REKLAMA

Pomoc Unii Europejskiej dla krajów dotkniętych pandemią

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-05-28 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ponownie dzień dobry państwu Karolina Lewicka nasz kolejny ostatni już gość prof. Aleksander Smolar prezes fundacji Batorego dzień dobry dzień dobry pani dobre państwo zaczyna od polskiej polityki Adam Bielan mówi tak, jeżeli opozycja zdobędzie pałac prezydencki będzie mieć przez kolejne 3,5 roku co najmniej wielką polityczną awanturę wielką wojnę na szczycie kilkanaście dni temu także Jarosław Kaczyński w tym temacie wypowiedział stwierdził że, gdyby któryś z Rozwiń » kandydatów opozycji został prezydentem no to po prostu paraliż państwa nic nie działa tak się zastanawiam, bo to jest bardzo taka dramatyczna narracja, że nie można rządzić nie może być kohabitacji tylko, że wszystko musimy mieć w swoim ręku każdą władzę na każdym szczeblu w każdym urzędzie, bo tylko wtedy cokolwiek pchnąć naprzód można, a jak nie to wszystko stoi to jest oczywista nieprawda zresztą można podać przykłady z najnowszej historii Polski, żeby tego dowieść prezydent Aleksander Kwaśniewski spożył rządami powiedzmy centroprawicy bez większych bez większych problemów później prezydent Lech Kaczyński wsporze z rządami Platformy Obywatelskiej to były napięcia, bo to rzeczywiście ze strony prezydenta Lecha Kaczyńskiego była taka Wola systematycznego blokowania i inicjatywy Platformy Obywatelskiej i były oczywiście momenty niezbyt przyjemne tym niemniej państwo normalnie funkcjonował nie ma żadnych powodów, aby sądzić, by nie było to możliwe teraz, ale oczywiście czy takie twierdzenie win Teresie w interesie PiS-u i przemoc są Prawa i Sprawiedliwości, żeby przestraszyć straszenie jest 1 z jest to jedno z narzędzi, które PiS się permanentnie posługuje się straszyć Polaków, że to będzie jakiś piekielna atmosfera jakoś apokalipsa, że państwo rozpadać będzie wszystko jest oczywiście nie poważnej to nie jest prawdziwe może to jest także 1 z elementów filozofii politycznej prawa sprawiedliwości, czyli skupienie władzy w 1 ręku kontrola nad wszystkim na każdym urzędem widzimy jak bardzo prezes Jarosław Kaczyński nie może pogodzić się z Senatem w rękach opozycji, ale pani oczywiście rację to nie jest tylko Senat zobaczyć samorządy jest to to samorządy też niszczenie wszystkich konkurencyjnych ośrodków władzy to, o czym mówił przed 10 lat już Jarosław Kaczyński imposybilizm to jest, że nie do zniesienia zapisu sytuacja, kiedy ich władza jest w istocie ograniczona i tą nazwą imposybilizmem ramka natomiast na tym polegają funkcjonowania właśnie demokracji nowoczesnej, że różne władze wzajemnie kontrolują się i ograniczają, żeby zapobiec nadużyciom których, których jest masa chociażby w tym procesie wyborczym czy nie wyborczym widzieliśmy masę nadużycie różnego różnego typu, a więc taki podział władzy właśnie zapewnia kontrolę i samo ograniczanie się tych, którzy władzę sprawują zmienia wątek pani profesor 8 Jacek Czaputowicz szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówi tak teraz już do Brukseli na sprzęt przenoszą jesteśmy przeciwni powiązaniu wielkości funduszy Unii Europejskiej z praworządnością, dlatego że nie można ustanowić obiektywnych kryteriów takiego mechanizmu oczywiście teraz trwa dyskusja nad budżetem Unii Europejskiej został przedstawiony nowy projekt tego budżetu trwa dyskusja także nad Funduszem od nowa albo budowy w zależności jak go tłumaczymy i my słyszeliśmy Vera biurową, która mówiła, że bardzo będzie się starała, żeby mechanizm praworządności za funkcjonował w tej kolejnej siedmiolatce budżetowej, żeby miał zęby to znaczy, żeby nie była to fikcja tylko, żeby był to mechanizm realny, więc oczywiście nie dziwi mnie to, że Jacek Czaputowicz mówił, że nie jesteśmy zainteresowani rząd PiS, żeby powiązać z drugim, ale zastanawiam się, skąd Jacek Czaputowicz wziął taką tezę, że nie można ustanowić obiektywnych kryteriów takiego mechanizmu, bo przecież na art. 2 traktatu dzielnie oczywiście też nieporozumienie on powiedział, że system prawny praworządne systemy prawne różnych krajów różnią się o to, bo też prawdziwa, ale nie znaczy, że nie można ustanowić warunków praworządności chociażby komisja Europejska komisja wenecka ustanawia toż to nie na podstawie prawa niemieckiego francuskiego czy brytyjskiego tylko postać polskiego prawa są respektowane zasady zgodne z prawem zgodnie z konstytucją polską konstytucją próby też oczywiście to jest taki tego z, który jest w pełni uzasadniony Reale, ale oczywiście oni oddać łatwo tłumaczyć w ten sposób władze władzy PiS-u już chrzczą osunąć od siebie widmo pewnej popularności wewnętrznej Jerzy spowodowane ewentualnie krytyką pogłębiająca się krytyką i instytucji Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o respektowanie praw człowieka respektowanie norm państwa liberalnej demokracji jak pan czyta panie profesorze to co wydarzyło się w Brukseli w związku właśnie z funduszu odbudowy odnowę, czyli bardzo duże pieniądze w formie grantów i pożyczek, ale więcej pieniędzy w formie grantów, czyli takiej pomocy bez bezzwrotnej będzie będzie będzie kredytowany i potem będzie spłacane przez wiele lat dodatkowych dochodów unijnych takie przynajmniej są założenia, że to jest taka ucieczka Unii Europejskiej do przodu, która wie, że nie może pozwolić sobie na potężny kryzys gospodarczy tego mogłaby po prostu jako wspólnota nie przeżyć oczywiście, że to jest, żeby zapobiegać kryzysowi, żeby ułatwi odbudowywanie gospodarcze Europy, a to znaczy to ucieczka do przodu tym sensie, że to jest ucieczka do nowych problemów przed starymi problemami w gruncie rzeczy z czegoś nie podkreśla mówi się głównie o tym jakie Polska odnosi korzyści i to jest uzasadnione to, zwłaszcza zarówno, gdy chodzi o budżet przewidziane są bardzo poważne środki już w tym projekcie budżetu sprzed pandemii dzisiaj powinniśmy poznać być może już wiadomości są tylko ja ich nie mam na temat nowej wersji budżetu i poza tym jest to, o czym, o czym pani mówi to czy ten fundusz odbudowy gospodarczej to rewelacja jest tutaj przede wszystkim i w tej trójce części lokacyjnej to jest 500500 miliardów euro naszym na czym polega ta regulacja to prawda, że udział jako całość ma spłacać, czyli nie poszczególne państwa członkowskie, które znajdują się trudnej sytuacji innymi słowy to oznacza w istocie wspólnota jej długu uwspólnotowienie długu tak naprawdę to jest pierwszy ba bardzo poważny krok ku federalizacji Europy o tym, o tym oczywiście władze nie mówił o nich mówią dlatego, że to jest kierunek integracji dalszej integracji Europej, który władze nasienia są w istocie chciałem powrócić do jakiejś mitycznej przeszłości, kiedy jeszcze tylko wspólny rynek i więcej Otóż to jest ogromnie ważny interes jak są zalety właśnie tego, że Unia będzie spłacała razem ten dług Otóż, ale też takie czy ogród SLD czy rasowe Otóż rating to co się nazywa ratingiem Europy, czyli na rynkach finansowych finansowych jak oceniany jest długa Europy ma najwyższe notowania to 3 a, czyli innymi słowy jedz mniejsze ceny płacić za pół procent za dług jest najniższy wszystkie prawa inne kraje poza nielicznymi, które są doskonałej sytuacji musiałby płacić większą osobę i w USA, gdzie to jest odpowiedzialność to jest odpowiedzialność krajów, które znajdują się w trudnej sytuacji, jaki kraj, który powiedzmy sobie oczywiście poważnych problemów z pandemią z kryzysem gospodarczym w idącego kryzysu na pewno stosunkowo szybko, czyli tutaj mamy 1 wymiar, który dotyczy nas bezpośrednio i które bardzo poważnie nie jest ostateczna to znaczy też początek procesu negocjacji wiadomo, że są tzw. z 4 kraje ościenne czy skąpy jak o nazwie Holandia dania Austria Szwecja, które są przeciwne temu wspólnotą Bieniuk długu jestem, że powiedzmy oświeconej Daniego gotowe są do negocjowania Austria Holandia są zdecydowanymi przeciwnikami także to część proces negocjacji i uderzenia wcale nie jest rzeczą oczywistą, iż Polska rzeczywiście uzyska tyle ile zapowiadane z tej propozycji budżetu, ale faktem, że punkt wyjścia aż punkt wyjścia jest dla po dla Polski bardzo korzystny, ale myślę też dla Unii Europejskiej bardzo korzystne to kierunek nadany przez porozumienie przez panią kanclerz Merkel i przez prezydenta Macrona ich porozumieniu, które zostały w istocie zintegrowane przejęte przez tę propozycję komisji Europejskiej Polski rząd już odtrąbił sukces dzisiaj rano konferencja prasowa Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego prezydent wyglądał jak kot, który zjadł kanarka to znaczy mina taka pełna satysfakcji, jakby to co najmniej pan prezydent wynegocjował ów plan tego, że teraz wracamy do początku naszej rozmowy mówiłam o Jacka Czaputowicza, który nie chce wiązać się z funduszy unijnych w ramach budżetu unijnego mechanizmu praworządności Vera Jourova bardzo chce właściwy chyba już niema żadnych wątpliwości, że ten mechanizm praworządności zafunkcjonuje mamy przecież także wypowiedź dzisiejszą komisarz do spraw budżetu, który mówi, że pieniądze także w ramach funduszu odbudowy nie będą rozdawane tak po prostu tylko będą przyznawane warunkowo tutaj pojawia się propozycja powiązania z tzw. semestr Europejski to są takie coroczne rekomendacje gospodarcze, które są tak silne państwo no rekomendacji rekomendowane zlecane państwom im ostatnio dostaliśmy taką rekomendację gospodarczą poprawa klimatu inwestycyjnego poprzez ochrony niezależności sądów, bo wiadomo inwestorzy inwestują tam, gdzie mają pewność prawa i gdzie wiedzą, że jak coś złego się wydarzy to będą mogli pójść do sądu ewentualnie walczyć o swoje prawa przed niezależnym sądom sekty niezależnych sądów nie ma to jest większe ryzyko inwestycyjne nie tylko tutaj znowu pojawia się w tej gospodarce praworządności nasze problemy z wymiarem sprawiedliwości zapoczątkowane w 2015 roku przez PiS to jest to jest to jest prawda tylko rzeczywiście warunki zostaną postawione jak uważnie jak sformułowane zobaczmy jeszcze raz już zostać wcześniej tendencji sprzeczne interesy samej Unii myślę, że Polska uzyskała tak korzystne warunki m.in. dlatego że jestem świadomość, że Polska mogłaby być czynnikiem oporu, jeżeli chodzi o zasadniczą filozofie powiedzmy tej pomocy czy to opowiedziałem o wspólnotowe nie długu i tutaj stworzenie bardzo korzystne warunki dla Polski nie może być też elementem pewnego nieporozumienia formalnego, ale pewnego po próby neutralizacji oporu Polski w tej sprawie więc, jaką jak celnego będzie płacić mniej będzie w stanie gotowe zapłacić oni tego nie wiem czemu też pamiętać o wielu innych problemach z problemów, z którymi boryka się Unia i które oczywiście pochodu rozproszenie uwagi tu z myślą muszą myśleć o problemie włoski muszą myśleć o skomplikowanych stosunkach obecnie Stanami Zjednoczonymi Rosją Chinami w naszym regionie z Węgrami itd. można, by mnożyć problemy i innymi słowy moim zdaniem to na pewno, że Unia troszczy się niepokoi się o stan praworządności, dlatego że Bartosz są fundamentem w istocie integracji Europejskiej od początku to jest pewne na ile będą gotowi pójść, żeby wybierać tutaj pewną pewną przyjazną presję tego nie wiemy jeszcze zobaczymy to będzie następstwo to będzie następstwo negocjacji, chociaż jak powiedział już 4 państwa, które najbardziej opierają to są państwa też głęboko demokratyczne, więc nawet, jeżeli one są przeciwne tej polityce dotacji ogromnych dotacji dla dla państwa w trudniejszej sytuacji znajdujących się w tym czasie do Polski to równocześnie jest tutaj moim zdaniem duży stopień trudności żony będą domagały się gwarancji przynajmniej, jeżeli chodzi o respektowanie zasad uniesień Unia nie będzie niszczona od wewnątrz poprzez podważanie zasad prawnych Unii Europejskiej prof. Aleksander Smolar prezes fundacji Batorego bardzo dziękuję panie proszę spojrzeć za włączenie dziękuje, gdzie program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek teraz informacja po nich popołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza państwa Paweł Sulik ja życzę państwu danego kłótnie właściwie już wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA