REKLAMA

O GROMie z gen. Gromosławem Czepińskim

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-05-24 14:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM, że absolwenci kończą się państwo ponownie chciałbym przywitać kolejnego naszego gościa z nim pan gen. Gromosław Czempiński dzień dobry dzień dobry powodem naszego spotkania jest jubileusz 30 lecia powstania jednostki specjalnej GROM i który obchodzony będzie wg różnych rozrachunków z historią albo 13czerwca albo 13lipca tutaj data jest kilka sporów, kiedy padł rozkaz, kiedy w istocie to jednostka powstała gości pan w naszym studiu, bo bez Rozwiń » pana Gromu, by nie było jest to opinia wielu, którzy zgromadzili związani to może za daleko posunięty stwierdzenie, bo gram pewno by powstał tylko nie wiadomo czy byłby w tej formie co dzisiaj mam okazję obserwować ten pierwszy, ale drugie Boże co ważniejsze ten proces formowania tej jednostki byłby znacznie znacznie wydłużony i być może wielu decydentów się do tego zniechęciła, szczególnie że tworzenie tej jednostki oznaczało ogromne koszty i w tamtym okresie czasu resort to jednostka powstała przy MSW minister spraw wewnętrznych nie miał takich funduszy, by tak drogo jednostkę wziąć na swoje utrzymanie, czyli na pewno by powstała nie wiem czy byłaby tak tak znakomicie tak krótkim okresie czasu przygotowania do działań, ale nie myślę, że mając na uwadze, że to był pomysł gen. Sławomira Petelickiego czy ktokolwiek powstrzymałby tworzenie tej jednostki gen. Sławomir Petelicki był pomysłodawcą stanął na jej czele, ale też spróbujmy wyjaśnić i retrospektywą przenieść i uszeregować te wszystkie zdarzenia pan mówi o tych trudnościach, które mogłyby spotkać GROM, gdyby nie pan pańska operacja Samum, bo to była też konsekwencja tego, że Amerykanie zdecydowali się grą wesprzeć przede wszystkim sprzętowo również ideologicznie tak jeszcze dużo czy nie lepiej brzmi bardziej, że wielu osób pyta jak to to był ważny okres przez Warszawę 90 wynajmują, jaka była tak źle działa biologia, jaka była to 1 patriotyczna prawda, czyli przywiązanie do kraju i ludzi gotowych do poświęceń dla kraju to jest tak no nie nie ma wątpliwości, że Sławek był to człowiek, który miały tradycje wojskowe jego ojciec był wojskowym pułkownikiem wojsku i Sławek, mimo że trafił do wywiady pokochał świat może to jest miejsce, w którym będzie się spełniał jednak ciągle przewijało u niego to, że takie miał elementy powiedziałbym marzenia o tym, żeby być wojskowy wywiad cywilny to nie jest wojskowy, mimo że on był przeszkolony także do działań dywersyjnych podobnie zresztą jak ja razem żeśmy jakiś tam działania wspólnie raczyć ćwiczenia tego typu brali udział, ale Sławek, gdy powoli się wszystko można powiedzieć sypało związane z PRL-em to on m.in. przeszedł z wywiadu do MSZ-u często się z szefem placówek dyplomatycznych i on pamięta też o tym, że swoim czasie już nie pamięta, który to był rok, ale chyba osiemdziesiąty lat początek lat osiemdziesiątych 80 tych obaw Zdrój albo trzeci może czwarty nie pamiętam dokładnie dobrze byłoby to sprawdzić był napad da ambasadę polską w Bernie, gdzie zatrzyma do formy zakładników naszych dyplomatów i byśmy tam byli bezsilni w zakresie tym, żeby próbować to ambasadę uwolnić tych zakładników nie wychodziła współpraca ze Szwajcarami myślę, że Szwajcarzy specjaliści nie martwili tym, że ktoś za ambasady i penetruje nasze dokumenty, które tam były notabene nie udało się tym terrorystą dostać dokumenty wywiadu cywilnego do wojskowego tak, ale to było powodem wtedy, że wiele sobie uzmysłowiła, że potrzeba na takiej jednostki specjalnej, która przy tego typu sytuacjach kryzysowych byłaby w stanie we współdziałaniu z oczywiście z krajem przyjmującym działać na rzecz uwolnienia rozwiązania sytuacji uwolnienia zakładnika czuwa rozwiązania sytuacji kryzysowej, gdy przeszedłem PZU, a Polska w międzyczasie bowiem to skrótowa zaangażowała się przerzut Żydów rosyjskich do Izraela operacja most to lista wizową Polska znalazła się w zasięgu zainteresowań bezpośrednich zainteresowań organizacji turystycznej bliskiego Wschodu i mieliśmy do czynienia z kilkoma zamachami na naszych przedstawicieli to było i Sławek za każdym razem jakoś ten szef komórki bezpieczeństwa, czyli ochrony placówek w Gazecie jeździł wizytował te miejsca i tak narodził się znacie wrócił do pomysłu, że potrzebna jest tego typu jednostka w wywiadzie, która początkowo myśleliśmy o tym, żeby to w wywiadzie, która byłaby przygotowana na rozwiązywanie tego typu sytuacji oczywiście operacja samo spowodowała, że wywiad z listą dializowanych stał się nabyć taką wiodącą instytucją czy agencja w rękach rządu, która wykonywała różnego rodzaju zlecenia w zakresie polityki zewnętrznej wewnętrznej nawet wewnętrznych prawda szukaliśmy rozwiązań natury politycznej w oparciu o dane, które zyskaliśmy na zewnątrz i Czesi chyba myślę to było w połowie roku dostaliśmy propozycję ze strony rządu amerykańskiego, by grupa obecnie obrońca chyba 200 osób, ale chyba w 3 turach pH dostaną na szkolenie to szkolenie dotyczyło głównie zarządzania sytuacjami kryzy do z kryzysowymi, czyli w Asset Management systemy kraj zmieniać system powodzie, czyli to wszystko co powoduje kłopoty funkcjonować normalne funkcjonowanie państwa w czasie tych kursów ja chyba to był tylko 6 tygodni czy kursy po 2 tygodnie sławę chyba był 8 albo nawet 10 tygodni, ale w trakcie tych kursów dużo rozmawialiśmy na temat tego, żeby wrócić do tej jego koncepcji formowania takiej jednostki jak już w tym, że są nie tylko ze mną rozmawiał na ten temat rozmawiał z ludźmi, którzy przyszli z zewnątrz Solidarności do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ska z łaski Milczanowski m.in. Sienkiewiczem traficie Stańczykiem i oni właściwie paczek dlatego takim patrząc na niego ten entuzjasta różnego rodzaju idei, które miał uważali, że to dobry pomysł, dlaczego nie oczywiście kwestia przekonał ministra 1 drugiego to znaczy ministra Kozłowskiego ministra Milczanowskiego, żeby myśleć poważnie tego typu jednostce i tak chyba właśnie, bo w czerwcu albo albo lipcu formalnie nie pamiętam dokładnie daty wyszedł rozkaz ministra mówiąc o tym, że formuje taką jednostkę można powiedzieć ten background po to, żeby to zacząć tworzyć, żeby to marzenia Sławka zaczął się zrzeszać nastąpił właśnie po formalnym podpisaniem rozkazu przez ministra spraw wewnętrznych ja wrócę do tej ideologii panie generale podkreślił, że i fundamentem był patriotyzm, jakkolwiek go rozumie natomiast byliśmy świeżo po transformacji ustrojowej z tą trasą transformację też wiązała się ta spuścizna tego bloku wschodniego tego Sojuszu ze związkiem Radzieckim z wojskami układu Warszawskiego po drugiej stronie byli właśnie Amerykanie czy trzeba było rozpoznania, kto jest, po której stronie w obrębie grupy, która lada chwila miała stanowić 1 całość, tak więc tutaj pewną taką ciekawostkę, że Amerykanie jako pierwsi po wyborach czerwcowych nawiązali kontakt z wywiadem Polski jest tam wielu miejscach opisane nie ma czasu, żeby o tym wszystkim mówić, ale pierwsze nieformalne spotkanie przedstawicieli wywiadu amerykańskiego polskiego odbyło się w Lizbonie i kolejne już w maju w Polsce i przyjechała bardzo duża delegacja amerykańska, ale dobrze pamiętam chyba jakieś 1012 osób i od pierwszych spotkań jakaś niesamowita przyjazna atmosfera była między nami na czele tej delegacji był Dziedzic, czyli debiuty debiuty Chief form Operations i formalistyczne DP DP czytaj wektor oraz przez i szef kontrwywiadu się Europy w tym Europy schody był biedny człowiek, który działa w Afganistanie był szefem operacji CIA w Afganistanie Jani dali do rozważenia wszystkich przestają szukać wymienili wszystkie nazwiska miały legalizacji i powiedzieć bardzo dobrze znane nie mamy wątpliwości co do tego, że chcę się wywiadem niezależny totalnie niezależnym od Rosjan w związku sowieckiego, a wiemy to na podstawie informacji od wielu uciekinierów ze służb rosyjskich KGB i GRU, a także mówił Gromek musi to przy świadomości waszej służby oczywiście więcej, więc osiągnie mieliśmy jeśli chodzi o wywiad wasz wywiad wojskowy dzisiejsi uważali jak wiesz 4 uciekinierów oraz także dziś się informacjami i między nimi bardzo badaliśmy i w przypadku dezerterów czy uciekinierów radzieckiej i waszych wasze powiązania z Rosjanami i na podstawie tego wiemy, że tych powiązań nie było były oczywiście kontakty natury formalnej między wywiadem cywilnym, a rosyjskim Radzieckim, ale te w tej formacji, które wpisy którymi żeśmy siedzieli były bardzo ogólne mało wartościowe na pewno nie był to operacja informacje operacyjne nie znali naszych aktywów nie znali naszych oficerów, więc to było wszystko powodem, że Amerykanie od początku uważamy, że jesteśmy świetną organizacją profesjonalnych patriotami polskimi działacze właśnie w interesie naszego kraju i że Rosjanie nie mają wyobrażenia o tym, czym dysponujecie jak jacy de facto jak dalece de facto związani jesteście krajem to jest powodem, że my od początku zabiegamy o to, że jak postępowała weryfikacja służb MSW to Amerykanie walczyli o to, żeby wywiadu to weryfikacja obejmowała było to dla nas zaskoczenie, ale pisze o tym, dowiedzieli po czasie, bo przekonywali o tym, że to świetnie profesjonalna organizacja do bólu patriotyczna myśląca tylko kategoriami kraju i z dala od wpływów rosyjskich byliśmy też jedyną w Europie wschodniej instytucją, która nie przysięgała na wiele ze związkiem Radzieckim to jest po prostu nie obrażam się dowiedziałem po trzecie od zwracali nie być dziś znana znacznie zwrócił na to uwagę na wojsko tak będzie, ale dacie służby SB tak wyrzutnie są też takie bez precedensu można powiedzieć mieliśmy własną szkołę też bez precedensu w bazie cały obóz rosyjski radziecki przepraszam nie rozumiał tego jak co się stało, że w Polsce zezwolono stworzyć taką szkołę, więc to było powodem, że Amerykanie od samego początku rozmawiali z nami tak jakby po prostu między nami nigdy nie po konfrontacji można będzie nie byliśmy nigdy wroga wrogimi do siebie wrogo nastawionymi organizacjami natomiast profesjonalnie konfrontacja prawda, kto kogo jak potrafi wykorzystywać jedności, by wydobywać informacji więcej, a Amerykanie klasie miłe zaskoczenie od początku czy wśród nowej władzy byli Redy orędownikami nie dotykania wywiad co oczywiście nie obyło się jednak tak jak sobie to nie wyobrażali, bo 40% oficerów wywiadu zostało zwolnionych albo się nie poddali weryfikacji albo nie przeszło weryfikacji, czyli 60% zostało zaakceptowane w tym m.in. Sławek Petelicki, chociaż miał trudną przeprawę dlatego się to był człowiek działa w charakterze, ale po rozmowie z miejscem, gdzie ta szczerze jak to on czasami powiedział wiem, że nie lubię, ale jestem facetem wyjątkowo wymagający pracy minister powiedział nie pozostaje za kilka wracamy do naszej rozmowy gen. Gromosław Czempiński jest naszym gościem tematem naszego spotkania naszej rozmowie z 30 lecie GROM-u, którym rozmawiamy w ujęciu historycznym, ale też przejdziemy do poszczególnych operacji, które nie odbiły się szerokim echem w historii nie tylko polskiej wojskowości, ale historii w ogóle informacji Radia TOK FM za chwilę wraca niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwu ponownie w naszym studiu gen. Gromosław Czempiński kłania się pan panie generalnie dobry rozmawiamy o 30 leciu Gromu poprzednim wejściu wspomniał pan krótką historię związaną nierozerwalnie z panem pańską operacją samo tej jednostki no właśnie to wyjaśnijmy od razu ten taki spór biograficzny jeśli chodzi o sam GROM, skąd wzięła się go nazwać to na pańską część czy jednak jest to ten akronim to był początek, czyli grupa reagowania operacyjno mobilnego zaskoczył pan, ale nie w tym rzecz mogę powiedzieć tak w ostatnim wywiadzie, który zawsze jak testament chyba to było w maju tuż przed śmiercią Sławka czy to był maj 2011 rok Sławek przyznał, że tak nazwa bierze się od mojego imienia boimy popularnie dla wysokich kolegów też Gromek za to co jak Sławek mówi zrobiłeś dla nas dla Gromu dla mnie, ale w zależności od tego jaki był stan relacji między nami nasza przyjaźń bardzo męska w wielu miejscach żeśmy się różnili to zależy od tego czy był wywiad, który oddziela to w momencie, gdy nie lubiliśmy się czy bardzo się różniliśmy czy lubiliśmy się albo to było związane z imieniem albo niezwiązane swoje mienie trzymam się tego co Sławek powiedział oczywiście o to mi powiedział, ale wielu moich znajomych powiedział na początku funkcjonowania GROM-u, a także to co ważne w tym w swoim oświadczeniu takim wywiadzie, który był jego testamentem, który został zabrany został odczytany w czasie ceremonii czy przyjęcia czy stypy pogrzebowej muzeum wojska polskiego, gdzie mówił GROM to Gromka i myślę, że tak, więc Sławka wynika stąd, że rzeczywiście bez pomocy Amerykanów, czyli bez wojen ingerencji wobec jej w sprawie pomocy dla jednostki przy forma jednostki jednostka w tak krótkim czasie nie uzyskałaby tego poziomu pamiętam, że to chyba pot po kursie, który mieliśmy w Waszyngtonie Czesława jeszcze zasad dużej jak wrócić do kraju ale gdy wrócił ja w międzyczasie zrobiłem w październiku to operacja samo się dzisiaj popularnie nazywa to chyba po wizycie szefa Serie Webstera, gdzie wręczył nam medale listy, a także wręczył list od prezydenta Busha premie dla premiera mazowieckiego o tym, że redukują Polski dług piszą prace przyszedł do mnie nie potrafię powiedzieć to był początek roku 1001. 3 jeszcze trochę później przyszedł do mnie Gromek mówię są Amerykanie mają wobec siebie tego typu zobowiązania dług wdzięczności, bo Amerykanie pytanie co są winni zatem operacji co miejscowi nie za pracę powiedzieliśmy, że nic się też na gest w stronę przyjaźni współpracy mówią, że jeżeli poprosi o pomoc w formowaniu nasze jednostki GROM to znaczy wtedy gramatyka jednostki specjalne to nie mogę odmówić także wg pojechali do Waszyngtonu pamiętam byśmy się spotkali haracze nie wariacie przepraszam w Marriotcie BT zda pod Waszyngtonem przyszło 3 wysokich rangą funkcjonariuszy CIA pytali się myśl oczywiście oni wiedzieli co przyjęliśmy, bo ja poproszę o możliwą umożliwienia tej tezy te wizyty poprzez rezydenta tutaj w Warszawie do i powiedziała na początku kim jest Sławek, o co prosimy do i zaczęliśmy mówić jak sobie wyobrażamy Sławek przede wszystkim, czego oczekiwał pomocy w rozwinięciu tej koncepcji, którą ma w razie ta ten, kto wie to pierwsze spotkanie premiera trwało może 2 godziny może 3 godziny głównie Sławek mówił oni milczeli i co mówili na końcu dziękowali mieli Borami to spotkamy się jutro dziewiąty następnego dnia przyszła chyba 5 może 7 nie pamięta Sławek zresztą potem pierwsze spotkanie załamany mówiąca macicy mówią co z tego będzie prawda, czego możemy spodziewać w Sławkowie trzeba, więc szalone spotkanie przyszli dziewiąty jak zaczęli mówić przez 34 godziny w szczegółach opowiadać co trzeba jak ta struktura powinna wyglądać cesarstwa mocne strony i powiedzieli, że możemy na nich liczyć w zakresie te dadzą nam w i instruktorów wyposażenie pewne pieniądze jedyne co 2 chcemy odpowiednich ludzi i miejsce, gdzie możemy ćwiczyć Sławek był szok masz pytanie, jakie jeszcze pytania przez nie przemyśleliśmy nasze oczekiwania kilkakrotnie nieszczęśliwy animują na prośbę Tylka Gromek nie zmarnuje się tak da do jej wróciliśmy do kraju są szczęśliwe no oczywiście czekaliśmy co się wydarzy oczywiście długo czekaliśmy przychodzi ktoś zaczęło się w sprzęt i sukcesy pomoc w wezwaniu rysowaniu zarysów struktury, jakiego rodzaju ćwiczenia no po prostu wszystko czasowe oczekiwał jednocześnie też wcześniej Sławek proszą mnie mówi Gromek chciałbym sięgnąć po ludzi z wojska po jeśli chodzi o, a oddziałem policji antyterrorystyczny policji są w strukturze MSW mogę pani sięgnąć bez problemu mówi minister da do nich dostęp natomiast aby sięgnąć po wojska specjalne bonie mówi Tomasz znakomite relacje wojsku wszyscy lubią szanują respektują pomyśl o tym jak mogę jeszcze mamy się na miałbym się jedno jedno nazwisko, czyli szefa sztabu podlega to wtedy wszystko zależało czy gen. Bielecki zadzwoniłem do niego spotkaliśmy się pamiętam, że generał tak trochę, jakby powiedzieć z uśmiechem traktował to naszą inicjatywę po co warto przez mamy światy wojska nigdy nie będziecie mieli takich jak my wymysł to w ogóle nie pasuje tak jakoś da się do porozumienia ja powiedział dobra szkoda niech sobie ten swój Petelicki w stroje te jednostki, która chce komizm zawsze przecież, do których jednostek chciał ją uprzedza, żeby pan rozpoczął wszystkie paski, które nasz, żeby sobie wybierał kogo chcesz u nas jest tyle ludzi wieś teraz 10320 czy nawet to tam czy tamta strata żadnej różnicy, bo przez jesteśmy najlepsi no ale minął jakiś czas Zwoli dobrze sobie wejść tego petycję od chętnych, bo wybieramy najlepszych, a nie możemy tak, ale mówię, że ma żyć tyle, że to niema znaczenia, że nie zauważyć, że brakuje ci tego czy tak albo wierzą już przesada jestem tym zmęczony dzwonią do mnie dowódcy interweniują właśnie powołuje na Dawidzie, czyli na no przepraszam na szefa sztabu, że to jest taki przekaz mówiono przecież tak orzekł, że ta skręcić w oko chciał wziął najlepszych to Sławek zresztą wcześniej oficer wywiadu miał rozeznanie, które w danych jednostkach ludzie są najlepsi i muszę powiedzieć, że co sprzyjało tej powstawanie jednostki po pierwsze, wziął grupę ludzi wywiadu to od współtworzenia jednostki po, a także wziął ludzi najlepszych jednostek specjalnych, którzy razem tworzyli ten ten Kor, czyli to cel to ten chorzy tworzenia tej jednostki specjalnej to byli ludzie którzy, których Sławek już poza porwał też swoją charyzmą zaangażowaniem i pijani, że my będziemy najlepsi prawda, że jeszcze oczywiście dobre warunki oferował, a zarazem za chwilę zaczął przy wpływach ten sprzed, który był niedostępny w warunkach normalnych dla nas prawdę, bo był drogi w przedziale instruktorzy, więc to wszystko zaczęło świetnie funkcjonować zresztą połączenie tego wojsk specjalnych wywiadem też najlepsza kombinacja możliwe nad żadna jednostka specjalna jak popatrzycie na świat patrzycie na wszystkie słynne akcje czy Brytyjczyków Amerykanów czy zrealizują wszystkie poparte są przygotowaniami wywiad głębokie rozpoznanie wywiad czy ta kombinacja za żywienie się tych 2 tych 2 sposobów myślenia spowodowało, że ta jednostka zaczęła się rozwijać dynamicznie spodziewa się pan panie generale, że będzie formacja tak wielopokoleniowa, że będzie miała na swoim koncie tak wiele sukcesów ja akcji, które odbiją się szerokim echem w historii, których będzie wspominał później latami na czy myśmy na początku ktoś dobrze myśleć o tym, tym bardziej, że mieliśmy pewien kaganiec polegający na tym, że to była jednostka w ramach MSW MSW nie może być na zewnątrz kraju tylko w kraju co z kolei nie nie można płacić nie pasowało do mentalności myślenia Sławka mojej to jak specjalną jednostkę osobę zastąpić jednostkę antyterrorystyczną, która mamy ona miała być na zewnątrz organa przestałby celem odbijania zakładników ochrona ambasad prawda misje specjalne wszystko poza krajem to powiedziałbym jakoś się, by kaganiec, który przeszkadza od samego początku i stąd Sławek szybko myślał o tym jak wyjść z tego to oczywiście skoro tworzyła się jednostka skoro tyle pieniędzy zostało wydane skoro wszyscy widzieli, a Sławek też był świetny piarowcy to za każdy premier był bez lekarzy minister spraw wewnętrznych każe minister obrony Witecki, który nie musi dziwić może tak szczelnie strzelać jak ludzie z grobu, bo na przychody 2× się zdarza także 2 pociski przeszły przez samochód Peugeot jest niemożliwe kazał zmieniać tarcze mówi w kadrze dobrze mówi Gromek nadal są naprawdę dobrze, czyli zaczął w to wierzyć już nie mówiąc o tym, że to cisza jest ostrą amunicją niespotykane w wojsku i ci instruktorzy amerykański amerykański tworzyli ten ten klimat wokół jednostki oczywiście kwestia tego jakich użyć to pierwsze Echa, które się nadarzyła to była operacja Haiti i toteż tylko przypadek spowodował są kariery zwykle przypadki to że, że zostałem szefem operacji specjalnych wiacie też przypadek przez Bobby nie przez weryfikacji prawda bowiem niestały wywieziono różne przypadki to samo, że Sławek akurat trafił do wydziału ochrony placówek prawda jako szef i tam się zrodził pomysł patrząc jak atakowane są nasze placówki to wszystko powodowało że, gdy była ta słynna operacja Haiti to Amerykanie zwrócili się do Polski sprawą pomocy w tej operacji chodziło nie tyle o wsparcie militarne co symboliczne nawet no i oczywiście naturalnym było, że to musi wziąć udział mogą, więc do tego typu misji przygotowany i działa na zewnątrz, by jak MSW nie mogliśmy działać działania ze mną i bo Tadzia nie ma problemu czy 4 miesięcy potrzeba czasu na przygotowanie naszej misji, a tu potrzeba było zaraz i pamiętam, że wtedy już nie pamiętam jak to dokładnie było czy miejsce w mieście spytał czy czy Sławka bezpośrednio w klasie chyba ze stawki na pewno rozmawiał na ten temat jak Sławek ile będzie potrzeba czasu na NATO, żeby wziąć udział w misji Haiti było bo, bo potrzebuje tu dużo czasu, a gole mówi omówi g 20 nie obawia się 1000 ludzi da ta przekazała ministrowi minister przekazał, ale szok w Mławie prawda niemożliwe jak, żeby skrócić wtedy Milewski był chyba nie pełniący obowiązki ba nawet miejsce już był obrony jedyny spór, jaki powstał to kto ma dawać to akcja błąd twierdził, że musi to mogą być, czyli datę swojego pułkownika na czele, a człowiek mówi nie będzie tam jakiś pułkownik rządził moją jednostką, by robić od początku do końca damy sobie radę ja przecież Gromek jestem przygotowany do misji zagranicznych, bo przecież byłem dyplomatą poza tym współpracuje z Amerykanami, więc wyczuwam w możliwość funkcjonowania jednostki, czyli uplasowanie w tej siłach, które będą na Haiti długotrwałą ten będzie, bo wojsko chciało się zgodzić ja się szukam kompromisu powiedział tak stawku co z tego, że sam pułkownik czy wyobrażasz, że przyjdzie podpułkownik, bo będzie to dyrygował nie da sobie z tym rady i to chyba w końcu Sławka przekonało, mimo że był taki moment że, że prawie misja zawisła na włosku pojechał z tym pułkownik zaprzyjaźnili się potem wszyscy oficer wydatków do związku z tym pierwsza to była taka misja na zewnątrz, która rozsławiła GROM międzynarodową, a Amerykanie doskonale wiedzieli co z grobu mieli informację od instruktorów, którzy na skutek szkoleń, a potem już oczywiście bliski wschód już Bałkany, czyli było tych operacji jest duża panie generale atak trochę zaczniesz w tej chwili zapowiem nie znając Pańskiej odpowiedzi, że będzie to forpoczta do wspomnień o GROM-ie spotkamy się przy następnej okazji już lada tydzień kontynuował pan swoją opowieść o tym jak postrzega pan jednostkę GROM i akcjach specjalnych mogę się na czele jako deklarację o oszczędnościach, tym bardziej że jest to jedno z niewielu rzeczy, czyli możemy być dumni w czasie ostatniego trzydziestolecia jest to powiedziałby niemalże pomnik współpracy polsko amerykańskiej, a jest także jak wypowiedzieć pomnik możliwości organizacyjnych i operacyjnych polskiej w specjalnych gen. Gromosław Czempiński moim państwa 8 dziękuję panu bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA