REKLAMA

16. Już jesienią wielka kumulacja: COVID-19 pomnożony przez smog

Koniec świata
Data emisji:
2020-05-25 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

Im bardziej zanieczyszczone powietrze, tym wyższe prawdopodobieństwo śmierci z powodu COVID_19 - biją na alarm naukowcy z Harvardu. My tymczasem pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu: przyczyniając się do zmian klimatu, przyczyniamy się też do powstawania smogu. A polski rząd, przed reformą, która może uratować nam życie, broni się rękami i nogami. Tymczasem już za kilka miesięcy, jesienią, gdy pandemia ma nawrócić, a smog powróci na pewno, szykuje się wielka kumulacja. Na którą, oczywiście, nie jesteśmy przygotowani.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koniec świata czy jest w Polsce miejsce wolne od smogu zapytałem kilka lat temu Piotra Siergieja z polskiego alarmu smogowego odpowiedział mi wtedy trochę żartobliwie, owszem, Kasprowy Wierch ma na poważnie dodał jest kilka takich miejsc, ale wszystkie znajdują się bardzo daleko od siedzib ludzkich jak myślisz, dlaczego dlatego, że smok jest jak kryzys klimatyczny na jego istnienie zapracowaliśmy sami i sami ponosimy konsekwencje wynikające z jego istnienia i to bolesne przy czym Rozwiń » niestety bolesne może niebawem zamienić się zabójcze niebawem już najbliższej jesieni, bo jak przekonują naukowcy z uniwersytetu Harvarda im bardziej zanieczyszczone powietrze tym wyższe prawdopodobieństwo śmierci z powodu zakażenia jako 19 Korona wirus atakuje przecież płuca organ, który jest jednocześnie ofiarą mogą, a jesienią ma nadejść druga fala pandemii dostrzegać to połączenie to będzie jak wisienka na torcie światowa organizacja zdrowia ocenia, że na całym świecie co roku już od kilku lat na skutek oddychania zanieczyszczonym powietrzem umierać może nawet 7 000 000 ludzi częściej występują zawały serca udary mózgu zatorowość płucna choroba Alzheimera czy rak płuc w Polsce smog prowadzi co roku do 40, a nawet 45 000 przedwczesnych zgonów to tak jakby co roku z powierzchni naszego kraju znikało średniej wielkości miasto cierpią dorośli, a jeszcze bardziej cierpią dzieci w Polsce szczególnie na terenach najbardziej zanieczyszczonym powietrzu jak np. Górny Śląsk lekarze już dziś obserwują zwiększoną liczbę urodzeń niemowląt z wadami wrodzonymi większą liczbę powikłań okołoporodowych większą liczbę poronień czasem smogowe bomba wybucha szybko ich szybko zmiata z powierzchni ziemi swoje ofiary czasem ta sama bomba ma opóźniony zapłon np. wtedy, kiedy dzieci, które mimo wszystko urodzą się zdrowe rozwijają się gorzej wolniej niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem to wnioski z raportu oddychaj polsko przygotowanego przez czerni i znać jeszcze cytat pozwól, że przytoczę, jeżeli ziści się czarny scenariusz może się okazać, że smog zatrzymuje dojrzewanie połączeń mózgowych, a nawet powoduje obumieranie pewnych części mózgu powiedział w rozmowie z Onetem Marcin Schwedt prof. Instytutu psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który niebawem przeprowadzi badania na grupie 800 dzieci w wieku od 10 do 13 lat, by sprawdzić w jaki sposób zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój mózgu u dzieci w wieku szkolnym to co z badań faktycznie wyniknie to się dopiero okaże, a to co już jest pewne to np. fakt, że zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko wystąpienia depresji schizofrenii czy choroby dwubiegunowej alarmował o tym, niedawno magazyn naukowy plus mają ludzi alarmował też serwis nauka w Polsce media czasem pieczemy 2 pieczenie na 1, przyczyniając się do powstawania zanieczyszczeń powietrza przyczyniamy się też do zmian klimatu mówi Weronika Michalak Heal Polska to co łączy to są emisja to znaczy spalanie paliw stałych, czyli coś co napędza nam zmianę klimatu i przyczynia się do powstawania tego procesu jest największą obok etnicznym wkładem proces zmiany klimatu jednocześnie zabijano skutkami zanieczyszczeń powietrza, ponieważ to są jego 22 skutki emisji gazów cieplarnianych i emisję zanieczyszczeń faktycznie my w Polsce mówimy dużo zanieczyszczania powietrza, ponieważ jest to w zasadzie nasz największy środowiskowy problem zdrowia publicznego prawie 50 000 osób w Polsce umiera każdego roku przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza z raportu oddycha polską wynika, że pomiędzy 1sierpnia 2017 roku, a 1sierpnia 2019 roku każdy z nas oddycha zanieczyszczonym powietrzem przez 226 dni to mniej więcej 7,5 miesiąca w styczniu 2017 roku normy niemal w całym kraju zostały wielokrotnie przekroczone najgorzej było w Krakowie Katowicach w obu miastach poziom szkodliwego dla naszego zdrowia pyłu zawieszonego Pm 2,5 wynosił momentami odpowiednio ponad 300 i ponad 200µg metr sześcienny w Warszawie dochodził do 183 to znaczy, że dopuszczalna norma emisji pyłu Pm 2,5 ustalone przez światową organizację zdrowia została przekroczona o 1200% w Krakowie 800% w Katowicach i 732% w Warszawie, a nie był to wcale rekord w Małopolsce zdarzało się, że poziom pyłu Pm 2,5 przekraczał normę 2000% podobnie było 20182019 i 2020 roku, ale nie myślę, że smog to problem sezonowe latem też mamy mogę smok foto chemiczny, w którym powstaje niebezpieczny dla zdrowia Ozon trujący gaz powodujące trudności w oddychaniu właśnie zaczyna się na niego sezon, kiedy ten sezon się skończy we wrześniu wróci problem ze smogiem powstającym na skutek spalania w domowych piecach kiepskiej jakości opał w tym samym czasie na świecie wedle wszelkich medycznych prognoz może rozpocząć się druga fala pandemii Korona wirusa dodaj jedno do drugiego i odpowiedz sobie na pytanie czy nie przerażać wizja takiej jesieni teoretycznie problemem smogu powinniśmy się już uporać, ale tylko teoretycznie, bo Polski rząd zbyt wiele w tej sprawie nie robi tak powiedziałam Agnieszka Warso-Buchanan radczyni prawna krajem część Polska obok Bułgarii jest krajem Unii Europejskiej, w którym jakość powietrza jest najgorsza dzięki m.in. sejmik działań komisji Europejskiej, na której jakość powietrza i czyste powietrze jest 1 z priorytetu 2 lata temu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie przeciwko Polsce w sprawie kolej tak będziesz to znaczy okazało się, że Polska łamie prawo i nie przestrzega norm jakości powietrza i znów teoretycznie powstają w kraju kolejne programy dotyczące poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, ale w praktyce niewiele się zmienia, a co gorsza my w Polsce jako niechlubny wyjątek całej Unii Europejskiej nie mamy nawet prawa tego czystego powietrza domagać się na drodze sądowej dowód, proszę bardzo, kilkanaście dni temu komisja Europejska rozpoczęła w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce postępowanie tzw. przecież na ogłoszeniowych to jest postępowanie, które dotyczy prawa do sądu już w sprawach dotyczących jakości powietrza komisja Europejska zidentyfikowała problem, który sprowadza się do tego, że ani obywatele Polski ani organizacje pozarządowe nie mogą zastraszać programów ochrony powietrza są takie podstawowe dokumenty tworzone na aż osiągnie województwa, które powinny powstawać w regionach, gdzie sieć nowej jakości powietrza nie spełniają norm określonych prawem to jest większość województw w Polsce i programy są przygotowywane, ale są nieskuteczne on od lat są też stać to są takie teoretyczne dokumenty, które spełniają pewne kryteria natomiast on nie one nie prowadzą to zmiany jakościowej to znaczy obserwujemy, że oblat jakość powietrza w Polsce się poprawia droga administracyjna jest, więc zamknięta wszystko na to wskazuje i trudno nie połączyć tego faktu z tym, że Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej uparcie broni opartej na węglu energetyki, która walnie przyczynia się przecież do powstawania smogu, żeby skala problemu zanieczyszczeń powietrza zmniejszyć trzeba byłoby spalać mniej węgla jeśli będziemy spalać mniej węgla górnicy mogą się zaniepokoić, a utrata poparcia górników to coś, czego bardzo obawia się rząd Prawa i Sprawiedliwości mówiła o tym, odcinku czarne złoto czarna śmierć otwarta pozostaje jednak wciąż droga cywilna, czyli proces, jaki każdy pojedynczy obywatel, którego stać na to finansowo mentalnie może wytoczyć rządowi państwa o naruszenie dóbr osobistych taki sam, jaki swego czasu wytoczyła Polsce aktorka Grażyna Wolszczak ani Wolszczak wniosła sprawę o naruszenie dóbr osobistych kropiło, a to na podstawie kodeksu cywilnego sprawa została pozytywnie rozstrzygnięta przez Sąd I instancji sąd cywilny, który uznał, że faktycznie prawo do czystego zdrowego powietrza, który jest elementem prawa to czyste to i zdrowego środowiska jest objęty ochroną dóbr osobistych zresztą podobna sprawa toczy się obecnie w Sądzie Okręgowym w Gryficach i sąd ten skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego o właśnie dotyczący tej kwestii czy prawo do czystego i zdrowego powietrza i są objęte ochroną dóbr osobistych Sąd Najwyższy w ciągu liczymy, że w ciągu tego roku wyda takie orzeczenie, które będzie kształtowały orzeczenia, dlatego że ono będzie nie tylko wiążąca w tej konkretnej sprawie tej chińskiej, ale będzie też taką wskazówką dla innych sądów rejonowych orzekających w sprawach o AIDS prawo do czystego powietrza natomiast aby wprowadzić zmiany systemowe Touch, które poprawią jakość powietrza programy ochrony powietrza powinny spełniać normy określone prawem powinny zawierać środki, które umożliwią poprawę, żeby osiągnąć efekt skali, żeby być, żeby ta indywidualna sprawa przełożyła się na zmiany systemowe musiało być tysiące takich indywidualnych spraw natomiast kwestia, którą poruszyła komisja Europejska to jest kwestia odpowiedzialności administracji publicznej za to, aby program ochrony powietrza tyle właściwie przygotowywane, a w szczególności aby obywatele organizacje pozarządowe mają możliwość zastraszania takich programów do sądów administracyjnych w miały możliwość pewnej kontroli administracji i tego jak plany są osią, jakie środki są chyba te środki, które mają prowadzić to poprawa ochrony powietrza czy np. chce w regionach województwa czy miast, które np. największe źródłem zanieczyszczenia jest spalanie paliw stałych, czyli węgla i Teresa sprowadza się odpowiednio zakaz dziś takiej kontroli nad działaniami samorządów ani rządu w zakresie poprawy jakości powietrza nie mamy nie mamy jej, bo jak się okazuje nie leży to w naszym interesie nie możemy zostać programu ochrony powietrza, ponieważ zapadło prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził szef nie mamy takiego, a nie mamy interesu prawnego w tym, że zaskarżać dokumenty, które właśnie mają służyć poprawie jakości powietrza dlatego właśnie komisja wszczęła postępowanie ponieważ, analizując polskie przepisy orzeczenia mają świadomość sytuacji wszczęła postępowanie wyjaśniające będzie pytać polskiego rządu co się dzieje, że w innych krajach jest, a ponieważ trwają postępowania zapadają się prawomocne orzeczenia Sądu Najwyższego z obywatele domagają się zmian, lecz takich programów i one następują pan przykłady Wielkiej Brytanii czy Niemiec, ale też takich krajów jak Słowacja Czechy, ale też Węgry Rumunia, gdzie również toczą się procesy obywatele kontra państwo na wojnie o czyste powietrze bywają wśród nich takie, które prowadzą do spektakularnych zmian takie jak te, dzięki którym udało się doprowadzić do zmniejszenia ilości smogu w Krakowie uchwała antysmogowa, której wprowadzenie wymagało czy 2 batalii sądowych, które kończyły się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, które od zaraz jest możliwe okazało się, że może także obywatele mają to po i co dziś tego domagać Krakus z prowadził uchwałą antysmogową, która jest częścią właśnie programu ochrony powietrza zakaz spalania węgla 4 lat na terytorium Krakowa od września zeszłego roku obowiązuje taki zakaz, więc i nos wiemy, że od czynności efekt pozytywny efekt postać może, że powietrze w Krakowie poprawia się oczywiście bez włączenia okolicznych gmin wokół Krakowa do tego systemu z poprawa jest niestety powoli, a i mogłaby być szybsza, ale tak jest i dla reszty kraju powinna stanowić inspirację i motywację do działania, zwłaszcza że tę ustawę krakowianie wywalczyli sobie sami my też powinniśmy walczyć o tym, szybciej sprawniej im bliżej nam jeszcze, bo kolejna fala październikowy 19, które nałoży się na sezon smogowy może potrzebować nas o wiele bardziej dotkliwie niż czubek do usłyszenia scenariusz i prowadzenie Małgorzata Gołota w redakcjach produkcja Bartosz Dąbrowski koniec świata premiery w poniedziałki wieczorem na tokfm PL i aplikacji to efekt Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KONIEC ŚWIATA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA