REKLAMA

Elektroprosumeryzm – czym jest i czy jesteśmy na niego gotowi

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2020-05-30 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:59 min.
Udostępnij:

Gośćmi Ewy Podolskiej są: Rozwiń »

prof. Jan Popczyk - elektroenergetyk, były prezes Polskich Sieci Energetycznych, analityk i ekspert energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej

oraz Radosław Gawlik - Stowarzyszenie Eko Unia. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska proszę państwa ta audycja jest pierwszą z kolejnej odsłony naszego cyklu energia dla klimatu rozmawiamy w nich energetyce o bezpieczeństwie energetycznym od transformacji energetycznej jakaś dokonuje prosumenta odnawialnych źródłach energii 1 słowem tym wszystkim co dotyka każdego z nas, bo każdy z nas nie mógłby żyć przecież bez energii i ta ostatnia audycja była jeszcze w ubiegłym roku i to było przed przed teraz nam się tego tak świat Rozwiń » dzieli nas przed po zobaczymy co dalej będzie 1 słowem była przed pandemią była przed kryzysem gospodarki i chcielibyśmy w tej audycji porozmawiać o tym, są się w związku z tym zmieniło jak ta sytuacja wpłynęła na kwestie, o których rozmawiamy kwestie energetyczne, jakie pojawiły nowe pytanie może nowe wyzwania znam na nią odpowiedzi, a może nam co ten kryzys ta nowa sytuacja uświadomi naszymi gośćmi w tym programie są pan prof. Jan Popczyk dzień dobry panie profesorze nowej pani redaktor dzień dobry państwu pan profesor wykładowca Politechniki Śląskiej związany z nią od wielu lat elektro Energetyk były prezes polskiej sieci energetycznych analityk i ekspert energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej pani zaangażowano dla budowy energetyki właśnie rozproszonej odnawialnej i prosumenckich natomiast drugim właściwie nie tyle gościom co współprowadzący program jest pan Radosław Gawlik prezes stowarzyszenia Eko Unia reprezentuje pan także partie zielony dzień dobry dzień dobry dzień dobry witam panią redaktor Papa Zura i państwa słuchać ani profesor no właśnie postawiłam to pytanie no no tego się pan różnych rzeczy pan się spodziewał się byśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, ale nie tego nie takiego nie będę, które spowoduje taki kryzys jaki, jaki jest wpływ tego co jest teraz na kwestie, które poruszamy kwestie którymi się pan zajmuje, o których rozmawiamy 1 słowem inne kwestie genetyki ja przypomnę w ubiegłym roku jednak dyskutowaliśmy w perspektywie długoterminowej o energetyce transformacji energetyki i mieliśmy horyzont 2050 pod uwagą pandemia oczywiście zmieniła tutaj uwarunkowania, niemniej jednak ja nie jestem skłonny reagować tak pięciominutową, bo mimo wszystko kilka miesięcy to z tej transformacji długoterminowej jest pewnym wydarzeniem jak je ocenia to wydarzenie na pewno pani redaktor dopytuje czy to, że mamy w tandemie wzmacnia argumenty na rzecz transformacji czy też przeciwnie podpowiada, że trzeba mowę pozostać na starej trajektorię zmian przerostowych Otóż pandemia u nas w kraju, ale i na świecie powoduje, że zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną w tej chwili mówię o energii elektrycznej akcentuje to należy również i na paliwa transportowe tutaj jest jest bardzo duże obniżenie zapotrzebowania w każdym razie było, kiedy gospodarka była dużym stopniu zagrożona nasiona IT to jest 1 sprawa zmniejszenie zapotrzebowania na, jeżeli patrzymy na Polskę to obserwujemy przy zmniejszonym zapotrzebowaniu wzrosty importu energii elektrycznej to jest sygnał, który na duże znaczenie pokazuje, że po prostu zagapiliśmy się i kraje wokoło lepiej się przygotowały do tego co będzie w przyszłości myślę tutaj o udziale źródeł odnawialnych to jest obserwacja ogólna dotyczy świata musi opinie są jednoznaczne energetyka odnawialna elektroenergetyka zbudowana na źródłach odnawialnych lepiej sobie współcześnie raki w okresie pandemii niż energetyka tradycyjna na paliwach kopalnych z tego 1 wniosek, że trzeba transformację konsekwentnie prowadzić, ale też ja przynajmniej bardzo mocno podkreślam, że pandemia spowodowała duże zmiany poza elektroenergetykę poza energetyką całą paliw kopalnych mianowicie tutaj mamy całkowicie nową sytuację jeśli chodzi np. do całej sektor MSP jest ja takim skrótem określano, ale te mikro małe i średnie przedsiębiorstwa i w takim razie jest jasne, że electro proszę narysuj zakładam, że oni dzisiaj będziemy dużo mówić jest właśnie rozwiązanie jak na miarę 7 na nasz wymiar tego tego sektora tutaj przecież 3 rynki co najmniej się rynki electro profesjonalizmu też zakładam, że będziemy mogli mówić są do zagospodarowania przez ten sektor, ale i pojawia się okoliczność, która powinna być przez nas przemyślana gruntownie i tutaj powinniśmy szukać szans, a powodzenie tego sektora ja mówi więcej powodzenie to mało tutaj jest szansa na wytworzenie nowej generacji sektora MSP, a to jest niezwykle potrzebnego ten, który mamy, który niezwykle istotne dla gospodarki, bo przecież udział w PKB w 1050% i ten sektor powinien się nowocześnie, bo on powstawał w latach dziewięćdziesiątych i w tym w tym wieku, ale powstawał na entuzjazmie na wytrwałości przedsiębiorców na jakich okazjach, a teraz trzeba zbudować profesjonalny sektor małych średnich przedsiębiorstw taki, który mógł być bazą do stworzenia klasy średniej w Polsce ważne bez klasy średniej współczesne nowoczesne państwo raczej nie będzie funkcjonować panie profesorze jest na tym może skończy ma uwagi trudno jednak jest, ale zanim, zanim pan pyta zwracam się do pana Marka Gawlika niemal takie pytanie może ono jest może czegoś nie zrozumiała, bo pan powiedział coś sobie coś wyjaśni z początku pana wypowiedzi, bo pan powiedział ta sytuacja sytuacja pandemii podawało, że spowodowała, że zmniejszyło zapotrzebowanie na energię, a równocześnie pan powiedział czy dobrze zrozumiałam, że zwiększą nam się import energii tak do domu ale dlaczego no skoro nie potrzebujemy energii, dlaczego musieliśmy, więc sprowadzić, bo energia importowana jest konkurencyjna w stosunku do tej, którą są w stanie zaoferować nasi wytwórcy, ale to znaczy, że teraz się pandemii co nas nasza nasza energia podrożała bo dlaczego ten teraz właśnie zwiększył się czy i Roman związek z sytuacją zmniejszyło się zapotrzebowanie na pierwszy energia importowana stania, a rozumie ona sąsiedzi są w stanie oferować na lepszych warunkach energię elektryczną nowo mają jej dostatecznie duże i są zainteresowani jej sprzedaży, ale rozumiem, ale to to zjawisko żona tanieje na zewnątrz i najbardziej opłaca kupić ona jest niezależne rozumiem o od kryzysu gospodarczego panami no jednak nie ona na rynku wszystko na wszystko jest powiązane i właśnie tutaj mamy teren ten efekt efekt rynku skład nie jesteśmy ocenia się sektor elektroenergetyczny przez pryzmat cen końcowych to znaczy tych, które płacą odbiorcy no tutaj jeszcze tak źle nie wyglądam, chociaż i już nie jest absolutnie dobrze w porównaniach z sąsiadami natomiast, jeżeli chodzi o rynek hurtowy, czyli o te wolumeny energii, które no przepływają przez połączenia transgraniczne to wszyscy naokoło najniższe ceny niż Polska to zresztą to nie jest sprawa ostatnich miesięcy od była sprawa na te o roku i jeszcze 2018, ale w 2019 zdecydowanie już ceny w Europie na rynku hurtowym niższy nasze jednymi z najwyższych, bo nie były najwyższe, ale jeśli były 3 kraje tylko, w których ceny nieco wyższa od naszych, a pozostałe niższe czy można tutaj troszkę się przebić przez przez technologie, bo nie widzimy się, ale tak uzupełniająco być może nie będzie za bardzo uproszczona teza do tego importu energii zewnętrzną to już było tak przed pandemią około 3MW mocy z zewnątrz jest sporo uzupełniona nasz system ma teraz jak pan profesor powiedział chodzi z zewnątrz ta energia tańsza, ale też tańsza głównie, dlatego że ona jest oparta w dużej mierze na zewnątrz Unii Europejskiej już w krajach sąsiednich odnawialne źródła energii o źródła wiatrowe słoneczne, a też mogły dalej przepraszam, że się wtrącam skoro potrzebujemy teraz mniej energii tam musimy kupować negować Whitney widać musimy to pytanie bardziej do dość władzy po euro, dlaczego musimy kupować importować energię, ale chciałbym jeszcze 22 słowa, by przypomnieć troszeczkę, bo myśmy weszli w górę szczegóły, ale jednak przypomnieć im co mogę naszych wcześniejszych audycji tej konieczności odchodzenia od paliw kopalnych i przechodzenia na odnawialne źródła energii na to co nazwaliśmy komunizm MO ze, czyli elektrycznym może w tej chwili bardziej może tak adekwatnie bardziej zrozumiale elektrycznym konsumeryzm czyli, czyli oparciem 7 dni czy to co chcemy w 2000 to jest pewna koncepcja wizja, którą pan profesor jego zespół no rozmienia lansuje one są bardziej dopracowana my się zaraz o szczegółach i powiemy tylko ogólnym zarysie chcę powiedzieć, że to jest to jest proszę państwa nawet nie wizja to jest złe słowo znowu łapie się na tym, że koncepcja przejścia od paliw kopalnych energetyki opartej na paliwo na paliwach kopalnych do energetyki oszczędnej efektywnej oparty o rozproszonej na odnawialne źródła źródła w roku 2050 pan profesor wykazuje, że to jest realne nawet 1040 na obszarach wiejskich w 200050 na na reszcie kraju tylko się tak trzeba za to zabrać za zatrucia to czas zacząć robić tu właśnie mam pytanie, żeby spać opisać tym electro pro Summer poprzez rynki nowe rynki, które czas stworzyli potem rynek, który mamy w tej chwili to jest rynek tzw. Kosztowy do spółki koncerny energetyczne dyktują ceny normy oceny płacimy właśnie nie ma tutaj tam są uzgadniane wrócą przez nie Urząd Regulacji Energetyki czy przez te taryfy, ale w zasadzie to co dyktują to ile kosztuje prawda tona węgla w górnictwie naszym i wynagrodzenia górników różne socjalne rzeczy są przenoszone na ceny nasze prawda też dwutlenek węgla, który emitują nasze kopalnie jest przenoszona chcemy my tutaj proponujemy mówimy, bo się utożsamiam lub spraw z propozycją profesora przejście na na 4 rynki prawda warunki tzw. wschodzące, czyli czy chciał zbudować 1 rynek konsumencki drugi rynek prawda tzw. osią nowy oparty na energetyce wiatrowej i na kolejne rynki usług i produktów prawda prosumenckich no, które stworzą zupełnie nową jakoś zupełnie nową energetykę jak będziemy oddolną rozproszoną budowaną zupełnie inaczej nie od góry i budowano w oparciu o konkurencji i rzeczywiste koszty no i tu jakby morze posady kropkę poprosiłem pana profesora, żeby jak uzupełnić rozwiną czym są, dlaczego są ważne rynki i właśnie jak jak electro prosument chwilę elektryczny postument z jak może przeciętny jak można, by słuchacz słuchaczka zrozumieć to dlaczego jest tak ważne dla najnowszej bardzo się tutaj coś chcę dodać panie profesorze myśmy operowali pana operował tym pojęciem moni my prawda moich lekarz zaznaczy to co powiedział tutaj kolega Radek Gawlik rok 2050 mamy energię elektryczną, którą produkują nawozy teraz czy pan to zastąpi też poszerzenie tego pojęcia mojemu pojęcie electro electro prozą Meritum o tym, już wspomniał Radek Gawlik może zacznie od tego wyjaśnienia moni elektryczny tak to jest ten koncept teoretyczny, który ja od 2018 roku bardzo mocno no akcentuje i tutaj mamy podstawy teoretyczne, które sprawiają, że komunizm elektrycznym warto się zajmować, jeżeli poważnie chcemy się za zajmować transformacją energetyki do neutralności do samych neutralności klimatycznej, ale nic Monica podkreślam też koncepcję to recesji bazujący na 3 paradygmat jest paradygmat prosumenckich paradygmat energetyczny i parady wirtualizacja nie tworzy podstawy teoretyczne, które jednoznacznie przesądzają o efektywności efektywności energetycznej efektywności ekonomicznej electro profesjonalizmu, ale po prostu MRS jest praktyką to jest, jeżeli mówimy w tej kadencji w dojrzałej fazie to jest dział gospodarki dział gospodarki, który zastępuje dotychczasowe rynki liczne różnorodne paliw kopalnych tutaj można wymieniać węgla węgla kamiennego węgla brunatnego ropy naftowej no wreszcie gazu gazu ziemnego, a więc tutaj mamy te rynki i paliw kopalnych i mecz przecież musimy je czymś zastąpić ani elektrycznym mówi o tym, że energia elektryczna jest najbardziej użyteczne z punktu widzenia zaspokajania potrzeb, które dzisiaj nazywamy potrzebami energetycznymi i których pokrycie właśnie jest związane z wykorzystaniem to jest ich paliw kopalnych tutaj mamy ręki, a tzw. pierwotne, czyli adres w gruncie rzeczy chodzi o energię chemiczną paliw kopalnych, ale mamy rynki końcowe Energi elektrycznej ciepła i paliw transportowych to są 3 główne rynki końcowe i przez taki pryzmat powinniśmy patrzyć teraz na electro proszona jest Otóż nim dojdziemy do elektro profesjonalizmu dojrzałego i tych 4 rynków, o których pan prezes Gawlik mówił musimy wykonać dużą pracę mianowicie musimy dokonać poprawy efektywności obecnego rynku energii elektrycznej, a Włosi użytkowania to podkreślam użytkowania energii elektrycznej dalej musimy dokonać asymilacji budownictwa to znaczy zmniejszyć zużycie ciepła na cele grzewcze, ale też zwiększyć efektywność produkcji wykorzystania wody użytkowej i musimy wreszcie dokonać elektryfikacji transportu to znaczy zamienisz obecny transport bazujące na paliwach ropopochodnych na transporcie elektryczne, jeżeli dziś się, mówi że i transport wodorowy cieszy z, bazując na technologie wodorowe to pamiętajmy jednak, że technologie wodorowe prowadzona na końcu do technologii elektrycznie napęd samochodu jest napędem elektrycznym wodór jest paliwem do produkcji tego tej energii elektrycznej nowe wymaganie odnawialnych źródeł energii no tak tak powinno być tak, by także tutaj mamy właśnie cel ciągle ten teren mojej elektryczne bazujący na najważniejszym parady inaczej energetycznym to znaczy na tej najwyższej użyteczności też nazywał właśnie drugie najwyższe i użyteczności energii elektrycznej do zaspokajania potrzeb na i teraz, jeżeli już wykonamy to to zadanie to możemy spokojnie mówi pewny docelowych rynkach electro profesjonalizmu, kiedy wszystkie obecne potrzeby energetyczne będziemy zaspokajać energię elektryczną tutaj podział na 4 rynki segmentacja struktura to trochę trwało nim tutaj doszło do doszliśmy nim to się ustabilizowało kluczową sprawą jest 2 z tych rynków to rynki sieciowe, a 2 z kolei bez sieciowe, czyli takie jak wszystkie inne konkurencyjne rynki no dobrze działające przynoszące dobre rezultaty ekonomiczne ten pierwszy rynek jest najważniejszy, czyli jak nazywał Annę Szymańską co łączy nas może może jednak lepiej inaczej go scharakteryzować tutaj dla potrzeb naszych słuchaczy mianowicie jest to rynek tak zdecydowanie prezydencki, ale jeżeli myślimy po prostu rentach z segmentu ludności owego, a tych jest wiadomo no około 12 000 000 ponad 12 000 000, jeżeli przytaczam te liczby to od razu się wytłumaczy tutaj pod prosumenta podkłada mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym na takich mieszkań na około 6 000 000 samych budynków wielorodzinnych jest około 450 000, ale też jest po 6 000 000 domów jednorodzinnych na obszarach wiejskich miasta to jest faktycznie najliczniejszy ten segment rynku Rosińskiego i to rzeczywiście jest takie koło zamachowe tego, bo tego rynku 1 swoją rolę mówi 1, ale czy nie wchodzą tutaj małe średnie przedsiębiorstwa też samorządy, a owce chce właśnie przejść do tego targi to zaraz potem są małe średnie przedsiębiorstwa i jeżeli segment ludnościowej już połączymy z tym segmentem małych mikro małych średnich przedsiębiorstw to mamy zbiór prosumentów, którzy z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego są przyłączeni do sieci niskiego napięcia średniego napięcia to jest bardzo ważny i tutaj właśnie ten rynek życiowy 1 funkcjonujący na infrastrukturze krajowego systemu elektroenergetycznego w obszarze napięć niskich i średnich jest bazą dochodzi jeszcze rynek na i infrastruktury sieciowej to 10 kilo wójtów tutaj mamy do czynienia z dużymi odbiorcami przemysłowymi stać na marginesie takich przedsiębiorców w Polsce jest około zaś inaczej węzłów sieciowych, które zasilają takich przedsiębiorców, czyli węzłów przyłączonych trzeciej państw połączonych sieci są 10 dowodów jest czysto 370 i wtedy mamy cały komplet właśnie ten cel uwarunkowań tworzących rynek Wschodzący 1 po stronie wytwarzania też bardzo ciekawa sprawa, bo musimy pamiętać, że jeżeli to ma być rynek, który się samo bilansuje ten rynek 1 to muszą być odpowiednie technologie i mamy właśnie miksy energetyczne mamy jak nas wręcz taką takim tamtejszym biznesem wytwórczym źródeł orzekł, które obsługują mogą obsłużyć i obsłużą w przyszłości rynek Wschodzący 1 to są źródła w gospodarce obiegu zamkniętego w tej chwili jeszcze jest to kategoria której nie wszyscy, która nie jest dla wszystkich zrozumiała, ale są to źródła tutaj dopowiem, które wykorzystują czy są osadzone nazwijmy to w gospodarce odpadami dzisiaj tak nazwanym gospodarka gospodarka odpadami, ale przechodzimy do gospodarki obiegu zamkniętego w tej w tej gospodarce właśnie odpady odpady komunalne tutaj o tym, głównie mówię mogą być wykorzystane są wykorzysta pani ja jak by trochę, bo widzimy się nie mogli domagać ani redaktor Polski, ale w trybie skoro pan mówią o gospodarce obiegu zamkniętego inny tu wprowadzaniu rozwiązań prosumenckich odnawialnych do tego ciekawego sektora no to wydaje się, że to jest w ogóle może dobrym momentem na powiedzenie, że to jest tym, że to, o czym mówimy, że wymaga różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań jest słowo innowacyjność tutaj kluczowe też podjął takie eksperymentalnych elastycznych dopasowania my to nazywamy czy pan tą nazwą właściwie, wzorując się nad tym co chcę się w świecie, gdzie jako sąd boksy, czyli takie piaskownice, w których można eksperymentować posprawdzać różne rozwiązań mam wrażenie to taka gospodarka obiegu zamkniętego i wykorzystanie jej prawda połączenie jest electro proszę znalazłam na pewno należy go do do do 1 takiej kategorii takiego sądu, bo co prawda, czyli takiej piaskownicy wciąż gdzieś na jakimś obszarze na konkretnych obiektach trzeba byłoby przetestować i to prowadzić do pytania, które tu o tym, myślę, że warto pomimo to jakby coś nowego dla słuchaczy że, żeby pojawiają się różne nowe instytucje prawda związane, jakby w tym miejscu są innowacją z tym nową energetyką czas budować to są właśnie te są boksy to są nie wiem wirtualne systemy elektroenergetyczne oraz bez, których to się nie obejdzie to jest zastosowanie zasady dotyczące ich do dostępu są sieci do sieci TPA tutaj jest plusem to być może byłoby fajnie wyjaśni, dlaczego z plusem, a co to jest TPA to jest zasada dostępu stron są sieci do sieci też angielskiego te kilka osób kilka osób produkujących jako prosumenci prąd jakiś sposób są połączone to osoby muszą panowie wyjaśnić no no to może pani rozumie to ustanawia tu kilka celów Regionalnego i zasady TPA, bo one ważną zasadą, żeby ten rynek mógłby uruchomić tak ale, ale spróbujmy porządkować bardziej tutaj grozi nam ono wdrożone pewne nieporozumienia gospodarka obiegu zamkniętego to jest 1 z 6 w technologii, które musimy brać pod uwagę, jeżeli chcemy realnie electro proszę MRS zastosować dalej są mikro bio gazownie biogazownie dalej są źródła wiatrowe lądowe, ale są źródła fotowoltaiczne i wreszcie są źródła obszarowe, czyli wiatrowe morskie, ale to już na drugi rynku sieciowym electro profesjonalizmu drugim rynku wschodzącym i dopiero wtedy jak to wyjaśniłem to jestem gotowy przejść do dyskusji o sam wyborca, bo są boksy są faktycznie to brakującą instytucją, która pilnie jest potrzebna, aby electro proszę RS efektywnie wdrażać od zaraz i i tą nazwą skalę, ale istota sąd bodźców jednak powinna być łączona szybciej powinna ich Jana szerzej Otóż jeszcze parę złotych rynku wschodzącym 1 i w zasadzie właśnie te Pa plus z tym, że ja używam zasady te pas ruchu, jeżeli chce no tutaj wywoływać pewne skojarzenia z zasadą TPA, która została po raz pierwszy wykorzystana 30 lat temu reformie energetyki brytyjskiej, a później zresztą całej sali unijnej i wreszcie też u nas Otóż tamta zasada zasadę dostępu do sieci, ale ja ona nazywana zasadą biernego dostępu ci, którzy korzystali z zasady dalej pozostawali odbiorcami natomiast mogli sobie kupować energię elektryczną oczy wytwórców różnych wytwórców, ale pozostawała cała sprawa opłaty sieciowej, która w ciągu 30 kolejnych lat rozrosła się bardzo i dzisiaj z tym na tym rynku wschodzącym wielkie energetyki korporacyjnej mówimy o elektroenergetyce ma przeważające znaczenie, a zatem jest możliwe wykorzystanie efektu konkurencyjnego kardynale konkurencja nie daje tutaj pożądane już efektów i właśnie tutaj potrzebna jest kluczowa liczona zmiana mianowicie te zasady wiernego dostępu do sieci trzeba zmienić na aktywną i na aktywny dostęp prosumentów już o wyższy kompetencjach już przygotowanych lepiej pod względem technologicznym pełne dostosowanie infrastruktury inteligentnego i ja nazywam tę zasadę zasadą współ użytkowania zasobów każde systemu elektroenergetycznego zasada współ użytkowania ale, żeby mówić klarownie o tej zasadzie trzeba powiedzieć, że wcześniej musi być rozdzielenie musi być rozdzieleni to jest brakująca i instytucja rozdzielenie warstw czy warstwy rynkowej może zastosujmy tę liczbę pojedynczą oraz warstwy technicznej warstwa rynkowa są transakcje na rynku energii elektrycznej warstwa techniczna to jest system elektroenergetyczny, czyli sieci wraz z rynkami technicznymi ale, żeby to nie męczyć słuchaczy te rynki techniczne prowadzimy w tej chwili do rynku finansujących to jest ważne regulacyjnych są takie rynki, które zapewniają nam stałą częstotliwość, a rynki obiecujące zapewniają nam równoważenie popytu i podawanie pani która, gdybyśmy posłuchali, bo to jest jak bardzo bardzo ciekawa już bardzo specjalistyczne, żebyśmy słowa to jak wyjaśnić słuchaczom następujący sposób proszę poprawić, a ja nie robią błędu tutaj ta zasada dostępu do sieci współużytkowania zasobów ja mam w fotowoltaikę na dachu obaj świeci słońce dzisiaj grać u nas we Wrocławiu bardzo solidnie chciałby się mówi pani Fedak mamy zwyżki dużo dużo energii elektr Polska potrzebuje tej energii i ja chcę ją mówi prawda i będą dla systemu żyją to nadwyżkę prawda sprzedaje i mogę to zrobić za pomocą właśnie tej sieci jako prosument prawda to nadwyżkę sprzedaje na jakim użytkownikowi wybranemu jeśli tylko te wymogi techniczne zostaną jakoś tam dla bilansowe spełnione, bo teraz przepraszam, bo teraz jedyne co mogę zrobić to oddać ją temu wielkiemu systemami i to być uwzględnione czy oddać sprzedać to będzie uwzględnionym moim roku w ich to, bo zdumionych pana rachunku za prąd tarota to nadwyżkę to jak ustala się boją natomiast mnie mnie sprzedać pan tego nie może tych dzieci czytać czytać zasad zasad dostępu strony trzeciej można, by ją tak tak wyjaśnić, jakie to jest może uproszczenie duże, bo Ewa Podolska, ale i mieszkańcy na Śląsku i to pewnie byłoby nieopłacalne wysyłanie tam niewielkiej ilości tej energii, ale czy czy docelowo tak nie miały być prawda, że posunąć się dogadują i jest dokładnie dokładnie tak, jeżeli mówimy o rozdzieleniu Wars rynkowej i basy technicznej to chodzi o to, żeby na tej w tej warstwie rynkowej dokonywać nieskrępowanych transakcji muszą jednak być wypełnione pewne warunki i zasady współużytkowania zasad zasobów każe należy rozumieć w ten sposób jestem przyłączone do systemu każde na konkretnym napięciu pan z tą fotowoltaikę, którą pan mandatach jest przyłączony do sieci niskiego napięcia i znakomicie pani redaktor Podolska nie wiem, gdzie dzisiaj jeszcze dzisiaj w Warszawie dzisiaj w Warszawie dzisiaj w Warszawie tak, czyli prawdopodobnie mieszka w dużym dużym bloku wielorodzinnym i tu jest bardzo ciekawy przypadek ten ten budynek ten dom może być przyłączony zasilany sieci średniego napięcia, jeżeli jest duży, a jeżeli zmniejszy to ma przyłącza na niskim napięciu i zmierza do do tak, że zasada użytkowania mówi, jeżeli pan panie prezesie ma nadwyżkę wprowadza pan do do sieci warunek jest tylko taki, że operator lokalny musi umożliwić panu spuszczenie przepraszam za określenie tej energii do sieci i jeżeli ta energia zostanie wykorzystana w lokalnej sieci niskiego napięcia jest pan sąsiadów mama to tam są zbiory mało znoszone no to znaczy, że ta energia wcale nie popłynie do Warszawy ona zostanie użytkowane tam na miejscu właśnie w obrębie tej sieci niskiego napięcia dlatego panie psiej wystawa zakłada niczym inwestował źródło i dobry pan mocy w ten sposób, żeby no i energię zużywali na własny potrzeba powstają tylko pewne nadwyżki i teraz te nadwyżki, które poza obecnie funkcjonującą zasadą mit ringu wprowadza pan do sieci i one się w mieście ja trochę takim samym po mieszczą się w tej sieci niskiego napięcia są rozliczane ani albo inaczej za współużytkowanie sieci pan płaci tylko tyle ile wynoszą koszty związane z użytkowaniem sieci niskiego napięcia i pan nie wykorzystuje całego systemu ta energia nie wpłynie do do Warszawy sąsiadów wpłynie do sąsiada usta i trochę bardziej skomplikowana sprawa jest z rynkami usługami technicznymi, czyli z tą regulacją częstotliwości tutaj łatwo jednak np. regulację częstotliwości ustalić stałą opłatę dla kraju i zmierza zmierzam do tego, że jeżeli zasada współużytkowania zostanie wprowadzona to pan będzie mógł wprowadzać Energie poza własne własny do tak, że poza tą przyłącze za pomocą, którego pan przyłączony do sieci i zapłaci pan tylko za użytkowanie sieci niskiego napięcia, a pani redaktor podaż stale było prościej nie mieszka w domu jednorodzinnym jest przyłączony też do sieci niskiego napięcia w związku z tym zapłaci za wykorzystanie sieci niskiego napięcia podkreślam ciągle, które mamy jeszcze te opłaty za usługi regulacyjne usługi finansującego, czyli również jest niewiele i teraz zmierza do do do konkluzji Otóż za użytkowanie sieci niskiego napięcia pan panie prezesie zapłaci 50zł za megawatogodzinę, a pani redaktor Ewa Podolska też zapłaci 50zł, czyli razem zapłacicie 100zł, a dzisiaj za użytkowanie systemu elektroenergetycznego bez braku tej zasady współ użytkowania no nalicza się opłaty sieciowe nie 100zł tylko się nalicza opłaty 200zł więcej z tym, że tutaj są już bardziej skomplikowane sprawy, dlaczego to jest także bardzo bardzo mocno upraszcza chodzi o to by stworzyć taki rynek, który pozwala dokonywać swobodnych transakcji są układy te, które należą do właśnie inteligentnej infrastruktury, które tutaj jeszcze nic nie mówiliśmy kontrolujące przepływ energii pana źródła sieci i są układy znowu te z obszaru inteligentnej infrastruktury, który w, które to układy umożliwiają no i współpracę pani redaktor Podolskiej siecią niskiego niskiego napięcia IT to jest to jest kluczowa kluczowa sprawa tym, żeby nawiązać do obecnej sytuacji dzisiaj producenci energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych korzystanie z tzw. net meteringu to jest trochę tak barowa wymiana między konsumentem i systemem elektroenergetycznym czy firmami sektora elektroenergetycznego, ale też i firmami handlowymi za magazyn za właśnie te usługi sieciowe i za usługi regulacyjne i płaci się energią znaczy, że twórca płaci Energa musi więcej wytworzyć, jeżeli mamy współczynnik 08 to musi wytworzyć 20% więcej niż zostanie mu rozliczone profesorze w kontekście tego co pan opisał jak jak handel między konsumentami prawda i czy takim dokumentem jak ja z sąsiadami mógłby wyglądać, ale tu wchodzą też małe średnie przedsiębiorstwa i są te właśnie to cała infrastruktura potrzebna czy te są boksy są dobrze rozumiem są boksy mają, jakby umożliwia przećwiczenie właśnie tych nowych rozwiązań właśnie takich których, które przed chwilą mówiliśmy proszę wyraźnie klub Cooltura rolety są boksu, bo chce chcielibyśmy się o gazie powiedzieć co jest ważne tam są boksy są niezwykle potrzebne tak jak jak potrzebne jest przestrzeń do stworzenia rozwiązań do do wprowadzania rozwiązań demonstracyjnych demonstracyjnych to jest związane z tym szalonym postępem technologicznym regulacje nie powinny blokować dyfuzję postępu do praktyki tutaj na rynek i to jest główna główna sprawa, jeżeli mamy rozdzielone rynki rynek Wschodzący on działa wg starych zasad, których przyzwyczailiśmy się oczywiście ze zmianami takimi przyrost nowymi innowacjami przewozowymi natomiast rynek Wschodzący właśnie ten rynek Wschodzący 1 wymaga rozwiązań demonstracyjnych są ogromne możliwości trzeba stosować i to tak w ruchu i trzeba w tym celu przetestować nowe konwencje regulacyjne nowe systemy regulacji właśnie rynku energii elektrycznej i na tym polega koncepcja sam boksu, ale panie profesorze czy gdzieś w Polsce już coś tutaj zrobiono w tej materii i nie są bokserów i nie ma w Polsce natomiast trzeba wcześniej stworzyć koncepcję sam boksu WIA dotyczące innych w tej dlatego też nikt więcej mam, ale to się wiąże to można, by nawiązać do klastrów klastry są kategorią, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje już pary parę lat, ale ciągle mamy takie jeśli zdanie się to znaczy mówimy mówimy, a w rzeczywistości to nie działa dlatego właśnie ten dostęp do sieci jest blokowany niema tego rozdzielenia was rynkowej od warstwy technologicznej więc, ale same decyzje polityczne ma tutaj jest potrzebny potrzebna koincydencja wielu czynników muszą być jak nazywam pretendenci innowatorzy który, którzy mają koncepcję, którzy mają infrastrukturę są gotowi i działać i oni tak czy owak zresztą już działają od drużynowej nowe rynki pretendenci dzielnica ta dawna natomiast ze strony rządu albo będzie wyjście naprzeciw ich wykorzystanie historycznej szansy no albo jeszcze blokowania mówi o sytuacji takie, że trzeba przygotować koncepcję działania rynku wschodzącego 1 i ona musi być szczegółach opracowano rozumiem jego ręki nie wszystko również nacisk na polityków, aby te koncepcje no weszły do przestrzeni prawnej, ale do przestrzeni prawnej mówi w trybie takim demonstracyjnym, czyli to są rozwiązania prawne, które obowiązują przejściowe dla sprawdzenia czy funkcjonuje czy nie funkcjonuje najważniejszą kategorią w tym względzie jeżeliby nawiązać do zresztą plastrów byłby tutaj ten operator analogowo techniczny, który by organizował rynek wewnątrz takiej osłony wirtualnej którą, którą wchodzą wszystkie podmioty zainteresowane swobodnym handlem natomiast sam operator, który mówi Andrzej techniczny pilnuje, aby na stykach ska SN zachodziły wszystkie relacje konieczne z punktu widzenia fizyki z punktu widzenia praw Elektrotechniki i to jest kluczowa sprawa ja nazywam tego tego operatora sądową technicznego w wirtualnym operatorem wirtualnego systemu elektrycznego, jeżeli ktoś się zastanawiamy ile już zrobili pretendenci innowatorzy, o ile jeszcze zrobić rząd na to dzisiaj ja znam firmy sektora MSP, które i są gotowe praktycznie natychmiast wejść w rolę operatorów handlową technicznych clio Virtual znaczy, żeby podsumować czekamy czekamy na krok ze strony decydentów na drugiego decydenci albo ulegną pod presją pod naciskiem, bo ten będzie systematycznie wzrastać albo też uprzedzę tę presję i wyjdą naprzeciw no to rozwiązanie drugie byłoby oczywiście zdecydowanie lepsze mniej napięć, a więcej więcej efektu i tutaj ja stawiam kropkę nad i do kwestii, które chcieliśmy jeszcze poruszyć, a mianowicie kwestii gazu powrócimy w następnym czy następnym naszym spotkaniu natomiast bardzo serdecznie dziękuje gościom, a byli nimi pan prof. Jan Popczyk ekspert materii energetyki rozproszonej odnawialnej prosumenckiej elektroenergetyk wieloletni wykładowca związany z Politechniką śląską prezes polskiej sieci NN genetycznych dziękuję bardzo, panu panie profesorze dziękuję państwu, a współprowadzącym tę audycję był Radosław Gawlik prezes stowarzyszenia Eko Unia partia zieloni dziękuję bardzo, dziękuję bardzo dziękuję państwu też pan profesorowi pani dyrektor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA