REKLAMA

"Czeka nas długi marsz. Rynek pracy do stanu sprzed epidemii wróci w 2022"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-05-21 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
22:37 min.
Udostępnij:

- Powrót na rynku pracy do stanu sprzed epidemii nastąpi w 2022. To jest długi marsz. Gospodarka jest w stanie silnego wstrząsu. Po takim wstrząsie powrót do równowagi następuje przez wiele kwartałów - mówił w Magazynie EKG dr Jakub Borowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka, a w radiu TOK FM trwa magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry tąpnięcia może wprost przeciwnie mogą być o wiele gorzej już za chwilę będziemy mówić o spadającym zatrudnieniu w firmach naszymi gośćmi są dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry czy dobry panu do państwa pan dr Ernest Pytlarczyk główny ekonomista banku Pekao SA na dzień dobry dzień dobry 2 lata będziemy Rozwiń » wracać do sytuacji na rynku pracy, jaką mieliśmy pod koniec minionego roku mówiła pani wicepremier Emilewicz chodzi o powrót do tak dobrej sytuacji oczywiście, jaką mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu minister ma Long minister pracy, mówi że na koniec tego roku będzie 1 000 3001 400 000 bezrobotnych czy rządowe prognozy są optymistyczne czy pesymistyczne pan dr Borowski w sposób naturalny musi zostawić z naszymi prognozami w tym sensie mogę uznać za realistyczne to jest więcej ten scenariusz, który rysuje się w wynika z naszych analiz to jest scenariusz się długiego powrotu do równowagi chodzi o rynek pracy to powód do tego stanu, który obserwowaliśmy przed wybuchem epidemii nastąpi moim zdaniem dopiero 2022 roku to jest długi marsz gospodarka jest posłem silnego wstrząsu i powrót po takim wstrząsie powrót do równowagi następuje przez przez wiele kwartałów oczywiście mamy w tej chwili dość silny wpływ tych programów rządowych, które dostały ruchoma, czyli tam tarczy anty kryzysowej kilka czy finansowe na rynek pracy jest wpływ pozytywnym sensie, że oba programy skutecznie chyba mają zatrudnienie natomiast one obejmują zatrudnienie konsumpcja się odradza mamy odrodzenie oczywiście w wielu obszarach gospodarki natomiast dla mnie zasadniczym problemem są inwestycje i programy, które rząd wdraża to nie są programy obejmujące inwestycje nadmierne zatrudnienie natomiast inwestycje przede wszystkim przedsiębiorca również publiczne w tym roku silnie spadną jak się spodziewał bardzo dużego spadku inwestycji w tej chwili dwucyfrowego w trzecim kwartale czwartym no to jest ten podstawowy swojego punktu widzenia jest to podstawowy miernik pozwalający ocenić, gdzie jesteśmy w czy będziemy w kolejnych kwartałach jeśli chodzi o powrót do równowagi te inwestycje zaczną się odradzać dopiero w przyszłym roku z i oczywiście ten pozytywny wpływ tego wdrożenia na rynek pracy też zacznie się materializować w przyszłym roku także długi marsz nas czeka następna czeka i ten scenariusz, który pan minister zarysowała jest więcej zgodnie z tym, czego oczekujemy mówił pan dr Burski pan dr Mark nie będę oskarżał pewnych wniosków, bo oczywiście z niektórymi się tutaj zgadzam zgadzam się skąd, że bezrobocie wzrośnie rzeczy się prognozy są teraz w miarę zgodne z tym co rynek prognozuje zresztą to samo co do głębokości recesji gdzieś taki konsensus jest więcej na od 45%ową recesję w Polsce i powrót tylko, że ta recesja jest rzeczywiście to znów konsensus będzie płytsza niż z Unii Europejskiej szybciej z niej wyjdziemy szybciej powrócimy do tego szczytu aktywności gospodarczej, który mieliśmy no gdzieś na początku tego na początku tego roku do rynku pracy zwrócił NATO NATO uwagę, że właściwie ta recesja to ma taki wyjątkowy jednak charakter, więc ona bardzo różnym stopniu dotyka różne sektory najbardziej oczywiście dotknięte będą sektory związane z usługami tutaj to ożywienie może być dość długo, dlatego że się częściowo z być może zmienią przyzwyczajenia styl tylko funkcji i niektóre sektory właśnie np. ten, który turystyka hotele, ale też właśnie organizacja eventów wszelkiego rodzaju Rekreacja one mogą też tylko do czego wracać do równowagi nie wspomniał tutaj Kuba o czymś takim co może wystąpić, więc jest racjonalizacja zatrudnienia to, że wszyscy pracujemy zdalnie czy wszyscy to jest głównie przez jednak żyjemy my żyjemy w swojej bańce w Polsce 80% pracowników nie może zdalnie pracować, bo nie może w sposób efektywny zdalnie pracować taki jest taka struktura gospodarki jesteśmy jednak przewożeni w stronę w stronę przemysłu w stosunku do to do Unii Europejskiej nie jest jak londyńskie City wszyscy pracują w usługach finansowych to jest dość proste przeniesienie się do pracy do pracy zdalnej, ale ci, którzy pracują zdalnie jednak taka racjonalizacja zatrudnienia może mieć może mieć miejsce może mieć miejsce racjonalizacja też samych samych procesów to są takie to jest bardzo wymagający moment, jeżeli chodzi o o gospodarkę jest taki moment stymulujący tak jak z tym uważać mówi on do digitalizacji, czego przykładem jest sektor bankowy widzimy, że teraz żadną nowością jest to co co co jeszcze jakiś czas temu było nie do pomyślenia otwierać konta zdalnie otwierać konta nawet dla przedsiębiorców zdalnie no właściwie jako Jacoba przeszliśmy w ciągu kilku dni na na ponad 6000 miejsc zdalnych pracy, a więc te rzeczy dzieją myślę, że nie tylko sektor bankowy tę digitalizację przymusową w tej chwili ćwiczy ale jakie wnioski jeśli chodzi o rynek pracy proszę spuentować panie doktorze tak rynek pracy wyrok po prostu powrót będzie dość długi równowagi właśnie, dlatego że nastąpił jednocześnie zmiany strukturalne być akcja, która takie cykliczność nakładają natomiast okazać, że to to kto to bezrobocie o zatrudnieniu będzie w pierwszej fazie mamy to to co to co teraz widzimy, a potem będzie racjonalizacja co spowoduje, że same statystyki one się poprawią nawet 23 lata dopiero czy Budziaszek poziomów dobrze dziękuję bardzo, mówi pan dr Ernest Pytlarczyk to teraz to wszystko, o czym panowie powiedzieliście tak ogólnie, chociaż z bardzo interesującymi szczegółowymi odniesieniami proszę także zestawić z danymi, które GUS przedstawił wczoraj przypomnę to jest informacja o zatrudnieniu większych przedsiębiorstwach, bo tych zatrudniających powyżej 9 pracowników to jest informacja po kwietniu o ubytku etatów to jest 150 000 to jest dużo mało co się na tym na tę liczbę składa jak oni myśleć to jest bardzo źle czy może mogło być o wiele gorzej pan dr Borowski, ale poza zaczną takiej taki dobry historyk mianowicie, kiedy zaplanowaliśmy zatrudnienia na poziomie -13 wyszło oczywiście więcej to czuliśmy się komfortowo biorąc pod uwagę różne założenia które, które wzięliśmy pod uwagę natomiast 30kwietnia przez przypadek zupełnie zobaczyłem wystąpienie Pani Minister pracy, która powiedziała o tym, że mamy wtedy mieliśmy 580 000 wniosków o zasiłki opiekuńcze i pierwsza mamy była taka no to spadek będzie przy tak też i tak też zdarzyć, a teraz próbuje się tylko wyjaśnić, jeżeli chodzi o zatrudnienie w płacach to jest to to jest osobna historia, choć zatrudnienie na firmy powinny raportować o zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty my wiemy, że z już w kwietniu działała tarcza finanse tarcza antykryzysowa mamy jakieś dane dotyczące tego, jaka była liczba osób objętych wnioskami dotyczącymi wsparcia z powodu przestoju ekonomicznego wsparcia z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy szacuje, że ten efekt właśnie w przeliczeniu na pełne etaty materializować się na poziomie około 303040 000 osób, a do tego są osoby, które skorzystały z zasiłku opiekuńczym to jest gigantyczna liczba oczywiście jest pytanie w jakim stopniu można ją przypisać tej konkretnej grupy przedsiębiorstw, o których mówimy tutaj to są przedsiębiorstwa zatrudniające 10 osób więcej no ale łącznie to efekt był najprawdopodobniej znaczący dla przeciętnego zatrudnienia w kwietniu, bo firmy też powinny wyłączyć tego zatrudnienia osoby na zasiłkach opiekuńczych, więc ja po prostu uważam, że te dane przed wszystkiego co do zatrudnienia w mniejszym stopniu tyczące płac, ale dane są zatrudnieni są silnie kształt wykształcony przez efekty taki efekt zasiłków i one na niewiele mówią jest, by powiem więcej jak te osoby będą wracać mówi osoba ustaw, powracając do zasiłku opiekuńczego to zatrudnienie będzie rosnąć w perspektywie najbliższych miesięcy oczywiście w ujęciu rok do roku on pozostanie ujemna procent to będziemy mieć pewne prawdopodobnie spadek natomiast u przestrzegałbym przed traktowaniem tego spadku bardzo silnego oczywiście myślą do 1000, które zobaczyliśmy wczoraj chodzi o dane cytować te 150 000 osób jako takiej miary obrazujące skalę zwolnień restrukturyzacji w firmach tak nie mówiąc wprost do wierzą, że to, że to nie są osoby, które nie wszystkie osoby straciły pracę tylko część została, jakby ujęta w statystyce, dlatego że firmy taki sposób raportują np. przeniesienie kogoś na niższy etat na mniejszy wymiar czasu pracę raportują zgodnie z wytycznymi GUS takie oczy złych dni wytycznymi GUS pan Pytlarczyk planu podobny pogląd czy inaczej odczytuje dane, którego wczoraj podobno oczywiście ta te 150 000 ten miesięczny spadek notowań panowie panie ekonomiści ekonomistki w swoich analizach, które wczoraj mogliśmy czytać wszystkich oczywiście naszym słuchaczom teraz nie przytoczono, ale wszyscy podkreślali iście, że przecież ten wynik pokazane przez GUS to jest najgorszy wynik w historii, że nigdy nie było takiego takiego tąpnięcia no jak pan dr Borowski tak tam troszeczkę pogrzebał przepraszam za to stwierdzenie w tych danych no to wynika z nich, że OKS to jest zła informacja, ale może nie aż tak nie aż tak dramatyczna jak wygląda pan dr Pytlarczyk podobnie będzie czuł pan jest naczynie jest absolutnie dramatyczna, że jeżeli porównamy to nawet ze wskazaniami podobnych podobnych badań czy podobnych statystyk w Europie widzimy, że w ogóle to nawet rząd wielkości jest inny, a więc tutaj ewidentnie widać wpływ tego, że to spowolnienie w Polsce po prostu bardziej łagodne zresztą widzieliśmy też nawet już danych bardzo będzie mi dane kwietniowe i izb i produkcji przemysłowej, ale po prostu w Polsce płytsze nie można nie docenić tego tutaj tego wpływu tarczy anty kryzysowej około 40 miliardów weszło w gospodarkę bardzo szybko widzimy online właściwie jak to jak to idzie do firm 1 warunkiem warunków rzeczywiście jest tak jest taki warunek, żeby to zatrudnienie utrzymać, bo chyba nowość, bo to jest silny silny bardzo impuls no i też specyfika tego tej recesji jest taka, że mówimy o takim szoku, który ma być krótkotrwały, a potem właściwie wszystkie rekomendacje idą w stronę takiej, żeby zaapelować i europejskie podejście jest taki, żeby rynek pracy pozostał w miarę osłonięty, żebyśmy później nie martwili się taki szok po szok popytowy należeli, choć skala tego pierwszego uderzenia w gospodarkę nawet mamy tu 150 000 oczy to 100 000, ale ekwiwalent etatu część oczywiście osób to jest tylko przeniesiona na jakiś niższy wymiar świadczenia pracy tak dalej no w skali porównywalnej, jeżeli chodzi o ludność kraju to w Hiszpanii ten pierwszy uderzenie po 705 000 osób, a więc dobrze, ale ja nie mógłbym teraz wspominać jeszcze 1 faktu, bo to, o czym rozmawiamy te dane którymi się posługujemy to są informacje, które przedstawia GUS dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników to jest tylko część duża, ale mamy tylko część naszego rynku pracy Maćku mamy też dane o rejestr zarejestrowanych bezrobotnych i tam jest tutaj 570% bezrobocie, a więc bezrobocie też na razie nie skoczyło oczywiście ono skoczy, dlatego że część jest na wypowiedzenia tak dalej itd. ale co to co to co widzimy też obserwujemy co widzimy też w i w obrotach firm, bo my też mamy coś takiego co zaś szybko traci taki dzienny monitoring aktywności ekonomicznej w Polsce widzimy, że po pierwsze, dno mamy za sobą i widzimy powszechne pomnik komunikowanie pracy, a więc nawet widujemy w dół, jeżeli chodzi o dług szacunki stopy bezrobocia i upadku zatrudnienia zatrudnienia w gospodarce mówił pan dr Ernest Pytlarczyk pan dr Borowski ja zwracam uwagę na ten na tym na ten fakt, który już wcześniej powiedziałem to, o czym mówimy, nawet jeżeli panowie twierdzicie, że dane nie są aż tak złe jak mogłyby wyglądać albo ogólnie sytuacja nie jest tak dramatyczna to jest dobra wiadomość, ale nie sposób pominąć, że dotyczy tylko fragmentu naszej gospodarki to co oczywiście, jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa tam zapewne też mamy do czynienia z redukcją zatrudnienia to będziemy obserwować w perspektywie przy tym ujęciu kwartalnym jak się pojawią dane dotyczące pokazujące wyniki badania aktywności tam ludności natomiast tam też mamy do czynienia w sytuacji, w której zatrudnienie jest skutecznie firmowane polecam dane, które opublikował ostatnio dziennik Gazeta prawna to były dane o tym, do, których firm, a jakich branżach ile jest trafia pomoc trafia pomoc w ramach tarczy finansowej tam oczywiście bardzo wiele firm małych i nie tylko usługowych tam przetwórstwo i branża budowlana, więc to też ten czynnik ograniczający spadek zatrudnienia w tej grupie żołnierzy kroczymy, dlatego że w radiu TOK FM panie doktorze tu krótka, ale oczywiście ja panu oddam głos możliwość dokończenia tej wypowiedzi przypomnienia dokończenia po informacjach trzeciej części magazynu EKG informację brakuje nam do kompletu jeszcze danych centralnej ewidencji działalności gospodarczej 1465 pozytywnych wniosków wpłynęło do ewidencji wczoraj tych założeń lub wznowienie działalności wniosków wniosków negatywnych było 524 takie mamy informację wczoraj złoty obecnie euro 4zł 53gr dolar 4zł 13 funt 5zł 4gr i frank 4 prawie 28 w radiu TOK FM trwa magazyn EKG naszymi gośćmi są panowie Jakub Borowski Ernest Pytlarczyk rozmawialiśmy o rynku pracy w ostatnim w drugiej części magazynu EKG danych, które na rynek procedurą napływa z rynku pracy napływają o pomocy, którą otrzymują przedsiębiorcy państwo oczywiście co dzień nadsyłają do nas listy z pytaniem albo informacjami, że tej pomocy jeszcze nie uzyskali na te pytania staramy się odpowiadać dane zbierane z podawane przez rządowe agencji rząd pokazują ile tej pomocy już zostało wypłacone i że wpływało na rynek pracy to są dobre wiadomości czy macie panowie zdziwienia ja mam zdziwienie pan dr Pytlarczyk takie umożliwienie i to odnoszące się do tego tematu, który został awansowany na dzisiejszą audycję, bo to nie jest także oczywiście tej wszystko szyjemy naprędce tylko wiemy mniej więcej oczy będziemy rozmawiali chodzi o tzw. odchodzenie od reguły wydatkowej, która od był okresie dość mocno biło, jeżeli chodzi o medialne być może konsultowanie jako ekonomiści przedstawiono nam było były, jakby recepty na to jak sobie radzić z tą sytuacją, która jest jednak wyjątkowa wczoraj, a to już nie odbiło się o mediach, że wyższe wyszła rekomendacja komisji Europejskiej dla rad dla prezydenta rady Europejskiej odnośnie właśnie reform w Polsce i my sobie porównaliśmy z 2020 do 2019 i właściwie mogę być zdziwiło mnie to jaki jest timing, bo jak jest takie skorelowanie tych tych tych 2 retoryka, więc z 1 strony mamy tą tą polską gdzie, gdzie próbujemy sobie otworzyć przestrzeń fiskalną respektujące oczywiście regułę wydatkową i zapisy konstytucji z drugiej strony rekomendacja, która właściwie no jak nawołuje nas do tego, bo ona się zaczyna więcej także proszę podjąć wszystkie wszystkie konieczne środki, aby efektywnie zaadresować pandemię podtrzymać wzrost i wspierać ożywienie w oczy, kiedy konieczne należy użyć polityki i polityki fiskalnej i też ostrzegają przed tym, żeby ten powrót do tego to tej odpowiedzialnej polityki fiskalnej czy to zacieśnia nie był nie był zbyt nie był zbyt szybki piszą dalej o tym, żeby zwracać uwagę na to, żeby mi dziękować skutki dla zatrudnienia itd. itd. więc widać, że jeżeli popatrzymy NATO latem taki typ zwany BP cie albo to co się w ogóle dzieje na świecie to jest 1 obawa obawa jest przed, żebyśmy nie wpadł większy kryzys i żeby skutki popytowe nie stały się powodem kolejnej fali kryzysu czy wydłużeniem powrotu do kryzysu, a więc to jest moje zdziwienie, że jakby nie traktujemy tego wszystkiego trochę w typuje analizować każdy z każdą dane daną każdą każdą informację jak absolutnie jako ludzkie na na oceanie jakimś jakąś wyspę protest lekarzy, że to trzeba też popatrzeć na to co się dzieje w ogóle na świecie taka jest nawet dawno się o zatrudnieniu odniesiemy je trochę do tego co się dzieje na świecie oczywiście piszemy o tąpnięciu itd. ale jak odniesiemy to, że trochę inna sytuacja i tak samo za kierunek polityki fiskalnej to jest bardzo ciekawe zdziwienia tylko jedno małe wyjaśnienie dodam faktycznie w Polsce także wczoraj w magazynie EKG rozmawialiśmy o tym co z tą regułą wydatkową, która jest takim hamulcem na nadmierne wydatki, które teraz ma być czasowo zniesiona powstaje pytanie albo właściwie przypomnienie żona musi być ustawowo czasową zniesiona rząd wprowadził żadnego zostaną nadzwyczajnego teraz będzie zmieniał zasady po to, by dostosować do tej sytuacji to już ma swoje odniesienie do polityki pewnie ktoś mógłby zadać pytanie no dobrze czy zostanie kiedyś przywrócona itd. itd. ale ja muszę zapytać zdziwienie pana rektora Borowskiego na tym kończą swoje itd. pan na trybunach nierzadko krótko odniosę się do do tej reguły wydatkowej i ich tego co będzie działo się z finansami publicznymi przez najbliższe lata w Polsce, bo trzeba pokazać jakiś kontekst kontakt jest taki, że będziemy mieć bardzo duży deficyt sektora finansów publicznych w tym roku w przyszłym roku mniejszy efektem tego będzie się wzrost relacji długu publicznego do PKB ostatnie prognozy komisji Europejskiej ta relacja zbliżała się czy zbliżyła się w przyszłym roku wg tej prognozy do do 60% może być więcej myślę, że w tej chwili dyskusja oczywiście przy tej ogromnej niepewności, która dotyczy tego jak będzie przebieg pandemii trzeba będzie składać kolejne programy dyskusja powoli zaczyna się przenosić trochę inny obszar na jak jak wychodzić z tego w dłuższej perspektywie znaczy Polska Polska będzie realizowała politykę, która będzie ten dług w średnim terminie obniżała po tym, szoku po tym, takim jednorazowym silnym wzroście czy też zadziała tutaj taki efekt zapadki tzw. histerezy, czyli wejdziemy na ten wyższy poziom długu no i w tym kontekście pytanie regułę, która potem ma działać to jest moje pytanie o to czy ta reguła będzie skutecznie mobilizować rząd do tego, żeby wracać tym poziomem zadłużenia w kierunku 850% poniżej 50% w perspektywie wieloletniej oczywiście, bo mówimy o wielu latach, które będą potrzebne na to, żeby ten dług z powrotem obniżyć, więc wydać w tym kontekście istotny, bo sama reguła wydatkowa to jest pojęcie ministrze dla wielu osób abstrakcyjne natomiast na koniec dnia chodzi o to, żeby ten dług gwałtownie rósł w perspektywie, a jeśli chodzi o doktorze no ale ja nie wiem czy to zdziwieni już nam się zmieści, bo to czas na zdziwienie wykorzystał pan mam dopowiedzenia bardzo prosty okres będą okazje przyjmuje pan przyjmuje pan zgodnością rozumiem czy zbliżenia się dziełem no i pyta zdziwienie może iść 9 ma w ocenie związku z tym będą będą okazy mam podobnie panowie dziękuję bardzo, pan dr Ernest Pytlarczyk główny ekonomista banku Pekao SA pan dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole dziękuję za dzisiejsze spotkanie w magazynie EKG na koniec mogę państwu jeszcze tylko jedno odniesienie do wczorajszego EKG dodać mówiliśmy sporo potencjalnym przywróceniu handlu w niedzielę wczoraj w czasie wideokonferencji Europejskiego Kongresu gospodarczego pani wicepremier Emilewicz powiedziała, że na razie nie ma takiej potrzeby, by przywracać handel w niedziele obserwujmy gospodarkę zobaczymy być może za jakiś czas powrócimy do takiej rozmowy i będziemy się nad tym zastanawiać jak dzisiejsze przygotowali Agata Majewska Maciej Jarząb realizowała Lidia Prądzyńska teraz informacje po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA