REKLAMA

Co wiemy o ostatnim rejsie ORP Orzeł?

Historie Polski
Data emisji:
2020-05-24 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na audycje historię Polski pretekstem naszego dzisiejszego spotkania rozmowy jest wydarzenie sprzed mniej więcej dokładnie nawet można powiedzieć 80 laty, bo od 23maja 1940 roku okręt ORP Orzeł okręt podwodny wypłynął na swój kolejny patrol na morze północne no właśnie można powiedzieć od tego momentu już nic nie wiemy poza tym, że jednostka nie wróciła z tego patrolu i nie wiemy co się z nią stało od tej zagadce dzisiaj opowie nam Rozwiń » pan Tomasz jego dyrektor muzeum marynarki wojennej w Gdyni dzień dobry panu dziękuję panu dzień dobry państwu to oczywiście samo zaginięcia Orła to coś do czego wrócimy za jakiś czas ale bo historii ciekawych sensacyjnych tajemniczych z tą jednostką jest znacznie więcej, więc mamy okazję wszystkim, a na pewno większość z nich przywołać zawsze jest dobrze zacząć od początku czyli, skąd się wziął ten okręt w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej czy był 1 czy był jedyny w rozumieniu wyjątkowy jeśli chodzi o flotę okrętów podwodnych i w ogóle jak przedstawiała się siła polskiej marynarki w drugiej Rzeczypospolitej marynarka wojenna utworzona została rozkazem Józefa Piłsudskiego już w listopadzie 2008. konkretnie 1918 roku jak wszyscy wiemy wówczas nie mieliśmy w ogóle dostępu do maszyn do morza miasta marynarka wojenna powstała na rzekach tam były jej początki nawet jeszcze przed tym rozkazem pośpiesznie do listopada i zaczęliśmy tabor po austriackim w Krakowie tam dowódcą był żołnierz piechoty artylerzysta kap. Nawrocki, ale może nie sięgają tak daleko, ale pierwsze lata do w zasadzie do drugiej połowy lat dwudziestych to były jednostki w zasadzie nadającej się jedynie do szkolenia nogi tak jak pierwszy na okres do prac hydrograficznych Polska była niesamowicie biednym krajem wyniszczona przez lat wojny przez pierwszą wojnę światową wojnę polską sowiecką w Polsce panował głód nie stać nas było na odbudowę Floty taka jak takiej, jaka była wówczas niezbędna, bo z tego, że Flota jest niezbędna po paru latach niepodległości politycy sobie zdać sprawę wszyscy, a nie tylko ci, którzy patrzyli szerzej niż tylko na sprawy sądowe Flota była niezbędna do zaznaczenia naszej obecności na morzu państwa polskiego nam się do demonstrowania Bandery do wymuszania pewnych rzeczy co stało się rozkazem Józefa Piłsudskiego na początku lat trzydziestych Cornelisza został wykorzystany do naszej historia do ochrony handlu zagranicznego budowa portu w Gdyni to wszystko wymagało pewnie w ogóle silnej marynarki wojennej silna ona nigdy niebyła do do 1930 miała jedynie charakter szkoleniowy symboliczne od połowy lat dwudziestych mnie zaczęła się rozwijać znaleziono fundusze na budowę w 2 kontrtorpedowce to taka mniejsza masa tego co później nazywano niszczyciela taka klasa okrętów dobrze uzbrojonych średniej wielkości no może na ówczesne realia niewielkich, ale bardzo szybki silnie uzbrojonych pełnomorskich tak samo pełnomorskie okręty podwodne zamówiono we Francji były podwodnych stawiaczy min liczbie 3 i wszystko to było podyktowane tym, by opóźnić 3 uniemożliwić agresję związku Radzieckiego na znajdujące się polskie pasy w Gdyni i Helu na NATO, by polskie Wybrzeże nie zostało odizolowane od alianckiej pomocy są tutaj muszę wejść słowo, bo chciałbym, abyśmy wyjaśnili pan powiedział o możliwej agresji związku Radzieckiego no jesteśmy już w momencie takim historycznym, kiedy mamy kawałek oczywiście Wybrzeża powstaje m.in. właśnie Gdynia no ale wydaje się, że przez chociażby ten co się potem potwierdziło tak przez tą sytuację Gdańska i 2 rzecz, że tak powiem 2 w rozumieniu Prus wschodnich i Niemiec i może to jest jakiś taki bardziej naturalny nasz przeciwnik czy jednak wtedy myślano że, że większe zagrożenie ze strony związku Radzieckiego, ale my sądzono i ja nie będę cytował Józefa Piłsudskiego, który nie dosyć trafnie, ale później stwierdził, że zagrożenie radzieckie jest większe, ale niemieckie ministrze natomiast do końca lat dwudziestych tak naprawdę są uważano Niemcy za słabe rozbrojone pogrążone w kryzysie także gospodarczych przecież w roku dziewiętnastym dwudziestym w Niemczech panował gór potężna inflacja to państwo było no na kolanach można wypowiedzieć część była przecież kupowana mniej i psy te dopiero rok 1930 i wypowiedź niemieckiego ministra spraw zagranicznych, które na busa spowodowała, że Niemcy zaczęto trochę inaczej patrzeć zdawał sobie sprawę, że oni już budują pancerniki kieszonkowe, że przyjemnie było to jeszcze przed dojściem Hitlera do władz, że teren militaryzacja powoli się osoba, ale jeszcze nie uważano tego państwa za groźnego przeciwnika Polska miała tylko marnie 1 z największych na świecie wówczas trzeba było budować ciemną marynarkę wojenną inni dziękuję poseł, jaki komitet, który mimo bardziej formalnie nazywa się w odpowiedzi Trybunału Sową i zaczął zbierać w roku 1930 fundusze na budowę Łodzi podwodnej imienia Józefa Piłsudskiego tak to się nieuzasadnione komitetów powstało więcej, ale mimo to sam początek lat trzydziestych to jeszcze jest to jeszcze jest sytuacja no i druga połowa również to się sytuacja, w której za głównego przeciwnika wroga uważa związek radziecki rządu potężny miał gigantyczną armię największą na świecie, ale mnie co prawda Flota była autorska była cieniem tego co było, a co z czasów carskich, ale mimo to posiada ciężko chętnie pancerniki i o mnie potężnej artylerii to ten był olbrzymi zagrożeń w związku z tym Polacy zamawiają początkowo we Francji okręty tak w tym koszty będą, jaki łodzie podwodne, bo tak to się wówczas zupełnie okręt podwodny 3006. roku dopiero nie mające dużą autonomiczność silne uzbrojenie minowe m.in. to to nasze pierwsze okrętu podwodnego Żbik i wielki po to, żeby utrudnić bądź uniemożliwić w ogóle rozwinięcie Floty Bałtyckiej jeszcze na zatoce fińskiej dlatego na podobnych zasadach zdecydowano się zbudować okręty podwodne tzw. chińskie to te role, których jedynym w zasadzie uzbrojeniem podwodnym bytomianie początkowo myślano o budowie kolejnych we Francji mimo złych doświadczeń z Francuzami no ale już się dowiedzieliśmy nie w drugiej połowie lat dwudziestych jak okrętów budować kontrola była większa i słusznie, bo w nich myśli Angela Francuzki en polegający na tym, że zaproponowana nam projekt tak naprawdę niemożliwe do zrealizowania w takiej w takiej nawet jak został nam w każdym czasie zapał zaproponowane i to jest jednak zaś, że 1 rzecz jeszcze wymaga wyjaśnienia może przynajmniej z punktu widzenia współczesnego na to patrzy Otóż jak wtedy rozumiano znaczenie okrętów podwodnych na takim akwenie jak morze bałtyckie, bo przynajmniej już w czasach współczesnych raczej wskazywano że, owszem mamy jakąś tam flotę okrętów podwodnych, ale tak na dobrą sprawę, gdyby o nich myśleć z punktu widzenia mądrego wykorzystania w czasie wojny to i tak trzeba by je w Bałtyku wyprowadzić co najmniej właśnie na morze północne wtedy w doktrynie wojennej zakładano, że okręty podwodne na Bałtyku to dobry pomysł i wówczas dzisiaj zakłada się, że okręty podwodne na Bałtyku to dobry pomysł Bałtyk ma specyficzne warunki hydrologiczne z 1 strony utrudnia działania okrętów podwodnych, bo znaczna część Bałtyku jest płytka, a z drugiej strony około 13 Bałtyku pozwala i pozwala sza pozwala dzisiaj na znakomite użycie okrętów podwodnych, dlatego że tutaj najkrócej mówiąc niesamowicie trudno okręt podwodny wykryć nowoczesne jeszcze bardziej niż te czasy to jest podyktowane takimi ani innymi warunkami geologicznymi mieszaniem się różne warstwy wody o różnej temperaturze zasolenie ciężarze właściwym co myśli inne urządzenia radiolokacyjne znakomity sposób staje się podobne warunki panują jedynie na morzu Południowochińskim Busha może nie miało jeszcze takiego znaczenia jak obecnie, ale na to, że banki wcale nie taki mały ja się poza nie wydaje, a więc chodziło o to ażeby okręty nasze miały dużą autonomiczność pozwalającą na długotrwałe operowanie u wybrzeży rosyjskich blokowanie Floty Floty radzieckiej a prędkość na wolna, a forma Serba miały być na tyle duże, że po wykonaniu ataku mogły jeszcze co najmniej raz najlepiej 2× wyprzedzić flotę atakowano torpedami przenieść na powierzchni, by zająć dogodne do strzału torpedowego miejsce przed helem i przed gminą stąd bardzo dużą uwagę zwracano na dużą prędkość na dużą prędkość Marszał wolą na powierzchni oraz pod powierzchnią tutaj 9 węzłów pozwalało na wyprzedzenie Floty rosyjskiej, ale prędkość wodna, owszem to było niesamowicie niesamowicie ważne w mojej ostatniej minuty proszę jeszcze powiedzieć, czyli ten orzekł lisem rozumiem już nie z Francji, ale z Holandii i jest ściągnięty do Polski, ale pojawia się no Orzeł właściwie w roku wybuchu wybuchu wojny może jeszcze, jeżeli mogę to nam tylko 1 rzecz kwestia budowy zbudowano okręt ze środków społecznych entuzjazmu tak gigantyczne utworzono komitet budowy Floty narodowej utworzono to miejsce w odpowiedzi na odpowiedzi drabina usługi zaczęto zbierać pieniądze zebrano coś było 9 000 000zł co wystarczało na opłacenie większości większości sumy przewidzianej na ORP Orzeł budowana jeszcze jego bliźniaka sen, a część ponad 10% wartości kwiatu wytworzono w kraju polskie blachy polskie były motory elektryczne budowane w niewielkim Cechini polskie były inne rzeczy łącznie z radiostacją okręt był bardzo nowoczesny, a jego budowie uczestniczyli również Polacy między m.in. inżynier laski późniejsza wywiad armii krajowej Sejm inne rejsy próbne udowodniły, że 8 możesz założyć bezpiecznie na co najmniej 100m to niebyła wówczas wartość rekordowa orzekł nowoczesny, ale mówienie, że najnowocześniejsze na świecie na świecie jest grubą przesadą był nowoczesny był dobry, ale były okręty podobnej wielkości na świecie o lepszych możliwościach nowoczesność silne uzbrojenie przeciwlotnicze to szerokie zastosowanie federalnych do poruszania wszystkimi powierzchni stawowych okresów przeciwlotnicza AK pań 40 mil na głosy zamykana specjalnej wodoszczelnej studzience to wygoda załogi porównywana, bo na wyrost oczywiście z hotelem, aby warunki znacznie lepsza niż innych okrętach podwodnych i powiem szczerze znacznie lepsze niż na części przynajmniej do społeczności katów współczesnych coś niebywałego akurat miałem kiedyś okazję dość dużo czasu nawet spędzić na spędzić na współczesnym Orle jak trudno mi się wybrać się tam w ogóle gdziekolwiek może być wygodnie, ale się inna USA opowieść teraz musimy oddać czas kolegom z informacji, a pani wracamy do naszej audycji Maciej Zakrocki dobry ponownie przypominam to są historie Polski dzisiaj naszej audycji rozmowa o okręcie podwodnym ORP Orzeł, którego historia jest niesłychana całej tajemniczości dodaje do tej historii fakt, że 23maja czterdziestego roku, a więc mniej więcej 80 lat temu okręt ten wyszedł może i zniknął nie wiemy co się z nim stało dzisiaj, ale może wiemy, o czym nam być może powie pan Tomasz mieszkań i dyrektor muzeum marynarki wojennej w Gdyni, który jest z nami, ale rozumiem, że do tego wątku dojdziemy w kolejnej części opisał pan pierwszym naszym spotkaniu dane niektóre parametry techniczne tego okrętu wskazując, że nawet jeśli nie był najnowocześniejszy na świecie to był rzeczywiście nowoczesnym znakomitym okrętem w związku z tym, że w był okrętem nowoczesne budowanym przez dobrą stocznie taki Singera wywiady innych państw zainteresował się co było rzeczą normalną naturalną pre szczegółami, bo były, ale Otóż nie wspominał Kazimierz Leski inż. Kazimierz Leski 1 z budowniczych Orła miałem przyjemność poznać go osobiście spędzić wiele godzin na rozmowach w tym bohaterem armii krajowej późniejsze była sytuacja taka, że przyjechali zwiedzić stocznie Willingen Japończycy delegacja pańska było rzeczą oczywistą dla holenderskiego wywiadu, że wśród zwiedzających są z pewnością jest są oficerowie wywiadu japońskiego bacznie obserwował szczególnie zależało na jak norweski na obejrzeniu znajdującego się w zaawansowanej budowie Orła i pozwolono im na to zauważono, że 1 Sejm członków japońskiej delegacji UE robi zdjęcia zdaje się tam poddajemy się odpowiednio spreparowana i nie i zauważono że, że jest tam obiekty aparat fotograficznego niewielki, ale jednak nie nie muszę ten fakt uważałem i oficerów holenderskiego wywiało pozwolono im zobaczyć wszystkie rzeczy na jakie mieli ochotę, a następnie zamiast normalne wejście przeprowadzono ich przez wyjście specjalne Ka w tym wejściu znajdował się aparat rentgena, który prześwietlił znakomicie pisze japońskiego kierowcy należy 8 budżet na kluby te próby udowodniły dostrzegą w zasadzie zdawano sobie sprawę znakomite warunki, choć komisja oczywiście relatywnie na okręcie na okręcie podwodnym nie ma znakomitej wygód, ale relatywnie mniej negatywnie tam warunki były lepsze niż niedziela dla ludzi nie był słabo trzymał się na hali w wynurzeniu no kolokwialnie mówiąc miał chronić na wszystkie strony co powodowało co powodowało to, że w kuchni kuchnia słabo pracował, bo nie było chętnych do jedzenia załoga polsko holenderska pod dowództwem oficera holenderskiego oddelegowanego holenderskiej marynarki wojennej do tej cywilnej w sumie roli w jedno kłopoty żołądkowe mieli wszyscy oprócz tego Holendra państwo to przeżywał leczniczego nie król, ale opowiadam się z ostatniego patrolu wszyscy zmęczeni zeszli szczęśliwi, że wchodzą takie na końcu się dowódca dowódca, który żadnych problemów żołądkowych nie przejawiał dotychczas, ale jak się nadzieje no to podzielił się zawartością żołądka tak jak sesyjny Okęcie do nauczenia mógł przeżyć tego też ocenić wyniki nie nie buja esej o leskiej odpowiadał za bardzo ważną rzecz wentylację oraz ujemne oraz jego zadaniem było takie rozmieszczenie wszystkich urządzeń w kadłubie, żeby optymalnie je zmieścić, czego Ewy wiązało się znajdować no i teraz jest, by powiedzmy już właśnie tych wchodząc powoli jego przygodę wojenną no bo to jest jak wiemy najbardziej fascynująca część historii Orła jak wojna w momencie, kiedy wybucha to przecież wybucha można powiedzieć tuż pod jego nosem od pierwszego dnia wpływa na to co się dzieje z załogą i okręty i może po raz pierwszy oficjalnie się do Gdyni nieprzypadkowo 10lutego 3009. roku witany olbrzymia oferta to było coś niesamowite święto rozbuchane jeszcze przez propagandę ligi morskiej i kolonialnej było się z tego cieszyć, a społeczeństwo ufundowało okien i społeczeństwo miało powody do radości załoga załoga dowodził nią uznawany za najlepszego oficera okrętów podwodnych komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski załoga była najlepsza bardzo szybko, bo już w zasadzie od początku lutego, kiedy okręt podniósł polską, a okręt przybył do do Gdyni jeszcze przed oficjalnym wejściem do do gdyńskiego portu już rozpoczęto bardzo intensywne szkolenie no i te szkolenia ciała Marka przechodziła w sierpniu przystosowano wszystkie wszystkie bez wyjątku okręty do działań po wojennych i nie wiadomo już było powszechnie wskaże marynarki wojennej wojna wybuchnie nie wiedziano tylko kiedy stąd też wyposażenie maski przeciwgazowe stąd zamienianie głowice cylindrów głowica ćwiczebna, bo na głowice bojowe torped i stąd paniki dom i amunicji Artyleryjskiej stąd pozbywanie się zbędnych niekiedy zadanego doszło tej samej konie były zbędne rzeczy jest pokładów szczególnie okrętów podwodnych po to, żeby załoga jak największą swobodę no pozbyto się części zamiennych m.in. to było później to duży problem z tym 1września 1września Orzeł nie wyszedł w czasie wszystkie okręty tak orzekł nie dlaczego, bo jego dowódca z cieszących się znakomitą opinią szczególnie wśród teoretyków oraz Wisły wśród teoretyków mnie broni podwodnej oraz całą szczególnie mogli go zwykli marynarzy i podoficerowie on pozwalał na wiele tak wiele, że część załogi sen nocy jest do 1sierpnia na 1września spędziła poza portem wojennym spędziła mieszkania w Gdyni to był jak się okazało, że było Orzeł nie został zniszczony, ale to wynikało wówczas nie został zniszczony, ale to wynikało z fatalnej pogody z reguły po prostu naród niemiecki się opóźnił a nawet gdyby był to byłby nieprecyzyjne, a więc te kilka godzin opóźnienia to już powinno się dziś w dowództwie czerwone światło zapali coś jest nie tak, ale poszedł do swojego sektora PE dzisiejszego punktu widzenia możemy krytykować po sztywne przyporządkowanie kolejnych konkretnych okrętów do konkretnych sektorów to bardzo utrudniało samodzielne działania ofensywne tych okresów, które do tej ofensywy były przeznaczone ale, czyli przede wszystkim właśnie Ola jego bliźniaka sen, który jako ostatni podwodne przybył do kraju załoga nie była w pełni jeszcze wyszkolona były pewne problemy techniczne jak każdego z zupełnie nowego okna ludzie tam jeszcze trzeba robić tam ze szczelnością m.in. pewnych Własow był problem, choć nie tylko osiągnął już wyszkoloną załogę stan techniczny świetny okręt nowy, ale już już opanowane przez przez załogę Kłoczkowski opuściła samowolnie ten sektor ma jest kwestia dyskusyjna czy odebrało rozkaz o storpedowaniu ostatnio dodaniu Schleswig-Holstein na a gdyby to było możliwe, by później okazało się nie do końca akurat w tym momencie w tym dniu ale gdyby tak się stało przynajmniej pancernik będący symbolem niemieckiej agresji na na Polskę zostałoby zatopione lub ciężko uszkodzony co z technicznego punktu widzenia było możliwe to to wartość na tle militarna ile możliwość podniesienia morale obrońców to było wręcz bezcenne tak się nie stało dziś dzisiejszego punktu widzenia do końca nie możemy być pewni czy Kłoczkowski rzeczywiście nie chciał storpedować zaczął się jego problemy z jego psychiką jego morale po prostu wydaje się, że znakomity teoretyk nie dał sobie rady w praktyce no i teraz jest dyrektorze o kolejnym epizodzie, bo musimy tak powiem naszą historię troszkę papy posuwać kolejne punkty Tallin to też dowódca decyzja dowódcy kmdr. Henryka Kuczkowskiego, do której co jakiś czas wracamy czy to wszystko co się tam było w tym Tallinie to jego zachowanie potem na torze trafia właśnie w ręce sowieckiej tak dalej co co się wydarzyło w Tallinie jak Orzeł ostatecznie brawurowo z Bałtyku wydostaje się i ucieka ucieka oczywiście w rozumieniu pozytywnym do Wielkiej Brytanii Kłoczkowski po podjął dziwną decyzję chciał się wysadzić po to, żeby wizyta u lekarza odbyć akurat w Estonii Tallinie od można było tłumaczyć tym, że władze Estonii były bardzo propolski, że prywatnie najwyżsi oficerowie estońscy nie kryli się ze swoją propozycję kościół część miała polskie żony część mówiła po polsku kraju w Polsce przyjazne, ale znajdujący się niesamowicie trudnej sytuacji z 1 strony Niemcy złej strony związek radziecki, który praktycznie Estonia Estonia w zasadzie nie jest też o tym nie wiedziała to jest może kwotę co co mówię ale, ale taka była prawda to państwo było już w rękach związku Radzieckiego i temu i w zasadzie to już się wówczas działo to przejmowanie władzy 1 z Estonią przez Rosjan ucieczka oba, który zaraz wrócimy była tylko pretekstem potrzeby Estonia została oskarżona o działanie na korzyść Polski oni pilnowanie okrętu internowanego wszystko co najgorsze, czyli w zasadzie sama nie jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwa i Bono międzynarodowych to wszystko było renty no i nastania poniosła niesamowitą, by to zemsta związku Radzieckiego na Estonię na tej 1 małej Estonii i była niesamowita mordu oficerów, ale myśmy do 8 do Orła z najnowszego dowódcy kmdr. Henryka Bączkowskiego, który prawdopodobnie, symulując nie mamy co do tego całkowitej pewności na wszystko na to, ale wiele na to wskazuje, że symulował chorobę, a podobno był dokarmiany przez 1 z zaufanych podoficer, który donosił jedzenie do mojego kajuty w każdym razie podjął taką decyzję może mógł dokonać próby wysadzenia się na Helu za pomocą młodzi, którą Orzeł posiadał w nocy np. osoby założyć, że jest to możliwe wy no w każdym razie w każdym razie podejście do Estonii informacja o konieczności wejść, żeby mógł zostać zbadane dowódca Łapsze SN przez lekarza, ale jednocześnie informacja że okręt jest niesprawny tam mówiono o sprężarkę i mniej i dlatego musi dokonać, w ramach którego nie może dokonać może to miało wszystko usprawiedliwić wejście do UE do estońskiego portu te i część śniegu, a przepisy międzynarodowe uniemożliwiały to pytanie czy Kłoczkowski o nich wiedział, że nie wiedział, jeżeli nie wiedział co źle świadczyłoby nie tylko oni mają od tych, którzy go nie poinformowali wcześniej koniec lat trzydziestych to unormowanie pewnych rzeczy nadał mu pod tym względem Estończycy nie mieli prawa nie interesować Orla o stwierdzeniu, że sprężarka nie jest konieczna do niezbędna do bezpiecznego wyjścia może i do funkcjonowania żonę drugą sprężarkę czy to była tak już zanadto, toteż sprawą dyskusyjną czy brutto to tylko pretekst Kuczkowski się udał się do lekarza został został poddany badaniom medycznym został skierowany do szpitala podczas jego nieobecności Estończycy przystąpił do standardowej procedury związanej z internowaniem okrętu, więc zabranie broni znajdującej się broni osobistej znajdujące się na pokładzie okrętu i rozpocząć jego rozebrania zdemontowano zamki i artylerii okrętowej, a więc z armaty głównego kalibru i tego, bo forsa 40 milimetrowego rozpoczęto wyładunek torped to był sabotaż naszej załogi, które uniemożliwiło sabotaż naszej załogi umożliwi zatrzymanie kilku kilku ofert zabranie map nawigacyjnych, które zdążono para nie dostały się w ręce estońskie no i Muras i teraz już na informacje jak napięcie rośnie w każdym razie teraz znam historię polskiej części audycji historię Polski Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zaprasza na trzecią część audycji historię Polski jesteśmy połączeni z panem Tomaszem bieganiem dyrektorem muzeum marynarki wojennej w Gdyni, który opowiada nam historię okrętu podwodnego ORP Orzeł swoją opowieść pan dyrektor zakończył się w momencie, kiedy okręt jest internowany przez Estończyków stoi w Tallinie dowódca okrętu kmdr Henryk Kłoczkowski jest na lądzie o oglądany przez lekarzy Estończycy rozbrajają okręt, ale przejmujący jak rozumiem dowództwo kap. Grudziński postanawia, że no tak nie może być i trzeba stamtąd pryskać tara to była decyzja nie decyzja oficerów młodych ludzi Ruciński był znacznie młodszy od Kruczkowskiego, a jego morale zdawało się być chyba było nawet na pewno znacznie wyższe niż dochód, który Clinton i maszyna dopisania opuściło okręt nigdy więcej na niej nie pogodzić dla zostało zrealizowane, czyli nocy 17września odcięcie prądu na nabrzeżu zgasły światła to był Polski sabotaż akurat 10 lecą obezwładnienia 2 estońskiej wartowników obezwładnienie tak przemyślane i tak przeprowadzone, by nie zrobi się większej krzywdy niż za niższe niż niż ich obezwładnienie i 1 został uderzony kluczem głowę stracił na chwilę przytomność wyjście może nie bez kłopotów wejście na mieliznę i 8 był dosyć duże porty w Tallinie każdy, kto tam był, więc jest to, że airbusa, który był 8 był bardzo niewiele trzeba było się obrócić po chwili Estończycy zorientowali się, że coś jest nie tak, że może ucieka dotychczas niewyjaśniona jest jeszcze rola ambasady francuskiej francuskiego wymiaru całej tej akcji najprawdopodobniej chodzi o polskich planach wiedzieli skoro dzisiaj chyba nie sposób bez odkrycia archiwum być może się we Francji na ten temat znajduje jest o czym nie wiemy cofnięcie wejścia na kamienie w porcie udane wejście do Sejmu ze wzmocnienia falochronów i skierowanie się ku wejściu w momencie wyjścia Estończycy zaczynają strzelać całe są niecelne szyk, kiedy bodaj podczas rozmowy z Bogusławem Wolańskim to od niego usłyszałem coś, czego się nie widziałem, a więc a, więc na pytania dowódca artylerii nam się znajdą szefa sztabu marynarki inni marynarki estońskiej Orzeł ucieka co robić odpowiedź natychmiast o tym, zapomni chciałyby niecelne ustawy o Polacy nadal cieszyli się życzliwością Estończyków Emu nie załączenie zaraz, kiedy to było możliwe raty nie wiedzieli, kto jak będzie reagował przeczekanie wynurzenie inni teraz po Bałtyku szalenie w celu ucieczki z tego artykułu mówię to dwudzieste takie pasują pozytywem dlatego znaczenie niż szukanie wroga oni mieli estetyki katować oni również silną artylerię nie mieli broni osobistej, ale mieli torpedy te to wtedy wzór 24 do zmiany proste, ale precyzyjne i precyzyjny strzał dał gwarancję zatopienia akcja związku Radzieckiego mechanizm sami zatopili statek po to, żeby oskarżyć o to Polaków to już było 17 września Szach i szukanie aż do momentu, gdy zaczęła się kończyć nie tylko żywność, ale co gorsza słodka woda jest ci ludzie wychodzili, gdy cierpieli głód pragnienie dopiero 2października ostateczność podjęto decyzję o przedarciu się co samo w sobie Buchla mniej ryzykowne niesamowicie ryzykowne cieśniny duńskie, których tak naprawdę jak na całym Bałtyku panowali Niemcy i latach związku Radzieckiego przez litera cieśniny cierpliwie i lotami do Wielkiej Brytanii jak to się stało pomimo zabrania przez Estończyków ma Otóż poprosić oklaski od MTS poświadczył swoje wybitne zdolności nawigacyjne, bo w pamięci na podstawie wpisu lata też monety mapy narysował wyraźnie 2 mapy do pozwoliły na bezpieczne przejście aż do Wielkiej Brytanii tam w czasie u wybrzeży Anglii otwartym tekstem, bo się nie zostały spalone poinformowano, że Orzeł jest Orzeł, którego Niemcy topili już w przekazach medialnych po wielokroć olbrzymie zdobienie wyjście, skąd się wejście do brytyjskiego portu zacumował obok ORP winnych okrętu dzisiaj zapomnianego, który podobną podany numer z przedarciem się przez sądy zrobił nieco wcześniej służba Wielkiej Brytanii początkowo okno do grona tylko 2 karabiny maszynowe później wprowadzono sanki patrole, których tak naprawdę pierwsze 2 resztę stadka tam naprawdę niewiele się działo była tam podobno jakaś okazja do strzału, ale w ale kiedy w zasadzie było to językowe pamiętajmy o 1 ówcześni dowódcy nie tylko w Polsce byli szkoleni w ten sposób, żeby używać to wtedy niesamowicie kosztowna broń tylko, jeżeli prawdopodobieństwo jest bardzo duże wręcz olbrzymie trafienia później, by zło to jest ważny jeszcze moment ale, ale króciutko, żeby tylko o nim wspomnieć już niestety dzisiaj to jest no udział Orła w jakby to powiedzieć trochę w zdemaskowaniu niemieckiej operacji ataku na Norwegię i zatopienie okrętu Rio de Janeiro, bo to przeszło do historii jako swego rodzaju właśnie no i ten nasz wkład do ostrzeżenia też Brytyjczyków o tym, że Niemcy szykują się właśnie do takiej operacji Brytyjczyków i Norwegów oczywiście ani dnia dwudziestego nie skorzystali tak jak mówi jedynie skorzystać podczas patrolu po kwietniu na początku kwietnia 1940 roku, że nowego no wiadomo analizę i Francuzi również przygotowywali się do desantu na Norwegię jak się później okazało Norwegowie w pewnym momencie bardziej się obawiali Brytyjczyków niż Niemcom, że ci Edmund dokonają inwazji już winne są sprawy naszego to tak miało być sobą tak uzasadnione w każdym razie w każdym razie może w pewnym momencie zobaczył statek statek towarowy duże, ale bez Bandery jeszcze wtedy zachowywano powszechnie wszystkie konwencje międzynarodowe w związku z tym żądaniem być mniej kapitału z papierami udało się na Orła, który wynosił się niedaleko niedaleko określanej euro, a obserwatorzy z Orla byli tak blisko tego niemieckiego statku, że zauważyli słabą zamalowane port macierzysty Hamburg na rufie tego niemieckiego transportowca, jakie później okazało będącego 1 z elementów Floty inwazyjnej i wideo z mleka dowódca kluczył tego statku, a to podawał się za chwilę będzie, a łódka, którą rzekomo miał jechać jakoś się kręciła w kółko odniosła oni wnioskowali wiosłowanie w zasadzie kierunku, ale była w pewnym momencie sytuacja zaczęła być ważna, bo może być wydłużony Engel zauważono zauważono jakieś niezidentyfikowane jednostki od strony norweskiej się zbliżające, a 5 minut dorzuca, ale ostrzegł niemieckiego kapitana o tym, że za kilka chwil wystrzelić torpedę, podając czas bardzo precyzyjne potem było 10 minut i się nie stało ma, więc 80 PD tam jest mowa, że ta pierwsza z decyzją było nie tak, ale ona najprawdopodobniej eksplodowała ani była celna statek był duży nie nie nie zaczął tonąć natomiast na pokładzie zagrają zaroiło się od chodzi do częściowo statek towarowy tu setki ludzi na układzie generalnie coś było coś nie tak już wiedziano tam byli niemieccy żołnierze, a więc przejście na drugą Terno, które były nieruchome i druga torpeda, która trafiła cała sprawa, łamiąc niemiecki statek na części, ale wówczas kompletna panika w Łodzi znaleźli się ludzie konie statek poszedł na dno Norwegowie oraz zorganizowali szybką akcję ratowniczą, która rozpoczęła się już wcześniej po poprawieniu pierwszą Torpedo sprawa była jasna i może na chwilę zanurzył, ale to prawdopodobnie nie zadziała, a od Norwegów poszedł pierwszy komunikat świat więc, że zatopiony został obrzędów przed brytyjskimi okien, bo tak to nie podczas traktowanej rozpoznano lub niemiecki statek z wojskiem nie zrobiono nie wykorzystano tej informacji zresztą niemiecka akcja niemiecka inwazja już się rozpoczęła już była w toku, ale można było dzięki temu co zrobił Orzeł en 2 jeszcze wykonać, których nie wykonano ze złota brytyjska skierowała się z powrotem na Atlantyk uważając, że niemieckie okręty i do po to, żeby żeglugę na Atlantyku zwalczać, a nie inwazję na Norwegię przeprowadzać, bo mamy ostatnie 5 minut, więc teraz proszę powiedzieć co się stało z Orłem wyszedł 23maja czterdziestego roku na ten swój rejs na morze północne na kolejny patrol no właśnie i nie wiemy i nie jedyne co możemy powiedzieć to, że niewiele, żeby się na patrol i że zanim to możemy po i są z pewnością koncepcji, bo wiele drugie wydanie książki są marynarskim wojennej i książki autora chyba największego w tej chwili eksperta, jeżeli chodzi o sprawie zatonięcia zaginięcia Orła, czyli obarczają, bo muzeum wydało i jak podaje wiele koncesji wiele możliwości to jest o błędy załogi, które będzie można są pewnością wykluczyć takie rzeczy się zdarzały nieraz do do wręcz sojuszniczego do stopienia owa przez pomyłkę czasem na brytyjski samolot, a Honey przyjazdu ogień to na wojnie też się zdarza holenderski 1 z holenderskich okrętów zostało są podejrzenia co zostało w ten sposób zatopione nie jest do końca tego wykluczone czy nie dokonali tego czynie dokonał tego dla polskich okrętów takie rzeczy zdarzały nie wiemy póki brak nie zostanie odnaleziony to się nie dowiemy myśmy jako muzeum wystąpili do Admiralicji brytyjskiej w zeszłym roku z prośbą o odtajnienie, jeżeli są jeszcze jakieś tajne dokumenty ich ujawnienie nam jako muzeum marynarki wojennej dano nam zrozumienia, że już takich rzeczy raczej nie ma, ale to nie było takie jednoznaczne jest zaś odpowiedź była bardzo dyplomatyczna Brytyjczyków są też Brytyjczycy, gdyby coś mieli to ujawnili, dlatego że nawet, gdyby to była wina Brytyjczyków w sensie wina w cudzysłowie mówię to przyjazna taki się zdarzały rysunek pilota brytyjskiego no pokazuje jakąś jednostkę, którą przy odrobinie wyobraźni można, by przystosować do Orła jej jeśli, ale i tak naprawdę nie wiemy nie wiemy czy nie zatonął na mnie nie wiemy czy mnie niewiele są z pewnością, że jeżeli nie storpedował np. okręt niemiecki weszły też pod uwagę, że wówczas nawigacja była przede wszystkim na morze północne nawigacją turystyczną, a więc zliczeniu, a więc nieprecyzyjną była na tyle precyzyjna, żeby jednostka była w miarę określić swoją pozycję, ale nie tak dokładnie, jakie się to dzisiaj jak działoby się przy strona migracji, która teraz naukę potem założenie w ogóle niemożliwa A2, że jest bardzo trudna oni w ogóle możliwa tylko w niektórych dniach na morzu północnym, gdzie układ zakorzenia się zadłużenie najczęściej bywa bardzo duże, uniemożliwiając obserwację ciał niebieskich nie wiemy i miejmy nadzieję, że wysiłki to już chyba 6 wypraw, bo jeżeli się nie jest niewiele Santi odnaleźć Orła, czyli kasach obiektu we własną własne pieniądze zaangażował w to wiele wyjaśnić o jest jego życiowa pasja Huberta Janek, który bada dokumenty wcześniej marynarka wojenna wykluczyła podczas swojej wyprawy miejsca, gdzie okręt wraków zalega sprawdzić go nie ma czekamy na to kiedy wrak zostanie odnaleziony, a jeżeli nie zostanie odnaleziony nigdy to pozostanie legenda legenda bohaterskiego okrętu legendę bohaterskiej załogi legenda, która świadczy najlepiej opartej o historii polskiej marynarki wojennej i legenda, którą dzisiaj przypomniał pan Tomasz jego dyrektor muzeum marynarki wojennej w Gdyni za co bardzo serdecznie panu dziękuję również w imieniu słuchaczy, a czy się znajdzie Orzeł no tak jak pan powiedział no pewnie byłoby fajnie, gdyby się znalazł, ale jak nie na to będziemy co jakiś czas ani przypomina ci pamięć jak to zwykle mówimy dość patetycznie i o jednostce o ludziach tej jednostki na pewno nie nie zginie bardzo dziękuję panie dyrektorze Tomasz bieg był z nami bardzo dziękuję to była historia Polski Maciej Zakrocki życzę państwu miłego niedzielnego wieczoru, a przed nami informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA