REKLAMA

Sejm odrzuca kluczowe poprawki Senatu do ustawy wyborczej

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-06-02 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karina Lewicka nasz pierwszy gości Maria Jackowski senator Prawa i Sprawiedliwości dzień dobry Panie Senatorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry słuchaczom no i krew w piach Panie Senatorze, ponieważ Sejm odrzuca co ważniejsze poprawki Senatu m.in. ustawowe 10 dni na zebranie podpisów poparcia dla kandydata czy możliwość zbierania tych podpisów drogą cyfrową, czyli przez pułap także marszałek Sejmu nie będzie musiała się porozumiewać z PKW w Rozwiń » sprawie kalendarza wyborczego, a to oznacza, że to Elżbieta Witek ustali ile czasu będzie miał Rafał Trzaskowski na to, żeby zebrać 100 000 podpisów poparcia pan jest zadowolony, że te poprawki zostały odrzucone przede wszystkim trzeba powiedzieć, że są odrzucone poprawki, które nie były przyjęte w konsensusie w Senacie, jeżeli chodzi o poprawki do tej ordynacji to przypomnę, że w Senacie było zgłoszonych bodajże 45 poprawek czy 9 sekund zostało przyjdzie moment nie czytam część konsumował inne w związku z tym do rozpatrzenia było 3036 głosowaniach lub wniosek mniejszości, jeżeli chodzi o zdecydowaną większość poprawek to były one przyjmowane w konsensusie to znaczy poprawki Prawa i Sprawiedliwości były popierane przez opozycję, która jak wiadomo ma większość w Senacie i odwrotnie część poprawek opozycji była popierana przez nas w Senacie natomiast nie było zgody do tych, które pani mnie właśnie pytała i to z różnych powodów, jeżeli chodzi o możliwość zbierania elektronicznego podpisów to by było niewykonalne opinii przedstawiciela PKW szefowej krajowego biura krajowego biura wyborczego, ponieważ toby wymagało notyfikacji jeszcze z ministerstwa cyfryzacji, a czasu mamy niewiele jak wiemy te wybory są przewidywane na 28czerwca najprawdopodobniej w związku z tym no byłaby to poprawka w sumie nie wykonali data tak naprawdę laniu no może regulowane tylko do końca byłyby dobudowane czynności, bo i tak trzeba by było fizycznie dostarczyć do PKW te listy, a tych 10 dni na zebranie podpisów poparcia dla kandydata Przemysław Czarnek poseł Prawa i Sprawiedliwości mówił dzisiaj w sejmie że, gdybyście szybciej uchwalili tę ustawę to mielibyście 20 dni atak to nie będziecie mieli tych 20 dni nie będą także mieli konkurenci 10 dni właściwy 1 na razie konkurent rafy mogę mogę tak mogę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z panem posłem całkiem m.in. od tej poprawce i wtedy była taka szansa, żeby tę poprawkę ewentualnie prawo sprawiedliwość oparło, ale to było krzyża została zamieciona ja przypomnę, że pierwotny scenariusz przewidywał myśmy w ubiegłym tygodniu mieli 3 połączone komisje jest członkiem Komisji Ustawodawczej tam też praw człowieka i samorządu i gdy brała udział w tych pracach i wszystko wskazywało na to, że posiedzenie plenarne odbędzie się w środę, czyli była szansa teoretyczna mówię, że w środę 13 czwartek rano ta ordynacja wyszłaby Senatu co otworzyłoby przestrzeń 56 dni więcej na wszystkie czynności związane z kalendarzem wybory no tak, ale pojawił się wniosek o ekspertyzy, które wpłynęły w poniedziałek do komisji państwo zbierali się ponownie w ramach tych 3 połączonych komisji czy pan Panie Senatorze dobrze się czuje w takiej sytuacji, kiedy Senat ma 30 dni na prace nad ustawą jednocześnie prawo sprawiedliwość usiłuje na senatora wymusić taki legislacyjny blitzkrieg no państwo nie są od tego, żeby pędzić naprzód prawda tylko państwo są chyba Izbą refleksji i oczywiście pani redaktor jesteśmy jak najbardziej Izbą refleksji, ale ja odwołuje się do tych uzgodnień i tych przewidywań, które były w ubiegłym tygodniu, gdzie od początku było wiadomo, że Senat nie będzie wykorzystywał pełnych 30 dni konstytucyjnych na rozpatrzenie tej ordynacji wyborczej natomiast przewidywania były takie i to zgłoszone również przez przedstawicieli większości senackiej, czyli opozycję do rządu, że te prace zostaną zakończone w ubiegłym tygodniu na wszystko na to wskazywały nawet były wypowiedzi przecież o tym w Senacie w środowym pani ma rację pojawiły się te wnioski ekspertyzy, ale w sumie, choć te wnioski te ekspertyzy nie były bardzo jednoznaczne to znaczy rozstrzygające w sposób stuprocentowy wszelkie wątpliwości to jednak wnioskodawcy, czyli Pani Marszałek Gabriela Morawska Stanecka wycofała swoją poprawkę o o przeprowadzeniu wyborów po 6sierpnia, ponieważ przyjął przyjęto te argumenty, które myśmy zgłosili i o których mówił Naczelny Sąd Administracyjny w swojej ekspertyzie na potrzeby prac senackich, że jeżeli prezydent nie będzie wyłoniony do 6sierpnia z pełnym cyklem, czyli łącznie z czasem na rozpatrzenie protestów wyborczych wydanie stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy to będziemy mieli kryzys Konstytucyjny i sytuację takiego chaosu, która nie jest sama żadnych regulacjach prawnych obowiązujących w zasadzie hamulce i hal to mamy od 10maja Panie Senatorze, a to nie była transakcja wiązana między opozycją, a prawem sprawiedliwością premier Mateusz Morawiecki drukuje uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, a Pani Senator Gabriela Morawska Stanecka wycofuje te poprawki o wydłużonym vacatio legis pojawiły się takie spekulacji przypuszczenia ja na ten temat nic nie wiem natomiast nie mogę wykluczyć takiej oto wersji, że po prostu no pojawiło się te pogłoski wypuszczane krąg tych kręgów, które po prostu pierwsze opierały się wybory muszą być po 6sierpnia na później, żeby jakoś w tej sytuacji wyjść no to pojawiła się taka spekulacja ja nic na ten temat nie wiem to, że to o ta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zostanie opublikowana to było wiadome wiadome było, że Pani Marszałek Vitek nie będzie w stanie wydać postanowienia o nowej dacie wyborów, dopóki nie będzie zamknięta sprawa ordynacji, dlatego że Rafał Trzaskowski nie mógłby kandydować przy 3, bo wszystko będzie odbywało pod reżimem starej ordynacji wyborczej tej, która aktualnie obowiązuje, a nie tej, którą jeszcze prace trwają, bo pan prezydent jeszcze tego nie podpisał także tutaj logika absolutnie potwierdza to co myśmy transparentnie zgłosili w tej sprawie właściwie od no od 2 tygodni mniej 10 dni Panie Senatorze na zbiórkę podpisów to ile tych dni zdaniem pana to będzie słuszne legalnej prawomocnym przypomnę tylko pana sylwestra Marciniaka z wczoraj szefa Państwowej Komisji Wyborczej, który mówił, że 3 dni to też jest niemożliwe termin realizacji, żeby nie ja myślę, że tysięcy jak mysz ja myślę, że w pierwszy nie bardzo zbudowała wczorajsza atmosfera podczas głosowań prac komisji można powiedzieć, że była to konstruktywna atmosfera oczywiście były różnice zdań pewnych kwestiach było wiadomo, że mieć mamy swoje stanowisko opozycja swojej tutaj porozumienia nie będzie, ale jak wspomniałem 70% poprawek to były wspólne głosować po drugie, nikt nie będzie tutaj stwarzał takiej sytuacji, żeby dawać pretekst do zarzutów, że ten czas na zbieranie podpisów jest na odpowiedziałbym niedorzeczne w tym sensie pani mówi 3 dni czy 2 dni 1 dzień Niewiem jak przypuszczam, że to Pani Marszałek kompetencję konstytucyjną jest wydanie tego postanowienia określić to racjonalnie przypuszczam, że minimum 7 dni, ale moje przypuszczenie minimum 7 dni będziemy tu będzie ważne, kiedy prezydent ustawę podpisze, kiedy zostanie opublikowana no bo to otworzy drogę do publikacji do ogłoszenia tego postanowienia Pani Marszałek Witek wicemarszałek Marek rozlicza się to będzie dziś lub jutro czy jak rozumiem czekają wszyscy tylko ta ustawa trafi na biurko prezydenta pan plan jest podpisze można to zrobić przez błyskawicznie równie błyskawicznie można druk zarządzić tak jest ja przypuszczam, że tutaj nowym wszyscy zdają się z profesji nie będzie tak taktu zakłada, że tutaj wszyscy znają sobie zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i działają w duchu odpowiedzialności no to w ostatnich dniach widać, że ten impas wokół wyboru wita ten spór, który cały się toczyła, który moim zdaniem głównie miał na celu wymianę kandydata przez Platformę Obywatelską, bo teraz nawet gdybym przytoczył te argumenty przeciwko korespondencyjnej ordynacji, które były jak ta ustawa była procedowana obecnie obowiązująca w Senacie to sądzę, że sami senatorowie Platformy, by się wstydzili mówiąc o tych kopertach śmierci także osoba na czele z ministrem Szumowski, który mówił, że wybory tak jak mamy mamy od 28czerwca mogą i są możliwe jedynie za 2 lata, więc chyba od ministra od ministra zdrowia musielibyśmy rozliczenia rozpoczynano pani redaktor no w każdym razie sytuacja jest w tej chwili sądzę no nie powiem, że idealna no jest sytuacja pewnego dyskomfortu z tymi wyborami, ale tak powiem to nie jest niczyja wina, że jest pandemia Korona wirusa bo gdyby nie było tam terminu to byśmy byli już po wyborach prezydenckich to sądzę, że dla wszystkich jest jasne nawet dla tych, którzy nie popierają obozu dobrej zmiany to skoro epidemii też Panie Senatorze to ja też zmienię temat na ten koronę wirusowy, ponieważ Łukasz Szumowski mówił dzisiaj, że sytuacja endemiczna w Polsce 1 z lepszych w Europie na świecie na konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim panowie wręczy odtrąbili sukces w walce z Koroną wirusem codziennie mamy między 300400 przypadków nowych zakażonych codziennie mamy ofiary śmiertelne dziś rano informowano o 7 ofiarach śmiertelnych czy to nie trochę na wyrost ogłaszanie sukcesu no cóż ja zakładam, że jestem przekonany, że Ministerstwo Zdrowia minister ma znacznie większą wiedzę o skali i zakresie pandemii ode mnie jako szeregowego parlamentarzysty, więc przyjmuję za dobrą monetę te w tym oświadczenie pana ministra Szumowskiego i odnosi się też do porównań z innych krajów dzięki Bogu nie było u nas aż takiego natężenia liczby zakażeń i zgonów wśród jak niektórych innych krajach europejskich, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że u nas jest dostała tak tak krzywa 3 ten poziom zwiększania się tych naczyń i otrzymywania nowych zakażonych ona trochę ewoluuje, ale generalnie to nie jest ani tendencja zwyżkowa specjalnie nie są ani specjalnie zniżkowa nowość, bo nie wiemy czy zasłony na szczycie przed szczytem w trakcie drogę właśnie, więc ja tutaj ma po prostu przyjmuje za dobrą monetę oświadczenie pana ministra nie czuje się kompetentny, żeby od strony merytorycznej czy dobrze jak można wyrwać logicznej polemik rozbrajać dożyłem pani na to, że to zobaczymy tak, bo np. Jarosław Pinkas mówił o tym, sukcesie nikt nie zabierze tego sukcesu główny inspektor sanitarny tak i można byłoby dawać mu wiary, gdyby nie to, że w styczniu przekonywał, że ryzyko zakażenia się w Polsce Korona wirusem jest bliskie zeru, a 24lutego twierdził, że od Korony gruz groźniejsza jest grypa, a tym, którzy pani Kowali kazał wkładać lud majtki no też zastanawiam skoro główny inspektor sanitarny tak bardzo mylił się kilka miesięcy temu to możemy się także teraz mówiąc o sukcesie pani redaktor dlatego ja unikam jakiś ocen takich powiedziałbym ostatecznych nie wiem chciałbym, żeby tak było jak fuzji czy jak mówią przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mam nadzieję, że tak jest natomiast, jeżeli chodzi o sam mechanizm no to powiem tak no pani redaktor w marcu w drugiej połowie marca to ja sądzę, że była zupełnie inna atmosfera społeczna wokół pandemii proszę pamiętać, że wtedy rzeczywiście były ogromne obawy lęki właściwie puste ulice puste sklepy no kto mógł to po prostu zostawał w domu, kto nie musiał wychodzić no ita te reżimy sanitarne to wszystko no wiało grozą tak teraz już niewiele wszyscy wyszli na nas pan się nie obawia, że niewiele nie jest nowa osoby które, które są czują się po prostu nadal zagrożone i nikt nie może im tego prawa odbierać do tego poczucia natomiast w jaki sposób ma już są inne reakcje społeczne w tej chwili liczymy straty liczymy straty gospodarcze utratę zarobków, który pracy bardzo wiele osób ma duże problemy firmy mają duże problemy my wchodzimy w taki jest taki powiedziałbym nowy etap tej i pandę nic etap siódmy pewnych rozliczeń gospodarczych społecznych jedno, który już w tej chwili mąż trudno mi wyrokować, jaka jest skala tego globalna, ale przypuszczam, że prędzej czy później jakiś miarodajne dane na ten temat się pojawią i wszystkim spadek PKB i muszę panu senatorowi postawić kropkę w tym momencie bardzo dziękuję Panie Senatorze Jan Maria dziecko zyskuje sens tego Prawa i Sprawiedliwości również życzymy miłego popołudnia państwa zapraszam na informacje po informacjach na kolejnego gościa prof. Jarosław Flis będzie z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA