REKLAMA

"Poza papierowymi deklaracjami, potrzebujemy realnych mechanizmów wdrażania"

Połączenie
Data emisji:
2020-05-22 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Przemysław Chylarecki z muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry będziemy mówić o nowej strategii na rzecz bio bio różne bio różnorodności w przedstawionej przez komisję Europejską 2 dni temu w ramach tej strategii mają powstać obszary chronione obejmujące co najmniej 30% gruntów Europie i 30% mórz w Europie mają być przywrócone zdegradowany jako systemy lądowe morskie Rozwiń » poprzez zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych powstrzymanie odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających ograniczenie stosowania pestycydów przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek Unii Europejskiej dostaną charakterystycznego dla rzecz, że swobodnie płynących i zasadzenie 3 miliardów drzew do 2030 roku to jest oczywiście bardzo ogólny obraz tego co ten dokument przedstawia natomiast chciałbym poznać panią pana opinię dla Guardiana wypowiedział się pan dość sceptycznie na czym dla Guardiana wypowiedział się sceptycznie w aspekcie możliwości implementacji tego, ale muszę zacząć od tego samego co wymaga ona również powiedziałem, że jest to bardzo dobry ambitny dokument to znaczy, że cele są o jak rozpoznanie słabych stron ochrony przyrody o Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy jest jest bardzo bardzo trafne cele postawione właściwie ambitnie natomiast to na czym przyrodnicy naukowcy trochę wybrzydzają to dotyczy możliwości realizacji tych cel tych celów w momencie, kiedy ta sama strategia ochrony bioróżnorodności jest dziwnie powściągliwa w gdy gdy dym ma formułować metody narzędzia wdrażania tych ambitnych celów tych ambitnych celów przeprasza na topowych może liczyć trochę tego się boją właśnie, czyli właściwie może spróbujmy to jakoś opisać jakiś przykład czy choćby weźmy tych drzewach porozmawiajmy o 3 miliard drzew, które mają zostać zasadzone w 2030 roku na cel faktycznie bardzo ambitne, a co to będzie jak jak powinna wyglądać strategia czy powiem także, że czy w przypadku drzew czy w przypadku uwalniania udrażniania, a rzekł 3 w przypadku obejmowania ochroną najcenniejsze lasów, bo tam bardzo ważny fragment dotyczący lasów, które nie wiedzieliśmy dotąd mówi o tym, że 10% całości obszaru lądowego Europy powinno być objęte ochroną ścisłą Ścisło 30% powinna być objęta ochroną w ogóle, a 10% ochroną ścisłą ze szczególnym uwzględnieniem starych lasów teraz, żeby tego typu działania mogły zostać faktycznie zrealizowane do roku 2000 trzydziestego Atom pewne indyka tory osiągania tych celów powinny być albo o obwarowane prawnie to znaczy powinny być jakość mówi prawnie obowiązujące albo powinna być wdrożona warunkowość płatności z komisji Europejskiej taka oto, że państwa członkowskie mają wdrażane czy strumienie finansowe w ramach dofinansowania z Unii tylko po przy spełnieniu określonego w po po wykazaniu że, że realizują cele zakładane w ramach tej polityki zakładane na powiedzmy rok 20002005. tak dalej, czyli rozpisany na kolejne lata wdrażania tego ambitnego programu w momencie, kiedy tego typu mechanizmów nie ma na to zostaję trochę taki taki koncert życzeń prawda tego się trochę boję, czyli rozumiem, że to co jest to co jest tutaj ryzykowne to fakt, że właściwie kraje członkowskie mogą się tym ambitnym dokumentem w ogóle nie przejąć tak tak dokładnie tak, a pan uważa, że to należałoby powiązać z funduszami unijnymi dopiero w taki trochę wymuszonej procedurze operować są są generalnie 2 albo 3 rodzaje narzędzi jedne to są narzędzia, które zachęcają to znaczy oferują dodatkowe fundusze sprzyjające wdrażaniu tego typu działań to są mechanizmy zachęty są również mechanizmy prawne, które można, a drożej za nie wdrażanie, czyli karę za karę za wdrażanie określonego etapu działań i wreszcie to co działa najbardziej, czyli warunkowość, a więc uzależnianie przelewu wkoło kulką kolejnych transzy funduszy, które dostajemy z Unii od spełniania warunków zapisanych w strategii różnorodności biologicznej nie jest to pierwsza strategia to jest kolejna strategia na kolejną dekadę poprzednie strategie ochrony różnorodności właśnie kończyły się takim właśnie bardzo połowiczne sukcesem i naprawdę bardzo grzeczny, kiedy mogę połowicznym sukcesie właśnie, dlatego że nie były obwarowane narzędziami, które delikatnie mówiąc eufemistycznie mówiąc sprzyjają wdrażaniu tego tych cech celu, a jeżeli byśmy właśnie spojrzeć wstecz zobaczyć co planowaliśmy chcieliśmy osiągnąć, gdy mieliśmy być w 2020 roku, gdzie jesteśmy to co możemy powiedzieć był bardzo taki ambitny cel do, że do końca 2 tysięcznego dwudziestego roku mieliśmy, choć dbają, by wersji los, czyli mieliśmy w ogóle szanse sposób spadek tak różnorodności biologicznej tutaj ten ten sam na szczęście na wiemy nie udało się bo, bo ten cel był o nad ambitnym tak bym powiedział, bo zatrzymanie spadku u różnorodności biologicznej jako takie jak co do zasady jest jest czymś do czego będziemy dążyć natomiast umówmy się, że jako biolodzy czy jako biolog wiem, że zatrzymanie spadku liczebności wszystkich zagrożonych gatunków w Unii Europejskiej to jest niewykonalne z powodu czysto biologicznych pewne gatunki bywają o o zagrożone poprzez to co się dzieje np. na ich afrykańskich zimowiskach patrzy z perspektywy ptasiej np. się zajmuje ptakami, więc pewne pewne cele z poprzedniej strategii były na ambitne, ale inne, które były były realistyczne nie zostały po prostu wdrożone, bo te tak jak mówimy od 5 minut poza papierowymi deklaracjami nie szły narzędzia silna, które by spała wspomagały marchewką lub kijem z wdrażania tych tych celów, ale trochę pan też mówi o tym, że regionalnie takiego planu nie da się za bardzo wdrożyć to znaczy bardzo ograniczonym jednak zakresie w naszym smak być może przesadziłem mówiąc o tym, że biuro wskazują znana na ptaki jako przykład takiego niemożliwości w do ochrony wszystkiego cel tego sformułowane w tej strategii np. uwolnienie 25 000 km rzek czy redukcja pestycydów o 50% czy objęcie ochroną 30% obszarów lądowych morskich zredukowanie słowu cele w ogromnej większości są realistyczne są całkiem są mierzalne są osoby są rzeczywiście do zrobienia mówiąc kolokwialnie przez przez 10 lat to i w i muszę powiedzieć, że rzecz, że pod tym względem w tej warstwie werbalnej w warstwie rozpoznania to jest dobry dokument, ale myśli pan, że to rolnictwo to jest osobny wątek w ogóle w całym tym wielkim dokumencie jak i to może być ten właśnie obszar najbardziej konfliktowy czy sądzi pan, że uda się przekształceń mówi rzeźników i wytwórców żywności do przekształcania produkcji na bardziej ekologiczną to jest właśnie 1 z 1 z większych wyzna wyzwań tutaj tak zgadzam się 60% powierzchni naszego kraju wobec Unii Europejskiej to są obszary rolnicze, więc tu się dzieje najwięcej, jeżeli chodzi o ochronę różną rolę w różnorodności biologicznej, ale proszę zwrócić uwagę, że na obszary wiejskie ukierunkowany jest chyba największy mechanizm finansowy Unii, czyli wspólna polityka rolna, która w Polsce idzie jako program ma o rozwoju obszarów wiejskich, czyli komisja, a tym samym kraje członkowskie mają mega mocne narzędzia finansowe w ręku mówi o dopłatach obszarowych nie tylko obszarowych przede wszystkim obszarowy, które można, a należy uzależnić od tego by pewne warunki zapisane w strategii bioróżnorodności były spełniane przez jest bardzo prosty mechanizm nie płacić za za nic tylko płacić za spełnianie pewnych warunków dziękuję bardzo, Przemysław Chylarecki muzeum Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk 1316 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA