REKLAMA

Czy wybory 28 czerwca będą zgodne z Konstytucją?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-06-03 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu ponownie karna Lewicka nasz kolejny gość prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry rozpoczynamy nasze procedowanie z wyborami finiszujemy 28czerwca potem prawdopodobnie druga tura, ale ta procedura wyborcza będzie konstytucyjna czy będzie obok konstytucji ponad konstytucją pod konstytucją, gdyż poza konstytucją ja także mam problemy, żeby określić dokładnie pozycjach wobec Rozwiń » konstytucji, ale mówiąc już poważnie ona będzie poza konstytucją myśmy poza konstytucję wyszli niestety 10maja po raz drugi 23maja, kiedy zakończyły się te konstytucyjne terminy dlatego w ostatnich tygodniach wielu z nas mówi o prawnikach są także tych, którzy byli w Senacie przedstawia swoją opinię mówiło, że przed zakończeniem kadencji pana prezydenta Dudy jest tylko jedyna szansa na legalne zorganizowanie tych tych wyborów na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej przedłużenie kadencji pana prezydenta i później zorganizowanie tych wyborów jest lege Artis, a także rozwiązaniem jest, kiedy się opróżnienia stanowiska prezydenta po 6sierpnia wtedy można zorganizować w innym trybie te wybory wynika to nie z naszego, jakiego strasznego przywiązania do formalizmu i tego dokładnie musi być tak jak mówi litera konstytucji tylko z tego, że każde inne wybory także 28czerwca bardzo łatwo będzie podważyć to nie zapewnianie legitymację przyszłemu prezydentowi ani spokoju społecznego już niemal w okresach praktycznych być może będzie trzeba te wybory powtarzać takie jest uzasadnienie te wybory 28czerwca będą niestety skażone niekonstytucyjnością i obawiam się do jakich skutków doprowadzi, czyli 28czerwca będziemy wybierać prezydenta nie do końca legalnie co może oznaczać, że wcale to wielka par Dubicka z wyborami nie zakończy się 6sierpnia zaprzysiężeniem tylko, że wejdziemy w taki, jaki jeszcze większy okres burzy naporu tak się może zdarzyć i oczywiście możemy mówić o chaosie czysto prawnym, bo na pewno też nastąpi, ale wnętrze warto powiedzieć kilka słuchało się takim czysto społecznym, bo 1 z funkcji konstytucji nie tylko żona reguluje to jak działają organy państwa, ale ona ma także zapewnić spokój społeczny w tym znaczeniu, że od zgadzamy się co do jakich wartości, których przestrzegamy później nie poddajemy za każdym razem negocjacji z funkcją drugą postać pewnych ramach prawda, które nas określona w pewnych ramach nad myśmy wyszli jak widziałem poza ramy i nie bardzo widać chęć im tutaj o obu stronach sceny politycznej, żeby do nich wrócić teraz co to oznacza to oznacza, że jeżeli będziemy mieli wybory, które będą wątpliwe prawnie i oczywiście jednocześnie tę wątpliwość prawną będzie oceniał Sąd Najwyższy, który co, do którego jak wiadomo też wątpliwości czy on czasami niezbyt zależna od polityków to proszę zwrócić uwagę, że wtedy właśnie każda decyzja tego sądu będzie wywoływała niepokój społeczny, bo jeżeli będzie to przegra pan prezydent Duda i sąd stwierdzi, że to było nielegalne wybory to niekonstytucyjne wybory to wśród ludzi, którzy są przeciwnikami pana prezydenta, gdy powstanie pytanie o to wszystko zostało ukartowane prawda po przejęto kontrolę nad sądem właśnie ażeby wtedy, kiedy pan prezent przegrać można go było przewrócić, ale drugą stronę także zadziała dlatego, że jeżeli np. te wybory wygra przeciwnik pana prezydenta Dudy Sąd Najwyższy stwierdzi ich ważności z kolei ci, którzy są jego przeciwnikiem będą wina, a przecież tyle było gadania o ich niekonstytucyjności więc, choć to, że robimy coś nielegalnie to sami się prosimy o chaos społeczny niepokój społeczny orzeczenie sądu zatwierdzające wybory powinno kończyć wszelkie spory i wszyscy powinni się wziąć do pracy nad dobrem państwa, a to orzeczenie po tak wątpliwych wyborach rządu rozpocznie wszelkie spory dlatego tych wyborów nie ma sensu robić zbyt dużo wątpliwości i każdy prawnik powie, że protesty wyborcze złożone po tych wyborach będą miały uzasadnienie i dlatego to jest główny powód, dla których organizowanie tych wyborów 28czerwca jest zły pomysł no to od ogółu do szczegółu właśnie technika chciałbym pana zapytać np. były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński ma duży kłopot z równością kandydatów chodzi o to, że jest tylko 7 dni na zbieranie podpisów mamy Rafała Trzaskowskiego z dobrym zapleczem partyjnym Platformy Obywatelskiej i partii koalicyjnych i raczej nie ma zagrożenia, że nie zdołają zebrać 100 000 podpisów, ale Wojciech Romański pytana, gdyby był jakiś inny kandydat, który chciałby także wystartować bez zaplecza partyjnego tak rozbudowanego no to on jest z góry na straconej pozycji to oznacza, że kandydaci nie są równo traktowani tutaj absolutnie pan sędzia Hermeliński ma rację ta zasada równości szans, bo tak się nazywa ona jest zasadą, wg której wszyscy uczestniczący w wyborach powinni mieć właśnie równą szansę, ale to ważne na co na dotarcie ze swoim pomysłem na Polskę do obywateli, bo kampania wyborcza nie jest prostą formalnością jest bardzo ważnym elementem procesu wyborczego, w którym każdy, kto ma pomysł jakiś dobry pomysł dotyczący naszej przyszłości musi mieć możliwość przedstawienia tego obywatelom teraz oczywiście, jeżeli jest także różnicuje się tych kandydatów tego zróżnicowania zresztą jest to bardzo dużo, bo jak państwo wiedzą mamy przecież tzw. starych kandydatów z w ogóle nie muszą zbierać podpisów mamy nowych kandydatów, którzy są ich jak pani powiedziała rola ich sytuacja taka techniczna 300 jest różna mamy mnóstwo również nierówności to jest 1 z przyczyn np. dla której jeżeli pojawi się jakiś nowy kandydata przecież może się pojawić nie zdąży zabrać tych podpisów także będzie mógł te wybory kwestionować, ale ta ta nierówność także między starymi nowymi kandydatami ona pokazuje coś innego właśnie to, że nie będą oni mieli szansę dotarcia do polskich obywateli ze swoim pomysłem na Polskę dlatego właśnie prawo nie pozwala na to, żeby to sytuacji w tej sytuacji różnicować ja podkreślam to, bo prawnicy bardzo często są oskarżani właśnie tak tak jak taki ślepy formalizm rozda, a politycy chcą być bardzo pragmatycznie obecnie nie dajmy spokój litera nie jest taka istotna duch jest ważne tutaj bardzo dużo ducha prawa w tej równości szans, bo wybory mają być po prostu wyborem najlepszej przyszłości dla kraju, a nie tylko plebiscytem, którym nie zna się dokładnie kandydatów nie wie co oni tak naprawdę albo zna tylko 1, który ma największy dostęp do mediów i w tej sytuacji głosuje ta równość kluczowa dla naszego wyboru, czyli dla naszych praw no teraz konkretny przypadek dziś kandydat Waldemar Witkowski, który nie został zarejestrowany w wyborach, które miały od 10maja zebrał 98 000 podpisów to znaczy my dostarczono ponad 100 000, ale część z nich została zakwestionowana teraz Waldemar Witkowski i pomocnik jego komitetu chcą uzbierać brakujące głosy mówią, że od początku jeżeliby zbierali no to nie dadzą rady, bo wcześniej zbierali zbierali około 2 tysięcy głosów dziennie trzeba było zbierać po 10 000 głosów dziennie no i pytają się oni mogą teraz zbierać jednak zarejestrować no i okazuje się, że ustawa tego nie reguluje co zrobić z panem Witkowskim tak, o ile pamiętam niestety ustawa tego nie reguluje ona mówi tylko o braku konieczności rejestrowania się nowych kandydatów, a pan Witkowski ze mnie został zarejestrowany w związku z tym nie korzysta z tego z tego przywileju prawda tak tego, że został zarejestrowany bez kilku kandydatów, którym brakowało niewiele np. 20 000, które daliby rady np. teraz przez tych 7 dni do zagrać tak to proszę pamiętać, że to, że oni nie mogli zabrać tych podpisów to także był problem wynikający niekoniecznie z winy tylko z tego, że po prostu były te przepisy te podpisy były jednak zbierane w warunkach pandemii to jeszcze jedno, dla którego no tak to każdy, bo wcześniej, ale będzie tak tak ma pan w ramach od początku lutego do końca marca zbierano podpisy ma pan rację no w związku z tym to także jest powód, który pokazuje, że organizowanie wyborów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nie jest dobrym pomysłem nowym wracają do tego też luka ewidentnie w tej ustawie i rzeczywiście pan Witkowski ma w tym sensie rację, że ustawa nie przewiduje ach, gdyby prawda, bo nie może zbierać musi zbierać od nowa to jest 11 z przykładów jak jak bezsensowne jest na to zróżnicowanie sytuacji i będzie z tego prawdopodobnie porządny protest no i tak jak mówiłem powstanie pytanie czy teraz przejść do porządku dziennego nad formalnościami to nie są formalności ktoś chciał wziąć udział w wyborach ma prawo chciał powiedzieć Polakom, jaki ma pomysł na Polskę nie możemy z góry powiedzieć, że był to pomysł głupi da, bo nie zdążyliśmy nawet wysłuchać będzie to po protest moim zdaniem uzasadnione i tras sąd, którego odrzuci, zwłaszcza po tym co z tym sądem zostało właśnie w tym wstępnym w tym całym procesem, który doprowadził do jego upolitycznienia to wszystko spowoduje, że ludzie będą mieli wątpliwości odrzucił, bo tak mówiło prawo czy odrzucił, dlatego że taka polityka nadal część sytuacji, w której nigdy nie powinno nie powinno dochodzić ustawa stanowi, że głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się w tych państwach, których nie ma możliwości organizacyjnych technicznych prawnych przeprowadzenia elekcji takiej formy chodzi o wyborców tych, którzy będą chcieli głosować za granicą to jest odebranie prawa głosu części obywatelom absolutnie tak ja zwracam uwagę w swojej opinii dla Senatu nie tylko ja wszystkich 6 ekspertów zwraca uwagę na te na tę regulację ja myślę, że w ogóle ten przepis tej ustawy to jest taki taki taki typowy strzał w kolano, które sobie może prawodawca zafundować no bo podstawowym zarzutem co do tego, że nie wolno organizować wyborów w sytuacji pandemii czynnej jest właśnie to, że niektórzy ludzie nie będą mogli głosować, bo są obostrzenia albo po prostu się boją prawda zasada nasza konstytucja mówi wyraźnie, że wybory prezydent nie dokona, ale w szczególności wybory prezydenckie mają być powszechne to znaczy każdy, kto chce mamy możliwość głosowania, więc mówi nam się, że możemy zrobić wybory pandemii, dlatego że istnieje możliwość głosowania, a jednocześnie zawiera się w ustawie przepis, który mówi, gdyby jednak nie było no to przy przepraszamy nie będziecie mogli głosować to jest 1 z najpoważniejszych naruszeń sytuacją może być, bo myślę zobaczymy czy takie stwierdzenie nastąpi, ale jeżeli wyłączy się pewną część Polaków mieszkających za granicą z możliwości głosowania, mówiąc że nie da się tego zrobić, bo jest pan Damian tak jak mówię to będzie najlepszy dowód na to, że tych wyborów w takiej sytuacji nie powinno się nie powinno się organizować ten przepis wiele innych przepisów, które mogą odebrać ludziom prawo głosu były przez nas krytykowane ona niestety nadal stąd w tej ustawie co jak powiedział ponownie powoduje, że za wszelką cenę chcemy wybrać prezydenta, nawet jeżeli niektórzy znacznie będą mogli głosować też postawienie sprawy w głowie, bo okazuje się, że ten żebranie jest ważniejsze niż to jak się wybiera tak nie może być tak w konstytucji wyborach ważniejsze są obywatele niż prezydent to oni mają mieć prawo głosu, a prezydent ma być efektem tego tego tego głosu tutaj nagle odbiera im ten głos mówi, bo ważne, żebyśmy mieli prezydenta to jest niekonstytucyjne kolejna rzecz, którą chciałbym pana profesora zapytać jak wiemy będziemy będą to wybory mieszane, czyli możemy głosować w lokalu wyborczym możemy też głosować korespondencyjnie, tyle że odrzucono w sejmie poprawkę Senatu, która zakładała, że pakiety wyborcze będą doręczane do rąk własnych za pokwitowaniem czyli, żeby było wiadomo, że ten pakiet, który zostanie nam dostarczony odbierze ta osoba, która rzeczywiście ma głosować w tych wyborach i co to oznacza to także jest naruszenie przepisów konstytucji warto może powiedzieć, że wybory korespondencyjne były przewidywane przez nasze prawo wcześniej już dla pewnych kategorii osób i tam zawsze w takich wyborach była było przewidywane na pokwitowaniu tego tego odbioru no to jest kluczowa kwestia, bo można powiedzieć, że karta wyborcza jest takim drukiem ścisłego zarachowania czy chodzi o to, że od niej zależy to ja oddam głos cienia, jeżeli ktoś rozda roznosi te karty, ale tak naprawdę nie wie czy one trafiły do osoby, która może głosować no to tutaj jest potencjalne naruszenie innej zasady wyborczej konstytucyjnej równości, bo niestety nie można wykluczyć tego, że ktoś po prostu weźmie tę kartę i zagłosuje za kogoś innego albo, że nie wiem 1 z członków rodziny weźmie karty należące do innych członków rodziny i to zrobi jest to poważne naruszenie, dlatego że tak naprawdę nie pozwala stwierdzić czy ten, kto głosuje jestem, który ma prawo do głosowania oczywiście teraz ten tych głosowań korespondencyjnych będzie mniej, bo proszę pamiętać, że taka sama zasada była przewidywana do tych wyborów 10maja prawda, gdyby 30 000 000 Polaków miało głosować bez potwierdzenia i wtedy myśmy także podnosili jako prawnicy, że nie można karty do głosowania traktować przesyłki reklamowe, które po prostu wrzuca do skrzynki mając nadzieję, że być może ona do kogo trafi teraz będzie mniej tego głosowania, ale tonie o ilość chodzi, ale o jakość tego głosowania to też jest naruszenie przepisów także naruszenia konstytucji to jest bardzo ważny dokument, który gwarantuje prawo wydania głosu oddania głosu, jeżeli agonię kwituje to on może trafić do każdego i oczywiście tak być nie powinno to już koniec też poproszę o krótką odpowiedź marszałek Sejmu będzie mogła ingerować w kalendarz wyborczy ze względu na stan epidemii będzie mogła zmieniać terminy wykonywania czynności wyborczych wiem, że jest kilkanaście tych czynności wyborcze, które w trakcie trwania przygotowań do samego dnia lekcji trzeba trzeba dopełnić prof. Anna Rakowska Trela konstytucjonalista twierdzi że, że to jest też poważne zastrzeżenie do do tej procedury, bo kalendarz po zarządzeniu wyborów powinien być Święty nienaruszalny, żeby wszyscy wiedzieli w oparciu, jakie terminy działają oczywiście tak jest zwyczajnych wyborach decyzje marszałka co do tych terminów są ściśle techniczne to znaczy one po prostu wynikają z przepisów prawa i marszałek ani nikt nie ma tutaj żadnej dowolności już nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli wg jakich warunków g teraz, jeżeli marszałek Sejmu, które jest politykiem ma możliwość zmiany tego Noto to oczywiście prowadzi do destabilizacji, ale także pokazuje to po raz kolejny, że te wybory nie są normalnymi wyborami właśnie ze względu na epidemię można odbierać komuś prawa w kandydatom do pewnych czynności i to po raz kolejny pokazuje, że to nie jest niestety dobry pomysł, żeby te wybory organizowane, kiedy jeszcze pandemia trwa na pewno tak być nie powinno powita terminy powinny być z góry ustalone każdy powinien wiedzieć w jaki sposób ile czasu ma nagła zmiana przez marszałka Sejmu Pani Marszałek takich terminów może mieć wpływ naprawa obywatelskie i takie rzeczy powinny być jasno ustalone niezależne od konkretnej decyzji od konkretnych okoliczności prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo, program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek teraz informacja o nich analiz, na które zaprasza państwa Agata Kowalska jeszcze państwu udanego wieczoru i do usłyszenia jutro w czwartkowym poranku Radia TOK FM, czyli tuż po siódmej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA