REKLAMA

Rolnictwo kontra zachowanie bioróżnorodności

Połączenie
Data emisji:
2020-05-26 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami prof. Zbigniew Karaczun ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego ekspert koalicji klimatycznej dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu w komisji Europejskiej nowe strategie dotyczące bioróżnorodności pytania jak te strategie mają w ogóle do kwestii rolnictwa obecnie praktykowanego w Unii Europejskiej w jaki sposób ona on one mogą to rolnictwo zmieniać i w jaki sposób wpływają na to co postrzegamy jako rolnictwo Rozwiń » ekologiczne może tak byśmy zaczęli to możemy zacząć od tego, że powiem powiem w ten sposób za rolnictwo ogromne znaczenie dla różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach z 1 strony przekształca różnorodności wpływa negatywnie NATO różnorodność, a z drugiej strony jest to tak działu działalności człowieka, które uprawiamy bardzo długo w związku z tym wiele gatunków jest uzależnionych od rolnictwa i od otwartego krajobrazu to nie tylko tak, ale nie ssaki wiele innych gatunków rośliny samo rolnictwo także posługuje się różnorodnością biologiczną, więc jasne, że ta strategia Unii Europejskiej dotyczące różnorodności biologicznej dotyczy także rolnictwo to co jest istotne to strategia odwołuje się do konieczności zobaczenia w rolnictwie szansę na ochronę różnorodności biologicznej, ale takiej szansy, która będzie również wzmacniała rozwój społeczny gospodarczy, czyli kreowała nowe miejsca pracy budowała pewien rynek na bezpieczne i pełnowartościowe produkty żywnościowe mówi się tutaj, że rolnictwo ekologiczne powinna Unii Europejskiej zająć co najmniej 25% gruntów rolnych gruntów uprawnych, że ona będzie za to przyniesie około 500 000 nowych miejsc pracy, ale to co jest niezwykłe w tej strategii w tym dokumencie, który przecież opublikowano kilka dni temu jest to, że on wskazuje, że te działania są także nie z niezwykle ważne w kontekście wychodzenia Europy kryzysu około 19, że to jest wzmacnianie odporności Europejczyków mieszkańców Unii Europejskiej właśnie na różnego rodzaju negatywne oddziaływania zdrowotne w tym pan tym koronacji Rosa podejmie w jaki sposób, dlatego że tak naprawdę tylko pełnowartościowe żywność dobrej jakości małą ilością negatywnych pozostałości środków chemicznych stosowanych dzisiaj powszechnie w konwencjonalnym rolnictwie będzie wzmacniać nasze zdrowie będzie wzmacnia się naszą odporność związku z tym to jest powiązanie to jest dla mnie niesamowite jak w 1 dokumencie można powiązać kwestie właśnie różnorodności biologicznej robione także ona chroniła również Klima, ale jednocześnie właśnie ze zdrowiem człowieka i wychodzeniem w pewnej zapaści ekonomicznej gospodarczej to jest nawiązanie do tej przepraszam jeszcze do jedno to nawiązanie do tego co Unia w tej chwili czy nowa przewodnicząca Unii w grudniu zeszłego roku ogłosiła się do tego na nowego Europejskiego ładu zielonego, czyli tego bardziej proekologicznego pro środowiskowego strategii rozwoju gospodarczego oczywiście, zanim ta strategia zostanie przyjęta stanie się faktem to jeszcze dużo czasu może minąć, ale warto zastanowić nad tym jak zdaniem komisji rolnictwa Unii Europejskiej powinno wyglądać i na ile tutaj widać takich kont konflikty między tym co teraz nazywamy właśnie rolnictwem konwencjonalnym, a tym na co chciałaby stawiać Unia Europejska ojciec ogromnie długa dyskusja nie wiem czy zdążymy kilka minut o tym, powiedzieć, ale można powiedzieć także dotychczasowe oraz naszych inaczej możemy zacząć tego, że nad wspólną polityką rolną na europejskim rolnictwem ciąży pewna klątwa wizji rolnictwa, który został ukształtowany po drugiej wojny światowej na początku utworzenia Unii Europejskiej o okres, kiedy Europa była 1, która była głodna, która była zburzona przez zniszczoną po drugiej wojnie światowej chodziło o to, żeby wyprodukować szybko dużą o to, żeby nakarmić Europejczyków mieszkańców Unii Europejskiej jeszcze Europejskiej wspólnoty gospodarczej, żeby odnieść dobrobyt, czyli rolnictwo wielkoobszarowe koryta dokładnie chodzi nam o wielkość produkcji jak najwięcej i jak najtaniej no bardzo szybko okazało się, że nadwyżki żywności w Europie mamy, że już mamy za dużo tej żywności jest, więc zaczęliśmy tą rolnictwo zmienia natomiast niestety żadna dotychczasowa reforma nie przyniosło oczekiwanych efektów wieś Europejska pustoszeje inżyniera ludzie wyjeżdżają ze wsi także właśnie to jest spowodowane tym procesem tworzenia wielkoobszarowe gospodarstwa, bo jeżeli mamy produkcję zwierząt mamy ferment jest 10 000 zwierząt w warunkach przemysłowych hodowlanych to wiadomo, że dla niego dla tej produkcji nie opłaca z naszych nie będzie konkurencją małe gospodarstwo rodzinne, które otrzyma 1020 czy nawet 50 zwierząt i gospodarstwo rodzinne zaczęły padać to spowodowało spustoszenie wsi to spowodowało kompletną zmianę charakteru terenów wiejskich i taki ogromny presję na środowisko przyrodnicze, które jest tym spowodowane właśnie tym wielkoobszarowe czy przemysłowym przemysłową wzornictwo i tak jak kilkukrotnie Unia Europejska próbowała reformować swoją politykę to przynosiło mniejsze lub większe efekty nie nie doprowadziło do przełomu myślę, że wreszcie chyba doszło do polityków unijnych, że trzeba bardziej śmiałe reformy musimy rzeczywiście zmienić sposób podejścia do rolnictwa, że musimy jednak odtworzyć ten tradycyjne z osób w produkcji rolnej opartej o dużym stopniu na takim bezpośrednim kontakcie człowieka przyrodą i w ze swoim gospodarstwem stąd m.in. postawienie na rolnictwo ekologiczne tak jak mówiłem, ale tu także taki postulat, że w ciągu najbliższej dekady powinniśmy zmniejszyć o 50% ile środków chemicznych, które stosujemy w rolnictwie także po to, żeby nie zniszczyć przyrodniczej bazy produkcji żywności, żeby nie spowodować, że gleby będą martwe jałowe, żeby nie za wody, żeby nie spowodować tego, że rolnictwo nadal będzie ogromnym emitentem gazów cieplarnianych będzie powodowało czy przyspieszało zmiany klimatu, które są śmiertelnie groźne do tego sektora może wyjaśnijmy co rozumiemy przez rolnictwo ekologiczne, bo to jest istotne, żeby zrozumieć dobrze, jakiego rodzaju cele rolnictwo musi spełni nasze rolnictwo, które naszą podstawową cechą rolnictwa ekologicznego jest to, że tam produkcja zamknięte w obrębie gospodarstwa znaczy odpady, które powstają są wykorzystywane później, żeby produkować kompost, żeby przywracać składniki wspomnę pokarmowe roślinom w ten sposób, żeby nie wprowadzać żadnych sztucznych chemicznych środków wspierania produkcji rolnej czy mieli to jest rolnictwa, który nie stosuje pestycydów, które nie stosuje nawozów sztucznych, które wzmacnia poprzez m.in. sąsiedztwo rożki następstwo roślin ze stworzeniem prawidłowego krajobrazu Rolniczego odporność upraw na choroby szkodniki tolerując, nic więc spadek plonów, ale właśnie o to, żeby produkować żywność lepszej jakości, żeby nie wywierać nadmiernej presji na środowisko przyrodnicze, żeby chronić tą przyrodniczo podstawę produkcji żywności, jaką jest przyroda jako środowisko jako np. o wady owady zapylające, której zresztą strategia Unii Europejskiej to obecnie czy zaproponowana także na nie zwraca ogromną uwagę, bo to ogromna potrzeba, żeby chronić te wady dlatego żona generują ogromne zezwala dla dla człowieka właśnie powodująca planie udając, że może otrzymywać plon, a czy mając świadomość no tak powiedziałem, że pan doskonale wie jak z jakimi reakcjami mogą się spotykać takie wizje zmiany rolnictwa i samych rolników i niektórych specjalistów od rolnictwa, czego się pan spodziewa się będzie działo wokół tej strategii w sensie nie jest trudno powiedzieć, dlatego że z 1 strony rzeczywiście lobby rolnicze wielkich producentów rolniczych Chin to w Polsce także jest dostrzegany jest bardzo silna Polska tutaj jest o tyle może wydawać zaskakujące, że przywołałem przykład Polski, bo to jest zawsze mówimy, że przez polską są rozdrobnione małe gospodarstwo rolne, ale jak popatrzymy na decyzje, które podejmują dzisiaj minister Ardanowski to widać, że one są podejmowane pod wpływem lobby wielkich producentów m.in. pozwolenie czy zezwolenie na stosowanie pestycydów, które zabijają pszczoły tylko o to, żeby chronić uprawy rzepaku jest takim ewidentnym przykładem ukłon w stronę lobby wielkich producentów parytet tej rośliny, ale też ze warto pamiętać, że ta ten podział na te małe rozdrobnienie na małe gospodarstwa wcale nie musi odzwierciedlać tak jak wygląda produkcja prawda to jest kwestia rozwiązań w oczy i oczywiście, że ta oczywiście, że tak natomiast ja myślę, że jak popatrzy się na ostatnie 23 lata to widać, że się budzi pewna bardzo silna świadomość tego, że jeżeli będziemy dalej walczyć z przyrodą tak jak robiliśmy robimy jeszcze do dzisiaj to walka jest przegrana to znaczyć, że przegramy to, że po prostu gatunek czy rozwój gospodarczy będzie znacznie spowolni niż spowolniony, że nie zrealizujemy swoich celów na dzisiaj możemy powiedzieć, że młodzi ludzie pokolenie, które w tej chwili wchodzi w dorosłość prawdopodobnie będzie żyło w gorszym świecie niż my dzisiaj 5060 lat powiedział, że otrzymaliśmy to ludzie od naszych rodziców ani o ziemię od nas Szmal znacznie otrzyma znacznie gorszą niż myśmy dostali od naszych rodziców w związku z tym to świadomość rośnie, że my musimy, że mierzymy się w tej chwili z granicami wydolności systemu Przyrodniczego, jeżeli radykalnie zmienimy naszego podejścia do rozwoju rolnictwa przemysłu rolni i rozwoju społecznego to to naprawdę no czeka nas bardzo głęboki kryzys ja nie chcę używać tutaj wielkich słów zagłada, ale czeka nas co najmniej bardzo głęboki kryzys ja myślę, że w tym kontekście także można zobaczyć to co się dzieje w tej chwili kryzys spowodowany powideł, który coraz częściej, mówi że on także ma swoje przyczyny w takim braku poszanowania człowieka wobec przyrody takiego wejścia człowieka wtargnięcia systemy przyrodnicze, bo ewidentnie Korona rozprzestrzenił się nas na człowieka ze zwierząt to to to myślę, że ta świadomość, że musi nastąpić zmiana musimy zmienić dotychczasowy system system także produkcji rolnej rośnie coraz bardziej wymuszana przez konsumentów proszę zauważyć np. na rosnącą popularność spółdzielni taki żywnościowych, gdzie mieszkańcy miast budują zbierają się kilkadziesiąt kilka naście kilkadziesiąt osób nawiązują kontakt kontakt producentom rolnym rolnikiem bezpośrednio od niego, skracając winie dostaw jakby, omijając wszystkich od pośredników bezpośrednio od niego kupują żadnych przewożą i Ross dysku oraz gdy z trybu rozwojowe wewnątrz własnej własnej grupy osób takie ruchy, które myślę, że coraz bardziej będzie zmian będą zmieniały rolnictwo proszę zauważyć jak rośnie popularność diety wegańskiej wegetariańskiej Press sprzeciwem także wobec przemysłowego niehumanitarnego traktowania zwierząt myślę, że to od to są te ruchy, które wymuszą zmiany w rolnictwie dziękuję bardzo, prof. Zbigniew Karaczun szkoła główna gospodarstwa wiejskiego ekspert koalicji klimatycznej 1336 za chwilę informacje dzięki roli łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA