REKLAMA

"Nasza sytuacja gospodarcza wciąż jest fatalna" 

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-06-02 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
20:21 min.
Udostępnij:

- Nasza sytuacja gospodarcza wciąż jest fatalna, na szczęście jest mniej fatalna niż miesiąc temu. Sytuacja na rynku pracy jest zła, ale wszyscy się obawiali, że ten wstrząs będzie silniejszy. Rzeczywiście może być tak, że spadek PKB po II kwartale nie będzie dwucyfrowy - mówił w Magazynie EKG Ignacy Morawski Rozwiń »
- Ja myślę, że spadek PKB w II kwartale wyniesie ok 6%. W czerwcu powinniśmy już widzieć pierwsze złagodzenie całej depresji. Ale oczywiście w czerwcu wciąż jeszcze nie wyjdziemy na prostą - mówił dodał Piotr Soroczyński  Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry 1,51 000 000 osób nie ma pracy teraz w Polsce to więcej niż mówią oficjalne statystyki o tym, mówić będziemy w tej części magazynu EKG naszymi gośćmi są pan Ignacy Morawski dyrektor centrum analitycznego SpotData dzień dobry im dobry pan Piotr Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry, ale temat tych bezrobotnych wymaga mojego krótkiego Rozwiń » wprowadzenia proszę wybaczyć jeszcze muszę chwilę państwu zająć kilka dni temu mówiliśmy EKG badaniu ankietowym prowadzonym na naszym rynku pracy za badanie wzięło się kilka bardzo poważnych ośrodków analitycznych jak piszą autorzy badania za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych docieramy do możliwie szerokiej zróżnicowanej grupy dorosłych Polaków zapraszamy do udziału w badaniu pod koniec kwestionariusza zapraszamy wszystkich do dobrowolnego dołączenia do panelu badawczego byśmy mogli na bieżąco monitorować rozwój sytuacji na polskim rynku pracy mamy wynik badania przeprowadzonego między dwudziestym 26kwietnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 149% w kwietniu 2020 roku w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2019 w rejestrach zgłoszonych jest obecnie 966 000 osób w rejestrach bezrobotnych faktyczny wzrost liczby osób bez pracy jest jednak dużo wyższy około 1,51 000 000 osób w tej grupie wymóg aktywnego poszukiwania pracy spełnia 900 000 osób liczba osób bezrobotnych wzrosła, więc wobec okresu sprzed pandemii o ponad 60% dużo liczb dużo wskaźników, ale badanie niezwykle ważne co dokładnie wiemy po tych badaniach to jest pytanie prośba o odpowiedź pana Ignacego Morawskiego czy kontakt to badanie jest ciekawe od bardzo ciekawe pod względem pokazujemy więcej ile osób ile osób, które rzeczywiście są bezrobotne, bo zawsze jest problem wyłapanie liczby bezrobotnych nie tylko w czasie kryzysu, ale w czasie kryzysu to jest wyjątkowo duży problem, ale nawet normalnych czasach jest to problem dlatego, bo jako bezrobotnego definiuje się albo osoby, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy, ale powiedzmy to mało interesująca definicja taka formalna albo kogoś, kto nie ma pracy, ale szuka i to się bada ankietami na problem w tym rzecz się, że są ludzie, którzy nie mają pracy nie szukają jej, ale pewnie chciały znaleźć w i one nie są klasyfikowane jako bezrobotne, mimo że mogłyby zasilić rynek pracy to jest problem, który zawsze w czasie kryzysu ten problem szczególnie istotne, więc się wydaje, że ten, że to gotowe danie te badania jest bardzo ciekawe pod względem pokazania nam skali problemu braku prac natomiast fakt, że sytuacja na rynku pracy jest fatalna okazywały dane GUS-u, nawet jeżeli te dane pokazywały, że stopa bezrobocia jest niska to mnie jako analityka dużo bardziej interesuje zmiana stopy bezrobocia ani poziom, bo zmiana stopy bezrobocia pokazuje nam zmiany w gospodarce i w kwietniu stopa bezrobocia, kiedy odejmiemy z niej czynniki sezonowe, bo przecież bezrobocie waha sezonowo z pory roku na porę roku ale kiedy odejmiemy statystycznie te czynniki to w kwietniu wzrost bezrobocia był najwyższy od początku prawie od początku transformacji, pomijając te momenty pierwszy w historii, kiedy zmieniała się metodologią, więc wstrząsy już nadany głosu było widać, że wstrząs na rynku pracy naprawdę dużo, a teraz widzimy, że tych ile jest dokładnie ludzi, którzy mają problem z pracą i traumy główne pytanie takie czy stopa bezrobocia w Polsce dojdzie do dwucyfrowych poziomów czy nie dają się od teraz toczy się, jeżeli mogę powiedzieć w przenośni gra gospodarcza na rynku pracy mówił pan Ignacy Morawski pan Piotr Soroczyński zdecydowanie tak teraz sytuacja na rynku pracy tak bardzo trudna do poprawnego jej oglądania nie do końca to instrumentarium, które mieliśmy do tej pory, które sprawdzało w tej chwili daje nam poprawne odpowiedzi bardzo duża jest grono osób, które mają kłopot z pracą, ale jej faktycznie nie poszukują, bo wiedzą, że nie bardzo mają wszystkim spotkać wiedzą, że to w tej chwili może być jeszcze podwyższone ryzyko, ale też część z nich oczekuje, że być może ta utrata pracy była tylko na krótki okres, kiedy ich firma przeżywana na najgorsze może liczą na to, że za miesiące 2 zostaną z powrotem asymilowali przez nawet swojego byłego pracodawcę które, które okrzepnie budżet, ale faktycznie już oddanych głosów widać było, że że, że jest coś dziwnego na rzeczy, bo faktycznie, żeby się skoncentrować tylko wyłącznie na liczbie osób z rejestru bezrobocia stopa bezrobocia, które jest to faktycznie pan jakiegoś specjalnego trzęsienia ziemi nie było natomiast ja pozwalam sobie często przy okazji publikacji tych danych policji tak trochę do tyłu ilu musiał widzieć GUS pracujących w ogóle aktywnych zawodowo, żeby taką ani stopy bezrobocia wyliczyć przy takim stanie bezrobotnych i przyznam, że kiedy robiłem ostatnie rachunki to wyszło, że tak jak by dziś aktywnych bezrobocie z aktywnych zawodowo osób zginęło 250300 000 osób to jest tak jakby głos nagle zaczął taką populację traktować jako jako biernych zawodowo, których badania, którym zaczął pan redaktor mówi się szczególnie się zajmuje, bo tak w zasadzie nie do końca wiadomo, jakby normalnie klasyfikować, a głos przynajmniej chwilowo zaczęli traktować jako taki, jakby miernych biernych zawodowo to jest populacja koło 300 000 osób to nie jest może te pół 1 000 000, o których mówi raport, ale widać, że to nie jest kwestia o tam 2030 000 więcej niż widać w rejestrze bezrobocia to jest znacznie większe grono dotknięte kłopotami, które albo w najbliższym czasie będzie stopniowo ujawnia się w rejestrach bezrobocia, bo po prostu ludzie zaczną się rejestrować widzą, że nie mogą szybko odzyskać zajęcia albo przynajmniej część z nich odnajdzie zajęcia albo swojego byłego pracodawcy albo być może innego no i wtedy tak powiedzielibyśmy szansę, żeby zobaczyć wszystko się oddalić od tego ryzyka dwucyfrowej stopy bezrobocia w początku przyszłego roku, kiedy z przyczyn sezonowych bezrobocie jest najwyższa pamiętajmy godzin styczeń luty to są najtrudniejsze dla rynku pracy rząd jasno mówił pan Piotr Soroczyński jeszcze raz chciałbym powrócić do tych wcześniejszych panów wypowiedzi do tego, o czym mówił pan Ignacy Morawski tak byśmy mogli podsumować jakoś spuentować tę naszą rozmowę rynku pracy dobrze rozumiem pan powiedział najważniejszy jest najważniejsze jest to jak szybko tak na to bezrobocie przyrasta dobrze zrozumiałem, że towary to na razie analizuje moje mojego mojego punktu widzenia dla mnie jako analityka zawsze jest najciekawszy wskaźnik zmiany stopy bezrobocia, a nie to ile dokładnie to jest to bezrobocie wynosi, ponieważ rzeczywiście jest trudno stopę bezrobocia wierzyć różne metodologie do każdej można mieć zastrzeżenia dlatego kiedy ja opisuje gospodarkę co się dzieje w gospodarce staram się zrozumieć co się dzieje w gospodarce to patrzy na zmiany stopy bezrobocia oczywiście wyrzucam sobie statystycznie efekty sezonowe to co na to co usłyszeliśmy to co mogliśmy przeczytać to co poznaliśmy z tego badania, które dzisiaj rozmawiamy przypomnę badanie ankietowe prowadzone na naszym rynku pracy nazwane jako diagnoza rynku pracy państwo wszyscy nasi słuchacze mogą odnaleźć informacje na stronie diagnoza plus ona pokazuje no właśnie, że ta stopa, że to bezrobocie przyrosło dosyć szybko tak on nam pokazuje najciekawsze w tym bardzo po badaniu jest on ona pokazuje ile innych bezrobotnych jest, o ile w Polsce osób, które nie mają pracy, a właściwie mogłyby albo szukają albo mogłyby zacząć szukać szybko i to my to my zamiast takiego z punktu widzenia analizy sytuacji społecznej, bo zajmuje analizami makroekonomicznymi niektóre gospodarki tak dalej, ale z punktu widzenia analizy społecznej z mężem bardzo ciekawa sprawa ile rzeczywiście tych osób bezrobotnych jest tak jak pan cytował też 1,51 000 000 tak dobrze usłyszałem tak tak ma dane oficjalne widzimy co innego widzimy, że tych bezrobotnych faktycznie dużo więcej możliwe też jest także stopa bezrobocia rosła jest, że to co pan przy tym często bezrobocie jeszcze wyższy niż tutaj widziała, bo np. przybyło dużo szybciej niż w przeszłości przybyło ludzi, którzy stracili Pradze nie szukają jej, czyli teoretycznie oficjalnych statystykach nie byliby bezrobotni, ale mogli szybko zacząć szukać mówił pan Ignacy Morawski dodaje pan jeszcze pan Piotr Soroczyński tak proszę pani pokazuje nam jeszcze 1 bardzo istotną rzecz my zawsze patrząc na różne miary bezrobocia albo różne miary, którą opisują sytuację na rynku pracy zdajemy sobie sprawę, że one oglądane z różnych stron mogą być uważane za mną pewien sposób nieprecyzyjne to badanie, które widzimy teraz daje nam skale tego jak bardzo nieprecyzyjne mogą być wymiary, które stosowaliśmy do niedawna w ten bardzo trudnej bardzo specyficzny czas to nie jest broń Boże, jaki odsetek do tych miar, a które stosowaliśmy do tej pory bezrobocie rejestrowane dane, które mamy dzięki Bajorowi, ale chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość no i zawczasu zastanowienia się, że sytuacja może nie być tak w miarę korzystne jak wyglądałaby na pierwsze lata bardzo dziękuje niezwykle ciekawe są te badania z resztą rynku pracy właściwie chciałoby się rozmawiać codziennie poszukiwać informacji co na rynku pracy dzieje się ja tylko dodam, podsumowując ten temat czy badanie, którym rozmawialiśmy diagnoza rynku pracy tutaj także zawarto takie wyjaśnienie, dlaczego wzrost bezrobocia w rejestrach urzędów pracy jest niższy niż w danych ankietowych znaczna część osób nie dostała się do urzędu pracy obawa ryzyko zdrowotne w transporcie kolejce lub zamknięty urząd pozostali są lub byli w okresie wypowiedzenia nie spodziewają się wsparcia ze strony urzędu pracy część tych osób zarejestruje się dopiero gdy zniknie zagrożenie zdrowotne jeśli do tego czasu nie znajdą nowej pracy część tych osób ich poprzedni pracodawcy mogą zaprosić, by wrócili na poprzednie stanowiska pracy to jest podsumowanie takiego opisu badania, którym rozmawiamy właściwie jest to spójne z tym, o czym panowie nasi goście i pan Ignacy Morawski pan Piotr Soroczyński właśnie dzisiaj EKG mówi diagnoza rynku pracy to był pierwszy temat tego tej części magazynu EKG kilka minut temu naszym gościem był był pan Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju pytałem o tę najnowszą prognozę dotyczącą spadku bezrobocia spadku wzrostu spadku PKB w drugim kwartale w tym kwartale, który w tej chwili trwa prezes Borys po miesiącu od poprzedniej wizyty w EKG zrewidował swoją prognozę teraz mówi o spadku 80% miesiąc temu mówił 1015% pan Ignacy Morawski zgoda z prezesem bożemu mówimy o PKB w drugim kwartale tak tak AB w drugim kwartale tak mi się mi się też wydaje że, że ta fatalna sytuacja gospodarcza, której jesteśmy dziś wydaje minimalnie mniej fatalne niż miesiąc temu też ona wciąż jest fatalna zresztą pisałem o tym, czemu my też, że po tych danych, które napływają można wnioskować że, że rzeczywiście nie jest dostępny jest jest bardzo źle, ale może pani ta dynamika nie jest tak zła to 2 rzeczy są momenty wpływają na to lekką zmianę perspektywy i 1 rzecz dane pokazują, że to tempo pogorszenia się sytuacji na rynku pracy nie jest, a nie jest aż tak wielki jak niektórzy się bali, chociaż przed chwilą rozmawialiśmy żona jest mocny bardzo taki widzimy, że dużo osób bez pracy, ale wydawało się, że ten czas może być potencjalnie jeszcze silniejszy z, a druga rzecz dane PKB za pierwszy kwartał pokazały, że nieco lepiej od oczekiwań wygląda konsumpcja tak jakby w trakcie tej kwarantanny społecznej, kiedy byliśmy zamknięci w domach ograniczenie konsumpcji nie było aż tak wysokie jak obawiano, bo my wydawało się, że w czasie kwarantanny społecznej konsumpcja może być około 2030% niższa od normy, a te dane ostatni, które spływają sugerują oczywiście to jest obliczenie bardzo grubego palca, jeżeli mogę powiedzieć kolokwialnie te dane sugerują, że w okresie kwarantanny konsumpcja mogą być około 15% niższa od norm jest rzeczywiście może być także spadek PKB w drugim kwartale nie będzie dwucyfrowy jak wszystkim także na to szansa, aczkolwiek mierzenie na bieżące gospodarki teraz to jest naprawdę bardzo karkołomne wyzwanie mówił pan Ignacy Morawski pan Piotr Soroczyński pana prognoza dotycząca drugiego kwartału i i w odniesieniu do tego, o czym mówił prezes Borys -810% no to przyznam, że ja mam nawet troszeczkę bardziej optymistyczne założenia być może pan prezes Borys chciał tutaj być ostrożne ja bardziej myślę, że to jest wciąż jeszcze w okolicach 6% i nawet na minusie, a tak na minusie oczywiście że, a i tak dotykamy w tym wskaźniku rok do roku, żeby nie było, gdy kwartał kwartał rok do roku, dlaczego troszeczkę, ale to nadal z marca kwietnia okazało się ciekawe do do do do do jakiejś jakiegoś czasu przyjmowaliśmy taki scenariusz, że bardzo będzie kwiecień fatalny maj i czerwiec być może na poziomie kwietnia teraz zdaje się z tym królować taki scenariusz, że już naprawdę dotkliwy był kwiecień maj powinien być już minimalnie lepszy, a w czerwcu powinniśmy widzieć no pierwsze złagodzenie tej całej depresji nie, mówi że wejście na prostą, bo nie, ale tak daleko, ale przy okazji panie Piotrze, bo czytałem pan dzisiaj opublikował najnowsze prognozy dotyczące eksportu NATO ważna ważne dla naszej gospodarki pan prognozuje, że co z tym eksportem w tym roku się wydarzy co już wydarzyło jak głębokie będą te spadki jest także w sposób naturalny spadek eksportu prawdopodobnie w tym roku będzie głębsza niż spadek produkcji przemysłowej pamiętajmy, że w obrocie międzynarodowym są większe kłopoty większe obostrzenia i większa, że tak powiem barierę na sprzedaż bardzo różnych powodów spodziewamy się, że eksport w tym roku w ujęciu euro spadnie około 15% i przyznam, że w stosunku do poprzedniej edycji prognozy jest nawet lekka poprawa wtedy myśleliśmy o 18% w tej chwili widać, że wyniki w niektórych branżach, owszem, fatalne, ale w niektórych troszeczkę lepsza być może być może jest jakaś szansa na wyprostowanie tego, ale też sporo zadziałało to, że wyniki marca, chociaż bardzo złe nie były tak dramatyczne jak my jak byśmy zakładali stąd wynik całego roku wygląda odrobinę lepiej, ale nie ukrywajmy mimo 14 jedno 15% spadku eksportu to jest bardzo głębokie dla dla gospodarki kończymy tę po, ale z tym co mieliśmy 10 lat temu kończymy tę część magazynu EKG naszymi gośćmi są pan Piotr Soroczyński pan Ignacy Morawski mam nadzieję macie panowie zdziwienia panów zdziwienia zapytam w części trzeciej magazynu EKG po informacjach i dlatego z przyjemnością oddam głos naszym gościom panowie Ignacy Morawski pan Piotr Soroczyński panów zdziwienia pan Piotr Raczyński bardzo proszę o pierwsze ze zdziwienia tak dobrze pancerną największym bardzo pozytywnym zdziwieniem były dane dotyczące inflacji, którą podano nam za kwiecień przyznam, że należą do analityków, którzy mocno przestrzelili, a to jest akurat taka fajna okazja, kiedy analitycznie cieszy, że się pomyli agencja się cieszyć się pomyliłem inflacja jest niższa bardzo się obawiałem, bo pamiętajmy, że w ostatnim czasie inflacja nie do końca była związana z tym jest nadmierne albo za słaby popyt, a raczej z tym, że jest wypychana kosztami bardzo różnymi i tymi związanymi z gospodarstwem domowym tymi związanymi po prostu z cenami żywności i to, że ona schodzi znacznie szybciej wysokich pułapów niż się spodziewałem cieszy mnie dziwi mam nadzieję, że ta tendencja odwróci np. jak zacznie do normalnych cen wracać paliwo, a teraz ceny paliw są nienormalne ostatnio trochę więcej płacimy niż wpłaciliśmy tydzień 2 tygodnie temu ta tak tak no właśnie to jest właśnie ta obawa, że rzecz, że to nie wróciła jeszcze w ostatnich dniach kwietnia go bardziej się ujawnia w maju prawdopodobnie w czerwcu też stąd ten oczekiwany dla tych miesięcy wiosną i początku lata spadek może trochę płycie, bo go zaliczyli, ale mnie pan sprowokował panie Piotrze tym zdziwieniem, by odnieść się do ostatniej debaty nad wotum nieufności dla pana premiera zeszli, na który proponował obywatelką obywatelom porównywać ceny paliw na stacjach benzynowych do nakładać na okresy partii na okres sprawowania rządów przez konkretną partię za czas za czasów PiS-u paliwo tańsze niż za czasów Platformy nic nie mówił wtedy pan premier zaś chyba nic nie mówił nie proponował, by na te ceny gotowych paliw na stacjach benzynowych nakładać ceny ropy naftowej i złotego może się okazać, że to są naprawdę bardzo głębokie starania administracji być może jakiś bombonierki albo jakieś inne zacne prezenty szły do szejków do naszych przyjaciół ze Wschodu, żeby te ceny zbijali ropy, ale w takim razie ukłon i podziękowań możemy na tym zakończymy nasze Iranie, bo sami się w nich po gubimy mówił pan Piotr Soroczyński zdziwienie pani na Morawski ja moje zdziwienie wrócę jeszcze do tych rynków finansowych, czyli tematu, który pan powiedział, że pan zamkną panie redaktorze, ale jeżeli mogę w sprawie przed samym sobą zamknął ale, proszę bardzo, jeżeli mogę otworzyć ten temat znów można wyrazić zdziwienie tym jak jak szybko rynek finansowy się ustabilizował po takim wstrząsie gospodarczym, jaki przeżywamy, a to znaczy jaki jest może nie hurraoptymizm, ale umiarkowany optymizm np. na giełdach i teraz patrzy na kurs spółki np. KGHM KGHM to taka firma, której akcje są oczywiście z natury rzeczy mocno zależna od cen miedzi, ale generalnie też można powiedzieć, że od generalnie koniunktury światowej na ocenę mieć też zależy od koniunktury światowej i pan sobie na cenę akcji tego KGHM-u one są już na poziomie takim jak były prawie w połowie lutego, czyli przed największym uderzeniem epidemii czy mamy gigantyczną recesję niektórzy mówią, że to jest większy kryzys niż wielki kryzys finansowy sprzed sprzed dekady niektórzy mówią, że świat zmieni się na zawsze już nigdy nie wrócimy do tego co kilka miesięcy temu, a tymczasem ceny akcji w wielu miejscach nie wszystko oczywiście w wielu miejscach wróciły na cel USA Nasdaq już jest na poziomie absolutnie sprzed epidemii i rzeczywiście można można się temu trochę dziwić my się wydaje, że to jest dobre zjawisko ale, ale ten rozjazd między temu takim optymizmem widocznym rynkach finansowych, a tym co się dzieje w gospodarce jest następująca rozjazd jest zaskakujące to będzie ostatnie zdanie wypowiedziane dzisiaj w magazynie EKG bardzo dziękuję pan Ignacy Morawski dyrektor centrum analitycznego SpotData oraz pan Piotr Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej byli gośćmi magazynu EKG wydania wtorkowego audycję przygotowała Agata Majewska Macieja rząd realizował Lidia Prądzyńska bardzo dziękuję dziesiątej w radiu TOK FM informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka jest dziewiąta 57, a kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA