REKLAMA

"Jeżeli nie odmrozimy zaufania do rządu, nie odmrozimy gospodarki"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-05-25 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
20:30 min.
Udostępnij:

- Jeżeli premier, siedząc w restauracji, łamie zalecenia rządu, to jak my mamy wierzyć w nie i ich skuteczność? Samorządy są nieprzygotowane do odmrażania przedszkoli i żłobków. Rodzice boją się posyłać do nich swoje dzieci. Jeżeli nie odmrozimy zaufania Polaków do rządu i jego działań w przeciwdziałaniu pandemii, nie odmrozimy gospodarki - mówił w Magazynie EKG Bogusław Grabowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry co Drodzy Państwo czasem się tak zdarza, że redaktor prowadzący musi powiedzieć miałem rację kilka minut temu pani premier Miller widzi w magazynie EKG upierała się, że pan premier nie siedzą w restauracji bez maseczki nie mają dwumetrowego wstępu, a właściwie później, tłumacząc się publicznie z tego, że pewne zaległości są zalecane ani okazywane miał rację no ale Rozwiń » właściwie co tutaj dużo dłużej trzymać państwo niepewności właśnie rzecznik rządu w te telewizji TVN 24 przeprosił za to, że premier został wprowadzony przez swoje zaplecze w błąd to jest bardzo ciekawy cytat dlatego przed, czego państwu w całości tak byśmy wszyscy mieli świadomość co muszą w tej chwili w Polsce dzieje na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, gdy była omawiana sytuacja związana z gastronomią zaleceniami, które miały być tam realizowana była decyzja o tym, aby to zalecenie dotyczące osób, które mogą siedzieć przy stoliku miał charakter miękki miękki ostatecznie zostało wydane przez GIS w formie zalecenia obowiązującego premier został przez swoje zaplecza chciałem za to przeprosić źle poinformowany po prostu miało być to zalecenie miękkie okazało się, że zostało opublikowane w trybie artykułu, o którym przed chwilą wspomniałem w związku z tym premier z naszej winy nie ma świadomości tego, że to zalecenie jednak ma charakter obowiązujący w myśl przepisów o Inspekcji sanitarnej za to w imieniu zaplecza premiera chciałem przeprosić powiedział rzecznik rządu w telewizji TVN 24, a więc zalecenie nie ma charakteru miękkiego tylko trzeba je rezerw Realu izolować nie jest tak jak mówi premier żonę, że odległości są zalecane nie nakazywano jest no to jest tak jak mówiliśmy tutaj kilka minut temu w rozmowie z panią premier Emilewicz, że już obecnie obowiązujące przepisy, że już obecnie obowiązujące przepisy o tarczy anty kryzysowej na tyle wzmocniły dziś Główny Inspektorat Sanitarny, że te zalecenia, które są wydawane po prostu nas wszystkich obowiązują to tyle jeśli chodzi o odniesienie do wcześniejszej części magazynu EKG, a ja witam naszych gości w części drugiej pan dr Bogusław Grabowski były członek rady polityki pieniężnej członek rady gospodarczej przy premierze też były członek rady gospodarczej dzień dobry panie doktorze dzień dobry witam serdecznie pan Piotr Bujak główny ekonomista banku PKO BP dzień dobry dzień dobry no to zaczynamy tematów nam na pewno nie zabraknie pani premier Emilewicz mówiła pracujemy nad kolejnymi odmrożeniami nad kolejnym zwolnieniem z restrykcji tych biznesów, które w tej chwili prowadzone nie mogą być być może za chwilę dobra informacja ministerstwa kultury dla kin teatrów może wesela do 100 osób jeszcze w tym letnim sezonie branża fitness to także ta, której rząd myśli no i jeśli chodzi o bon wakacyjny to także rząd zastanawia się czy to znaczy pracuje pani premier prosiła o cierpliwości, by dać rządowi dokończyć prace nad tym bonem to miałoby związek czy to miałoby działać w najbliższe wakacje jak się panu podoba ten plan, który pani premier Milewicz przedstawiała kilka dni temu w magazynie EKG pan Piotr Bujak z to jest kontynuacja wcześniejszych zapowiedzi będzie następować stopniowe odmrażania z gospodarki powrót życia społecznego gospodarczego do normy będzie trwać pewnie jeszcze z wiele miesięcy, bo nawet, jeżeli formalne ograniczenia będą zniesione to te także pewna zachowania ludzi już w pewnym zakresie trwale będą zmienione będą odbiegać od tego z co miało miejsce przed wybuchem pandemii w mojej ocenie ta to obrażanie polskiej gospodarki przebiega w z prawidłową wydarzeniem z 1 strony potrzeby ochrony zdrowia publicznego, a z drugiej konieczności powrotu gospodarki mają do normalności, bo to też jest potrzebny chociażby z punktu widzenia wpływów podatkowych zdolności państwa realizowania różnych wydatków do walki i samą pandemią z wirusami z gospodarczymi skutkami tego co się wydarzyło mówił pan Piotr Bujak pan Bogusław Grabowski mamy bardzo poważny problem w Polsce i on nie wynika głównie z tego harmonogramu odmrażania gospodarki wg ostatniej ankiety badania monitoringu przedsiębiorców na pierwszym miejscu ograniczania skali działalności jest bariera popytu ponad 60% przedsiębiorcą znaczy to znaczy, że ma mają za mały popyt na dostarczane przez siebie produkty usługi i nie wynika to ze spadku siły nabywczej ze wzrostu bezrobocia z umorzenia konsumentów nabywców nas wynika to głównie z tego, że mamy ograniczenia mentalne nie mamy zaufania boimy się stosować takie same wzory konsument jak do tej pory o tym, mówi przez rząd był tak ale z czego to wynika moim zdaniem istotny sposób wynika to brak zaufania do podejmowanych przez rząd działań i decyzji, jeżeli mamy zamknięte las po tygodniu otwarty las, jeżeli obostrzenia są narzucane w Polsce przy ilości zakażeń to 200 dziennie, a teraz jest ponad 400300 kilkadziesiąt tez minimum od początku maja to nie mamy zaufania czy rząd kontroluje sytuację 60% Polaków uważa, że rząd nie radzi sobie z epidemią, a ponad 60% uważa, że rząd nie pokazuje nam całej prawdy ja nie mówić należy tylko jak jest stosunek społeczeństwa do działań rządu, jeżeli mówimy o tym, że możemy do restauracji chodzić, ale wtedy, kiedy mamy spełniamy pewne pewne wymogi np. właśnie nie gromadzenie się przy 1100 głosów nie wspólnie za zamieszkujących, a później okazuje, że premier siedzi przy 1 stoliku z osobami, z którymi mieszka mówi no tak, ale to przez nie są obowiązujące zalecenia tylko takie dostosowania do własnego uznania Noto jak mamy wierzyć wiarygodność decyzji rządu i skutki otwieramy przedszkola żłobki okazuje się, że samorządy są do tego nieprzygotowane okazuje się, że stany Zjednoczone w Europie zachodniej młodzi, którzy mają na najmniejsze dzieci, które są nosicielami wirusa później mają bardzo skomplikowane syndrom chorobę kawasaki rodzice się boją, mimo że odmrożone są żłobki przedszkola to mniej niż 20%, a w niektórych miastach w ogóle, gdzie rodzice posłali swoje dzieci, jeżeli nie odmrozić my zachowania konsumentów, jeżeli nie od rośliny zaufania nas Polaków do działań w zakresie pandemii przeciwdziałania skutkom Mandeli rządzących nie odnosiły gospodarki mniejsze wydaje, że nie mamy problemu chyba jednak w Polsce, dlatego że podobne badania dla innych krajów pokazują, że tam niepokój brak zaufania także wobec rządu jest większy niż w Polsce to trzeba nam oceniać w takim ujęciu relatywnym takie wydarzenia to pandemia bezprecedensowa nikt z nas czegoś takiego w swoim życiu nie nie przeżył w naturalny sposób wywołują obawy niepokój podejrzliwość lęk natomiast badania opinii publicznej pokazują, że w Polsce ten lęk nie jest większe niż, gdzie indziej z na świecie co więcej moim zdaniem o tym jak ta jak są OFE będą się zmieniać w przyszłości z jak w trwały będzie lęk przed bezrobociem przed sytuacją finansową własnego gospodarstwa domowego czy kraju z o tym, decydować będzie przede wszystkim tempo zmian poziomu bezrobocia i to co jest bardzo pozytywna tutaj mamy też w ostatnich dniach z dobrą informację to, że wzrost bezrobocia w Polsce następuje bardzo powoli dużo wolniej dużo słabiej rośnie bezrobocie u nas niż z właściwie niemal wszystkich gospodarkach Unii Europejskiej Stanach Zjednoczonych nie wspominając to jak stany Zjednoczone innych świadczeń ewidentnie widać, że działają nie tylko takie strukturalne czynniki jak swego rodzaju bufor w postaci dużej liczby tymczasowych pracowników zagranicznych, którzy nie można ukrywać bieli, a toast na siebie z taką pierwszą falę spadku popytu na pracę, ale działa też tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa to świetnie pokazują opublikowane w zeszłym tygodniu dane z o zatrudnieniu z komentarza Głównego Urzędu Statystycznego i innych informacji, które znamy z danych podawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wiemy, że ze spadku zatrudnienia ponad 150 000 osób tzw. przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które mierzy z GUS wie niemal całość tego spadku przeciętnego zatrudnienia to jest de facto efekt stosowania tarczą antykryzysową tarczą finansowej w tym sensie, że zasiłki korzystanie z zasiłków opiekuńczych obniżyła przeciętne zatrudnienie mierzona przez GUS faktycznie przecież w związku z tym nie nastąpiła likwidacja miejsc oznaczonych nie wiemy czy niemal całe dokonujemy dochód nad Strugą udział dochody nawet do w tych wynik dochodu wpłynęły do gospodarstw domowych co więcej z subwencjonowania płac, gdzie zmaga się, aby wymiar etatu został obniżony do 80% to biorąc pod uwagę w jakim zakresie rozwiązanie było stosowane w Polsce to objęło prawdopodobnie ponad 5500 000 zatrudnionych to oznacza, że to mogło obniżyć przeciętne zatrudnienie około 100 000 z osób mówi pan Piotr Bujak jeszcze chciałbym Unii, a tak, więc Grabowski mógł odpowiedzieć to nie jest i to jest ochrona polskiego rynku pracy i wzrostu bezrobocia w Polsce następuje naprawdę dużo wolniej niż można się było obawiać pandą z grobu mówił pan wie, bo jak pan Bogusław Grabowski w głosie zdaniem pana Piotra Bujaka jest reminiscencją tego co mówi rząd jesteśmy najlepsi w Europie na świecie wszyscy biorą z nas przykład jak nawet u nas źle się jeszcze gorzej no tak nie jest po odmrożeniu niektórych sektorów gospodarki we włoszech Hiszpanii we Francji Austrii Szwajcarii mamy kolejki do restauracji mamy nadmiar ludzi na ulicach zbyt aktywne zbyt szybki powrót do normalnych zachowań w Polsce mamy wyjątkową sytuację, kiedy rząd obraża, ale ludzie to mrożenie nie wierzą mamy ewidentnie spadek zaufania w porównaniu do innych krajów spadek zaufania do działań i decyzji rządu, jeżeli mówimy o bezrobociu to pamiętajmy nasze rozwiązania w zakresie umów o pracę bardzo uszczelniają rynek pracy mamy trzymiesięczny okres wypowiedzenia w innych krajach ten stopień elastyczności pracy o wiele mniejsze w stanach Zjednoczonych to się lawinowo przekłada sytuacja gospodarcza na poziom bezrobocia, bo tam mamy rozwiązanie, które się nazywa aleją zmiana dziś można człowieka zwolnić tak bardzo łatwo jest przyjąć do pracy, więc to są sytuacje nieporównywalne poza tym startowaliśmy z najniższego poziomu bezrobocia, dlatego że u nas niski poziom bezrobocia dodatkowo jest bardzo silne zmagań przez 1 procesy demograficzne 2 działania rządu zniechęcający dla, wypychając ludzi rynku pracy mówi o wcześniejszych emeryturach czy wyjazdu pracowników zagranicznych ponad 1 000 000 Ukraińców pracowało u nas, a z tego prawie połowa wyjechała w czasie widać, więc nie porównujmy tych sytuacji nie powtarzajmy tej partii Regi i samo państwa rządu na antenie radiowej to ponowna przygotujcie swoje wznowienia i przyglądnąć się do dalszej polemiki i oczywiście powrócimy do tej rozmowy im głos będzie mógł na nowo zabrać pan Piotr Bujak główny ekonomista banku PKO BP i pan Bogusław Grabowski były członek rady gospodarczej przy premierze były członek rady polityki pieniężnej obaj panowie są gośćmi magazynu EKG i rozmowy wracamy po informacji gośćmi magazynu EKG w części drugiej naszej dzisiejszej audycji byli panowie Bogusław Grabowski Piotr Bujak rozmawialiśmy o zatrudnieniu m.in. o tym jak jak sytuacja ma się w tej chwili na rynku pracy ma różne zdania pan już wypowiadali odnosiliśmy się także do tak od wyrażania, ale myślę, że to chyba to co jest najważniejsze ludzie może nie wydają teraz pieniędzy, bo właśnie zastanawiają się co będzie na rynku pracy jeśli udaje się ochronić miejsca pracy to bardzo dobrze jeśli dziś starcie jeszcze czasu to przytoczę państwu, bo wykonaliśmy takie ćwiczenia sprawdziliśmy jak członkowie rządu informują o tym ile miejsc pracy udało się ochronić tamy to się waha od 2 nawet 5 000 000 w wypowiedziach publicznych, ale jest jeszcze 1 część tej historii rynku pracy i prosiłbym panów krótką odpowiedź następnie przejdziemy do zdziwień co się będzie działo z płacami w najbliższym czasie, czego mamy się spodziewać czy ta dynamika wzrostu wynagrodzeń, które obserwowaliśmy w minionych miesiącach kwartałach ona już wygasła bezpowrotnie jak się panu wydaje pan dr Grabowski tak ona już może nie bezpowrotnie, ale na pewno na najbliższe 2 lata możemy od tej dynamice zapomnieć przede wszystkim to maleją te dodatkowe zmienne składniki wynagrodzeń premie z tytułu, ale nie regulaminowe z tytułu lepszego lepszej efektywności pracy większej sprzedaży większych dochodów, dlatego że one po prostu będą mniejsze w tym roku będzie 1 000 000 recesję, a więc spadek zysków i przychodów przedsiębiorstw, a to się przeniesie na płace płace będą też niższe, dlatego że będą redukcje etatów jakiś tam części zatem redukcje wynagrodzeń będziemy mieli wszędzie procedury cięcia kosztów przy niskim niższych dochodach, więc przy niższych dochodach przedsiębiorstw w związku z tym możemy zapomnieć o takiej dynamice wynagrodzeń, jaką mieliśmy do tej pory nie mówię, że każdy na każdym stanowisku, ale przeciętnie w gospodarce ta dynamika będzie o wiele niższa mówił pan Bogusław Grabowski pan Piotr Bujak PS z tym zgadzam musimy mieć świadomość, że przy takim załamaniu koniunktury przy spadku popytu na pracę płace będą rozpoznawalni to faktycznie będzie się działo głównie poprzez zmniejszenie czy eliminację tych zmiennych premiowych składników płac także te mechanizmy antykryzysowe rządowe to też prowadzi do obniżenia płac, bo czy subwencja nowa opłata jest wymóg obniżenia wymiaru etatu i de facto obniżenia płac nawet tej części zasadniczej 20%, więc mamy przełamanie sztywności płac do to jest bardzo pozytywne to, że dynamika płac spada może nawet poziom płac szczególnie realnie będzie spadał to jest takich kryzysowych warunkach pozytywna to ułatwia dostosowanie gospodarki do kryzysowych warunków bez z nadmiernej redukcji zatrudnienia dzięki temu mamy większą stabilność makroekonomiczną większą spójność społeczną dzięki temu większa szansa na to, że zaczniemy tego kryzysu szybciej wychodzi, aczkolwiek niesympatyczny to dla nas brzmi co pan dziwi bardzo proszę pan dr Grabowski bardzo często w tym programie nie tylko wyrażam swoją opinię, ale też tych opiniach chcemy spróbować przychodni przy przemycić taki nutę dydaktyki szkolenia pokazywanie jak działa gospodarka i muszę powiedzieć, że po obejrzeniu wczorajszego programu publicystycznego, w którym pokazano prezydenta Andrzeja Dudy w Garwolinie były kompletnie nie tylko zdziwiony, ale zszokowany zbulwersowany podszedł do niego 1 z emerytów powiedział, że niedawno dostał 800 kilkadziesiąt złotych 13 emerytury, ale co z tego skoro tylko na wywóz śmieci w tym roku wyda ponad 1200zł, więc na to prezydent Andrzej Duda powiedział następujące słowa proszę pana trzynastą emeryturę to dostał pan ode mnie i od rządu, a za wywóz śmieci ceny odpowiada samorząd czy mam jeszcze bardziej komentować tak proszę skomentować, dlaczego pan o tym, teraz mówi pan razem będzie jakąś nieprawdę czy pan zły dlatego pytającego tyle razy staramy się wszystkim mówić, że finanse publiczne to są nasze finanse, że dochody w tych finansach to są nasze podatki, że rząd parlament spożyli rozdzielał na inne sfery życia publicznego, ale nie ma własnych pieniędzy nikomu nic nie daj wielu ludzi, mówi że pan prezydent zachowuje jak długopis w tej sytuacji zachował się jak ołówek i to chyba złamany mówił pan Bogusław Grabowski z tymi śmieciami samorządami to też przesada, bo samorządy muszą realizować prawo, które zostało w Polsce ustanowione zdziwienia pan Piotr Bujak nie dziwi, że tak powszechnie przewiduje się, że Polska gospodarka poradzi sobie z tym kryzysem w miarę dobrze lepiej niż inni dr Grabowski muszą wcześniej, że z może, bo w powtarzamy to co rząd mówi pozytywnego polskiej gospodarce, ale ja mam wrażenie, że to z zewnątrz napływa więcej pozytywnych głosów na temat polskiej gospodarki, bo komisja Europejska międzynarodowy fundusz walutowy Europejski bank odbudowy i rozwoju kilka dużych globalnych banków inwestycyjnych wszystkie instytucje prognozują, że to będziemy w tym roku najkrótszą czy prawnej płyną recesję w Europie, a w przyszłym roku będzie 1 z pierwszych gospodarek, które powrócą do poziomu PKB aktywności gospodarczej z sprzed wybuchu pandemii wg mnie to jest bardzo zaskakujące w czasie poprzedniego kryzysu takich pozytywnych opinii na temat polskiej gospodarki z nie było m.in. przez brak takiego pozycję pozytywnego postrzegania Polski bardzo gwałtownie tracił na wartości złoty teraz ten dobry Pijar, który Polska ma dobre postrzeganie polskiej gospodarki powinno nam pomóc m.in. ta wysoka wiarygodność powoduje, że niestandardowe działania, które po raz pierwszy w historii muszą rozpocząć narodowe bank Polski nie przekładają się na osłabienie złotego nie przynoszą negatywnych ubocznych skutków, więc jest to w sumie jak najbardziej pozytywne zdziwienie z ostatnich dni tylko my już bez dalszego komentarza, bo czas nasz dobiegł końca, ale z serdecznym podziękowaniem dla panów za wzięcie udziału w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG drugi zdziwienie drugi jako drugi dziwił się dziś pan Piotr Bujak główny ekonomista banku PKO BP, a wcześniej głos zabierał pan dr Bogusław Grabowski były członek rady polityki pieniężnej były członek rady gospodarczej przy premierze bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie audycję EKG przygotowała Agata Majewska i Maciej Jarząb realizowała Lidia Prądzyńska informacje w TOK FM o dziesiątej, a po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA