REKLAMA

Niższe pensje na dłużej, łatwiejsze zwolnienia w budżetówce i przymusowy urlop - Tarcza 4.0 w Sejmie

Światopodgląd
Data emisji:
2020-05-28 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz czas na czwartą tarcze antykryzysową, która jest właśnie procedowana w Sejmie, jeżeli państwo nie nadążać za tymi tarciami wydaje się, że jesteście no i zaryzykuję stwierdzenie, że w większości rzeczywiście coś co kilka tygodni pojawia się nowa tarcza jak się pojawia to się z błyskawicą przechodzi bardzo szybko można czasem się nawet nie zorientować, bo nie towarzyszy jakaś wielka debata pytanie jak bardzo towarzyszyły czwartej Rozwiń » tarczy tarczy 40 konsultacje tzw. konsultacje społeczne może tego pytania nawet zacznę rozmowy z dr. Piotrem ostrowskim ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych, które państwo się przez skarb, więc dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry pań jak tam z konsultacjami było tym razem ma to słowo bardzo na wyrost praktycznie żadnych pierwszą konwencję ustawy otrzymaliśmy pod koniec kwietnia ministerstwo rozwoju to no nazwijmy po konsultacji konsultacje trwały 1 dzień, bo tyle wyznaczyło nam ministerstwo rozwoju czasu na dość obszerny, bo kilkudziesięciu końcowy dokument bardzo skomplikowane do jeszcze nieco później odbyły się odbyła się telekonferencja w ramach prezydium rady dialogu społecznego, podczas której przewodniczący OPZZ wyraził swoje uwagi do tego projektu bez żadnego żadnej informacji zwrotnej ze strony ministerstwa pracy w ministerstwie trwały przez cały maj i przez ten czas nikt się z nami konsultował nic nie pytał nasze nasze opinie nie były interesujące widocznie dla ministerstwa no najwyraźniej w Dariusz Rosati po zwraca uwagę, że ustawa kominowa była zmieniana 42×, więc w sumie to i tak nie jest jeszcze w nie są pełni możliwości procedowania przez obecną ekipę rządzącą rozmawiamy ja rozmawiam z przewozu przedstawiciele związku zawodowego OPZZ przypomnę, więc skupimy się na tych zapisach, które dotyczą prawa pracy i sytuacji pracowników w dużej mierze rozwiąże uważa pan, że ona jest anty pracownicza, bo tyle już przeczytałam pana wypowiedzi to jeszcze tylko na początek może, gdyby pan słuchaczom powiedzieć, dlaczego potem przejdziemy do szczegółów generalnie cała tarcza antykryzysowa nie zawiera praktycznie żadnych praw pracowniczych rozwiązań to jest zdumiewające, dlatego że zarówno oko przewodnicząca komisji Europejskiej jak też wiele krajów europejskich prowadzi politykę zmierzającą do tego, aby miejsca pracy i wynagrodzenia pracowników były utrzymane to jest klucz do sukcesu, ale musi być spór jednak o te pierwsze pyta czy są jakoś nastawione na ratowanie miejsc pracy w tym sensie, że rząd budżet jak to, że prezydencja, iż rząd, a więc rząd jest gotowe dopłacać do otrzymania do na pewno to nie dostatecznym stopniu, jeżeli wynagrodzenie pracownika jest zmniejszone radykalnie do wysokości płacy minimalnej to jego dochody drastycznie spadają to trudno mówić tutaj o jakieś wyjątkowe działaniach rządu na rzecz na rzecz pracowników to jest raczej prowizorka to jest mydlenie oczu w gruncie rzeczy, gdy spojrzymy na rozwiązania, które są proponowane w innych krajach europejskich a gdy wrócimy do już bezpośrednio do tarczy 40 i będziemy rozmawiać rozumiem już na ile pan w stanie śledzić, bo to znów jest bardzo gwałtowny proces po poprawkach nocnych z komisji o poprawkach nocnych to tylko dowiedziałem się, że z doniesień prasowych, że kościoły związki wyznaniowe mają być wsparte z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, a więc tych pieniędzy, które odkładamy jako pracownice na sytuację, ale absolutnie wyjątkowe, czyli wtedy, kiedy bankrutuje przedsiębiorstwo trzeba zaległe wynagrodzenia pracownikom wypłacić, ale to zupełnie na marginesie nie mamy jeszcze takich namacalnych dowodów nocnych prac komisji na licznych natomiast znamy niewątpliwie projekt ustawy, który zaakceptowała rada ministrów znamy też taką autopoprawkę, która bardzo szybko do Sejmu wpłynęła, która dotyczy no dosyć nie niedosyt bardzo kontrowersyjnej kwestii mianowicie możliwości zwalniania pracowników i zmniejszanie wynagrodzeń w sytuacji, kiedy będziemy mieli deficyt budżetowy chodzi tutaj pracowników budżetami ci rządowej tak generalnie rzecz biorąc budżetu czy pracowników administracji rządowej rozszerzonej teraz pan 40 na sferę finansów publicznych niecałą autopoprawka nieco zmniejsza zakres o zakres tych pracowników, których będzie obowiązywał, ale niewątpliwie rozszerza się grupa pracowników, która może być dotknięta w przyszłości zwolnieniami ograniczeniami wynagrodzeń np. będzie to dotyczyło pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych które, którzy w tej chwili, bo niezwykle niezwykle ciężko pracują na rzecz tego aby, aby tarcza trafiło jak najszybciej do do zakładu pracy w Polsce Polski trzeci może powiedzmy jednak w tej autopoprawce, kto ostatecznie został na szczęście wyłączony z tej listy potencjalnych do zwolnienia czy zostały włączone rozumiem jednostki samorządu tak tak jednostki samorządu uczelnie publiczne Polska Akademia Nauk oni będą chronieni tak jak teraz państwowe samorządowe instytucje kultury i ich zmiany które, które rząd wprowadził w ramach tarczy 40 nie będą obejmowały, ale będą to, ale będą obejmowały pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KRUS Narodowego Funduszu Zdrowia państwowych funduszy celowych, a więc wielu wielu innych podmiotów które, które zaliczane są do tzw. sfery budżetowej sfery finansów publicznych, a podkreślę raz jeszcze w szczególności niezwykle Bulls bulwersujące jest to, że będzie dotyczyło pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy w nadgodzinach w sobotę w niedzielę w tej chwili obsługują na bieżąco wnioski przedsiębiorców w ramach tarczy, a którzy mogą potem zapłacić w cudzysłowie oczywiście zwolnieniami i obniżeniem wynagrodzeń to jest skandaliczne to co wprowadzać wprowadzić mataczy 40 to można uprościć, że będzie łatwiej zwolnić tak czy jak pan opisał ten mechanizm to jest taki dosyć ciekawy zapis zresztą on jest już starcie 20 zlotych służby cywilnej, że rada ministrów na wniosek właściwego szefa urzędu będzie mogła dokonać właśnie tych redukcji w sytuacji, gdy budżet państwa zanotuje deficyt ma najpierw najpierw zwiększy się wydatki budżetowe obniży wpływy siłą rzeczy będzie to sytuacja bardzo prawdopodobna, a zapłacą za to jak zwykle pracownicy, a więc powtarza się przepraszam jeszcze dokończę myśl powtarza się stara zasada sytuacji kryzysowej, że prywatyzujemy zyski uspołecznione no właśnie chciałbym się zatrzymać, bo wyobrażam zresztą tu jest pamięć, ale premier Morawiecki moim zdaniem, jeżeli dobrze pamiętam mniej więcej takiego używa już wcześniej argumentu dla że, że skoro czerpią wszyscy to co moje słowa, bo cytuję z pamięci to również niestety ucierpią w wyniku kryzysu, który jest czymś za co rząd nie odpowiada w tym sensie też cierpią pracownicy budżetówki, dlaczego oni mieliby być bardziej chronieni niż pracownicy sektora prywatnego jak pan odpowie na argument no to trudno mi naprawdę dokumentować przede wszystkim pracownicy administracji rządowej pracownicy sfery budżetowej czy finansów publicznych powinny być wzorem do naśladowania przez sektor prywatny to powinni stanowić tzw. benchmark dla całej gospodarki dla dla wszystkich przedsiębiorstw mówienie o tym, że pozostałym jest źle to one też musi być źle dopiero po godzinie całkowicie do mnie przemawia to jest absolutnie bulwersująca sprawa, a teraz powiedzmy co jeszcze to by skupiliśmy się na początek na na tym rozwiązaniu dla budżetówki są rozwiązania dla nas wszystkich znaczy dla sektora prywatnego również, które można uprościć z 1 strony pracodawca po to, żeby uniknąć kumulowania się urlopów pracowników rozumiem będzie mógł po prostu zarządzić, kiedy pracownik ma ten urlop wziąć będzie jego decyzja taką, której urlop zaległy, jeżeli pojawiły się już takie sugestie, że to jest dobre rozwiązanie chciałbym przeciwko temu zaprotestować bardzo bardzo wyraźnie wysyłanie kogoś na przymusowy urlop wypoczynkowy, nawet jeżeli jest to urlop zaległy jest nie nie do zaakceptowania musimy zrozumieć czym jest zaległy urlop wypoczynkowy bardzo często to nie jest widzimisię pracownika, ale urlopy zaległe kumulują się w sytuacji, kiedy pracodawcy wyraźnie proszą pracownika, aby nie wykorzystywali tego urlopu mówią one również nie jest to, aby leży różnie jest, ale ja mojego doświadczenia wiemy, że bank najczęściej jest to efekt naprawdę dobrych relacji między pracownikiem pracodawcą róż mamy zwiększoną ilość prac nieliczna urlop zostanie odpracuje odbierze sobie ten urlop w późniejszym czasie nie są wpisane do jakiegoś kalendarza do planu, a tutaj nagle pracownik dowiaduje się, że ma po prostu iść jutro wiosna na urlop i tyle byłbym zwolennikiem tego, aby jednak przeprowadzać tego typu operacje w porozumieniu z pracownikiem ani wysyłać pracownika wtedy kiedy, kiedy nie jest to innemu potrzebne, bo funkcją urlopu wypoczynkowego jest właśnie wypoczynek jest regeneracja sił w takiej sytuacji tylko dla porządku dodam, że pracodawcy oczywiście przekonują, że trudno jest zarządzać, kiedy ten urlop skumulowane w dodatku to też być tam koszt czy obciążenie dla nich to dla porządku tylko, żeby było, a jeżeli pan pozwoli po prostu chciał jeszcze 1 punkt ująć no chyba najważniejsze w tej niechęci najważniejsze to niema co już stosować gradacji, ale łatwiej będzie można przez rok proszę trzymać te obniżone pensje czas pracy był pan to właśnie w pana perspektywy przedstawić czy gosposią wystarczy tylko kolejny kolejny pewnie nasza dyskusja musiałaby płacić naprawdę bardzo długa byśmy rozkładali sobie na czynniki pierwsze każdy element tej tej nowelizacji tarcza anty kryzysowej tak to jest kolejny skandaliczny zapis, a więc nie tylko w okresie epidemii lub stanu epidemii innego pracownicy będą mieli obniżone wynagrodzenie, ale przedłuża się ten okres na 12 miesięcy na cały rok po tym, stanie, a więc problemy z wynagrodzeniami obniżone wynagrodzenia niższe dochody pracownicze będą przesunięte będą wydłużone na okres roku nawet po okresie pandemii to jest niezwykle zadziwiają, bo to powiem, bo ja słyszę ten argument to co lepiej, żeby ten pracodawca zbankrutował tak, ale ja oczekuję od rządu myślenia w skali makro myślenia całościowego z punktu widzenia potrzeb gospodarki wiemy doskonale, że będziemy na tzw. normalność normalność w cudzysłowie, czyli na ścieżkę wzrostu wtedy, kiedy utrzymały miejsca pracy utrzymamy dochody, ale na niezmienionym poziomie wydłużanie tego okresu niepewności na rynku pracy i obniżonych dochodu będzie powodowało problemy dla całej gospodarki ludzie będą niepewni raczej nie będą chętni do podejmowania decyzji konsumenckich będzie odbijało się ona na na decyzjach na rynku to już na koniec ASCO dotyczących zakupu produktów usług to może zapada pana rewolucja jest potrzebna nie wiem czy w związku z tym, że grozi nam bezrobocie skrócenie czasu pracy, żeby tą pracą podzielić nie wiem powszechny dochód praca gwarantowane tego typu działań, które w tej chwili rozmawiamy jest spiralą w dół będziemy nawzajem siecią grali pod wodę trakt zamiast zamiast rzucać sobie koło ratunkowe tak jak dzieje się to w innych krajach europejskich tak jak sugeruje komisja Europejska tutaj nie nie wymagamy wyjątkowo nieprawdopodobnych działań należy wsłuchiwać rząd tego niestety nie robi wsłuchiwać się komunikaty, które są wysyłane ze strony chociażby Unii Europejskiej na rzecz na rzecz pobudzania gospodarki tak, aby ten okres trudny trwał jak najkrócej jak byśmy w miarę szybko być może trzeci być może w czwartym kwartale szóstego roku wychodzili na prostą na tę, jeżeli będą prowadzone tego typu rozwiązania, które proponuje obecnie rząd w tarczy 40 ten okres kryzysu będzie dłuższy to 0 w Sejmie państwa gościem był dr Piotr Ostrowski z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych bardzo dziękuję za te rozmowy tyle co dzisiaj światopoglądzie z Martyną Osiecką dla państwa przygotowałyśmy program realizował Adam Szulc informacja o nich jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA