REKLAMA

Mikołaj Małecki - Nie ma podstawy prawnej, żeby wybory przeprowadzić 28 czerwca

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-06-02 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM w poranku Radia TOK FM dr Mikołaj Małecki Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiego Instytutu prawa karnego dzień dobry panu dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu proszę pana halo halo ja pana redaktora dobrze słyszeć dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze niech pan tylko nie mówi radio słuchaczom nie słyszałem pana, bo sobie głos cieszyłem nie zauważyłem panie doktorze, ale to jest poważne pytanie czym te wybory, które w nocy Rozwiń » przegłosował Senat one będą konstytucyjne czy teraz mamy nadzieję, że miało konstytucję teraz bardzo dobrze pana słychać słychać je zupełnie dobra cóż wybory złość nie wiem czy jesteśmy jesteśmy na gruncie prawa czy jesteśmy poza prawem, bo obserwujemy pewne ile polityczne, które niestety sprawy nie mają wiele wspólnego ja rozumiem ja rozumiem to dążenie do jak najszybszych wyborów, ale jeżeli mówimy o zachowaniu pewnego standardu prawa i postępowaniu na gruncie konstytucji no to oczywiście nie możemy dopasowywać terminu wyborów do szans tego czy innego kandydata tylko musimy patrzeć na to co przepisy obowiązującego w Polsce powszechnie obowiązującego w Polsce prawa mówią nam o możliwych terminach wyborów i to bardzo dobrze, że Senat Sejm pracują nad nowymi ustawami nowymi przepisami dotyczącymi wyboru nowo aktualnie mamy taki stan prawny że, że mamy wydrukowaną kompetencji np. Państwowej Komisji Wyborczej, która nie może przeprowadzać wyborów mamy te wybory w pełni korespondencyjne, które wiadomo budzą poważne zastrzeżenia konstytucjonalistów co do właśnie powszechności równości takich wyborów tajności głosowania bardzo dobrze, że parlament pracuje nad ustawami, ale niezależną od tego kwestią jest to czy te wybory mogą się odbyć w tak krótkim terminie jak tego np. chciałaby marszałek Sejmu większość polityczna to znaczy słyszymy o termin dwudziestym 8czerwca w mojej ocenie ten termin nie jest dopuszczalny nie można w takim terminie przeprowadzić wyborów nie ma po prostu żadnej podstawy prawnej, żeby te wybory zarządzić właśnie na 28czerwca na nie na podstawa prawna to jest rozumiem panią podważa nie ma prawa przed interpretacją i przecież to nam większość polityczną od 2015 roku pokazuje, że przed interpretacją prawa nie ma nie ma przepisu prawa, które da się zastosować, ale najważniejsze jest to, żeby prawidłowo te przepisy interpretować i tras jak, bo powiem to bardzo krótko, bo sytuacja jest dość prosta i nawet cała Pani Marszałek powiedziała, że będzie stosował konstytucję wprost nie będzie interpretowała stosowała ją wprost, więc sytuacja jest prosta kodeks wyborczy, mówi że można zarządzić nowe wybory prezydenckie, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza stwierdzi w uchwale, że w głosowaniu 10maja startował 1 kandydat albo, że nie było w ogóle kandydatów taka uchwała musiałaby być wydana, żeby marszałek miała kompetencje do zarządzania nowych wyborów no zadam teraz pytanie czy taka uchwała została wydana ja takiej uchwały nie widziałem, żeby Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że startował 1 kandydat albo, że nie było żadnego kandydata, bo przecież było 10 kandydatów w tych wyborach 10maja skoro nie ma takiej uchwały jest inna uchwała o innej treści, ale skoro nie ma tamtej uchwały no to podstawa prawna się nie aktualizuje no tutaj nie trzeba wielkiej filozofii 10 kandydatów to nie jest brak kandydatów nie możliwość głosowania z innej przyczyny to nie jest brak kandydatów uchwały, o której mówi kodeks wyborczy nie mamy, a w związku z tym marszałek Sejmu nie ma podstawy prawnej do rozpisania nowych wyborów straszne rzeczy pan mówi w nie, dlatego że pan taki straszny, dlatego że konsekwencje tego wydają się zupełnie strasznej 5 sekund dla Wróbla cała Polska prawie od wielu lat mówi nie mogą się żadnej sprawie dogadać się politycy wojna Polska Polska nie da się wytrzymać tych podziałów Centre centra doszło wreszcie co prawda nieoficjalnie pod stołem wśród powszechnych zaprzeczeń oznaczających przecież potwierdzenie do jakiegoś politycznego porozumienia porozumienia w sprawie słusznej Obywatelską, żeby się w końcu odbyły w Polsce wybory prezydenckie nie, żeby prezydent był świetnie wiecznie ten sam bez wyborów jak przychodzi do czego to okazuje się, że ten film będzie można łatwo obalić np. przed Sądem Najwyższym no właśnie tutaj bym trochę przestrzegał też zwraca uwagę na 1 rzecz to znaczy możemy się umawiać na coś co oczywiście nie będzie naruszeniem prawa, bo nie można się umówić na złamanie konstytucji to takie umowy raczej nie powinny mieć miejsca w państwie praworządnym, ale nawet, gdyby założyć, że w, że ta umowa, jaką jest uzasadniona na gruncie prawa to jest pytanie czy rzeczywiście wiemy, że druga strona tego politycznego układu, że ona ma dobre intencje, bo jeżeli się okaże, że wygra ktoś nie pomyśli władzy politycznej no to moim zdaniem te wybory i tak będą nieważne to znaczy zarządzone bez podstawy prawnej to nie są w ogóle ważne wybory prezydenckie no i czy mamy pewność, że to nie jest pułapka zastawiona na wszystkich kandydatów, którzy mają prawo brać udział w wyborach legalnych i obywateli, którzy mają prawo wybrać swojego prezydenta jak wygra ktoś tak pan redaktor powiedział wygra ktoś nie pomyśli władzy politycznej no Sąd Najwyższy może rozstrzygnąć różnie o ważności albo nieważności tego wyboru ja myślę mają nas przepraszał myślę o takiej prostej kwestii mianowicie, że na 1000% ktokolwiek nie wygrałby wyborów Sądzie Najwyższym pojawi się co najmniej kilkaset wie pan pozwów o uznanie wniosków o uznanie tych wyborów w całości za nieważne i będzie koalicję pan i spraw o zakład o od jakąś drobną sumę pieniędzy Grzegorz Braun albo ktoś podobny całą pewnością wystąpi do Sądu Najwyższego czy obywatel pojedynczy nawet gdyby Krzysztof Bosak wygrał wybory ktoś pobiegnie do Sądu Najwyższego pyta były wybory nieważne na pana zdaniem Sąd Najwyższy nie będzie wojny z innego wyjścia tylko się z tym zgodzić no nie chciałbym mówić tak jak 2 politycy ze swego czasu umówili co Sąd Najwyższy już zrobi i dostosować do tego swój plan polityczny, więc oczywiście nie wiem co Sąd Najwyższy zrobi, ale patrząc na stan prawny i bazując na tym co powinien zrobić biorąc pod uwagę sytuację prawną to powinien orzec o nieważności stwierdził nieważność tego wyboru ja oczywiście nie neguje prawa obywateli do kwestionowania właśnie w wyniku takich wyborów to bardzo dobrze, że obywatele zgłoszą się do Sądu Najwyższego, żeby właśnie zweryfikował poprawność tej właśnie całej procedury, ale odróżnimy też 2 rzeczy od siebie co innego jest bezprawne działanie osoby, która ewentualnie zarządza takie wybory i władzy politycznej, która dąży do wyboru bez podstawy prawnej, a co innego jest jednak nasze obywatelskie prawo do tego, żeby jakiś sposób wpływać na tę rzeczywistość trudno musimy działać w takich warunkach, jakie władza polityczna stworzyła i przynajmniej próbować bronić tej demokracji tej praworządności w taki sposób w jaki władza nam na to pozwala niezależnie od tego kiedy te wybory się nie odbyły ja uważam, że trzeba będzie iść niezależnie od tego czy to będą wybory legalne nielegalne trzeba będzie po prostu iść zagłosować na swojego kandydata wie pan cele wychodzi na to co do 3 g g swoją grę, że najbezpieczniej było przeprowadzić wybory 10maja one nimi nie cieszyłby się prawdopodobnie dużą frekwencją no ale były jak najbardziej niepodważalny z punktu widzenia prawa co pan na to można było tak zrobić tylko, że tylko, że jest pewien problem mały to znaczy mleko się trochę rozlało przez działania władzy ustawodawczej, która uniemożliwiła regulacjami prawnymi dokończenie tych wyborów, bo to wcale nie jest tak trzeba też 2 rzeczy odróżnić to nie jest także te wybory się odbyły, w jakich faktycznych powodów nie wiem drukarki się popsuły nie zdążyliśmy wydrukować kart to nie był powód faktyczny tylko to był powód prawny ustawa antyków do was 16kwietnia słynny art. 102 wyłączyła kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w pewnych zakresach do dokończenia tych wyborów np. łączyła kompetencje PKW do tego, żeby określić wzór karty do głosowania i wydrukować karty i nie było możliwości, żeby sensownym terminie przed 10maja uchwalić przepisy, które pozwalały w pełni dokończyć te przepisy w sposób Konstytucyjny, więc no właśnie Okaj przeprowadzane wybory 10maja, ale wybory to jest to nie jest to nie jest prawda krzesło czy szklanka stojąca na stole tylko to jest pewna rzeczywistość prawna to jest jakaś taka czy mówimy to ładnie wprawie to jest czynność konwencjonalna jak nie ma przepisów, które mówią co mamy zrobić, żeby się wybory odbyły to nie może być wyborów, więc tak naprawdę tutaj popełniony błąd 16kwietnia ta ustawa antyków wdowa ona wyłączyła tak naprawdę zlikwidowała podstawy prawne, żeby te wybory się odbyły, więc ja bym powiedział, że to niebyła kwestia wyboru czy te wybory mają się odbyć czy nie tylko już podjęto wtedy decyzje, że te wybory się zgodnie z prawem odbyć nie mogą pomysł usunięto systemu prawnego przepisy, które pozwalały te wybory przeprowadzić czy gdyby do 16kwietnia czy możliwe, że zgodnie z prawem te wybory się przeprowadzi po 16 kwietnia pana zdaniem prawdę mówiąc moim też już było lekko rozlane no ale faktycznie się wybory odbyły dlatego nie było komisji wyborczych i chciałem pana zapytać jeszcze ten scenariusz ATA za 2 tygodnie okazuje się odpukać w niemalowane, że nagle jednak przyrasta nam osób chorych naukowi i wśród potencjalnych członków komisji wyborczej panuje zdrowy odruch ja się zamknąć budynku pełnym przechodzących obcych ludzi nie dam nie mamy komisji wyborczej wystarczająco wielu czy wybory się wtedy mogą odbyć się nie odbyć się w niektórych okręgach po braku komisji powoduje, że one są już nieważne proszę państwa przecież dalej jesteśmy w stanie epidemii, w której ludzie są zarażeni Korona wirusem mamy nowe ogniska epidemii to nie jest także test sytuacja nadzwyczajna wygasła więc, gdybyśmy podjęli logiczną sensowną decyzję w marcu, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, ale już nic, żeby w ogóle to mleko jest już wylany posprzątane jak pan powie, ale nie będzie konkretów komisji wyborczej wybory odbędą czy nie będę się odbędą nie nie całych nie w całym kraju czy będą w całym kraju unieważniony panie rektorze to mleko jeszcze stoi w szklance, bo jeżeli wprowadzono stan klęski żywiołowej to się przedłuży automatycznie kadencja pana prezydenta nie będzie całego całej awantury o to, że ktoś tutaj zmierza do tego, żeby zlikwidować funkcję prezydenta w Polsce po 6sierpnia upłynie kadencja, ale uwagi rzeczywiście na skalę, której pan mówi to znaczy ilości obwodów wyborczych, których się odbyło głosowanie jak najbardziej biorąc pod uwagę skalę, która łączy tak naprawdę powszechność tych wyborów, bo wiele osób nie będzie mogło wziąć udział w wyborach prezydenckich jest to poważny powód tak, żeby uznać, że te wybory będą nieważne z tej właśnie faktycznej przyczyny, że z uwagi na epidemię niemożliwości otwarcia komisji wyborczych nie możliwość bezpiecznego głosowania bezpiecznego z niej, że potem podzieli oddawano je dajmy na to warszawski Mokotów nie miał komisji i z tego powodu w całym kraju unieważnia się wyborczy czy czekać dwa-trzy tygodnie robi post wybory tylko na Mokotowie tutaj szczegółowo taką sytuację regulują przepisy kodeksu wyborczego na pewno nie nie dochodzi automatycznie do unieważnienia wyborów przez to, że np. 123 komisje nie mogły brać udziału w głosowaniu to jest taka troszeczkę niestety elastyczna przesłanka czy te uchybienia miały wpływ na wynik wyborów to właśnie zawsze można sobie jakoś po fakcie oszacować czy ewentualnie brak 2 tysięcy czy 5000 głosów niezależnie na kogo by one zostały oddane jakiś sposób wpłynęłyby na wynik wyborów niekoniecznie, bo decydowało o ważności musi już niestety kończyć rozmawiało się bardzo ciekawie z aktorem Mikołajem Małeckim dziękuję panu bardzo bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA