REKLAMA

I Prezes Sądu Najwyższego powołany przez Prezydenta

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-25 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karina Lewicki nasz kolejny gość Bartłomiej Przymusiński sędzia rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry pani sędzia czy dobry pani dzień dobry państwu szybko poszło w sobotę lista z pięciorgiem kandydatów idzie do pana prezydenta Dudy w niedzielę pan prezydent mówi TVP, że wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to jego prerogatywa w poniedziałek wskazuje Małgorzata manowska na stanowisku pierwszy prezes Sądu Rozwiń » Najwyższego rozumie, że nie jest pan zaskoczony tym wyborem pana prezydenta nie jest zaskoczony myślę, że mało, kto jest zaskoczony już od dawna mówiło się o tym, że pani Janowska jest murowanym kandydatem do tego stanowiska, ale też chciałbym, żebyśmy wszyscy prześledzili jak doszło do tego, że została może 20 ze słowem zepchnięta na to stanowisko, bo nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniejsze zmiany przepisów, które przeprowadziła większy rządząca przypomnę, że przed uchwaleniem ustawy tzw. kagańca owej Sąd Najwyższy zgromadzenie miało przedstawiać 2 kandydatów prezydentowi ustawa kagańca rozmnożyły, a to już kandydatów, którzy mają być przedstawiani do 5 dzięki czemu właśnie to miało być gwarancją tego, że co najmniej 1 osoba w tej książce to będzie osoba wskazana przez osoby, które do Sądu Najwyższego zostały sadzone przez upolitycznioną krajową radę sądownictwa, czyli osoby, które prezydent powołał tam z naruszeniem konstytucji wbrew postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego co więcej osoby, które nie mogą orzekać zgodnie z uchwałą 3 połączonych izb i mamy paradoksalną sytuację pierwszym prezesem Sądu Najwyższego osobom powoływano na to stanowisko zostaje osoba, która nie powinna orzekać zgodnie z uchwałą tego Sądu Najwyższego właśnie, ale są też wątpliwości do samej procedury wyboru kandydatów, którzy zostali przedstawieni panu prezydentowi zresztą jest też mieliśmy też w zeszłym tygodniu list sędziów podpisany przez 50 sędziów Sądu Najwyższego skierowany do pana prezydenta z prośbą o Namysł wskazali, że skala uchybień powoduje, że poz. 1go prezesa Sądu Najwyższego może być podważana i sława podnoszone mogą być zarzut nielegalności procedury, która doprowadziła do jego powołania od powołania komisji skrutacyjnej począwszy przez uchwalenie porządku obrad zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego przez przez to, że ostatecznie to sędzia Stępkowski indywidualnie skierował listy kandydatów do pana prezydenta nie było uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego być powinno tak zgadza się to są poważne uchybienia i oczywiście znane są argumenty odnoszące się do tego, że poprzednik powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego odrębnych uchwał też nie była to jednak były sytuacje zasadniczo odmienne, bo wówczas porządek obrad był przyjmowany przez zgromadzenie i można będzie przez aklamację całe zgromadzenie zgodziło się na określony tryb postępowania z kandydaturami natomiast tym razem mieliśmy sytuację, w której pan Zaradkiewicz zablokował możliwość przyjęcia jakiegokolwiek porządku obrad, a następnie pan Stępkowski przeszedł nad tym do porządku dziennego i również uniemożliwiły poddanie pod głosowanie wniosku o to, że powinna być odrębna uchwała o przedstawieniu kandydatów, więc tutaj rzeczywiście mamy naruszenia, które doprowadziły w konsekwencji do naruszenia przepisów konstytucji i paradoksalnie jeszcze chciałbym powiedzieć, że o tym, iż taka uchwała jako druga o przedstawieniu kandydatów, a więc mamy najpierw akt głosowania, a następnie uchwały o przedstawieniu całej piątki kandydatów na to, że taka uchwała wymagana wskazywał Trybunał Konstytucyjny i za dawnych czasów, gdy jeszcze, ale prof. Rzepliński był na jego czele, ale wskazał na to nawet Trybunał w obecnym składzie rozstrzygnięcie z udziałem Mariusza Muszyńskiego, o którym przecież tak wiele słyszeliśmy pana prezydenta Trybunale, że to jest organ, który ostatecznie rozstrzyga jak widać, więc doszło do sytuacji, w której prezydent już sam się za marszałka oraz stosuje pewne wymogi określane przez ten Trybunał innym razem jeśli tak jak jest mu wygodnie ale, toteż oznacza, że mandat pani ma nas jest bardzo słaby i będzie mógł być one uchylone i możliwe, że ona nie nie doczeka końca, choć tej kadencji o samą sędzia manowska chciałabym zapytać, ponieważ państwo przygotowali jako instytucja taki ranking kandydatów na pierwszego prezesa oceniali państwo wg 8 kryteriów i Małgorzata manowska została tylko 1 plus za bogaty dorobek orzeczniczy, a zebrała, bo jest osobą, która zebrała najmniej głosów nie przepraszam Tomasz Demendecki miał 0 punktów, więc był troszeczkę gorszy od pani Manowskiej państwo między nimi oceniali czy kandydat nie zajmował wcześniej stanowisk politycznych czy nie miał zażyłych kontaktów z politykami dążył do zachowania niezależności Sądu Najwyższego od wpływów politycznych czy ma doświadczenie w orzekaniu w Sądzie Najwyższym szanuje orzeczenia polskie polskich sądów i europejskich trybunałów utrzyma poparcie środowiska sędziowskiego w tych wszystkich kryteriach Małgorzata manowska ma krzyż, który nie spełnia po prostu tych kryteriów tak bardzo zachęcam wszystkich słać do zapoznania się z tym rankingiem, który na naszej stronie internetowej i na naszym profilu Facebookowym zaktualizowali my ten raport punktację także wynikająca z tego jak przebiegało zgromadzenie ogólne i rzeczywiście ona ta punktacja jest druzgocąca dla Małgorzaty Manowskiej można od razu porównać z sędzią problem, który zebrał najwyższą możliwą liczbę punktów, bo po pierwsze, pani ani manowska znalazła się w Sądzie Najwyższym dzięki politycznym mechanizmom politycznym decyzjom prezydenta wcześniej upolitycznionej krajowej rady sądownictwa zlekceważyła uchwałę połączonych izb, gdyż wydawała orzeczenia już o wydaniu tej uchwały nie ma doświadczenia w orzekaniu w Sądzie Najwyższym nie ma poparcia sędziów po sędziowie, których pytaliśmy o opinię wypowiedzieli się, że nie powinna być powoływana na to stanowisko osoba, która przeszła przez upolitycznioną radę sądownictwa i widzimy, więc wyraźnie, że jest to osoba, która już na punkcie startowym nie ma zaufania koniecznego na tym stanowisku pan prezydent podjął jeszcze 1 decyzję powierzył funkcję prezesa Izby karnej Sądu Najwyższego sędziemu Michałowi Laskowski Emu sędzia Michał Laskowski to były rzecznik Sądu Najwyższego osoba znana z obrony niezależności Sądu Najwyższego sam jest oszołomiony taką decyzją twierdzi, że to nie czują przejmie musi porozmawiać z kolegami sędziami, ale decyzję prezydenta Michał Laskowski odbiera jako próbę klastrów Ania równoważenia sytuację, że tu powołuje Małgorzatę Janowską na pierwszą prezes, ale tutaj dam kogoś z tzw. starych sędziów czy Michała Laskowskiego na stanowisko prezesa Izby karnej jak pan czyta te decyzja Andrzeja Dudy to jest rzeczywiście chyba jakaś próba politycznego rozgrywania tej sytuacji pokazania może skoro na prezesa Izby karnej powołuje się osoby, która nie miała najwięcej głosów wśród sędziów tej Izby to równie dobrze można było powołać na pierwszego prezesa też osoby, która najwięcej głosów od zgromadzenia ogólnego nie zebrała tylko pierwszy prezes Sądu Najwyższego dotąd zawsze był powoływany się dotąd zawsze była powoływana funkcji osoba, która uzyskała najwięcej głosów zgromadzenia był to dobry zwyczaj Konstytucyjny, a przypomnę, że z przy stosowaniu przepisów konstytucji zwyczaj też odgrywa olbrzymią rolę nie tylko przepisy, a no też trzeba wskazać na to, że wśród sędziów Izby karnej sytuacja specyficzna, gdyż tam jest niewielu niewiele osób powołanych przez upolitycznioną KRS Joli się dobrze orientuję wśród 3 kandydatów z Izby karnej przedstawionych prezydentowi nie było ani 1 osoby, która co, do których byłyby zarzuty, że znalazła się Sądzie Najwyższym dzięki tej politycznej krajowej radzie sądownictwa pan doradził sędzią Laskowskim przyjęcie tej funkcji niektórzy twierdzą, że to dość istotne skoro jeszcze na czele Izby cywilnej stoi sędzia Zawistowski na czele Izby pracy sędzia Iwulski czy tzw. starzy sędziowie, więc może dobrze, żeby Michał Laskowski stanął na czele Izby karnej nie podejmuje się tutaj udzielę świat, gdyż są bardzo poważne argumenty za przeciw takiej decyzji zawierzam miał panu sędziemu Laskowskiego, wierząc w to, że podejmie prawidłową decyzję to wrócę do pierwszej prezes Małgorzaty Janowskiej, która w ostatnich dniach zapewniała sędziów, że będzie bronić niezależności Sądu Najwyższego przed politykami mówiła tak na tej sali wyczuwam taką wrogości taki strach, że przypominają się czasy dzieciństwa strach przed wojną nie musi się państwo obawiać żadnego odwetu brzydzę się przemocą czy pan daje wiary słowom Otóż będzie bronić niezależności Sądu Najwyższego przed politykami absolutnie choćby, dlatego że obserwują sytuację, jaka ma miejsce w krajowej szkole sądownictwa prokuratury, w którą kieruje, która kierowała złożyła rezygnację, którą tam, gdzie złożyła rezygnację, którą kierowała, a i, która w ciągu ostatnich kilku lat, który w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się zasadniczo, jeżeli chodzi o osoby wykładowców znalazły się tam wiele nowych osób, których przygotowanie merytoryczne jest dalece gorsza od osób, które tam wcześniej miały zajęcia, które z powodu tego, że podejmowane były określone decyzje teraz teraz już tam takich zajęć nie mają, więc nie nie mam tutaj absolutnie zaufania do tego, że pani manowska obroni Sąd Najwyższy przed naciskami politycznymi zresztą pełniła urząd wice ministra sprawiedliwości, gdy minister spaliła się Zbigniew Ziobro z latach 20052007 zdaje się i wówczas też nie została zapamiętana jako sztandarowy obrońca niezależności sądów przed politycznymi naciskami to jest niczym szczególnym się nie wykazała też na koniec co może pierwsza prezes co może w ogóle pierwszy prezes Sądu Najwyższego w jaki sposób może wpływać na pracę sądów oczywiście nie jest osobą omnipotencji, która decyduje o wszystkim ale gdzie ten kij w szprychy może składać, jeżeli będzie reprezentować złą wolę to dziś mamy przykład choćby tego co się znajduje na stronie internetowej Sądu Najwyższego zniknęło z niej pismo 50 sędziów kierowane do prezydenta Andrzeja Dudy po zakończeniu zgromadzenia nie wątpię, że bez co najmniej cichego przyzwolenia osoby aktualnie kierujący Sądem Najwyższym tak, by się nie stało, a jeżeli popatrzymy na te uprawnienia wynikające z ustaw ustrojowych to przede wszystkim pierwszy prezes Sądu Najwyższego zarazem przewodniczącym Trybunału stanu w pierwszy prezes Sądu Najwyższego decyduje, do której Izby trafią konkretne pisma, a więc będzie mógł podejmować decyzje działania mające np. odmrozić izbę dyscyplinarną, która nie powinny orzekać zgodnie z orzeczeniem Trybunału w Luksemburgu będzie mógł doprowadzić do tego, że pewne sprawy zamiast trafić do izb tzw. starych trafią do jej w tych obsadzonych przez polityczne nominacje krajowej rady sądownictwa, czyli do Izby kontroli nadzwyczajnej i Izby dyscyplinarnej oczywiście myślę, że nie jest jeszcze sytuacja, który obywatele powinni zupełnie tracić nadzieję, bo pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie może nakazać sędziom wydać określonego orzeczenia ich w tych 50 sędziach, którzy okazali swoją piękną postawę w czasie zgromadzenia ogólnego jest nadzieja, że sprawiedliwość jednak wciąż będzie zwyciężała, choć bez wątpienia taką osobą na czele Sądu Najwyższego będzie to trudne Bartłomiej Przymusiński sędzia rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dziękuję panie sędzio dziękuję bardzo, a więcej komentarzy dotyczących nowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej znajdą państwo w podcaście Anny Gmiterek-Zabłockiej na TOK FM PL gorąco państwu ten podcast polecam program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek teraz informacja o nich analiz, na które zaproszę państwa Agata Kowalska jeszcze państwu udanego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA