REKLAMA

wysTARCZY zapytać odc. 32

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-06-01 09:40
Prowadzący:
Czas trwania:
05:57 min.
Udostępnij:

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy prywatne przedszkola mogą/powinny pobierać czesne jeśli osiągnęły limit dzieci zgodny z zarządzeniem GISu, tj. jeśli przedszkole przyjmowało 25 dzieci, zgodnie z rozporządzeniem, uwzględniając powierzchnię aktualnie może przyjąć 10, co z pozostałą 15? Przedszkole prywatne w Warszawie do którego uczęszcza moja córka uznało że zgodnie z umową ma prawo pobrać pełną opłatę (bez wyżywienia), a przecież przekraczając limit musi odmówić 15 osobom i nie może się wywiązać z umowy?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka i już jest dziewiąta 43 i w radiu tokfm trwa trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry tak nie ma opłat kropkę sam to nasz adres mailowy czekamy na państwa wiadomości te dotyczące tarczy czy te właściwe pytania te dotyczące tarczy anty kryzysowej tarczy finansowej i wszystkich innych spraw, które gospodarczo są istotne proszę napisać tak nie ma, a to kropkę wystarczy zapytać i dziś kolejny odcinek akcji wystarczy zapytać się Rozwiń » naszym gościem jest pan Karol Guździoł z Grant Thornton dzień dobry dzień dobry panie rektorze dzień dobry bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia w ramach akcji wystarczy zapytać dzisiaj mamy takie pytanie, które zostało do nas nadesłane przez słuchawkę dzień dobry nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy prywatne przedszkola mogą powinny pobierać czesne jeśli osiągnęły limit dzieci zgodny z zarządzeniem PiS-u to jest jeśli przedszkole wcześniej przyjmowało grupę dwudziestkę piątkę dzieci zgodnie z rozporządzeniem, uwzględniając powierzchnię aktualnie może przyjąć dziesiątkę co pozostało piętnastką przedszkole prywatne w Warszawie, do którego uczęszcza moja córka uznano za, że zgodnie z umową ma prawo pobrać pełną opłatę bez wyżywienia, a przecież, przekraczając limit musi odmówić 15 osobom nie może się wywiązać z umowy jest dziś w przepisach odpowiedź na pytanie naszej słuchaczki tak w przepisach jest odpowiedź, aczkolwiek jak to często bywa w naszym prawniczym fachu to odpowiedź wymyka się prostemu wzorcowi pokoju tak albo nie po pierwsze, wskazać należy, że ustawodawca nie wprowadził unormowań, które wprost znosiły, by opłatę w czasie ograniczonej dostępności usług szkolić, bo epidemii po drugie musimy pamiętać mamy do czynienia z umową cywilnoprawną pomiędzy przedsiębiorcą konsumentem, a zatem w pierwszej kolejności rodzic powinien zweryfikować czy umowa zawarta z operatorem przedszkola i powiązane z nią regulaminy zawierają szczególne unormowania na okoliczność niemożności świadczenia usługi czy też unormowania są sformułowane w sposób niewadliwy np. nie zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, jeżeli takich unormowań w umowie regulaminie nie ma wówczas znajdą zasady o znalazły zastosowanie zasady ogólne kodeksu kodeksu cywilnego, które prowadzą nas do wniosku, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola z powodu chociażby przekroczenia limitu określonego w wytycznych przeciw epidemicznych operator co do zasady traci prawo do opłaty za przedszkole części w części odpowiadającej niedoświadczonej usłudze, dlaczego część nie w całości zapytacie drodze Drodzy Państwo Otóż pamiętajmy, że przedszkole nie mogą wprawdzie sprawować opieki nad dzieckiem w czasie w czasie epidemii co co do zasady nie pozostają bierne i wspierają rodziców poprzez chce dystrybuować materiałów edukacyjnych pomysłów na na różnego rodzaju zabawy, a zatem jakiejś części tę usługę jednak światową, a i teraz pewnie pojawi się pytanie jak zmniejszyć tę okłada Otóż droga ta jest trudna wyboista, albowiem wiedzie ona poprzez zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami, a operatorem operatorem przedszkola i tutaj z pomocą przychodzi przechodzi na nasz Narodowy wieszcz, który wskazuje nic pożądanego bardziej ani trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa ta prawdziwa rozmowa powinna rodziców wspólnie z dyrekcją przedszkola z operatorem przedszkola doprowadzić do zawarcia porozumienia, które odpowiednio zmniejszy opłatę za przedszkole w tym, że trudny dla wszystkich aż ja też uważam, że rozmowa jest zawsze dobrym pomysłem, ale warto na wszelki wypadek mieć świadomość, jakie mamy dodatkowo prawa albo, jakimi przepisami, jakie przepisy możemy się powołać wtedy ta argumenty w tej rozmowie wydają się takie bardziej dobrane zdecydowanie tak ja sugerowałbym tutaj powołanie się art. 495 kodeksu cywilnego w szczególności § 2 tego tego artykułu, który wprost wskazuje na to, że jeżeli świadczenie 1 ze stron stało się niemożliwe częściowo strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego wydaje się, że właśnie taką sytuacją mamy do czynienia właśnie istniejących w wyjątkowych okolicznościach no to jest oczywiście wyjątkowa okoliczność pytanie bardzo myślę pasujące do dzisiejszego ody do jak opowiedzieć się pierwszy cel chcę po prostu o to chodzi bardzo dziękuję za rozmowę pan Karol Guździoł Grant Thornton był gościem tej części magazynu EKG, czyli naszej akcji wystarczy zapytać można do nas pisać na adres EKG opata kropkę FM zachęcam wciąż będziemy pytać o przepisy o tarcze kryzysowe czy antykryzysowe tzw. tarcze tarcza finansową mam nadzieję, że te odpowiedzi, które tutaj państwo słyszycie słyszymy wspólnie przydają się w takim codziennym zrozumieniu przepisów, która obowiązują w tej chwili tych przepisów tzw. anty kryzysowych w tej części jak jeszcze brakuje nam informacji z rynku Walutowego frank 4zł 13gr euro 442 funt 4zł 92gr i dolar 3zł grosze 96 w radiu TOK FM trwa magazyn EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA