REKLAMA

Jak zmieniały się uniwersytety?

OFF Czarek
Data emisji:
02-06-2020 10:00 (Powtórka: 05-06-2020)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest dr Cezary Kościelniak z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie panie doktorze dzień dobry panie redaktorze kłaniam się państwo popełnił pan wiele książek takie brzydkie słowo, ale gros środków, więc złożyłem 1 z nich doskonale wpisuje myśli się nie myśli się tylko Rozwiń » myślę, że doskonale wpisuje się w debatę dotyczącą edukacji szczególnie wyższej edukacji, która trwa także przy okazji tej pandemii co przemiany idei Uniwersytetu książka wydana przez wydawnictwo PWN często, kiedy rozmawiamy o wyższej edukacji pojawiają się takie głosy no proszę na Uniwersytet Jagielloński to już ma 7 000 000 lat, a na jakiś tam inne to już ma 5000 lat i ta długość trwania Uniwersytetu miały być argumentem w dyskusji skoro tak długo jak Uniwersytet istniejemy to na pewno coś robimy dobrze tymczasem pan swoje szanse przypomina, że właściwie ten Uniwersytet, jaki znamy dzisiaj to jest ostatnie 200 lat tak jest zgadza się, że jest taki wydaje mi się nie do końca prawdziwe uzysk, które jest może trochę skupowaniem dumy i Pijarów z to co najstarsze jest najlepsza, ale także to, że uniwersytety są instytucjami trwałymi zmiennymi bardzo często w różnych takich powiedziałbym bardziej ludowo zaadresowanych dyskusjach w kółko wymienia się ten Uniwersytet średniowieczne tak jak on był tymczasem współczesny Uniwersytet ma swoje korzenie co najwyżej z humoru, ale i model czy też ja nie używam słowa modelu rząd tej książce wymiany przez pana pojęcia program Uniwersytetu berlińskiego, który powstał w 1800 dziesiątym roku jest właśnie wynikiem konceptu Humboldta schody Humboldta przede wszystkim Wilhelma von Humboldta później także innych, którzy ten koncert współtworzyli tutaj trochę niesprawiedliwie tylko humor jest traktowany jako 1 z autorów tej wizji to jest oczywiście taka wizja, która do, której ideowo dzisiejsze odnosimy natomiast tak jak wygląda współczesny Uniwersytet teraz tym momencie jest to tak naprawdę efekt wielu złożonych skomplikowanych zmian cywilizacyjnych kulturowych także ekonomicznych, więc z tym sięganiem wstecz do tyłu byłbym bardzo ostrożne zgadza się, ale właśnie prostej idei Borkowski przypomina pan także dług może może inaczej może powiedzmy w skrócie mówiąc powiedzmy mam namyśli pana HH na czym polegały główne założenia tej idei Borkowskiej, ale rozum do głosu także dochodzi brytyjskie spojrzenie na edukację i tradycję amerykańskiej to znaczy trzeba powiedzieć także, kiedy mówimy o sobocie mówimy o takich 2 filarach to list równowaga między prowadzeniem badań i prowadzeniem kształcenia Uniwersytet z 1 strony jest instytucją, która ma studenta formować ma informować go do samodzielności intelektualnej tutaj takie pojęcie Bill dum, które trudno przetłumaczyć jednoznacznie edukacja będą to jest raczej właśnie formacja, która ma doprowadzić absolwenta Uniwersytetu do dojrzałości samodzielności intelektualnej, a z drugiej strony niezależne od finansowane przez państwo to jest bardzo ważny moment ze programie Borkowskim, że tam państwo jednak odgrywa znaczącą rolę w finansowaniu Uniwersytetu natomiast badać rzeczywiście sam niezależnie też swoje badanie, a swoje badania wykonuje ja raczej tej pracy, którą pan zacytował stawiam taką tezę bo, bo ty jesteś tego rodzaju tego rodzaju pogląd, jakoby uniwersytety amerykańskie bardzo mocno różniły się od tej idei Borkowski ja ja raczej staram się pokazywać, że właśnie bardzo wiele z tego co powstało w stanach Zjednoczonych zresztą jest sporo literatura to amerykańska na ten temat to jest właśnie nawiązanie do Bolta to znaczy ten doskonały Uniwersytet badawczy, jaki znamy dzisiaj z tymi markami symbolami Holandia Harvard bark, ale i to jest tak naprawdę w dużej mierze nawiązanie do ideału badawczych MIP chociażby to jest nawiązanie w dużej mierze do ideału badawczych właśnie Komorowski pana oczywiście mają formie organizacyjnej instytucjonalnej one się bardzo różnią od Uniwersytetu europejskich przede wszystkim w strukturze finansowania, jednakże swoich idei bardzo trudno jest stawiać taką tezę, że to jest coś zupełnie odrębnego stąd też myślę, że można mówić o pewnym znaczeniu Uniwersytetu dla świata Zachodniego, ale także niestety i pewnym kryzysie, w którym się Uniwersytet świata Zachodniego znalazł o tym, kryzysie u nas raczej dyskutuje się trochę mało szkoda to porozmawiajmy o tym, kryzysie, bo być może kryzys jest ostatnim słowem, które przechodzi do głowy, kiedy mówimy o wyższej edukacji zachodnioeuropejskiej czy amerykański no nie wiem czy takim ostatnim, ponieważ to jest to jest też trudne testu bardzo problem poznawczy Uniwersytet znalazł się w kryzysie z tej racji, że mówimy tutaj o bardzo wielu aspektach, które dla jednych mogą oznaczać sytuację kryzysową dla innych niekoniecznie muszą taką sytuację kryzysową odnaleźć więc, aby może dotknąć kilka takich i kwestii, które na, które oczywiście można można jak spojrzeć z różnych perspektyw dla dla części badaczy może być kryzys do części i tak np. redukcja Uniwersytetu do funkcji utylitarnych go przedsiębiorstwa, które ma produkować zysk, który ma produkować przede wszystkim to co jest katalizowane na rynku dla jednych może być to otwarcie uczelni wyższej na właśnie szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości natomiast siłą rzeczy tego typu postawa rodzi narodu nacjonalizm powoduje powoduje przede wszystkim wykluczenia tych wszystkich przedmiotów kontemplacyjnych, czyli głównie humanistycznych albo też takie, które towarzyszą jakimś nauką bardziej nastawionym na praktykę natomiast efektem takiego założenia jest to, że na takim Uniwersytecie przestaje się przestaje zwracać uwagę właśnie na rolę informacyjną na rolę pewnej meta refleksje na rolę taką, jaka jest tak naprawdę zadana obywatelowi świata Zachodniego, by nie tylko produkować także mieć świadomość tego jak się produkuje co się produkuje, jakie mamy sale z tym związane, jakie mamy z tym wartości tak temu właśnie służy Uniwersytet i kiedy spojrzymy na różnica między kiedyś kiedyś prof. Brzeziński bardzo bardzo ciekawie powiedział, jaka różnica między nauczycielem szkolnym nauczycielem akademickim od nauczycieli szkolnych de facto prezentuje program, który ktoś gdzieś kiedyś zarysował napisał go jedynie przekazuje natomiast nauczyciel akademicki to jest ten, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale także przekazuje wiedzę, którą dziś sam wytwarza tym samym zaprasza swoich studentów do tego, by oni również samodzielnie z nim współ myśleć teraz takim w takim jeśli jeśli teraz powiem, że Uniwersytet idzie właśnie kierunku takim produkcja mistycznym to jest niewątpliwie sytuacja, która bardzo mocno redukuje rolę uczonego listu i studenta jedynie do funkcji profesjonalnych kolejnym aspektem kryzysu trochę innej trochę innej strony jest jego nadmierna Polity za co ja i takie doraźne aktywizm tak bardzo często zamiast widzieć misje uniwersytetów danie ludziom narzędzie studentom, ale także otoczeniu narzędzi do interpretacji narzędzi do nazwijmy to radzenia sobie ze światem bardzo często i to taka tendencja, która jest już coraz coraz częściej pojawiająca się w świecie Zachodu jest pokusa, aby samemu, a takim optymizmie brać udział to nie jest rolą uczonych, by być aktywistami do końca prawda to znaczy do pewnego stopnia tak od pewnego stopnia tak ta idea wieży z kości Słoniowej ona też jest już dość nieaktualne, ale trzeba tutaj jednak i z balansować, by uczelnie stały się miejscem aktywizmu coś co się też co się dzieje co też prawdą każdym aspektem kryzysu w to do kolejnych aspektów kryzysu także może ze spojrzeniem na polską jest na Polski system edukacji wyższej powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiątej 20 pan panie doktorze pozwolę słuchać teraz ten przepiękny świergot ptaków, który dobiega cieszę się, że dobiega, bo to, bo to jest nasi, więc mam najlepszy zasięg, ale cieszę się, że taki towarzyszą słuchaczom również pary aktorów tak zapraszam pana naszych słuchaczy na informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy do naszej rozmowy państwa i moim gościem jest dr Cezary Kościelniak z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wcale państwa mamy gości jest dr Cezary Kościelniak Instytut co jada Instytut kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu autor nie boimy się w szkole w formie 20 halo halo antropologii Loacha życia antropologii z tak w wydziale kulturoznawstwa antropologii teraz, ale rzeczywiście przez 40 lat to był cud, która z nas zgadza się dobrze wracamy do pana książki przemiana idei Uniwersytetu wydawnictwo naukowe PWN pojawia się w tej książce także wątek wolności słowa czy takiego powiedziałbym przestrzeni, która by to do walały na większą wolność słowa niż poza uniwersytetem czy także to jest kryzysie to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ 1 z 2 uniwersytetów jest tworzenie powiedziałbym takiej nie politycznej sfery buforowej mam tutaj namyśli taką przestrzeń, w której ludzie różnych orientacji aksjologicznych także politycznych światopoglądowych, którzy z różnych perspektyw myślę oczywiście o naukach humanistycznych tak to jest perspektywa, w której teraz to to mówiłem mogą spotkać się na wymianie swoich poglądów muszą się obawiać, że za swoje myślenie będą jakikolwiek sposób gdzieś szykanowani ja muszę powiedzieć, bo wiele często mamy takiej krytyki pod adresami polskich uniwersytetów, ale akurat to jest taka kwestia, w której stosunkowo niewiele wręcz nawet śladowy sposób mamy do czynienia z problemami takimi jak ten to znaczy patrząc na twórczość polskich humanistów ona jest ona reprezentuje całą paletę wszystkich orientacji metodologicznych epistemologii, ale także takich punktów widzenia, które zakładają pewne założenia normatywna to jest coś co myślę powinniśmy mocno zadbać potraktować jako jako wartość, która byłaby którą, którą trzeba pielęgnować, ponieważ to jest właśnie oznaką wolności to jest właśnie oznaką wolności jak najbardziej student, który przechodzi do Uniwersytetu do też chyba nie zdradzę tajemnicy, że powinien pan redaktor też był moim studentem im przez jakiś czas nie w Poznaniu Warszawie możesz się możesz się możesz się właśnie spotkać z różnymi osobowościami, ale także z różnymi różnymi sposobami uprawiania wiedzy i to jest właśnie wartość dodana dla dla dla dla dla studentów, więc warto o tym, o tym wolności pamiętać dobrze czy Uniwersytet uznał, że u podstaw tej idei huba Lwowskiej i także rozwijany i zmieniane czy to w Zjednoczonym królestwie czy Stanach Zjednoczonych Ameryki legła pewne powiedziałbym takie poszukiwanie prawdy czy też, by rozszerzanie wiedzy zdobywanie wiedzy jednak kosztuje momencie pojawi się także wątek ekonomiczny finansowy to znaczy Borkowskiej idei to państwo miało wspierać Uniwersytet dzisiaj patrzymy, że Uniwersytetu upatrują w niezależności finansowej pewnego bezpieczeństwa przetrwania Uniwersytetu, ale skoro niezależność finansowa jest ważna to teraz utrzymanie tej niezależnej niezależności finansowej staje się 1 z motywów działania tak czy wtedy edukacja uniwersytecka staje się produktem pewnego rodzaju, czyli myślimy o Uniwersytecie jako takiej trochę fabryce, która musi mieć odpowiednią kadrę menedżerską, ale także musi zapewnić sobie stały dopływ tutaj Unii student staje się ceny być może nie tylko, dlatego że zdobywa wiedzę rozwija się, ale także, dlatego że jest 1 z jednostek, które wspierają od strony ekonomicznej Uniwersytet to znaczy mało, która uczelnia jest w stanie żyć z ciasnego, który często bezpośrednio płaci najczęściej za tym idzie jakiś mechanizm algorytmiczny dzisiaj w Polsce po reformie 20 też uległ zmianie to już nie jest także więcej studentów tym więcej środków bite akurat wydaje mi się zda zmiana ku lepszemu natomiast odniósł się do pierwszej części Pańskiej Pańskiego pytania mianowicie nakłady na Uniwersytet publiczne nakłady na Uniwersytet w państwie dobrobytu, który w chwili obecnej znajduje się na Zachodzie kryzysie są no i kwestią trudną z tego względu, że sfera szkolnictwa wyższego musi konkurować z innymi z pozostałymi sferami polityk publicznych chociażby nos narastającą z narastającą potrzebą coraz większych nakładów na na służbę zdrowia np. prawda tymczasem same uczelnie siłą rzeczy też są instytucjami, który został chłonność w jakim się w aspekcie jakimś aspekcie rośnie i widzimy od problemów oczekiwań wzrostu wynagrodzeń poprzez profesjonalizację badań na wszystko się odbywa kosztem wzrostu nakładów także to jest niewątpliwie dylemat, jakie jest miejsce uniwersytetów w hierarchii hierarchii nakładów natomiast, żeby na to odpowiedzieć trzeba wydaje mi się wpierw dojść do tzw. dyskusji fundamentalnej to znaczy trzeba całą pewnością odpowiedz sobie na pytanie, jaka jest rola Uniwersytetu w społeczeństwie i teraz jeśli współ będziemy Uniwersytet tylko do momentu produkcyjnego to on tak naprawdę nigdy nie będzie instytucją, która będzie w takim znaczeniu ekonomicznym opłacać się Uniwersytet nie jest czy kończy kończy się Uniwersytet nie o to, aby być producentem oczywiście ktoś chce być producentem kończy go, żeby zdobyć jakąś wiedzę w tym temacie jest oczywiste jest jasne tego absolutnie nie neguje, ale kluczową rolą Uniwersytetu jest zachowanie jego roli informacyjnej jest zachowanie pewnej stabilności profesor słaby mówi o pewnej społecznej stabilizacji, którą daje Uniwersytet, którą daje kształcenie ludzi myślących niezależnie myślących samodzielnie myślących to jest wartość sama w sobie, która powinna być wystarczającym powodem, dla którego państwo powinno przeznaczać no ponad te 1,5%, bo to średnia OECD nakładów PKB i to i dlatego i dlatego bez kwestionowania czy płacić czy nie powinno być już samo w sobie oczywiste niestety nie jest i jest kwestionowana jest właśnie, dlatego że nie dyskutuje się czy też nie nie wprowadza się np. do debaty o reformie uniwersytetów z tego tego wątku jego misji, ale może to jest fundamentalna, ale może tutaj właśnie leży pies pogrzebany no bo proszę zobaczyć, że skoro Uniwersytet ma kształcić ludzi myślących krytycznie to w zależności od tego, jaką ekipę mamy u steru władzy tej ekipie może zależeć na tym, aby wspierać taki właśnie cel, czyli produkcję użyję brzydkiego słowa myślących obywateli albo wręcz przeciwnie no bo być może są ekipy, która mówiła na cóż myślący obywatele waha się, że to nie jest kwestia ekipy raczej w pewnym momencie, kiedy spojrzymy chociażby na jakąś taką, jaką zasadę upadania rządu upadania partii to w każdym momencie każda partia polityczna wolałaby nie mieć krytyków wyznawców to jest jakby naturalne myślę element wszystkich, którzy są gdzieś uwadze, ale zgoda jest tutaj pewien spór jest tutaj pewien spór między powiedzmy klasą polityczną klasę intelowi ten spór, gdzie był zawsze, ale myślę, że myślę, że to jest coś co powinno być jednak co powinno być jednak poza sporem to znaczy sytuacja, w której my też trochę tak, jakbyśmy sobie dzisiaj zastanawiać po co sobie utrzymywać bardzo drogie muzea, które odwiedza może niewielki procent mieszkańców miast i turystów, którzy odwiedzają dane miasto tak po co utrzymywać Muza specjalistyczne po co utrzymywać szereg instytucji, które mają jakiś charakter kontemplacyjnej tutaj to samo pytanie czy się Uniwersytetu, jakkolwiek sam walor Uniwersytetu jest wiele wiele wiele wyższe dobrze to zadajmy zrobimy to pytanie panie doktorze zadajmy pytanie panie doktorze po co utrzymywać uniwersytety, które produkują np. doktorów prawa, którzy albo tego prawa nie znają albo to prawo łamią, ale teraz Pance trochę odpuścić politycznie rozumiem, bo czuje dziś kontekstach wręcz przeciwnie dobrze prawo nad rzeką Świną po co w produktach i jedno oczywiście oczywiście tak nie chcę pana podpuszczać ani wpuszczać my, ale ale, ale pytanie ważne to znaczy czy niema, jeżeli mamy do czynienia z produkcją idei ja tak na to pytanie pan proszę zauważyć, że jeśli mamy polityków co, do których mamy wątpliwości co do właśnie kwestii chociażby stosowania prawa to właśnie po to mamy klasę uczony mamy klasę ludzi wykształconych, którzy chociażby są w stanie podjąć polemikę, którzy są w stanie zastanowić się nad pewnymi standardami tak to znaczy wszystkie państwa, które mają bardzo słabą klasę kreatywną albo bardzo słabą klasę wykształconą są państwami słabymi rada warto też odnotować, że jest jakiś element siłę Obywatelskiej, ale także siły państwa myślę, że można, by polemizować, bo należałoby doprecyzować co znaczy słabymi co znaczy silną klasę, ale odłóż, jakie to może inaczej zapytam panie doktorze po co wspierać uniwersytety, które produkują ludzi czytających to znaczy jak np. jakie wnioski można wyciągnąć z badań biblioteki narodowej dotyczące czytelnictwa także czytelnictwa wśród studentów i no właśnie wspierania finansowego Uniwersytetu, czyli wspieramy produkcje kogo, czego nie czytających ludzi to jest to jest problem, który jest połączony z ze zjawiskiem transformacji, jakim była pacyfikacja kształcenia, czyli odejście od jakości do ilości ja jeszcze pamiętam, kiedy zdawałem na studia filozoficzne to tam było 78 kandydatów na na jedno miejsce i niemalże czysty moi koledzy na studiach czytali czy zasypywali się dzisiaj jest także bardzo się cieszymy jak na tego typu kierunki zgłaszają się może nie w tych dużych uniwersytetach co obok polskich, ale wielu uniwersytetach średniej półki, że się, że studenci w ogóle zgłaszają tak naprawdę ta selekcja gdzieś nie następuje no z to jest myślę, więc kłopot, który spowodował jakieś obniżenie oczekiwań obniżenie standardów obniżenia, kto za, którym też słodki szła taka ukryta presja, aby właśnie te standardy obniżyć to jest wyzwanie myślę dla humanistyki to co pan mówi o badaniach czytelnictwa jest chyba 1 z najbardziej takich dramatycznych wskaźników no życiu intelektualnym kulturalnym Polski rzeczywiście się to się też odróżniamy od wielu państw wysokorozwiniętych to jest myślę jednostek realnych wyzwań, które powinno stanąć dzisiaj przed uniwersytetem jak przywrócić formacje w jaki sposób przywrócić atrakcyjność formacji to bardzo trudno też, ponieważ nie sprzyja nam popkultura nie sprzyja nam presja rynkowa sprzyja nam pytania, a co z tego będę miał jeśli będę krytycznie myślą np. na rynku pracy nie znajdzie się dla mnie pozycja żadna prawda to są te pytania te związane złożonych kwestia do tych pytań i odpowiedzi na nie powrócimy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest dr Cezary Kościelniak wydział antropologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informację o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa i moim gościem jest dr Cezary Kościelniak z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu albo się teraz to nazwa już właściwie wydział antropologii kulturoznawstwa antropologii kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu autor m.in. książki przemiany idei Uniwersytetu w wydanej przez wydawnictwo naukowe PWN rozmawialiśmy o tym co się dzieje właśnie na świecie także w Polsce i oczywiście można zejść do na poziomie niższe i zastanawiać się czy też wytykać błędy albo chwalić sukcesami ale, ale to pytanie, które pan wspomniał wciąż pozostaje i od niego należy zacząć tak, czyli po co Uniwersytet albo też czym ma być Uniwersytet dzisiaj tak jak jest jego miejsce w całej strukturze powiedziałbym myślenia o teraźniejszości, ale także myślenia o przyszłości jako miasto za bardzo spodobała taka wypowiedź Leszka Kołakowskiego z lat dziewięćdziesiątych pozwalają sobie zacytować stos mojej książce ją cytuje Kołakowski powiada tak niepodobna rzeczy samej udowodnić, że każdy podatnik odnosi widoczna i wymierne korzyści z tego, że ktoś zna język heretyckie lub japońskie ogrody należy raczej postawić pytanie ogólniejsze po co istnieje kultura, która nie służy ani postępowi technicznemu ani pomnażaniu materialnego dobrobytu na to pytanie jest 1 odpowiedź po to, by ludzkość była tym czym była zawsze i w tym momencie dali Kołakowski, mówi że Uniwersytet jest tą instytucją, która po części odpowiada za ciągłość kultury ciągłość przekazu myślę, że to jest rzecz myślę też kwestia niezwykle istotna, ale zwróciłbym uwagę jak prawo mieć w cenie nie analizuje wątku francuskich miast francuski Uniwersytet sam sobie nieco odmiennym planowano wymagałby osobnej studiów, ale to co uderza każdego, kto pracował na jakiś francuskiej uczelni czy miał kontakt z francuskim szkolnictwie wyższym to jest olbrzymia estymą, jaka w tym państwie niewątpliwie bardzo technologicznie rozwiniętym jaką, jaką darzy się właśnie uczelnie wyższe pod względem ich misji kulturowej jak to jaki to jest istotne zarówno dla prestiżu państwa, a także dla zachowania właśnie tego momentu cywilizacyjnego kulturowego, który jest niezbędne w wytwarzaniu potencjału państwa, o czym mówiłem poprzednie części no to jest tak myślę to jest myślę to jest myślę powód sam sobie gdzieś wystarczający, by ten niecały właśnie 2% PKB, który się na naukę i szkolnictwo wyższe przeznacza utrzymywać wręcz nawet jeśli to jest możliwe poszerzać panie doktorze zgoda pod warunkiem, że przyjrzymy się temu co powiedział Leszek Kołakowski właśnie takim poziomie, a pięknie powiedziane i to do tego Leszek Kołakowski to to w takim razie musi być prawda problemy zaczynają się, kiedy trochę w takim pokazowym stylu mówimy sprawdzam np. tak takim sposobem sprawdzenia będzie przeanalizowanie tematów prac licencjackich temat tematów prac magisterskich tematów rozpraw doktorskich i wtedy być może to co mówił Leszek Kołakowski już nie jest taki oczywisty okazuje się, że produkujemy właśnie nie wiem co produkujemy nie jak to nazwać, bazując na na tym co pojawia się w tych temat rozprawa w pracach jak może, by nie używał tutaj słowo produkujemy, ale wytwarzamy oczywiście tylko, że to jest wie pan kwestię już odpowiedzialności poszczególnego uczonego jeśli mamy np. profesora, który ma kilkunastu magistrantów i nawet nie wie, jaką niesie nazywają się nie potrafi o określić, o czym oni, o czym są ich prace magisterskie no to już kwestia powiedzmy jakiegoś własnego etosu pracy tych osób tak to jest już, jakby sprawa, która powiedziałbym w każdym systemie szkolnictwa wyższego są pewne dziury, w których zjawiska niepożądane, by nie powiedzieć patologiczne są, ale z racji właśnie to jak to wyłapywać i eliminować myślę, że to jest kwestia to jest kwestia jest bardzo długa dyskusja w jaki sposób prowadzić ewaluację uniwersytetów co oceniać czy oceniać w jaki sposób odróżniać się wykładowców dobrych od słabych dzisiaj w Polskim systemie operacyjnym liczą się tak naprawdę tylko wyłącznie punkty za publikację to znaczy różnica między beatyfikację czasopism recenzowanych punktowane wyżej są religijne zdaje się to znaczy nowości można będzie, że te punkty to taka nasza religia trochę tak, bo można można czasami to się w humanistyce zdarza, że można publikować zdarzają się bardzo często znakomite teksty poza punktowanym punktowany mi czasopismami co do co sami sobie religijnych chyba nie są one chyba nie ma chyba tak wiele jeśli w spółce z wysoko punktowane natomiast problem jest inny dzisiaj nie ma tak naprawdę różnicy w Polskim systemie operacyjnym między znakomitym taktykiem, a beznadziejnym dydaktyki jeśli miarą główną oceny dorobku jest właśnie ten dorobek punktowy tak to jest być może coś co należałoby na nowo nie może na pewno z całą pewnością powinna być ta dziedzina pracy akademickiej, która powinna zostać doceniona, która powinna również być jakiś sposób bardziej bardziej punktowane chociażby właśnie dlatego, by wykluczyć te zjawiska, których o, których pan, o których pan mówił wreszcie znów wracamy do kwestii tego, kto musi kończyć studia pan nie musi być także wszyscy, którzy chcą mają skończyć muszą skończyć studia jednak dzisiaj mamy bardzo słabą selekcję poza pewnymi warunkami to selekcja istnieje, ale są kierunki już mocno związane z jakimś z jakimś specyficznym profesja myślenie medycyna prawo psychologia poza tymi poza tymi niektóre filologie również poza tymi kierunkami tak naprawdę selekcja nie jest być może taka, jaką ja myślę sobie życzyli po to, by utrzymać odpowiedni poziom zobaczymy zobaczymy, jaki będzie reżim nowej ustawy nowej ustawie nie jest taki, że pieniądze dom za studentem być może uda się wypracować jakieś lepsze sposoby moi doboru studentów którzy, którzy będą też dawali wartość dodaną do pracy Uniwersytetu, ale nie neguję tych wszystkich programów, które pan powiedział oczywiście są no tak, ale to właśnie, że być może uda się zapomnieć nastraja optymistycznie panie doktorze, bo to trochę mówimy o przemianach zmianach, a zdaje się, że to jest zysk na poziomie zobaczymy co nam z tego wyjdzie pan o to wszystko zależy, gdzie się oko przyłożył ja mogę pokazać od ręki nie będę tutaj reklamową, ale mogę pokazać od ręki bardzo udane projekty czy programy studiów, które przyciągają fantastycznych studentów, które mają bardzo zaangażowany taki skład też wykładowców i widać, że to nie jest tak, że jesteśmy bezsilni myślę, że tutaj wszystko zależy od wszystko zależy też dyrektorów liderów od dziekanów także tych którzy, którzy są odpowiedzialni za poszczególne procesy projektowania kształcenia, a i sądzę, że mamy mamy spory potencjał, ale też wie pan ja mam też nie po nie popadał w taki pesymizm do końca, bo patrząc jak wyglądają problemy często uczelni na Zachodzie też ciągle taki czasami dosyć prowincjonalne spojrzenie my kontra zachód to wiele tych problemów jest bardzo bardzo podobnych tam też są często kłopoty właśnie rekrutowanie ludzi na dobry najlepszy tak tam też jest problem jakości prac magisterskich licencjackich to wcale nie ma nie ma jakiś najsłabszych uniwersytetach, więc myślę, że część tych problemów ma taki wymiar taki wymiar międzynarodowe jak sobie z tym poradzić no myślę, że też do końca nie mamy na to 1 przepisu, ponieważ taka gosposię rozpocznie się w pierwszej części mamy wiele uniwersytetów różnych profilach tak trudno jest trudno jest powiedzieć co, dla której uczelni może być pewnym priorytetem w jakości czy będzie to czy będzie to właśnie takie kształcenie bardziej praktyczne są takie kierunki jest to niezbędne czy będzie to 6 osadzenie w kształceniu literaturą owym czy będzie to taki model Visa student dziś studentów już gdzieś zaprasza do prowadzenia badań pisze się szkoli na tak naprawdę przyszłych badaczy sztuki czarów tak tutaj jest jakby ta wielość celów wielość opcji nie ma 1 Uniwersytetu nie ma 1 programu Uniwersytetu nie ma 1 typu Uniwersytetu stąd też nie można sobie też obrazić 1 typu ewaluacji całego systemu no jak rozumie, że to może być zaleta, ale też słabość tego, o czym mówimy no bo dobrze znowu krytycy mówią skoro państwo ma a, czyli podatnicy mają coś finansować to warto było z nimi o tym, porozmawiać to przedstawić tak ewentualnie przedstawić system ich weryfikacji znacznie weryfikacji w zasadzie taki, że oto wyprodukowaliśmy wytworzyliśmy studenta i będziemy go teraz obserwować co roku na jednakowoż jakaś forma myślenia o tym, jaka jest ta korzyść, jaka jest to wartość przydałaby się pan wino ma to szczególne uprawnienia jak nie będą zostawieni dziedzictwa kultura takie słowa już zresztą powiedziałem wtedy myślę, że ja myślę, że to musisz parze to znaczy powiedziałbym tak, że to był taki program on został zawieszony przez później przez przez ministerstwo nauki śledzenie też nazywało o Ela zdaje się elektroniczne los absolwenta i tam właśnie były tak jak za same dane dane, a propos absolwentów co się z nimi dzieje rok 2 do 5 po ukończeniu uczelni m.in. 1 z takich skarbach podawano to jest czas średnia dochodów, które ci studenci uzyskują na rynku pracy orzekł, ale chyba nie daje narzędzie no właśnie detonować, bo to narzędzie to narzędzie tak naprawdę nic nie mówi o studiach mówi o tym czy ten człowiek się sam znajduje, jaką sam się znajduje, jaką sam swoje umiejętności potrafi później wykorzystać to nie jest to nie jest to niezmiernie narzędzia ale dlaczego mówię bardzo trudno jest właśnie wykonać tego typu ewaluację tak bardzo trudno jest pokazać tak naprawdę wymierną ość później efektów kształcenia właśnie on bardzo to i to nie zawsze panie doktorze dziwi także tylu młodych ludzi tylu profesorów, a nie potrafią przez te wszystkie lata wpaść w na taki od powiedzieć jak to wszystko pięknie sprawdzić na jakimkolwiek poziomie, ale to zdaje się jest już temat na oddzielną rozmowę bardzo panu dziękuję dr Cezary Kościelniak z wydziału antropologii i kulturoznawstwa Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa i moim gościem informację z rodakami dziękuję bardzo, dziękuję bardzo informację, że kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA