staram się troszeczkę ten tępiony rozprawa za pomocą systemu podatkowego za pomocą transfer i mają za niemal długofalową opcją byle czym zdaniem jest to pierwsza myśl spływać żegna, a to w jaki sposób dziękuję taki sposób społeczeństwo wynagradza różne formy pracy społeczeństw i różnych ludzi z całości zamiast potem jakby tu 3 oczka, bo pieniądze przedkładanego portfela z kieszeni drugi natomiast gdy tak myśleć bardziej pragmatycznie mimo to w Polsce i miejsce do zrobienia w tej drugiej kategorii, czyli tych dróg redystrybucji, żeby ciężko bardzo też toczyliśmy zostawić na bok skupi się tylko łącznie na pierwszy tutaj widzę, że tę politykę nie muszą no tak będzie nosił takiej dychotomii czy to zbyt wiele nas i Ewę, o co tu, zwłaszcza system podatkowy jest pies jest tak rażąco zły, że tutaj, by ciężko było powiedzieć, że w polisie zostawić na IT będzie już, zwłaszcza że to, żeby redystrybucja potem na kolejny pokaz wpływa na ten podział dochodu od pierwszym piątego w tym sensie żydowskie takie system naczyń połączonych, a jest znane tak duże postępują tak miałem aż tak bardzo by tego dnia, gdy tylko to zobaczyć Puck Szczerek politycznych butach długim okresie moim zdaniem wpływania, która jest często, jakby na pierwszy podział dochodu jest co chcę robić, ale widzę, by tych narzędziach, jakby dystrybucyjnych sposób, jaki możemy to ten pierwszy gościem kształtować się na torze ja byśmy rejestru jak ich dochód w obecnym pokazie morze północne podział dochodu, jaki pierwotnie przyszłych pokoleń, a takie bardziej myślenie systemowe i liczby powtórzeń, by go polskim kontekście, zwłaszcza te do zrobienia takiego redystrybucji zajętego co nie odpuszczą, a natomiast, że chodzi o takich wpływają na ten taki pierwotny barokowy czy poznamy w taki sposób rynek nagradza pewne jednostki, a tutaj oczywiście Majdanie ciągle edukację na pierwszym miejscu po prostu to jest wiemy, że edukację premier edukację z ostatnim czynnikiem trudno by wpływa na nierówności w tym, że więcej osób ma wysoki poziom kształcenia w tym momencie, by to edukacja premier edukację zmniejsza też nierówności na nic mniejsza niż chociażby straty pracowników tutaj też jak już spełniać wciąga i widzimy trend jest taki środek 40 lat pana udział pracy w całkowitym dochodzie i jakie są tego czym do końca nie wiem jak pewien, że argumenty, wskazując na postęp technologiczny właśnie na torze technologia coraz bardziej rozpiera np. automatyzacja akcji do kasy przykład, kiedy dochód DGP jest skrywane sumy kapitału Ania nie ludzi po drugie, też, żeby globalizacją, bo 1 z czynników to, że nagle przenosimy całą produkcję Ameryki do 8 mecz mamy są już pracowników Stanach, którzy nie mają żadnego dochodu, a dochody stoją aż 40 lat i czasie, gdy dochodzimy do trzeciego meczu to są instytucje, zwłaszcza taki sposób funkcjonuje rynek pracy i tu już po, którzy tak to jest związki zawodowe będą ten cel balansu między płatnika pracodawcę wniosku, o ile nam pojawią się pierwsze, by już badania empiryczne np. gdy Mitoraj i on inaczej pokazuje ją właśnie duża, a siła rynkowa firm dość znaczący sposób ja się na spadek udziału pracy to o dochodzie z tego co mają na to patrzeć, ale już nie zaważy do tego właśnie perspektywy tutaj widzimy, że to jest miara rzeczy, które działa jednocześnie nie są technologia z drugiej strony globalizacja trzeciej strony erozja, jakiej sytuacji pracowników na na rynku pracy i tacy rzeczy postu powinniśmy z tym tym co zaczęliśmy walczyć i ta taj my, bo mają nie chcę jeszcze dodać czy dodać jeśli chodzi o kwestie skalne czy czy podatki bardziej podatki dochodowe będzie podatki majątkowe jest ważna zarówno pierwszego strategiczne jak długo badać szef może troszeczkę, a tutaj odpowiem w kontekście wobec obecnej sytuacji skoro tam podatek majątkowy ma taką zaletę, że w mniejszym stopniu wpływa na decyzję konsumpcją inwestowaniu jednostek, czyli możemy się dobrej majątek jako sumę skumulowanych Strumień dochodów w przyszłości bardziej coś takiego stanowi dochód coś tam robić decyzja o tym, się z królową zostać mając gdzieś jakaś opodatkowuje majątek tak naprawdę dnia, by tak ma dyplom czy łatwo jednostka nie ma żadnego wpływu, bo ja zabieram, by sobie czas przeszły Strumień dochodu tak i w tym sensie pan te dodatkowe w mniejszym stopniu zaburza skłonność do inwestowania skutecznie do podjęcia pracy takowe natomiast pole dochodowe jak on dotyczy przyszłych Strumień dochodów bardziej ośrodku to co osoba dostanie w tym sensie dziękuję wypadek dochodowych bardziej zaburza zniekształca decyzji ludzkie dotyczące ważnych prac poziom inwestowania natomiast problem spadki majątkowym jest taki zestaw troszkę techniczne, że a, że w razie ciężkiego tak naprawdę egzekwować bez znajomości struktury majątkowej społeczeństwa, a nie ma tematu bardzo łatwo można przesuwać między krajami miasta opady podatek majątkowy ma sens, jeżeli prawdą jest na takim poziomie europejskim dotychczas cięższa, a po drugie, też pytanie jest w takim stopniu Polska mogłaby np. postawić cały budżet to właśnie podatku majątkowym pytanie ile tak naprawdę stanie tego dochodu zabrać studiować też kolejny problem z podatkiem majątkowym, żeby on ma sens, jeżeli takowe dotyczy tego, by tej warstewki najbogatszy, bo ci ludzie są w stanie np. nagle zapłacić 2% swego majątku nie trzymają swoje aktywa mają swoje akcje tak dalej tak natomiast wiele ludzi, zwłaszcza klasa średnia ich matek większej części składa się z nieruchomości jest jako znak zapowiedź udziału państwa procent tego majątku odczuć mogą zmusić państwo do i to ten tego lipca przydział akcji w tym będzie Lech matka Gosiewskiego założenia ma ograniczone możliwości ekspansji na inne grupy dochodowe dlatego moim zdaniem to musi być i to my pamiątkowe, które dotyka nas taką najbogatszym stawkę społeczeństwa nie ruch 2 cena bardzo dochodowy, który czuje progresywne, żeby uzupełnić Toborek środkowy był on stara się, by dopiąć budżet właśnie BOR poprzez odkrywanie dochodu Ależ oczywiście samych wad i CIT takie też równie bardzo również bardzo ważnych instytucji, które Sieczka jest ignorowane tej debacie jest sala istotne, gdy się celem jest w Polsce VAT dodatkowo dodatkowo tę zaletę, że opodatkowując konsumpcję możemy uczyć też wpływać na decyzje konsumenckie spółka może ograniczać otyłość może ograniczać konsumpcję papierosy alkohol nielegalny tytoń świadkom funkcjach, które warto mieć czwarte nowe bardzo potrzebna i liczne pytania i większość dotyczy kwestii wzrostu jednak region regresu jedno, który pozwala wchodzić kwestie i innymi mówi tak jest pan jest także wzrost jest potrzebny mówi, bo z powodu emisji pieniądza niedługo prezentowanego natomiast dla obywateli konsumentów ważniejszy, które dziedziny gospodarki są zmiany, które w krajach czy mówiąc o dreszcze mamy się co realne, a raczej niewynikające z wykopu także wzrost podaży pieniądza ciągłego realnie wytworzonej produkcji tak czy ma większe znaczenie struktura to nierealne dnia nie myślał o tym nikt być może wtedy przemyślenia pewnych na pewno był takim długim okresie jest pytanie czy chcemy np. żeby BOT wzrostu gospodarczego w Polsce Górnictwo oraz np. technologia informatyczna ani w tym sensie pewne decyzje, które sektor polityka państwa powinna trwać będzie obciążenie w przyszłości na na przyszły wzrost, więc jestem świadoma znaczenia, ale czy spółki rynek konsumentów ma znaczenie nie jest tak musi być docenta myśleć o duże woli się, grając wykończeniowe i 56 nowe oblicze może przez chwilę nad taką sprawą, którą nam nam bazuje na przyszłość, bo mamy, ale teraz do czynienia z sytuacją, która będzie brzemienne jak jakiś węgiel już już z kryzysem on dopiero projekt konsekwencje stają się zdają się widoczne w miarę jak wpływają dane dotyczące aktywności gospodarczej sytuacji pracowników przedsiębiorcy wskaźniku bezrobocia to jest moment, w którym można dokonać dokonać takich się reformy te polityka ekonomicznych takich zmian polityka ekonomicznych, który po tych, które mogłyby nam zaowocować w tym bardziej bardziej zrównoważony, dlaczego karnym czy raczej rynek niech nie chodziłoby o postulaty, jakie zgłasza lot, jaką jako takiej opinii konserwatora tego co się dzieje czy raczej, że to co się dzieje, gdy pytań na świecie w Polsce, ale zmierza ku temu, żeby powtórzyć ten scenariusz wygraliśmy po 2017 roku, czyli czy dzięki raczej kapitał wykorzystać te elementy sytuacji jeszcze większego przykręcenia śruby jeszcze większej polaryzacji jeszcze większej niż do zaplanowania jeszcze większa jedność aktor jak widzisz z tej perspektywy połowy maja 2020 nie ja jestem jednocześnie pesymistą optymistą jestem pesymistą co do tego co się staje w ciągu następnego roku 2 jest optymistami co do rynków docelowych zmian tutaj i widzę tak naprawdę 1 główne główny kanał i tym momencie, by mamy zabetonowaną gospodarka powoli przychodzi etap wdrażania i te mecze, by nasz cel polityki gospodarczej to jest po prostu ratowanie gospodarki to jest tak ma radę uratowanie podaży zapowiedź ludziom tak może też tej agencji pracy pracownik pracodawca w przyszłości będzie to również zadania bez smarowania popyt jak będziemy wychodzić z tej recesji po okolicy owej ta spowoduje, że Polska 2 lata będzie powiedzieć okresu gigantycznym długiem publicznym i naszego długu publicznego zostanie taktowany de facto spłacona w formie inflacji taki gość będzie podatek podatek, ale inflacyjne, które jest jednak silnie agresywne, żeby sytuacja, w której ludzie pracy obecnie z nami walczy na pierwszy linię frontu z miastem są epidemią i ludzie, którzy na pewno więcej tras w tym wszystkim nowo robili ludzie też najwięcej zapłacą państwo przedsiębiorców i gospodarki i moim zdaniem, by to spowoduje, żeby państwo nie będzie w stanie dłużej umywać ręce, gdy taka silna presja społeczna na to, żeby z tym zmieni Czyżby się to nastąpi to moim zdaniem pierwszy, by pierwsza znana jest dodatkowe to męczy nie poniesie żadnych podatków, jakby w złotych kryzysu recesji nie podnosił podatków jest taka zasada Unia społecznych ekonomii nie chcemy chcemy stymulować popyt nie chcemy go niż zapisy pani sama zaczęła dużo pań właśnie podatki natomiast szóstego idziemy tą będzie musi zrekompensować reszcie społeczeństwa to, że czytaj w tym ludziom, którzy wzięli na swoje barki Marty gospodarki jednak ludziom raczej biernym niezamożnym dzisiaj to zrekompensować mają tutaj wyższy był kluczowy będzie progresywny podatek i dochodowe majątkowe w tym sensie uważam, że jako sytuacja wymusi zmiany na narządach i na i marzą nam na ministrach dalej miasto będzie taka jedno uważa duża zmiana nie znał zbyt my zajmiemy to nie wyniknie lekarz naszego głosi apel jest pisania tego co wyniknie z czystej kalkulacji politycznej czy też po prostu bodźcem będzie będą musieli na to reagować w ten sposób w takim stania i tak samo dzieci po drugiej wojnie światowej ścianą wzrost podatków po drugie, właśnie, bo częściowo to, że teraz rosyjscy żołnierze pielęgniarze pielęgniarki z frontu chciałbym pomóc A2 to jednak, że jeszcze długu 1 obywatelstwa z pomocą inflacji dopiero taka potrzeba, żeby to skoro już doświadczenie właśnie poprzez wzrost z tą dodatkowego tych czasach jednocześnie widzimy właśnie Polacy też instytucję biec wspólnie pasożytniczego czy te związki zawodowe stworzenie użytkowej dalej, o czym mówiłam i 27 stworzy również naszą największą, jakby tego nie jestem do końca PRL i by myślę, że będzie na pewno będą zatem silne głosy na pewno myślę to presja na pytania etyk, ale musimy przejrzeć takie ekonomii politycznej 3 osób to wpłynie na rządzących na tej, jaką będą mieli z tego zyski produktu tym samym straci tutaj jestem pewna ciąży tak było, ale ale, ale nie jestem pewien tak będzie tutaj jest kwestia kwestia wskazania w nim sił politycznych społecznych i możliwości ich oddziaływania i sprawstwa głowy sta, a nie przekonać rządzących zbiorowego związek będzie na pewno na pewno będzie mam wrażenie że, że w polityce i bóle gospodarka zorientuje się, że musimy się z ubezpieczenia na wypadek, gdy kryzys w przypadku chcemy świetny przykład tego, że 100m, gdy jesteśmy w zamknięciu, dlatego że nasz system bezrobotny nie stanie z potencjalnie poradzi z tym czy puławskich chory tak myśli mecz jednak brak zdrową osobę opieki opiekę zdrowotną reszta nieprzyjaciół korzysta byśmy musieli całe stare i zamykać ze mamy mecze w inwestowaniu służby zdrowia i bez ma być inwestycją nie będzie takie proste widzimy się społeczeństwa byli właśnie inwestycją w tym przysiółek rozwój z zapytaniem czy złość tego bezpieczeństwa i myślę, żeby i tak ententa tak samo klimat pokaże nam się też za rogiem Małysza potencjalnych systematyczne i w tym meczu musimy zacząć myśleć o tym w jaki sposób silnym składem ubezpieczycieli, bo potencjalne koszty nie wiem jak ręcznej suszy powodzi mogą znacznie większe inwestycje teraz system myślę, że ten być może to by takim to być takim taką jaskółką chroni toby może być tym tamten wnosiło pan do zmian cenowych społecznym potrzeba eliminowania zmieszania tych ryzyk równość w Ostrowie tak samo klimat i i na bok mogę znowu dać przykład rynku pracy inaczej to, że z tak naprawdę może myśleć o takim sztywnym i uregulowanym rynku pracy popełnia stabilizator, że popytu jednak jeżeli, więc mamy zbyt elastyczny rynek pracy, kiedy przychodzi kryzys ona wszystkich pracowników Tokaj ta firma ma mniejsze koszty, ale dzisiaj nie ma się też popyt na wartość nie o gospodarce i co z tego, że firma się, jakby ratuje skoro nie ma kto kupować produktów jest tym sensie myślenia o sztywnym rynku pracę o pracowników jako w pewnym stopniu autorzy popytu czymś co powoduje, że na gospodarkę, by zamiast skakać z Góra dół i dzielność Dagmara w miarę stabilnie to sekret dostępny jest jest aż takim myśleniem o zasadzie eliminacji przeszły kryzys systemowy i i może być takie myślenie troszeczkę takie są szkoły świadomi, że muszę gdzieś w kategoriach i żeby to się prostu opłaca społeczeństwo się poza gospodarczej wszystkim tak naprawdę jest to potencjalnie Boża moc może z takim główne może być taki główny Motor taki pan głębszych zmian systemowych dziękuję to będzie bardzo optymistyczne wnioski w sprawie, a szczególnie brane pod uwagę, że można było spodziewać reality decydująca o gospodarce zarządzanie gospodarką światową okresie poprzedniego kryzysu też pójdą prąd głowę i i podążając podobną ścieżką argumentację, na którą przedstawił też dojdą do podobnych wniosków tak się nie stało, więc teraz teraz pozostaje no i czekać ochronę nad morze odrodzenie się układ sił społecznych jak widział jakąś szansę, choć SNP jest też jest też na razie żaden sposób te kwestie jak jak ten kryzys uderzy grupy społeczne, których presja oddolna i protesty mogłyby wpłynąć na zmianę polityki data mówi się okazuje właśnie te kluczowe kluczowe grupy, które mogłyby tutaj odegrać jakąś istotną rolę będą też tak doświadczony tak dokładnie tak, że taka sytuacja jak doświadczenia historyczne pokazują, że sytuacja takiego, jaki silnej presji ekonomicznej w jakiej znajduje się grupa społeczna niekoniecznie sprzyja jej aktywności politycznej takie organizowanie się, dlaczego nie rozwija raczej każe walczyć o o swoją swoją sytuację po poradę w tej sytuacji takiej indywidualnej perspektywy Debby tutaj jest taki negatywny bardzo pesymistyczne, bo dzisiaj jak w tej, porównując do okresu 2007 to wydaje się, że taka jest znacznie głębszy i większy niż niż tamten się agencja ona może może być znacznie większy wpływ na społecznej stąd ten autobus, chyba że perspektywy polskiej kontr jest to przeszli, by suchą stopą, a nawet bądź czuję wtedy na Węgrzech apel, aby tam po to, niebyła to obecnie dzieje się obecnie w tym sensie są tutaj bazę znak z krakowskiej na trasie to po równo, zwłaszcza że chodzi o gospodarczej efekt na publiczne da się do drugiej wojny światowej niezdolni do się nie skalę zniszczeń, choć tekst, jaki efekt tego dla finansów publicznych do państwa za długi i gospodarki no i tak tego tutaj, by pan drukowane to mamy mamy pozytywne przykłady z piętnastym włącznie z Niemiec może rozwijać się być bardzo równe i pacyfikacyjne czy będzie tak upokarza, ale mam wrażenie, proszę bardzo, ważną rzecz to też o tym, że musimy dbać o ten budynek po 300 politycznej od samego pasa to, że była to demokracja w naszym kraju właśnie te osoby, która obecnie są stanie w jakim są one miały prawo głosy były w stanie pytam naczelnego głos wyrazić to niepojęte niebo czarnymi nocnych dalej w tym sensie tutaj może właśnie książka pesymistyczna nuta to znosić obecnie osób największych graczy nie wróży najlepiej służy pod tym względem zmian okres dobrze możemy tym niezbyt pozbawieni zbyt optymistycznym akcentem, ale istotny także, bo łączącym kwestie społeczne ekonomiczne SSE respektowanie politycznymi bez demokracji, aby 1 z tych wątków, które nam inne w tym cyklu mocno przy świecach zakończyły także spotkania dziękuję bardzo, wszystkim uczestnikom uczestniczką one bardzo wiele dzisiaj podczas dyskusji bardzo bez uzyskania też bardzo wiele osób oglądało bardzo dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim Pawłowi Dzikowskiemu będą szkoły ekonomii i grupowe dobrobycie pokolenia opodatkowania pozostaje tematem mocnego silnika zachęcam, żeby się tam pojawić odwiedzać się tego Dziennika interesujące materiały są tam stanie można można się rozwinąć się po roku jesteśmy dzisiaj poruszali, ale my tak dzisiejsze spotkanie, bo organizowane przez swoje Biennale Warszawa oraz Fundacja róży Luksemburg, a także wspiera ich wspierać będzie kolejne spotkanie, które już wkrótce 2czerwca wtorek widzimy się dr Hanną Wolską dostępu Wigan i będziemy rozmawiali o kostkę w filmie pojutrze w pewnym sensie będzie to kontynuacja wątków które, które dzisiaj trzeba, więc być może będziemy mogli przedyskutować kwestię wzrostu to wyraz projekt to są bardzo bardzo dzisiejszym kontekście grającym temat, a do tego wrócimy na pewno jako 1 z tematów tematów osobnego spotkania, które planujemy zorganizować jesienią tego roku także po cierpliwości proszę o tym, którzy dotyczyła wniosku o funkcjonowanie wątek mało dawało jest obecnie w naszym cyklu rozmawialiśmy o nierównościach tylne jak się im przeciwstawiać się skończy biorą, dlaczego nie, dlaczego egalitarne społeczeństwo nie szkodzi rozwojowi społecznemu zestawy gospodarczemu i dziękuję bardzo, chciał Pawłowi dziękujemy wszystkim i zobaczenia dyr również dziękuję bardzo, za wszelkie pytania za za tom możliwość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKONOMIE PRZYSZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA