REKLAMA

"To nie jest reforma, to jest likwidacja"

Połączenie
Data emisji:
2020-05-21 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami prof. Piotr Osęka Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry przed chwilą rozmawialiśmy o uniwersytetach, a teraz pora na Polską Akademię Nauk, która może no właśnie nie wiadomo jeszcze ile pożyje, zważywszy na propozycje komitetu polityki naukowej dotyczące reformy Polskiej Akademii Nauk komitetu polityki naukowej działającym przy ministerstwie nauki i szkolnictwie i szkolnictwa Rozwiń » wyższego 30kwietnia tego roku nie te propozycje zostały przedstawione stoimy na stanowisku, że dla rozwoju nauki w Polsce potrzebna jest radykalna zmiana funkcjonowania instytutów naukowych, a w szczególności instytutów Polskiej Akademii Nauk głównym zadaniem tych instytutów jest prowadzenie badań naukowych dlatego niezrozumiałe jest tolerowanie funkcjonowania jednostek, które otrzymują bardzo niskie kategorie naukowe w wyniku kolejnych ewaluacji wydaje się też nieracjonalne przez ponad 30 lat wolnej Polski zamknięto tylko jedno centrum pan czy Instytut ekologii i nie stworzono żadnego nowego Instytutu brak zmian w składzie instytutów pan i tematyce prowadzonych przez nich badań kontrastuje z dynamiczną naturą nowoczesnej nauki oraz zmieniającymi się wyzwaniami naukowymi technologicznymi i społecznymi dlatego też dalszych propozycjach tej głębokiej restrukturyzacji i sieci instytutów pan komitet proponuje stworzenie Towarzystwa Marii Skłodowskiej Curie, do którego wejdą automatycznie instytuty pan kategorią, a plus oraz nieliczne z górnej listy instytutów z kategorią, a byłaby to organizacja samodzielna pełną anteną autonomią i budżetem dla zachowania równowagi między elementami systemu nauki uczelniami instytutami naukowymi i dla podobnego ich traktowania budżet ten powinien mieć wielkość rocznej subwencji dla uczelni w programie tutaj już bardziej szczegółowe rzecz panie profesorze co jest za pomysł, o co chodzi na okres taka sama reforma jak powiedzmy plan wyburzenia budynku do piwnic jest remontem generalnym to nie jest wcale to nie jest reforma to jest likwidacja likwidacja Polskiej Akademii Nauk o rozbicie na kilka różnych struktur przede wszystkim oddzielenie korporacji uczonych od konglomeratu instytutów, a tych instytutów pozostawienie mniej niż połowy reszta poszłaby do likwidacji temu towarzyszyły też zasadnicze zmiany kierownictwa tam są zapowiedzieć dumny, że te nowe kierownictwo byłoby powoływane w trybie międzynarodowym, ale nie jest jasne między, jakimi narodami, bo jako 1 wzorów powoływane chińska Akademia nauk na premierę gry zdaje się zrobiły porządek nakazuje chciałem tutaj o Węgry nie padają w tym tekście natomiast rzecz, która jest bardzo istotne ten ten projekt jest z niektórych swoich punktach niemal dosłownym powtórzeniem uzasadnienie, jakie towarzyszyło Fideszowi Orbána przy likwidacji węgierskiej Akademii nauk rok wcześniej 2019 roku latem dokonała się przy proteście zresztą międzynarodowych środowisk naukowych na de facto likwidację węgierskiej Akademii nauk wedle identycznego wzoru, czyli rozbicie 1 struktury Akademii przez przeniesienie instytutów część instytutów pod, a skrzydła takiego nowego stowarzyszenia już o innej nazwie kontrolowanego przez państwa, czyli poddanie nauki kontroli państwa tam też uzasadniano to tym, że na ryby w Niemczech wschodnich, kiedy doszło do połączenia Niemiec po dziewięćdziesiątym roku nastąpiła taka sama reforma nauki, bo powstało Towarzystwo Maxa dla plamka i dokładnie tym samym Niemczech wschodnich o przechodzeniu transformacji ustrojowej towarzyskie Maxa Plancka znajdujemy też w tym nowym nowym projekcie rozporządzenia projekt reformy nie Polskiej Akademii Nauk tę zbieżność jest na tak uderzające żona nie jest przypadkowa mamy do czynienia z kimś takim transferem likwidator kiego na chaos, jakby będzie prawda w Bukareszcie wydatek w Warszawie Budapeszt w Warszawie na tu mamy po raz kolejny przykład tego, że że, że no jak węgierskie wzory są u nas wcielane przez PC i jak szykowanych dla nich żyzny grunt, a teraz spróbujmy zastanowić nad tym jak rozumie, czego kondycję samego panu obecną w kontekście tych zmian to znaczy ja rozumiem, że Polska Akademia Nauk jednak potrzebuje jakiejś reformy, ale te reformy po pierwsze, są dyskutowane ze środowiskiem wcześniej różne projekty reform były przez ministerstwo przedkładane i trwają nad nimi dyskusję między ministerstwem prezydium pan z różnymi innymi my no i kolegialnym i ciałami, które zostały przez środowisko naukowe wyłonione, a ten projekt pojawia się nagle tak jak jak Królik z kapelusza sygnowany jest na koniec kwietnia, ale on stał po kilka dni temu umieszczony na stronie ministerstwa i tak naprawdę no właśnie ten polityczny wymiar tutaj jest bardzo uderzający bo by to jest całkowite wyrzucenie do kosza trwającej właśnie ewaluacji instytuty pan morskie podlegają ewaluacji reformującej bardzo był chyba ważnej należy podkreślić one w poprzedniej ewaluacji wypadły zdecydowanie lepiej niż uniwersytety ta różnica jak gdyby nie jest na korzyść panu ani na niekorzyść panu jak sugerują tutaj sugeruje ten komitet czy polityki naukowej ciało doradcze w dużej mierze złożone zdaje się w z profesorów uniwersyteckich w związku z tym mam też mamy tutaj do czynienia z pewną taką konkurencję to znaczy uniwersytety, które konkurują z panem te same środki na badania starają się na mówiąc kolokwialnie UK zrobić sobie konkurencję, ale wydaje mi się, że polityczny aspekt całej sprawie istotniejsze niewątpliwie on przyświecać decydentom, dlatego że Polska Akademia Nauk no przysparzało pisał wciągu ostatnich lat sporo problemów protestowała przeciwko likwidacji nie niezależność autonomii sądownictwa przeciwko tej tzw. reformie sądów protestowała ostatnio przeciwko organizowaniu wyborów majowych no tak ale, ale wydziały prawa też protestował to nie byliście tacy niezwykli znowu no tak, ale my jesteśmy największą pod tym względem jeśli jako struktura jako jednostka jako konglomerat właśnie korporacja uczonych połączona z konglomeratem instytutów tam na trasy teraz wedle tej idei tego pomysłu nie będziemy największy będzie będzie nas mniej będzie nas łatwiej podzielić łatwiej łatwiej przywołać do porządku też zwrócić uwagę oczywiście Polska Akademia Nauk tylko ogromne większe są w ogromnej większości są nauki przyrodnicze techniczne, czyli tzw. twarda nauka natomiast tutaj w tym ja myślę, że polityczny zamysł stojący za takimi projektami jest wycelowane przede wszystkim w powiedziałbym to ramie społecznych humanistycznych polskiej Akademii nauczyli instytuty wydziału pierwszego przy to jest ważna, ale Instytut przepraszam, że wchodzę słowa one mają wysokie noty mają wysokie oceny, więc automatycznie zostaje otyli, ale robią rzeczy, które obecnej władzy mają mu się na bardzo nie podobają ja chcę powiedzieć, że przy Instytucie filozofii socjologii jest afiliowany centrum badania nad zagładą Żydów, które m.in. rok temu organizowało tam nie szły na konferencję paryską, która została przez przez pisowskie media przedstawiona jako zdrada no tak, ale ma kategorię zdaje się plus Apple oczywiście także mnie większość instytutów panamskich 23 instytutów pan ich wedle poprzedniej ewaluacji miało oceny, a plus i a czyli, by bardzo dobre i wybitne i bardzo dobry no i by w tym w tym po, gdyby i teraz nowa ewaluacja w trasie, której wyniki poznamy 2022 roku, ale na, którą jak na jak wygląda na to ministerstwo nie bardzo chce czekać na te wyniki zamierza nie zamierza właściwie respektować tego co samo dana przygotowało, czyli jak wyznacza pewne reguły je gwizdek sędziego rozpoczyna się bieg nawet w trakcie biegu sędzia przypomina życzeń zawodników w poprzednim sezonie słabo wypadła jak i zdejmuje z boiska na to nie jest uczciwe, ale czy tak zupełnie szczerze panu uważa, że należy utrzymać pan absolutnie w tym kształcie, jakim jest teraz nie zamykać niczego nie prowadzi żadnych takich prac właśnie zmierzających być może do unowocześnienia tej struktury, ale te prace są prowadzone to znaczy, iż obecne ewaluację wymusza na Polskiej Akademii Nauk na tych instytutach podobnie jak we wszystkich instytutach badawczych i również na uniwersytetach wymusza prowadzenie badań umiędzynarodowienie publikowanie prestiżowych międzynarodowych pismach z pozyskiwaniem grantów itd. tak dalej to już jest istnieje nawet gdyby i Polska Akademia Nauk wcale nie wypada źle jest źle w tej rywalizacji natomiast to jest jeszcze inna kwestia, której też trzeba powiedzieć potem cały projekt w ogóle nie porusza kwestii finansowania tam 1 słowie jest wspomniany do was generalnie jest prowadzony takiego założenia, że herbata robi się słabsza od mieszania, jeżeli rozwiążemy jedno instytucji powołam inną instytucję pod inną nazwą i przepraszam za kolokwializm ochronimy tych naukowcy nie są leniwi źle pracuje, ale teraz, jaki osiągniemy będą lepiej pracować to po, gdyby naiwność bo, żeby nauka mogła się lepiej rozwijać potrzebne jest po prostu finansowanie na poziomie europejskim, żebyśmy mogli ten poziom Europejski osiągną, który nawiasem mówiąc polscy naukowcy z każdej złotówki wyciskają znacznie więcej jest w stanie wycisnąć znacznie więcej niż ich rówieśnicy zachodnich ośrodków badawczych, które rzeczywiście mają takie mierzone pewnymi też dyskusyjnymi oczywiście, ale kryteriami geometrycznymi większe osiągnięcia, ale tam za wielokrotnie większe nakłady w tym nauki społeczne w Polsce by, zwłaszcza w Polskiej Akademii Nauk nauki społecznej wydział pierwszy był na pariasa przez całe wieki przez całe dekady mimo to będąc wynagradzany w sposób absolutnie skandaliczny był w stanie przewidzieć jak najbardziej do Międzynarodowego dyskursu to jest jedyny klucz do naprawy na nie da się bez zwiększenia finansowania, które w Polsce jest dwukrotnie mniejszy niż średnia unijna nie da się osiągnąć większe, ale zarazem, że to jest taki zamysł, że dofinansowanie będzie o tyle zwiększone rzecz najlepsi dostaną, bo zostaną w tej strukturze areszt się też kolokwializm wywali, ale także trudne jest ocenić, kto jest najlepszy, kto jest najgorszy, ponieważ przy od razu testy rynek wystawianie trochę wozu przed koniem od razu na samym początku pomysłodawcy uważają wychodzę założenia, że polscy naukowcy są marnie, więc niektórym damy szansę, ale dalece mniej niż w połowie areszty reszta żądać zostaną na to zobaczymy co z nich wyrośnie, ale tak się nie to znaczy najpierw należy zwiększyć jednak możliwość pozyskiwania środków co zresztą, w jakich mieliby ewaluację obecna przewiduje zresztą w praktyce też okazuje bardzo często, że instytuty, które osiągnęły wyniki plus mają obniżone dotacje bo aby algorytm działa na ich niekorzyść, zwłaszcza w naukach społecznych humanistycznych i dopiero wtedy, kiedy zostaną podniesione te zostaną podniesione strumienie większe pokoje się strumienie finansowe dopiero wtedy można można oceniać wsi i zestawiać polskich naukowców z nauką z największych centrów europejskich światowych największych uniwersytetów największych ośrodków badawczych NATO to jest trochę, by oczekiwać, że od razu nam ilość wyrośnie las w doniczce na mnie najpierw najpierw musi być prawda pole żyznej ziemi dopiero później można sadzić, a nie, a nie jest stawać przed doniczkę i powiedzieć jak nie wyrośnie las to znaczy, że jest jeszcze niczego mu muszę musimy kończyć, ale bardzo krótko bym prosił, żeby pan wiedział czy sądzi pan, że to się wiąże ze zmianą kierownictwa ministerstwa szkolnictwa minister nauki szkolnictwa wyższego, czyli Jarosław Gowin aut Wojciech Murdzek in nie to jeszcze zostało data przynajmniej tego pisma świadczy o tym, że ono powstało jeszcze za kadencji Jarosława Gowina dopiero zostaną jak podane do publicznej wiadomości za kadencji nowego ministra, ale ta kadencja zbyt krótka żeby, żeby można było doszukiwać jakiejś inspiracji z tej strony jestem przekonany, że to jest, gdyby ciąg dalszy dotychczasowej polityki naukowej jest to pewien taki zamiar no właśnie zniszczenia altanami panu, który został ukryty znacznie wcześniej i gdzieś na styku między ministerstwem, a Nowogrodzką tak jest moje przypuszczenia dziękuję bardzo, prof. Piotr Osęka Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk był państwa moim gościem 1438 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Krzysztof Woźniak dziękuję łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA