REKLAMA

Praworządność w Polsce: Jest coraz gorzej

Połączenie
Data emisji:
2020-05-26 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego wydziału prawa jedni i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o pracach komisji wolności sprawiedliwości spraw wewnętrznych parlamentu Europejskiego, która dyskutowała nad krytycznym wobec działań polskich władz raportem przewodniczącego tej komisji juana Fernanda Lopeza Aguilar w dwudziesto stronicowym dokumencie dotyczącym Rozwiń » tutaj cytat z tytułu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą polską zasad państwa prawa wyliczono kilkadziesiąt zastrzeżeń do zmian w Polskim wymiarze sprawiedliwości chodzi tu oczywiście o wprowadzone od 2016 roku zmiany w Trybunale Konstytucyjnym chodzi też krajową radę sądownictwa chodzi teraz Sąd Najwyższy chodzi o izbę dyscyplinarną, ale też o inne kwestie związane z praworządnością w Polsce jak choćby wybory prezydenckie przekazanie danych poczcie polskiej wyłączenie Państwowej Komisji Wyborczej to wszystko w tym raporcie, jakiej formie się znalazło, ale może pomówmy o tym jak ten raport czy w ogóle ma do działań Unii Europejskiej i komisji Europejskiej w związku z naruszeniami praworządności w Polsce jak on jest usytuowany ta dyskusja w komisji co ma właściwie dać ten raport jest elementem procedury wszczętej przez komisję komisja Europejska wszczęła przeciw Polsce procedurę o stwierdzenie ryzyka poważnego naruszenia wartości unijnych konkretnie państwa prawa ta procedura obecnie toczy się przed radą Unii Europejskiej, czyli przed ministrami państw członkowskich w ramach procedury parlament Europejski przygotował swój raport, w którym kolejny raz zresztą otwiera ta opinię komisji wspiera wniosek komisji to, że należy stwierdzić istnienie w Polsce od ryzyka naruszenia wartości i też tym razem przedstawia bardzo wiele redaktor słusznie zauważył naruszeń, których komisja nie wskazywała to jeszcze nie było po prostu i które jego zdaniem zdaniem autora raportu to stanie prawdopodobnie przyjmie również cały parlament Europejski należałoby dodać tej procedury wszczętej przez komisję Europejską przeciw Polsce, więc jest to element procedury kat koniec toczy się od grudnia 2017 roku, czyli teraz mamy dyskusję jak rozumiem ta dyskusja może wprowadzić jakieś zmiany do tego do tej wstępnej wersji raportu, bo to jest właściwie taki trafia się mówi raportu przygotowany przez komisję komisja, a następnie nad tym głosować w czerwcu przyjąć albo jak rozumiem odrzucić i dopiero co się dzieje dalej to znaczy rzeczywiście to chyba do jutra można zgłaszać propozycje zmian w komisji Europejskiej i po tym, będzie głosowanie całego parlamentu Europejskiego dopiero zaplanowane na wrzesień 2020 roku tym głosowaniu odbił audyt zostanie przyjęta ostateczne stanowisko parlamentu Europejskiego w postępowaniu przeciw Polsce, więc to jest dość długi marsz powiedziałbym jeszcze, ale chyba jeszcze jest także będzie głosowanie w samej komisji prawda w czerwcu tak, ale tak jak pan redaktor powiedział tak najpierw głosowanie w czerwcu komisja zakłada, że komisja przegłosuje raport ewentualnie zmienić go od budżetem mogą zgłaszać poprawki to całość idzie dopiero do całego parlamentu we wrześniu, więc najpierw komisja potem cały parlament teraz załóżmy, że tych poprawek nie będzie komisja przyjmie parlament też co się wówczas dzieje nie jest wiążący dokument to jest stanowisko instytucji Europejskiej z wiążący sposób może decydować o tym, istnieniu ryzyku ryzyka przepraszam nie poważnego naruszenia rada Unii Europejskiej, więc to jest tylko etap w tym procesie w praktyce znaczenie tego dokumentu jest dużo bardziej polityczne niż prawne, a netto dopiero będzie, kiedy taki raport zaszkodzi nam np. jakieś postępowanie przed sądami międzynarodowymi mieć, bo dość czarno na białym wykłada wszelkie naruszenia, które mają w Polsce miejsce natomiast w tej chwili jego znaczenie przede wszystkim polityczna nie ma żadnej mocy wiążącej jest to świadczenie dokonane przez parlament europejskie reprezentacje obywateli Unii Europejskiej, a to co pan wiedział przed chwilą też ciekawe to znaczy w jakim sensie tego rodzaju raporty mogą się sprzedawać stroną w postępowaniach przeciwko Polsce z nie tylko w przypadkach Polski, ale strony powołują się na podobne raporty różnych organizacji międzynarodowych czy też instytucji takich jak parlament Europejski w postępowaniach przed europejskim Trybunałem praw człowieka i też przed Trybunałem sprawiedliwości Luksemburg, kiedy strona chce do jeszcze jakimś państw np. nie działa poprawnie sposób system sądowy to oczywiście bardzo ograniczone możliwości zrobienia tego czy pomocy tradycyjnych środków dowodowych tak będzie będzie wzywać świadków usunięcie przebyć prześladowanych w tym kraju i takie raporty pewnym sensie zastępują dowody i tego, że w danym kraju jeśli śle tą może być nawet przed sądami krajowymi np. ktoś będzie chciał stwierdzić, że orzeczenie polskiego sądu nie powinno zostać wykonane we Francji, ponieważ nie zostało wydane w warunkach gwarantujących niezawisłość sędziowską czy też będzie powoływał się właśnie takie raporty budzące w Polsce niezawisłość sędziowska nie jest gwarantowana częstość popularna taktyka procesowa, czyli rozumiem, że to nie jest sytuacja, w której ten dokument sam sobie wiele zmienia natomiast on wzmacnia przeświadczenie o tym, że Polski wymiar sprawiedliwości przeżywa głęboki kryzys i praworządność w Polsce rzeczywiście jest łamana tak jest panie redaktorze co więcej to co pan redaktor też już zauważone początku ten dokument jako 1 z nielicznych powiedziałbym idzie dużo dalej niż krytyka wymiaru sprawiedliwości on omawia takie pewne ktoś zauważył zmiany prawa wyborczego w Polsce kontrole wyborów dokonywane przez nową izbę Sądu Najwyższego z wybraną w warunkach ewentualnych niezawisłość sędziowską, a więc na kort jest też stosunkowo szeroki jeśli chodzi o perspektywę spojrzenia na następujące w Polsce zmian jeśli dobrze rozumiem to tak pozuje w tej chwili na materiale euro aktyw PL to znalazły się tam nawet wzmianki o problemach programu trzeciego polskiego radia i o tym, głosowaniu na listę przebojów i usunięciu piosenki Kazika Staszewskiego trybu jest lepszy niż mu, więc coraz wyraźniej widać, że ten zakres zainteresowania tym co się dzieje w Polsce i naruszeń także wydaje się wolności słowa zaczyna być przez komisję oraz znać przez instytucje unijne nie przez komisję tutaj akurat przez komitet komisja wolności sprawiedliwości spraw wewnętrznych parlamentu Europejskiego także być precyzyjnym to zaczyna być coraz bardziej widzianej coraz szerzej jak będą udokumentowane tak zdecydowanie tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o samo radio to było w trakcie podnoszone w trakcie dyskusji nie samym raporcie raport troszkę wcześniej chyba powstał po prostu przed tymi problemami, ale rzeczywiście tutaj widać dużo szersze spojrzenie na polskie problemy niż tylko ograniczone do wymiaru sprawiedliwości oczywiście pytanie nasuwa się może przełożyć, jeżeli już mówimy o samej radzie Europejskiej jako tym ciele, które podejmuje decyzje polityczne podejmuje decyzję rzeczywiście wiążące to co tam może zajść sytuacji, kiedy te raporty będą coraz bardziej krytyczne wobec Polski to znaczy nie da na obecnym etapie mamy do czynienia z radą Unii Europejskiej rada Europejska wykłada na kolejnym, ale generalnie to jest partie polityczne pytanie, bo to jest pytanie o to, w którym momencie inne państwa członkowskie stwierdzą czy koszty tolerowanie zachowań Polski są zbyt wysokie i że chęć zachowania dobrych stosunków z rządem polskim nie jest tego Warta w momencie, kiedy to stwierdzą NATO stwierdza również w Polsce istnieje o wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości, ponieważ z punktu widzenia prawnego jest pewne, że to ryzyko zachodzi, więc w tej chwili jest to kwestia woli politycznej takie raporcie raport parlamentu Europejskiego stwarzało oczywiście nacisk na rządy, żeby dokonać tego świadczenia, ponieważ parlament Europejski wyraża wolę obywateli społeczeństwa państw członkowskich, zwłaszcza państw zachodnich są coraz bardziej nastawione powiedziałbym radykalnie przeciwko tzw. reformą dokonującym się w Polsce, więc kropla drąży stały takie raporty takie dokumenty też okazję nastawienie opinii publicznej to nastawienie opinii publicznej rzutuje na stanowisko rządów państw członkowskich prać dziękuję bardzo, dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był z nami 1317 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA