REKLAMA

Są trzy egzystencjalne zagrożenia dla ludzkości, uratować nas może tylko multilateralizm. Nie mylić z globalizacją

Światopodgląd
Data emisji:
2020-06-02 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz chciałbym byśmy teraz światopoglądzie porozmawiały o egzystencjalnym multi laty realizmie nie brzmi to pewnie zbyt zachęcająco i nawet nie w samym tym pojęciu czy zjawisku to w samo zjawisko nie wydają się najciekawsze co dyskusja o nim, bo pozwala pewne rzeczy uporządkować, a propagatorką tegoż zjawiska czy tej metody jest dr Patrycja Sasnal, którą teraz połączyliśmy dzień dobry dzień dobry lektor Patrycja Sasnal jest szefową badań Rozwiń » analiz w Polskę Instytucie spraw międzynarodowych, a i taką inspirację dla naszej rozmowy jest artykuł jej autorstwa i w ogóle móc przejść do rzeczy i do tego, dlaczego to mógłby być pomysł dla Unii Europejskiej na przyszły układ międzynarodowy tak bym powiedziała to musiały już chyba musiałaby pani rozróżnić ten multi latte realizm bardzo nieatrakcyjne słowo trzeba jasno powiedzieć odróżnić od globalizacji globalizacja w w wyniku pandemii jest w jakieś defensywie wiemy, że te słynne łańcuchy dostaw one na pewno trochę zostało zmodyfikowane część produkcji strategicznej ZOZ zostanie zawrócony do krajów pochodzenia, chociaż nie wiem jak duża będzie tego skala i nie ma dobrej prasy globalizacja i trudno się dziwić się na no tak to zależy jak dla kogo temu tyle realizmem prawda, że to źle brzmi może to jest taki łamać języków języka można nazwać inaczej polityką wielostronną proszę no i takie myślę, że to, że to 1 wniosków jak z panem, jaki możemy wyciągnąć to, że permanentnie mylimy te 2 pojęcia właśnie politykę wielostronną bądź latte realizm z globalizacją globalizacja właśnie w każdym rozumieniu czy tzw. podejściu ekonomicznym, które mówi, że globalizacja to zwiększanie powiększanie handlu Międzynarodowego szczególnie przez wielkie korporacje tak, by maksymalizować zysk czy w rozumieniu takim ściśle politycznym szerokim jako rozwój ściślejszych stosunków gospodarczych kulturowych politycznych między państwami ona nie jest tożsama z multi multi materializmem jako taka globalizacja rzeczywiście czy oczywiście wymaga korekt natomiast motyla teraz polityka wielostronna to zaledwie metoda prowadzenia polityki prawnej wg takiej tradycyjnej definicji to jest koordynacja polityk narodowych w gronie 3 lub więcej państw to jest definicja sprzed 30 lat lat Robert takiej suchej no, więc pytanie tak się ma globalizacja do multi lata realizmu jak apel do KPP kapitalizmu jak no ZSRR do socjalizmu ma jest to przejaw czy bez multi lat realizmu nie byłoby globalizacji oczywiście państwa w polityce wielostronnej muszą się zgadzać na pewne regulacje muszą umożliwiać swoim firmom kooperację między granicami trans graniczną, ale sama metoda nie może on być obwinia naprawdę ona też jest właściwie agnostycy na to znaczy i multi lata realny działaniem i wielostronnym działaniem było były rozbiory Polski 17953 państwa podjęły decyzję, jaki multi materialnych wysiłkiem jest nie wiem fakt Brian da loga o nieużywaniu agresji z 1928 roku między Francją Stanami Zjednoczonymi Niemcami tu chodzi o ja ja postuluje pewien wniosek z panem nic w tym artykule, w którym pani wspomniała mianowicie wniosek taki, że jest pewna grupa zagrożeń zagrożeń globalnych którą, która jest, których nie da się inaczej zminimalizować jak tylko poprzez politykę wielostronną pokrywają tylko nie można zajętego przejdziemy, dlaczego uważa pani, że temat, dlaczego musiała pani na system artykuł Her, dlatego że po pierwsze jest grupa instytucji analitycznych na świecie aż nazywanych rada rad jest tam nas kilkadziesiąt instytutów z całego świata są prowadzone przez taki nowojorski tej kancelarii leśny, który wydaje fory FSI znany z Rosją pismo dla ludzi zajmujących się sprawami międzynarodowymi dajmy się zastanawiamy nad skutkami pandemii dla globalnego zarządzania dla takiego poziomu meta dla poziomu globalnego taki taka najbardziej podstawowa teza, która krąży po mediach jest taka, że pandemia przyspiesza Zmierzch imperium amerykańskiego, a zejście imperium chińskiego i idziemy znów ku jakiemuś najprawdopodobniej dwubiegunowe światu, ale to nie jest nowa teza myśmy są tym system z tą tezą, jaką powiedzmy zajmujący się z prawem międzynarodowym żyjemy już od jakichś 20 lat to przyspieszy mocno na dobre tak to jest, a także to jest takie szkło powiększające pandemia prawda, że przyspiesza wyolbrzymia wzmacnia wszystkie procesy, o których już widzieliśmy natomiast ja naczelnik nie może być tego pewien, że nie jest konkluzja co, do której można sobie dawać obcinać ręce prawdę, bo no, bo wiem, bo może być coś innego, bo może być akurat także pandemia zbliży Europę ze Stanami Zjednoczonymi takim anty chińskim podejściu zrobił się 2 obozy będzie chińską rosyjskiej amerykańsko indyjską Europejski to trudno powiedzieć też się spekulacja w ogóle w stosunkach międzynarodowych z symulacji na temat przyszłości też mocno grząski grunt tak, ale to jest bardziej wyrazem, czyli przekonań albo interesu niż analizą właśnie i to jest nawiasem mówiąc jeszcze co innego co pan co pandemia zrobiła, czyli tak analizujemy ją, żeby właśnie wzmocnić swoje przekonania, które wcześniej mieliśmy prawda zwrócimy rzeczy do tej broni koncepcji, bo nam się wydaje bardzo ciekawa, bo jednak pani przekonuje, że współpraca międzynarodowa szczególnie po doświadczeniu pandę jestem bardzo potrzebna już na pewno jest to bardzo potrzebna w sprawach egzystencjalnych, czyli dotyczących być albo nie być przetrwania świata tak to może brzmieć strasznie górę górnolotne nie, bo pojęcie zagrożenia egzystencjalnego bardzo ewoluowało taki prześmiewczy zresztą artykuł jak Planty, które mówi o tym, że nazwaliśmy czy w debacie kandydatów demokratycznych na prezydenta to nazwano zagrożeniem egzystencjalnym wszystko od polityk, a od konfliktów o narkotyki po politykę trampa to także zagrożenie egzystencjalne, ale wydaje się że, że są 3 zagrożenia egzystencjalne, które dziś widzimy to są zmiany klimatyczne to jest broń nuklearna i to są choroby zakaźne i oczywiście można było snuć przypuszczenia na temat różnych innych zagrożeń tego nie robię, dlatego że wydają się tylko te 3, które wymieniłam łącza łączą pewne cechy znaczy są one teraz obecne są bezpośrednie czy gry oczywiście chodzi tutaj zagrożenie egzystencjalne zagrożenie dla no istnienia naszego gatunku takie lub ludzkiego są też globalnej w pewnym sensie egalitarne i są obserwowali to znaczy one nie są hipotetyczne, by stała taka szkoła Ross rozważań na temat zagrożeń ryzyka katastroficznego w przyszłości to są zagrożenia hipotetyczne jak np. za uderzenie nie wiem przez wielki meteor ziemia prawa wtedy ginie wszelkie życie i poważni ludzie się tym zajmują nawiasem mówiąc, ale tu chodzi mi jak wyróżnia te 3, ponieważ te 3 są realne wymagają one po są obecne tak wymagają decyzji politycznych państw i to co je łączy to, że one mogą być tylko zmniejszone zagrożenia poprzez właśnie politykę wielostronną multi literalną to Atom ma swoje przełożenie dla tego jak funkcjonuje ONZ np. bo być może wnioskiem takiego postulatu byłoby w tych 3 sprawach aż kolumna, czyli broń nuklearna zmiany klimatyczne i choroby zakaźne czy pandemia tak także w tych 3 przypadkach ilekroć dotyczy to dotyczą sprawy tych 3 ONZ cieczy szczególnie w radzie bezpieczeństwa ONZ to np. pozbywamy się prawa weta z, gdyby państwa, które w tej chwili są stałymi członkami podjęły taką decyzję sygnalizowało to ich dobrą wolę i uznanie rzeczywiście jakiegoś priorytetu tych akurat spraw ponad wszystko inne w zasadzie po co znaczy po co mamy wybór podkreśla, że te 3 są egzystencjalne, ponieważ inne zagrożenia jak choćby nie wiem cyberprzestępczość czy nierówności społeczne są też bardzo destrukcyjne dla świata no tak, ale i w całym amal w tej całym tym całym gwarze zagrożeń, jeżeli wszystko będziemy traktować tak samo no to to to chyba nie będzie można jednak podjęcie decyzji, które trzeba podać podjąć najpierw, które podjąć w drugiej kolejności, więc no tutaj jednak wydaje się argumentacja byłaby taka, że to są sprawy fundamentalne dla dla przyszłości dla przyszłych pokoleń dla dla nas dla przetrwania kogo ma pani, że one są ignorowane albo niewystarczające ktoś teraz mówi adresowane niewystarczająco się z nimi mierzymy no tak oczy oczywiście, że niewystarczająco są kompletnie ignorowane na poziomie globalnym i instytucje międzynarodowe, które są taką podbudową prawda Musila realizmu i polityki międzynarodowej są przez swoich własnych fundatorów kwestionowała np. rozważa światową czy w ogóle zapowiada wycofanie już teraz światowej organizacji zdrowia, choć jak rozumiem na szczęście kongresy trzyma coś do powiedzenia w tej sprawie no tak, ale tutaj nawet nie chodzi tylko WHO prawda tylko chodzi w ogóle myślenie o polityce multi materialnej ona akurat tej administracji amerykańskiej wydaje się, że jest po nic prawda, a z drugiej strony Unia Europejska nasza wspólnota jest fundowana nam ulgi dla staraliśmy się jest zły duch nie byłoby tego pomysłu tak, by nie polityka wielostronna i państwa europejskie zaproponowały w ubiegłym roku na formach ZU coś takiego co nazwał sojuszem dla ulgi dla realizmu to jest grupa, a nadto jest dość symboliczne jak na razie, ale jest kilkadziesiąt państw w tym Sojuszu, które podpisują się obiema rękami pod właśnie istotne istotność ciął polityki wielostronnej i deklarują, że będą na tym co na forach wielostronnych załatwiać problemy międzynarodowe tak, żeby prowadzić trochę konkretu wydają się to mocne zdanie w tym pani artykule, że może to oznaczać oby to oznaczało, że zostanie zmienione, że po 1000 dziewiątym roku bardzo dużo uwagi świat zachodni poświęcą na zagrożenie terrorystyczne oraz bardzo dużo wysiłku, żeby podtrzymać ten model wzrostu, który mamy opartego na hiper konsumpcji może czas porzucić takie kryteria takie priorytety w obliczu tego, że mamy kryzys klimatyczny inne zagrożenia dużo większe egzystencjalnie niż terroryzm no tak not tak to mogę tylko powtórzyć, ale tutaj i mówimy do do do słuchaczy dopadł do państwa wszystkich no, więc wydaje się, że bez takiego w takiej chwili zastanowienia i tego przeświadczenia, że po prostu coś zmienia z tymi zagrożeniami to znaczy tutaj to i już nie możemy normalnie się obudzić normalnie spędzać dnia musi nie możemy po prostu od czasu do czasu uczestniczyć w jakiś debacie publicznej tylko po prostu od od nas samych to wstyd ten element egzystencjalny jakiegoś no i przetrwania naszych dzieci wnuków to wszystko zależy od nas w tej chwili prawda i bez tego przed bez tego przekonania, bo takiego mało uświadomienia sobie tego, choć na chwilę nie można chyba nawet poważnie traktować taki rozmowy, jaką teraz mamy ja zdaję sobie sprawę, ale albo tylko pierwsza z naszych rozmów na ten temat, więc mam nadzieję jakieś ziarno spadło zobaczy co z niego wyrośnie bardzo dziękuję na razie to jest wydają się bardzo ważny niedoceniany temat w debatach publicznych to sprawy międzynarodowe układy sił najbardziej w takich kategoriach, jeżeli już omawiany jest takiego polityki tzw. polityki powinnam powiedzieć będziemy, więc do tego wracały dr Patrycja Sasnal szefowa badań w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych była państwa w tym bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA