REKLAMA

Wielki i zielony - KE przedstawiła projekt unijnego budżetu. Czy Polska jest gotowa by z niego skorzystać?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-05-27 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz połączyliśmy się teraz z Zofią Hetmańską ekspertką ośrodka analitycznego WiseEuropa dzień dobry dzień dobry dziękuję za zaproszenie dziękujemy za przyjęcie, bo bardzo też zależy nam na pani opinii czy analizie związku z ogłoszone dzisiaj przez komisję Europejską projektem kompromisowym projektem budżetu, który oczywiście poszerzone od 750 miliardów euro grantów i pożyczek w ramach po pandemii ręcznego post pan po pandemii danego Rozwiń » funduszu pomocowego mówiliśmy o tym, więcej po 1520 Tomasz Bielecki na gorąco relacjonował komentował opiniował to co komisja ogłosiła, ale w tym, że w tej naszej teraz w tej chwili światopoglądzie chciałabym właśnie Zofia Szymańska pomogła nam ocenić jak bardzo jest zielony ten budżet to jest o tyle istotne, że przynajmniej w deklaracjach, ale wydaje się, że w czynach również komisja Europejska nie tylko, że chce zazieleni budżet, ale cała koncepcja zielonego ładu, czyli całej transformacji na zielone ma być tym silnikiem do wzmacniania rynku pracy czy odbudowy częścią rynku pracy do budowy poranionych przez pandemię gospodarek i w ogóle ma być 1 fundamentem tak naprawdę rozwoju przyszłego rozwoju Unii Europejskiej czy ten budżet spełnia te zapowiedzi te aspiracje dokładnie tak Europejski zielony ład jest 1 z tych 2 wymiarów, które komisja Europejska przytoczyła jako obszary kluczowe, wg których ma się odbywać odbudowę gospodarki po kryzysie drugim z tych obszarów jest cyfryzacja jeśli chodzi o 8 aspekt klimatyczny czy ten zielony to w zdecydowanie pozytywne sygnały w zasadzie każdy z tych wymiarów, bo komisja w dokumentach przedstawionych o pierwsze 30 przedstawia 3 wymiary tego narzędzia odbudowy gospodarki to jest zarówno pomoc skierowana do podmiotów publicznych, jaki system wsparcia mobilizacji finansów prywatnych i w obu tych elementach widać, że komisja stawia na zielone rozwiązania w zasadzie w sposób pośredni w pierwszym szczególnie w tym największym module tego tego programu można nazwać, czyli odbudowa i odporność taki instrument komisja przyjęła których, który będzie przeznaczony 560 miliardów euro i ta ten cały mechanizm ma być podporządkowane priorytetem w określonym przez SMS Europejskiej tutaj znowu ta pośrednicy wynika z tego, że teraz prezydencję natomiast obejmują Niemcy, które w ubiegłych dniach tygodnia zapowiedziały, że priorytetem dla nich odbudowy gospodarki będzie właśnie Europejski zielony ład i jedno 1 Niemcy przejmują prezydencję twierdzą, że dla nich priorytetem jest zielony ład i tak będą rozumie prowadzić te negocjacje budżetowe na to wygląda tak bliska wszystko emocje skłania dalej mamy zamiar Europejskiego funduszu sprawiedliwej transformacji tutaj w zasadzie od liczby 0, gdzie zaczęły się rozmowy na temat tego funduszu przez 7,5 miliarda, które byłyby na stole przy ostatnich negocjacjach do 40 miliardów przedstawionych w dzisiejszej propozycji, więc te kwoty zdecydowanie się tu zwiększyły minister też warto pokazać, że przekrojowo w ogóle zmieniło się podejście do wymiaru klimatycznego trochę w dzisiejszych dyskusjach na temat odbudowy gospodarki nikt nie podważa w tej chwili może jeszcze czy te fundusze powinny pójść Europejskiej runęła dzisiaj dyskusja toczy się jak te fundusze się rozłożą, ale priorytety na chwilę obecną nie są podważane tymi priorytetami tutaj zdecydowanie komisja sięgnęła po rozwiązania, które były w zasadzie przygotowania były przygotowywane pod Europejski zielony ład teraz stanowią bezpośrednią otworzyć na kryzys to jest zarówno falę termomodernizacji, którą komisja stawia i na pierwszym miejscu później jest mobilizacja finansowanie odnawialnych źródeł energii i z trzecim elementem, który coraz częściej przewija w kontekście planów komisji Europejskiej jest wodór infrastruktura wodorowa dzisiaj nie ma rozwoju strategia zdaje się mają przedstawić przedstawiły okażą się dziś tak coś miało być takiego z Berlina głos jako 1 z pierwszych krajów ich pierwszy Europejski kraj przedstawia taką, która strategia zdecydowanie widać, że też funduszu pod postacią o funduszu strategicznych inwestycji ten wodór został dzisiaj wymienione tu proszę powiedzieć co to znaczy, że on uzyskuje rolę, że tak renomowani rozwinąć to jest taka strategia wodorową, jaką rolę ma ten wodór odegrać wybór jest postrzegany jako kolejne źródła energii, które będzie funkcjonowało obok istniejących odnawialnych źródeł energii jest zdecydowanie 1 z nowszych technologii i taka, która wymaga jeszcze bardzo dużych nakładów inwestycyjnych SA same badania i razem, więc tutaj z dlatego wydaje się, że dziś jest tyle o tym, nowe, bo komisja Europejska też dzisiejszym planie przedstawionym dotyczący właśnie odbudowę tego funduszu Europejskiego stawia też bardzo duży nacisk na rozwój badań innowacji w postaci programu horyzont 2020 i czy właśnie fundusz strategicznych inwestycji wydaje się, że faktycznie ten wodór zacznie odgrywać rolę zaczynają im będąca dyskusja toczy się na temat tego czym ma być to niebieski czy zielony wodór, czyli czy ma pochodzić on paliw kopalnych czy w idealnym scenariuszu ma nie być obciążone właśnie to emisyjność, ale na pewno jest to ich najnowsza dyskusja i takie, które i, którą nowelizowanego takie panele fotowoltaiczne czy innych wiatr czy hydra energia zdecydowanie już dawno temu przeszła też myślę jeśli mówimy w ogóle bym zielony w wymiarze tego co dzisiaj zostało przedstawione myślę, że bardzo ważny podkreślenie zrównoważonego finansowania do tej pory zrównoważone finansowanie miało być wdrożone jako kolejny wymiaru Europejskiego zielonego ładu czy ten wymiar, który pozwoli na przekierowanie tych inwestycji z wysoko emisyjnych niskoemisyjny dziś widać, że zrównoważone finansowanie ma w ogóle dyktować cały proces inwestycyjny, czyli to nie jest nowe strategie, które gdzieś zboku się rozwija tylko z centrum całego planu inwestycyjnego czy coraz to zrównoważone finansowanie dużej, proszę bardzo, bowiem zakaz finansowania kopalni dokładnie tak to jest zrównoważone finansowanie tak naprawdę pozwala na zdefiniowanie, które inwestycje są zielone, które inwestycje są zgodne ze założeniami komisji Europejskiej dotyczące dekarbonizacji gospodarki najważniejsze spotkanie tego, że nie mówimy tylko i wyłącznie o klimacie i energii są także pozostałe wymiary równoważności, czyli tak jak bioróżnorodność zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i tutaj znowu chodzi dosyć nowy element, który był wypracowanym właśnie przy okazji strategii zrównoważonego finansowania, czyli zasada nie szkodzić po raz pierwszy zeszyt zasady wystaw wykorzystano taksonomii tym słowniku zrównoważonych inwestycji, który ma służyć inwestorom do bardzo prostego określania czy dana inwestycja może zostać, więc finansowane spełnia kryteria zielono ci, a i w ramach właśnie tej tak co najmniej zostały określone warunki, jakie musi spełnić dana inwestycja, aby nie szkodzić pozostałym wymiarom zrównoważonego rozwoju, bo jeżeli nie inwestujemy co to nie dostanie pieniędzy z banku odbudowy i rozwoju tak znaczy to, czego dotyczy w jakiej instytucji finansowych o będzie dzisiaj w zasadzie patrząc na ogłoszenie tak ekonomię ma wyzna ich, by w ogóle cały ten pakiet 20 tego celu takie dofinansowanie 25% inwestycji ma być przeznaczone na cele klimatyczne komisja pierwszy zapowiada ich bardzo precyzyjne śledzenie tego jak fundusze są wydawane nie będzie można pod byle czego pod inwestycje klimatyczne teraz to jak określane są inwestycje klimatyczne jest określany przez właśnie tak słono mnie, więc to jest duży bardzo system, który jest kuzynem żony jeśli mamy wielki pakiet inwestycji określony na 2 000 000 z tego 25% idzie na klimat, a to czy to co to jest, jakiego rodzaju to są inwestycje i jakie mogą być zakwalifikowane jako inwestycję problematyczne jest określany przez ekonomię i niekoniecznie nie tylko nie może szkodzić klimatowi czy ma działać na rzecz klimatu, ale nie może szkodzić pozostałym wymiarom i jest stawianie tego, by centrum całego tego planu inwestycyjnego jest bardzo ważne w kontekście tego, że trzeba sfinansować ten Europejski zielony ład i jest to narzędzie, które pozwala przekierować finansowanie, które już dzisiaj istnieje jest za potrzebne zasoby finansowe już dzisiaj są, a i są wykładane nowe tak 2 000 000 to jest dosyć niespotykane kwota, której dno 3 miesiące temu jeszcze byśmy nie rozmawiali, więc patrząc na to z tej perspektywy trzeba będzie te zapewnić, że te finansowanie będzie skierowane na inwestycje, które będą przyczyniały się długoterminowym w tworzeniu wartości, które nie będą służyły, jakby nikt nie pozwolono utopić tej kasy inwestycje, które są sprzeczne z dalszymi celami Unii Europejskiej to na koniec, podsumowując z perspektywy polskich najistotniejsze po pierwsze, wzmocnienie funduszu sprawiedliwej transformacji do 40 miliardów to jest bardzo dużo miał być 7,5 miliarda Polska zamierza być poważnym beneficjentem tego no oraz niepokojące z perspektywy polskiego rządu czy ci, którzy wspierają kopalnie właśnie te zapowiedzi o ograniczonym bardzo finansowaniu na koniec chciałbym jeszcze panią zapytać tak po pani opinię, bo to są na razie jakiś dokument zapisy prawne, a w praktyce jak dużą to będzie oznaczało ono rewolucję w unii Europejskiej myślę, że stosunkowo dużą myślę, że do tej pory jak nawet była mowa o zazielenianie tych wieloletnich ram finansowych to wszyscy podchodzili do tego nie tak na serio, że albo w mniejszej mierze teraz, jeżeli widzimy w każdym z tych pakietów czy instrumentów zapowiedzianych wymiary zielone to zaczyna to być bardzo serio znaczy zawsze było na serio teraz rozumiemy, że jest na serio może tak druga kwestia jest też taka, że dzisiaj ze zdań zaczynamy sobie sprawę zdawać sprawę, że brakuje nam instrumentów i przygotowania do rozumienia tego, jakiego ska niedźwiedzie oraz inwestycje dzięki skali inwestycje będą potrzebne i my nie potrafimy dzisiaj w Polsce w niektórych krajach już te instrumenty są tworzone nie potrafimy określić jak i jak inwestycję wykorzystać jak ten plan inwestycyjny stworzę to jest wielkie wyzwanie, żeby skorzystać z tych środków po prostu ogromne wyzwanie, które jest równa jest potrzebne te strategie długoterminowe strategie klimatyczne to jest zarówno potrzebne i w terytorialny sprawę terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, jaki świadomość tego, gdzie te przepływy finansowe dzisiaj są, jakiego rodzaju inwestycji dzisiaj realizujemy tutaj w ogóle nie mamy mechanizmów, które pozwalają nam śledzić inwestycje klimatyczne my jako fintechy takimi rozwiązaniami pracujemy, ale nie są wdrożone w skali centralnych z perspektywy wymiarach to jest ogromne wyzwanie przed nami i tak, bo po prostu chodzi o mówiąc wprost bardzo dziękuję za komentarz ten komentarz wyjaśnienie też na gorąco, bo przecież znamy ten projekt od 3 godzin tak ostatecznie dziś przedstawiła komisja Europejska go Zofia Hetmańska ekspertka analityczka ośrodka analitycznego WiseEuropa komentowała dla państwa właśnie z tej perspektywy Zielonej, która ma być fundamentem 1 z 2 obok perspektywy cyfrowej najbliższego budżetu poszerzonego do tych 2 000 000, bo o pandę mityczne fundusz pomocowy tyle co dzisiaj światopoglądzie przygotowaliśmy dla państwa z Martyną Osiecką program realizował Adam Szurek informacje o nich jeszcze więcej sportu tam o powrocie do rozgrywek Pucharu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA